วิชาการดอทคอม ptt logo

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน

โพสต์เมื่อ: 13:29 วันที่ 3 มี.ค. 2552         ชมแล้ว: 24,237 ตอบแล้ว: 4
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong>บทคัดย่อ</strong><br /><strong>ชื่อเรื่อง</strong>&nbsp; การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โดยใช้แบบฝึกทักษะ&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน<br /><strong>ผู้วิจัย</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาคม&nbsp; คมวินัย&nbsp; โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา&nbsp; อ.ร่อนพิบูลย์<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ.นครศรีธรรมราช<br /><br /><strong>วัตถุประสงค์การวิจัย</strong>&nbsp; เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องทศนิยมและเศษส่วน&nbsp; สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1&nbsp; ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80<br /><strong>สมมุติฐานการวิจัย<br /></strong>1.&nbsp;&nbsp;ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน&nbsp; มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ<strong>&nbsp;</strong>.01<br />2.&nbsp; ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp; เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนมีประสิทธิภาพตาทเกณฑ์ 80/80<br />3.&nbsp; นักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่ดีในการใช้แบบฝึกทักษะ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน<br /><strong>ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง<br /></strong>ประชากร&nbsp; คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1&nbsp; ปีการศึกษา 2550&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรงเรียนควนเกบสุทธิวิทยา<br />กลุ่มตัวอย่าง&nbsp; ใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1&nbsp; ปีการศึกษา 2550&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา&nbsp;ทั้งหมด&nbsp; จำนวน&nbsp; 32&nbsp;&nbsp;คน<br /><strong>การเก็บรวบรวมข้อมูล<br /></strong>1.&nbsp; แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน<br />2.&nbsp; แบบทดสอบย่อย&nbsp; ใช้ทดสอบวัดความมรู้หลังจากนักเรียนใช้แบบ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฝึกทักษะในแต่ละชุด<br />3.&nbsp; แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน&nbsp;<br /><strong>ผลการวิจัย<br /></strong>1.&nbsp; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้แบบฝึกทักษะ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน(t-test)&nbsp; มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทางสถิติที่ระดับ <strong>.</strong>01<br />2.&nbsp; แบบฝึกทักษะ&nbsp; เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนมีประสิทธิภาพ <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E1/E2&nbsp; =&nbsp; 80.24/80.70&nbsp; และมีประสิทธิผล EI&nbsp; =&nbsp; 0.7311<br />3.&nbsp; ระดับความพึงพอใจที่ดีต่อการใช้แบบฝึกทักษะอยู่ในระดับ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มากที่สุด&nbsp; มีค่าเฉลี่ย 4.31<br /></span></p>


อาคม คมวินัย(118.175.159.128)

จำนวน 3 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 17 ต.ค. 2552 (20:24)

ขอบคุงคร้า(*-*)


ดรีม (IP:124.121.237.147)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 23 พ.ย. 2552 (14:59)

อยากได้ตัวอย่างแบบฝึกทักษะเรื่องทศนิยมและเศษส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา


b.jongkit@hotmail.com (IP:119.31.60.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 10 ธ.ค. 2554 (12:37)
พาสาอารัย ม๊รุเรื่อง
nisachon-@hotmail.com (IP:124.122.70.82)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม