ช่วยเขียน เกม OX ด้วยภาษา c++ ทีค่ะ

คือว่าอาจารย์ให้ทำโปรเจค เกม OX ด้วยภาษา c++ส่งอ่ะค่ะ

แต่เราทำไม่ค่อยเป็น (ไม่เป็นเลย)

รบกวนผู้รู้ช่วยทีนะคะ

ขอบคุณค่ะ ^^ความคิดเห็นที่ 1

Argrikat
9 ก.พ. 2552 22:54
 1. ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ทำจาก Visual C++


  การสร้างเกม OX แบบ step by step


  http://www.thaidev.com/index.php?cmd=showtitle&id=75


  ลองศึกษาดูน่ะ
ความคิดเห็นที่ 2

ibeautz (Guest)
16 ก.พ. 2552 23:39
 1. ง่ะ

  มันเข้าไม่ได้แล้วอ่า


  ทำไงดี


  ส่งวันศุกร์แล้วอ่ะ
ความคิดเห็นที่ 3

นิรันดร์ vcharkarn vteam
17 ก.พ. 2552 00:59
 1. ส่งแล้ว จะกังวลไปทำไม งง
ความคิดเห็นที่ 4

ibeautz (Guest)
18 ก.พ. 2552 02:05
 1. จะต้องส่งวันศุกร์ค่ะ

  ยังไม่ได้ส่ง

  ขอโทษด้วยที่ทำให้เข้าใจผิด ...
ความคิดเห็นที่ 5

ME ม.น. (Guest)
29 ก.ย. 2552 02:09
 1. #include

  using namespace std;

  int main()
  {
  char board[3][3];
  int i,j,k,row,column;
  char notPlay = ' ';
  char aPlay = 'O';
  char bPlay = 'X';
  int currentPlayer = 1; // 1 = playerA, 2 = playerB
  bool invalidPlay = true;
  int gameStatus = 0; // 0 = no win, 1 = playerA win, 2 = player B win

  // clear board
  for(i=0;i<3;i++)
  {
  for(j=0;j<3;j++)
  {
  board[i][j] = notPlay;
  }
  }

  //------------------------------------------------------------------
  // play game
  //------------------------------------------------------------------
  for(i=0;i<9;i++)
  {
  cout << "i = " << i << endl;
  // display board
  cout << "t*t*t*" << endl;
  for(j=0;j<3;j++)
  {
  cout << "*";
  for(k=0;k<3;k++)
  {
  cout << "t" << board[j][k];
  }
  cout << endl;
  }

  // check game status
  if(gameStatus!=0)
  {
  break;
  }

  // read input
  if(currentPlayer==1)
  {
  cout << "Player A" << endl;
  }
  else
  {
  cout << "Player B" << endl;
  }
  while(invalidPlay) // duplicate check
  {
  cout << "Select row(0-2) and column(0-2) seperate by space: ";
  cin >> row >> column;
  if (board[row][column]==notPlay) // valid play
  {
  if(currentPlayer==1) // player A
  {
  board[row][column] = aPlay;
  }
  else
  {
  board[row][column] = bPlay;
  }
  invalidPlay = false;
  }
  }

  // find the winner and set game status
  for(j=0;j<3;j++)
  {
  // check row
  if(board[j][0]==board[j][1]&&board[j][1]==board[j][2]&&board[j][0]!=notPlay)
  {
  gameStatus = currentPlayer;
  }

  // check column
  if(board[0][j]==board[1][j]&&board[1][j]==board[2][j]&&board[0][j]!=notPlay)
  {
  gameStatus = currentPlayer;
  }
  }

  // check cross line
  if(board[0][0]==board[1][1]&&board[1][1]==board[2][2]&&board[0][0]!=notPlay)
  {
  gameStatus = currentPlayer;
  }
  if(board[0][2]==board[1][1]&&board[1][1]==board[2][0]&&board[0][2]!=notPlay)
  {
  gameStatus = currentPlayer;
  }

  invalidPlay = true; // reset variable for next input
  // switch player for next turn
  if(currentPlayer==1)
  {
  currentPlayer = 2;
  }
  else
  {
  currentPlayer = 1;
  }
  }

