วิชาการดอทคอม ptt logo

การคำนวณหาพื้นที่

โพสต์เมื่อ: 17:03 วันที่ 4 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 373,105 ตอบแล้ว: 256
วิชาการ >> กระทู้ >> วิทยาศาสตร์ >> คณิตศาสตร์

ขอรบกวนเรื่องการคำนวณหาพื้นที่ด้วยครับ
คำถาม  ตามรูปตัวอย่าง  
1. หากต้องการทราบว่าพื้นที่ตัวอย่างที่ให้ไว้นั้นมีพื้นที่ กี่ไร่/งาน/ตารางวา  ต้องคำนวณหาอย่างไรครับ
2. หากต้องการทราบว่า จากทางสาธารณะประโยชน์เข้าไปในพื้นที่ที่ดินดังกล่าว 40 เมตร หรืออีก 40 เมตร ต่อไป จะได้พื้นที่เป็นเท่าไรครับ
3. อยากให้ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย  หากทำเป็นตัวอย่างทีละขั้นตอนได้จะเป็นพระคุณมากครับ  หรือหากท่านต้องการตอบเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับjcartoon
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 251 ความเห็น, หน้าที่ | 1| 2| -3-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 157 5 พ.ค. 2555 (12:43)
ช่วยคำนวณหาพื้นที่เป็นไร่ให้ด้วยครับ
ก. 44 วา
ข. 35 วา
ค. 35 วา
ง. 5 วา
vikranpong@hotmail.com (IP:1.2.240.40)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 158 5 พ.ค. 2555 (13:01)
แก้ไขใหม่ครับ
ก. 44 วา
ข. 35 วา
ค. 35 วา
ง. 58 วา
vikranpong@hotmail.com (IP:1.2.240.40)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 159 6 พ.ค. 2555 (05:49)

พื้นที่แปลงนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  คุณต้องวัดความยาว  "เส้นทะแยงมุม"  ซึ่งเป็นความยาวของเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าไป
หาอีกมุมหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม  ถึงจะคำนวณหาขนาดได้อย่างถูกต้อง 
เพราะนอกจากความยาวทั้ง  4  ด้านแล้ว 
หากไม่วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  จะทำให้กำนนด  "รูปร่าง" 
ที่แน่นอนของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ไม่ได้  เพราะว่าถ้ารู้แค่ความยาว 
4  ด้าน  รูปร่างของสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทั้ง  4  ด้านนี้ 
อาจจะโยกโย้เอียงไปมาได้ แต่ก็ยังมีขนาดความยาวเหมือนเดิม 
ซึ่งมีผลต่อการคำนวณหาพื้นที่  เพราะว่า 
"ขนาดของพื้นที่่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่นั้น ๆ นั่นเอง" 
โดยเฉพาะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  ซึ่งมีสูตรว่า


 


          พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น


 


ดังรูปตัวอย่างของ  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า


 


 


 


  


จากรูป  เส้นประที่ยาวที่สุดที่อยู่ตรงกลาง  คือ  เส้นทะแยงมุม


เส้นประที่ลากตั้งฉากออกมาจากเส้นทะแยงมุมอีก  2  เส้น  คือ  เส้นกิ่ง


 


  ถ้าจะคำนวณเอาแบบคร่าว ๆ ไม่เอาแบบถูกต้อง  100%  เพราะไม่ได้บอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  ก็จะได้ประมาณ  1725  ตารางวา


400  ตารางวา   เท่ากับ   1  ไร่


ถ้า


1725  ตารางวา   เท่ากับ   1725 × 1/400  =  4.3  ไร่


 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 160 9 พ.ค. 2555 (22:14)
พี่คะรบกวนช่วยคำนวนพื้นที่ให้หน่อยค่ะว่าได้กี่ไร่กี่งานกี่ตารางวา
65x44x58x42
ning;siri@hotmail.com (IP:180.180.80.223)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 161 10 พ.ค. 2555 (20:19)

พื้นที่แปลงนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  คุณต้องวัดความยาว 
"เส้นทะแยงมุม" 
ซึ่งเป็นความยาวของเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าไป
หาอีกมุมหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม  ถึงจะคำนวณหาขนาดได้อย่างถูกต้อง 
เพราะนอกจากความยาวทั้ง  4  ด้านแล้ว 
หากไม่วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  จะทำให้กำนนด  "รูปร่าง" 
ที่แน่นอนของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ไม่ได้  เพราะว่าถ้ารู้แค่ความยาว 
4  ด้าน  รูปร่างของสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทั้ง  4  ด้านนี้ 
อาจจะโยกโย้เอียงไปมาได้ แต่ก็ยังมีขนาดความยาวเหมือนเดิม 
ซึ่งมีผลต่อการคำนวณหาพื้นที่  เพราะว่า 
"ขนาดของพื้นที่่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่นั้น ๆ นั่นเอง" 
โดยเฉพาะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  ซึ่งมีสูตรว่า


 


          พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น


 


ดังรูปตัวอย่างของ  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า


 


 


  


จากรูป  เส้นประที่ยาวที่สุดที่อยู่ตรงกลาง  คือ  เส้นทะแยงมุม


 เส้นประที่ลากตั้งฉากออกมาจากเส้นทะแยงมุมอีก  2  เส้น  คือ  เส้นกิ่ง


     ถ้าจะคำนวณเอาแบบคร่าว ๆ ไม่เอาแบบถูกต้อง  100%  เพราะไม่ได้บอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  ก็จะได้ประมาณ


           พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น


                                         =  ½ × 78 × (33 + 35)


                                         =  2652  ตารางเมตร


แปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  จะได้


1600  ตารางเมตร    เท่ากับ    1  ไร่


ถ้า


2652  ตารางเมตร    เท่ากับ   2652 × 1/1600  =  1.7  ไร่


 


1  ไร่    เท่ากับ    4  งาน


ถ้า


0.7  ไร่    เท่ากับ    0.7 × 4/1  =  2.8  งาน


และ


1  งาน    เท่ากับ    100  ตารางวา


ถ้า


0.8  งาน    เท่ากับ    0.8 × 100/1  =  80  ตารางวา


 


