ทฤษฎีการจัดการ

1.  ทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณ  ต่างจาก
     ทฎษฎีการจัดการเชิงระบบ อย่างไรบ้าง

2.  ทฎษฏีการจัดการเชิงสถานกาณณ์  ต่างจาก

     ต่างจากทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณอย่างไร

3.  การนำทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ไปใช้ในการบริหารงาน
     องค์กรไทยในปัจจุบัน  ยังมีจุดใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
     โดยจะต้อง  แก้ไขอย่างไร  เพื่อให้เกิดการสอดคล้องเหมาะสมกับ
     ภาวะปัจจุบันมากขึ้น

17 มี.ค. 2552 14:46
1 ความเห็น
13498 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 noonlove28@hotmail.com (Guest)

หากท่านเป็นผู้บริหารโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้รับคำชมเชยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ว่าสถานการณ์กดดันทางการเมืองและสภาพการแข่งขัน ดังเช่นปัจจุบัน จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้มีปริมาณมากขึ้น ในขณะเดียวกันต้องรักษาคุณภาพให้ได้ระดับเดิม

ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้ทฤษฎีการจัดการแบบใด และจะดำเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด
25 ก.ย. 2552 02:48

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น