วิชาการดอทคอม ptt logo

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นางพนอ ทองศรีพงษ์

โพสต์เมื่อ: 13:37 วันที่ 15 มี.ค. 2552         ชมแล้ว: 315,791 ตอบแล้ว: 117
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

ชื่อเรื่อง            แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
 3

ผู้ศึกษา            นางพนอ    ทองศรีพงษ์

ปีที่ศึกษา         2549 - 2550

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  3 ) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดเสด็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2549  จำนวน 34 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า t – test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา

                ผลการศึกษาพบว่า

1.             แบบฝึกที่สร้างมีจำนวน 8 แบบฝึก  คือ  การจับใจความสำคัญของประโยค  การจับใจความสำคัญของข้อความ  การตั้งชื่อเรื่อง  การตั้งคำถาม  การตอบคำถาม  การเรียงลำดับเหตุการณ์  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  การเขียนสรุปใจความสำคัญ  ตามเกณฑ์ 80/80

2.             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนเรียน

3.             ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  นักเรียนมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุด  โดยได้รับความรู้และแบบฝึกสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญได้ดีขึ้น  นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูด  รวมถึงพัฒนาแบบฝึกในรายวิชาอื่น ๆ  ด้วยpanor
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 55 ดวง

จำนวน 109 ความเห็น, หน้าที่ | 1| -2-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 3 ส.ค. 2552 (15:14)

คับ ดีคับ


บ่าว (IP:117.47.5.7)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 6 ส.ค. 2552 (08:46)

เรียนอาจารย์
หนูขอปรีกษาและเรียนเทคนิคการสอนการอ่านจับใจความ และฝึกวิเคราะห์แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มศักยาภาพให้กับกลุ่มสาระต่อไปค่ะ� ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้
จิราพร


tukta99@hotmai.com (IP:125.24.113.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 17 ส.ค. 2552 (12:15)

อยากศึกษาเพิ่มเติมในแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญค่ะ�� อนุเคราะห์ส่งให้ด้วยนะคะ


Donlanam@hotmail.com (IP:203.172.199.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 22 ส.ค. 2552 (17:21)

อยากได้มาฝึกเด็กครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ


sakon02@windowslive.com (IP:118.175.239.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 27 ส.ค. 2552 (17:29)

{#emotions_dlg.d5}  ขอชื่นชมคุณครู  พนอ ทองศรีพงษ์  สุดยอดเลยค่ะ  อยาเห็นงานวัตกรรม  กับแผนการสอนจังเลย  เอามาใช้กับนักเรียนคงจะยอดไปเลย  ขออ่านหน่อยนะคะ  napa_too@yahoo>co.th


napaporn.1
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 10 ก.ย. 2552 (23:14)

เผยแพร่ทุกส่วนได้ไหมคะอยากได้มาฝึกเด็ก ที่ email yao_2507@hotmail.com

                        ขอขอบคุณคะ


yao_2507@hotmail.com (IP:58.8.151.213)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 14 ก.ย. 2552 (20:48)

ใช่ค่ะ อยากทำแบบทดสอบจัง


amp (IP:118.172.162.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 24 ก.ย. 2552 (23:33)
ผลงานน่าสนใจมาก ขอนำมาใช้กับนร.ใน3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคะ
mommy1812@hotmail.com (IP:118.173.202.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 29 ก.ย. 2552 (23:03)
อาจารย์คะหนูอยากได้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ อาจารย์ช่วยกรุณาส่งให้หน่อยนะคะที่mod_klai@hotmail.com
mod_klai@hotmail.com (IP:202.149.25.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 30 ก.ย. 2552 (09:11)
อาจารย์คะ
หนูอยากขอคำปรีกษาและเรียนเทคนิคการสอนการอ่านจับใจความ หากจะกรุณาตอบเมล์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
khunlakkhanaa@hotmail.com (IP:203.172.163.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 3 ต.ค. 2552 (12:54)

อยากได้แนวข้อสอบเกี่ยวการอ่นจับใจความสำคัญระดับ ม.ต้น  จะเอามาใช้ในการแข่งขันทักษวิชาการเพื่อชื่อเสียงขอโรงเรียน


