ช่วยเขียน เกม OX ด้วยภาษา c++ ทีค่ะ

คือว่าอาจารย์ให้ทำโปรเจค เกม OX ด้วยภาษา c++ส่งอ่ะค่ะ

แต่เราทำไม่ค่อยเป็น (ไม่เป็นเลย)

รบกวนผู้รู้ช่วยทีนะคะ

ขอบคุณค่ะ ^^ความคิดเห็นที่ 10

นกแสก
24 ก.ย. 2554 20:40
 1. โปรแกรมเกมส์  ox  ภาษา  c++  #include<iostream.h>          //opening headerfile iostream for in-out#include<conio.h>             //opening headerfile conio for clrscr();#include<stdlib.h>            //opening headerfile stdlib for random(int);char tic[3][3];               //global matrix declerationsint d,e,f,a,t,i,j,x,y;        //global variables declerationsvoid display();               //displays the matrixvoid user();                  //function for user's movevoid newdisp();               //function for display of matrix after everymovevoid pc();                    //function for pc's moveint check();                  //function for finding out the winnerint horcheck();               //function for horizontal line checkint vercheck();               //function for vertical line checkint diagcheck();              //function for diagonal line checkmain()                        //main function{clrscr();                     //clears the previous output screenrandomize();                  //initialize random function callingint d=random(2);              //random function callfor(i=0;i<3;i++) for(j=0;j<3;j++) tic[i][j]=' ';        //assigning space ' ' to all elements of matrixdisplay();                    //display function calld==0?user():pc();             //random starting of the game depending on dgetch();                      //provides output by getting input withoutreturning to programreturn 0;                     //return int to main function}void display()                //display function definition{for(t=0;t<3;t++) { cout<<"  "<<tic[t][0]<<" | "<<tic[t][1]<<" | "<<tic[t][2]<<endl;//figure formation if(t!=2) cout<<"  --|---|--"<<endl; }}void user()                  //user function definition{cout<<"  

  ENTER THE CO-ORDINATES WHERE YOU WANT TO PUT UR 'X' i.e0,1,2";cin>>x>>y;if((x<0)||(x>2)&&(y<0)||(y>2))  //check for valid co-ordinates { cout<<"  

  ENTER THE CORRECT CO-ORDINATES"; user();    //user function call }else { if(tic[x][y]==' ')    //check for vacant space at entered co-ordinates  {  tic[x][y]='X';  //assigning user 'X' to the co-ordinates  newdisp();    //newdisp function call  } else  {  cout<<"  

  THIS POSITION IS ALREADY FILLED. CHOOSE SOME OTHERCO-ORDINATES";  user();       //user function call  } }d=check();            //check function callif(d==0)pc();                 //pc function callelse { cout<<"  

  YOU ARE THE WINNER"; getche();     //requires enter to return to program. prevents returnwithout display exit(1);      //program termination }}void newdisp()        //newdisp function definition{for(t=0;t<3;t++) { cout<<"  "<<tic[t][0]<<" | "<<tic[t][1]<<" | "<<tic[t][2]<<endl;//displays new tictactoe after user or pc turn if(t!=2) cout<<"  --|---|--"<<endl; }}void pc()          //pc function call{int f,z;randomize();       //initialize random function callingcout<<"  

  THIS IS THE COMPUTER'S MOVE

  ";for(i=0;i<=20;i++) { f=random(3); z=random(3); if(tic[f][z]==' ')      //check for vacant space at entered co-ordinates  {  tic[f][z]='O';  //assigning pc 'O' to the co-ordinates  goto x;         //exiting for loop to display new tictactoe  } else continue;               // }x:newdisp();                    //newdisp function calld=check();                      //check function callif(d==0)user();                         //user function callelse { cout<<"  