สรุปว่า  ได้   1  ไร่  2  งาน  80  ตารางวา


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 162 17 พ.ค. 2555 (00:28)
gygyh
addictor_1@yahoo.com (IP:124.121.52.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 163 17 พ.ค. 2555 (00:31)
ขอรบกวนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยนะคะ

กว้าง35 เมตร และ ยาว 30เมตร จัดเป็นพื้นที่เท่าไรคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
addictor_1@yahoo.com (IP:124.121.52.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 164 17 พ.ค. 2555 (14:11)

วิธีทำ         สูตร       พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =  กว้าง × ยาว


                                                   =  35 × 30


                                                   =  1050  ตารางเมตร


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 165 21 พ.ค. 2555 (09:22)
ช่วยคำนวนว่าเป็นกี่ไรให้หน่อยค่ะ

ทิศเหนืือ 18 เมตร ทิศใต้ 12 เมตร ตะวันออก 354 เมตร ตะวันตก 366 เมตร ได้เป็นกี่ไร่ค่ะ
่janthasuwan@hotmail.com (IP:58.10.228.76)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 166 21 พ.ค. 2555 (10:40)


รูปเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ครับ
ถ้าใช่ คุณก็น่าจะหาพื้นที่ได้ไม่ยาก
เปลี่ยนความยาวจากเมตรเป็นวาเสียก่อนโดย 2 เมตร = 1 วา
แล้วคำนวณหาพื้นที่ในหน่วยตารางวา
แล้วเปลี่ยน 400 ตารางวา = 1 ไร่ อีกครั้งหนึ่ง


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 167 21 พ.ค. 2555 (19:39)

ได้พื้นที่  ประมาณ  3  ไร่  1  งาน  20  ตารางวา


(ควรวัดความยาวเส้นทะแยงมุมของพื้นที่นี้มาด้วย  เพื่อความถูกต้องในการคำนวณหาพื้นที่)


 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 168 22 พ.ค. 2555 (17:12)
คห.133
ช่วยคิดหน่อยครับพอดีจะไถ่ที่ดิน 3 แปลง
แปลงที่ 1 มี ความกว้าง 14 วา ยาว 125 วา และกว้าง 15 วา
แปลงที่ 2 มี ความกว้าง 20 วา ยาว 60 วา และกว้าง 26 วา
แปลงที่ 3 มี ความกว้าง 14 วา ยาว 48 วา และกว้าง 13 วา
อยากทราบว่าทั้งหมดจะได้กี่ไร่ครับไร่ละ500บาทรวมทั้งหมดจะเท่าไหร่ครับช่วยตอบด่วนเลยนะครับต้องใช้จริงๆ ขอบคุณมากครับ


วิธีคิดของผมนะครับประมาณนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่า ผิดตรงไหนแจ้งด้วยนะครับ

ป 1
14+15/2 = 14.5 ตรว (นำพื้นที่ทั้งสองด้านมาบวกันแล้วก็หารสองเพื่อที่จะใช้สูตร กว้างxยาว )
125x14.5 = 1812.5 ตรว
1812.5/400 ตรว = 4.53125 ไร่ (พื้นที่ 1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา จึงนำ 1812.5 หารด้วย 400 จะได้จำนวน ไร่)

0.53125 ไร่ x 4 = 2.125 งาน (พื้นที่ 1 ไร่ = 4 งาน)

0.125 งาน x 100 = 12.5 ตรว ( พื้นที่ 1 งาน = 100 ตรว)

พื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ 4-2-12.5 ไร่ หรือ 4 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา 2000+250+15 บาท

ป 2 = 3-1-80 ไร่ = 1500+125+100
ป 3 = 1-2-48 ไร่ = 500+250+60 บาท (1x500+2x500/4+0.48x500/4)
hiso_man@hotmail.com (IP:58.11.7.107)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 169 23 พ.ค. 2555 (20:16)
วิธีหาส่วนสูงของสี่เหลี่ยมคางหมู (ขอให้ตอบด่วน)
sereechai-.-007@hotmail.com (IP:125.25.38.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 170 24 พ.ค. 2555 (22:06)

รูปในความเห็นที่ 166 มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 171 24 พ.ค. 2555 (22:21)

ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถคำนวณพื้นที่ที่ถูกต้องได้
แปลงที่ 1 อาจคำนวณหาพื้นที่ได้หลายค่าดังต่อไปนี้


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 172 24 พ.ค. 2555 (22:24)

หากคุณไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วน คุณอาจเสียเปรียบมากๆได้


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 173 28 พ.ค. 2555 (17:29)
คือวัดเส้นรอบวงได้589ม. อยากทราบว่ามันจะแบ่งออกมาได้กี่ไร่คะ รบกวนช่วยคำนวณให้หน่อยนะคะอยากทราบจริงๆคะ
kung183@hotmail.com (IP:141.0.10.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 174 28 พ.ค. 2555 (20:02)

พื้นที่นี้คืออะไร  ทำไมเป็นวงกลม


             สูตร


                        เส้นรอบวงกลม  =  2 × 3.14 × ความยาวรัศมีวงกลม


             แทนค่า


                                   589  =  2 × 3.14 × ความยาวรัศมีวงกลม


             จะได้


                 ความยาวรัศมีวงกลม  =  589/2 × 3.14


                                          =  93.8  เมตร


            หาพื้นที่  จะได้


             สูตร


                           พื้นที่วงกลม  =  3.14 × ความยาวรัศมีวงกลม


                                           =  3.14 × 93.8


                                           =  294  ตารางเมตร


     แปลงหน่วย ตารางเมตร  ให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้


 1600  ตารางเมตร        เท่ากับ      1  ไร่


ถ้า


  294  ตารางเมตร        เท่ากับ      294 × 1/1600  =  0.184  ไร่


หรือ


  1  ไร่        เท่ากับ       4  งาน


ถ้า


0.184  ไร่    เท่ากับ       0.184 × 4/1  =  0.736  งาน


หรือ


  1  งาน      เท่ากับ      100  ตารางวา


ถ้า


0.736  งาน  เท่ากับ     0.736 × 100/1  =  73.6  ตารางวา


สรุปว่า  ได้พื้นที่   0.184  ไร่


            หรือ     0.736  งาน


            หรือ     73.6  ตารางวา


 


 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 175 29 พ.ค. 2555 (17:59)
เป็นพื้นที่นาคะ และวัดรอบพื้นที่นาได้ความยาว589เมตร ต้องการทราบว่าจะคำนวณออกมาได้กี่ไร่ค่ะ
kung183@hotmail.com (IP:141.0.9.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 176 29 พ.ค. 2555 (19:31)

ที่นาอะไรแปลกจัง  เป็นวงกลม...


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 177 29 พ.ค. 2555 (20:30)

อาจจะเป็น สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือ รูปดาว ก็ได้นะครับ


Jaiyen
ร่วมแบ่งปัน85 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 178 29 พ.ค. 2555 (23:18)
ช่วยคิดหน่อยนะคะพื้นที่เหมือนใบพัดทางตรง๑๗๕เมตรขึ้นเหนือ๑๙๔เมตรเส้นโค้ง ๒๒0 เป็นที่กี่ไร่่ะ
ketkanok_beam@yahoo.com (IP:71.213.122.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 179 30 พ.ค. 2555 (12:07)

บอกด้านทั้ง  4  ทิศมาให้ชัดเจนด้วย  บอกมาแค่นี้ยังงง ๆ อยู่


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 180 30 พ.ค. 2555 (23:59)


พื้นที่เป็นแบบใด มีค่าเท่าไร ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
หากต้องไปทำธุระเกี่ยวกับเงินทอง จะเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่งได้


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 181 6 มิ.ย. 2555 (10:01)
อยากทราบวิธีการหาเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมใดๆ และ
สามเหลี่ยมใดๆ รบกวนอธิบายด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
siri_wan@hotmail.co.uk (IP:110.49.248.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 182 6 มิ.ย. 2555 (11:33)

มีอยู่วิธีเดียวที่ถูกต้องและแน่นอนก็คือ  คุณจะต้องวัดความยาวของเส้นทะแยงมุมของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนั้น ๆ มาเองโดยตรง  วิธีนี้สามารถนำไปใช้กับการวัดความยาวของด้านของที่ดินเพื่อคำนวณหาขนาดของพื้นที่นั้น ๆ ว่ามีกี่ไร่  กี่งาน  กี่ตารางวา  โดยใช้มาตราส่วน  ช่วยเทียบขนาดการวัด  เพื่อจะได้นำมาคำนวณและกำหนดขนาดได้ในกระดาษ  เพราะพื้นที่จริงมีขนาดโตมาก  เป็นต้น


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 183 6 มิ.ย. 2555 (14:32)

ตอบคำถามที่ 181
1. วิธีการหาเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมใดๆ
     หลากหลายวิธีมากครับ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ 
    หากคุณมีข้อมูลที่แตกต่างกัน วิธีหาก็ต่างกันออกไปครับ
    หลักๆก็คือใช้ความรู้เรขาคณิตและตรีโกณฑ์ครับ

2. และ
สามเหลี่ยมใดๆ  
    ตอบไม่ได้ครับ เนื่องจากรูปสามเหลี่ยมไม่มีเส้นทะแยงมุมให้หานั่นเองครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 184 10 มิ.ย. 2555 (16:54)
พื้นที่ดินกว้าง 87 เมตร และ 58 เมตร ยาว 81 เมตร และ 85 เมตร อยากทราบว่ามีพื้นที่ เท่ากับกี่ไรคะ แล้วมีวิธีคิดยังไง ช่วยตอบหน่อยนะคะ .....ขอบคุณคะ
oom_4515@hotmail.com (IP:118.173.202.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 185 10 มิ.ย. 2555 (17:36)

พื้นที่แปลงนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  คุณต้องวัดความยาว  "เส้นทะแยงมุม"  ซึ่งเป็นความยาวของเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าไปหาอีกมุมหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม มาด้วย  ถึงจะคำนวณหาขนาดได้อย่างถูกต้อง 
เพราะนอกจากความยาวทั้ง  4  ด้านแล้ว  หากไม่วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  จะทำให้กำนนด  "รูปร่าง" ที่แน่นอนของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี้ไม่ได้  เพราะว่าถ้ารู้แค่ความยาว  4  ด้าน  รูปร่างของสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทั้ง  4  ด้านนี้  อาจจะโยกโย้เอียงไปมาได้ แต่ก็ยังมีขนาดความยาวเหมือนเดิม  ซึ่งมีผลต่อการคำนวณหาพื้นที่  เพราะว่า  "ขนาดของพื้นที่่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่นั้น ๆ นั่นเอง" 
โดยเฉพาะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  ซึ่งมีสูตรว่า

            พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น
ดังรูปตัวอย่างของ  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
   


จากรูป  เส้นประที่ยาวที่สุดที่อยู่ตรงกลาง  คือ  เส้นทะแยงมุม
เส้นประที่ลากตั้งฉากออกมาจากเส้นทะแยงมุมอีก  2  เส้น  คือ  เส้นกิ่ง
       ถ้าจะคำนวณเอาแบบคร่าว ๆ ไม่เอาแบบถูกต้อง  100%  เพราะไม่ได้บอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย  ก็จะได้ประมาณ  คือ  ได้ความยาวเส้นทะแยงมุม  =  118  เมตร,  ความยาวเส้นกิ่งที่  1  =  39  เมตร,  ความยาวเส้นกิ่งที่  2  =  60  เมตร  ดังนั้น  จากสูตร

           พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น
                                         =  ½ × 118 × (39 + 60)
                                         =  5841  ตารางเมตร

แปลงให้เป็นหน่วย  ไร่  งาน  ตารางวา  จะได้ 1600  ตารางเมตร    เท่ากับ    1  ไร่
ถ้า 5841  ตารางเมตร    เท่ากับ   5841 × 1/1600  =  3.6  ไร่
และ 1  ไร่    เท่ากับ    4  งาน
ถ้า 0.6  ไร่    เท่ากับ    0.6 × 4/1  =  2.4  งาน
และ 1  งาน    เท่ากับ    100  ตารางวา
ถ้า 0.4  งาน    เท่ากับ    0.4 × 100/1  =  40  ตารางวา


สรุปว่า  ได้พื้นที่ประมาณ   3  ไร่  2  งาน  40  ตารางวา


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 186 11 มิ.ย. 2555 (16:12)

ท่านน่าจะบอกด้วยว่า การประมาณของท่านนั้นสามารถผิดไปจากความจริงได้สักเท่าใด

ท่านควรนึกถึง"กาลามะสูตร ๑๐"
ส่วนหนึ่งคือ
อย่าเชื่อเพราะไล่เอาด้วยตรรกะ
อย่าเชื่อเพราะคาดเดาเอาเอง

ท่านนกแสกคิดว่า ท่านจะให้คนที่ถามเชื่อท่านหรือไม่


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 187 11 มิ.ย. 2555 (19:22)

อาตมาสร้างรูปอย่างคร่าว ๆ จากขนาดที่เขาให้มานั่นแหละ  (เพราะเขาให้มาแค่นี้)  ด้วยมาตราส่วนที่พอเหมาะ  แล้วก็วัดความยาวเส้นทะแยงมุมกับเส้นกิ่ง  แล้วก็เอามาคำนวณอย่างที่เห็น


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 188 12 มิ.ย. 2555 (10:47)

ผมมีความเห็นว่า เมื่อท่านไม่สามารถให้ความรู้ที่แท้จริงได้
ก็ไม่ควรไปตอบเขา เพราะเขาอาจเกิดความเข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้
เช่นต้องไปเสียค่าเช่าที่ดินที่ราคาแพงเกินจริง ฯลฯ
เมื่อไม่ทราบก็ไม่ควรไปบอกเขา
หากจะเผยแพร่ความรู้ก็ควรให้เป็นความรู้ที่แท้จริง

อย่าเผยแพร่ความรู้ที่มั่วๆ มันเป็นอวิชชาครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 189 12 มิ.ย. 2555 (23:56)

ลองพิจารณารูปเหล่านี้


รูปเหล่านี้ล้วนมีความยาวของด้านเหมือนที่กำหนดมาทั้งสิ้น
แต่พื้นที่มีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การบอกเพียงความยาวด้านทั้งสี่ไม่เพียงพอที่ใช้หาค่าพื้นที่ได้ถูกต้อง


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 190 19 ก.ค. 2555 (18:42)
4ไร่ 3งาน 5ตรารางวา เป็นกี่เอเคอร์
araya_ss_134@hotmail.com (IP:180.183.114.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 191 19 ก.ค. 2555 (19:46)

4  งาน     เท่ากับ     1  ไร่


ถ้า


3  งาน     เท่ากับ    3 × 1/4  =  0.75  ไร่


และ


400  ตารางวา    เท่ากับ    1  ไร่


ถ้า


5  ตารางวา     เท่ากับ     5 × 1/400  =  0.0125  ไร่


รวมแล้วเป็นพื้นที่  4 + 0.75 + 0.0125  =  4.7625  ไร่


และ


2.529  ไร่     เท่ากับ     1  เอเคอร์


ถ้า


4.7625  ไร่     เท่ากับ     4.7625 × 1/2.529  =  2  เอเคอร์


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 192 8 ส.ค. 2555 (10:12)
ช่วยหน่อยคับ ด่วนๆ สนามรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีความยาวของด้าน 30 ม. 40 ม. 50 ม. จะมีพื้นที่กี่ไร่
Joeyzacup4@hotmail.com (IP:49.230.199.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 193 8 ส.ค. 2555 (10:28)

0.375


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 194 28 ส.ค. 2555 (20:35)
รบกวนผู้มีพระคุณ ..คำนวนพื้นที่ให้หน่อยคับ
กว้าง 41 m. กับ 40 m. ยาว 41 m. กับ 30.7 m. คำนวนให้หน่อยคับว่าพื้นที่กี่ไร่ ขอบคุณคับ
aon_sung_ag-my63@hotmail.com (IP:49.230.73.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 195 28 ส.ค. 2555 (20:58)

ขอเส้นทะแยงมุมอีกเส้น หรือมุมระหว่างด้านคู่ใดสักคู่จึงจะคำนวณได้อย่างถูกต้อง


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 196 28 ส.ค. 2555 (21:26)
ด้านกว้าง 40 m. กับ ยาว 41 m. ทำมุม 88 องศา โดยประมาณคับ
aon_sung_ag-my63@hotmail.com (IP:49.230.73.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 197 28 ส.ค. 2555 (21:38)
มุม 88 องศานั้น ถ้าผมมองด้วยสายตาน่าจะ 90 องศาคับ รบกวนคำนวนให้ทั้ง 2 องศาได้ไหมคับ ว่าพื้นที่แตกต่างกันมากไหม..คือที่จริงผมซื้อที่จำนวน 1ไร่คับ อยากรู้ว่าเขาวัดที่ให้ผมขาดไปหรือเปล่า...ปล. ถ้าขาด!! ด้านที่ยาว 30.7 m. ควรจะยาวเท่าไรคับ เนื้อที่จึงจะเท่ากับ 1 ไร่ ถ้ามีรูปให้ดูด้วยก็ดีคับ ขอบพระคุณมากๆคับ
aon_sung_ag-my63@hotmail.com (IP:49.230.73.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 198 28 ส.ค. 2555 (22:47)

หากคุณใช้การประมาณด้วยสายตา ค่าพื้นที่ที่คำนวณได้ก็จะคลาดเคลื่อนได้มาก
ผมหนักใจแทนคุณจริงๆ ครับ
คนที่ควรทราบว่ารูปร่างของพื้นที่เป็นอย่างไรนั้นต้องเป็นคุณนะครับ ไม่ใช่มาถามว่าพื้นที่รูปเป็นอย่างไร

