วิชาการดอทคอม ptt logo

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.3 = การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

โพสต์เมื่อ: 10:51 วันที่ 20 ก.พ. 2552         ชมแล้ว: 183,994 ตอบแล้ว: 50
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

เรื่อง

การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์

และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

 

 

 

 

จัดทำโดย 

  นางสุรัจนา   สาเมือง

                         ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ              
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

สำนักงานเขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

                                       

        

คำชี้แจง

                    

        คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถาศึกษาปีที่ 3

สำหรับครูผู้สอนเพื่อทบทวนความรู้และซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ เรื่อง การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

            คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย

            1.  แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นข้อทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  10  ข้อ

            2.  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

            3.  คำแนะนำในการใช้

                  3.1  ทบทวนกฎเกณฑ์

                3.2  อธิบายเพิ่มเติม

                     3.3  ตัวอย่างแบบฝึก

        4.  แบบฝึกหัดที่  1 15

            5.  เฉลยแบบฝึกหัดที่  1 15

            6.  แบบทดสอบหลังเรียน เป็นข้อทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  10  ข้อ

            7.  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง  การบวกจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000  

มีจุดประสงค์เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆดังนี้

1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การบวกจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000   โดย    นักเรียน สามารถสังเกต เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด

2.   เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการของนักเรียน

3.   เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิด  และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีความสุข

4.   เชื่อมโยงความรู้ ความคิดทางคณิตศาสตร์ และชีวิตประจำวัน

5.   พัฒนาทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

6.   นักเรียนเกิดความมั่นใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดที่ 1

ทบทวนการบวก

1.   คุณตาเลี้ยงแมว   2   ตัว และเลี้ยงไก่   4   ตัว  คุณตามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว ( วาดภาพสัตว์เลี้ยงของคุณตา พร้อมระบายสี )

 

แมว

         .................................       ...................................

 

ไก่

            ..................................      ....................................

ตอบ    คุณตามีสัตว์ทั้งหมด ................  ตัว

 

2.   ชมพู่ซื้อหนังสือวันแรก   6   เล่มวันที่สองซื้ออีก   7   เล่มรวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือกี่เล่ม ( วาดภาพหนังสือของชมพู่ 

พร้อมระบายสี )

 

วันแรก        ........    ........   ........   ..........   .........   .........

 

วันที่สอง  .........   .........   ..........   .........   ..........   ..........   ..........

ตอบ    รวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือ  ...............  เล่ม

 

 

 

 


แบบฝึกหัดที่  2

การสลับที่ของการบวก

        การสลับที่ตัวตั้ง และตัวบวก  ผลบวกที่ได้จะคงเดิม เช่น

         4   +   2   =   2   +   4   =   6

เติมคำตอบลงในช่องว่าง

  1.        8   +   7        =         7   +             =     

  2.        9   +             =         5   +   9                =     

  3.        7   +   6        =        6    +             =     

  4.            +   7        =         7    +    3      =     

  5.             +   9        =         9    +   11             =     

  6.      15  +  7          =          7   +                    =     

  7.      10   +  11       =         11  +            =     

  8.      21   +  12       =         12   +           =    

  9.      30   +  22       =                +   30      =

10.      42   +  18       =               +   42       =     

11.             +  25       =          25  +   25      =     

12.     14   +              =          18  +   14      =     


            
----------------------

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดที่  7

การบวกที่มีการทดจากหลักต่างๆ

หาผลบวก

        

          5 4 3                4 3 6                       5 8 7

          2 8 1  +             4 7 4  +                   1 6 2  +

         -------                       -------                      ------

 

         1, 5 8 7                    3, 8 6 2                   4, 5 6 3

         6, 6 3 4  +                2, 5 5 6  +              3, 6 5 8  +

        ----------                    ----------                 ----------

 

   

      2 4, 3 5 4                    3 5, 6 0 4               5 3, 5 2 4

    1 2, 9 6 3  +                3 2, 5 3 6  +          4 3, 6 6 3 +

      -----------                     -----------              -----------

 

    

   

