ช่วยเขียน เกม OX ด้วยภาษา c++ ทีค่ะ

คือว่าอาจารย์ให้ทำโปรเจค เกม OX ด้วยภาษา c++ส่งอ่ะค่ะ

แต่เราทำไม่ค่อยเป็น (ไม่เป็นเลย)

รบกวนผู้รู้ช่วยทีนะคะ

ขอบคุณค่ะ ^^

8 ก.พ. 2552 23:29
10 ความเห็น
34393 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Argrikat

ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ทำจาก Visual C++


การสร้างเกม OX แบบ step by step


http://www.thaidev.com/index.php?cmd=showtitle&id=75


ลองศึกษาดูน่ะ

9 ก.พ. 2552 22:54


ความคิดเห็นที่ 2 ibeautz (Guest)

ง่ะ

มันเข้าไม่ได้แล้วอ่า


ทำไงดี


ส่งวันศุกร์แล้วอ่ะ

16 ก.พ. 2552 23:39


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นิรันดร์

ส่งแล้ว จะกังวลไปทำไม งง

17 ก.พ. 2552 00:59


ความคิดเห็นที่ 4 ibeautz (Guest)

จะต้องส่งวันศุกร์ค่ะ

ยังไม่ได้ส่ง

ขอโทษด้วยที่ทำให้เข้าใจผิด ...

18 ก.พ. 2552 02:05


ความคิดเห็นที่ 5 ME ม.น. (Guest)

#include

using namespace std;

int main()
{
char board[3][3];
int i,j,k,row,column;
char notPlay = ' ';
char aPlay = 'O';
char bPlay = 'X';
int currentPlayer = 1; // 1 = playerA, 2 = playerB
bool invalidPlay = true;
int gameStatus = 0; // 0 = no win, 1 = playerA win, 2 = player B win

// clear board
for(i=0;i<3;i++)
{
for(j=0;j<3;j++)
{
board[i][j] = notPlay;
}
}

//------------------------------------------------------------------
// play game
//------------------------------------------------------------------
for(i=0;i<9;i++)
{
cout << "i = " << i << endl;
// display board
cout << "t*t*t*" << endl;
for(j=0;j<3;j++)
{
cout << "*";
for(k=0;k<3;k++)
{
cout << "t" << board[j][k];
}
cout << endl;
}

// check game status
if(gameStatus!=0)
{
break;
}

// read input
if(currentPlayer==1)
{
cout << "Player A" << endl;
}
else
{
cout << "Player B" << endl;
}
while(invalidPlay) // duplicate check
{
cout << "Select row(0-2) and column(0-2) seperate by space: ";
cin >> row >> column;
if (board[row][column]==notPlay) // valid play
{
if(currentPlayer==1) // player A
{
board[row][column] = aPlay;
}
else
{
board[row][column] = bPlay;
}
invalidPlay = false;
}
}

// find the winner and set game status
for(j=0;j<3;j++)
{
// check row
if(board[j][0]==board[j][1]&&board[j][1]==board[j][2]&&board[j][0]!=notPlay)
{
gameStatus = currentPlayer;
}

// check column
if(board[0][j]==board[1][j]&&board[1][j]==board[2][j]&&board[0][j]!=notPlay)
{
gameStatus = currentPlayer;
}
}

// check cross line
if(board[0][0]==board[1][1]&&board[1][1]==board[2][2]&&board[0][0]!=notPlay)
{
gameStatus = currentPlayer;
}
if(board[0][2]==board[1][1]&&board[1][1]==board[2][0]&&board[0][2]!=notPlay)
{
gameStatus = currentPlayer;
}

invalidPlay = true; // reset variable for next input
// switch player for next turn
if(currentPlayer==1)
{
currentPlayer = 2;
}
else
{
currentPlayer = 1;
}
}

//---------------------------------------------------------
// display output
//---------------------------------------------------------
// display board
cout << "=============================================="< cout << "t*t*t*" << endl;
for(j=0;j<3;j++)
{
cout << "*";
for(k=0;k<3;k++)
{
cout << "t" << board[j][k];
}
cout << endl;
}
if(gameStatus==0)
{
cout << "draw game" << endl;
}
else if(gameStatus==1)
{
cout << "playerA wins" << endl;
}
else
{
cout << "playerB wins" << endl;
}

system("pause");

return 0;
}
29 ก.ย. 2552 02:09


ความคิดเห็นที่ 6 pod (Guest)

ช่วยด้วยค่ะ เคลียดมากก

ต้องทำการบ้านส่งเหมือนกันเลย

อาจารย์ให้คิดเกมส์ส่งโดยใช้ borland c++อ่ะค่ะ

ต้องมีอย่างน้อย 3 function อ่ะค่ะ

ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยน่ะค่ะ
15 ก.พ. 2553 13:41


ความคิดเห็นที่ 7 samsorn_rabbit@hotmail.co.th (Guest)

รบกวนคนเก่งภาษาซีช่วยหน่อยนะคับ

คือต้องทำโปรเจ็คจบเทอม 1 ปี 1

ส่งอาจารย์ แต่เขียนโปรแกรมไม่ค่อยจะเป็น

เขียนแล้วก็รันไม่ผ่าน ปวดหัวมาหลายวันแล้วคับ

งานส่งวันอังคารที่ 27 กันยายนนี้คับ

ช่วยเขียนให้หน่อยนะคับ

ที่ออกแบบไว้ก้เป็นโปรแกรมสัญญาณเตื่อนภัยน้ำท่วม

มี 5 ระดับ สามารถเปิดไฟลืเสียงได้ มีสีบอกแต่ละระดับ

เช่นสีเขียว สีเหลื่อง สีส้ม สีชมพู สีแดง ตามระดับความน่ากลัว

มีข้อความขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ

ถ้าที่ออกแบบไว้อยากเกินไป ก้ลองเขียนโปรแกรมง่ายๆเช่น

โปรแกรม minimart ก็ได้นะคับ

ส่งไปที่เมลนี้นะ samsorn_rabbit@hotmail.co.th
24 ก.ย. 2554 14:26


ความคิดเห็นที่ 8 samsorn_rabbit@hotmail.co.th (Guest)

ขอบคุณนะคับ
24 ก.ย. 2554 14:27


ความคิดเห็นที่ 9 samsorn_rabbit@hotmail.co.th (Guest)

ขอบคุณไว้ก่อน
24 ก.ย. 2554 14:28


ความคิดเห็นที่ 10 โดย นกแสก

โปรแกรมเกมส์  ox  ภาษา  c++ 


#include<iostream.h>          //opening headerfile iostream for in-out
#include<conio.h>             //opening headerfile conio for clrscr();
#include<stdlib.h>            //opening headerfile stdlib for
random(int);
char tic[3][3];               //global matrix declerations
int d,e,f,a,t,i,j,x,y;        //global variables declerations
void display();               //displays the matrix
void user();                  //function for user's move
void newdisp();               //function for display of matrix after
every
move
void pc();                    //function for pc's move
int check();                  //function for finding out the winner
int horcheck();               //function for horizontal line check
int vercheck();               //function for vertical line check
int diagcheck();              //function for diagonal line check
main()                        //main function
{
clrscr();                     //clears the previous output screen
randomize();                  //initialize random function calling
int d=random(2);              //random function call
for(i=0;i<3;i++)
 for(j=0;j<3;j++)
 tic[i][j]=' ';        //assigning space ' ' to all elements of matrix
display();                    //display function call
d==0?user():pc();             //random starting of the game depending
on d
getch();                      //provides output by getting input
without
returning to program
return 0;                     //return int to main function
}
void display()                //display function definition
{
for(t=0;t<3;t++)
 {
 cout<<"  "<<tic[t][0]<<" | "<<tic[t][1]<<" | "<<tic[t][2]<<endl;
//figure formation
 if(t!=2)
 cout<<"  --|---|--"<<endl;
 }
}
void user()                  //user function definition
{
cout<<"  


ENTER THE CO-ORDINATES WHERE YOU WANT TO PUT UR 'X' i.e
0,1,2
";
cin>>x>>y;
if((x<0)||(x>2)&&(y<0)||(y>2))  //check for valid co-ordinates
 {
 cout<<"  


ENTER THE CORRECT CO-ORDINATES";
 user();    //user function call
 }
else
 {
 if(tic[x][y]==' ')    //check for vacant space at entered co-ordinates
  {
  tic[x][y]='X';  //assigning user 'X' to the co-ordinates
  newdisp();    //newdisp function call
  }
 else
  {
  cout<<"  


THIS POSITION IS ALREADY FILLED. CHOOSE SOME OTHER
CO-ORDINATES";
  user();       //user function call
  }
 }
d=check();            //check function call
if(d==0)
pc();                 //pc function call
else
 {
 cout<<"  


YOU ARE THE WINNER";
 getche();     //requires enter to return to program. prevents return
without display
 exit(1);      //program termination
 }
}
void newdisp()        //newdisp function definition
{
for(t=0;t<3;t++)
 {
 cout<<"  "<<tic[t][0]<<" | "<<tic[t][1]<<" | "<<tic[t][2]<<endl;
//displays new tictactoe after user or pc turn
 if(t!=2)
 cout<<"  --|---|--"<<endl;
 }
}
void pc()          //pc function call
{
int f,z;
randomize();       //initialize random function calling
cout<<"  


THIS IS THE COMPUTER'S MOVE


";
for(i=0;i<=20;i++)
 {
 f=random(3);
 z=random(3);
 if(tic[f][z]==' ')      //check for vacant space at entered
co-ordinates
  {
  tic[f][z]='O';  //assigning pc 'O' to the co-ordinates
  goto x;         //exiting for loop to display new tictactoe
  }
 else
 continue;               //
 }
x:newdisp();                    //newdisp function call
d=check();                      //check function call
if(d==0)
user();                         //user function call
else
 {
 cout<<"  


I'M THE WINNER";
 getche();           //requires enter to return to program. prevents
return without display
 exit(1);            //program termination
 }
}
check()                     //check function definition
{
horcheck();                 //horcheck function call
vercheck();                 //vercheck function call
diagcheck();                //diagcheck function call
return (d||e||f);
}
horcheck()                  //horcheck function definition
{
if(((tic[0][0]==tic[0][1])&&(tic[0][1]==tic[0][2])&&(tic[0][1]!='
'))||((tic[1][0]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[1][2])&&(tic[1][1]!='
'))||((tic[2][0]==tic[2][1])&&(tic[2][1]==tic[2][2])&&(tic[2][2]!='
')))
d=1;                        //checks each element of a horizontal line
to
be same
else                        //returns 1 if all 3 elements of any
horizontal line are same
d=0;                        //else returns 0
return d;
}
vercheck()                  //vercheck function definition
{
if(((tic[0][0]==tic[1][0])&&(tic[1][0]==tic[2][0])&&(tic[0][0]!='
'))||((tic[0][1]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[2][1])&&(tic[0][1]!='
'))||((tic[0][2]==tic[1][2])&&(tic[1][2]==tic[2][2])&&(tic[0][2]!='
')))
e=1;                        //checks each element of a vertical line to
be
same
else                        //returns 1 if all 3 elements of any
vertical
line are same
e=0;                        //else returns 0
return e;
}
diagcheck()                 //diagcheck function definition
{
if(((tic[0][0]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[2][2])&&(tic[0][0]!='
'))||((tic[0][2]==tic[1][1])&&(tic[1][1]==tic[2][0])&&(tic[1][1]!='
')))
f=1;                        //checks each element of a diagonal line to
be
same
else                        //returns 1 if all 3 elements of any
diagonal
line are same
f=0;                        //else returns 0
return f;
}
ที่มา  :  http://www.cplusplus.happycodings.com/Games/code20.html
       

24 ก.ย. 2554 20:40

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น