Palmmie1Jimmie2.gmail.com (IP:125.26.165.0)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 9 ต.ค. 2552 (11:41)
อยากให้มีแบบฝึกหัดให้เยอะกว่านี้...จะดีมากค่ะ
swimgirl85@gmail.com (IP:58.181.157.122)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 10 ต.ค. 2552 (23:47)
ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนการสอนการจับใจความสำคัญและตัวอย่างนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ครับ
่jitrati.s@hotmail.com (IP:222.123.223.108)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 20 ต.ค. 2552 (17:25)
อาจารย์ครับ ผมอยากได้แบบฝึกมาฝึกให้ลูกที่บ้านเพราะกำลังเรียนอยู่อาจารย์กรุณาส่งมาที่
Kran_2009@hotmail.com ขอบคุณครับ
kran_2009
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 26 ต.ค. 2552 (09:24)
อยากได้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ อาจารย์ช่วยกรุณาส่งให้หน่อยนะคะ ที่wannap390@gmail.com ขอบพระคุณค่ะ
wannap390@gmail.com (IP:222.123.209.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 8 พ.ย. 2552 (05:30)

ขออ่านด้วยคน เผื่อได้ทำผลงานกะเค้าจะได้มีแนวทาง
ขอคุณล่วงหน้าครับกระผม


chnwks_schools@hotmail.com (IP:125.26.232.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 11 พ.ย. 2552 (06:23)
อาจารย์คะ ดิฉันอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กรุณาส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ
Dad2495@hotmail.com (IP:125.26.53.240)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 15 พ.ย. 2552 (12:15)

ขอตัวอย่างแบบฝึกอ่านจับใจความด้วยค่ะอาจารย์ จะนำมาให้นักเรียนฝึกค่ะ


rs_korn@hotmail.com (IP:114.128.18.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 24 พ.ย. 2552 (10:42)

ขอชื่นชมความสามารถในการจัดทำผลงานวิจัยของอาจารย์ ด้วยความจริงใจค่ะ  ดิฉันพบปัญหานักเรียน ม.๑  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหา
การเรียนรู้ภาษาไทย   ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินโครงการ " เอื้ออาทรนักเรียนอ่อนภาษาไทย"  อยู่ค่ะ
                               ครูติ๋ม  / วิลาวัณย์  แสงงาม


tim_wilawan@hotmail.com (IP:61.19.126.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 28 พ.ย. 2552 (13:53)

อาจารย์คะ ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จะนำมาให้นักเรียนฝึกค่ะ  กรุณาส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ


benjamart2506@hotmail.com (IP:58.8.133.176)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 1 ธ.ค. 2552 (18:30)

สวัสดึค่ะอาจารย์ การศึกษาของอาจารย์มีประโยชน์มากค่ะ ดิฉันมีความสนใจอยากเรียนเทคนิคการอ่านจับใจความเพิ่มเติม และอยากได้แบบฝึกหัด(ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เผยแพร่หรือเปล่าค่ะ) ตอนนี้กำลังสอนลูกกับหลานๆอยู่ค่ะ ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ


pim/malic_n@yahoo.co.th (IP:113.53.169.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 20 ธ.ค. 2552 (20:03)
-ขอให้อาจารย์ช่วยส่งแบบฝึกให้ด้วยค่ะหนูสอนนร.ป.3เช่นกันขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
mommy1812@hotmail.com (IP:118.173.209.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 22 ธ.ค. 2552 (23:34)

อาจารย์ค่ะขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนการสอนการจับใจความสำคัญและตัวอย่างนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ค่ะขอบคุณมากค่ะ


yupapak@gmail.com (IP:125.26.196.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 18 ม.ค. 2553 (13:51)
อยากได้แบบฝึกหัดมาทดลองใช้ค่ะ
air-fs@hotmail.com (IP:202.176.90.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 13 ก.พ. 2553 (08:51)
ใช่คับขอใจความสำคัญของการอ่านของเด็กป.2บ้างสิคับ
ถ้าใด้ส่งมาที่ sam.kuk@hotmail.com ขอบคุณคับ
sa.kuk@hotmail.com (IP:112.142.53.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 20 ก.พ. 2553 (09:44)
อยากได้แบบฝึกเพื่อเป็นแนวทางครับ
dokjan2551@gmail.com (IP:202.29.20.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 5 มี.ค. 2553 (20:44)
รบกวนขอแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กพิเศษ ในโรงเรียนด้วยค่ะ

เพื่อเด็กพิเศษในประเทศไทยนะคะ

nokkoky@hotmail.com
ธัญวรรณ nokkoky@hotmail.com (IP:124.120.168.43)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 15 มี.ค. 2553 (20:26)
ไมไม่ค่อยมีความรู่เลยอ่ะ

อิ-อิ

มาทดสอบทำความรู้กันเถอะพวกเรา

อิอิ

สู้ๆนะครับบบบบบบบ
parm_panmas@hotmail.com (IP:118.173.171.63)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 16 มี.ค. 2553 (19:24)
คือ อยากได้ของ ป.6 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
อนากรู้ (IP:124.121.151.166)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 29 มี.ค. 2553 (16:27)
รบกวนขอแบบฝึกหัดจับใจความ สำหรับเด็ก ป3-4 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
llwimon@hotmail.com (IP:58.147.70.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 30 มี.ค. 2553 (13:01)
อาจารย์คะ ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และแบบทดสอบ ของชั้นประถมศึกษาปึที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ กรุณาส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ
penjan_panyachai@live.com (IP:117.47.122.191)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 30 มี.ค. 2553 (14:51)
ขอให้อาจารย์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ให้ด้วยค่ะหนูสอนนร.ป.3เช่นกันขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
sumonn_Zaa@hotmail.com (IP:180.180.27.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 6 เม.ย. 2553 (17:53)
สนใจแบบฝึกของคุณครูค่ะ อยากได้มาสอนเด็กที่อ่านไม่ได้ รบกวนคุณครูส่งมาด้วยนะคะ
jeamsiri1709@hotmail.com (IP:117.47.93.246)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 3 พ.ค. 2553 (17:19)
ขออาจารย์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ให้ด้วยค่ะหนูสอนนร.ป.3เช่นกันเห็นบทคัดย่อแล้วอยากศึกษาโดยเฉพาระขั้นตอนจากง่ายไปหายาก กรุณาอาจารย์ช่วยส่งเป็นตัวอย่างให้ ๑ แบบฝึกก็พอคะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
ชล/chon.chon55@hotmail.com (IP:125.25.162.229)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 12 พ.ค. 2553 (19:02)
หนูสอนนร.ป.3 ค่ะ อยากศึกษาผลงานของอาจารย์ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเผยแพร่ตัวอย่างให้หน่อยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
arporn@anubankk.net (IP:118.172.205.76)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 23 พ.ค. 2553 (13:27)
อาจารย์คะ ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และแบบทดสอบ ของชั้นประถมศึกษาปึที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ กรุณาส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ กรุณาวันนี้นะคะ
ocha 2500 @ (IP:124.120.237.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 25 พ.ค. 2553 (21:39)
ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มาให้นักเรียนได้ฝึกทำ คงจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากเลยค่ะ หวังว่าอาจารย์จะกรุณาส่งมาที่ อีเมล์ ja_pee@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
phajar2009
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 27 พ.ค. 2553 (08:51)
ดิฉันมีลูกเป็นเด็กพิเศษสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มาสอนเสริมลูกค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งมาที่ reneady@yahoo.com ด้วยค่ะ จักขอบพระคุณยิ่ง
ismile (IP:58.9.194.60)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 29 พ.ค. 2553 (21:10)
ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และแบบทดสอบ ของชั้นประถมศึกษาปึที่ 3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หวังว่าอาจารย์จะกรุณาส่งมาที่ อีเมล์ siriwan.kmp@gmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
siriwan.kmp@gmail.com (IP:113.53.142.83)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 1 มิ.ย. 2553 (10:57)
เรียนท่านอาจารย์ค่ะ
คุณแม่ขอแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาค่ะ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้ของลูกให้มากขึ้น เพราะลูกคนข้างไม่ถนัดในเรื่องจับใจความค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
a_aom@hotmail.com (IP:124.121.205.103)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 18 มิ.ย. 2553 (12:47)
อยากได้ไว้สอนเด็กค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
pakwipa000@hotmail.com (IP:202.143.139.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 26 มิ.ย. 2553 (15:34)
อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ กรุณาส่ง pasa0902@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ
pasa0902@hotmail.com (IP:180.180.178.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 29 มิ.ย. 2553 (18:22)
ให้ความรู้ดีมากคะ
แทนี่ (IP:202.28.35.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 30 มิ.ย. 2553 (20:44)
ท่านอาจารย์คงจะเก่งมากๆ !! ผมชื่อธัญครับ อยากทำแบบทดสอบจังเลยอะครับจะได้ทดสอบตัวเอง และผมชอบวิชาภาษาไทย มาก อิ อิ และผมสอบภาษาไทย ได้เกรด4
tun@hotmail.com (IP:124.122.232.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 1 ก.ค. 2553 (15:52)
สุดยอดแล้วครับ
m49297040125@hotmail.com (IP:125.26.25.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 1 ก.ค. 2553 (15:56)
ขอบคุณครับ
m49297040125@hotmail.com (IP:125.26.25.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 1 ก.ค. 2553 (18:37)
แบบทดสอบในGoogleง้ายง่าย ผมธัญ(เจ้าเก่า) และที่บอกว่าสอบได้เกรด 4 ผมไม่ได้โม้นะ ขอรับ
tun@hotmail.com (IP:124.121.147.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 1 ก.ค. 2553 (18:45)
นี่ๆ ตอบกลับบ้างนะคับ (บังคับนะจะน้อง)
tun@hotmail.com (IP:124.121.147.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 1 ก.ค. 2553 (18:47)
ลืมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ข้อความข้างบนน่ะ จากน้องธัญ !!
tun@hotmail.com (IP:124.121.147.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 6 ก.ค. 2553 (00:53)
ลูกมีปัญหาในการลำดับเรื่องราว อยากได้แบบฝึกหัดค่ะ เพราะว่าหากลำดับเรื่องราวได้แล้วก็จะสามารถเขียนเรื่องราวได้ ปุจจุบันอยู่ชั้น ป 3 ไม่สามารถเขียนเรื่องราวส่งคุณครูได้ค่ะ