 

 

 

แบบฝึกหัดที่  9

การบวกเลข  2  จำนวน  ผลบวกไม่เกิน  10,000

การบวกเลข  4  หลัก  มีทด

หาผลบวก

 

          4, 2 3 7                     3, 4 4 5                   3, 5 0 3

          1, 5 5 6  +                 2, 2 8 3  +              2, 6 3 5  +

ajsu2009
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 56 ดวง

จำนวน 40 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 31 พ.ค. 2552 (09:55)
ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เอิน (IP:115.67.47.17)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 18 ก.ค. 2552 (11:52)

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเอกสารที่ให้มามีประโยชน์มากที่เดียว


saff
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 47 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 6 ก.ย. 2552 (07:20)

หนูเรียนเเล้วทั้งนั้นเลย มียากกว่านี้ไหม ขอเป็นวิชา วิทย์ คณิต ที่ยากที่สุดสำหรับ ป.3/1 หนูอยู่โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม มีเเต่คนเรียนเก่งๆข้อสอบเท่านี้เล็กน้อย


ป่าน ป.3/1 สายหนองกระทุ่ม (IP:125.26.53.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 12 ก.ย. 2552 (20:11)

หนุกมากได้ความรู้มากอย่างงี้หนูก็สอบได้สิค่ะ


ฟ้าดาว (IP:125.25.191.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 13 ก.ย. 2552 (10:58)

http://educlubs.com
สังคมการศึกษาออนไลน์สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา


artid55
ร่วมแบ่งปัน34 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 14 พ.ย. 2552 (21:37)
จะขอแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตชั้นป.3 อย่างหลากหลายกรุณาส่งให้ด้วยได้ไหมคะ
noksuwan@gmail.com (IP:125.27.112.134)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 15 พ.ย. 2552 (20:14)
สนุกมากเลยคะทำให้มีความรู้ด้วยนะคะ
ด.ญ.จุฑามณ แย้มแฟง (IP:119.42.103.186)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 5 ธ.ค. 2552 (09:41)

ดีฮะ


rung (IP:125.26.174.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 7 ธ.ค. 2552 (07:50)
ป3/3
ป3/3 (IP:119.42.78.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 7 ธ.ค. 2552 (07:54)
ง่ายมากๆเยยค่ะ
แป้ง (IP:119.42.78.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 22 ธ.ค. 2552 (18:08)
สวัสดีคะหนูอยู่โรงเรียนรพีเลิศวิทยา(ลำพูน)ตอนนี้อยู่ป.3คะ
ไอโกะป.3คะ (IP:118.172.137.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 2 ก.พ. 2553 (10:18)
ง่ายง่าย ทำได้ ต้องเอายากอีกขั้น มันถึงจะเก่ง ก็ต้องอย่างนี้
มิ้นท์ (IP:110.164.224.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 23 ก.พ. 2553 (21:44)
ง่ายมากๆเลย หนูอยู่โรงเรียนรพีเลิสวิทยาลำพูน
(หนูเรียนถึงการคูณแล้วค่ะ)
หนูขอเฉลยนิดหนึ่งนะคะ
1. คุณตาเลี้ยงแมว 2 ตัว และเลี้ยงไก่ 4 ตัว คุณตามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว
ตอบ คุณตามีสัตว์ทั้งหมด 6 ตัว
2. ชมพู่ซื้อหนังสือวันแรก 6 เล่มวันที่สองซื้ออีก 7 เล่มรวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือกี่เล่ม
ตอบ รวมสองวันชมพู่ซื้อหนังสือ 15 เล่ม

