แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.3 = การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์


ชั้นประถมศึกษาปีที่  3


เรื่อง


การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์


และตัวตั้งไม่เกิน 100,000


  


 


 


จัดทำโดย 


  นางสุรัจนา   สาเมือง


                         ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ              
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง


สำนักงานเขตลาดกระบัง


กรุงเทพมหานคร


 


 


 


 


 


 


                                       


        

คำชี้แจง

                    


        คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถาศึกษาปีที่ 3


สำหรับครูผู้สอนเพื่อทบทวนความรู้และซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ เรื่อง การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000


            คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย


            1.  แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นข้อทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  10  ข้อ


            2.  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน


            3.  คำแนะนำในการใช้


                  3.1  ทบทวนกฎเกณฑ์


                3.2  อธิบายเพิ่มเติม


                     3.3  ตัวอย่างแบบฝึก


        4.  แบบฝึกหัดที่  1 15


            5.  เฉลยแบบฝึกหัดที่  1 15


            6.  แบบทดสอบหลังเรียน เป็นข้อทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  10  ข้อ


            7.  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 


 


 


 


 


 


 


 


 


จุดประสงค์


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


เรื่อง  การบวกจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000  


มีจุดประสงค์เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆดังนี้


1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การบวกจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000   โดย    นักเรียน สามารถสังเกต เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด


2.   เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการของนักเรียน


3.   เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิด  และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีความสุข


4.   เชื่อมโยงความรู้ ความคิดทางคณิตศาสตร์ และชีวิตประจำวัน


5.   พัฒนาทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ


6.   นักเรียนเกิดความมั่นใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ 


  


 


 


 


 


 


 


 


แบบฝึกหัดที่ 1


ทบทวนการบวก


1.   คุณตาเลี้ยงแมว   2   ตัว และเลี้ยงไก่   4   ตัว  คุณตามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว ( วาดภาพสัตว์เลี้ยงของคุณตา พร้อมระบายสี )


 


แมว


         .................................       ...................................


 


ไก่


            ..................................      ....................................


ตอบ    คุณตามีสัตว์ทั้งหมด ................  ตัว


 


2.   ชมพู่ซื้อหนังสือวันแรก   6   เล่มวันที่สองซื้ออีก   7   เล่มรวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือกี่เล่ม ( วาดภาพหนังสือของชมพู่ 


พร้อมระบายสี )


 


วันแรก        ........    ........   ........   ..........   .........   .........


 


วันที่สอง  .........   .........   ..........   .........   ..........   ..........   ..........


ตอบ    รวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือ  ...............  เล่ม


 


 


 


 แบบฝึกหัดที่  2


การสลับที่ของการบวก


        การสลับที่ตัวตั้ง และตัวบวก  ผลบวกที่ได้จะคงเดิม เช่น


         4   +   2   =   2   +   4   =   6


เติมคำตอบลงในช่องว่าง


  1.        8   +   7        =         7   +             =     


  2.        9   +             =         5   +   9                =     


  3.        7   +   6        =        6    +             =     


  4.            +   7        =         7    +    3      =     


  5.             +   9        =         9    +   11             =     


  6.      15  +  7          =          7   +                    =     


  7.      10   +  11       =         11  +            =     


  8.      21   +  12       =         12   +           =    


  9.      30   +  22       =                +   30      =


10.      42   +  18       =               +   42       =     


11.             +  25       =          25  +   25      =     


12.     14   +              =          18  +   14      =                 
----------------------


 


 


 


 


 


แบบฝึกหัดที่  7


การบวกที่มีการทดจากหลักต่างๆ


หาผลบวก


        


          5 4 3                4 3 6                       5 8 7


          2 8 1  +             4 7 4  +                   1 6 2  +


         -------                       -------                      ------


 


         1, 5 8 7                    3, 8 6 2                   4, 5 6 3


         6, 6 3 4  +                2, 5 5 6  +              3, 6 5 8  +


        ----------                    ----------                 ----------


 


   


      2 4, 3 5 4                    3 5, 6 0 4               5 3, 5 2 4


    1 2, 9 6 3  +                3 2, 5 3 6  +          4 3, 6 6 3 +


      -----------                     -----------              -----------


 


    


   


 


 


 


แบบฝึกหัดที่  9


การบวกเลข  2  จำนวน  ผลบวกไม่เกิน  10,000


การบวกเลข  4  หลัก  มีทด


หาผลบวก


 


          4, 2 3 7                     3, 4 4 5                   3, 5 0 3


          1, 5 5 6  +                 2, 2 8 3  +              2, 6 3 5  +


ajsu2009

20 ก.พ. 2552 10:51
50 ความเห็น
201021 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 เอิน (Guest)

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
31 พ.ค. 2552 09:55


ความคิดเห็นที่ 2 โดย saff

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเอกสารที่ให้มามีประโยชน์มากที่เดียว

18 ก.ค. 2552 11:52


ความคิดเห็นที่ 3 ป่าน ป.3/1 สายหนองกระทุ่ม (Guest)

หนูเรียนเเล้วทั้งนั้นเลย มียากกว่านี้ไหม ขอเป็นวิชา วิทย์ คณิต ที่ยากที่สุดสำหรับ ป.3/1 หนูอยู่โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม มีเเต่คนเรียนเก่งๆข้อสอบเท่านี้เล็กน้อย

6 ก.ย. 2552 07:20


ความคิดเห็นที่ 4 ฟ้าดาว (Guest)

หนุกมากได้ความรู้มากอย่างงี้หนูก็สอบได้สิค่ะ

12 ก.ย. 2552 20:11


ความคิดเห็นที่ 5 โดย artid55

http://educlubs.com
สังคมการศึกษาออนไลน์สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

13 ก.ย. 2552 10:58


ความคิดเห็นที่ 6 noksuwan@gmail.com (Guest)

จะขอแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตชั้นป.3 อย่างหลากหลายกรุณาส่งให้ด้วยได้ไหมคะ
14 พ.ย. 2552 21:37


ความคิดเห็นที่ 8 rung (Guest)

ดีฮะ

5 ธ.ค. 2552 09:41


ความคิดเห็นที่ 9 ป3/3 (Guest)

ป3/3
7 ธ.ค. 2552 07:50


ความคิดเห็นที่ 10 แป้ง (Guest)

ง่ายมากๆเยยค่ะ
7 ธ.ค. 2552 07:54


ความคิดเห็นที่ 11 ไอโกะป.3คะ (Guest)

สวัสดีคะหนูอยู่โรงเรียนรพีเลิศวิทยา(ลำพูน)ตอนนี้อยู่ป.3คะ
22 ธ.ค. 2552 18:08


ความคิดเห็นที่ 13 เฟริน ป.2A (Guest)

ง่ายมากๆเลย หนูอยู่โรงเรียนรพีเลิสวิทยาลำพูน
(หนูเรียนถึงการคูณแล้วค่ะ)
หนูขอเฉลยนิดหนึ่งนะคะ
1. คุณตาเลี้ยงแมว 2 ตัว และเลี้ยงไก่ 4 ตัว คุณตามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว
ตอบ คุณตามีสัตว์ทั้งหมด 6 ตัว
2. ชมพู่ซื้อหนังสือวันแรก 6 เล่มวันที่สองซื้ออีก 7 เล่มรวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือกี่เล่ม
ตอบ รวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือ 15 เล่ม

1. 8 + 7 = 7 + 8 = 15
2. 9 + 5 = 5 + 9 = 14
3. 7 + 6 = 6 + 7 = 13
4. 3 + 7 = 7 + 3 = 10
5. 11 + 9 = 9 + 11 = 20
6. 15 + 7 = 7 + 15 = 22
7. 10 + 11 = 11 + 10 = 21
8. 21 + 12 = 12 + 21 = 33
9. 30 + 22 = 22 + 30 = 52
10. 42 + 18 = 18 + 42 = 60
11. 25 + 25 = 25 + 25 = 50
12. 14 + 18 = 18 + 14 = 32
23 ก.พ. 2553 21:44


ความคิดเห็นที่ 15 mint (Guest)

ดีนะ
3 มี.ค. 2553 18:57


ความคิดเห็นที่ 16 123 (Guest)

ง่าย
5 มี.ค. 2553 21:58


ความคิดเห็นที่ 17 ผ่านมาค่ะ (Guest)

เหอ เหอ เหอ เฟริน ป.2A
6 + 7 = 15 เหรอคะ หรือว่าที่บ้านมีอีก 2 เล่มก่อนแล้วคะ
ใครพิมพ์ให้เอ่ย???
13 มี.ค. 2553 01:30


ความคิดเห็นที่ 18 โดย wichiens

มีอีกเปล่าครับจะเอาไว้สอนลูกสอนหลาน
15 มี.ค. 2553 11:18


ความคิดเห็นที่ 20 โดย patchpol

ง่ายมากมาก555 ผมอยู่สาธิตมศวป.3เนี่ยเขาเรียนจนถึงหาร2หลักเเล้วหมูหมู
บท9
1.4237+1556=5793
2.3445+2283=5728
3.3503+2635=6138
4.1952+2846=4798
5.3248+4840=8088
6.2450+6659=8109
หมูมาก555
27 มี.ค. 2553 15:34


ความคิดเห็นที่ 21 โดย patchpol

คนที่ชื่อเฟรินป2A ข้อ2นะคิดผิดน้าคือ13ต่างหาก555พัด
27 มี.ค. 2553 15:40


ความคิดเห็นที่ 22 โดย aiemkamtragool

ขอบคุณสำหรับแบบฝึกนะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ ถ้ามีลงให้อีกนะครับ มีประโยชน์มาก
3 เม.ย. 2553 23:52


ความคิดเห็นที่ 25 pankim@ hotmail.co.th (Guest)

ง่ายมากเลย อ่ะ ง่ายง่าย น่าจะในคอมให้เขียนได้เลยนะค่ะ ไม่ชอบอ่ะ อย่างนี้
8 ก.ค. 2553 18:39


ความคิดเห็นที่ 26 เเจง (Guest)

สนุกจังเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
18 ก.ค. 2553 10:30

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น