  I'M THE WINNER"; getche();           //requires enter to return to program. preventsreturn without display exit(1);            //program termination }}check()                     //check function definition{horcheck();                 //horcheck function callvercheck();                 //vercheck function calldiagcheck();                //diagcheck function callreturn (d||e||f);}horcheck()                  //horcheck function definition{if(((tic[0][0]==tic[0][1])&&(tic[0][1]==tic[0][2])&&(tic[0][1]!=''))||((tic[1][0]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[1][2])&&(tic[1][1]!=''))||((tic[2][0]==tic[2][1])&&(tic[2][1]==tic[2][2])&&(tic[2][2]!=' ')))d=1;                        //checks each element of a horizontal line tobe sameelse                        //returns 1 if all 3 elements of anyhorizontal line are samed=0;                        //else returns 0return d;}vercheck()                  //vercheck function definition{if(((tic[0][0]==tic[1][0])&&(tic[1][0]==tic[2][0])&&(tic[0][0]!=''))||((tic[0][1]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[2][1])&&(tic[0][1]!=''))||((tic[0][2]==tic[1][2])&&(tic[1][2]==tic[2][2])&&(tic[0][2]!=' ')))e=1;                        //checks each element of a vertical line to besameelse                        //returns 1 if all 3 elements of any verticalline are samee=0;                        //else returns 0return e;}diagcheck()                 //diagcheck function definition{if(((tic[0][0]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[2][2])&&(tic[0][0]!=''))||((tic[0][2]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[2][0])&&(tic[1][1]!=' ')))f=1;                        //checks each element of a diagonal line to besameelse                        //returns 1 if all 3 elements of any diagonalline are samef=0;                        //else returns 0return f;}

  ที่มา  :  http://www.cplusplus.happycodings.com/Games/code20.html       


ความคิดเห็นที่ 9

24 ก.ย. 2554 14:28
 1. ขอบคุณไว้ก่อน

ความคิดเห็นที่ 8

24 ก.ย. 2554 14:27
 1. ขอบคุณนะคับ

ความคิดเห็นที่ 7

24 ก.ย. 2554 14:26
 1. รบกวนคนเก่งภาษาซีช่วยหน่อยนะคับ คือต้องทำโปรเจ็คจบเทอม 1 ปี 1 ส่งอาจารย์ แต่เขียนโปรแกรมไม่ค่อยจะเป็น เขียนแล้วก็รันไม่ผ่าน ปวดหัวมาหลายวันแล้วคับ งานส่งวันอังคารที่ 27 กันยายนนี้คับ ช่วยเขียนให้หน่อยนะคับ ที่ออกแบบไว้ก้เป็นโปรแกรมสัญญาณเตื่อนภัยน้ำท่วม มี 5 ระดับ สามารถเปิดไฟลืเสียงได้ มีสีบอกแต่ละระดับ เช่นสีเขียว สีเหลื่อง สีส้ม สีชมพู สีแดง ตามระดับความน่ากลัว มีข้อความขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ ถ้าที่ออกแบบไว้อยากเกินไป ก้ลองเขียนโปรแกรมง่ายๆเช่น โปรแกรม minimart ก็ได้นะคับ ส่งไปที่เมลนี้นะ samsorn_rabbit@hotmail.co.th

ความคิดเห็นที่ 6

15 ก.พ. 2553 13:41
 1. ช่วยด้วยค่ะ เคลียดมากก ต้องทำการบ้านส่งเหมือนกันเลย อาจารย์ให้คิดเกมส์ส่งโดยใช้ borland c++อ่ะค่ะ ต้องมีอย่างน้อย 3 function อ่ะค่ะ ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

29 ก.ย. 2552 02:09
 1. #include using namespace std; int main() { char board[3][3]; int i,j,k,row,column; char notPlay = ' '; char aPlay = 'O'; char bPlay = 'X'; int currentPlayer = 1; // 1 = playerA, 2 = playerB bool invalidPlay = true; int gameStatus = 0; // 0 = no win, 1 = playerA win, 2 = player B win // clear board for(i=0;i

ความคิดเห็นที่ 4

18 ก.พ. 2552 02:05
 1. จะต้องส่งวันศุกร์ค่ะยังไม่ได้ส่งขอโทษด้วยที่ทำให้เข้าใจผิด ...


ความคิดเห็นที่ 3

นิรันดร์
17 ก.พ. 2552 00:59
 1. ส่งแล้ว จะกังวลไปทำไม งง


ความคิดเห็นที่ 2

16 ก.พ. 2552 23:39
 1. ง่ะมันเข้าไม่ได้แล้วอ่าทำไงดีส่งวันศุกร์แล้วอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 1

Argrikat
9 ก.พ. 2552 22:54
 1. ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ทำจาก Visual C++

  การสร้างเกม OX แบบ step by step

  http://www.thaidev.com/index.php?cmd=showtitle&id=75

  ลองศึกษาดูน่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น