ขอความรู้เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างประเทศ" หน่อยครับ

รบกวนขอความรู้เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างประเทศ" หน่อยครับ


ในลักษณะพัฒนาการเชิงรูปแบบและวิธีการของ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"  เช่น


กรณีของ "อียู" ที่มีพัฒนาการในแง่ของ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" เชิง "องค์กร" มากกว่า "อาเซียน"  กล่าวคือ  มีความร่วมมือที่เป็นองค์รวมมากกว่า "อาเซียน" ซึ่ง "อาเซียน" กำลังมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปสู่ "ประชาคมอาเซียน"


และในแต่ละระดับของ "ความร่วมมือระหว่างประเทศ" มีลักษณะความร่วมมือร่วมกันอย่างไรบ้างครับ?  เช่น  "อาเซียน" มีความร่วมมือในด้านภาษีต่อกัน  แต่ "อียู" มีความร่วมมือถึงขั้นที่ใช้สกุลเงินและเปิดกว้างทาง "แรงงาน" ซึ่งกันและกัน


...หรือ "ความมุ่งหวังสูงสุด" ใน "ความร่วมมือระหว่างประเทศ" คือ การมี "รัฐบาล" เดียวกัน/ร่วมกันที่จะดูแลประโยชน์ของรัฐสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน


 


ใครมีความรู้หรือแหล่งข้อมูลในส่วนนี้  รบกวนด้วยนะครับ

15 ก.พ. 2552 17:15
0 ความเห็น
5917 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น