แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.3 = การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์


ชั้นประถมศึกษาปีที่  3


เรื่อง


การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์


และตัวตั้งไม่เกิน 100,000


  


 


 


จัดทำโดย 


  นางสุรัจนา   สาเมือง


                         ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ              
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง


สำนักงานเขตลาดกระบัง


กรุงเทพมหานคร


 


 


 


 


 


 


                                       


        

คำชี้แจง

                    


        คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถาศึกษาปีที่ 3


สำหรับครูผู้สอนเพื่อทบทวนความรู้และซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ เรื่อง การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000


            คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย


            1.  แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นข้อทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  10  ข้อ


            2.  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน


            3.  คำแนะนำในการใช้


                  3.1  ทบทวนกฎเกณฑ์


                3.2  อธิบายเพิ่มเติม


                     3.3  ตัวอย่างแบบฝึก


        4.  แบบฝึกหัดที่  1 15


            5.  เฉลยแบบฝึกหัดที่  1 15


            6.  แบบทดสอบหลังเรียน เป็นข้อทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  10  ข้อ


            7.  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 


 


 


 


 


 


 


 


 


จุดประสงค์


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


เรื่อง  การบวกจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000  


มีจุดประสงค์เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆดังนี้


1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การบวกจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000   โดย    นักเรียน สามารถสังเกต เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด


2.   เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการของนักเรียน


3.   เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิด  และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีความสุข


4.   เชื่อมโยงความรู้ ความคิดทางคณิตศาสตร์ และชีวิตประจำวัน


5.   พัฒนาทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ


6.   นักเรียนเกิดความมั่นใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ 


  


 


 


 


 


 


 


 


แบบฝึกหัดที่ 1


ทบทวนการบวก


1.   คุณตาเลี้ยงแมว   2   ตัว และเลี้ยงไก่   4   ตัว  คุณตามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว ( วาดภาพสัตว์เลี้ยงของคุณตา พร้อมระบายสี )


 


แมว


         .................................       ...................................


 


ไก่


            ..................................      ....................................


ตอบ    คุณตามีสัตว์ทั้งหมด ................  ตัว


 


2.   ชมพู่ซื้อหนังสือวันแรก   6   เล่มวันที่สองซื้ออีก   7   เล่มรวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือกี่เล่ม ( วาดภาพหนังสือของชมพู่ 


พร้อมระบายสี )


 


วันแรก        ........    ........   ........   ..........   .........   .........


 


วันที่สอง  .........   .........   ..........   .........   ..........   ..........   ..........


ตอบ    รวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือ  ...............  เล่ม


 


 


 


 แบบฝึกหัดที่  2


การสลับที่ของการบวก


        การสลับที่ตัวตั้ง และตัวบวก  ผลบวกที่ได้จะคงเดิม เช่น


         4   +   2   =   2   +   4   =   6


เติมคำตอบลงในช่องว่าง


  1.        8   +   7        =         7   +             =     


  2.        9   +             =         5   +   9                =     


  3.        7   +   6        =        6    +             =     


  4.            +   7        =         7    +    3      =     


  5.             +   9        =         9    +   11             =     


  6.      15  +  7          =          7   +                    =     


  7.      10   +  11       =         11  +            =     


  8.      21   +  12       =         12   +           =    


  9.      30   +  22       =                +   30      =


10.      42   +  18       =               +   42       =     


11.             +  25       =          25  +   25      =     


12.     14   +              =          18  +   14      =                 
----------------------


 


 


 


 


 


แบบฝึกหัดที่  7


การบวกที่มีการทดจากหลักต่างๆ


หาผลบวก


        


          5 4 3                4 3 6                       5 8 7


          2 8 1  +             4 7 4  +                   1 6 2  +


         -------                       -------                      ------


 


         1, 5 8 7                    3, 8 6 2                   4, 5 6 3


         6, 6 3 4  +                2, 5 5 6  +              3, 6 5 8  +


        ----------                    ----------                 ----------


 


   


      2 4, 3 5 4                    3 5, 6 0 4               5 3, 5 2 4


    1 2, 9 6 3  +                3 2, 5 3 6  +          4 3, 6 6 3 +


      -----------                     -----------              -----------


 


    


   


 


 


 


แบบฝึกหัดที่  9


การบวกเลข  2  จำนวน  ผลบวกไม่เกิน  10,000


การบวกเลข  4  หลัก  มีทด


หาผลบวก


 


          4, 2 3 7                     3, 4 4 5                   3, 5 0 3


          1, 5 5 6  +                 2, 2 8 3  +              2, 6 3 5  +
ความคิดเห็นที่ 1


31 พ.ค. 2552 09:55
 1. ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 2

saff
18 ก.ค. 2552 11:52
 1. ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเอกสารที่ให้มามีประโยชน์มากที่เดียว


