การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง

ชื่อเรื่อง                การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง


                                กรุงเทพมหานคร


ชื่อผู้เขียน            นางสาวศิริวรรณ  หวังพินิจกุล


                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


บทคัดย่อ


             การศึกษาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2550


  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ประกอบอาหารโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร     ปีการศึกษา  2550   จำนวน  100  คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบเลือกตอบ ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100   สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีแจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard   Deviation)  


             ผลการประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 ในด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิตและ ด้านผลกระทบ  พบว่าทุกด้านได้มีการดำเนินการ  ผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับ                 การดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันในภาพรวมระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด   สรุปได้ดังนี้  การจัดโครงการอาหารกลางวัน สามารถตอบสนองความต้องการของ นักเรียน   ผู้ปกครอง มีการจัดภาชนะใส่อาหาร เพียงพอ สะอาด มีการเก็บอย่างเป็นระเบียบ  มีการรายงานผลตามการปฏิบัติงาน ตามโครงการอาหารกลางวันให้สำนักการศึกษาได้รับทราบทุกสิ้นปีการศึกษา การจัดโครงการอาหารกลางวัน ช่วยพัฒนาสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหารครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550


             ผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันได้บรรลุตามวัตถุประสงค์     นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร


 
ความคิดเห็นที่ 30

จากสีเขียว (Guest)
7 ม.ค. 2554 17:43
 1. ผอ . โรงเรียน วิชากร ลำเอียง วันกีฬาสี ลำเอียงให้สีส้มชนะ

  ผอ.เข้าข้าง ประธานนักเรียน เกินไป ๆๆๆ

  มีแต่สีอื่นๆๆ บอกว่า สีชมพูเลิศ สุดความคิดเห็นที่ 27

muw-lux-classic@hotmail.co.th (Guest)
24 ธ.ค. 2553 12:57
 1. ตอนนี้อายุ 20 แร้วค่ะ เรียนจบปี 2545 คิดถึงอาจารย์รัดเกล้ามากค่ะ เพิ้ลๆๆรุ่นนี้ก้อม้ายด้ายติดต่อกัลเรย คัยจบรุ่น 45 ก้อ mail มาเล่นกานบ้างโน๊ะ ม้ายด้ายปัยเล่นที่ รร. เลย เปลี่ยนปัยมากๆๆๆๆ น.ส. ศิริพร มะนาศรี มิวจร้า เพิ้ลๆๆเหนก้อทักกานบ้างณ๊ รุ่นณ๊องก้อด้ายจร้าความคิดเห็นที่ 36

25/9/544 (Guest)
25 ก.ย. 2554 11:53
 1. ผมรักคุณครูเยวภา จากอัธพลความคิดเห็นที่ 28

mski-mski@@hotmail.com (Guest)
29 ธ.ค. 2553 16:37
 1. รักโรงเรียนมากเยยยยยยยยยย:Dความคิดเห็นที่ 7

nubeezeza@hotmail.com (Guest)
4 เม.ย. 2553 08:44
 1. เราก้จบที่นี่มา จบมา 8 ปีแระได้เรียนกับ อ. แสงเดือน อ. รัดเกล้า อ. สมจิต อ.มนตรี อ. ชัยณรงค์ คิดถึงมาก

  อยาเจอเพื่อนๆมาก เราชื่อ รุ่งนภา ขุนหอม ตอนป.6 อยู่ห้อง 2 ใครจำได้ก้แอด facebook มาน่ะ rungnapa kunhomความคิดเห็นที่ 29

janty.4.2@hotmail.com (Guest)
5 ม.ค. 2554 19:58
 1. ชอบครูรัดเกล้ามากค่ะ ชอบครูทุกคนเลยค่ะความคิดเห็นที่ 2

13 (Guest)
6 ส.ค. 2552 17:30
 1. 1564
ความคิดเห็นที่ 3

เด็กเก่าค่ะ (Guest)
6 ส.ค. 2552 17:43
 1. โรงเรียนวิชากรดีมากเยยค่ะคุณครูทุกคนก็นิสัยดีด้วยค่ะถึงจะดุไปหน่อยแต่ก็ดีอ่ะค่ะ ได้ข่าวว่าโรงเรียนวิชากรจะสร้างโรงเรียนให้ดีกว่าเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างตอนไหนตอนนี้หนูอยู่ม.4แล้วคิดถึงครูแสงเดือนจังและครูรัดกล้าด้วยรักมากเยยค่ะ ถ้าว่างๆหนูจะไปหาค่ะ
ความคิดเห็นที่ 4

สุนิษา พิทักพิเศษ (Guest)
6 ต.ค. 2552 17:59
 1. เนา
  มาก
  วิชูทิศดีกว่าความคิดเห็นที่ 5

จบมานานแล้ว (Guest)
9 ธ.ค. 2552 14:57
 1. ดุจริง ๆแต่ครูแสงเดือนดีกว่าเพื่อนใจดีมากกกกกกกกกกกกกกกกเข้าใจเด็ก
  ชอบอยู่คนเดียว แต่ส่วนใหญ่ก้อดุความคิดเห็นที่ 6

golf (Guest)
28 ธ.ค. 2552 03:22
 1. ผมจบมา12ปีแล้วชอบครูชัยณรงค์
ความคิดเห็นที่ 37

แก็ง amjo (bomb) (Guest)
5 ต.ค. 2554 08:48
 1. ใคร รู้จัก อีดวงพร มั่ง ครับ ?

  ระวังมันจะจับกินตับน่ะ ตับ ..ตับ ตับ+++


  ..... ..... ..... ............. .... .... ...............
  ....... ....... ..... ............. .... .... ...............
  .......... .......... ..... .... .... .... .... ........
  ..................... ............. ............. .... .... ...............
  ................... ............. ............. ........ ...............
  .................
  ..............
  ............
  .........
  .......
  .....
  ...
  .ความคิดเห็นที่ 8

bombza1998@hotmail.com (Guest)
2 ก.ค. 2553 20:25
 1. ผ.อ.ดวงพร เชื้อเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชากร ผมขอบอกว่าโครด ค ว ย คับ โกงเงินโรงเรียนหลายบาทบอกว่าส่งเสริมการกีฬา75000บาท
  ผลออกมาไม่ถึง750บาทความคิดเห็นที่ 9

peach_umio@hotmail.com (Guest)
14 ก.ค. 2553 02:11
 1. เอ่อถ้าคุณ golf ได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้อีก ช่วยแอดเมลล์ทีนะคะ สงสัยว่าจะจบรุ่นเดียวกันมารึป่าว

  ชอบอาจารย์ ชัยณรงค์ เหมือนกัน เพราะเป็นนักดนตรีที่โรงเรียน ยังไงอย่าลืมแอดมานะคะ

  เพื่อนรุ่นนี้ตามหายากมากค่ะ ^^~ ชื่อ พีช....ความคิดเห็นที่ 10

ศิษย์เก่า (Guest)
5 ส.ค. 2553 09:23
 1. คิดถึง อ.รัดเกล้า,อ.เยาวภา,อ.ชัยณรงค์มากเลยค่ะ ไม่ได้ไปหานานแล้ว

  จบเมื่อปี พ.ศ.2548 อยากเจอเพื่อนๆอีกครั้ง

  ชอบอ.รัดเกล้ามากเลย อยากเจออาจารย์อีกความคิดเห็นที่ 11

เด็กเก่า (Guest)
5 ส.ค. 2553 09:34
 1. เราก็จบมานานแล้ว ตอนนี้อยู่ ปวช.1 โรงเรียนพณิชยการจำนงค์

  คิดถึงอาจารย์ทุกคนมากเลย ผ.อ.รุ่นนี้บริหารโรงเรียนก็ดีอยู่นะ

  แต่โกงเงินโรงเรียนไปตั้งหลายบาทความคิดเห็นที่ 12

แก๊ง amjo (Guest)
12 ส.ค. 2553 22:09
 1. ผอ.ดวงพร เชื้อเนตร โคตรๆๆๆๆ งกอ่ะ บอกไว้ก่อน พี่แกชอบกินตังเด็ก


  รัฐบาลให้งบ ประ มานมา ตั้งเยอะ ..เกือบ60000บาท


  ?? แมร่ง ไม่เอามาทัม เชี้ย รัยเลย


  แล้วมันบอกว่าทุกคนอ่ะ มี จริต ได้ แต่ไม่ควร มี:ดัดจริต


  แต่มีันอ่ะ พอแต่งชุด ขาวหน่อยทัม เป็นพูดดี


  ทำเป็นพูดเพราะ มัน ว่าคนอื่นไม่เคยยยยยยยยยยยยยยย ดูตัวเองเลยอ่ะความคิดเห็นที่ 13

แเพื่อนๆคงรู้จักสมาชิก amjo (Guest)
12 ส.ค. 2553 22:21
 1. โรงเรียนวิชากร โึครงการอาหารกลางวันที่บอกว่าสะอาด


  ไม่ น่าเชื่ออะ่ แค่อยากบอกว่า ในขนมหวานมีปีกแมลงสาบอยู่


  เพื่อนหนู เพิ่งมาเจอ วันอังคาร ที่10 ส.ค. 53 นี้ เอง


  เพื่อนเกือบรับประมานเข้าไป แต่เพื่อนเหนก่อน ไม่อยากบอกนาม


  แต่แค่ จะบอกว่าเรียนอยู่ ที่ รร. วิชากรอยู่ ป.6/2แค่นี้อ่ะความคิดเห็นที่ 14

อีหนู1 (Guest)
12 ส.ค. 2553 22:24
 1. รู้ ว่า วิชูทิศดีกว่า


  แค่มันโง่กว่า

  ถ้าอยากรู้มาลองวัดได้ความคิดเห็นที่ 15

เปรวสีเงิน (Guest)
13 ส.ค. 2553 18:52
 1. ดีคับเม้นดีๆหน่อยจ้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น