การคำนวณหาพื้นที่

ขอรบกวนเรื่องการคำนวณหาพื้นที่ด้วยครับ
คำถาม  ตามรูปตัวอย่าง  
1. หากต้องการทราบว่าพื้นที่ตัวอย่างที่ให้ไว้นั้นมีพื้นที่ กี่ไร่/งาน/ตารางวา  ต้องคำนวณหาอย่างไรครับ
2. หากต้องการทราบว่า จากทางสาธารณะประโยชน์เข้าไปในพื้นที่ที่ดินดังกล่าว 40 เมตร หรืออีก 40 เมตร ต่อไป จะได้พื้นที่เป็นเท่าไรครับ
3. อยากให้ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย  หากทำเป็นตัวอย่างทีละขั้นตอนได้จะเป็นพระคุณมากครับ  หรือหากท่านต้องการตอบเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับความคิดเห็นที่ 3

deathspirit
4 เม.ย. 2552 22:20
 1. รูปสี่เหลี่ยมถ้าเรารู้แค่ความยาวด้าน 4 ด้าน จะหาพื้นที่ที่แน่นอนโดยการคำนวณใช้สูตรไม่ได้ครับ

  ยกตัวอย่างเช่น รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านละ 1 หน่วย หากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย แต่หากเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน พื้นที่ก็จะได้น้อยกว่านั้น (ลองนึกถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วจับมันโย้เอียงไปเรื่อยๆ จะเห็นว่าพื้นที่จะเล็กลงเรื่อย)

  ผมแนะนำว่าให้ขีดเส้นเพิ่มเข้าไป ให้ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมที่เรารู้สูตรในการหาพื้นที่ แล้วหาพื้นที่รูปเล็กๆเหล่านั้นมาบวกกันครับ แต่วิธีนี้ ยิ่งพื้นที่จริงๆของเราใหญ่มาก ก็จะมีความผิดพลาดจากการวัด(รูปที่วาดในกระดาษ) มากขึ้นครับ เช่นเราวัดพลาดไป 0.5 มิลลิเมตร ก็จะผิดพลาดไป 0.5*4000 = 2000 มิลลิเมตร = 2 เมตร


ความคิดเห็นที่ 4

นกแสก
4 เม.ย. 2552 23:10
 1.         ผมได้ลองวาดรูปในกระดาษเทียบระยะดู  และโดยการขีดเส้นแบ่ง  จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าและรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  จากนั้นก็ทำการคำนวณหาพื้นที่  จะได้ว่า          พื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  A1 =  1/2 × ฐาน × สูง                                               =  1/2 × 30400 × 3600    ....(โดยที่   7.6 × 4000  =  30400  เซนติเมตร,  0.9 × 4000  =  3600  เซนติเมตร)                                               =  54720000  ตารางเซนติเมตร                                               =  5472  ตารางเมตร

              พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู  =  A2  =  1/2 × (ผลบวกของด้านคู่ขนาน) × สูง                                                                                                      =  1/2 × (30400 + 29200) × 12800       .....(โดยที่  7.3 + x + x  =  7.6   2x  =  7.6 - 7.3  x  =  0.3/2  x  =  0.1จากนั้นใช้ทฤษฎีบทของพิทากอรัส  จะได้         x2 + h2 =  3.22                h2 =  3.22 - 0.12                h  =  √10.2                h  =  3.2  ดังนั้น    7.6 × 4000  =  30400  เซนติเมตร            7.3 × 4000  =  29200  เซนติเมตร            3.2 × 4000  =  12800  เซนติเมตร)                                          A2  =  381440000  ตารางเซนติเมตร                                               =  38144  ตารางเมตร     ดังนั้น   จะได้พื้นที่ทั้งหมด   =  A1+ A2 =  5472 + 38144  =  43616  ตารางเมตร  และจาก   1  ไร่  =  1600  ตารางเมตร               1  ตารางวา  =  4  ตารางเมตร             1  ไร่  =  4  งาน  หรือ  400  ตารางวา    ดังนั้น      43616  ตารางเมตร  =  27.26  ไร่  ≈  27.3  ไร่  =  27  ไร่  1  งาน  20  ตารางวา                                               

   

                                               

   

   

   

   


ความคิดเห็นที่ 6

นกแสก
5 เม.ย. 2552 12:12
 1. [[139534]]

  แสดงแผนผังของพื้นที่ที่ต้องการหา


ความคิดเห็นที่ 8

นกแสก
5 เม.ย. 2552 12:35
 1. [[139539]]

  แสดงแผนผังของพื้นที่


ความคิดเห็นที่ 9

13 พ.ค. 2552 18:41
 1. ขอขอบคุณมากครับ  ไม่ได้เรียนมาเลยไม่รู้เรื่อง แล้วจะพยายามศึกษาต่อไปนะครับ  ขอบคุณมากจริงๆ


ความคิดเห็นที่ 10

25 ก.ย. 2552 08:36
 1. หายังไงยยยยยยยยย

ความคิดเห็นที่ 12

27 ก.พ. 2553 10:54
 1. อยากให้คำนวณหาพื้นที่ว่ามีกี่ไร่ กว้าง 30 ม. , 24 ม. ยาว 358 ม. , 318 ม. จะมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่

ความคิดเห็นที่ 14

14 มี.ค. 2553 15:51
 1. ถ้าวัดตามเส้นรอบของพื้นที่ทั้งหมด ได้รวม 302 เมตร คำนวณออกมาเป็นพื้นที่ที่ดิน ได้อย่างไร และได้ที่ดินเป็นพื้นที่เท่าไหร่ คะ รบกวนด้วยนะคะ คำนวณยังไงก็ไม่เคลียร์ ขอบคุณมากมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18

24 มี.ค. 2553 14:31
 1. ขอวิธีคิดด้วยคัฟ ถ้ามีสูตรให้จะเป็นพระคุณอย่างสูงคัฟ xtra_03@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 19

นกแสก
25 มี.ค. 2553 10:01
 1. วิธีคิดโดยหลักใหญ่ ๆ มีดังนี้ อันดับแรก ดูว่าโจทย์ให้หาอะไร อันดับสอง เทียบมาตราส่วนที่พอเหมาะ เพราะจะต้องทำการวาดรูปลงบนกระดาษและวัดขนาดความยาวของเส้นรอบรูปเรขาคณิตนั้น ๆ (หรือใครจะใช้ของไฮเทค เช่น วาดรูปลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ตามแต่สะดวก) อันดับสาม นำค่าที่วัดได้มาคำนวณหาค่าที่ต้องการ โดยใช้สูตรที่เหมาะสมหรือถูกต้อง

ความคิดเห็นที่ 21

3 มิ.ย. 2553 19:39
 1. จากความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 14 มี.ค. 2553 (18:06) อยากทราบวิธีการหาความยาวของเส้นกิ่งทั้งสองเส้น = 0.3 เซนติเมตร และ 0.4 เซนติเมตร หน่อยค่ะ มาได้อย่างไร โดยขอช่วยรบกวนวาดรูปหาเส้นแบ่งและวิธีการคิดมาให้ดูแบบละเอียดหน่อยนะค่ะ งงมากๆ ค่ะ ตอนนี้ยังคิดไม่ออกค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23

16 ส.ค. 2553 13:32
 1. ต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

ความคิดเห็นที่ 24

26 ส.ค. 2553 14:00
 1. ต้องการหาพื้นที่ภายใน 4 เหลี่ยมที่มีด้านไม่เท่ากัน ว่าเท่ากับกี่เมตร ( หน้า 17.7 ม. หลัง 18.5 ม. ข้างขวา 21.00 ม. ข้างซ้าย 16.6ม.)

ความคิดเห็นที่ 25

19 ก.ย. 2553 10:06
 1. พท.16 ไร่ 1 งาน 91 ตรว. พท.13 ไร่ 3 งาน 53 ตรว. รวมเป็นกี่ไร่คะ ขอวิธีคิดด้วยคะ ขอบคุณล่วงหน้า

ความคิดเห็นที่ 26

22 ก.ย. 2553 11:35
 1. รบกวนช่วยคิดให้หน่อยค่ะว่า ที่ กว้าง 34 เมตร ยาว400 เมตร ด้านทิศใต้ 18 เมตร จะคิดได้พื้นที่กี่ ไร่ ค่ะ รบกกวนด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27

7 ต.ค. 2553 22:30
 1. ขอความชว่ยเหลือชว่ยคำนวนพื้นที่ว่าเป็นกี่ไร่ ความกว้าง23เมตร ความยาว35เมตรช่วยคิดหน่อยขอบคุณมาก081-8676430สุธ๊

ความคิดเห็นที่ 28

3 พ.ย. 2553 08:34
 1. ช่วยหน่อยเถอะค่ะ..คืออยากทราบว่าพื้นที่นี้มีจำนวนกี่ไร่ค่ะ ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงเขา โดยทั้ง 4 ด้าน มีความยาว 360 เมตร , 360 เมตร , 360 เมตร , 240 เมตร ทางด้าน 240 เมตรนี้ จะเป็นพื้นที่โค้งๆ อยู่ทางด้านทิศเหนือค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29

10 ธ.ค. 2553 22:29
 1. ที่ดินกว้าง46 เมตรยาว190 กว้าง28เมตรยาว218 เมตร

ความคิดเห็นที่ 30

นกแสก
11 ธ.ค. 2553 03:08
 1. ที่ดินกว้าง46 เมตรยาว190กว้าง28เมตรยาว218 เมตร ใช้สูตร  พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =  กว้าง × ยาว                        =  46 × 190                          =  ......  เมตร                        =  28 × 218                        =  ...... เมตร


ความคิดเห็นที่ 31

นกแสก
11 ธ.ค. 2553 19:16
 1. รบกวนต้องการหาความยาวของพื้นที่ครับโดยมีพืื้้นที่โดยรวม ที่ 1310 ตารางวาต้องการหน้ากว้างที่ 50 เมตร ผมต้องการรู้ว่า พื้นที่ส่วนของความยาวจะอยู่ที่กี่เมตรครับรบกวนด้วยครับ ถ้าจะคิดอย่างง่าย ๆ ได้ว่า  พื้นที่ดินนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ซึ่งมีสูตรพื้นที่ว่า  =  กว้าง × ยาวและก่อนอื่น  ต้องแปลงหน่วยของพื้นที่ที่เป็นหน่วย  "ตารางวา"  ให้เป็น  "ตารางเมตร"  ก่อน  หลังจากนั้นจึงจะสามารถคำนวณหาความ  "ยาว"  ได้  ดังนี้        1  ตารางวา  =  4  ตารางเมตรถ้า  1310  ตารางวา  =  1310 × 4                       =  5240  ตารางเมตรดังนั้น  จะได้               พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =  กว้าง × ยาว               5240  ตารางเมตร  =  50  เมตร × ยาวจะได้                                ยาว  =  5240/50                                      =  104.8  เมตร


ความคิดเห็นที่ 32

นกแสก
11 ธ.ค. 2553 21:16
 1. จากความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 14 มี.ค. 2553 (18:06)อยากทราบวิธีการหาความยาวของเส้นกิ่งทั้งสองเส้น = 0.3 เซนติเมตร และ 0.4 เซนติเมตร หน่อยค่ะมาได้อย่างไร โดยขอช่วยรบกวนวาดรูปหาเส้นแบ่งและวิธีการคิดมาให้ดูแบบละเอียดหน่อยนะค่ะงงมากๆ ค่ะ ตอนนี้ยังคิดไม่ออกค่ะขอบคุณค่ะ �������� ขั้นแรก� คุณจะต้องพยายามวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าที่สมมุติว่าเป็นพื้นที่ของที่ดินที่คุณต้องการหา� โดยใช้มาตราส่วนกำหนดขนาดที่พอเหมาะที่คุณจะวาดรูปลงบนกระดาษได้� พอวาดรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง� 4� ที่มีขนาดตามที่กำหนดไว้� จากนั้นก็ลากเส้นทะแยงมุมเส้นหนึ่งไปทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้เส้นหนึ่ง� แล้วจากนั้นก็ลากเส้นกิ่งอีกสองเส้นจากเส้นทะแยงมุมนั้นให้ตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุมและทิศทางตรงข้ามกันให้ไปสิ้นสุดที่ด้านแต่ละข้างของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านั้น� และจากนั้นก็ทำการวัดความยาวของเส้นทะแยงมุมนั้นและเส้นกิ่งทั้ง� 2� เส้น� แล้วนำมาแทนค่าในสูตรหาพื้นที่ดังที่แสดงให้ดู แล้วก็คำนวณออกมาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้คำตอบ


ความคิดเห็นที่ 33

11 ธ.ค. 2553 22:00
 1. ที่ดินแปลงหนึ่ง มีด้านกว้าง 28 เมตร และอีกด้านหนึ่งกว้าง 46 เมตร มีด้านยาว 218 เมตร และอีกด้านหนึ่งยาว 190 เมตร อยากทราบว่าพื้นที่ทั้งหมดมีกี่ไร่ค่ะ ช่วยหาคำตอบให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34

นกแสก
12 ธ.ค. 2553 12:11
 1. สมมุติกำหนดให้ใช้มาตราส่วน   1  เมตร  =  1  เซนติเมตรจากนั้นก็ทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ขึ้นที่สมมุติให้เป็นพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้โดยการวาดรูปด้วยการกำหนดขนาดของแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมนี้ตามที่ให้มาโดยใช้มาตราส่วนดังกล่าว  ต่อจากนั้นก็ทำการลากเส้นทะแยงมุมเส้นหนึ่งและเส้นกิ่งอีก  2  เส้นตามวิธีที่ผมเคยกล่าวไป  แล้วทำการวัดระยะความยาวของเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่งทั้ง  2  เส้นนั้น  เพื่อนำมาคำนวณหาพื้นที่ต่อไป  ดังนั้น  ก็จะได้ดังนี้กว้าง  28  เมตร  =  2.8  เซนติเมตรกว้าง  46  เมตร  =  4.6  เซนติเมตรยาว  218  เมตร  =  21.8  เซนติเมตรยาว  190  เมตร  =  19  เซนติเมตร         วัดได้ค่าความยาวเส้นทะแยงมุม  =  19.1  เซนติเมตร  =  191  เมตร         วัดได้ค่าความยาวเส้นกิ่งเส้นที่  1  =  3.6  เซนติเมตร  =  36  เมตร                                     เส้นที่  2  =  2.8  เซนติเมตร  =  28  เมตรจากสูตร  พื้นที่สี่เหลี่ยมใด ๆ                 พื้นที่สี่เหลี่ยมใด ๆ  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$#215;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»191«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$#215;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mn»36«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»28«/mn»«mo»)«/mo»«/math»                                       =  6112  ตารางเมตรคิดเป็นหน่วยไร่  จะได้          1600  ตารางเมตร  =  1  ไร่ถ้า          6112  ตารางเมตร  =  6112/1600                                  =  3.82  ไร่


ความคิดเห็นที่ 35

14 ธ.ค. 2553 15:30
 1. ที่ดินเป็นพื้นที่ลาดชั้น โดยประมา 58 องศา ก 38 เมคร ย 73 ม ก 49 ม 185 ม

ความคิดเห็นที่ 36

24 ม.ค. 2554 00:51
 1. ผมมีพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับโดยใช้หินปรับให้เท่าการ โดยอยากทราบว่าจะใช้หินประมาณกี่คิว โดยมีพื้นกว้าง12เมตร และยาว15เมตร ซึ่งจะให้หินปรับพื้นที่ให้เท่ากันโดยควมาหนาประมาณ4ซม. จะต้องใช้หินประมาณกี่คิว และราคาหินคิวล่ะเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นที่ 37

นกแสก
24 ม.ค. 2554 07:54
 1. ผมมีพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับโดยใช้หินปรับให้เท่าการ โดยอยากทราบว่าจะใช้หินประมาณกี่คิว โดยมีพื้นกว้าง12เมตร และยาว15เมตร ซึ่งจะให้หินปรับพื้นที่ให้เท่ากันโดยควมาหนาประมาณ4ซม. จะต้องใช้หินประมาณกี่คิว และราคาหินคิวล่ะเท่าไหร่ครับ         หาปริมาตรได้จากสูตร  =  กว้าง × ยาว × สูง                                   =  12 × 15 × 4/100         (เพราะว่า  1  เมตร  เท่ากับ  100  เซนติเมตร)                                   =  7.2  ลูกบาศก์เมตร  หรือ  คิวบิคเมตร        คำว่า  "คิว"  ย่อมาจาก  "คิวบิคเมตร"  ในภาษาอังกฤษ      และ  ราคาหิน  1  คิว  ประมาณ  450  บาท  (ค้นหาใน  google)      ดังนั้น  หิน  7.2  คิว  จะมีราคา  7.2 × 450  =  3240  บาท 


ความคิดเห็นที่ 38

banpa
31 ม.ค. 2554 14:42
 1. [[226644]]

   1. ผมมีพื้นที่สามเหลี่ยมด้นไม่เท่า ไม่รู้จะคิดอย่างไง ด้าน 1 ยาว 43m.ด้าน 2 ยาว 23 m. ด้าน 3 ยาว 30 m.

   2.ผมมีพื้นที่สามเหลี่ยมด้นไม่เท่า ไม่รู้จะคิดอย่างไง ด้าน 1 ยาว 22m.ด้าน 2 ยาว 15 m. ด้าน 3 ยาว 18 m.

   3.ผมมีพื้นที่สีเหลี่ยมคางหมู ด้านที่ 1 ยาว 41m. ด้านที่ 2 ยาว 30m.ด้านที่่่่ 3 ยาว 7m.ด้านที่ 4 ยาว 22m.

   รวมกันแล้วเป็นพื้นที่ กี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา ขอบคุณ


ความคิดเห็นที่ 39

banpa
31 ม.ค. 2554 15:00
 1. [[226646]]

  แบบในโฉนดใช้ มาตราส่วน 1:4000 ที่ผมวัดลงไปผมใช้ 1:2000 ต้องเพิ่มเป็นเท่าตัวใช่ไหมครับ


ความคิดเห็นที่ 40

11 ก.พ. 2554 14:33
 1. กว้าง 3 ยาว 3 เมตร อีกด้าน กว้าง 3 ยาว3 สูง 4 เมตร ได้เท่าไหร่คับ ใครตอบให้ขอให้ รวยๆ

ความคิดเห็นที่ 41

Ouroboros
11 ก.พ. 2554 15:06
 1. "ได้เท่าไหร่คับ" นี่ถามถึงอะไรครับ ถามไม่ชัดเจนยากที่จะตอบครับ


ความคิดเห็นที่ 42

นกแสก
11 ก.พ. 2554 17:37
 1. กว้าง 3 ยาว 3 เมตรอีกด้าน กว้าง 3 ยาว3สูง 4 เมตร

               ปริมาตร  =  กว้าง × ยาว × สูง

                           =  3 × 3 × 4

                           =  36  ลูกบาศก์เมตร


ความคิดเห็นที่ 43

13 ก.พ. 2554 20:49
 1. รบกวนหาพื่นที่ให้หน่อยค่ะ หน้ากว้าง 17.3ม ลึกฝั่งขวา15.35 ม หลังบ้านกว้าง17.35 ม ด้านข้างฝั่งซ้ายลึก 16.2 ม เนื้อที่เท่าไหร่คะ

ความคิดเห็นที่ 44

นกแสก
13 ก.พ. 2554 22:32
 1.       สมมุติให้ใช้มาตราส่วน  1  เมตร  เท่ากับ  1  เซนติเมตร

          ลองสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ลงบนกระดาษ  แล้ววัดความยาวเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่งอีก  2  เส้นของรูปสี่เหลี่ยมนี้  โดยที่

  ความยาวของเส้นทะแยงมุม  เท่ากับ  2.3  เซนติเมตร  หรือ เท่ากับ  23  เมตร

  ความยาวของเส้นกิ่งเส้นที่  1  เท่ากับ  1.1  เซนติเมตร  หรือ เท่ากับ  11  เมตร

  ความยาวของเส้นกิ่งเส้นที่  2  เท่ากับ  1.2  เซนติเมตร  หรือ เท่ากับ  12  เมตร

    แล้วแทนค่าลงในสูตรคำนวณ  จะได้

           พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่งที่วัดตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุม

                                        =  ½ × 23 × (12 + 11)

                                        =  264.5  ตารางเมตร  


ความคิดเห็นที่ 45

14 ก.พ. 2554 21:12
 1. ขอบคุณคับบบบบบ ได้ใกล้เคียงอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 46

3 เม.ย. 2554 10:31
 1. ช่วยคำนวณหาพื้นที่ว่ามีกี่ไร่กี่งานกี่ตารางวาขอบคุณครับ กว้าง 142 วา และ 106 วา ยาว 98 วา และ 98 วา

ความคิดเห็นที่ 47

นกแสก
3 เม.ย. 2554 16:22
 1. ช่วยคำนวณหาพื้นที่ว่ามีกี่ไร่กี่งานกี่ตารางวาขอบคุณครับ กว้าง 142 วา และ 106 วา ยาว 98 วา และ 98 วา

  สมมุติให้ใช้อัตราส่วน� 1� วา� เท่ากับ� 1� เซนติเมตรจากนั้นทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าขึ้นมาบนกระดาษ� แล้ววัดเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่งอีกสองเส้น� แล้วนำมาแทนค่าลงในสูตรจะได้�� พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า� =� ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง������������������������������� =��½ × 156 × (65 + 86)������������������������������� =� 11778� ตารางวา��


ความคิดเห็นที่ 48

นกแสก
3 เม.ย. 2554 16:24
 1. และ    400  ตารางวา     เท่ากับ      1  ไร่ถ้า11778  ตารางวา   จะเท่ากับ    11778 × 1/400                                   =  29.4  ไร่  


ความคิดเห็นที่ 49

นกแสก
3 เม.ย. 2554 16:25
 1. และ  1  ไร่       เท่ากับ      4  งานถ้า0.4  ไร่   จะเท่ากับ    0.4 × 4/1                        =  1.6  งาน


ความคิดเห็นที่ 50

นกแสก
3 เม.ย. 2554 16:28
 1. และ   1   งาน     เท่ากับ     100  ตารางวาถ้า0.6  งาน   จะเท่ากับ    0.6 × 100/1                         =  60  ตารางวาสรุปได้ว่า   พื้นที่สี่เหลี่ยมนี้เท่ากับ   29  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา 


ความคิดเห็นที่ 51

5 เม.ย. 2554 21:52
 1. รบกวนช่วยหาพื้นที่ให้หน่อยนะคะว่าเป็นกี่ไร่กีีงานกี่ตารางวา ขอบคุณมากค่ะ กว้าง 42.70 ม. และ 50 ม. ยาว 202.80 ม. และ 202.80 ม.

ความคิดเห็นที่ 52

นกแสก
6 เม.ย. 2554 06:19
 1. สมมุติให้ใช้มาตราส่วน  10  เมตร  เท่ากับ  1  เซนติเมตรจากนั้นลองทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ลงบนกระดาษ ด้วยระยะความยาวที่ให้มาตามมาตราส่วนที่กำหนด  แล้ววัดความยาวเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำมาแทนค่าลงในสูตรเพื่อคำนวณหาพื้นที่  จะได้          พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                       =  ½ × 207 × (49 + 42)                                       =  9418.5  ตารางเมตรแปลงหน่วยให้เป็นไร่  จะได้   1600  ตารางเมตร       เท่ากับ       1  ไร่ถ้า 9418.5  ตารางเมตร   จะเท่ากับ    9418.5 × 1/1600                                        =  5.89  ไร่และ       1  ไร่       เท่ากับ        4  งานถ้า   0.89  ไร่   จะเท่ากับ     0.89 × 4/1                             =  3.56  งานและ       1  งาน      เท่ากับ      100  ตารางวาถ้า    0.56  งาน   จะเท่ากับ    0.56 × 100/1                               =  56  ตารางวา  สรุปแล้วจะได้ว่า  พื้นที่นี้มีขนาดเท่ากับ  5  ไร่  3  งาน  56  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 53

8 เม.ย. 2554 14:00
 1. สี่เลี่ยมด้านไม่เท่าวาดยังไงคับไม่ทราบว่าจะสร้างยังไง เราจะกำหนดยังไง ผมกำหนดดูแล้วมันคือว่ามุมมันไม่ติดกันทำไงคับ แล้วถ้ามันติดกันความยาวก้อเกินคับ ช่วยบอกด้วยคับ วิธีทำด้วยก้อดี ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 54

นกแสก
9 เม.ย. 2554 11:57
 1. ต้องพยายามวาดให้ด้านทั้ง  4  เท่ากับมาตราส่วนความยาวตามที่กำหนดไว้ครับ  เช่น  ด้านกว้างก็พยายามลากเส้นให้มีความยาวตามมาตราส่วนที่กำหนดไว้  ด้านต่อมาก็พยายามลากเส้นต่อมุมให้ได้ความยาวตามที่กำหนดไว้อีกเหมือนกัน  ผมเองก็พยายามลองลากเส้นแบบที่ว่านี้มา  ขยับไม้บรรทัดที่มีเสกลเซนติเมตรไปมาอยู่หลายครั้งก็พอทำได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 55

27 เม.ย. 2554 14:22
 1. สวัสดีค่ะ ช่วยคำนวณที่ดินให้หน่อยนะค่ะ ก. 99 , 57 ย. 126 , 110 ค่ะ ได้กี่ไร่ กี่งาน กี่ ตารางวา ค่ะ อีกข้อ ก. 107 , 40 ย. 187 , 143 ช่วยหน่อยนะค่ะ คำตอบอย่างเดียวก็ได้ค่ะ เพราะตอนนี้กำลังจะถูกโกง ค่ะ ขอบคุณมากเลย

ความคิดเห็นที่ 56

28 เม.ย. 2554 11:59
 1. มีที่ดินสามที่น่ะค่ะ 1. กว้าง 14 เมตร, ยาว 58 เมตร 2. พื้นที่แต่ละด้านไม่เท่ากัน กว้าง 60 เมตร, ยาว 58 เมตร และ 39 เมตร 3. พื้นที่แต่ละด้านไม่เท่ากัน กว้าง 70 เมตร,ยาว 221 และ กว้าง 80 เมตร ยาว 228 ขอเป็นคำตอบว่าได้กี่ไร่กี่งานและกี่ตารางวาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 57

นกแสก
15 พ.ค. 2554 20:22
 1. สวัสดีค่ะ ช่วยคำนวณที่ดินให้หน่อยนะค่ะก. 99 , 57ย. 126 , 110 ค่ะได้กี่ไร่ กี่งาน กี่ ตารางวา ค่ะอีกข้อ ก. 107 , 40ย. 187 , 143ช่วยหน่อยนะค่ะ คำตอบอย่างเดียวก็ได้ค่ะ เพราะตอนนี้กำลังจะถูกโกงค่ะ ขอบคุณมากเลย ไม่ทราบว่าหน่วยอะไรครับ  ถ้าเป็นหน่วย  วา  จะได้กว้าง  99  วา,  57  วายาว  126  วา,  110  วาสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                  =  ½ × 148 × (73 + 48)                                  =  8954  ตารางวา    400  ตารางวา   เท่ากับ   1  ไร่ถ้า8954  ตารางวา   จะเท่ากับ   8954 × 1/400                                =  22.4  ไร่และ1  ไร่   เท่ากับ   4  งานถ้า0.4  ไร่   จะเท่ากับ   0.4 × 4/1                      =  1.6  งานและ1  งาน   เท่ากับ   100  ตารางวาถ้า0.6  งาน   จะเท่ากับ   0.6 × 100/1                        =  60  ตารางวาสรุปว่า  ได้พื้นที่  22  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา 


ความคิดเห็นที่ 58

นกแสก
15 พ.ค. 2554 20:30
 1. อีกข้อ ก. 107  วา , 40  วาย. 187  วา , 143  วาสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                  =  ½ × 178 × (86 + 38)                                  =  11036  ตารางวา400  ตารางวา   เท่ากับ   1  ไร่ถ้า11036  ตารางวา   จะเท่ากับ   11036 × 1/400                                  =  27.6  ไร่และ1  ไร่   เท่ากับ   4  งานถ้า0.6  ไร่   จะเท่ากับ   0.6 × 4/1                      =  2.4  งานและ1  งาน   เท่ากับ   100 ตารางวา  ถ้า0.4  งาน   จะเท่ากับ   0.4 × 100/1                        =  40  ตารางวาสรุปว่า  ได้พื้นที่  27  ไร่  2  งาน  40  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 59

นกแสก
15 พ.ค. 2554 20:38
 1. มีที่ดินสามที่น่ะค่ะ1. กว้าง 14 เมตร, ยาว 58 เมตร2. พื้นที่แต่ละด้านไม่เท่ากันกว้าง 60 เมตร, ยาว 58 เมตร และ 39 เมตร3. พื้นที่แต่ละด้านไม่เท่ากันกว้าง 70 เมตร,ยาว 221 และ กว้าง 80 เมตร ยาว 228ขอเป็นคำตอบว่าได้กี่ไร่กี่งานและกี่ตารางวาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 1.  สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =  กว้าง × ยาว                                 =  14 × 58                                 =  812  ตารางเมตร1600  ตารางเมตร   เท่ากับ   1  ไร่ถ้า812  ตารางเมตร   จะเท่ากับ   812 × 1/1600                                 =  0.5  ไร่


ความคิดเห็นที่ 60

นกแสก
15 พ.ค. 2554 20:53
 1. 2. พื้นที่แต่ละด้านไม่เท่ากันกว้าง 60 เมตร, ยาว 58 เมตร และ 39 เมตรใช้สูตร  พื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  เมื่อทราบด้านทั้ง  3

  222446 จะได้   พื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  √[78.5 × (78.5 - 60) × (78.5 - 58) × (78.5 - 39)]                                   =  1084.4  ตารางเมตร   เมื่อ   s  =  (60 + 58 + 39)/2  =  78.5  เมตร1600  ตารางเมตร   เท่ากับ   1  ไร่ถ้า  1084.4  ตารางเมตร   จะเท่ากับ   1084.4 × 1/1600                                      =  0.7  ไร่สรุปว่า  ได้พื้นที่  0.7  ไร่


ความคิดเห็นที่ 61

12 มิ.ย. 2554 17:58
 1. รบกวนช่วยหาพื้นที่ให้หน่อยนะครับว่าเป็นกี่ไร่กีีงานกี่ตารางวา ขอบคุณมากครับ กว้าง 191.50 ม. และ 139 ม. ยาว 339 ม. และ 285 ม.

ความคิดเห็นที่ 62

นกแสก
12 มิ.ย. 2554 19:07
 1.     พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                 =  ½ × 390 × (160 + 80)                                 =  46800  ตารางเมตร    1600  ตารางเมตร   =  1  ไร่ถ้า  46800  ตารางเมตร  =  46800 × 1/1600                            =  29.2  ไร่   1  ไร่    =  4  งานถ้า 0.2  ไร่   =  0.2 × 4/1             =  0.8  งาน  สรุปว่าได้   29  ไร่  0.8  งาน


ความคิดเห็นที่ 63

นกแสก
12 มิ.ย. 2554 19:56
 1. 3. พื้นที่แต่ละด้านไม่เท่ากันกว้าง 70 เมตร,ยาว 221 และ กว้าง 80 เมตร ยาว 228    พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                 =  ½ × 230 × (70 + 60)                                 =  14950  ตารางเมตร      1600  ตารางเมตร  =  1  ไร่  ถ้า    14950  ตารางเมตร  =  14950 × 1/1600                              =  9.3  ไร่    1  ไร่   =  4  งาน  ถ้า 0.3  ไร่   =  0.3 × 4/1              =  1.2  งาน  1  งาน   =  100  ตารางวาถ้า0.2  งาน  =  0.2 × 100/1             =  20  ตารางวา  สรุปว่าได้   9  ไร่  1  งาน  20  ตารางวา   


ความคิดเห็นที่ 64

20 มิ.ย. 2554 01:51
 1. อยากทราบว่าเส้นทะแยงมุมหายังไงครับ และผลบวกของเส้นกิ่งหายังไงครับ ขอบคุณครับ กำลังจะใช้งานด่วนมากครับ จะจ่ายเงินพรุ่งนี้แล้วยังไม่รู้พื้นที่เท่าไห่รเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 65

20 มิ.ย. 2554 01:53
 1. โทษทีรีบไปหน่อยอยากทราบการหาเส้นกิ่งครับ กับ เส้นทะแยงครับ (คำถามอาจดูเด็กไปหน่อยนะครับ คือไม่รู้จริงๆครับ)

ความคิดเห็นที่ 66

20 มิ.ย. 2554 09:34
 1. ช่วยหาพื้นที่ หน่อยครับ เจ้าของจะขาย ตะวันตกกว้าง=115เมตร เหนือยาว=218เมตร ตะวันออกกว้าง=100เมตร ใต้ยาว=75.4เมตร ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 67

นกแสก
20 มิ.ย. 2554 15:09
 1. ใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100จะได้         พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                      =  ½ × 130 × (50 + 70)                                      =  7800  ตารางเมตรเปลี่ยนหน่วยตารางเมตรให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้  1600  ตารางเมตร   เท่ากับ    1  ไร่ถ้า 7800  ตารางเมตร   เท่ากับ    7800 × 1/1600                                   =  4.8  ไร่และ  1  ไร่    เท่ากับ    4  งานถ้า 0.8  ไร่    เท่ากับ     0.8 × 4/1                      =  3.2  งานและ  1  งาน     เท่ากับ     100  ตารางวาถ้า0.2  งาน    เท่ากับ    0.2 × 100/1                       =  20  ตารางวาสรุปว่าได้    4  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา 


ความคิดเห็นที่ 68

21 มิ.ย. 2554 07:35
 1. ขอบคุณมากครับ นกแสก เดี่ยวโอกาสหน้าจะมาใช้บริการใหม่ thanks

ความคิดเห็นที่ 69

21 มิ.ย. 2554 07:50
 1. นกแสก แถวบ้านผมเขาคิดอย่างนี้ไม่ทราบว่าค่าที่ได้น่าเชื่อถือเพียงใดครับ 1. เขาจะเอาด้าน ยาว + ยาว แล้วหาร 4 แทนด้วย A 2. เอาด้านกว้าง+กว้าง แล้ว หาร 4 แทนด้วย B 3. แล้วเอา A X B = C 4. แล้วเอาค่า C มาหาร 400 จะออกเป็นจำนวนไร่ ผมก็ งง แต่ก็ไม่รู้จะเอาสูตรไหนมาแก้ อยากทราบว่าคิดอย่างนี้สามารถใช้ได้ไหม ถ้าดูจากที่คุณ นกแสกคิดแล้วต่างกันพอควรเลย

ความคิดเห็นที่ 70

นกแสก
21 มิ.ย. 2554 10:15
 1. ผมก็งงกับวิธีที่คุณบอกมา  เอาไว้วันหน้าวันหลังผมจะลงรูปภาพแสดงวิธีที่ผมวาดรูปและวัดขนาด  แล้วคำนวณออกมาเป็นพื้นที่โดยใช้สูตร  "พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า"  คุณลองค้นดูใน  google  ก็มีสูตรบอกอยู่เยอะแยะเลยครับ


ความคิดเห็นที่ 71

นกแสก
21 มิ.ย. 2554 11:05
 1. พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

  [[238920]]


ความคิดเห็นที่ 72

21 มิ.ย. 2554 11:51
 1. รบกวนคุณนกแสกช่วยคำนวนพื้นที่ให้หน่อยค่ะอยากทราบว่ามีกี่ไร่ กี่งาน และก็กี่ตารางวา พื้นที่ที่วัดได้ ด้านกว้าง 60 เมตร และ 64 เมตร ด้านยาว 360 เมตร และ 290 เมตร รบกวนช่วยคำนวนให้ด้วยน่ะค่ะอยากรู้จริงๆ

ความคิดเห็นที่ 73

นกแสก
21 มิ.ย. 2554 14:39
 1.           ใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100สูตร     พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                       =  ½ × 355 × (60 + 25)                                       =  15087.5  ตารางเมตรแปลงหน่วยตารางเมตร ให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้   1600  ตารางเมตร   เท่ากับ   1  ไร่ถ้า15087.5  ตารางเมตร   เท่ากับ   15087.5 × 1/1600                                      =  9.4  ไร่และ  1  ไร่     เท่ากับ     4  งานถ้า0.4  ไร่   เท่ากับ    0.4 × 4/1                    =  1.6  งานและ  1  งาน    เท่ากับ     100  ตารางวาถ้า0.6  งาน    เท่ากับ    0.6 × 100/1                      =  60  ตารางวาสรุปแล้วได้    9  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา

   


ความคิดเห็นที่ 74

นกแสก
22 มิ.ย. 2554 11:30
 1. รูปขยาย

  [[239002]]

ความคิดเห็นที่ 75

24 มิ.ย. 2554 11:23
 1. ช่วยด้วย ของผม แต่ละด้านมีพื้นที่ดังนี้ 72.30 เมตร 64 เมตร 70 เมตร 52.90 เมตร อยากรู้ว่ากี่ไร่ช่วยหน่อยนะคร้าบขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 76

นกแสก
24 มิ.ย. 2554 12:24
 1. ใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  10สูตร     พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                       =  ½ × 96 × (48 + 37.5)                                       =  4104  ตารางเมตรแปลงหน่วยตารางเมตร  ให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้1600  ตารางเมตร   เท่ากับ   1  ไร่ถ้า4104  ตารางเมตร   เท่ากับ   4104 × 1/1600                                =  2.6  ไร่และ1  ไร่   เท่ากับ   4  งานถ้า0.6  ไร่   เท่ากับ   0.6 × 4/1                   =  2.4  งานและ1  งาน   เท่ากับ   100  ตารางวาถ้า0.4  งาน   เท่ากับ   0.4 × 100/1                     =  40  ตารางวาสรุปแล้วได้    2  ไร่  2  งาน  40  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 77

5 ก.ค. 2554 18:19
 1. รบกวนสอบถามพื้นที่ กว้าง 60 และ 152 ยาว 177 และ 100 เมตร เป็นกี่ไร่

ความคิดเห็นที่ 78

นกแสก
5 ก.ค. 2554 23:05
 1. ใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                             =  ½ × 180 × (50 + 90)                             =  12600  ตารางเมตรดังนั้น1600  ตารางเมตร     เท่ากับ     1  ไร่ถ้า12600  ตารางเมตร     เท่ากับ     12600 × 1/1600                                    =  7.87  ไร่และ1  ไร่     เท่ากับ     4  งานถ้า0.87  ไร่     เท่ากับ     0.87 × 4/1                        =  3.48  งานและ1  งาน     เท่ากับ     100  ตารางวาถ้า0.48  งาน     เท่ากับ     0.48 × 100/1                         =  48  ตารางวาสรุปว่าได้     7  ไร่  3  งาน  48  ตารางวา 


ความคิดเห็นที่ 79

นกแสก
22 ก.ค. 2554 18:11
 1. รบกวนคุณนกแสกช่วยคำนวนพื้นที่ให้หน่อยค่ะอยากทราบว่ามีกี่ไร่ กี่งาน และก็กี่ตารางวาพื้นที่ที่วัดได้ ด้านกว้าง 60 เมตร และ 64 เมตร ด้านยาว 360 เมตร และ 290 เมตรรบกวนช่วยคำนวนให้ด้วยน่ะค่ะอยากรู้จริงๆ ใช้มาตราส่วน  1 : 100จากนั้นทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าขึ้นมา  ด้วยขนาดความยาวที่กำหนดให้มาตามมาตราส่วนคังกล่าว  แล้ววัคความยาวของเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำไปแทนค่าในสูตรเพื่อหาค่าของพื้นที่  จะได้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                 =  ½ × 355 × (60 + 25)                                 =  15087.5  ตารางเมตรแปลงหน่วยตารางเมตร  ให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้1600  ตารางเมตร     เท่ากับ      1  ไร่ถ้า15087.5  ตารางเมตร      เท่ากับ      15087.5 × 1/1600                                          =  9.4  ไร่และ1  ไร่      เท่ากับ     4  งานถ้า0.4  ไร่   เท่ากับ    0.4 × 4/1                    =  1.6  งานและ1  งาน      เท่ากับ     100  ตารางวาถ้า0.6  งาน    เท่ากับ    0.6 × 100/1                       =  60  ตารางวาสรุปแล้วได้      9  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 80

21 ส.ค. 2554 14:40
 1. รบกวนช่วยคำนวนหาพื้นที่ว่ากี่ไร่ให้ด้วยค่ะ กว้าง 306 ,200 เมตร ยาว 241, 342 เมตร ่ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81

นกแสก
21 ส.ค. 2554 19:15
 1. ใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100แล้วสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าขึ้นมา  1  รูป  ตามขนาดที่กำหนด  แล้ววัดความยาวเส้นทะแยงมุมและเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำมาคำนวณตามสูตร        พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง                                     =  ½ × 250 × (230 + 180)                                     =  51250  ตารางเมตรดังนั้น1600  ตารางเมตร   เท่ากับ   1  ไร่ถ้า51250  ตารางเมตร   เท่ากับ   51250 × 1/1600                                  =  32  ไร่สรุปว่าได้    32  ไร่


ความคิดเห็นที่ 82

23 ต.ค. 2554 12:05
 1. พื้นที่ความยาวกว้างไม่เท่ากัน ช่วยคิดหน่อยค่ะ ด้าน 1 กว้าง 48 ด้าน 2 กว้าง 88 ด้าน 1 ยาว 100 ด้าน 2 ยาว 140 ใครคิดได้ช่วยตอบด่วนเลยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 83

23 ต.ค. 2554 14:17
 1. อยากทราบที่ดินมีกี่ไรกี่งากี่ตารางวา มีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้า ทิศเหนือ 60.3 ศอก ทิศใต้ 53.1 ศอก ทิศตะวันออก 18.1 ศอก ทิศตะวันตก 35.1 ศอก รบกวนใครช่วยตอบด่วนด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 84

นกแสก
23 ต.ค. 2554 17:39
 1. พื้นที่ความยาวกว้างไม่เท่ากันช่วยคิดหน่อยค่ะด้าน 1 กว้าง 48ด้าน 2 กว้าง 88ด้าน 1 ยาว 100ด้าน 2 ยาว 140ใครคิดได้ช่วยตอบด่วนเลยนะค่ะ วิธีทำ             คุณไม่บอกหน่วยมาด้วยว่ามีหน่วยอะไร  ก็เลยไม่รู้ว่าจะให้คิดออกมาเป็นหน่วยอะไร  ดังนั้นพอคำนวณออกมาแล้ว  พื้นที่จะออกมาเป็น  "ตารางหน่วย"  นะ             สมมุติว่ากำหนดให้ใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100   ดังนั้น  เมื่อใช้มาตราส่วนตามนี้กับความยาวด้านทั้ง  4  ตามที่ให้มา  แล้วทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ลงในกระดาษ  แล้ววัดความยาวเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำมาคำนวณหาพื้นที่โดยใช้สูตร  จะได้             พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ ×  เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น                                          =  ½ × 130 × (25 + 80)                                          =  6825  ตารางหน่วย 


ความคิดเห็นที่ 85

นกแสก
23 ต.ค. 2554 17:52
 1. อยากทราบที่ดินมีกี่ไรกี่งากี่ตารางวามีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าทิศเหนือ 60.3 ศอกทิศใต้ 53.1 ศอกทิศตะวันออก 18.1 ศอก ทิศตะวันตก 35.1 ศอกรบกวนใครช่วยตอบด่วนด้วยนะค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ วิธีทำ             สมมุติว่ากำหนดให้ใช้  มาตราส่วน  1  ต่อ  100             แล้วทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าลงในกระดาษด้วยมาตราส่วนนี้เทียบกับความยาวด้านทั้ง  4  ตามที่ให้มา  แล้ววัดความยาวเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำมาคำนวณโดยใช้สูตรหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  จะได้              พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น                                           =  ½ × 62 × (30 + 17)                                           =  1457  ตารางศอก         แปลงเป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้      16  ตารางศอก   เท่ากับ   1  ตารางวา ถ้า   1457  ตารางศอก   เท่ากับ   1457 × 1/16                                  =  91.1  ตารางวา    หรือ    100  ตารางวา   เท่ากับ   1  งาน ถ้า    91.1  ตารางวา   เท่ากับ   91.1 × 1/100                                 =  0.9  งาน   หรือ    400  ตารางวา   เท่ากับ   1  ไร่  ถ้า    91.1  ตารางวา   เท่ากับ   91.1 × 1/400                                 =  0.2  ไร่         สรุปแล้วจะได้  พื้นที่นี้  เท่ากับ  0.2  ไร่  หรือ  0.9  งาน  หรือ  91.1  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 86

29 ต.ค. 2554 14:32
 1. ใช่คิดคำนวณหาพื้นที่ของที่ดินใ้ด้วยคะ ว่าได้กี่ไร่กี่วา ช่วยคิดทีนะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะ กว้าง 140 กว้าง 140 ยาว 200 ยาว 200 ช่วยทีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 87

นกแสก
29 ต.ค. 2554 15:05
 1. วิธีทำ         คุณไม่บอกหน่วยความยาวมาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะคำนวณเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร  หรือกี่ไร่  กี่งาน  หรือกี่ตารางวา  เอาเป็นว่าใช้เป็น  "ตารางหน่วย"  ก็แล้วกัน  คุณก็ไปเติมหน่วยใส่เอาเองนะ

                 จากโจทย์ที่ให้มา  จะเห็นว่า  มีด้านกว้างยาวเท่ากัน  2  ด้าน  และด้านยาวยาวเท่ากัน  2  ด้าน  ดังนั้น  ใช้สูตร

                         พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =  กว้าง × ยาว

                                                 =  140 × 200

                                                 =  28000  ตารางหน่วย

                ได้แค่นี้  เพราะไม่รู้จะแปลงยังไงให้เป็นหน่วยไร่  งาน  ตารางวา

   

   


ความคิดเห็นที่ 88

30 ต.ค. 2554 22:42
 1. ที่ดิน 50 ตารางวา กว้างด้านหน้า 5 วา ความยาวกี่วา

ความคิดเห็นที่ 89

นกแสก
30 ต.ค. 2554 23:27
 1. ที่ดิน 50 ตารางวา กว้างด้านหน้า 5 วา ความยาวกี่วา

  วิธีทำ               พื้นที่สี่เหลี่ยม  =  กว้าง × ยาว

                                   50  =  5 × ยาว

                                  ยาว  =  50/5

                                         =  10  วา


ความคิดเห็นที่ 90

7 พ.ย. 2554 15:11
 1. ต้องการหาพื้นที่ว่ากี่ไร่ครับ กว้าง53เมตร กว้าง64เมตร ยาว81เมตร ยาว60เมตร ช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 91

นกแสก
7 พ.ย. 2554 18:36
 1. ต้องการหาพื้นที่ว่ากี่ไร่ครับ กว้าง53เมตร กว้าง64เมตร ยาว81เมตร ยาว60เมตร ช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณครับ วิธีทำ              สมมติใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100  แล้วทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าตามขนาดที่กำหนดให้มาด้วยมาตราส่วนนี้  จากนั้นก็วัดความยาวเส้นทะแยงมุมและความยาวเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำค่าที่วัดได้นี้มาคำนวณในสูตรหาพื้นที่  คือ               พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่งทั้ง  2  เส้น                                             =  ½ × 113 × (22 + 50)                                             =  4068  ตารางเมตร         แปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้  1600  ตารางเมตร    เท่ากับ   1  ไร่  ถ้า  4068  ตารางเมตร  เท่ากับ   4068 × 1/1600                                  =  2.54  ไร่และ      1  ไร่     เท่ากับ    4  งาน ถ้า  0.54  ไร่    เท่ากับ    0.54 × 4/1                         =  2.16  งาน และ      1  งาน   เท่ากับ    100  ตารางวา ถ้า   0.16  งาน  เท่ากับ   0.16 × 100/1                         =  16  ตารางวา สรุปแล้ว  จะได้ว่า                  ได้พื้นที่   2  ไร่  2  งาน  16  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 92

11 พ.ย. 2554 15:08
 1. แปลงที่ 1 ก้วาง 76 m ก้วาง 49 m ยาว 251 m ยาว 267 m เป็นกี่ไร่ครับ แปลงที่ 2 ก้วาง 43 m ก้วาง 29 m ยาว 243 m ยาว 251 m เป็นกี่ไร่ครับ

ความคิดเห็นที่ 93

นกแสก
11 พ.ย. 2554 18:28
 1. แปลงที่ 1 ก้วาง 76 m ก้วาง 49 m ยาว 251 m ยาว 267 m เป็นกี่ไร่ครับแปลงที่ 2 ก้วาง 43 m ก้วาง 29 m ยาว 243 m ยาว 251 m เป็นกี่ไร่ครับ แปลงที่  1วิธีทำ       สมมติใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100  แล้วทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าตามขนาดที่กำหนดให้มาด้วยมาตราส่วนนี้  จากนั้นก็วัดความยาวเส้นทะแยงมุมและความยาวเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำค่าที่วัดได้นี้มาคำนวณในสูตรหาพื้นที่  คือ                พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่งทั้ง  2  เส้น                                              =  ½ × 250 × (45 + 75)                                              =  15000  ตารางเมตร     แปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้  1600  ตารางเมตร    เท่ากับ    1  ไร่ถ้า 15000  ตารางเมตร   เท่ากับ    15000 × 1/1600                                   =  9.37  ไร่และ 1  ไร่    เท่ากับ    4  งานถ้า0.37  ไร่    เท่ากับ    0.37 × 4/1                         =  1.48  งานและ 1  งาน    เท่ากับ    100  ตารางวาถ้า0.48  งาน    เท่ากับ    0.48 × 100/1                        =  48  ตารางวาสรุปได้ว่า   แปลงที่  1  จะมีพื้นที่   9  ไร่  1  งาน  48  ตารางวาแปลงที่  2วิธีทำ          สมมติใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100  แล้วทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าตามขนาดที่กำหนดให้มาด้วยมาตราส่วนนี้  จากนั้นก็วัดความยาวเส้นทะแยงมุมและความยาวเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำค่าที่วัดได้นี้มาคำนวณในสูตรหาพื้นที่  คือ               พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่งทั้ง  2  เส้น                                             =  ½ × 240 × (20 + 40)                                             =  7200  ตารางเมตร  แปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้ 1600  ตารางเมตร    เท่ากับ    1  ไร่ถ้า 7200  ตารางเมตร    เท่ากับ    7200 × 1/1600                                  =  4.5  ไร่และ1  ไร่    เท่ากับ    4  งานถ้า0.5  ไร่    เท่ากับ    0.5 × 4/1                     =  2  งานสรุปได้ว่า   แปลงที่  2  จะมีพื้นที่   4  ไร่  2  งาน           


ความคิดเห็นที่ 94

12 พ.ย. 2554 18:25
 1. แปลงที่ 1 ก้วาง 116 m ก้วาง 75 m ยาว 164 m ยาว 160 m เป็นกี่ไร่ครับ แปลงที่ 2 ก้วาง 84 m ก้วาง 79 m ยาว 79 m ยาว 100 m เป็นกี่ไร่ครับ แปลงที่ 3 ก้วาง 63 m ก้วาง 20 m ยาว124 m ยาว 106 m เป็นกี่ไร่ครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 95

นกแสก
13 พ.ย. 2554 04:22
 1. แปลงที่  1  ตอบ      8  ไร่  3  งาน  4  ตารางวาแปลงที่  2ตอบ      4  ไร่  84  ตารางวาแปลงที่  3 ตอบ      2  ไร่  2  งาน  48  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 96

17 พ.ย. 2554 19:55
 1. ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ งงค่ะ ที่ดินแปลงหนึ่งด้านที่ 1 ยาว 180 m ด้านที่ 2 กว้าง 120 m ด้านที่ 3 ยาว 180 m ด้านที่ 4 กว้าง 90 m กำลังจะหาเนื้อที่ว่าทั้งหมดมีกี่ไร่กี่งานหรือกี่ตรางวา รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะถ้าได้ตอบให้ คิดกันเองงงมากเลยค่ะและก็ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่า แต่ทีคิดกันเองนะค่ะก็ได้ 11 ไร่ 50 ตารางวา รึเปล่าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 97

นกแสก
17 พ.ย. 2554 21:56
 1. ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ งงค่ะ ที่ดินแปลงหนึ่งด้านที่ 1 ยาว 180 m ด้านที่ 2 กว้าง 120 m ด้านที่ 3 ยาว 180 m ด้านที่ 4 กว้าง 90 m กำลังจะหาเนื้อที่ว่าทั้งหมดมีกี่ไร่กี่งานหรือกี่ตรางวา รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะถ้าได้ตอบให้ คิดกันเองงงมากเลยค่ะและก็ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่า แต่ทีคิดกันเองนะค่ะก็ได้ 11 ไร่ 50 ตารางวา รึเปล่าค่ะ

  วิธีทำ          สมมติใช้ มาตราส่วน  1  ต่อ  100  แล้วทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าตามขนาดที่กำหนดให้มาด้วยมาตราส่วน นี้  จากนั้นก็วัดความยาวเส้นทะแยงมุมและความยาวเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำค่าที่วัดได้นี้มาคำนวณในสูตรหาพื้นที่  คือ               พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่งทั้ง  2  เส้น                                             =  ½ × 215 × (75 + 100)

                                               =  18812.5  ตารางเมตรแปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้1600  ตารางเมตร    เท่ากับ    1  ไร่ถ้า18812.5  ตารางเมตร    เท่ากับ    18812.5 × 1/1600                                      =  11.76  ไร่และ1  ไร่    เท่ากับ     4  งานถ้า0.76  ไร่    เท่ากับ    0.76 × 4/1                       =  3.04  งานและ1  งาน    เท่ากับ    100  ตารางวาถ้า0.04  งาน    เท่ากับ    0.04 × 100/1                        =  4  ตารางวาสรุปได้ว่า  ได้พื้นที่  11  ไร่  3  งาน  4  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 98

14 ธ.ค. 2554 10:41
 1. ช่วยคำนวณให้ด้วยครับ กว้าง 55 เมตร,43.50 เมตร ยาว 407 เมตร,374 เมตร

ความคิดเห็นที่ 99

นกแสก
14 ธ.ค. 2554 17:37
 1. ช่วยคำนวณให้ด้วยครับ กว้าง 55 เมตร,43.50 เมตรยาว 407 เมตร,374 เมตร วิธีทำ       สมมติให้ใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100  ดังนั้น  เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับความยาวด้านทั้ง  4  ที่กำหนดให้มา  แล้วนำมาวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าลงบนกระดาษ  ด้วยมาตราส่วนนี้  จากนั้นก็วัดความยาวของเส้นทะแยงมุมและความยาวของเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำค่าที่วัดได้นี้มาคำนวณลงในสูตร  คือ            พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น                                          =  ½ × 400 × (35 + 40)                                          =  15000  ตารางเมตร   แปลงหน่วยตารางเมตร  ให้เป็นหน่วย ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้  1600  ตารางเมตร      เท่ากับ      1  ไร่ถ้า 15000  ตารางเมตร     เท่ากับ     15000 × 1/1600                                      =  9.375  ประมาณ  9.4  ไร่และ    1  ไร่       เท่ากับ       4  งานถ้า 0.4  ไร่       เท่ากับ      0.4 × 4/1                          =  1.6  งานและ    1  งาน     เท่ากับ     100  ตารางวาถ้า 0.6  งาน     เท่ากับ     0.6 × 100/1                         =  60  ตารางวา  สรุปแล้ว  ได้พื้นที่ทั้งหมด     9  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 100

14 ม.ค. 2555 02:43
 1. รบกวนช่วยคำนวณให้ผมหน่อยครับ(คิดจนปวดหัว...)วัดพื้นที่ได้ ด้านที่1กว้าง 37 เมตร ด้านที่2 กว้าง 20 เมตร ด้นที่3 ยาว 66 เมตร ด้านที่4 ยาว 60 เมตร คิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับ...ขอบคุณเป็นอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 101

นกแสก
14 ม.ค. 2555 15:40
 1. รบกวนช่วยคำนวณให้ผมหน่อยครับ(คิดจนปวดหัว...)วัดพื้นที่ได้ ด้านที่1กว้าง 37 เมตร ด้านที่2 กว้าง 20 เมตร ด้นที่3 ยาว 66 เมตร ด้านที่4 ยาว 60 เมตร คิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับ...ขอบคุณเป็นอย่างสูง วิธีทำ          สมมติว่าใช้มาตราส่วน  1  ต่อ  100  แล้วใช้มาตราส่วนนี้เปรียบเทียบกับความยาวด้านทั้ง  4  ของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้มา  แล้ววาดรูปลงในกระดาษด้วยขนาดตามมาตราส่วนนี้  แล้ววัดความยาวของเส้นทะแยงมุมกับความยาวเส้นกิ่งอีก  2  เส้น  แล้วนำค่าที่วัดได้นี้ มาแทนค่าลงในสูตรคำนวณดังนี้  คือ                   พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น                                                 =  ½ × 70  เมตร × (18  เมตร + 31  เมตร)                                                 =  1715  ตารางเมตร        แปลงหน่วย  ตารางเมตร  ให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้    1600  ตารางเมตร      เท่ากับ     1  ไร่ถ้า    1715  ตารางเมตร      เท่ากับ     1715 × 1/1600                                        =  1.07  ไร่และ         1  ไร่      เท่ากับ     4  งาน    ถ้า     0.07  ไร่     เท่ากับ     0.07 × 4/1                            =  0.28  งานหรือ        1  งาน    เท่ากับ    100  ตารางวา  ถ้า    0.28  งาน   เท่ากับ    0.28 × 100/1                            =  28  ตารางวา   สรุปแล้ว  จะได้พื้นที่    1  ไร่  28  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 102

นิรันดร์
14 ม.ค. 2555 15:48
 1. เฮ้อ  ...  เชื่อได้แค่ไหนนี่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า รู้เพียงสี่ด้านไม่พอที่จะหาพื้นที่อย่างถูกต้องได้ต้องทราบความยาวเส้นทะแยงมุมด้วยครับ


ความคิดเห็นที่ 103

นกแสก
14 ม.ค. 2555 16:37
 1. อาจารย์....อาตมาสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ลงในกระดาษ  แล้ววัดความยาวเส้นทะแยงมุมได้  =  7  เซนติเมตร  (ให้  1  เซนติเมตร  =  10  เมตร)  ดังนั้น  ได้  70  เมตร  ความยาวเส้นกิ่ง  18  เมตร  และ  31  เมตร


ความคิดเห็นที่ 105

นิรันดร์
15 ม.ค. 2555 00:28
 1. [[249253]]

  รูปไหน


ความคิดเห็นที่ 106

นิรันดร์
15 ม.ค. 2555 00:29
 1. [[249254]]

  รูปไหน


ความคิดเห็นที่ 107

นิรันดร์
15 ม.ค. 2555 00:30
 1. [[249255]]

  รูปไหน


ความคิดเห็นที่ 108

นกแสก
16 ม.ค. 2555 12:35
 1. รูปนี้ไงอาจารย์.....

   

  [[249308]]

ความคิดเห็นที่ 109

นกแสก
16 ม.ค. 2555 12:37
 1. รูปที่อาจารย์โพสทำยังไง  ใช้โปรแกรมอะไรวาด  หาโหลดเอาในอินเทอร์เน็ตได้ป่าว


ความคิดเห็นที่ 110

นิรันดร์
17 ม.ค. 2555 00:54
 1. แล้วถ้าเป็นรูปที่ผมวาด จะได้พื้นที่เท่ากันหรือไม่ครับและท่านทราบได้อย่างไรว่ารูปที่ท่านวาด ตรงกับคำถามของโจทย์ครับโปรแกรมที่ผมใช้วาดรูปชื่อ "CorelDRAW6.0"ได้มาพร้อมกับการซื้อPrinterยี่ห้อหนึ่ง นานมากแล้วปัจจุบันนี้ หาซื้อไม่ได้แล้วแม้กระทั่งโปรแกรมเถือนที่วางขายก็ไม่มีขายครับ เพราะมันเก่ามากครับผมหวังว่าท่านไม่หาโปรแกรมเถื่อนมาใช้ เพราะจะทำให้ศีลขาด อาจถึงขั้นปราชิกได้หากผมพบลิ้งค์ที่เขาให้ดาวน์โหลดฟรีแบบไม่ทำให้ท่านศีลขาด ผมจะเอาลิ้งค์มาแปะให้นะครับ


ความคิดเห็นที่ 111

นิรันดร์
17 ม.ค. 2555 00:58
 1. http://www.google.co.th/#sclient=psy-ab&hl=en&source=hp&q=corel+draw+6.0+free+download&pbx=1&oq=corel+draw+6.0&aq=1&aqi=g2g-v2&aql=&gs_sm=c&gs_upl=1928l11909l0l14647l14l11l0l3l3l1l725l4107l2-2.7.1.0.1l14l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c45390cb02cf4a6c&biw=1366&bih=667


ความคิดเห็นที่ 112

นกแสก
17 ม.ค. 2555 07:24
 1. อาจารย์ก็ลองวัดความยาวเส้นทะแยงมุม กับความยาวเส้นกิ่ง  2  เส้น  ในรูปที่อาจารย์วาดดูสิ  แล้วลองคำนวณตามสูตรว่าจะได้เท่ากันมั้ย  อย่าลืมเทียบมาตราส่วนด้วย


ความคิดเห็นที่ 113

นกแสก
17 ม.ค. 2555 07:42
 1. เทียบ  "มาตราส่วน"  กับความยาวด้านทั้ง  4  ที่โจทย์กำหนดให้มา  แล้ว  "พยายาม"  วาดรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้  ขึ้นมา.....อุปกรณ์ที่อาตมาใช้ก็มีแค่ปากกาหรือดินสอ  กับไม้บรรทัด


ความคิดเห็นที่ 114

นกแสก
17 ม.ค. 2555 07:48
 1. อาจารย์....สูตรบางสูตรที่ใช้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้  เช่นที่มีถอดสแควร์รูทด้วยอย่างที่อาตมาเคยโพสลงในวิชาการดอทคอม  อยู่ไหนหาไม่เจอแล้ว  มันผิดพลาด  คำนวณเปรียบเทียบกับสูตรนี้ได้คำตอบไม่ตรงกัน  อย่างไรก็ตาม  ให้  "ลองทำดู"  ได้ผลเป็นยังไงแล้วบอกด้วย


ความคิดเห็นที่ 115

นิรันดร์
17 ม.ค. 2555 11:10
 1. อุปกรณ์ที่ท่านควรมีในการวาดรูปอีกอันหนึ่งก็คือวงเวียนครับหากท่านหาซื้อไม่ได้ ก็บอกที่อยู่ให้ผมนะครับ จะซื้อแล้วส่งไปรษณีย์ไปให้ครับหากท่านสังเกตก็จะเห็นว่า ภาพที่ผมวาดนั้น ด้าน 60 และ 66 m นั้นเป็นด้านประชิดแต่ที่ท่านวาดมาใน #108 เป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามความยาวของเส้นทะแยงมุมในรูป 105-107 ก็มีหลายค่า ทำให้พื้นที่ที่คำนวณได้แตกต่างกันไปหากโจทย์หรือคนที่ถามมาไม่บอกความยาวเส้นทะแยงมุม เราไม่สามารถคำนวณพื้นที่ให้ตรงกับที่เขามีอยู่ได้ครับท่านได้กดลิ้งค์ในความเห็น 111 หรือยังครับมันนำไปสู่การดาวโหลดโปรแกรมที่ท่านอยากได้ เห็นเขาเขียนว่าเป็นฟรีแวร์หมายความว่าให้เราใช้ได้ฟรี ดังนั้นท่านโหลดมาใช้ได้ไม่ผิดศีล(ตามความเห็นของผม)ครับได้หรือไม่อย่างไรก็ลองบอกมานะครับ


ความคิดเห็นที่ 116

นกแสก
17 ม.ค. 2555 20:04
 1. วัดตะคร้ำเอน  ต.ตะคร้ำเอน  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  71130รบกวนอาจารย์เปล่า ๆ อาตมาก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรมากมาย  ที่ห้องอาตมาก็ต่อเน็ตอยู่แล้ว  ก็เข้ามาดูเว็บ  "วิชาการดอทคอม"  อยู่บ่อย ๆ  เข้ามาทำแบบฝึกหัดที่หน้าคลังข้อสอบก็ทำผิดบ้างถูกบ้าง  แล้วก็เข้าเว็บแปลบทความ  "วิกิพีเดีย"  บ้างนิดหน่อย  อาตมาก็ไม่อยากใจดำที่จะไม่ตอบปัญหาที่คนเขาตั้งกระทู้ถามมา  แต่ทำไมเขาถึงได้ถามเข้ามากันมากมาย  เรื่องคำนวณหาพื้นที่ดิน  แสดงว่าเขาก็มีปัญหาที่หาใครช่วยได้ยาก  แล้วที่เขาซื้อขายที่ดินกันเขาคำนวณที่ดินกันยังไง  ใช้สูตรคำนวณแบบอาตมาหรือเปล่า...เคยเห็นว่ามีสูตรคำนวณที่  "แปลก ๆ"  แต่เขาบอกว่านี่แหละคำนวณได้ "ใกล้เคียง"  มาก ๆ


ความคิดเห็นที่ 117

นกแสก
17 ม.ค. 2555 20:06
 1. อาตมากดลิ้งเข้าไปโหลดโปรแกรมแล้ว  มีโปรแกรมหลายอย่างเหมือนกัน 


ความคิดเห็นที่ 118

นิรันดร์
17 ม.ค. 2555 23:13
 1. พบลิ้งค์แล้ว ท่านสามารถเข้าไปโหลดเอามาใช้ได้หรือไม่ครับที่ผมติงท่านข้อนี้ ไม่ใช่เรื่องใจดำหรือใจดีแต่มันเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์สำหรับสี่เหลี่ยมใดใด การที่เราทราบความยาวของด้านสี่ด้าน ไม่เพียงพอที่จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้จำเป็นต้องทราบข้อมูลอื่นเพิ่มเติมด้วยวิธีที่ท่านสามารถคำนวณคำตอบได้ใกล้เคียงก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่เป็นการบังเอิญมากกว่าการที่ท่านทำการบ้านแทนเด็ก ท่านอาจคิดว่านั่นเป็นความเมตตากรุณาแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือ ท่านทำให้เด็กไม่ทำงานที่ครูสั่งเอง ได้แต่ลอกเอาไปส่งครูทำให้เขาไม่ได้ใช้ความพยายามและเสียโอกาสที่ควรได้พัฒนาสมองของตัวเองเด็กได้คะแนนโดยไม่มีความสามารถที่ทำคะแนนนอกจากนั้นท่านยังทำให้เด็กที่ไม่ได้ลอกการบ้านมาส่งถูกทิ้งห่างออกไปโดยคนขี้โกงและไร้ความสามารถหากท่านอยากจะช่วย กระผมคิดว่าท่านน่าจะแนะนำวิธีที่ทำให้เขาคิดเป็นแล้วปล่อยให้เขาคิดเองสักพักหากเด็กคิดเองเป็น เท่ากับท่านได้เมตตาอย่างแท้จริงและยั่งยืนครับ


ความคิดเห็นที่ 119

Ouroboros
18 ม.ค. 2555 11:23
 1. เห็นการแก้โจทย์ด้วยวิธีนี้หลายครั้งแล้ว ขอยืนยันเช่นกันครับ ว่าการสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องจากความยาว 4 ด้าน ไม่สามารถทำได้เอาแค่รูปง่ายๆ เช่น ให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 10 หน่วย ยังไม่สามารถทำได้เลยด้วยข้อมูลเพียงความยาวด้าน จะสามารถสร้างสี่เหลี่ยมด้านเท่าได้หลายแบบขึ้นอยู่กับมุมระหว่างด้าน และแต่ละแบบก็มีพื้นที่ไม่เท่ากันต้องทราบข้อมูลอื่นเช่น ความยาวเส้นทแยงมุม หรือ ขนาดของมุม จึงจะจำกัดความเป็นไปได้ของรูปสี่เหลี่ยมให้เหลือเพียงแบบที่ถูกต้องแบบเดียวในกรณีของสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า นอกจากจะมีเรื่องขนาดของมุมแล้ว ยังมีเรื่องลำดับการเรียงของด้านด้วย ทำให้ความเป็นได้ในการสร้างสี่เหลี่ยมหลากหลายขึ้นไปอีกการสร้างสี่เหลี่ยมแบบหนึ่งได้จากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนย่อมไม่ใช่วิธีการที่ถูก แม้จะได้คำตอบที่ถูกหรือใกล้เคียง ก็เป็นเป็นเพียงบังเอิญเดาถูกเท่านั้น


ความคิดเห็นที่ 120

นกแสก
18 ม.ค. 2555 16:51
 1. จริง ๆ ด้วย  ลองสร้างรูปหลายแบบแล้ววัดความยาวเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่ง  โจทย์เดียวกันแต่คำตอบคลาดเคลื่อนไป  แต่ก็ไม่มากนัก  ส่วนมากคำถามจะบอกมาว่า  ด้านกว้าง  ๆ เท่าไหร่  ด้านยาว ๆ เท่าไหร่....คราวหลังถ้าเขาถามมาอีกจะพยายามบอกไปว่าให้กำหนด  "ทิศทาง"  มาให้ชัดเจนด้วย


ความคิดเห็นที่ 121

นิรันดร์
18 ม.ค. 2555 23:28
 1. [[249426]]

  ลองหาพื้นที่ของรูปนี้ดูนะครับ


ความคิดเห็นที่ 122

นกแสก
19 ม.ค. 2555 10:40
 1. ได้ดังนี้.....

   

   

  [[249456]]

ความคิดเห็นที่ 123

นกแสก
19 ม.ค. 2555 10:41
 1. แล้วอาจารย์คำนวณได้เท่าไหร่......


ความคิดเห็นที่ 124

นิรันดร์
19 ม.ค. 2555 13:59
 1. [[249466]]

  แต่ละภาพก็จะให้คำตอบที่แตกต่างกันไปครับ อย่างเช่นภาพนี้ หาพื้นที่ได้ ประมาณ 1 638 m2 ครับ


ความคิดเห็นที่ 125

นิรันดร์
19 ม.ค. 2555 14:04
 1. [[249467]]

  แต่หากเป็นรูปนี้ก็จะได้ 1 768 m2 โดยประมาณครับ


ความคิดเห็นที่ 126

7 ก.พ. 2555 12:17
 1. เหนือ 29 วา ใต้ 26 วา ตะวันตก 53 วา ตะวันออก 59 วา อยากทราบว่าจะได้พื้นที่กี่ไร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 128

salodped
7 ก.พ. 2555 17:57
 1.  

  คือว่าข้อมูลน้อยมากอ่ะครับ มีแค่ระยะแต่ละด้านที่ให้มา ถ้าไม่มีความยาวหรือระยะของเส้นแทยงมุม ก็คงจะตอบไม่ได้ว่ากี่ไร่นะครับ

  เอารูปไปดูคร่าวๆ ละกันนะครับ ผมทำให้ดูไว้ 2 แบบ ระยะตามที่คุณบอก แต่พื้นที่ค่อนข้างต่างกันมากพอสมควร

  ** ผมใช้ Auto Cad ทำนะครับ เลยไม่ได้แสดงวิธีคำนวนให้ดู ใช้เวลาทำประมาณ 1-2 นาทีเสร็จ ^^ **

   

  [[250366]] ทั้ง 2 แบบ ระยะเท่ากันแต่เส้นทะแยงมุมไม่เท่ากันผลออกมาก็อย่างที่เห็น {#emotions_dlg.q4}

ความคิดเห็นที่ 129

26 ก.พ. 2555 16:12
 1. ขอถามครัับว่า มีพื้นที่ด้านยาวทั้ง2ด้าน 168วา และกว้าง30วา และกว้างอีกหนึ่งด้านคือ 40วา 2ศอก ขอรบกวนให้คำตอบด่วนเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 130

นกแสก
26 ก.พ. 2555 16:22
 1. คุณต้องวัดความยาว  "เส้นทะแยงมุม"  ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้มาด้วย  ถึงจะคำนวณหาพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  ถ้าไม่อย่างนั้น  พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนี้จะมี  "รูปร่างไม่แน่นอน"  เพราะตอนสร้างรูปในกระดาษ จะไม่สามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ให้มีรูปร่างที่แน่นอน  ทำให้คำนวณพื้นที่ได้ไม่ค่อยแน่นอน  เพราะขนาดพื้นที่จะแปรเปลี่ยนไปตาม  "รูปร่าง"  ของสี่เหลี่ยม


ความคิดเห็นที่ 131

1 มี.ค. 2555 21:11
 1. บอกวิธีนำรูปคณิตศาสตร์มาใส่ด้วยค่ะ อยากจะถามแต่นำรูปลงไม่เป็น

ความคิดเห็นที่ 132

นกแสก
2 มี.ค. 2555 00:39
 1. [[251362]]

  ให้ใช้วิธีสแกนรูปนั้นหรือใช้กล้องดิจิตอลถ่ายรูปนั้น ๆ ไว้แล้วเก็บไฟล์รูปนั้นลงในไดร์ใดไดร์หนึ่ง  แล้วเปิดเว็บวิชาการดอทคอมโดยการล็อคอินเข้ามา  (ต้องสมัครเป็นสมาชิกถึงจะมีสิทธิโพสรูปได้  วิธีสมัครก็ไม่ยาก)  แล้วไปที่ช่องสำหรับโพสแสดงความคิดเห็น  จะมีช่องด้านล่าง ให้คลิ๊กตรงคำว่า  "Browse"  แล้วเลือกรูปจากไดร์ที่เราเก็บรูปนั้น ๆ ไว้  โดยคลิ๊กซ้ายที่รูป  2  ที  หรือ  คล๊กซ้ายที่รูป  1  ที  แล้วคลิ๊ก  Open  ก็จะเห็นโค๊ดของไฟล์รูปนั้น ๆ มาอยู่ในช่อง  Browse  จากนั้น คลิ๊กเลือกว่าจะให้แสดงรูปลงในกระทู้ยังไง เช่น  ใต้ข้อความ  เหนือข้อความ  ด้านข้างข้อความ  โดยที่เราจะต้องพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ลงไปสักเล็กน้อย  เพราะไม่อย่างนั้นจะโพสรูปในกระทู้ไม่ได้ เว็บจะเห็นเป็น  eror  จากนั้นก็พิมพ์อักขระตามที่ปรากฏด้านใต้  แล้วคลิ๊ก  "ส่งข้อความ"  เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย......


ความคิดเห็นที่ 133

13 มี.ค. 2555 12:39
 1. ช่วยคิดหน่อยครับพอดีจะไถ่ที่ดิน 3 แปลง แปลงที่ 1 มี ความกว้าง 14 วา ยาว 125 วา และกว้าง 15 วา แปลงที่ 2 มี ความกว้าง 20 วา ยาว 60 วา และกว้าง 26 วา แปลงที่ 3 มี ความกว้าง 14 วา ยาว 48 วา และกว้าง 13 วา อยากทราบว่าทั้งหมดจะได้กี่ไร่ครับไร่ละ500บาทรวมทั้งหมดจะเท่าไหร่ครับช่วยตอบด่วนเลยนะครับต้องใช้จริงๆ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 134

นกแสก
13 มี.ค. 2555 19:11
 1. บอกข้อมูลมาแค่นี้จะคำนวณยังไงถูกล่ะ  คุณควรจะบอกความยาวด้านทั้ง  4  ด้านของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนี้ ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า มาให้ครบ  และบอกความยาว  "เส้นทะแยงมุม"  ซึ่งวัดจากมุมด้านหนึ่งไปหามุมอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม  ก็จะสามารถคำนวณหาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องที่สุด   แต่ถ้าจะคำนวณอย่างคร่าว ๆ เอาแบบประมาณก็ได้  ดังนี้

  แปลงที่  1

      สูตร          พื้นที่สี่เหลี่ยม  =  กว้าง × ยาว

                                      =  14  วา (หรือ 15  วา) × 125  วา

                                      =  1750  หรือ  1875  ตารางวา

  แปลงที่  2

                     พื้นที่สี่เหลี่ยม  =  20  วา (หรือ 26  วา) × 60  วา

                                       =  1200  หรือ  1560  ตารางวา

  แปลงที่  3

                     พื้นที่สี่เหลี่ยม  =  14  วา (หรือ 13  วา) × 48  วา

                                       =  672  หรือ  624  ตารางวา

  เพราะว่า  อันที่จริง  อย่างที่บอกไปแล้วว่า  พื้นที่นี้ด้านทั้ง  4  คงยาวไม่เท่ากันแน่ ๆ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  และต้องใช้สูตรคำนวนว่า

               พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

   


ความคิดเห็นที่ 135

นกแสก
13 มี.ค. 2555 19:15
 1. ตัวอย่างของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

   

   


ความคิดเห็นที่ 136

17 มี.ค. 2555 10:39
 1. รบกวนช่วยคำนวณพื้นที่ให้ด้วยค่ะว่าเป็น กี่ไร่ กี่งาน กี่ตรว. กว้าง ๒ ด้าน ๔๙.๒๐ เมตร และ ๔๗.๕๐ เมตร ยาว ๒ ด้าน ๖๐.๑๐ เมตร และ ๕๖.๖๐ เมตร เป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 137

นกแสก
17 มี.ค. 2555 12:43
 1. ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่า  ความยาวด้านทั้ง  4  ด้านที่คุณให้มานั้น  ยังเหลือความยาวอีก  1  ด้านที่คุณต้องวัดให้มาด้วย  คือ  ความยาวของ  "เส้นทะแยงมุม"  เพราะเมื่อคุณวัดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วยนั้น  จะทำให้รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าที่ได้ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องและแน่นอน เพราะการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับ  "รูปร่าง"  ที่ถูกต้องของรูปสี่เหลี่ยมนั้น ๆ นั่นเอง เพราะถ้าคุณจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านั้น ถ้าคุณไม่บอกความยาวของเส้นทะแยงมุมมา บอกแต่ความยาวด้านแค่  4  ด้าน  จะทำให้  "รูปร่าง"  ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้มีลักษณะ  "ไม่แน่นอน"  ไม่เหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมอื่น ๆ เช่น  สี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีด้านเท่ากันทั้ง  4  ด้าน  หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้างเท่ากัน  2  ด้าน ด้านยาวเท่ากัน  2  ด้าน  เป็นต้น

  ดังนั้น  ถ้าจะคำนวณเอาแบบคร่าว ๆ โดยไม่คิดความยาวของ  "เส้นทะแยงมุม"  ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้  จะได้ว่า

        สูตร       พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

  จะได้

                                                  =  ½ × 77 × (37 + 37)

                                                  =  2849  ตารางเมตร

  แปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้

  1600  ตารางเมตร    เท่ากับ     1  ไร่

  ถ้า

  2849  ตารางเมตร    เท่ากับ    2849 × 1/1600  =  1.78  ไร่

  และ

  1  ไร่     เท่ากับ     4  งาน

  ถ้า

  0.78  ไร่    เท่ากับ    0.78 × 4/1  =  3.12  งาน

  และ

  1  งาน    เท่ากับ    100  ตารางวา

  ถ้า

  0.12  งาน    เท่ากับ     0.12 × 100/1  =  12  ตารางวา

  สรุปว่าได้   1  ไร่  3  งาน  12  ตารางวา

  แต่ขอบอกว่าค่าที่ได้นี้  ยังไม่ค่อยถูกต้องนัก  เพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่า  ต้องวัดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  เพื่อที่จะสามารถกำหนด  "รูปร่าง"  ของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ได้อย่างแน่นอนมากยิ่งขึ้น

  ตัวอย่างของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

      

        จากรูป  เส้นประที่อยู่ตรงกลางของรูปที่ยาวที่สุด  คือ  เส้นทะแยงมุม

                  เส้นประอีก  2  เส้น ที่ลากตั้งฉากออกไปจากเส้นทะแยงมุมตรงกลาง  คือ  เส้นกิ่ง


ความคิดเห็นที่ 138

แม่น้องเทมส์
20 มี.ค. 2555 15:43
 1. รบกวนช่วยคำนวณให้ด้วยนะคะคุณนกแสก ว่าเป็นกี่ไร กี่ตร.วา มันงงๆค่ะ มี 3 แปลงค่ะ1.กว้าง 3 ม. กับ 5.5 ม. ยาว 138.6 ม. กับ 140.8 ม. ค่ะ2.กว้าง 5.5 ม. กับ 5.5 ม. ยาว 4.5 ม. กับ 7.5 ม.ค่ะ3.กว้าง 5.5 ม. กับ 5 ม.  ยาว 189.5 ม. กับ 190 ม.

  ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 139

นิรันดร์
20 มี.ค. 2555 16:34
 1. คุณแม่ฯควรบอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 140

นกแสก
21 มี.ค. 2555 08:33
 1. 1.กว้าง 3 ม. กับ 5.5 ม. ยาว 138.6 ม. กับ 140.8 ม. ค่ะ2.กว้าง 5.5 ม. กับ 5.5 ม. ยาว 4.5 ม. กับ 7.5 ม.ค่ะ3.กว้าง 5.5 ม. กับ 5 ม.  ยาว 189.5 ม. กับ 190 ม.

  วิธีทำ          น่าจะบอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  จะทำให้คำนวณได้ถูกต้องยิ่งขึ้น  แต่ถ้าบอกมาแค่  4  ด้าน  ก็คำนวณได้แบบคร่าว ๆ นะ

              สูตร     พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

  จะได้

      พื้นที่ข้อ  1.  ได้ประมาณ  525  ตารางเมตร

      พื้นที่ข้อ  2.  ได้ประมาณ  31.24  ตารางเมตร

      พื้นที่ข้อ  3.  ได้ประมาณ  902.5  ตารางเมตร

   


ความคิดเห็นที่ 141

นิรันดร์
21 มี.ค. 2555 09:32
 1. ไม่มีทาง นอกจากมั่วเอาความยาวของเส้นกิ่งนั้นต้องวัดจากเส้นทะแยงมุม ข้อมูลที่ให้มา ไม่มีความยาวเส้นกิ่ง


ความคิดเห็นที่ 142

24 มี.ค. 2555 13:24
 1. ชวยหาที่หน่อยน่ะค่ะ กว้าง 92 และ8 ยาว 197 และ130 ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 143

นิรันดร์
24 มี.ค. 2555 14:35
 1. คุณต้องบอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วยครับ หรือไม่ก็ต้องมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมมิฉะนั้น หากคำนวณด้วยข้อมูลที่ไม่ครบเช่นนี้ ผลที่ได้ก็ไม่สามารถอ้างอิงได้หรือไม่ก็จะถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบได้มากๆคุณจะต้องหาความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วยทางที่ดีก็วาดรูปคร่าวๆ จดระยะต่างๆ ลงมาในรูปให้ครบอย่าลืมวัดเส้นทะแยงมุมสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลียมจตุรัสเท่านั้นที่คุณสามารถหาพื้นที่ได้โดยทราบเพียงด้านของมัน


ความคิดเห็นที่ 144

นกแสก
25 มี.ค. 2555 08:23
 1. อย่าลืมใส่หน่วยมาด้วย  และให้แปลงเป็นหน่วยอะไร  เช่น  ตารางเมตร  แปลงเป็น  ไร่  งาน  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 145

27 มี.ค. 2555 10:10
 1. รบกวนคำนวนพื้นที่ให้หน่อยนะคะ เป็นพื้นที่ 4 เหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะ ด้านทิศตะวันออก กว้าง 94 ม.ด้านทิศตะวันตกกว้าง 136 ม. ด้านทิศเหนือยาว 225 ม.และด้านทิศใต้ยาว 228 ม. อยากทราบว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ แล้วถ้าจะแบ่งเป็น 3 ส่วน จได้คนละกี่ไร่ค่ะ หากจะแบ่งให้เท่า ๆ กัน จะต้องวัดด้านทิศเหนือและทิศใต้ ด้านละกี่เมตร ถึงจะได้เท่ากัน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ หมูแดง 22

ความคิดเห็นที่ 146

นิรันดร์
27 มี.ค. 2555 10:55
 1. คุณหมูแดงควรกลับไปอ่านความเห็นที่ 143 และให้ข้อมูลที่ผมบอกนะครับ


ความคิดเห็นที่ 147

นิรันดร์
27 มี.ค. 2555 14:32
 1. ความยาวเส้นรอบรูปที่คุณหมูแดงง 22 กำหนดมานั้นสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่แตกต่างกัน และมีพื้นที่แตกต่างกันได้เป็นล้านรูป ตัวอย่างเช่น


ความคิดเห็นที่ 148

นิรันดร์
27 มี.ค. 2555 14:41
 1. มาดูรูปที่มีพื้นที่ที่ต่างไปมาก แต่ยังมีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากันเหมือนเดิม


ความคิดเห็นที่ 149

นิรันดร์
27 มี.ค. 2555 14:57
 1. รูปเดียวที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่ผมวาดได้


ความคิดเห็นที่ 150

นิรันดร์
27 มี.ค. 2555 15:00
 1. ความยาวของเส้นประในรูปข้างบนประมาณ 224.95 m


ความคิดเห็นที่ 151

29 มี.ค. 2555 18:14
 1. ใครก็ได้ครับรบกวนห้าพื้นที่ดิน 3 แปลงนี้หน่อย ว่าแต่ละแปลงได้พื้นที่เท่าไหร่ กี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา และถ้าเอาทั้ง 3 แปลงมารวมกันจะได้เท่าไหร่ ใครรู้รบกวนช่วยคิดให้หน่อยนะครับ แปลงแรก กว้าง 10.1 วา กับ 13.2 วา ยาว 116.2 วา กับ 118.2 วา แปลงที่สอง กว้าง 12 วา กับ 11 วา ยาว 65 วา กับ 66 วา แปลงที่สาม กว้าง 3 วา กับ 3 วา ยาว 13 วา กับ 13 วา ( แปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ ) รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 152

นกแสก
30 มี.ค. 2555 10:07
 1. แปลงที่สาม กว้าง 3 วา กับ 3 วา ยาว 13 วา กับ 13 วา ( แปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ )

  ตอบ             สูตร          พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =  กว้าง × ยาว

                                                           =  3 × 13

                                                           =  39  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 153

นกแสก
30 มี.ค. 2555 10:21
 1. แปลงแรก กว้าง 10.1 วา กับ 13.2 วา ยาว 116.2 วา กับ 118.2 วา แปลงที่สอง กว้าง 12 วา กับ 11 วา ยาว 65 วา กับ 66 วา

  ตอบ         พื้นที่  2  แปลงนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  คุณต้องวัดความยาว  "เส้นทะแยงมุม"  ซึ่งเป็นความยาวของเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าไปหาอีกมุมหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม  ถึงจะคำนวณหาขนาดได้อย่างถูกต้อง  เพราะนอกจากความยาวทั้ง  4  ด้านแล้ว  หากไม่วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  จะทำให้กำนนด  "รูปร่าง"  ที่แน่นอนของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ไม่ได้  เพราะว่าถ้ารู้แค่ความยาว  4  ด้าน  รูปร่างของสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทั้ง  4  ด้านนี้  อาจจะโยกโย้เอียงไปมาได้ แต่ก็ยังมีขนาดความยาวเหมือนเดิม  ซึ่งมีผลต่อการคำนวณหาพื้นที่  เพราะว่า  "ขนาดของพื้นที่่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่นั้น ๆ นั่นเอง"  โดยเฉพาะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  ซึ่งมีสูตรว่า

            พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

  ดังรูปตัวอย่างของ  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

    

      จากรูป  เส้นประที่ยาวที่สุดที่อยู่ตรงกลาง  คือ  เส้นทะแยงมุม

                เส้นประที่ลากตั้งฉากออกมาจากเส้นทะแยงมุมอีก  2  เส้น  คือ  เส้นกิ่ง

   


ความคิดเห็นที่ 154

นกแสก
30 มี.ค. 2555 10:32
 1. คุณควรอ่านข้อคิดเห็นของ  "อาจารย์นิรันดร์"  ที่โพสไว้ข้างบนดูแล้วอาจจะพอเข้าใจ


ความคิดเห็นที่ 156

นกแสก
16 เม.ย. 2555 10:50
 1. พื้นที่แปลงนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  คุณต้องวัดความยาว  "เส้นทะแยงมุม"  ซึ่งเป็นความยาวของเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าไป หาอีกมุมหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม  ถึงจะคำนวณหาขนาดได้อย่างถูกต้อง  เพราะนอกจากความยาวทั้ง  4  ด้านแล้ว  หากไม่วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  จะทำให้กำนนด  "รูปร่าง"  ที่แน่นอนของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ไม่ได้  เพราะว่าถ้ารู้แค่ความยาว  4  ด้าน  รูปร่างของสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทั้ง  4  ด้านนี้  อาจจะโยกโย้เอียงไปมาได้ แต่ก็ยังมีขนาดความยาวเหมือนเดิม  ซึ่งมีผลต่อการคำนวณหาพื้นที่  เพราะว่า  "ขนาดของพื้นที่่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่นั้น ๆ นั่นเอง"  โดยเฉพาะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  ซึ่งมีสูตรว่า

            พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

   

  ดังรูปตัวอย่างของ  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

   

    

   

      จากรูป  เส้นประที่ยาวที่สุดที่อยู่ตรงกลาง  คือ  เส้นทะแยงมุม

   

                เส้นประที่ลากตั้งฉากออกมาจากเส้นทะแยงมุมอีก  2  เส้น  คือ  เส้นกิ่ง

   

    ถ้าจะคำนวณเอาแบบคร่าว ๆ ไม่เอาแบบถูกต้อง  100%  เพราะไม่ได้บอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  ก็จะได้ประมาณ

             พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

                                           =  ½ × 380 × (20 + 30)

                                           =  9500  ตารางเมตร

  แปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  จะได้

     1600  ตารางเมตร    เท่ากับ    1  ไร่

  ถ้า

     9500  ตารางเมตร    เท่ากับ   9500 × 1/1600  =  5.9  ไร่


ความคิดเห็นที่ 157

5 พ.ค. 2555 12:43
 1. ช่วยคำนวณหาพื้นที่เป็นไร่ให้ด้วยครับ ก. 44 วา ข. 35 วา ค. 35 วา ง. 5 วา

ความคิดเห็นที่ 158

5 พ.ค. 2555 13:01
 1. แก้ไขใหม่ครับ ก. 44 วา ข. 35 วา ค. 35 วา ง. 58 วา

ความคิดเห็นที่ 159

นกแสก
6 พ.ค. 2555 05:49
 1. พื้นที่แปลงนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  คุณต้องวัดความยาว  "เส้นทะแยงมุม"  ซึ่งเป็นความยาวของเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าไป หาอีกมุมหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม  ถึงจะคำนวณหาขนาดได้อย่างถูกต้อง  เพราะนอกจากความยาวทั้ง  4  ด้านแล้ว  หากไม่วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  จะทำให้กำนนด  "รูปร่าง"  ที่แน่นอนของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ไม่ได้  เพราะว่าถ้ารู้แค่ความยาว  4  ด้าน  รูปร่างของสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทั้ง  4  ด้านนี้  อาจจะโยกโย้เอียงไปมาได้ แต่ก็ยังมีขนาดความยาวเหมือนเดิม  ซึ่งมีผลต่อการคำนวณหาพื้นที่  เพราะว่า  "ขนาดของพื้นที่่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่นั้น ๆ นั่นเอง"  โดยเฉพาะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  ซึ่งมีสูตรว่า

   

            พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

   

  ดังรูปตัวอย่างของ  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

   

   

   

    

  จากรูป  เส้นประที่ยาวที่สุดที่อยู่ตรงกลาง  คือ  เส้นทะแยงมุม

  เส้นประที่ลากตั้งฉากออกมาจากเส้นทะแยงมุมอีก  2  เส้น  คือ  เส้นกิ่ง

   

    ถ้าจะคำนวณเอาแบบคร่าว ๆ ไม่เอาแบบถูกต้อง  100%  เพราะไม่ได้บอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  ก็จะได้ประมาณ  1725  ตารางวา

  400  ตารางวา   เท่ากับ   1  ไร่

  ถ้า

  1725  ตารางวา   เท่ากับ   1725 × 1/400  =  4.3  ไร่

   


ความคิดเห็นที่ 160

9 พ.ค. 2555 22:14
 1. พี่คะรบกวนช่วยคำนวนพื้นที่ให้หน่อยค่ะว่าได้กี่ไร่กี่งานกี่ตารางวา 65x44x58x42

ความคิดเห็นที่ 161

นกแสก
10 พ.ค. 2555 20:19
 1. พื้นที่แปลงนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  คุณต้องวัดความยาว  "เส้นทะแยงมุม"  ซึ่งเป็นความยาวของเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าไป หาอีกมุมหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม  ถึงจะคำนวณหาขนาดได้อย่างถูกต้อง  เพราะนอกจากความยาวทั้ง  4  ด้านแล้ว  หากไม่วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  จะทำให้กำนนด  "รูปร่าง"  ที่แน่นอนของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ไม่ได้  เพราะว่าถ้ารู้แค่ความยาว  4  ด้าน  รูปร่างของสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทั้ง  4  ด้านนี้  อาจจะโยกโย้เอียงไปมาได้ แต่ก็ยังมีขนาดความยาวเหมือนเดิม  ซึ่งมีผลต่อการคำนวณหาพื้นที่  เพราะว่า  "ขนาดของพื้นที่่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่นั้น ๆ นั่นเอง"  โดยเฉพาะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  ซึ่งมีสูตรว่า

   

            พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

   

  ดังรูปตัวอย่างของ  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

   

   

    

  จากรูป  เส้นประที่ยาวที่สุดที่อยู่ตรงกลาง  คือ  เส้นทะแยงมุม

   เส้นประที่ลากตั้งฉากออกมาจากเส้นทะแยงมุมอีก  2  เส้น  คือ  เส้นกิ่ง

       ถ้าจะคำนวณเอาแบบคร่าว ๆ ไม่เอาแบบถูกต้อง  100%  เพราะไม่ได้บอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  ก็จะได้ประมาณ

             พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

                                           =  ½ × 78 × (33 + 35)

                                           =  2652  ตารางเมตร

  แปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  จะได้

  1600  ตารางเมตร    เท่ากับ    1  ไร่

  ถ้า

  2652  ตารางเมตร    เท่ากับ   2652 × 1/1600  =  1.7  ไร่

   

  1  ไร่    เท่ากับ    4  งาน

  ถ้า

  0.7  ไร่    เท่ากับ    0.7 × 4/1  =  2.8  งาน

  และ

  1  งาน    เท่ากับ    100  ตารางวา

  ถ้า

  0.8  งาน    เท่ากับ    0.8 × 100/1  =  80  ตารางวา

   

  สรุปว่า  ได้   1  ไร่  2  งาน  80  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 162

17 พ.ค. 2555 00:28
 1. gygyh

ความคิดเห็นที่ 163

17 พ.ค. 2555 00:31
 1. ขอรบกวนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยนะคะ กว้าง35 เมตร และ ยาว 30เมตร จัดเป็นพื้นที่เท่าไรคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 164

นกแสก
17 พ.ค. 2555 14:11
 1. วิธีทำ         สูตร       พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =  กว้าง × ยาว

                                                     =  35 × 30

                                                     =  1050  ตารางเมตร


ความคิดเห็นที่ 165

21 พ.ค. 2555 09:22
 1. ช่วยคำนวนว่าเป็นกี่ไรให้หน่อยค่ะ ทิศเหนืือ 18 เมตร ทิศใต้ 12 เมตร ตะวันออก 354 เมตร ตะวันตก 366 เมตร ได้เป็นกี่ไร่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 166

นิรันดร์
21 พ.ค. 2555 10:40
 1. รูปเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ครับถ้าใช่ คุณก็น่าจะหาพื้นที่ได้ไม่ยากเปลี่ยนความยาวจากเมตรเป็นวาเสียก่อนโดย 2 เมตร = 1 วาแล้วคำนวณหาพื้นที่ในหน่วยตารางวาแล้วเปลี่ยน 400 ตารางวา = 1 ไร่ อีกครั้งหนึ่ง


ความคิดเห็นที่ 167

นกแสก
21 พ.ค. 2555 19:39
 1. ได้พื้นที่  ประมาณ  3  ไร่  1  งาน  20  ตารางวา

  (ควรวัดความยาวเส้นทะแยงมุมของพื้นที่นี้มาด้วย  เพื่อความถูกต้องในการคำนวณหาพื้นที่)

   


ความคิดเห็นที่ 168

22 พ.ค. 2555 17:12
 1. คห.133 ช่วยคิดหน่อยครับพอดีจะไถ่ที่ดิน 3 แปลง แปลงที่ 1 มี ความกว้าง 14 วา ยาว 125 วา และกว้าง 15 วา แปลงที่ 2 มี ความกว้าง 20 วา ยาว 60 วา และกว้าง 26 วา แปลงที่ 3 มี ความกว้าง 14 วา ยาว 48 วา และกว้าง 13 วา อยากทราบว่าทั้งหมดจะได้กี่ไร่ครับไร่ละ500บาทรวมทั้งหมดจะเท่าไหร่ครับช่วยตอบด่วนเลยนะครับต้องใช้จริงๆ ขอบคุณมากครับ วิธีคิดของผมนะครับประมาณนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่า ผิดตรงไหนแจ้งด้วยนะครับ ป 1 14+15/2 = 14.5 ตรว (นำพื้นที่ทั้งสองด้านมาบวกันแล้วก็หารสองเพื่อที่จะใช้สูตร กว้างxยาว ) 125x14.5 = 1812.5 ตรว 1812.5/400 ตรว = 4.53125 ไร่ (พื้นที่ 1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา จึงนำ 1812.5 หารด้วย 400 จะได้จำนวน ไร่) 0.53125 ไร่ x 4 = 2.125 งาน (พื้นที่ 1 ไร่ = 4 งาน) 0.125 งาน x 100 = 12.5 ตรว ( พื้นที่ 1 งาน = 100 ตรว) พื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ 4-2-12.5 ไร่ หรือ 4 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา 2000+250+15 บาท ป 2 = 3-1-80 ไร่ = 1500+125+100 ป 3 = 1-2-48 ไร่ = 500+250+60 บาท (1x500+2x500/4+0.48x500/4)

ความคิดเห็นที่ 169

23 พ.ค. 2555 20:16
 1. วิธีหาส่วนสูงของสี่เหลี่ยมคางหมู (ขอให้ตอบด่วน)

ความคิดเห็นที่ 170

นิรันดร์
24 พ.ค. 2555 22:06
 1. รูปในความเห็นที่ 166 มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน


ความคิดเห็นที่ 171

นิรันดร์
24 พ.ค. 2555 22:21
 1. ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถคำนวณพื้นที่ที่ถูกต้องได้แปลงที่ 1 อาจคำนวณหาพื้นที่ได้หลายค่าดังต่อไปนี้


ความคิดเห็นที่ 172

นิรันดร์
24 พ.ค. 2555 22:24
 1. หากคุณไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วน คุณอาจเสียเปรียบมากๆได้


ความคิดเห็นที่ 173

28 พ.ค. 2555 17:29
 1. คือวัดเส้นรอบวงได้589ม. อยากทราบว่ามันจะแบ่งออกมาได้กี่ไร่คะ รบกวนช่วยคำนวณให้หน่อยนะคะอยากทราบจริงๆคะ

ความคิดเห็นที่ 174

นกแสก
28 พ.ค. 2555 20:02
 1. พื้นที่นี้คืออะไร  ทำไมเป็นวงกลม

               สูตร

                          เส้นรอบวงกลม  =  2 × 3.14 × ความยาวรัศมีวงกลม

               แทนค่า

                                     589  =  2 × 3.14 × ความยาวรัศมีวงกลม

               จะได้

                   ความยาวรัศมีวงกลม  =  589/2 × 3.14

                                            =  93.8  เมตร

              หาพื้นที่  จะได้

               สูตร

                             พื้นที่วงกลม  =  3.14 × ความยาวรัศมีวงกลม

                                             =  3.14 × 93.8

                                             =  294  ตารางเมตร

       แปลงหน่วย ตารางเมตร  ให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้

   1600  ตารางเมตร        เท่ากับ      1  ไร่

  ถ้า

    294  ตารางเมตร        เท่ากับ      294 × 1/1600  =  0.184  ไร่

  หรือ

    1  ไร่        เท่ากับ       4  งาน

  ถ้า

  0.184  ไร่    เท่ากับ       0.184 × 4/1  =  0.736  งาน

  หรือ

    1  งาน      เท่ากับ      100  ตารางวา

  ถ้า

  0.736  งาน  เท่ากับ     0.736 × 100/1  =  73.6  ตารางวา

  สรุปว่า  ได้พื้นที่   0.184  ไร่

              หรือ     0.736  งาน

              หรือ     73.6  ตารางวา

   

   


ความคิดเห็นที่ 175

29 พ.ค. 2555 17:59
 1. เป็นพื้นที่นาคะ และวัดรอบพื้นที่นาได้ความยาว589เมตร ต้องการทราบว่าจะคำนวณออกมาได้กี่ไร่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 176

นกแสก
29 พ.ค. 2555 19:31
 1. ที่นาอะไรแปลกจัง  เป็นวงกลม...


ความคิดเห็นที่ 177

Jaiyen
29 พ.ค. 2555 20:30
 1. อาจจะเป็น สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือ รูปดาว ก็ได้นะครับ


ความคิดเห็นที่ 178

29 พ.ค. 2555 23:18
 1. ช่วยคิดหน่อยนะคะพื้นที่เหมือนใบพัดทางตรง๑๗๕เมตรขึ้นเหนือ๑๙๔เมตรเส้นโค้ง ๒๒0 เป็นที่กี่ไร่่ะ

ความคิดเห็นที่ 179

นกแสก
30 พ.ค. 2555 12:07
 1. บอกด้านทั้ง  4  ทิศมาให้ชัดเจนด้วย  บอกมาแค่นี้ยังงง ๆ อยู่


ความคิดเห็นที่ 180

นิรันดร์
30 พ.ค. 2555 23:59
 1. พื้นที่เป็นแบบใด มีค่าเท่าไร ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้หากต้องไปทำธุระเกี่ยวกับเงินทอง จะเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่งได้


ความคิดเห็นที่ 181

6 มิ.ย. 2555 10:01
 1. อยากทราบวิธีการหาเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมใดๆ และ สามเหลี่ยมใดๆ รบกวนอธิบายด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 182

นกแสก
6 มิ.ย. 2555 11:33
 1. มีอยู่วิธีเดียวที่ถูกต้องและแน่นอนก็คือ  คุณจะต้องวัดความยาวของเส้นทะแยงมุมของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนั้น ๆ มาเองโดยตรง  วิธีนี้สามารถนำไปใช้กับการวัดความยาวของด้านของที่ดินเพื่อคำนวณหาขนาดของพื้นที่นั้น ๆ ว่ามีกี่ไร่  กี่งาน  กี่ตารางวา  โดยใช้มาตราส่วน  ช่วยเทียบขนาดการวัด  เพื่อจะได้นำมาคำนวณและกำหนดขนาดได้ในกระดาษ  เพราะพื้นที่จริงมีขนาดโตมาก  เป็นต้น


ความคิดเห็นที่ 183

นิรันดร์
6 มิ.ย. 2555 14:32
 1. ตอบคำถามที่ 1811. วิธีการหาเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมใดๆ     หลากหลายวิธีมากครับ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่     หากคุณมีข้อมูลที่แตกต่างกัน วิธีหาก็ต่างกันออกไปครับ    หลักๆก็คือใช้ความรู้เรขาคณิตและตรีโกณฑ์ครับ2. และสามเหลี่ยมใดๆ      ตอบไม่ได้ครับ เนื่องจากรูปสามเหลี่ยมไม่มีเส้นทะแยงมุมให้หานั่นเองครับ


ความคิดเห็นที่ 184

10 มิ.ย. 2555 16:54
 1. พื้นที่ดินกว้าง 87 เมตร และ 58 เมตร ยาว 81 เมตร และ 85 เมตร อยากทราบว่ามีพื้นที่ เท่ากับกี่ไรคะ แล้วมีวิธีคิดยังไง ช่วยตอบหน่อยนะคะ .....ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 185

นกแสก
10 มิ.ย. 2555 17:36
 1. พื้นที่แปลงนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  คุณต้องวัดความยาว  "เส้นทะแยงมุม"  ซึ่งเป็นความยาวของเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าไปหาอีกมุมหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม มาด้วย  ถึงจะคำนวณหาขนาดได้อย่างถูกต้อง  เพราะนอกจากความยาวทั้ง  4  ด้านแล้ว  หากไม่วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  จะทำให้กำนนด  "รูปร่าง" ที่แน่นอนของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ไม่ได้  เพราะว่าถ้ารู้แค่ความยาว  4  ด้าน  รูปร่างของสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทั้ง  4  ด้านนี้  อาจจะโยกโย้เอียงไปมาได้ แต่ก็ยังมีขนาดความยาวเหมือนเดิม  ซึ่งมีผลต่อการคำนวณหาพื้นที่  เพราะว่า  "ขนาดของพื้นที่่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่นั้น ๆ นั่นเอง"  โดยเฉพาะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  ซึ่งมีสูตรว่า            พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้นดังรูปตัวอย่างของ  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า   

  จากรูป  เส้นประที่ยาวที่สุดที่อยู่ตรงกลาง  คือ  เส้นทะแยงมุมเส้นประที่ลากตั้งฉากออกมาจากเส้นทะแยงมุมอีก  2  เส้น  คือ  เส้นกิ่ง       ถ้าจะคำนวณเอาแบบคร่าว ๆ ไม่เอาแบบถูกต้อง  100%  เพราะไม่ได้บอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  ก็จะได้ประมาณ  คือ  ได้ความยาวเส้นทะแยงมุม  =  118  เมตร,  ความยาวเส้นกิ่งที่  1  =  39  เมตร,  ความยาวเส้นกิ่งที่  2  =  60  เมตร  ดังนั้น  จากสูตร           พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น                                         =  ½ × 118 × (39 + 60)                                         =  5841  ตารางเมตรแปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้ 1600  ตารางเมตร    เท่ากับ    1  ไร่ถ้า 5841  ตารางเมตร    เท่ากับ   5841 × 1/1600  =  3.6  ไร่และ 1  ไร่    เท่ากับ    4  งานถ้า 0.6  ไร่    เท่ากับ    0.6 × 4/1  =  2.4  งานและ 1  งาน    เท่ากับ    100  ตารางวาถ้า 0.4  งาน    เท่ากับ    0.4 × 100/1  =  40  ตารางวา

  สรุปว่า  ได้พื้นที่ประมาณ   3  ไร่  2  งาน  40  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 186

นิรันดร์
11 มิ.ย. 2555 16:12
 1. ท่านน่าจะบอกด้วยว่า การประมาณของท่านนั้นสามารถผิดไปจากความจริงได้สักเท่าใดท่านควรนึกถึง"กาลามะสูตร ๑๐"ส่วนหนึ่งคืออย่าเชื่อเพราะไล่เอาด้วยตรรกะอย่าเชื่อเพราะคาดเดาเอาเองท่านนกแสกคิดว่า ท่านจะให้คนที่ถามเชื่อท่านหรือไม่


ความคิดเห็นที่ 187

นกแสก
11 มิ.ย. 2555 19:22
 1. อาตมาสร้างรูปอย่างคร่าว ๆ จากขนาดที่เขาให้มานั่นแหละ  (เพราะเขาให้มาแค่นี้)  ด้วยมาตราส่วนที่พอเหมาะ  แล้วก็วัดความยาวเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่ง  แล้วก็เอามาคำนวณอย่างที่เห็น


ความคิดเห็นที่ 188

นิรันดร์
12 มิ.ย. 2555 10:47
 1. ผมมีความเห็นว่า เมื่อท่านไม่สามารถให้ความรู้ที่แท้จริงได้ก็ไม่ควรไปตอบเขา เพราะเขาอาจเกิดความเข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้เช่นต้องไปเสียค่าเช่าที่ดินที่ราคาแพงเกินจริง ฯลฯเมื่อไม่ทราบก็ไม่ควรไปบอกเขาหากจะเผยแพร่ความรู้ก็ควรให้เป็นความรู้ที่แท้จริงอย่าเผยแพร่ความรู้ที่มั่วๆ มันเป็นอวิชชาครับ


ความคิดเห็นที่ 189

นิรันดร์
12 มิ.ย. 2555 23:56
 1. ลองพิจารณารูปเหล่านี้รูปเหล่านี้ล้วนมีความยาวของด้านเหมือนที่กำหนดมาทั้งสิ้นแต่พื้นที่มีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การบอกเพียงความยาวด้านทั้งสี่ไม่เพียงพอที่ใช้หาค่าพื้นที่ได้ถูกต้อง


ความคิดเห็นที่ 192

8 ส.ค. 2555 10:12
 1. ช่วยหน่อยคับ ด่วนๆ สนามรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีความยาวของด้าน 30 ม. 40 ม. 50 ม. จะมีพื้นที่กี่ไร่

ความคิดเห็นที่ 193

นิรันดร์
8 ส.ค. 2555 10:28
 1. 0.375


ความคิดเห็นที่ 194

28 ส.ค. 2555 20:35
 1. รบกวนผู้มีพระคุณ ..คำนวนพื้นที่ให้หน่อยคับ กว้าง 41 m. กับ 40 m. ยาว 41 m. กับ 30.7 m. คำนวนให้หน่อยคับว่าพื้นที่กี่ไร่ ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 195

นิรันดร์
28 ส.ค. 2555 20:58
 1. ขอเส้นทะแยงมุมอีกเส้น หรือมุมระหว่างด้านคู่ใดสักคู่จึงจะคำนวณได้อย่างถูกต้อง


ความคิดเห็นที่ 196

28 ส.ค. 2555 21:26
 1. ด้านกว้าง 40 m. กับ ยาว 41 m. ทำมุม 88 องศา โดยประมาณคับ

ความคิดเห็นที่ 197

28 ส.ค. 2555 21:38
 1. มุม 88 องศานั้น ถ้าผมมองด้วยสายตาน่าจะ 90 องศาคับ รบกวนคำนวนให้ทั้ง 2 องศาได้ไหมคับ ว่าพื้นที่แตกต่างกันมากไหม..คือที่จริงผมซื้อที่จำนวน 1ไร่คับ อยากรู้ว่าเขาวัดที่ให้ผมขาดไปหรือเปล่า...ปล. ถ้าขาด!! ด้านที่ยาว 30.7 m. ควรจะยาวเท่าไรคับ เนื้อที่จึงจะเท่ากับ 1 ไร่ ถ้ามีรูปให้ดูด้วยก็ดีคับ ขอบพระคุณมากๆคับ

ความคิดเห็นที่ 198

นิรันดร์
28 ส.ค. 2555 22:47
 1. หากคุณใช้การประมาณด้วยสายตา ค่าพื้นที่ที่คำนวณได้ก็จะคลาดเคลื่อนได้มากผมหนักใจแทนคุณจริงๆ ครับคนที่ควรทราบว่ารูปร่างของพื้นที่เป็นอย่างไรนั้นต้องเป็นคุณนะครับ ไม่ใช่มาถามว่าพื้นที่รูปเป็นอย่างไรหากรูปเป็นอย่างที่ผมวาด พื้นที่ประมาณ 0.89 ไร่ ขาดจาก 1 ไร่ไปประมาณ 43 ตารางวาแต่ถ้ารูปเป็นอย่างอื่นก็จะคำนวณได้ต่างกันออกไปอีกครับ


ความคิดเห็นที่ 199

21 ก.ย. 2555 11:42
 1. เคยเห็นสูตรคำนวณ ที่เอาความยาวด้านทิศเหนือ + ความยาวด้านทิศใต้ แล้วหารด้วยสอง ความยาวด้านทิศตะวันออก + ด้านทิศตะวันตก แล้วหารด้วยสอง แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกันครับ ไม่ทราบว่าสูตรนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ คิดว่าคงคาดเคลื่อนแต่ไม่ทราบว่ามากน้อยแค่ไหนนี้ รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 200

30 ก.ย. 2555 21:50
 1. มีพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าอยู่ 10 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ทิศตะวันออก=200 ม. ทิศตะวันตก= 190 ม. ทิศเหนือ= 114.30 ม. ทิศใต้=66.50 ม. หาร 4 ได้เท่าไร กรุณาช่วยทีนะค่ะ กราบขอบคุณล่วงหน้าค่ะ : สิริญา

ความคิดเห็นที่ 201

1 ต.ค. 2555 15:35
 1. มีพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าด้านที่1=18วา ด้านที่2=192วา ด้านที่3=12วา ด้านที่4=220วา ช่วยคำนวณให้หน่อยคะว่ามีพื้นที่เท่าไร ถ้าด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4คงที่ด้านที่1จะกว้างเท่าไรถึงจะไดพื้นที่ 12ไร่คะ......ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 202

5 พ.ย. 2555 11:13
 1. เป็นเว็บที่ดีมีประโยชน์มาก ขอความกรุณาช่วยคำนวนพื้นที่สี่เหี่ยมด้านไม่เท่าให้หน่อยคะ ด้านที่ 1 กว้าง 45 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 250 เมตร ด้านที่ 3 กว้าง 208 เมตร ด้านที่ 4 กว้าง 61 เมตร อยากทราบว่าจะได้พื้นที่กี่ไร่ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 203

ศานติ
5 พ.ย. 2555 11:44
 1. คห.ที่ 202  คุณให้ความยาวสี่ด้านมาให้ แต่สี่อย่างนี้ไม่พอใช้คำนวนครับ ต้องให้  ๑) ความยาวของเส้นทะแยงมุมเส้นใดเส้นหนึ่ง หรือ ๒) ขนาดของมุมเป็นองศาของมุมใดมุมหนึ่งใน ๔ มุม  จะใช้ ๑) หรือ ๒) ก็ได้ แต่ ๑) หาง่ายกว่ามากขอแนะนำให้ย้อนกลับไปอ่านกระทู้เก่าๆ เช่น 119 ถ้าไม่เข้าใจ

   


ความคิดเห็นที่ 204

15 มี.ค. 2556 10:57
 1. ยาว 120 กวาง 88 ยาว 70 กวาง 50 เท่ากับกี่ไร่ครับ

ความคิดเห็นที่ 205

นกแสก
15 มี.ค. 2556 12:11
 1. ข้อมูลรายละเอียดมีไม่พอ  ต้องบอกความยาวของเส้นแนวทะแยงมุมมาด้วยเส้นใดเส้นหนึ่ง  ถึงจะคำนวนหาพื้นที่ได้  ตามสูตร

             พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ x ความยาวเส้นทะแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น


ความคิดเห็นที่ 206

15 มี.ค. 2556 21:36
 1. รบกวนช่วยคำนวณหาพื้นที่ที่ดินให้หน่อยครับ พื้นที่ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับ ด้าน A = 109 วา,B = 98 วา,C = 80 วา,และ C = 36 วาครับ อยากทราบว่าพื้นดังกล่าวคิดเป็นกี่ไร่ครับ /ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 207

นกแสก
15 มี.ค. 2556 23:32
 1. ข้อมูลรายละเอียดมีไม่พอ  ต้องบอกความยาวของเส้นแนวทะแยงมุมมาด้วยเส้นใดเส้นหนึ่งรวมเป็นทั้งหมด  5  เส้น  ถึงจะคำนวนหาพื้นที่ได้


ความคิดเห็นที่ 208

namtansaii
14 พ.ค. 2556 08:28
 1. ช่วยคำนวณพื้นที่หกเหลี่ยม แต่ละด้านกว้างเท่ากัน 5 เมตร แต่ไม่ได้วัดแนวขวางก็เลยคำนวณพื้นที่ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 209

นิรันดร์
14 พ.ค. 2556 09:26
 1. คุณก็ทราบว่าไม่ได้วัดมาแล้วคำนวณพื้นที่ไม่ได้ ก็ควรวัดให้ละเอียดและบอกมาใหม่ครับ


ความคิดเห็นที่ 210

ศานติ
14 พ.ค. 2556 10:29
 1. ผมลองไปค้นดู ถ้ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า  แล้วแต่ละด้านยาว L   พื้นที่ของหกเหลี่ยมนั้น จะเท่ากับ L2 x 2.598076211 ดังนั้นพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าซึ่งแต่ละด้านยาว 5 เมตร จะมีเนื้อที่  52 x  2.598076211 = 64.951905275 ตารางเมตรไม่ทราบว่าละเอียดพอไหม  ๕๕๕


ความคิดเห็นที่ 211

ครูไผ่
14 พ.ค. 2556 11:41
 1. รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ที่รู้เพียงความยาวของด้านทั้งหก มีพื้นที่เป็น 6 เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวแต่ละด้านเท่ากับรูปหกเหลี่ยมนั้น

  สูตร การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม คือ 

  เมื่อความยาวของด้านทั้งสามคือ a, b, c   และ   

  ในกรณีที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ค่า a, b, c จะเท่ากันทั้ง 3 จำนวน ตามโจทย์ในความเห็น 208 จะได้ a = b = c = 5

  เมื่อคำนวณพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 1 รูปได้แล้ว ก็คูณด้วย 6 เป็นพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าค่ะ

   


ความคิดเห็นที่ 212

นิรันดร์
14 พ.ค. 2556 16:38
 1. หกเหลี่ยมนี้ ทุกด้านยาวเท่ากันหมด แต่ไม่สามารถหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปหนึ่งแล้วเอาหกคูณ ด้วยแต่ละรูปพื้นที่ไม่เท่ากัน แต่หากคำว่า หกเหลี่ยมด้านเท่า หมายความว่าต้องเป็นหกเหลี่ยมที่มีทั้งด้านและมุมเท่ากันทั้งหมดก็ สามารถทำแบบความเห็นที่ 210 และ 211 ได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 213

ครูไผ่
14 พ.ค. 2556 17:01
 1. จริงด้วย เรียกชื่อให้เต็มๆ ต้องเรียกว่า รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ค่ะ  ขออนุญาตเติมคำว่า "มุมเท่า" ในความเห็น 210 และ 211 นะคะ


ความคิดเห็นที่ 214

นิรันดร์
14 พ.ค. 2556 23:39
 1. ขอบคุณคุณครูไผ่ครับ


ความคิดเห็นที่ 215

นิรันดร์
14 พ.ค. 2556 23:41
 1. แล้วหนูน้ำตาลทรายต้องการหกเหลี่ยมแบบไหนครับ


ความคิดเห็นที่ 216

25 พ.ค. 2556 14:03
 1. รบกวนช่วยหาพื้นที่ให้หน่อยนะคะ....ด่วนๆค่ะ เขาวัดมาแยกกันออกเป็น 2 แปลง ช่วยหาให้หน่อยนะคะ ไม่ได้วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย เอาคร่าวๆก็ได้ค่ะว่าเป็นกี่ไร่ กี่ตารางวานะคะ แปลงที่1 กว้าง120เมตร อีกด้าน 140 เมตร ยาว 180เมตร อีกด้าน 185 เมตร แปลงที่2 กว้าง132เมตร อีกด้าน 128 เมตร ยาว 211เมตร อีกด้าน 292 เมตร

ความคิดเห็นที่ 217

นกแสก
25 พ.ค. 2556 16:06
 1. แปลงที่  1   ใช้โปรแกรมคำนวณได้ประมาณ  12  ไร่  1  งาน  731  ตารางวา

  แปลงที่  2  ได้  19  ไร่  3  งาน  223  ตารางวา

  ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณพื้นที่นา (Excel)

  http://touchwon99.exteen.com/20110724/excel


ความคิดเห็นที่ 218

25 พ.ค. 2556 17:23
 1. ขอบคุณมากค่ะ.....คุณนกแสก โปรแกรมโหลดไม่ได้นะคะ มีใครมีวิธีคิดอื่นๆให้ดูด้วยมั้ยคะ เพราะอยากรู้ว่าวิธีคิดยังไงค่ะ?

ความคิดเห็นที่ 219

นกแสก
25 พ.ค. 2556 19:34
 1. โปรแกรมคำนวณพื้นที่นา (Excel)

  http://www.4shared.com/file/Tk2RpEwz/5407-15_.html

  โหลดโปรแกรมมาแล้ว  ใช้โปรแกรม  Winrar  ช่วยแตกไฟล์  โปรแกรม Winrar  หาโหลดได้ฟรีในอินเตอร์เน็ต


ความคิดเห็นที่ 220

นิรันดร์
25 พ.ค. 2556 22:12
 1. สี่เหลี่ยมทั้งสองรูปนี้มีเงื่อนไขตามแปลงที่หนึ่งของความเห็น สองร้อยสิบหก พื้นที่รูปทางซ้ายและทางขวาต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งหรือสองเท่า (แล้วแต่ว่าจะเทียบกันอย่างไร) ดังนั้นหากคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยรู้เพียงด้านสี่ด้าน ไม่เรียกว่าประมาณครับ แต่เรียกว่ามั่ว คุณจะต้องบอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาอีก 1 เส้น หรือบอกมุมระหว่างด้านคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้มาอย่างน้อยอีก 1 มุมครับ


ความคิดเห็นที่ 221

16 มิ.ย. 2556 19:06
 1. ช่วยหน่อยนะค่ะ หาพื้นที่ให้หน่อยว่ามีกี่ตารางวา กว้าง 27.80 ม. กับ 24.80ม. ยาว 30.28 ม. กับ 28.85 ม. ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 222

ศานติ
16 มิ.ย. 2556 19:38
 1. คำถามที่ 221 ไม่มีคำตอบครับ เพราะไม่รู้ความยาวของเส้นทะแยงมุมเส้นใดเส้นหนึ่ง  อาจารย์นิรันดร์ตอบไว้สวยมากใน ค.ห. 220 ก่อนหน้าที่คุณถามมาข้อเดียว กลับไปอ่านที่อาจารย์ตอบไว้คงจะเข้าใจว่าทำไมไม่มีใครตอบคำถามคุณได้ 


ความคิดเห็นที่ 223

cat2122@hotmail.co.th
27 มิ.ย. 2556 12:49
 1. หาพื้นที่ให้หน่อย กว้าง40.5กับ33.5 ยาว 76 กับ87 ได้กี่ไร่

ความคิดเห็นที่ 224

นกแสก
27 มิ.ย. 2556 14:17
 1. ยังตอบไมได้  ต้องวัดความยาวเส้นทะแยงมุมมาอีกเส้นหนึ่งด้วย


ความคิดเห็นที่ 225

phongphanp
30 มิ.ย. 2556 15:13
 1. ความเห็นที่ 174 เป็นเรื่องติดตลกเกี่ยวกับที่มาของ 2¶R ที่ว่าดิฟ ¶R2 จะได้ความยาวเส้นรอบวงกลม 

  ในโปรแกรมส่วนมากคงอินทริเกรตในการหาพื้นที่ ส่วนสูตรที่กล่าวมานั้นเป็นมุมองแบบประมาณหรือจุลภาคครับ อย่างใน Autocad แต่คุณเชื่อโปรแกรมหรือเปล่า ?

   

  คนปัญหาเยอะมักทำอะไรไม่สำเร็จ ใช่เค้าผิดนะ 


ความคิดเห็นที่ 226

23 ก.ย. 2556 05:17
 1. ทิศใต้กว้าง42 เมตร ทิศเหนือกว้าง43เมตร ทิศตะวันออกกว้าง 41 เมตร ทิศตะวันตกกว้าง 47 เมตร จะคำนวณออกมาเป็นไร่ได้อย่างไรช่วยอธิบายวิธีการทำให้หน่อยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

ความคิดเห็นที่ 227

20 ต.ค. 2556 14:09
 1. ช่วยทีครับ พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า เหนือ 40.30 ม. ใต้ 36.30 ม. ตะวันออก 41.40 ม. ตะวันตก 43.40 ม. ทะแยงมุมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือ ไป ตะวันตกเฉียงใต้ 59.70 ม. เนื้อที่กี่ ไร่ ครับ

ความคิดเห็นที่ 228

นิรันดร์
20 ต.ค. 2556 14:54
 1. รูปเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ครับ


ความคิดเห็นที่ 229

นิรันดร์
20 ต.ค. 2556 15:02
 1. ถ้าใช่ก็ A = 1.009 ไร่ครับ


ความคิดเห็นที่ 230

17 พ.ย. 2556 12:41
 1. ถ้าพื้นที่เป็นดอยและเป็นเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันเลยหลายเหลี่ยม วัดยากมากค่ะ ใช้ Google Map วัดเส้นรอบวงได้ทั้งหมด 650 เมตร ยังงี้พอจะคำนวนคร่าวๆ ได้มั๊ยคะว่าเป็นพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่

ความคิดเห็นที่ 231

นิรันดร์
17 พ.ย. 2556 22:44
 1. หากมีรูปและมีมาตราส่วนที่ถูกต้องก็สามารถคำนวณได้ครับ ความแม่นยำขึ้นกับความละเอียดของข้อมูลและวิธีคำนวณครับ  


ความคิดเห็นที่ 232

6 ธ.ค. 2556 19:57
 1. ช่วยคำนวณที่ให้ผมหน่อยครับ ยาวด้านที่ 1 เท่ากับ92.50 เมตร ด้านที่ 2 ยาว เท่ากับ81.50 เมตร กว้าง ด้านที่ เท่ากับ 35.50 เมตร ด้านที่ 2 เท่ากับ 34.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ความคิดเห็นที่ 233

นิรันดร์
8 ธ.ค. 2556 16:07
 1. ข้อมูลไม่พอให้ตอบได้อย่างถูกต้อง


ความคิดเห็นที่ 234

apiradeeth
13 ธ.ค. 2556 11:24
 1. ช่วยคำนวนให้หน่อยค้ะ                   

  Commencement Plant

  (12,980 Sq.M)

  2 - 0 - 11.3

  0 - 1 - 60.1

  0 - 1 -17.6

  0 - 0 - 72.8

  4 - 1 - 29.0

  1 - 1 - 94.4

  0 - 0 - 07.1

  EIA Report (Assumed)

  Rai-Ngan-Square.Wah

  6 - 2 - 65.1

  0 - 1 - 60.1

  0 - 1 -17.6

  0 - 0 - 72.8

  4 - 1 - 29

  1 - 3 - 98.1

  0 - 0 - 07.1

  After Amalgamated

  (Actual Land area at presently)

  2 - 0 - 11.3

  0 - 1 - 60.1

  0 - 1 -17.6

  0 - 0 - 72.8

  1 - 2 - 86.0

  1 - 3 - 98.1

  0 - 0 - 07.1

  1 - 1 - 72.5

  1 - 0 - 70.5

  เท่ากับกี่ไร่กี่งานกี่ตารางเมตร พอได้คำตอบรบกวนช่วยทำให้เป็นตารางเมตรด้วยค้ะ

   

  ขอบคุณมากค้ะ 

   


ความคิดเห็นที่ 235

hugline
14 ธ.ค. 2556 17:44
 1. ช่วยคิดให้หน่อยค่ะว่ากี่ ตารางเมตร จะได้สร้างบ้านถูก ที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ 1.) กว้าง 10 กับ 10 ยาว 8 กับ 8 2.) กว้าง 8 กับ 8 ยาว 5 กับ 5

ความคิดเห็นที่ 236

นิรันดร์
15 ธ.ค. 2556 12:35
 1. ตัวเลขที่ให้มามีหน่วยเป็นอะไรครับ


ความคิดเห็นที่ 237

19 ม.ค. 2557 17:45
 1. รบกวนคำนวนให้ด้วยค่ะ ทิศเหนือ 194ม. ใต้ 156 ม. ออก 90 ม. ตก 114 ม. เท่ากับกี่ไร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ /รักษ์

ความคิดเห็นที่ 238

นิรันดร์
22 ม.ค. 2557 10:27
 1. ข้อมูลเท่านี้ หาค่าไม่ได้ ใครทำได้ก็ มั่ว หรือไม่ก็จงใจหลอกกัน คุณต้องบอกความยาวเส้นทะแยงมุมกับความยาวเส้นกิ่งสองเส้นครับ วาดรูปคร่าวๆ ใส่ด้านมาในรูป และบอกความยาวเส้นทะแยงมุมอีก 1 เส้น หรือ 2 เส้นเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น แล้วจะคำนวณให้ครับ


ความคิดเห็นที่ 239

signn
26 มี.ค. 2557 23:23
 1.  

  รบกวนด้วยค่ะ  อยากทราบว่าต้องวัดแต่ละด้านกี่เมตรค่ะ ถึงจะได้พื้นที่ตามต้องการ

   

  .


ความคิดเห็นที่ 240

นกแสก
27 มี.ค. 2557 09:43
 1. พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

                                          =  1/2 x (79 x 500) x [(39 + 34) x 500]

                                          =  720875000  ตารางมิลลิเมตร

   แปลงให้หน่วยตารางวา  จะได้

             1000,000  ตารางมิลลิเมตร   =   1  ตารางเมตร

       ถ้า

             2883.5  ตารางมิลลิเมตร  =  720875000 x 1/1000,000 

                                                      =  720.9  ตารางเมตร

  แปลงให้เป็นหน่วยตารางวา  จะได้

               4  ตารางเมตร  =  1  ตารางวา

         ถ้า

     0.0028835  ตารางเมตร  =  720.9 x 1/4 

                                              =  180.2  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 241

นกแสก
27 มี.ค. 2557 09:44
 1. เวลาคำนวณเอา 500 คูณความยาวเข้าไป

   


ความคิดเห็นที่ 242

signn
27 มี.ค. 2557 10:39
 1. จากคห.  239 ต้องการแบ่งเป็น2ส่วน ส่วนที่2 ต้องการพื้นที่ 124 ตรว.

  ขอบคุณค่ะ

   


ความคิดเห็นที่ 243

นกแสก
27 มี.ค. 2557 12:11
 1. 180.2 - x  =  124  ตารางวา

               x  =  180.2 - 124  =  56.2  ตารางวา

   ดังนั้น  ส่วนที่  1  ต้องมีพื้นที่ประมาณ  56.2  ตารางวา


ความคิดเห็นที่ 244

นิรันดร์
28 มี.ค. 2557 14:25
 1. ข้อมูลด้านของสี่เหลี่ยม และเส้นทะแยงมุมที่ให้มามีความขัดแย้งกันอยู่บ้าง  ลองวาดรูปดูแล้วพบว่าไม่ลงตัวครับ อย่างไรก็ตาม หากเชื่อเลขนัยสำคัญเพียง 2 ตำแหน่งก็ไม่เสียหายอะไร


ความคิดเห็นที่ 245

3 มิ.ย. 2557 13:14
 1. เส้นรอบรูปสามเหลี่ยมยาวเท่ากับ42เซนติเมตรแล้วพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ขนาดเท่าไหร่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 246

นิรันดร์
4 มิ.ย. 2557 22:49
 1. ต้องบอกชนิดของสามเหลี่ยมหรือเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมจึงจะหาได้อย่างถูกต้อง ไม่งั้นก็ต้องมั่วเอา


ความคิดเห็นที่ 247

8 มิ.ย. 2557 00:23
 1. ขอความกรุณา ช่วยคำนวณ พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ทิศเหนือ 44.20 ม. ใต้ 42.00 ม. ตะวันออก 42.40 ม. ตะวันตก 33.40 ม. ทะแยงมุมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือ ไป ตะวันตกเฉียงใต้ 61.10 ม. มีเนื้อที่ คิดเป็นกี่ไร่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 248

นกแสก
8 มิ.ย. 2557 10:30
 1. พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ทิศเหนือ 44.20 ม. ใต้ 42.00 ม. ตะวันออก 42.40 ม. ตะวันตก 33.40 ม. ทะแยงมุมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือ ไป ตะวันตกเฉียงใต้ 61.10 ม. มีเนื้อที่ คิดเป็นกี่ไร่

    สูตร  พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น

                                                     =  0.5 x 61.1 x (29 + 24)

                                                     =  1619.15  ตารางเมตร

  แปลงให้เป็นหน่วยไร่  จะได้

         1600  ตารางเมตร        เท่ากับ         1  ไร่

     ถ้า

         1619.15  ตารางเมตร      เท่ากับ       1619.15 x 1/1600  =  1.01  ไร่


ความคิดเห็นที่ 249

waja
28 ก.ค. 2557 19:52
 1. รบกวนช่วยคำนวนหาพื้นที่ให้หน่อยค่ะ ว่าจะได้กี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา ค่ะ

  ทิศตะวันออก 96 เมตรทิศตะวันตก 1,208 เมตรทิศเหนือ 72 เมตรทิศใต้ 95 เมตร


ความคิดเห็นที่ 250

นิรันดร์
31 ก.ค. 2557 14:03
 1. ข้อมูลที่ให้มา เป็นไปไม่ได้ครับ และการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้น ทราบเพียงด้านสี่ด้านยังไม่พอครับ ต้องทราบความยาวเส้นทะแยงมุมด้วย หากใครคำนวณได้ด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้ แสดงว่ามั่ว หรือไม่ก็จงใจหลอกคุณนะครับ  


ความคิดเห็นที่ 251

waja
1 ส.ค. 2557 10:31
 1. ขอบคุณค่ะ เดียวไปวัดเส้นทะแยงมุมมาใหม่ ให้นะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 252

2 ส.ค. 2557 04:06
 1. รบกวนด้วยค่ะ อยากทราบราคาวัดที่ดิน5ไร่

ความคิดเห็นที่ 253

นิรันดร์
2 ส.ค. 2557 22:36
 1. ผมว่า วัดมาใหม่ทุกด้านด้วยนะครับ เพราะด้านที่วัดมานั้นมันมีที่ผิดด้วย

ความคิดเห็นที่ 254

3 ส.ค. 2557 17:38
 1. ที่ดินแปลงนี้ยาว 30 วา กว้าง 16 วา คิดเป็นกี่ไร่

ความคิดเห็นที่ 255

นิรันดร์
3 ส.ค. 2557 19:05
 1. ถ้าเป็น4เหลี่ยมผืนผ้า ก็เอา กว้าง × ยาว÷400=ไร่ ครับ


ความคิดเห็นที่ 256

M_KunG
14 ส.ค. 2557 00:57
 1. นานๆแวะเข้ามา ขออนุญาติแชร์เกร็ดเล็กๆแล้วกันครับ ถ้าเป็นหนังสือต่างประเทศ เค้าจะเอาหน่วยไปใช้ในการคำนวณด้วย ซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์

  เรารู้กันว่า 1 วา มี 2 เมตร

  แล้ว 1 ตารางวา มีกี่ ตารางเมตร ???

  วิธีการมองง่ายๆ ก็คือ ตารางวา ที่เราเห็น สามารถเขียนย่อได้เป็น วา2

  ดังนั้น 1 วา2 = 1 *(2เมตร)2=1*22 เมตร2 = 4 เมตร2

   

  อีกตัวอย่างนึง เช่น 1 ตารางกิโลเมตร มี กี่ตารางเมตร ???

  1 km2 = 1 (1000m)2 = 1000000 m2

  1 ลูกบาศก์กิโลเมตร มีกี่ลูกบาศก์เมตร ???

  1 km3 = 1 (1000m)3 = 109 m3


ความคิดเห็นที่ 257

26 ส.ค. 2557 10:49
 1. ห้องนอนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 4เมตร ยาว 5.5เมตร สูง 3เมตรถ้าจะทาสีฝาห้องทั้งสี่ด้าน บริเรณที่ต้องทามีพื้นที่เท่าใด

ความคิดเห็นที่ 258

นกแสก
26 ส.ค. 2557 11:16
 1. ห้องนอนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 4เมตร ยาว 5.5เมตร สูง 3เมตรถ้าจะทาสีฝาห้องทั้งสี่ด้าน บริเรณที่ต้องทามีพื้นที่เท่าใด

               พื้นที่บริเวณที่ต้องทา โดยปรกติก็จะมีอยู่ทั้งหมด  4  ด้าน  ยกเว้นพื้นกับฟ้าเพดานใช่มั้ย

        ก็จะมีผนังด้านกว้าง  2  ด้าน  และผนังด้านยาวอีก  2  ด้าน

         คิดด้านกว้าง  จะได้         

                        พื้นที่  =  กว้าง × สูง

                                =  4 × 3

                                =  12  ตารางเมตร

         ดังนั้น  ผนังด้านกว้าง  2  ด้าน  จะมีพื้นที่รวม  12 × 2  =  24  ตารางเมตร

       และ คิดด้านยาว

                        พื้นที่  =  ยาว × สูง

                                =  5.5 × 3

                                =  16.5  ตารางเมตร

        ดังนั้น  ผนังด้านยาว  2  ด้าน  จะมีพื้นที่รวมเป็น  16.5 × 2  =  33  ตารางเมตร

       ดังนั้น  จะได้พื้นที่รวมทั้งหมด  เท่ากับ  33 + 24  =  57  ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น