อยากได้โจทย์การหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่กำหนดความยาวของด้านทั้งสาม

อยากได้โจทย์การหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่กำหนดความยาวของด้านทั้งสามคราบ
จากสูตรที่เรารู้ก็คือ√s(s-a)(s-b)(s-c)
ไม่ทราบว่าถูกเปล่า 
ถ้าผิดก็บอกด้วย  มีโจท์พร้อมเฉลยด้วยยิ่งดี

12 มี.ค. 2552 13:52
4 ความเห็น
4079 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย jrpee

สูตรที่เขียนถูกต้องแล้วเป็นทฤษฎีบทของเฮโร a,bและ cแทนความยาวของด้านทั้งสาม และ s=(a+b+c)/2                                                       

12 มี.ค. 2552 22:05


ความคิดเห็นที่ 2 โดย jrpee

1.จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีความยาวของด้านทั้งสามดังนี้               ก) 6,8,และ  10 นิ้ว        ข) 13,37 และ40 ซม.  

12 มี.ค. 2552 22:18


ความคิดเห็นที่ 3 โดย jrpee

2. สามเหลียม ABC มี AB = 12 นิ้ว , BC =  5 นิ้ว  และ CA =  5  นิ้ว   จงหาความยาวของเส้นตั้งฉากซึ่งลากจาก  C ไปยัง AB

12 มี.ค. 2552 22:26


ความคิดเห็นที่ 4 โดย timestar

555+ มีสูตรสำเร็จแต่ไม่ได้มีแต่ข้อง่ายนะครับ ยากๆ ก็มีเช่น
Q.1 ) จงพิสูจน์ Heros Formula โดยวิธีใดก็ตาม

Q.2) ให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมที่ AB = √5  ,BC =√13 , CD = √17 , DA = √29 และ AC = √10 จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD 

Q.3) ABC เป็นสามเหลี่ยมให้ H เป็นจุดบนด้าน BC ที่ทำให้ AH ตั้งฉากกับ BC ถ้า AH = 15,BH = 3 และ CH = 10 จงหาขนาดของมุม BA^ c 

13 มี.ค. 2552 12:46

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น