ความคิดเห็นที่ 3

6 ก.ย. 2552 07:20
 1. หนูเรียนเเล้วทั้งนั้นเลย มียากกว่านี้ไหม ขอเป็นวิชา วิทย์ คณิต ที่ยากที่สุดสำหรับ ป.3/1 หนูอยู่โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม มีเเต่คนเรียนเก่งๆข้อสอบเท่านี้เล็กน้อย


ความคิดเห็นที่ 4

12 ก.ย. 2552 20:11
 1. หนุกมากได้ความรู้มากอย่างงี้หนูก็สอบได้สิค่ะ


ความคิดเห็นที่ 5

artid55
13 ก.ย. 2552 10:58
 1. http://educlubs.com สังคมการศึกษาออนไลน์สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา


ความคิดเห็นที่ 6

14 พ.ย. 2552 21:37
 1. จะขอแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตชั้นป.3 อย่างหลากหลายกรุณาส่งให้ด้วยได้ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 8

5 ธ.ค. 2552 09:41
 1. ดีฮะ


ความคิดเห็นที่ 9

7 ธ.ค. 2552 07:50
 1. ป3/3

ความคิดเห็นที่ 10

7 ธ.ค. 2552 07:54
 1. ง่ายมากๆเยยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11

22 ธ.ค. 2552 18:08
 1. สวัสดีคะหนูอยู่โรงเรียนรพีเลิศวิทยา(ลำพูน)ตอนนี้อยู่ป.3คะ

ความคิดเห็นที่ 13

23 ก.พ. 2553 21:44
 1. ง่ายมากๆเลย หนูอยู่โรงเรียนรพีเลิสวิทยาลำพูน (หนูเรียนถึงการคูณแล้วค่ะ) หนูขอเฉลยนิดหนึ่งนะคะ 1. คุณตาเลี้ยงแมว 2 ตัว และเลี้ยงไก่ 4 ตัว คุณตามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว ตอบ คุณตามีสัตว์ทั้งหมด 6 ตัว 2. ชมพู่ซื้อหนังสือวันแรก 6 เล่มวันที่สองซื้ออีก 7 เล่มรวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือกี่เล่ม ตอบ รวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือ 15 เล่ม 1. 8 + 7 = 7 + 8 = 15 2. 9 + 5 = 5 + 9 = 14 3. 7 + 6 = 6 + 7 = 13 4. 3 + 7 = 7 + 3 = 10 5. 11 + 9 = 9 + 11 = 20 6. 15 + 7 = 7 + 15 = 22 7. 10 + 11 = 11 + 10 = 21 8. 21 + 12 = 12 + 21 = 33 9. 30 + 22 = 22 + 30 = 52 10. 42 + 18 = 18 + 42 = 60 11. 25 + 25 = 25 + 25 = 50 12. 14 + 18 = 18 + 14 = 32

ความคิดเห็นที่ 15

3 มี.ค. 2553 18:57
 1. ดีนะ

ความคิดเห็นที่ 16

5 มี.ค. 2553 21:58
 1. ง่าย

ความคิดเห็นที่ 17

13 มี.ค. 2553 01:30
 1. เหอ เหอ เหอ เฟริน ป.2A 6 + 7 = 15 เหรอคะ หรือว่าที่บ้านมีอีก 2 เล่มก่อนแล้วคะ ใครพิมพ์ให้เอ่ย???

ความคิดเห็นที่ 18

wichiens
15 มี.ค. 2553 11:18
 1. มีอีกเปล่าครับจะเอาไว้สอนลูกสอนหลาน

ความคิดเห็นที่ 20

patchpol
27 มี.ค. 2553 15:34
 1. ง่ายมากมาก555 ผมอยู่สาธิตมศวป.3เนี่ยเขาเรียนจนถึงหาร2หลักเเล้วหมูหมู บท9 1.4237+1556=5793 2.3445+2283=5728 3.3503+2635=6138 4.1952+2846=4798 5.3248+4840=8088 6.2450+6659=8109 หมูมาก555

ความคิดเห็นที่ 21

patchpol
27 มี.ค. 2553 15:40
 1. คนที่ชื่อเฟรินป2A ข้อ2นะคิดผิดน้าคือ13ต่างหาก555พัด

ความคิดเห็นที่ 22

aiemkamtragool
3 เม.ย. 2553 23:52
 1. ขอบคุณสำหรับแบบฝึกนะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ ถ้ามีลงให้อีกนะครับ มีประโยชน์มาก

ความคิดเห็นที่ 25

8 ก.ค. 2553 18:39
 1. ง่ายมากเลย อ่ะ ง่ายง่าย น่าจะในคอมให้เขียนได้เลยนะค่ะ ไม่ชอบอ่ะ อย่างนี้

ความคิดเห็นที่ 26

18 ก.ค. 2553 10:30
 1. สนุกจังเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 27

21 ก.ค. 2553 22:20
 1. แบบฝึกที่ 7 ง่ายมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 28