รบกวนช่วยส่งมาให้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

juang_th@yahoo.com
juang_th@yahoo.com (IP:125.25.219.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 7 ก.ค. 2553 (14:06)
สนใจแบบฝึกหัดของคุณครูมากเลยค่ะ เลยอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ รบกวนคุณครูช่วยส่งให้ที่เมล์นี้ด้วยนะคะ nuninenarak@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ เพราะตอนนี้ที่โรงเรียนเด็กมีปัญหาเรื่องการจับใจความมาก และเด็กพิเศษก็เยอะด้วยค่ะ หากได้แบบฝึกมาก็คงจะช่วยได้เยอะเลยหละคะ
nuninenarak@hotmail.com (IP:182.93.152.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 18 ก.ค. 2553 (20:41)
สวัสดีค่ะ คุณครู พนอ ทองศรีพงษ์

พอดีได้มีโอกาสเข้ามาอ่านผลงานของคุณครู ในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตนเองสนใจเรื่องการอ่านจับใจความของเด็กอยู่พอดี ซึ่งเป็นปัญหาพอสมควรเพราะเด็กไม่สามารถจับใจความในสิ่งที่ตนอ่านได้ จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งข้อมูลหรือรายละเอียดมาให้ศึกษาได้ไหมค่ะ พอดีต้องการขยายผล และนำมาอ้างอิงในเนื้อหาการอ่านจับใจความค่ะ รบกวนช่วยส่งมาให้ที่ e-mail ตามนี้นะค่ะ JIWVIW_21@HOTMAIL.COM จักรเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
JIWVIW_21@HOTMAIL.COM (IP:124.120.207.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 22 ก.ค. 2553 (11:48)
ขอความอนุเคราะห์แบบฝึกภาษาไทยการอ่านเขียนด้วยครับ somlee@hotmail.com
somlee@hotmail.com (IP:61.19.66.4)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 24 ก.ค. 2553 (07:52)
เป็นแบบฝึกที่ดีมาก เพราะนักเรียนไม่สามารถสรุปใจความจากการอ่านได้ กำลังเป็นปัญหามากๆในทุกโรงเรียน ขอความกรุณาช่วยส่งแบบฝึกให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
katesupervisor@hotmail.com (IP:125.25.242.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 24 ก.ค. 2553 (08:37)
ลูกมีปัญหาในการลำดับเรื่องราว และการอ่านจับใจความคะ อยากได้แบบฝึกหัดค่ะ เพราะว่าหากลำดับเรื่องราวได้แล้วก็จะสามารถเขียนเรื่องราวได้ ปัจจุบันอยู่ชั้น ป 4 ยังไม่สามารถพูดหรือเขียนอธิบายให้ผู้อื่นได้ดีคะ ขอขอบพระคุรอาจารย์ล่วงหน้านะคะ
vallapa08@hotmail.com
vallapa08@hotmail.com (IP:118.175.25.240)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 28 ก.ค. 2553 (11:17)
ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
กัญจนวรรณ
kchinakam@yahoo.com (IP:1.46.20.112)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 31 ก.ค. 2553 (12:55)
อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญเพื่อนำมาฝึกให้กับนักเรียนบนดอย ขอขอบพระคุณค่ะ
beala2523@hotmail.com (IP:203.172.199.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 1 ส.ค. 2553 (13:35)
ผลงานของอาจารย์น่าสนใจมาก
s.sritongsuk@hotmail.com (IP:125.27.173.8)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 6 ส.ค. 2553 (13:02)
อาจารย์คะหนูสอน ป.4 ค่ะ หนูอยากทำผลงานทางวิชาการเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ หนูอยากได้แนวทางในการทำ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน แบบฝึก นวัตกรรม ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ หนูคิดว่าอาจารย์คงเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี คงให้ความกระจ่างหนูได้ หนูขอดูตัวอย่างผลงานอาจารย์จะได้ไหมคะ หวังว่าอาจารย์คงเมตตาครูเด็กๆ รุ่นน้องๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะ ขอบพระคุณมากคะ
apilaksanee@hotmail.com (IP:118.175.136.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 18 ส.ค. 2553 (12:55)
เรียน ท่านอาจารย์พนอที่เคารพ

