การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง

ชื่อเรื่อง                การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง


                                กรุงเทพมหานคร


ชื่อผู้เขียน            นางสาวศิริวรรณ  หวังพินิจกุล


                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


บทคัดย่อ


             การศึกษาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2550


  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ประกอบอาหารโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร     ปีการศึกษา  2550   จำนวน  100  คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบเลือกตอบ ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100   สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีแจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard   Deviation)  


             ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 ในด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิตและ ด้านผลกระทบ  พบว่าทุกด้านได้มีการดำเนินการ  ผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับ                 การดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันในภาพรวมระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด   สรุปได้ดังนี้  การจัดโครงการอาหารกลางวัน สามารถตอบสนองความต้องการของ นักเรียน   ผู้ปกครอง มีการจัดภาชนะใส่อาหาร เพียงพอ สะอาด มีการเก็บอย่างเป็นระเบียบ  มีการรายงานผลตามการปฏิบัติงาน ตามโครงการอาหารกลางวันให้สำนักการศึกษาได้รับทราบทุกสิ้นปีการศึกษา การจัดโครงการอาหารกลางวัน ช่วยพัฒนาสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหารครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550


             ผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันได้บรรลุตามวัตถุประสงค์     นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร


 

6 เม.ย. 2552 13:41
38 ความเห็น
80517 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 3 เด็กเก่าค่ะ (Guest)

โรงเรียนวิชากรดีมากเยยค่ะคุณครูทุกคนก็นิสัยดีด้วยค่ะถึงจะดุไปหน่อยแต่ก็ดีอ่ะค่ะ ได้ข่าวว่าโรงเรียนวิชากรจะสร้างโรงเรียนให้ดีกว่าเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างตอนไหนตอนนี้หนูอยู่ม.4แล้วคิดถึงครูแสงเดือนจังและครูรัดกล้าด้วยรักมากเยยค่ะ ถ้าว่างๆหนูจะไปหาค่ะ

6 ส.ค. 2552 17:43


ความคิดเห็นที่ 5 จบมานานแล้ว (Guest)

ดุจริง ๆแต่ครูแสงเดือนดีกว่าเพื่อนใจดีมากกกกกกกกกกกกกกกกเข้าใจเด็ก
ชอบอยู่คนเดียว แต่ส่วนใหญ่ก้อดุ
9 ธ.ค. 2552 14:57


ความคิดเห็นที่ 7 nubeezeza@hotmail.com (Guest)

เราก้จบที่นี่มา จบมา 8 ปีแระได้เรียนกับ อ. แสงเดือน อ. รัดเกล้า อ. สมจิต อ.มนตรี อ. ชัยณรงค์ คิดถึงมาก

อยาเจอเพื่อนๆมาก เราชื่อ รุ่งนภา ขุนหอม ตอนป.6 อยู่ห้อง 2 ใครจำได้ก้แอด facebook มาน่ะ rungnapa kunhom
4 เม.ย. 2553 08:44


ความคิดเห็นที่ 9 peach_umio@hotmail.com (Guest)

เอ่อถ้าคุณ golf ได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้อีก ช่วยแอดเมลล์ทีนะคะ สงสัยว่าจะจบรุ่นเดียวกันมารึป่าว

ชอบอาจารย์ ชัยณรงค์ เหมือนกัน เพราะเป็นนักดนตรีที่โรงเรียน ยังไงอย่าลืมแอดมานะคะ

เพื่อนรุ่นนี้ตามหายากมากค่ะ ^^~ ชื่อ พีช....
14 ก.ค. 2553 02:11


ความคิดเห็นที่ 10 ศิษย์เก่า (Guest)

คิดถึง อ.รัดเกล้า,อ.เยาวภา,อ.ชัยณรงค์มากเลยค่ะ ไม่ได้ไปหานานแล้ว

จบเมื่อปี พ.ศ.2548 อยากเจอเพื่อนๆอีกครั้ง

ชอบอ.รัดเกล้ามากเลย อยากเจออาจารย์อีก
5 ส.ค. 2553 09:23


ความคิดเห็นที่ 18 พิพัฒน์ เตชะบูรณเทพพาภรณ์ (Guest)

อยากเจอคุณครูรัดเกล้า และ ครู เยาวภามาก คับ ผมจบป.6ตอน2ปีที่แล้วอะคับ


คุณครูรัดเกล้าดุมาก แต่ก้สอนดีคับ ทำให้ผมทำข้อสอบอังกฤษได้นิดหน่อยคับ
27 ส.ค. 2553 11:24


ความคิดเห็นที่ 19 dew.12345@hotmail.com (Guest)

นี่คือเด็กหญิงชนิดานะค่ะนู๋เคยอยู่ห้องคุณครูวิไลสิ่งที่อยากบอกหนูคิดถึงอาจารย์วิไลเสมอนะค่ะวางๆเดี๋ยวหนูไปหานะค่ะป 2/1ตอนนี้หนูอยู่ป6 แล้วค่ะ
21 ก.ย. 2553 21:22


ความคิดเห็นที่ 21 Aom (oomarunkamol@hotmail.com) (Guest)

คอมเมนดี ดี กันหน่อย ๆๆ
30 ก.ย. 2553 11:16


ความคิดเห็นที่ 22 ผู้ดีตีนแดง (Guest)

คนที่ชื่อ ชนิดา นี่ ลาออก ไป ตั้งแต่ ป2 แล้ว ใช่ป่ะ

ตอบ ด้วย กลับ ด้วย น่ะ เทอ
30 ก.ย. 2553 12:53


ความคิดเห็นที่ 23 ด.ญ ดวงพร (Guest)

ครูทุกคนค่ะ หนูคิดถึงมากๆๆเลยค่ะอ.รัดเกล้าใจดีมากเลยค่ะหนู จะรักครูทุกท่านตลอดไป *-*


จากนักเรียนที่รัก
24 ต.ค. 2553 14:08


ความคิดเห็นที่ 24 เด็กป.5 (Guest)

โรงเรียนนี้ดีมากค่ะ ครูใจดีมาก ค๊ !

แต่เก็ ยัง จำได้ น๊ ค๊ คุนครูมะยุลี ค่ะ ครู ละเมียด ค๊ !

หนูคิดถึง ครู น๊ ค๊ >_< ว่างง ๆ หนูจะไปหา น๊ ค๊ !
1 พ.ย. 2553 21:14


ความคิดเห็นที่ 26 benz_31@hotmail.com (Guest)

ผมชื่อ สรรเพชญ ดวงจำปา ครับ คัยรู้จักผม เเอส เมล มา หน่อย นะ อยาก เจอ เพิ๊ล เก่า มาก ๆ
1 ธ.ค. 2553 06:05


ความคิดเห็นที่ 27 muw-lux-classic@hotmail.co.th (Guest)

ตอนนี้อายุ 20 แร้วค่ะ เรียนจบปี 2545 คิดถึงอาจารย์รัดเกล้ามากค่ะ เพิ้ลๆๆรุ่นนี้ก้อม้ายด้ายติดต่อกัลเรย คัยจบรุ่น 45 ก้อ mail มาเล่นกานบ้างโน๊ะ ม้ายด้ายปัยเล่นที่ รร. เลย เปลี่ยนปัยมากๆๆๆๆ น.ส. ศิริพร มะนาศรี มิวจร้า เพิ้ลๆๆเหนก้อทักกานบ้างณ๊ รุ่นณ๊องก้อด้ายจร้า
24 ธ.ค. 2553 12:57


ความคิดเห็นที่ 28 mski-mski@@hotmail.com (Guest)

รักโรงเรียนมากเยยยยยยยยยย:D
29 ธ.ค. 2553 16:37


ความคิดเห็นที่ 29 janty.4.2@hotmail.com (Guest)

ชอบครูรัดเกล้ามากค่ะ ชอบครูทุกคนเลยค่ะ
5 ม.ค. 2554 19:58


ความคิดเห็นที่ 30 จากสีเขียว (Guest)

ผอ . โรงเรียน วิชากร ลำเอียง วันกีฬาสี ลำเอียงให้สีส้มชนะ

ผอ.เข้าข้าง ประธานนักเรียน เกินไป ๆๆๆ

มีแต่สีอื่นๆๆ บอกว่า สีชมพูเลิศ สุด
7 ม.ค. 2554 17:43


ความคิดเห็นที่ 31 ฝ้าย (Guest)

คิดถึง อ.รัตเกล้า อ. เยาวภา อ.ชัยณรงค์ ครู นาย ครูจีรววณ มาก จบป.6มา2ฃ 2 ปี และ อยู่ห้อง ครู หนิง ป. 6/2 อ่ะ ค่ะ
นู๋ อยาก จะ บอก ว่า รัก ครู ทุก คน และ นู๋ สัญญา ว่า จะ มา เยี่ยม ครู แน่ๆ ค่ะ รีบ สร้าง มัธยม เร็วๆ นะ ตอน นี้ อยู่ ม. 1 น่ะ ค่ะ
11 ก.พ. 2554 21:10


ความคิดเห็นที่ 32 ขวัญจิต (Guest)

คิดถึงอาจารย์สมรักษ์มารค่ะ
1 ก.ค. 2554 20:42


ความคิดเห็นที่ 33 นี้บีมนะครับ เด็กชายวัชรพง ศรีลาพัด (Guest)

ผมไม่กล้าบอกนะครับว่าผมอยากจะขยันแต่ทำไรผมก็ติดเล่นตลอดนะครับตามจริงผมอยากให้ผมเก่งนะแต่ผมก็ไม่ฉลาดเท่าใดผมก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะตั้งใจเรียนผมอยู่ห้องครูรัตนสุพรครับเรียนอยู่ตอนนี้ไม่ได้จบนะตอนนี้เรียนสนุกมาก
19 ก.ค. 2554 19:37


ความคิดเห็นที่ 34 จากก้อง เด็กชายวุตทิพง เจริญเพรชนาค (Guest)

ผมอยากเรียนนะผมไม่ค่อยฉลาดนักแต่ผมจะพยายามให้มากครับตอนนี้อ่านหนังสือออกไปมากแล้วแต่ผมจะพยายามต่อ
19 ก.ค. 2554 19:39

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น