หลัก 10 Rในการลดโลกร้อน

10R หมายถึง การจัดการขยะโดยวิธีต่างๆ ดังนี้คือ


 


1.            Reuse คือ การรู้จักหมุนเวียน นำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


2.            Repair คือ การรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้ที่สึกหรอ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้


3.            Reduce คือ การรู้จักทะนุถนอม บำรุงรักษา สิ่งที่ใช้นั้นให้มีอายุยืนยาว คงทนถาวร ใช้ได้นานที่สุด


4.            Reject คือ รู้จักปฏิเสธ หรืองดการใช้สิ่งของที่เห็นว่า เป็นการทำลาย ทรัพยากรและสร้างมลพิษ ให้เกิดขึ้นแก่ สิ่งแวดล้อม


5.            Recycle คือ การรู้จักหมุนเวียนนำสิ่งของที่ทิ้งแล้ว หรือเศษสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว กลับมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ และนำไปใช้ได้


6.            Refill คือ การรู้จักใช้สิ่งของที่สามารถเติมผลิตภัณฑ์ในภาชนะเติมได้


7.            Return คือ การรู้จักใช้สิ่งของที่สามารถนำชิ้นส่วนมาแลกใหม่ได้


8.            Renew คือ การรู้จักใช้สิ่งของที่สามารถนำมาหมุนเวียนได้ เช่น การทำปุ๋ยจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก


9.            Refuse คือ การปฏิเสธ หลีกเลี่ยง และไม่ใช้เลย


10.    Rethink คือ การคิดใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด จากความคิดเดิม ที่ก่อเกิดปัญหา กลับมาคิดใหม่ เป็นความคิดที่สร้างสรรค์

23 มี.ค. 2552 22:21
5 ความเห็น
113601 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 doloto151@hotmail.com (Guest)

ก็ดีนะที่จะลดโลกร้อน

4 ธ.ค. 2552 13:01


ความคิดเห็นที่ 2 tong151@hotmail.com (Guest)

จะดีกว่านะถ้าทุกคนช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติก จากเด็กบ้านดง
4 ธ.ค. 2552 13:05


ความคิดเห็นที่ 3 dolamon151@hotmail.com (Guest)

การที่เราช่วยกันลดโลกร้อน ควรที่จะช่วยกันอย่างจิงใจ
4 ธ.ค. 2552 13:08


ความคิดเห็นที่ 5 suwut1122gmail.com (Guest)

ผมจะลดขยะในโรงเรียนจะต้องทอย่างไรครั
7 ก.พ. 2554 09:18


ความคิดเห็นที่ 6 โดย Pin Tosetthee

Returnกับrenewสลับกันนะ การให้ข้อมูลอะไรที่วิชาการควรจะตรวจสอบก่อนนะคะว่าถูกต้องมั้ย เพราะมันเป็นสารสนเทศ สารสนเทศคือข้อมูลนี้ถูกต้องและเอาไปใช้ไงานหด้ หลายคนเอาไปใช้งาน ให้ข้อมูลไม่ตรวจสอบแบบนี้ ไม่สมกับการเป็น"วิชาการ.com"เลยนะคะ:)

21 ก.ย. 2558 06:32


ความคิดเห็นที่ 7 โดย Pin Tosetthee

Returnกับrenewสลับกันนะ การให้ข้อมูลอะไรที่วิชาการควรจะตรวจสอบก่อนนะคะว่าถูกต้องมั้ย เพราะมันเป็นสารสนเทศ สารสนเทศคือข้อมูลนี้ถูกต้องและเอาไปใช้ไงานได้ หลายคนเอาไปใช้งาน ให้ข้อมูลไม่ตรวจสอบแบบนี้ ไม่สมกับการเป็น"วิชาการ.com"เลยนะคะ:) 

ปรับปรุงนะ

21 ก.ย. 2558 06:33

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น