ตอนนี้ดิฉันสอนเด็กพิเศษ เป็นเด็กออทิสติกซึ่งเด็กออทิสติกบกพร่องการอ่าน และการจับใจความสำคัญเรื่องนี้มาก เด็กจะชอบตอบไม่ตรงคำถาม ดิฉันคิดว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์น่าจะช่วยพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการในการตอบคำถามได้ดีขึ้น ดิฉันจึงขอความกรุณาช่วยส่งแบบฝึกมาให้ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กพิเศษต่อไปนะค่ะ หวังว่าอาจารย์คงจะเมตตา ขอขอบพระคุณค่ะ อีเมล์ apple551@windowslive.com
apple551@windowslive.com (IP:58.10.15.227)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 6 ก.ย. 2553 (20:56)
ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
chom_poy@hotmail.com (IP:118.173.184.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 15 ก.ย. 2553 (01:25)
อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ กรุณาส่ง wanna_gtxcr4@hotmail.com
nana (IP:117.47.224.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 5 ต.ค. 2553 (08:17)
อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กรบกวนกรุณาส่งมาตามเมลนี้ด้วยนะค่ะrabbit_5windowslive.com
rabbit_5windowslive.com (IP:113.53.21.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 5 ต.ค. 2553 (10:29)
อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กครับ
โปรดกรุณาส่งมาตามเมลนี้ด้วยนะครับ napavudht@hotmail.com
ขอบพระคุณมากๆครับ
วิทยาคุณ (IP:124.120.30.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 12 ต.ค. 2553 (13:05)

อยากได้เทคนิคการสอนอ่านจับใจความสำคัญและแบบฝึก
กรุณาส่งที่ own-boonruan@hotmail.com ขอบคุณค่ะ


เปมิกา
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 24 ต.ค. 2553 (15:58)
อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กครับ
ที่ได้ขอมาเเล้วนั้นยังไม่ได้รับเลยน่ะครับ-รบกวนส่งอีกครั้งนะครับหากได้ส่งมาเเล้ว
ตามเมล์เดิมนี้น่ะนะครับ napavudht@hotmail.com
ขอบพระคุณมากๆครับ
วิทยาคุณ (IP:124.120.27.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 28 ต.ค. 2553 (19:26)
อยากรบกวนขอแบบฝึกหัดหน่อยค่ะ อยากได้ไปให้น้องชายฝึกทำเตรีมสอบค่ะ
baruda_coolfever@hotmail.com (IP:183.89.151.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 9 พ.ย. 2553 (13:47)
อาจารย์คะ "ขอแบบฝึกหัดด้วยค่ะ" ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
philairath-1149@hotmail.com (IP:118.174.65.97)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 26 พ.ย. 2553 (15:33)อาจารย์ครับอยากได้"แบบฝึกการอ่านครับ ช่วยส่งให้ด้วยนะครับ
boat2boat@hotmail.com


fatboy8020
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 1 ธ.ค. 2553 (13:42)
อาจารย์คะ อยากได้แบบฝึกการอ่านเช่นเดียวกัน เพื่อพัฒนาให้กับเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ
Suwar1@hotmail.com (IP:182.93.142.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 5 ธ.ค. 2553 (08:23)
เป็นครูสอนเด็กพิเศษค่ะขอแบบฝึกการอ่านด้วยนะค่ะ เพื่อจะได้นำมาพัฒนาเด็กทั้ง เด็ก LD และเด็กพิเศษ ขอขอบพระคุณค่ะ
win_1999@hotmail.co.th (IP:118.174.208.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 85 9 ธ.ค. 2553 (09:18)
เรียน คุณพนอ ทองศรีพงษ์
ดิฉันสนใจแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของอาจารย์มาก ขอชื่นชมผลงานคะแนนเต็มเท่าไร ดิฉันให้เต็มเลยค่ะ อยากได้มาใช้ประโยชน์กับเด็กมากขึ้น อาจารย์ช่วยส่งให้พี่ด้วยจะได้ไหมคะ ตามเมลนี้เลย ขอขอบคุณล่วงหน้า
k.janyaya@gmail.com (IP:202.143.140.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 9 ธ.ค. 2553 (09:31)
เรียน คุณพนอ ที่เคารพ
หากดิฉันมีบทความหรือแบบฝึกทักษะการอ่าน จากการทำผลงาน อยากจะเผยแพร่อย่างอาจารย์ทำนี้ ดิฉันจะทำอย่างไร ตอบให้ทราบด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
k.janyaya@gmail.com (IP:202.143.140.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 15 ธ.ค. 2553 (04:08)
อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กครับ
โปรดกรุณาส่งมาตามเมลนี้ด้วยนะครับ changas12as12@yahoo.com
ขอบพระคุณมากๆครับ
ขอแบบฝึกทักษะด้วยครับ (IP:61.19.66.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 15 ธ.ค. 2553 (09:56)
จะปั๊มกระทู้บทคัดย่อขึ้นมาำทำไมกัน --"
--" (IP:58.8.92.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 15 ธ.ค. 2553 (16:45)
อยากนำไปสอนเด็ก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่หน่อยค่ะ
สุนิสา / sunisameaw@hotm (IP:118.173.118.199)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 1 ม.ค. 2554 (20:41)
ตอนนี้ดิฉันก็ประสบปัญหาเรื่องนักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบฝึก จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
jajaruk@hotmail.com
jajaruk@hotmail.com (IP:118.173.33.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 91 22 ม.ค. 2554 (23:07)
ผลการศึกษา ข้อที่ ๑ ได้ E1,E2 เท่าไหร่ครับ ไม่เห็นบอก หรือว่า ได้ 80/80 เท่ากับเกณฑ์เลยหรือครับ
...สุดยอดเลย
ครูแอ้น (IP:125.26.166.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 12 ก.พ. 2554 (23:52)
อยากได้มาใช้ในการเรียนการสอนขอความกรุณkอาจารย์ส่งมาที่e49161427d@hotmail.comด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
ที่e49161427d@hotmail.com (IP:111.84.227.238)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 26 ก.พ. 2554 (08:04)
อ่านผลงานของคุณครูแล้วน่าสนใจและอยากได้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการอ่านจับใจความ เพราะมีปัญหาเด็กนักเรียนที่ห้อง คือ ชั้น ป.4 เพื่อจำนำมาปรับและเป็นแนวทางได้ จักขอขอบพระคุณค่ะ supattra0010@hotmail.com
supattra0010@hotmail.com (IP:125.27.234.249)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 28 ก.พ. 2554 (14:48)

สนใจมากค่ะ ขอมาพัฒนาเด็กด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ สอนชั้นป. 3 ค่ะ meemee49@hotmail.co.th


วิสกี้
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 1 มี.ค. 2554 (16:29)
อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กค่ะ
รบกวนส่งมาตามเมล์นี้น่ะนะคะ jantana_inta@hotmail.co.th
jantana_inta@hotmail.co.th (IP:203.172.160.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 4 มี.ค. 2554 (10:06)
ไม่ค่อยได้ความรู้เลยอิ


ไปปรับปรุงใหม่นะแต่ต้องได้ใจความมากกว่านี้นะ


+5555555555


อิอิอิอิทากทายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
nuoom_nuplum@hotmail.com (IP:182.93.180.229)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 97 7 มี.ค. 2554 (22:28)
จะนำไปใช้ทีชายแดน มีสาระใดอะไรจะแบ่งปัน ก็ขอรบกวนด้วย
kruyad1@hotmail.com (IP:223.204.43.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 22 มี.ค. 2554 (16:58)
ผลงานอาจารย์ดีมาก อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กค่ะ
เป็นครูสอน ป.3 ค่ะ รบกวนส่งมาตามเมล์นี้น่ะนะคะ ynpp@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะ
ynpp@hotmail.co.th (IP:125.26.191.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 30 มี.ค. 2554 (12:30)
ขอความกรุณาอาจารย์ได้โปรดจัดส่งแบบฝึกทักษะการอ่านใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้บุตรค่ะปัจจุบันเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยจัดส่งมาตามนี้น่ะคะ poppap0280@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
poppap0280@gmail.com (IP:182.53.112.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 17 พ.ค. 2554 (07:35)
ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
suttana_dk@hotmail.com (IP:118.174.121.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 19 พ.ค. 2554 (20:00)

อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กค่ะ   ขอบคุณค่ะ
rohan_nanar@hotmail.com


nanar.ror
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 29 พ.ค. 2554 (12:20)
ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
pipat_51@hotmail.com (IP:118.172.110.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 4 มิ.ย. 2554 (23:11)
อยากได้ตัวอย่างแผนการสอนที่ใช้แบบฝึกและตารางวิเคราะห์ข้อสอบมากเพราะทำวิจัยเรื่องนี้อยู่เพื่อเป็นแนวทางในการทำอาจารย์แนะนำให้ด้วยค่ะnaramon05@hotmail.com
naramon05@hotmail.com (IP:110.168.146.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 1 ก.ค. 2554 (20:00)
ดิฉันสนใจผลงานของคุณครูค่ะ ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งตัวอย่างที่เป็นแบบฝึกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
wankaewja2000@hotmail.com (IP:180.180.195.122)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 4 ส.ค. 2554 (17:29)
สนใจผลงานที่อ่านจับใจความ มาก ๆ เพื่อนำมาให้เด็ก ๆได้ฝึกทำ กรุณาส่งแบบฝึกมาให้บ้างนะคะ ขอบคุณคะ
bhng_school@hotmail.com (IP:182.93.130.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 5 ส.ค. 2554 (23:34)
อยากได้แบบฝึกทักษะเพื่อมาใช้ในการพัฒนารนักเรียน กรุณาส่งมาให้ทีนะคะ ranu_sumdangrit@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
เรณู (IP:223.204.90.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 4 ก.ย. 2554 (19:16)
ขอความอนุเคราะห์ด้วยคะ. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนลูกที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป2และป3 คะ

ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยคะ
nha.pratttha@gmail.com (IP:58.11.212.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 111 7 ก.ย. 2554 (11:37)
อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.1- ป.6 หาตัวอย่างยากมาก เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งตัวอย่างมาที่
dog_jung@hotmail.com (IP:118.172.151.213)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 12 ก.ย. 2554 (10:32)
อาจารย์คะหนูสอนป.3 พอดีเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ จึงอยากไ้แแบฝึกของอาจารย์มาเป็นตัวอย่างจะได้ไหมคะ
patcharee.1967@hotmail.com (IP:203.172.199.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 31 ม.ค. 2555 (09:22)
อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างแบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.3 เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งแบบฝึกมาที่
ladda.po@hotmail.com
ladda.po@hotmail.com (IP:182.93.209.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 24 ก.พ. 2555 (10:06)
อาจารย์แนะนำให้อ่านบ่อยๆ จะไรยนภาษาไทยเก่งขึ้น
jintana-04168@hotmail.com (IP:125.26.78.249)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 116 24 ก.พ. 2555 (14:55)
รบกวนขอตัวอย่างแผนและนวัตกรรมการอ่านจับใจความ กรุณาส่งมาที่mogi-1@ hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ
เมย์ (IP:203.172.199.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 117 12 ต.ค. 2556 (07:23)
ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ด้วยคะ หนูสอนป.3 อยากได้ตัวอย่างแผนและนวัตกรรมเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเด็กๆจะได้ไหมคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
nara_junki@hotmail.com (IP:27.55.156.30)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม