วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์เมื่อ: 07:22 วันที่ 18 มี.ค. 2552         ชมแล้ว: 30,782 ตอบแล้ว: 8
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ดำเนินงาน        นายอุทิศ  คำดำ

โรงเรียน                โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์

สังกัด                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 1

 

 

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5”  มีความมุ่งหมายในการศึกษาดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

(2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 15 คน ในรายงานฉบับนี้ใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา เป็นนักเรียนกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และแบบวัดความพึงพอใจ

ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ 75.33/82.00 ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6739 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 67.39 ความคงทน

ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ทดสอบหลังเรียน 1 วัน กับ 14 วัน และทดสอบหลังเรียน 1 วันกับ 1 เดือนไม่แตกต่างกัน และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

 

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-831-4556anuruk9
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 6 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 1 ก.พ. 2553 (15:33)
ช่วยหาวิธีการสอนและวิธีการทำโจทย์ทศนิยมมาให้หน่อยนะค่ะ
เป็นครุใหม่ยังไม่ลงตัวเลย
runG-148@hotmail.com (IP:118.175.173.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 23 ก.พ. 2553 (15:10)
วิชาการคอมสนุกมากทำให้ได้ความรู้นะครับ
puta_van@hotmail.com (IP:118.173.40.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 24 ก.พ. 2553 (09:46)
เน็ตเราเต่า
montira_eveza2009@hotmail.com (IP:58.9.116.104)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 6 ม.ค. 2554 (15:13)
ช่วยทำให้หนูรู้เรื่องทศนิยมด้วยนะค่ะ
ploy@hotmail.com (IP:180.180.40.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 22 ม.ค. 2554 (16:03)
อยากโหลดเกมส์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Saven-Man05.@ notm (IP:182.232.153.123)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 25 ม.ค. 2554 (21:32)
กราบเรียนทุกท่าน


ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาใน วิชาการ.คอม เนื่องจากเมื่อเข้ามาแล้ว ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากที่นี่มาก ดังนั้น

ข้าพเจ้าขอขอบพะะคุณ วิชาการ.คอม เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย


ด้วยความเคารพยิ่ง


ผู้ได้รับความรู้
งง (IP:118.173.212.159)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม