ชุดการสอนภาษาอังกฤษ

Rice Production and Trade

 

บัตรเนื้อหาศูนย์การเรียนที่ 1

 

แผนภูมิแท่ง(Bar Graph)

แผนภูมิแท่ง(Bar Graph) เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ รูปแบบหนึ่ง ที่พบบ่อยๆ  สามารถแสดง รายละเอียดข้อมูลได้ชัดเจน และแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลมากกว่าหนึ่งประเภท แผนภูมิแท่งต่อไปนี้ แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล 2ประเภท คือ จำนวนการผลิต และการบริโภคข้าวของประเทศต่าง ๆในแถบภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแกนตั้งแสดงจำนวนการผลิต และบริโภคข้าวมีหน่วยเป็น เมตริกตัน  และแกนนอนแสดงการเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ที่ผลิต และบริโภคข้าว

25 มี.ค. 2552 18:03
1 ความเห็น
12566 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 warut_neer@hotmail.com (Guest)

ถ้าเราอยากแสดง%เปรียบเทียบการเก็บข้อมูลด้วยในกราฟควรแสดงไว้อย่างไรดีครับ


อย่างในภาพProduction เป็นกี่%ของ Consumption ครับ หรือว่าไปใช้


แผนภูมิอื่นไปเลยหรือเปล่าเอาแบบที่คนอื่นดูรู้เรื่องไปเลยไม่ต้องอธิบายมากครับ

22 ธ.ค. 2552 21:50

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น