ช่วยทำโจทย์อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหน่อยค่ะ

ปฏิกิริยาที่ 1 A + B <br />
ightarrow 2C
ปฏิกิริยาที่ 2 A + 2B <br />
ightarrow D
ในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยา โดยใช้สารเริ่มต้น A และ B อย่างละ 10 โมลเท่ากัน ที่อุณหภูมิเดียวกันพบว่าปฏิกิริยาทั้งสองสิ้นสุดพร้อมกันในเวลา 5 นาที
พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
ก. อัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาทั้งสองเท่ากัน แต่อัตราการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่ 2 จะเป็น 2 เท่าของอัตราการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่ 1
ข. อัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่ 1 เท่ากับ 2 เท่าของอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่ 2
ค. อัตราการเพิ่มของ C เท่ากับสองเท่าของอัตราการเพิ่มของ D
ง. เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด จำนวนโมลของ C จะเป็นสองเท่าของจำนวนโมลของ D
ข้อใดถูก

ขอวิธีทำแบบและคำอธิบายละเอียดๆนะคะ ขอบคุณค่ะ

15 ก.พ. 2552 14:56
1 ความเห็น
5260 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Colodinate Colvalent

เขาสั่งให้A กับ B อย่างละ10โมล ทั้งสองปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาที1
A +  B ----> 2C
10   10.........?
---=---    =  ---
 1     1          2
สมการนี้AและBใช้หมดทั้งคู่(จะเอาสารใดเทียบก็ได้) เกิดสารCขึ้น20โมล
Aใช้หมด10mol ใน5นาที(อัตราการลดลง)**
Bใช้หมด10mol ใน5นาที(อัตราการลดลง)**
Cเกิดขึ้น20mol ใน5นาที(อัตราการเพิ่มขึ้น)**

ปฏิกิริยาที่2
A + 2B ----->D
10....10      ?
---=---- = ......
1....2.......1
แน่นอนสมการนี้ให้AและBมาอย่างละ10mol ซึ่งBใช้สัดส่วนมากกว่าจะเป็นตัวหมด ซึ่งหมด10mol ดังนั้นAจะใช้แค่5mol ตามสัดส่วนสมการ และเกิดสารDขึ้น 5โมล
Aใช้5mol ใน 5นาที(อัตราการลดลง)**
Bใช้10mol ใน5นาที(อัตราการลดลง)**
Dเกิด5mol ใน5นาที(อัตราการเพิ่มขึ้น)**

มาตอบคำถามกันเลยค่ะ
ก. อัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาทั้งสองเท่ากัน แต่อัตราการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่ 2 จะเป็น 2 เท่าของอัตราการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่ 1
-ข้อความนี้ ผิดค่ะ อัตราการลดลงของAในปฏิกิริยาที่1 เป็น2เท่าชัดๆๆ
Aใช้10molใน5นาที(ปฏิกิริยาที่1)
Aใช้5molใน5นาที(ปฏิกิริยาที่2)


ข. อัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่ 1 เท่ากับ 2 เท่าของอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่ 2

-ข้อความนี้ ถูกค่ะ อัตราการลดลงของAในปฏิกิริยาที่1 เป็น2เท่าจริงๆ


ค. อัตราการเพิ่มของ C เท่ากับสองเท่าของอัตราการเพิ่มของ D
-ข้อความนี้ผิดค่ะ อัตราการเพิ่มของCเป็น4เท่าต่างหาก Cเกิด20molใน5นาที แต่Dเกิด5molใน5นาที Cเกิดไวกว่าDตั้ง4เท่า

ง. เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด จำนวนโมลของ C จะเป็นสองเท่าของจำนวนโมลของ D
-ข้อความนี้ก็ผิดอีกค่ะ จำนวนโมบของCเป็น4เท่าของDต่างหาก เหตุผลเหมือนข้อ3


ดังนั้นข้อ ข. เป็นข้อความที่ถูกข้อเดียว

15 ก.พ. 2552 20:45

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น