  //---------------------------------------------------------
  // display output
  //---------------------------------------------------------
  // display board
  cout << "=============================================="< cout << "t*t*t*" << endl;
  for(j=0;j<3;j++)
  {
  cout << "*";
  for(k=0;k<3;k++)
  {
  cout << "t" << board[j][k];
  }
  cout << endl;
  }
  if(gameStatus==0)
  {
  cout << "draw game" << endl;
  }
  else if(gameStatus==1)
  {
  cout << "playerA wins" << endl;
  }
  else
  {
  cout << "playerB wins" << endl;
  }

  system("pause");

  return 0;
  }ความคิดเห็นที่ 6

pod (Guest)
15 ก.พ. 2553 13:41
 1. ช่วยด้วยค่ะ เคลียดมากก

  ต้องทำการบ้านส่งเหมือนกันเลย

  อาจารย์ให้คิดเกมส์ส่งโดยใช้ borland c++อ่ะค่ะ

  ต้องมีอย่างน้อย 3 function อ่ะค่ะ

  ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยน่ะค่ะความคิดเห็นที่ 7

samsorn_rabbit@hotmail.co.th (Guest)
24 ก.ย. 2554 14:26
 1. รบกวนคนเก่งภาษาซีช่วยหน่อยนะคับ

  คือต้องทำโปรเจ็คจบเทอม 1 ปี 1

  ส่งอาจารย์ แต่เขียนโปรแกรมไม่ค่อยจะเป็น

  เขียนแล้วก็รันไม่ผ่าน ปวดหัวมาหลายวันแล้วคับ

  งานส่งวันอังคารที่ 27 กันยายนนี้คับ

  ช่วยเขียนให้หน่อยนะคับ

  ที่ออกแบบไว้ก้เป็นโปรแกรมสัญญาณเตื่อนภัยน้ำท่วม

  มี 5 ระดับ สามารถเปิดไฟลืเสียงได้ มีสีบอกแต่ละระดับ

  เช่นสีเขียว สีเหลื่อง สีส้ม สีชมพู สีแดง ตามระดับความน่ากลัว

  มีข้อความขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ

  ถ้าที่ออกแบบไว้อยากเกินไป ก้ลองเขียนโปรแกรมง่ายๆเช่น

  โปรแกรม minimart ก็ได้นะคับ

  ส่งไปที่เมลนี้นะ samsorn_rabbit@hotmail.co.thความคิดเห็นที่ 8

samsorn_rabbit@hotmail.co.th (Guest)
24 ก.ย. 2554 14:27
 1. ขอบคุณนะคับความคิดเห็นที่ 9

samsorn_rabbit@hotmail.co.th (Guest)
24 ก.ย. 2554 14:28
 1. ขอบคุณไว้ก่อนความคิดเห็นที่ 10

นกแสก
24 ก.ย. 2554 20:40
 1. โปรแกรมเกมส์  ox  ภาษา  c++ 


  #include<iostream.h>          //opening headerfile iostream for in-out
  #include<conio.h>             //opening headerfile conio for clrscr();
  #include<stdlib.h>            //opening headerfile stdlib for
  random(int);
  char tic[3][3];               //global matrix declerations
  int d,e,f,a,t,i,j,x,y;        //global variables declerations
  void display();               //displays the matrix
  void user();                  //function for user's move
  void newdisp();               //function for display of matrix after
  every
  move
  void pc();                    //function for pc's move
  int check();                  //function for finding out the winner
  int horcheck();               //function for horizontal line check
  int vercheck();               //function for vertical line check
  int diagcheck();              //function for diagonal line check
  main()                        //main function
  {
  clrscr();                     //clears the previous output screen
  randomize();                  //initialize random function calling
  int d=random(2);              //random function call
  for(i=0;i<3;i++)
   for(j=0;j<3;j++)
   tic[i][j]=' ';        //assigning space ' ' to all elements of matrix
  display();                    //display function call
  d==0?user():pc();             //random starting of the game depending
  on d
  getch();                      //provides output by getting input
  without
  returning to program
  return 0;                     //return int to main function
  }
  void display()                //display function definition
  {
  for(t=0;t<3;t++)
   {
   cout<<"  "<<tic[t][0]<<" | "<<tic[t][1]<<" | "<<tic[t][2]<<endl;
  //figure formation
   if(t!=2)
   cout<<"  --|---|--"<<endl;
   }
  }
  void user()                  //user function definition
  {
  cout<<"  


  ENTER THE CO-ORDINATES WHERE YOU WANT TO PUT UR 'X' i.e
  0,1,2
  ";
  cin>>x>>y;
  if((x<0)||(x>2)&&(y<0)||(y>2))  //check for valid co-ordinates
   {
   cout<<"  


  ENTER THE CORRECT CO-ORDINATES";
   user();    //user function call
   }
  else
   {
   if(tic[x][y]==' ')    //check for vacant space at entered co-ordinates
    {
    tic[x][y]='X';  //assigning user 'X' to the co-ordinates
    newdisp();    //newdisp function call
    }
   else
    {
    cout<<"  


  THIS POSITION IS ALREADY FILLED. CHOOSE SOME OTHER
  CO-ORDINATES";
    user();       //user function call
    }
   }
  d=check();            //check function call
  if(d==0)
  pc();                 //pc function call
  else
   {
   cout<<"  


  YOU ARE THE WINNER";
   getche();     //requires enter to return to program. prevents return
  without display
   exit(1);      //program termination
   }
  }
  void newdisp()        //newdisp function definition
  {
  for(t=0;t<3;t++)
   {
   cout<<"  "<<tic[t][0]<<" | "<<tic[t][1]<<" | "<<tic[t][2]<<endl;
  //displays new tictactoe after user or pc turn
   if(t!=2)
   cout<<"  --|---|--"<<endl;
   }
  }
  void pc()          //pc function call
  {
  int f,z;
  randomize();       //initialize random function calling
  cout<<"  


  THIS IS THE COMPUTER'S MOVE


  ";
  for(i=0;i<=20;i++)
   {
   f=random(3);
   z=random(3);
   if(tic[f][z]==' ')      //check for vacant space at entered
  co-ordinates
    {
    tic[f][z]='O';  //assigning pc 'O' to the co-ordinates
    goto x;         //exiting for loop to display new tictactoe
    }
   else
   continue;               //
   }
  x:newdisp();                    //newdisp function call
  d=check();                      //check function call
  if(d==0)
  user();                         //user function call
  else
   {
   cout<<"  


  I'M THE WINNER";
   getche();           //requires enter to return to program. prevents
  return without display
   exit(1);            //program termination
   }
  }
  check()                     //check function definition
  {
  horcheck();                 //horcheck function call
  vercheck();                 //vercheck function call
  diagcheck();                //diagcheck function call
  return (d||e||f);
  }
  horcheck()                  //horcheck function definition
  {
  if(((tic[0][0]==tic[0][1])&&(tic[0][1]==tic[0][2])&&(tic[0][1]!='
  '))||((tic[1][0]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[1][2])&&(tic[1][1]!='
  '))||((tic[2][0]==tic[2][1])&&(tic[2][1]==tic[2][2])&&(tic[2][2]!='
  ')))
  d=1;                        //checks each element of a horizontal line
  to
  be same
  else                        //returns 1 if all 3 elements of any
  horizontal line are same
  d=0;                        //else returns 0
  return d;
  }
  vercheck()                  //vercheck function definition
  {
  if(((tic[0][0]==tic[1][0])&&(tic[1][0]==tic[2][0])&&(tic[0][0]!='
  '))||((tic[0][1]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[2][1])&&(tic[0][1]!='
  '))||((tic[0][2]==tic[1][2])&&(tic[1][2]==tic[2][2])&&(tic[0][2]!='
  ')))
  e=1;                        //checks each element of a vertical line to
  be
  same
  else                        //returns 1 if all 3 elements of any
  vertical
  line are same
  e=0;                        //else returns 0
  return e;
  }
  diagcheck()                 //diagcheck function definition
  {
  if(((tic[0][0]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[2][2])&&(tic[0][0]!='
  '))||((tic[0][2]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[2][0])&&(tic[1][1]!='
  ')))
  f=1;                        //checks each element of a diagonal line to
  be
  same
  else                        //returns 1 if all 3 elements of any
  diagonal
  line are same
  f=0;                        //else returns 0
  return f;
  }
  ที่มา  :  http://www.cplusplus.happycodings.com/Games/code20.html
         


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น