26 ก.ค. 2553 18:30
 1. ง่ายยยยยยยยยยยยยยย มากกกกกกกกกกกกก ค่ะะะะแบบฝึกหัดหน้าขอยากๆๆได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29

31 ก.ค. 2553 15:47
 1. ง่ายมากเลย

ความคิดเห็นที่ 30

2 ส.ค. 2553 21:38
 1. มีให้ทดสอบยากกว่านี้ใหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 31

2 ส.ค. 2553 21:49
 1. ใกล้จะสอบแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจนะ ล่ะอ่อนเจียงใหม่

ความคิดเห็นที่ 32

9 ก.ย. 2553 17:04
 1. คณิตป.3/1โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามมีตั้ง13บทมีอยู่ บทที่1 จำนวนนนับไม่เกิน 100,000 บทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไท่เกิน 100,000 บทที่3แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง บทที่4การวัดความยาว บทที่5เวลา บทที่6การชั่ง การตวง บทที่7การคูณ บทที่8การหาร บทที่9เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย บทที่10รูปเรขาคณิต บทที่11จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม บทที่12การบวก ลบ คูณ หารระคน บทที่13แบบฝึกหัทบทวน

ความคิดเห็นที่ 33

18 ก.ย. 2553 18:17
 1. สวัสดีคะหนูอยู่โรงเรียนอนุบาลลำปางนะคะ สำหรับหนูข้อสอบนี้ห้อง ป.3/2ถือว่าจิ๊บๆง่ายสะขนาดนี้ ขอบคุณคะ จาก ตังค์ ป.3/2

ความคิดเห็นที่ 34

19 ก.ย. 2553 12:46
 1. รบกวน แสดงวิธีทำให้หน่อยคะ โจทย์ ข้อ1.ตวงน้าหวาน15ลิตร ใส่ขวด3ใบ ที่มีความจุเท่ากัน ปรากฎว่าเหลือน้ำหวาน975มิลลิลิตร ขวดแต่ละใบมีความจุเท่าไร ข้อ2.ชิตช่วยแม่ขายวุ้นถุงละ20ถ้วย ถ้วยหนึ่งมีความจุ250มิลลิลิตร ถ้าขายไป10ถุง ชิตชายมะพร้าวได้กี่ลิตร ช่วยหนูด้วยคะ สอนน้องไม่ไดเลย รบกวนหน่อยนะคะ ขอบพระคุณคะ โปรดส่งมาทางเมล ด่วนเลยนะคะ หนูรอทำอยู่คะ 19/9/53เวลา12.50

ความคิดเห็นที่ 35

24 ก.ย. 2553 13:49
 1. ความเห็นที่ 34 ข้อหนึ่ง เอา 15 ลิตร - 975 มิลลิลิตร ได้ 14 ลิตร 25 มิลลิลิตร จากนั้นเอาผลลบไป หาร 3 โดยก่อนหารต้องเปลี่ยนหน่วยลิตรให้เป็นมิลลิลิตรก่อน ได้ 14025 มิลลิลิตร หาร 3ได้ 4615 มิลลิลิตร จะตอบแบบนี้เลยก็ได้เหรอ เปลี่ยนกลับเป็น 4 ลิตร 615 มิลลิลิตรก็ได้ ข้อสอง ต้องหาก่อนว่าหนึ่งถุงรวมมีความจุเท่าไหร่โดยเอา 20 ถ้วย คูณ 250 มม. ได้ 5000 มม. จากนั้นก็เอาผลคูณไปคูณ 10 ถุง จะได้ 50000 มม. หรือเท่ากับ 50 ลิตร

ความคิดเห็นที่ 36

22 ต.ค. 2553 09:22
 1. ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลย

ความคิดเห็นที่ 37

4 พ.ย. 2553 19:05
 1. ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 38

26 ธ.ค. 2553 11:41
 1. ง่ายมากเลยหนูเรียนถึงการหารยาวเเล้ว

ความคิดเห็นที่ 44

7 ก.พ. 2554 07:19
 1. อยู่ป.3/1 ง่ายง่ายเรียนจบการบวกตั้งนานแล้ว ตอนนี้เรียนการเงินแบบใช้จุดอยู่เลยต้องติวเข้มจะสอบแล้ว

ความคิดเห็นที่ 45

30 มี.ค. 2554 20:32
 1. หนูอยู่ป.2/1ก็ทําได้ง่ายมากเลยค่ะหนูทำได้หมดเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46

26 เม.ย. 2554 16:01
 1. สนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหนูได้พิมพ์มาแล้ง 6 แผ่นแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48

2 พ.ค. 2555 21:16
 1. ง่ายมากจนไม่อยากบอกคำตอบ

ความคิดเห็นที่ 49

24 พ.ค. 2557 22:55
 1. จะเอาไปสอนลูกสาวค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น