1. 8 + 7 = 7 + 8 = 15
2. 9 + 5 = 5 + 9 = 14
3. 7 + 6 = 6 + 7 = 13
4. 3 + 7 = 7 + 3 = 10
5. 11 + 9 = 9 + 11 = 20
6. 15 + 7 = 7 + 15 = 22
7. 10 + 11 = 11 + 10 = 21
8. 21 + 12 = 12 + 21 = 33
9. 30 + 22 = 22 + 30 = 52
10. 42 + 18 = 18 + 42 = 60
11. 25 + 25 = 25 + 25 = 50
12. 14 + 18 = 18 + 14 = 32
เฟริน ป.2A (IP:222.123.71.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 3 มี.ค. 2553 (18:57)
ดีนะ
mint (IP:125.27.139.95)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 5 มี.ค. 2553 (21:58)
ง่าย
123 (IP:118.172.234.20)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 13 มี.ค. 2553 (01:30)
เหอ เหอ เหอ เฟริน ป.2A
6 + 7 = 15 เหรอคะ หรือว่าที่บ้านมีอีก 2 เล่มก่อนแล้วคะ
ใครพิมพ์ให้เอ่ย???
ผ่านมาค่ะ (IP:118.172.211.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 15 มี.ค. 2553 (11:18)
มีอีกเปล่าครับจะเอาไว้สอนลูกสอนหลาน
wichiens
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 100 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 27 มี.ค. 2553 (15:34)
ง่ายมากมาก555 ผมอยู่สาธิตมศวป.3เนี่ยเขาเรียนจนถึงหาร2หลักเเล้วหมูหมู
บท9
1.4237+1556=5793
2.3445+2283=5728
3.3503+2635=6138
4.1952+2846=4798
5.3248+4840=8088
6.2450+6659=8109
หมูมาก555
patchpol
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 27 มี.ค. 2553 (15:40)
คนที่ชื่อเฟรินป2A ข้อ2นะคิดผิดน้าคือ13ต่างหาก555พัด
patchpol
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 3 เม.ย. 2553 (23:52)
ขอบคุณสำหรับแบบฝึกนะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ ถ้ามีลงให้อีกนะครับ มีประโยชน์มาก
aiemkamtragool
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 19 มิ.ย. 2553 (14:49)
+555
ดีครบทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าท้าจะให้ดีกว่านี้น่าจะทำแบบฝึกหัดที่ลงใส่ในที่คุณทำโจทย์มานะคะแค่นี้ละคะ
ขอบคุณมากเลยคะ
+555
อรนลิน วัฒนากูล (IP:58.136.74.205)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 8 ก.ค. 2553 (18:39)
ง่ายมากเลย อ่ะ ง่ายง่าย น่าจะในคอมให้เขียนได้เลยนะค่ะ ไม่ชอบอ่ะ อย่างนี้
pankim@ hotmail.co.th (IP:118.173.127.228)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 18 ก.ค. 2553 (10:30)
สนุกจังเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เเจง (IP:125.27.172.215)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 21 ก.ค. 2553 (22:20)
แบบฝึกที่ 7 ง่ายมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
มาก (IP:125.24.236.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 26 ก.ค. 2553 (18:30)
ง่ายยยยยยยยยยยยยยย มากกกกกกกกกกกกก ค่ะะะะแบบฝึกหัดหน้าขอยากๆๆได้ไหมค่ะ
yoyo_zaza13@hotmail.com (IP:118.173.84.64)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 31 ก.ค. 2553 (15:47)
ง่ายมากเลย
ชมพู่ (IP:114.128.166.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 2 ส.ค. 2553 (21:38)
มีให้ทดสอบยากกว่านี้ใหมค่ะ
วิมพ์วิ๓ เกษมราษฎร์ (IP:118.172.19.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 2 ส.ค. 2553 (21:49)
ใกล้จะสอบแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจนะ ล่ะอ่อนเจียงใหม่
วิมพ์วิ๓ เกษมราษฎร์ (IP:118.172.19.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 9 ก.ย. 2553 (17:04)
คณิตป.3/1โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามมีตั้ง13บทมีอยู่
บทที่1 จำนวนนนับไม่เกิน 100,000
บทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไท่เกิน 100,000
บทที่3แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่4การวัดความยาว
บทที่5เวลา
บทที่6การชั่ง การตวง
บทที่7การคูณ
บทที่8การหาร
บทที่9เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่10รูปเรขาคณิต
บทที่11จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
บทที่12การบวก ลบ คูณ หารระคน
บทที่13แบบฝึกหัทบทวน
อรอนงค์ ใจดี (IP:58.9.166.212)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 18 ก.ย. 2553 (18:17)
สวัสดีคะหนูอยู่โรงเรียนอนุบาลลำปางนะคะ สำหรับหนูข้อสอบนี้ห้อง ป.3/2ถือว่าจิ๊บๆง่ายสะขนาดนี้ ขอบคุณคะ จาก ตังค์ ป.3/2
ตังค์ ป.3/2 (IP:117.47.228.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 19 ก.ย. 2553 (12:46)
รบกวน แสดงวิธีทำให้หน่อยคะ โจทย์ ข้อ1.ตวงน้าหวาน15ลิตร ใส่ขวด3ใบ ที่มีความจุเท่ากัน ปรากฎว่าเหลือน้ำหวาน975มิลลิลิตร ขวดแต่ละใบมีความจุเท่าไร
ข้อ2.ชิตช่วยแม่ขายวุ้นถุงละ20ถ้วย ถ้วยหนึ่งมีความจุ250มิลลิลิตร ถ้าขายไป10ถุง ชิตชายมะพร้าวได้กี่ลิตร ช่วยหนูด้วยคะ สอนน้องไม่ไดเลย รบกวนหน่อยนะคะ
ขอบพระคุณคะ โปรดส่งมาทางเมล ด่วนเลยนะคะ หนูรอทำอยู่คะ 19/9/53เวลา12.50
sweet_princess_o@hotmail.com (IP:125.27.241.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 24 ก.ย. 2553 (13:49)
ความเห็นที่ 34 ข้อหนึ่ง เอา 15 ลิตร - 975 มิลลิลิตร ได้ 14 ลิตร 25 มิลลิลิตร จากนั้นเอาผลลบไป หาร 3 โดยก่อนหารต้องเปลี่ยนหน่วยลิตรให้เป็นมิลลิลิตรก่อน ได้ 14025 มิลลิลิตร หาร 3ได้ 4615 มิลลิลิตร จะตอบแบบนี้เลยก็ได้เหรอ เปลี่ยนกลับเป็น 4 ลิตร 615 มิลลิลิตรก็ได้

ข้อสอง ต้องหาก่อนว่าหนึ่งถุงรวมมีความจุเท่าไหร่โดยเอา 20 ถ้วย คูณ 250 มม. ได้ 5000 มม. จากนั้นก็เอาผลคูณไปคูณ 10 ถุง จะได้ 50000 มม. หรือเท่ากับ 50 ลิตร
OoO_WoW (IP:180.183.121.109)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 22 ต.ค. 2553 (09:22)
ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลย
ด.ญ.มีแสง มีสุข (IP:203.155.29.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 4 พ.ย. 2553 (19:05)
ขอบคุณค่ะ
macopoo_1974@hotmai.com (IP:118.172.125.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 26 ธ.ค. 2553 (11:41)
ง่ายมากเลยหนูเรียนถึงการหารยาวเเล้ว
ปิ่น ป.3/2 (IP:1.47.82.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 7 ก.พ. 2554 (07:19)
อยู่ป.3/1 ง่ายง่ายเรียนจบการบวกตั้งนานแล้ว ตอนนี้เรียนการเงินแบบใช้จุดอยู่เลยต้องติวเข้มจะสอบแล้ว
lmon-ll@hotmail.com (IP:113.53.76.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 30 มี.ค. 2554 (20:32)
หนูอยู่ป.2/1ก็ทําได้ง่ายมากเลยค่ะหนูทำได้หมดเลยค่ะ
xxx/pin_it_@hotmail.com (IP:223.205.50.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 26 เม.ย. 2554 (16:01)
สนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหนูได้พิมพ์มาแล้ง 6 แผ่นแล้วค่ะ
กัญญ์วรา (IP:202.143.139.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 2 พ.ค. 2555 (21:16)
ง่ายมากจนไม่อยากบอกคำตอบ
earn (IP:27.55.11.213)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 24 พ.ค. 2557 (22:55)
จะเอาไปสอนลูกสาวค่ะ
sumoang35@gmail.com (IP:49.230.149.229)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม