การแทนตัวอักษร ของเลขฐาน 2

สวัสดีค่ะทุกท่าน

          อยากจะรบกวนให้ช่วยหาการแทนเลขฐาน2 ของตัวอักษรต่างๆอะค่ะ เช่นสมมุติว่า A = 0011010  B = 0011011 อะไรแปปนี้อะค่ะ แต่อยากได้ครบทุกตัวตั้งแต่ Aa-Zz เลย พอดีตอนนี้จะใช้แต่หาข้อมูลไม่ได้เลย  รบกวนช่วยที่นะค่ะ ที่เรียนๆมาส่งคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว อิอิ  [^.^]ความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
2 ก.พ. 2552 14:47
 1. รหัสแอสกีชนิดเต็มแบบA  =  01000001B  =  01000010C  =  01000011D  =  01000100E  =  01000101F  =  01000110G  =  01000111H  =  01001000I  =  01001001J  =  01001010K  =  01001011L  =  01001100M  =  01001101N  =  01001110O  =  01001111P  =  01010000Q  =  01010001R  =  01010010S  =  01010011T  =  01010100U  =  01010101V  =  01010110W  =  01010111X  =  01011000Y  =  01011001Z  =  01011010 


ความคิดเห็นที่ 2

21 พ.ค. 2552 10:19
 1. อยากมากคับ ยังมึนเลย ตึบ มำได้ไง เนีย ใครเป็นคนแปล คับ บอกมาหน่อยดิ


ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
22 พ.ค. 2552 12:43
 1.         รหัสแอสกี  ย่อมาจากคำว่า  American  Standard  Code  for  Information  Interchange  เป็นรหัสข้อมูลกลุ่มคำเลขฐานสองที่มีความยาวข้อมูลขนาด  6  บิตสำหรับข้อมูลแอสกีอย่างสั้น  หรือ  7  บิตสำหรับข้อมูลแอสกีชนิดเต็มแบบ  ข้อมูลของรหัสแอสกีนี้จะแทนความหมายของตัวอักษรต่าง ๆ ซึ่งมันมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์กับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต่ออยู่        ตัวอย่างการใช้รหัสแอสกีนั้น  สมมติว่าผู้ใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้อาศัยคีย์บอร์ดเป็นที่ส่งข้อมูลเข้า  เมื่อกดตัวอักษร  A  (A  =  0000001  สำหรับรหัสแอสกีชนิดเต็มแบบ)  ถ้าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับรหัสแอสกีแบบ  7  บิต  แต่เวลาเขียนจริงจะใช้  8  บิตโดยให้บิตแรกซ้ายมือสุดมีค่าเป็น  0  เสมอเพื่อให้อ่านค่าในรูปเลขฐานสิบหกได้ง่ายเข้า  นั่นคือข้อมูลของ  A  คือ  0100  0001  หรือ  (41)16 ก็จะถูกส่งเข้าไปยังไมโครคอมพิวเตอร์  เมื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รับข้อมูลมาเป็นค่า  (41)16 ตัวมันเองก็จะรู้ว่าขณะนี้มันได้รับข้อมูลของอักษร  A  มาแล้ว  ในลักษณะเช่นนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จะรับรู้  และถ้าหากข้อมูลจากคีย์บอร์ดได้ถูกส่งเข้าไปเรื่อย ๆ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก็จะรับรู้และสามารถนำข้อมูลของอักษรแต่ละตัว  (หรือตัวเลข)  มาเก็บต่อ ๆ กันไว้ได้ในหน่วยความจำต่าง ๆ (ถ้ามีโปรแกรมรหัสคำสั่งให้มันรับข้อมูลที่ได้ไปวางเรียงไว้ในหน่วยความจำที่เรียงลำดับกัน)


ความคิดเห็นที่ 4

21 ก.ค. 2552 19:58
 1. ขอบคุณน่ะคะ เป็นประโยช์มากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

13 ส.ค. 2552 11:03
 1. ขอขอบคุณที่ใช้


ความคิดเห็นที่ 6

16 พ.ย. 2552 10:40
 1. พี่คะ ขอถามหน่อย รหัสฐานสองของ ก ร ะ ด า ษ  มีมั้ยคะ  ถ้ามีรบกวนช่วยบอกหน่อยค่ะ พอดีต้องการใช้ด่วน.. แล้วถ้าไม่มีช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ  หนูค้นหมดแล้วมีแต่ อักขระอังกฤษ  และตัวเลขอ่ะค่ะ 


ความคิดเห็นที่ 7

นกแสก
16 พ.ย. 2552 21:38
 1. ก ร ะ ด า ษ10100001  =  ก11000011  =  ร11010000  =  ะ10110100  =  ด11010010  =  า11001001  =  ษวิธีการอ่านตาราง     ให้อ่านจาก  b7  เรียงตามลำดับจนถึง  b0  คือ  จากด้านบนเรียงลงมา ได้แก่  b7, b6, b5, b4  ให้ตรงกับตัวอักษรที่ต้องการอ่าน  และต่อมาอีกจากด้านซ้ายมือ  ได้แก่  b3, b2, b1, b0 


ความคิดเห็นที่ 8

4 มิ.ย. 2553 09:01
 1. ขอบคุณมากๆๆๆๆเลยนะคะ พอดีครูให้หาพอดีเลย เอิ้กๆๆๆๆ กว่าจะหาเจอเนอะ ^^~

ความคิดเห็นที่ 10

30 พ.ค. 2554 09:40
 1. โอ๊ย ๆ พี่ ปุกอยากรู้ว่า ประโยชน์ของระบบเลขฐาน มีอะไรมั้งค้า กระปุกงง ไปหมดแร๊ว 'Tt

ความคิดเห็นที่ 11

7 ก.ย. 2554 23:06
 1. ไม่สังเกดหรอว่าเลขฐานมันจะเรียงกัน

ความคิดเห็นที่ 12

1 ธ.ค. 2554 10:59
 1. ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากครับ

ความคิดเห็นที่ 13

นกแสก
1 ธ.ค. 2554 12:05
 1. วงจรตรรก           คำพูดจะมีความหมายว่าถูกต้องหรือเป็นความจริงก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นคล้อยไปตามความเป็นจริง  และจะมีความหมายว่าผิดหรือไม่เป็นความจริงเมื่อคำพูดนั้นค้านหรือไม่คล้อยไปกับความเป็นจริง  ในตรรกวิทยา  2  สถานะถือว่าคำกล่าวหรือสถานภาพใด ๆ ก็ตามมีค่าอยู่  2  อย่างคือ  ถูกต้อง  หรือผิด           ในปี  พ.ศ.  2397  จอร์จ  บูล  (George  Boole)  ได้ค้นคิดเกียวกับตรรกวิทยาที่กล่าวถึงนี้ในรูปของพีชคณิต  โดยใช้เลขฐานสองแทนที่จะใช้เลขฐานสิบอย่างปกติ  ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า  พีชคณิตของบูลีน  (Boolean  algebra)  สำหรับค่าตัวแปรที่ถูกนำมาใช้ในวิชานี้จะมีข้อกำหนดที่เป็นไปได้เพียง  2  ค่า  คือ  ถูกหรือผิด  เท่านั้น           พีชคณิตของบูลีนได้ถูกลืมเลือนไปประมาณเกือบร้อยปี  จนกระทั่งปี  พ.ศ.  2481  จึงได้เริ่มนำมาใช้ในการแก้ปัญหาวงจรสวิตชิ่งของโทรศัพท์  ซึ่งจะมีค่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการต่อวงจรเพียง  2  ค่าคือ  ต่อวงจรหรือตัดวงจรเท่านั้น           ในปัจจุบัน  พีชคณิตของบูลีนได้ถูกนำมาใช้ในวงจรทางดิจิตอลและเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง  ซึ่งวงจรเหล่านี้สามารถจะวิเคราะห์ด้วยพีชคณิตของบูลีนได้เช่นกัน  เนื่องจากในวงจรตรรกจะอยู่ในลักษณะ  2  สถานะ  คือแรงดันที่คล่อมจุดที่จะวิเคราะห์มีค่าต่ำหรือค่าสูงเพียง  2  ค่า  ซึ่งจะแทนค่าทางคณิตศาสตร์ในความหมายของเลข  1  หรือ  0อินเวอร์เตอร์  (inverter)           คำว่าเกต  (gate)  คือวงจรตรรกที่มีสัญญาณทางด้านเข้าจำนวนหนึ่งหรือหลายสัญญาณก็ได้  แต่จะมีสัญญาณทางด้านออกเพียงสัญญาณเดียว  สัญญาณทั้งหมด  (ทั้งเข้าและออก)  จะมีสภาพแรงดันคล่อมจุดที่จะวัดสัญญาณเพียงค่าใดค่าหนึ่งคือสูงหรือต่ำเท่านั้น           ทรานซิสเตอร์อินเวอร์เตอร์  อินเวอร์เตอร์ก็คือเกต  ซึ่งมีสัญญาณทางด้านเข้าเพียงสัญญาณเดียวและสัญญาณทางด้านออกจะมีค่าตรงข้ามกับทางด้านเข้าเสมอที่มา :  หนังสือ  "ดิจิตอลคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์"  โดย  ศักดิ์  วาสิกะสิน  และ  ชนก  หงส์น้อย     


ความคิดเห็นที่ 14

dataforyou12
1 ธ.ค. 2554 16:20
 1. [[247279]]

  ลองใช้ตัวนี้ดูครับ สร้างจากExcel โดยด้านซ้ายมือ เป็นการแปลงข้อความที่เป็นตัวอักษร เป็นเลขอักขระในฐานสิบ ฐานสอง ฐานสิบหก และฐานแปดตรงกลาง เป็นการแปลงข้อความที่เป็นตัวอักษร เป็นเลขยูนิโค้ดในฐานสิบ ฐานสิบหก และฐานแปดด้านขวามือ เป็นการแปลงตัวเลขจากฐานสิบ ไปเป็นฐานสอง ฐานสิบหก และฐานแปดให้ไว้เผื่อใช้ประโยชน์ครับ


ความคิดเห็นที่ 15

6 ม.ค. 2555 12:37
 1. ขอบคุณครัฟๆๆๆๆๆๆๆๆ ^__________________^+555555

ความคิดเห็นที่ 19

นกแสก
22 ม.ค. 2555 11:12
 1.           รูปที่  2.1  (ก)  เป็นรูปแสดงของทรานซิสเตอร์อินเวอร์เตอร์  ทรานซิสเตอร์ในรูปเป็นชนิด  NPN  มีอัตราขยายทางไฟตรง  (βdc)  มากกว่า  10  เท่า  (หมายถึงอัตราขยายสัญญาณเมื่อวัดกระแสที่ไหลผ่านขาคอลเล็กเตอร์มายังอิมิตเตอร์จะประมาณค่าได้มากกว่า  10  เท่าของกระแสที่ไหลผ่านด้านขาเบสมายังอิมิตเตอร์)  การต่อทรานซิสเตอร์เป็นการนำขาอิมิตเตอร์  (E)  เป็นขาร่วม  หรือกราวนด์เรียกว่า  การต่อแบบอิมิตเตอร์ร่วม


ความคิดเห็นที่ 20

นกแสก
23 ม.ค. 2555 15:34
 1. [[249643]]

  รูปที่  2.1


ความคิดเห็นที่ 21

30 ม.ค. 2555 16:05
 1. ขอถามหน่อยครับ ผมจะเอาไปใช้ในเกม อย่าง 90เท่า = CF 7F = อักขระ I(มีจุดสองจุดบนหัว) . (จุด) ถ้า 500 เท่าล่ะครับ = ???

ความคิดเห็นที่ 22

27 ก.พ. 2556 10:12
 1. ขอขอบคุณมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น