การคำนวณหาพื้นที่

ขอรบกวนเรื่องการคำนวณหาพื้นที่ด้วยครับ
คำถาม  ตามรูปตัวอย่าง  
1. หากต้องการทราบว่าพื้นที่ตัวอย่างที่ให้ไว้นั้นมีพื้นที่ กี่ไร่/งาน/ตารางวา  ต้องคำนวณหาอย่างไรครับ
2. หากต้องการทราบว่า จากทางสาธารณะประโยชน์เข้าไปในพื้นที่ที่ดินดังกล่าว 40 เมตร หรืออีก 40 เมตร ต่อไป จะได้พื้นที่เป็นเท่าไรครับ
3. อยากให้ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย  หากทำเป็นตัวอย่างทีละขั้นตอนได้จะเป็นพระคุณมากครับ  หรือหากท่านต้องการตอบเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับความคิดเห็นที่ 6

นกแสก
5 เม.ย. 2552 12:12
 1. แสดงแผนผังของพื้นที่ที่ต้องการหา
ความคิดเห็นที่ 8

นกแสก
5 เม.ย. 2552 12:35
 1. แสดงแผนผังของพื้นที่
ความคิดเห็นที่ 29

beapen_@windowslive.com (Guest)
10 ธ.ค. 2553 22:29
 1. ที่ดินกว้าง46 เมตรยาว190
  กว้าง28เมตรยาว218 เมตรความคิดเห็นที่ 35

beapen_@windowslive.com (Guest)
14 ธ.ค. 2553 15:30
 1. ที่ดินเป็นพื้นที่ลาดชั้น โดยประมา 58 องศา ก 38 เมคร ย 73 ม
  ก 49 ม 185 มความคิดเห็นที่ 31

นกแสก
11 ธ.ค. 2553 19:16
 1. รบกวนต้องการหาความยาวของพื้นที่ครับ
  โดยมีพืื้้นที่โดยรวม ที่ 1310 ตารางวา
  ต้องการหน้ากว้างที่ 50 เมตร ผมต้องการรู้ว่า พื้นที่ส่วนของความยาวจะอยู่ที่กี่เมตรครับ

  รบกวนด้วยครับ


  ถ้าจะคิดอย่างง่าย ๆ ได้ว่า  พื้นที่ดินนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ซึ่งมีสูตรพื้นที่ว่า  =  กว้าง × ยาว

  และก่อนอื่น  ต้องแปลงหน่วยของพื้นที่ที่เป็นหน่วย  "ตารางวา"  ให้เป็น  "ตารางเมตร"  ก่อน  หลังจากนั้นจึงจะสามารถคำนวณหาความ  "ยาว"  ได้  ดังนี้

          1  ตารางวา  =  4  ตารางเมตร

  ถ้า

    1310  ตารางวา  =  1310 × 4

                         =  5240  ตารางเมตร

  ดังนั้น  จะได้

                 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =  กว้าง × ยาว

                 5240  ตารางเมตร  =  50  เมตร × ยาว

  จะได้

                                  ยาว  =  5240/50

                                        =  104.8  เมตร
ความคิดเห็นที่ 32

นกแสก
11 ธ.ค. 2553 21:16
 1. จากความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 14 มี.ค. 2553 (18:06)

  อยากทราบวิธีการหาความยาวของเส้นกิ่งทั้งสองเส้น = 0.3 เซนติเมตร และ 0.4 เซนติเมตร หน่อยค่ะ
  มาได้อย่างไร โดยขอช่วยรบกวนวาดรูปหาเส้นแบ่งและวิธีการคิดมาให้ดูแบบละเอียดหน่อยนะค่ะ
  งงมากๆ ค่ะ ตอนนี้ยังคิดไม่ออกค่ะ

  ขอบคุณค่ะ


  �������� ขั้นแรก� คุณจะต้องพยายามวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าที่สมมุติว่าเป็นพื้นที่ของที่ดินที่คุณต้องการหา� โดยใช้มาตราส่วนกำหนดขนาดที่พอเหมาะที่คุณจะวาดรูปลงบนกระดาษได้� พอวาดรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง� 4� ที่มีขนาดตามที่กำหนดไว้� จากนั้นก็ลากเส้นทะแยงมุมเส้นหนึ่งไปทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้เส้นหนึ่ง� แล้วจากนั้นก็ลากเส้นกิ่งอีกสองเส้นจากเส้นทะแยงมุมนั้นให้ตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุมและทิศทางตรงข้ามกันให้ไปสิ้นสุดที่ด้านแต่ละข้างของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านั้น� และจากนั้นก็ทำการวัดความยาวของเส้นทะแยงมุมนั้นและเส้นกิ่งทั้ง� 2� เส้น� แล้วนำมาแทนค่าในสูตรหาพื้นที่ดังที่แสดงให้ดู แล้วก็คำนวณออกมาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้คำตอบ
ความคิดเห็นที่ 33

Maiuree_au@hotmail.com (Guest)
11 ธ.ค. 2553 22:00
 1. ที่ดินแปลงหนึ่ง มีด้านกว้าง 28 เมตร และอีกด้านหนึ่งกว้าง 46 เมตร มีด้านยาว 218 เมตร และอีกด้านหนึ่งยาว 190 เมตร อยากทราบว่าพื้นที่ทั้งหมดมีกี่ไร่ค่ะ ช่วยหาคำตอบให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 34

นกแสก
12 ธ.ค. 2553 12:11
 1. สมมุติกำหนดให้ใช้มาตราส่วน   1  เมตร  =  1  เซนติเมตร

  จากนั้นก็ทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ขึ้นที่สมมุติให้เป็นพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้โดยการวาดรูปด้วยการกำหนดขนาดของแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมนี้ตามที่ให้มาโดยใช้มาตราส่วนดังกล่าว  ต่อจากนั้นก็ทำการลากเส้นทะแยงมุมเส้นหนึ่งและเส้นกิ่งอีก  2  เส้นตามวิธีที่ผมเคยกล่าวไป  แล้วทำการวัดระยะความยาวของเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่งทั้ง  2  เส้นนั้น  เพื่อนำมาคำนวณหาพื้นที่ต่อไป  ดังนั้น  ก็จะได้ดังนี้

  กว้าง  28  เมตร  =  2.8  เซนติเมตร

  กว้าง  46  เมตร  =  4.6  เซนติเมตร

  ยาว  218  เมตร  =  21.8  เซนติเมตร

  ยาว  190  เมตร  =  19  เซนติเมตร

           วัดได้ค่าความยาวเส้นทะแยงมุม  =  19.1  เซนติเมตร  =  191  เมตร

           วัดได้ค่าความยาวเส้นกิ่งเส้นที่  1  =  3.6  เซนติเมตร  =  36  เมตร

                                       เส้นที่  2  =  2.8  เซนติเมตร  =  28  เมตร

  จากสูตร  พื้นที่สี่เหลี่ยมใด ๆ 

                  พื้นที่สี่เหลี่ยมใด ๆ  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$#215;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»191«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$#215;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mn»36«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»28«/mn»«mo»)«/mo»«/math»

                                         =  6112  ตารางเมตร

  คิดเป็นหน่วยไร่  จะได้

            1600  ตารางเมตร  =  1  ไร่

  ถ้า

            6112  ตารางเมตร  =  6112/1600

                                    =  3.82  ไร่

ความคิดเห็นที่ 38

banpa
31 ม.ค. 2554 14:42
 1.  1. ผมมีพื้นที่สามเหลี่ยมด้นไม่เท่า ไม่รู้จะคิดอย่างไง ด้าน 1 ยาว 43m.ด้าน 2 ยาว 23 m. ด้าน 3 ยาว 30 m.

   2.ผมมีพื้นที่สามเหลี่ยมด้นไม่เท่า ไม่รู้จะคิดอย่างไง ด้าน 1 ยาว 22m.ด้าน 2 ยาว 15 m. ด้าน 3 ยาว 18 m.

   3.ผมมีพื้นที่สีเหลี่ยมคางหมู ด้านที่ 1 ยาว 41m. ด้านที่ 2 ยาว 30m.ด้านที่่่่ 3 ยาว 7m.ด้านที่ 4 ยาว 22m.

   รวมกันแล้วเป็นพื้นที่ กี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา ขอบคุณ
ความคิดเห็นที่ 39

banpa
31 ม.ค. 2554 15:00
 1. แบบในโฉนดใช้ มาตราส่วน 1:4000 ที่ผมวัดลงไปผมใช้ 1:2000 ต้องเพิ่มเป็นเท่าตัวใช่ไหมครับ
ความคิดเห็นที่ 43

seasoning@hotmail.com (Guest)
13 ก.พ. 2554 20:49
 1. รบกวนหาพื่นที่ให้หน่อยค่ะ

  หน้ากว้าง 17.3ม ลึกฝั่งขวา15.35 ม หลังบ้านกว้าง17.35 ม ด้านข้างฝั่งซ้ายลึก 16.2 ม
  เนื้อที่เท่าไหร่คะความคิดเห็นที่ 44

นกแสก
13 ก.พ. 2554 22:32
 1.       สมมุติให้ใช้มาตราส่วน  1  เมตร  เท่ากับ  1  เซนติเมตร


          ลองสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ลงบนกระดาษ  แล้ววัดความยาวเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่งอีก  2  เส้นของรูปสี่เหลี่ยมนี้  โดยที่


  ความยาวของเส้นทะแยงมุม  เท่ากับ  2.3  เซนติเมตร  หรือ เท่ากับ  23  เมตร


  ความยาวของเส้นกิ่งเส้นที่  1  เท่ากับ  1.1  เซนติเมตร  หรือ เท่ากับ  11  เมตร


  ความยาวของเส้นกิ่งเส้นที่  2  เท่ากับ  1.2  เซนติเมตร  หรือ เท่ากับ  12  เมตร


    แล้วแทนค่าลงในสูตรคำนวณ  จะได้


           พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่งที่วัดตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุม


                                        =  ½ × 23 × (12 + 11)


                                        =  264.5  ตารางเมตร  
ความคิดเห็นที่ 45

seasoning@hotmail.com (Guest)
14 ก.พ. 2554 21:12
 1. ขอบคุณคับบบบบบ ได้ใกล้เคียงอ่ะความคิดเห็นที่ 9

nsjcartoon@gmail.com (Guest)
13 พ.ค. 2552 18:41
 1. ขอขอบคุณมากครับ  ไม่ได้เรียนมาเลยไม่รู้เรื่อง แล้วจะพยายามศึกษาต่อไปนะครับ  ขอบคุณมากจริงๆ
ความคิดเห็นที่ 59

นกแสก
15 พ.ค. 2554 20:38
 1. มีที่ดินสามที่น่ะค่ะ
  1. กว้าง 14 เมตร, ยาว 58 เมตร
  2. พื้นที่แต่ละด้านไม่เท่ากัน
  กว้าง 60 เมตร, ยาว 58 เมตร และ 39 เมตร
  3. พื้นที่แต่ละด้านไม่เท่ากัน
  กว้าง 70 เมตร,ยาว 221 และ กว้าง 80 เมตร ยาว 228

  ขอเป็นคำตอบว่าได้กี่ไร่กี่งานและกี่ตารางวาด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  1.  สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =  กว้าง × ยาว

                                   =  14 × 58

                                   =  812  ตารางเมตร

  1600  ตารางเมตร   เท่ากับ   1  ไร่

  ถ้า

  812  ตารางเมตร   จะเท่ากับ   812 × 1/1600

                                   =  0.5  ไร่
ความคิดเห็นที่ 60

นกแสก
15 พ.ค. 2554 20:53
 1. 2. พื้นที่แต่ละด้านไม่เท่ากัน
  กว้าง 60 เมตร, ยาว 58 เมตร และ 39 เมตร

  ใช้สูตร  พื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

  สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  เมื่อทราบด้านทั้ง  3  222446
   
  จะได้

     พื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  √[78.5 × (78.5 - 60) × (78.5 - 58) × (78.5 - 39)]

                                     =  1084.4  ตารางเมตร

     เมื่อ   s  =  (60 + 58 + 39)/2  =  78.5  เมตร


  1600  ตารางเมตร   เท่ากับ   1  ไร่

  ถ้า 

  1084.4  ตารางเมตร   จะเท่ากับ   1084.4 × 1/1600

                                        =  0.7  ไร่

  สรุปว่า  ได้พื้นที่  0.7  ไร่
ความคิดเห็นที่ 57

นกแสก
15 พ.ค. 2554 20:22
 1. สวัสดีค่ะ ช่วยคำนวณที่ดินให้หน่อยนะค่ะ

  ก. 99 , 57
  ย. 126 , 110 ค่ะ

  ได้กี่ไร่ กี่งาน กี่ ตารางวา ค่ะ

  อีกข้อ
  ก. 107 , 40
  ย. 187 , 143

  ช่วยหน่อยนะค่ะ คำตอบอย่างเดียวก็ได้ค่ะ เพราะตอนนี้กำลังจะถูกโกง

  ค่ะ ขอบคุณมากเลย


  ไม่ทราบว่าหน่วยอะไรครับ  ถ้าเป็นหน่วย  วา  จะได้

  กว้าง  99  วา,  57  วา

  ยาว  126  วา,  110  วา

  สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง

                                    =  ½ × 148 × (73 + 48)

                                    =  8954  ตารางวา

      400  ตารางวา   เท่ากับ   1  ไร่

  ถ้า

  8954  ตารางวา   จะเท่ากับ   8954 × 1/400

                                  =  22.4  ไร่

  และ

  1  ไร่   เท่ากับ   4  งาน

  ถ้า

  0.4  ไร่   จะเท่ากับ   0.4 × 4/1

                        =  1.6  งาน

  และ

  1  งาน   เท่ากับ   100  ตารางวา

  ถ้า

  0.6  งาน   จะเท่ากับ   0.6 × 100/1

                          =  60  ตารางวา

  สรุปว่า  ได้พื้นที่  22  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา 
ความคิดเห็นที่ 58

นกแสก
15 พ.ค. 2554 20:30
 1. อีกข้อ
  ก. 107  วา , 40  วา
  ย. 187  วา , 143  วา

  สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง

                                    =  ½ × 178 × (86 + 38)

                                    =  11036  ตารางวา

  400  ตารางวา   เท่ากับ   1  ไร่

  ถ้า

  11036  ตารางวา   จะเท่ากับ   11036 × 1/400

                                    =  27.6  ไร่

  และ

  1  ไร่   เท่ากับ   4  งาน

  ถ้า

  0.6  ไร่   จะเท่ากับ   0.6 × 4/1

                        =  2.4  งาน

  และ

  1  งาน   เท่ากับ   100 ตารางวา 

  ถ้า

  0.4  งาน   จะเท่ากับ   0.4 × 100/1

                          =  40  ตารางวา

  สรุปว่า  ได้พื้นที่  27  ไร่  2  งาน  40  ตารางวา
ความคิดเห็นที่ 221

to_no_sama@hotmail.com (Guest)
16 มิ.ย. 2556 19:06
 1. ช่วยหน่อยนะค่ะ หาพื้นที่ให้หน่อยว่ามีกี่ตารางวา
  กว้าง 27.80 ม. กับ 24.80ม.
  ยาว 30.28 ม. กับ 28.85 ม.
  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 222

ศานติ vcharkarn vteam
16 มิ.ย. 2556 19:38

 1. คำถามที่ 221 ไม่มีคำตอบครับ เพราะไม่รู้ความยาวของเส้นทะแยงมุมเส้นใดเส้นหนึ่ง  อาจารย์นิรันดร์ตอบไว้สวยมากใน ค.ห. 220 ก่อนหน้าที่คุณถามมาข้อเดียว กลับไปอ่านที่อาจารย์ตอบไว้คงจะเข้าใจว่าทำไมไม่มีใครตอบคำถามคุณได้ 


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น