หากรูปเป็นอย่างที่ผมวาด พื้นที่ประมาณ 0.89 ไร่ ขาดจาก 1 ไร่ไปประมาณ 43 ตารางวา
แต่ถ้ารูปเป็นอย่างอื่นก็จะคำนวณได้ต่างกันออกไปอีกครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 199 21 ก.ย. 2555 (11:42)
เคยเห็นสูตรคำนวณ ที่เอาความยาวด้านทิศเหนือ + ความยาวด้านทิศใต้ แล้วหารด้วยสอง
ความยาวด้านทิศตะวันออก + ด้านทิศตะวันตก แล้วหารด้วยสอง
แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกันครับ ไม่ทราบว่าสูตรนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ คิดว่าคงคาดเคลื่อนแต่ไม่ทราบว่ามากน้อยแค่ไหนนี้
รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ
satellite750@yahoo.ca (IP:119.46.227.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 200 30 ก.ย. 2555 (21:50)
มีพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าอยู่ 10 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ทิศตะวันออก=200 ม. ทิศตะวันตก= 190 ม. ทิศเหนือ= 114.30 ม. ทิศใต้=66.50 ม. หาร 4 ได้เท่าไร กรุณาช่วยทีนะค่ะ กราบขอบคุณล่วงหน้าค่ะ : สิริญา
siriya_fone2009@hotmail.com (IP:110.49.235.183)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 201 1 ต.ค. 2555 (15:35)
มีพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าด้านที่1=18วา ด้านที่2=192วา ด้านที่3=12วา ด้านที่4=220วา ช่วยคำนวณให้หน่อยคะว่ามีพื้นที่เท่าไร ถ้าด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4คงที่ด้านที่1จะกว้างเท่าไรถึงจะไดพื้นที่ 12ไร่คะ......ขอบคุณคะ
sanvigo2011@windowslive.com (IP:125.26.53.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 202 5 พ.ย. 2555 (11:13)
เป็นเว็บที่ดีมีประโยชน์มาก ขอความกรุณาช่วยคำนวนพื้นที่สี่เหี่ยมด้านไม่เท่าให้หน่อยคะ ด้านที่ 1 กว้าง 45 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 250 เมตร ด้านที่ 3 กว้าง 208 เมตร ด้านที่ 4 กว้าง 61 เมตร อยากทราบว่าจะได้พื้นที่กี่ไร่ ขอบพระคุณค่ะ
aruneekampeera2504@hotmail.com (IP:182.93.202.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 203 5 พ.ย. 2555 (11:44)

คห.ที่ 202  คุณให้ความยาวสี่ด้านมาให้ แต่สี่อย่างนี้ไม่พอใช้คำนวนครับ ต้องให้  ๑) ความยาวของเส้นทะแยงมุมเส้นใดเส้นหนึ่ง หรือ ๒) ขนาดของมุมเป็นองศาของมุมใดมุมหนึ่งใน ๔ มุม  จะใช้ ๑) หรือ ๒) ก็ได้ แต่ ๑) หาง่ายกว่ามาก

ขอแนะนำให้ย้อนกลับไปอ่านกระทู้เก่าๆ เช่น 119 ถ้าไม่เข้าใจ


 


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5945 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 204 15 มี.ค. 2556 (10:57)
ยาว 120 กวาง 88 ยาว 70 กวาง 50 เท่ากับกี่ไร่ครับ
see-0022@hotmail.com (IP:113.53.153.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 205 15 มี.ค. 2556 (12:11)


ข้อมูลรายละเอียดมีไม่พอ  ต้องบอกความยาวของเส้นแนวทะแยงมุมมาด้วยเส้นใดเส้นหนึ่ง  ถึงจะคำนวนหาพื้นที่ได้  ตามสูตร           พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ x ความยาวเส้นทะแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 206 15 มี.ค. 2556 (21:36)
รบกวนช่วยคำนวณหาพื้นที่ที่ดินให้หน่อยครับ พื้นที่ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับ ด้าน A = 109 วา,B = 98 วา,C = 80 วา,และ C = 36 วาครับ อยากทราบว่าพื้นดังกล่าวคิดเป็นกี่ไร่ครับ /ขอบคุณครับ
naicrub_j@hotmail.com (IP:223.27.210.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 207 15 มี.ค. 2556 (23:32)


ข้อมูลรายละเอียดมีไม่พอ  ต้องบอกความยาวของเส้นแนวทะแยงมุมมาด้วยเส้นใดเส้นหนึ่งรวมเป็นทั้งหมด  5  เส้น  ถึงจะคำนวนหาพื้นที่ได้


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 208 14 พ.ค. 2556 (08:28)


ช่วยคำนวณพื้นที่หกเหลี่ยม แต่ละด้านกว้างเท่ากัน 5 เมตร แต่ไม่ได้วัดแนวขวางก็เลยคำนวณพื้นที่ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


namtansaii
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 209 14 พ.ค. 2556 (09:26)


คุณก็ทราบว่าไม่ได้วัดมาแล้วคำนวณพื้นที่ไม่ได้ ก็ควรวัดให้ละเอียดและบอกมาใหม่ครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 210 14 พ.ค. 2556 (10:29)

ผมลองไปค้นดู ถ้ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า  แล้วแต่ละด้านยาว L  
พื้นที่ของหกเหลี่ยมนั้น จะเท่ากับ L2 x 2.598076211 

ดังนั้นพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าซึ่งแต่ละด้านยาว 5 เมตร จะมีเนื้อที่  52
 2.598076211 = 64.951905275 ตารางเมตร

ไม่ทราบว่าละเอียดพอไหม  ๕๕๕


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5945 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 211 14 พ.ค. 2556 (11:41)

รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ที่รู้เพียงความยาวของด้านทั้งหก มีพื้นที่เป็น 6 เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวแต่ละด้านเท่ากับรูปหกเหลี่ยมนั้นสูตร การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม คือ 


เมื่อความยาวของด้านทั้งสามคือ a, b, c   และ   


ในกรณีที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ค่า a, b, c จะเท่ากันทั้ง 3 จำนวน ตามโจทย์ในความเห็น 208 จะได้ a = b = c = 5


เมื่อคำนวณพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 1 รูปได้แล้ว ก็คูณด้วย 6 เป็นพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าค่ะ


 


ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4142 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 212 14 พ.ค. 2556 (16:38)
หกเหลี่ยมนี้ ทุกด้านยาวเท่ากันหมด แต่ไม่สามารถหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปหนึ่งแล้วเอาหกคูณ ด้วยแต่ละรูปพื้นที่ไม่เท่ากัน

แต่หากคำว่า หกเหลี่ยมด้านเท่า หมายความว่าต้องเป็นหกเหลี่ยมที่มีทั้งด้านและมุมเท่ากันทั้งหมดก็ สามารถทำแบบความเห็นที่ 210 และ 211 ได้ครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 213 14 พ.ค. 2556 (17:01)


จริงด้วย เรียกชื่อให้เต็มๆ ต้องเรียกว่า รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ค่ะ  ขออนุญาตเติมคำว่า "มุมเท่า" ในความเห็น 210 และ 211 นะคะ


ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4142 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 214 14 พ.ค. 2556 (23:39)

ขอบคุณคุณครูไผ่ครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 215 14 พ.ค. 2556 (23:41)


แล้วหนูน้ำตาลทรายต้องการหกเหลี่ยมแบบไหนครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 216 25 พ.ค. 2556 (14:03)
รบกวนช่วยหาพื้นที่ให้หน่อยนะคะ....ด่วนๆค่ะ

เขาวัดมาแยกกันออกเป็น 2 แปลง ช่วยหาให้หน่อยนะคะ ไม่ได้วัดขนาดความยาวเส้นทะแยงมุมมาด้วย เอาคร่าวๆก็ได้ค่ะว่าเป็นกี่ไร่ กี่ตารางวานะคะ

แปลงที่1
กว้าง120เมตร อีกด้าน 140 เมตร
ยาว 180เมตร อีกด้าน 185 เมตร

แปลงที่2
กว้าง132เมตร อีกด้าน 128 เมตร
ยาว 211เมตร อีกด้าน 292 เมตร
noki0074@gmail.com (IP:202.129.204.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 217 25 พ.ค. 2556 (16:06)


แปลงที่  1   ใช้โปรแกรมคำนวณได้ประมาณ  12  ไร่  1  งาน  731  ตารางวาแปลงที่  2  ได้  19  ไร่  3  งาน  223  ตารางวาดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณพื้นที่นา (Excel)http://touchwon99.exteen.com/20110724/excel


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 218 25 พ.ค. 2556 (17:23)
ขอบคุณมากค่ะ.....คุณนกแสก โปรแกรมโหลดไม่ได้นะคะ มีใครมีวิธีคิดอื่นๆให้ดูด้วยมั้ยคะ เพราะอยากรู้ว่าวิธีคิดยังไงค่ะ?
นก (IP:202.129.204.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 219 25 พ.ค. 2556 (19:34)

โปรแกรมคำนวณพื้นที่นา (Excel)


http://www.4shared.com/file/Tk2RpEwz/5407-15_.html


โหลดโปรแกรมมาแล้ว  ใช้โปรแกรม  Winrar  ช่วยแตกไฟล์  โปรแกรม Winrar  หาโหลดได้ฟรีในอินเตอร์เน็ต


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 220 25 พ.ค. 2556 (22:12)
สี่เหลี่ยมทั้งสองรูปนี้มีเงื่อนไขตามแปลงที่หนึ่งของความเห็น สองร้อยสิบหก

พื้นที่รูปทางซ้ายและทางขวาต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งหรือสองเท่า (แล้วแต่ว่าจะเทียบกันอย่างไร)

ดังนั้นหากคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยรู้เพียงด้านสี่ด้าน ไม่เรียกว่าประมาณครับ แต่เรียกว่ามั่ว

คุณจะต้องบอกความยาวเส้นทะแยงมุมมาอีก 1 เส้น หรือบอกมุมระหว่างด้านคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้มาอย่างน้อยอีก 1 มุมครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 221 16 มิ.ย. 2556 (19:06)
ช่วยหน่อยนะค่ะ หาพื้นที่ให้หน่อยว่ามีกี่ตารางวา
กว้าง 27.80 ม. กับ 24.80ม.
ยาว 30.28 ม. กับ 28.85 ม.
ขอบคุณค่ะ
to_no_sama@hotmail.com (IP:125.25.113.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 222 16 มิ.ย. 2556 (19:38)


คำถามที่ 221 ไม่มีคำตอบครับ เพราะไม่รู้ความยาวของเส้นทะแยงมุมเส้นใดเส้นหนึ่ง  อาจารย์นิรันดร์ตอบไว้สวยมากใน ค.ห. 220 ก่อนหน้าที่คุณถามมาข้อเดียว กลับไปอ่านที่อาจารย์ตอบไว้คงจะเข้าใจว่าทำไมไม่มีใครตอบคำถามคุณได้ 


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5945 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 223 27 มิ.ย. 2556 (12:49)


หาพื้นที่ให้หน่อย กว้าง40.5กับ33.5 ยาว 76 กับ87ได้กี่ไร่


cat2122@hotmail.co.th
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 224 27 มิ.ย. 2556 (14:17)


ยังตอบไมได้  ต้องวัดความยาวเส้นทะแยงมุมมาอีกเส้นหนึ่งด้วย


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 225 30 มิ.ย. 2556 (15:13)


ความเห็นที่ 174 เป็นเรื่องติดตลกเกี่ยวกับที่มาของ 2¶R ที่ว่าดิฟ ¶Rจะได้ความยาวเส้นรอบวงกลม ในโปรแกรมส่วนมากคงอินทริเกรตในการหาพื้นที่ ส่วนสูตรที่กล่าวมานั้นเป็นมุมองแบบประมาณหรือจุลภาคครับ อย่างใน Autocad แต่คุณเชื่อโปรแกรมหรือเปล่า ? คนปัญหาเยอะมักทำอะไรไม่สำเร็จ ใช่เค้าผิดนะ 


phongphanp
ร่วมแบ่งปัน55 ครั้ง - ดาว 70 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 226 23 ก.ย. 2556 (05:17)
ทิศใต้กว้าง42 เมตร ทิศเหนือกว้าง43เมตร ทิศตะวันออกกว้าง 41 เมตร ทิศตะวันตกกว้าง 47 เมตร จะคำนวณออกมาเป็นไร่ได้อย่างไรช่วยอธิบายวิธีการทำให้หน่อยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ
amporntiwa (IP:110.49.251.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 227 20 ต.ค. 2556 (14:09)
ช่วยทีครับ พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
เหนือ 40.30 ม. ใต้ 36.30 ม.
ตะวันออก 41.40 ม. ตะวันตก 43.40 ม.
ทะแยงมุมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือ ไป ตะวันตกเฉียงใต้ 59.70 ม.

เนื้อที่กี่ ไร่ ครับ
Tek (IP:110.77.203.121)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 228 20 ต.ค. 2556 (14:54)


รูปเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 229 20 ต.ค. 2556 (15:02)


ถ้าใช่ก็ A = 1.009 ไร่ครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 230 17 พ.ย. 2556 (12:41)
ถ้าพื้นที่เป็นดอยและเป็นเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันเลยหลายเหลี่ยม วัดยากมากค่ะ ใช้ Google Map วัดเส้นรอบวงได้ทั้งหมด 650 เมตร ยังงี้พอจะคำนวนคร่าวๆ ได้มั๊ยคะว่าเป็นพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่
peenij@hotmail.com (IP:223.207.4.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 231 17 พ.ย. 2556 (22:44)


หากมีรูปและมีมาตราส่วนที่ถูกต้องก็สามารถคำนวณได้ครับ

ความแม่นยำขึ้นกับความละเอียดของข้อมูลและวิธีคำนวณครับ


 


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 232 6 ธ.ค. 2556 (19:57)
ช่วยคำนวณที่ให้ผมหน่อยครับ ยาวด้านที่ 1 เท่ากับ92.50 เมตร ด้านที่ 2 ยาว เท่ากับ81.50 เมตร
กว้าง ด้านที่ เท่ากับ 35.50 เมตร ด้านที่ 2 เท่ากับ 34.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
sooksun.isu@gmail.com (IP:1.1.187.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 233 8 ธ.ค. 2556 (16:07)


ข้อมูลไม่พอให้ตอบได้อย่างถูกต้อง


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 234 13 ธ.ค. 2556 (11:24)

ช่วยคำนวนให้หน่อยค้ะ                   


Commencement Plant


(12,980 Sq.M)2 - 0 - 11.30 - 1 - 60.10 - 1 -17.60 - 0 - 72.84 - 1 - 29.01 - 1 - 94.40 - 0 - 07.1EIA Report (Assumed)


Rai-Ngan-Square.Wah6 - 2 - 65.10 - 1 - 60.10 - 1 -17.60 - 0 - 72.84 - 1 - 291 - 3 - 98.10 - 0 - 07.1

After Amalgamated


(Actual Land area at presently)2 - 0 - 11.30 - 1 - 60.10 - 1 -17.60 - 0 - 72.81 - 2 - 86.01 - 3 - 98.10 - 0 - 07.11 - 1 - 72.51 - 0 - 70.5เท่ากับกี่ไร่กี่งานกี่ตารางเมตร พอได้คำตอบรบกวนช่วยทำให้เป็นตารางเมตรด้วยค้ะ


 


ขอบคุณมากค้ะ 


 


apiradeeth
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 235 14 ธ.ค. 2556 (17:44)
ช่วยคิดให้หน่อยค่ะว่ากี่ ตารางเมตร จะได้สร้างบ้านถูก ที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ
1.) กว้าง 10 กับ 10 ยาว 8 กับ 8
2.) กว้าง 8 กับ 8 ยาว 5 กับ 5
hugline
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 236 15 ธ.ค. 2556 (12:35)


ตัวเลขที่ให้มามีหน่วยเป็นอะไรครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 237 19 ม.ค. 2557 (17:45)
รบกวนคำนวนให้ด้วยค่ะ ทิศเหนือ 194ม. ใต้ 156 ม. ออก 90 ม. ตก 114 ม. เท่ากับกี่ไร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ /รักษ์
tonenana_y@hotmail.com (IP:110.77.197.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 238 22 ม.ค. 2557 (10:27)


ข้อมูลเท่านี้ หาค่าไม่ได้

ใครทำได้ก็ มั่ว หรือไม่ก็จงใจหลอกกันคุณต้องบอกความยาวเส้นทะแยงมุมกับความยาวเส้นกิ่งสองเส้นครับวาดรูปคร่าวๆ ใส่ด้านมาในรูป และบอกความยาวเส้นทะแยงมุมอีก 1 เส้น หรือ 2 เส้นเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น

แล้วจะคำนวณให้ครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 239 26 มี.ค. 2557 (23:23)
 รบกวนด้วยค่ะ  อยากทราบว่าต้องวัดแต่ละด้านกี่เมตรค่ะ ถึงจะได้พื้นที่ตามต้องการ .


signn
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 240 27 มี.ค. 2557 (09:43)

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น


                                        =  1/2 x (79 x 500) x [(39 + 34) x 500]


                                        =  720875000  ตารางมิลลิเมตร


 แปลงให้หน่วยตารางวา  จะได้


           1000,000  ตารางมิลลิเมตร   =   1  ตารางเมตร


     ถ้า


           2883.5  ตารางมิลลิเมตร  =  720875000 x 1/1000,000 


                                                    =  720.9  ตารางเมตร


แปลงให้เป็นหน่วยตารางวา  จะได้


             4  ตารางเมตร  =  1  ตารางวา


       ถ้า


   0.0028835  ตารางเมตร  =  720.9 x 1/4 


                                            =  180.2  ตารางวา


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 241 27 มี.ค. 2557 (09:44)

เวลาคำนวณเอา 500 คูณความยาวเข้าไป


 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 242 27 มี.ค. 2557 (10:39)


จากคห.  239 ต้องการแบ่งเป็น2ส่วน ส่วนที่2 ต้องการพื้นที่ 124 ตรว.ขอบคุณค่ะ 


signn
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 243 27 มี.ค. 2557 (12:11)


180.2 - x  =  124  ตารางวา             x  =  180.2 - 124  =  56.2  ตารางวา ดังนั้น  ส่วนที่  1  ต้องมีพื้นที่ประมาณ  56.2  ตารางวา


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 244 28 มี.ค. 2557 (14:25)
ข้อมูลด้านของสี่เหลี่ยม และเส้นทะแยงมุมที่ให้มามีความขัดแย้งกันอยู่บ้าง 

ลองวาดรูปดูแล้วพบว่าไม่ลงตัวครับ

อย่างไรก็ตาม หากเชื่อเลขนัยสำคัญเพียง 2 ตำแหน่งก็ไม่เสียหายอะไร


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 245 3 มิ.ย. 2557 (13:14)
เส้นรอบรูปสามเหลี่ยมยาวเท่ากับ42เซนติเมตรแล้วพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ขนาดเท่าไหร่ค่ะ
กรรณิกา จันทร์อ้น (IP:49.48.181.69)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 246 4 มิ.ย. 2557 (22:49)


ต้องบอกชนิดของสามเหลี่ยมหรือเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมจึงจะหาได้อย่างถูกต้อง

ไม่งั้นก็ต้องมั่วเอา


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 247 8 มิ.ย. 2557 (00:23)
ขอความกรุณา ช่วยคำนวณ
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
ทิศเหนือ 44.20 ม. ใต้ 42.00 ม.
ตะวันออก 42.40 ม. ตะวันตก 33.40 ม.
ทะแยงมุมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือ ไป ตะวันตกเฉียงใต้ 61.10 ม.

มีเนื้อที่ คิดเป็นกี่ไร่ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
somrit13@yahoo.com (IP:158.108.109.232)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 248 8 มิ.ย. 2557 (10:30)


พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

ทิศเหนือ 44.20 ม. ใต้ 42.00 ม.

ตะวันออก 42.40 ม. ตะวันตก 33.40 ม.

ทะแยงมุมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือ ไป ตะวันตกเฉียงใต้ 61.10 ม.มีเนื้อที่ คิดเป็นกี่ไร่  สูตร  พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  =  ½ × เส้นทะแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง  2  เส้น                                                   =  0.5 x 61.1 x (29 + 24)                                                   =  1619.15  ตารางเมตรแปลงให้เป็นหน่วยไร่  จะได้       1600  ตารางเมตร        เท่ากับ         1  ไร่   ถ้า       1619.15  ตารางเมตร      เท่ากับ       1619.15 x 1/1600  =  1.01  ไร่


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5640 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 249 28 ก.ค. 2557 (19:52)

รบกวนช่วยคำนวนหาพื้นที่ให้หน่อยค่ะ ว่าจะได้กี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา ค่ะ


ทิศตะวันออก 96 เมตร
ทิศตะวันตก 1,208 เมตร
ทิศเหนือ 72 เมตร
ทิศใต้ 95 เมตร


waja
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 250 31 ก.ค. 2557 (14:03)


ข้อมูลที่ให้มา เป็นไปไม่ได้ครับ

และการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้น ทราบเพียงด้านสี่ด้านยังไม่พอครับ

ต้องทราบความยาวเส้นทะแยงมุมด้วย

หากใครคำนวณได้ด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้

แสดงว่ามั่ว หรือไม่ก็จงใจหลอกคุณนะครับ


 


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 251 1 ส.ค. 2557 (10:31)


ขอบคุณค่ะ เดียวไปวัดเส้นทะแยงมุมมาใหม่ ให้นะค่ะ


waja
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 252 2 ส.ค. 2557 (04:06)
รบกวนด้วยค่ะ
อยากทราบราคาวัดที่ดิน5ไร่
keaty88@hotmail.com (IP:1.47.227.237)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 253 2 ส.ค. 2557 (22:36)
ผมว่า
วัดมาใหม่ทุกด้านด้วยนะครับ
เพราะด้านที่วัดมานั้นมันมีที่ผิดด้วย
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 254 3 ส.ค. 2557 (17:38)
ที่ดินแปลงนี้ยาว 30 วา กว้าง 16 วา คิดเป็นกี่ไร่
ฝน (IP:1.47.202.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 255 3 ส.ค. 2557 (19:05)

ถ้าเป็น4เหลี่ยมผืนผ้า
ก็เอา กว้าง × ยาว÷400=ไร่ ครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27016 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 256 14 ส.ค. 2557 (00:57)


นานๆแวะเข้ามา ขออนุญาติแชร์เกร็ดเล็กๆแล้วกันครับ

ถ้าเป็นหนังสือต่างประเทศ เค้าจะเอาหน่วยไปใช้ในการคำนวณด้วย ซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์เรารู้กันว่า 1 วา มี 2 เมตรแล้ว 1 ตารางวา มีกี่ ตารางเมตร ???วิธีการมองง่ายๆ ก็คือ ตารางวา ที่เราเห็น สามารถเขียนย่อได้เป็น วา2ดังนั้น 1 วา= 1 *(2เมตร)2=1*22 เมตร2 = 4 เมตร2 อีกตัวอย่างนึง เช่น 1 ตารางกิโลเมตร มี กี่ตารางเมตร ???1 km2 = 1 (1000m)2 = 1000000 m21 ลูกบาศก์กิโลเมตร มีกี่ลูกบาศก์เมตร ???1 km3 = 1 (1000m)3 = 109 m3


M_KunG
ร่วมแบ่งปัน123 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม