การเปลี่ยนรูปพลังงานจากแสงเป็นไฟฟ้าโดยใช้autotrophs???

<p>อยากสอบถามค่ะ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ ในการใช้สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ มาเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วถ้าเป็นไปได้จะต้องทำอย่างไรบ้างหรือคะ</p>
24 มี.ค. 2552 00:19
0 ความเห็น
3770 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น