ความชื้นของอากาศ

ในหนึ่งวันความชื้นของอากาศเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใด
(ถ้าสามารถตอบได้ในวันนี้ กรุณาตอบด้วยนะค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 1

god0-0god@hotmail.com (Guest)
23 พ.ย. 2552 21:26
 1. ด้ายมั้ง
ความคิดเห็นที่ 2

godคนเดิมอะ (Guest)
24 พ.ย. 2552 15:56
 1. ความชื้นของอากาศ
  ความชื้นของอากาศหมายถึง ปริมาณไอน้ำในอากาศ ซึ่งมาจากการระเหยของน้ำบนพื้นโลก
  การบอกปริมาณความชื้นของอากาศ บอกได้ 2 วิธี คือ
  1. ความชื้นสัมบูรณ์คือ มวลไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ 1 ปริมาตร เช่น ในอากาศ 1 ปริมาตร มีไอ
  น้ำอยู่ 10gดังนั้น ความชื้นสัมบูรณ์ในขณะนั้น = 10 g/m3
  สูตร ความชื้นสัมบูรณ์ = มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริง/ปริมาตร
  2. ความชื้นสัมพัทธ์ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหนึ่งหน่วยปริมาตรกับมวลไอน้ำอิ่มตัวในอากาศหนึ่งหน่วยปริมาตรที่อุณหภูมิเดียวกัน ความชื้นสัมพัทธ์นิยมคิดเป็นเปอร์เซนต์
  สูตร ความชื้นสัมพัทธ์ = มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริง/ปริมาณไอน้ำอิ่มตัว x 100


  เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นสัมพัทธ์ คือ ไฮโกรมิเตอร์ ที่นิยมใช้ คือ
  1. ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก- กระเปาะแห้ง 2. ไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผม
  3. ไฮโกรมิเตอร์ชนิดแกว่ง


  น้ำในบรรยากาศกับปรากฏการณ์ในธรรมชาติ
  เมฆคือ กลุ่มละอองน้ำที่เมื่ออากาศร้อนเย็นลงจนอุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้าง ไอน้ำในอากาศจะกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ตามฝุ่นละอองเล็ก ๆ ในบรรยากาศ
  หมอก คือ เมฆที่เกิดใกล้ระดับพื้นโลกเกิดขึ้นตอนกลางคืนหรือเช้ามืด เพราะอุณหภูมิลดลงถึงจุดน้ำค้าง
  น้ำค้าง คือ ไอน้ำที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะติดอยู่ตามผิว ซึ่งเย็นลงเย็นลงจนอุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้าง
  จุดน้ำค้าง คือ ขีดอุณหภูมิของไอน้ำในอากาศเริ่มควบแน่นออกมาเป็นละอองน้ำ
  น้ำค้างแข็ง คือ ไอน้ำในอากาศที่มีจุดน้ำค้างต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วเกิดการกลั่นตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
  หิมะ คือ ไอน้ำที่กลั่นตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็ง เมื่ออากาศอิ่มตัว และอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
  ลูกเห็บ คือ เกล็ดน้ำแข็งที่ถูกลมพัดหวนขึ้นหลายครั้ง แต่ละครั้งผ่านอากาศเย็นจัด ไอน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเกาะเพิ่มมากขึ้น จนมีขนาดใหญ่เมื่อตกถึงพื้นดิน
  ฝน คือ ละอองน้ำในก้อนเมฆซึ่งเย็นจัดลงไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเกาะกันมากจนหนักขึ้น
ความคิดเห็นที่ 4

เด้กเรียน (Guest)
8 ก.ย. 2553 20:28
 1. ขอบคุนม๊ากกกคร่า ถ้ามะมีพี่ นู๋โดนครูตีแน่ๆรุยความคิดเห็นที่ 5

blacksnowwa (Guest)
27 ต.ค. 2553 20:40
 1. ............... คุนงับ....................

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น