ชวนมาฝึกอ่านทำนองเสนาะกัน

อยากเชิญชวนกันมาอนุรักษ์การอ่านทำนองเสนาะกันค่ะ  หากท่านใดสนใจการฝึกอ่านทำนองเสนาะด้วยสื่อคาราโอเกะ ส่งเมลบอกขื่อที่อยู่ที่สามารถส่งแผ่นคาราโอเกะฝึกอ่านทำนองเสนาะไปให้ได้มาให้ที่ trungta@chaiyo.com  ขอให้เป็นชื่อและที่อยู่จริงนะคะ
ความคิดเห็นที่ 81


24 ก.ย. 2554 19:26
 1. นายสุทิน พูลทวี 805 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมื่อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000ความคิดเห็นที่ 80

11 ก.ย. 2554 10:47
 1. ขอความอนุเคราะห์ขอแผ่นซีดีการอ่านทำนองเสนาะบทอาขยานระดับประถมศึกษาด้วย เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านย่านซื่อ รบกวนจัดส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ นางสุจิตน์ บูก๋ง 32/2 หมู่ 2 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ความคิดเห็นที่ 29

22 เม.ย. 2553 10:49
 1. ดิฉันอยากได้มากเลยค่ะ เพราะตอนนี้โรงเรียนกำลังเข้ารับการประเมินโรงเรียนในฝัน ดิฉันรับผิดชอบห้องภาษาไทย ถ้าเป็นไปได้ขอแผ่นที่ขับเสภาด้วยได้ไหมค่ะ กำลังหาอยู่แต่หายากมาก ถ้ากรุณาส่งมาให้ด้วย จะขอบพระคุณมาก ๆค่ะ ส่งด่วนเลยนะคะ จะได้ทันเปิดเรียน กฤษณา วงษืเนตร โรงเรียนบ้านระมาดค้อ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230ความคิดเห็นที่ 28

15 เม.ย. 2553 04:27
 1. ดิฉันเป็นครูภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อยากได้แผ่นคาราโอเกะทำนองเสนาะเพื่อนำมาใช้ในการฝึกนักเรียน รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ นางธนวรรณ นาคะรัต โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 บ้านเลขที่ 149/19 หมู่ 8 ซ.บ้านเกาะพัฒนา ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พืษณุโลก 65000ความคิดเห็นที่ 63

2 ก.พ. 2554 11:12
 1. ต้องการสื่อการอ่านทำนองเสนาะค่ะ..เพื่อเป็นการฝึกฝนเด็กให้ได้อ่านทำนองเสนาะอย่างถูกต้อง ...ขอขอบคุณมากค่ะ อรุณี เปี่ยมเกตุ (080-1106848) 35/1 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150ความคิดเห็นที่ 64

3 ก.พ. 2554 15:30
 1. เรียน คุณป้าอิง ดิฉันเป็นครูอยู่โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กทม. อยากจะได้สื่อการสอนการอ่านทำนองเสนาะ หรือ บทอาขยานสำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กรุณาส่งตามที่อยู่ดังนี้ นางสาวอัญชลี ปิ่นรอด โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เพชรเกษม 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600ความคิดเห็นที่ 1

22 มิ.ย. 2552 23:20
 1. อยากเรียนการอ่านทำนองเสนาะความคิดเห็นที่ 2

27 ก.ค. 2552 09:30
 1. ได้จัดส่งแผ่นคาราโอเกะ พร้อมคู่มือการใช้ ให้กับผู้ติดต่อขอมาทุกท่านทางเมลแล้วนะคะ หากท่านใดได้รับแล้ว ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ และตอบแบบสอบถามกลับมาให้ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ป้าอิงความคิดเห็นที่ 3

3 ส.ค. 2552 15:59
 1. รบกวนขอคาราโอเกะ พร้อมคู่มือการใช้ ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ความคิดเห็นที่ 4

15 ส.ค. 2552 06:51
 1. สนใจการฝึกอ่านทำนองเสนาะต้องการCDคาราโอเกะผึกอ่านมากถ้าจะจัดส่งให้จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณล่วงหน้าคะความคิดเห็นที่ 5

pimep
15 ส.ค. 2552 23:10
 1. อยากฝึกมากๆเลยคะความคิดเห็นที่ 6

25 ส.ค. 2552 09:26
 1. นายประกาศิต� สุริยนต์
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
  ตำบลคำเตย� อำเภอเมือง
  จังหวัดนครพนม
  48000
  ขอความกรุณาส่งแผ่นอ่านทำนองเสนาะห้ด้วยนะครับจะนำไปฝึกเด็กแข่งวิชาการขอบคุณมาก
ความคิดเห็นที่ 7

2 ก.ย. 2552 22:40
 1. นางสาวณพิชญา� ทะนันชัย
  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย�
  ตำบลแม่นาวาง
  อำเภอแม่อาย��� จังหวัดเชียงใหม่��� 50280�
  ขอความกรุณาส่งแผ่นอ่านทำนองเสนาะห้ด้วยนะค่ะจะนำไปฝึกเด็กแข่งวิชาการขอบคุณมาก
ความคิดเห็นที่ 8

4 ก.ย. 2552 19:57
 1. อยากนำแผ่นซีดีคาราโอเกะ การอ่านทำนองเสนาะมาฝึกนักเรียนค่ะ ขอความกรุณาช่วยจัดส่งให้ด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณยิ่ง พัฒนา ศรีเทพ โรงเรียนบ้านวังยาว อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190ความคิดเห็นที่ 9

10 ก.ย. 2552 15:49
 1. เป็นกุศลอย่างแรงเลยครับ ถ้าได้จริงคงนำไปใช้ประโยชน์แก่เด็กได้มากแน่นอนครับ รบกวนด้วยครับ จำลอง เฟื่องเพ็ชร โรงเรียนบ้านม่วงชุม ม.10 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110ความคิดเห็นที่ 10

13 ก.ย. 2552 12:13
 1. อยากได้แผ่นซีดีคาราโอเกะ ฝึกอ่านทำนองเสนาะมากค่ะ กรุณาส่งมาที่
  คุณพัชรี� แต้สุวรรณ
  121/8 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
  พัชรี
ความคิดเห็นที่ 11

15 ก.ย. 2552 17:28
 1. อยากได้ซีดีคาราโอเกะการอ่านทำนองเสนาะมาฝึกเด็กมากค่ะ
  กรุณาส่งให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างยิ่ง
  วาริน  ชูสุวรรณ โรงเรียนบ้านตันหยง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ความคิดเห็นที่ 12

19 ก.ย. 2552 09:30
 1. ขอซีดีอ่านทำนองเสนาะไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นม.ต้นและม.ปลายค่ะ  ขอความกรุณาส่งไปที่  นางบุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์   โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ตำบลพรุพี    อำเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   84270  ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 13

25 ก.ย. 2552 09:36
 1. อยากได้ซีดีการอ่านทำนองเสนาะบทอาขยาน โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงความคิดเห็นที่ 14

28 ก.ย. 2552 16:11
 1. ขอขอบคุณอย่างยิ่ง ถ้าท่านจะส่งแผ่นซีดีคาราโอเกะฝึกอ่านทำนองเสนาะมาให้ที่ 80/29 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 6/2 ห้วยขวาง กทม. 10320

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น