สูตรในการหาความหนาของถังความดัน

<h1>คือผมทำโครงงานเกี่ยวกับการที่เอาความดันอัดเข้าไปภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมีขนาด 75mm x75mm<br />เพิ่งความดันที่ละ0.5โดยครั้งแรกอัดเข้าไปที่0.5bar แล้วสังเกตอาการของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม<br />ว่ามีการบวม ซึม หรือรั่ว รึเป่า และเกิดอาการที่ความดันเท่าไหร่โดยมีความหนาของสแตนเลส1.5 2 3 4<br />ทำการทดลองความหนาละ 3 ครั้ง แล้วมาหาว่าที่ความหนาเท่านี้จะรับแรงดันได้เท่าไหร่<br /><br />เราควรใช้สูตรอะไร คิดดีครับ หรือมีวิธีคิดอย่างไรดีครับ<br /><br />ช่วยหน่อยนะครับ<br /><br />^^"</h1>


ความคิดเห็นที่ 1 

อัศวินเพลิง (Guest)
9 เม.ย. 2552 11:22
 1. แปลงบาร์ให้เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนต์(ที่จริงใกล้กันมาก ใช้ ๑ : ๑ ก็ได้) ไปต่อได้ยัง?
ความคิดเห็นที่ 2

Topping /newkamon@hotmail.com (Guest)
11 เม.ย. 2552 14:12
 1. ยังอะครับ

  คือแบบว่าอยากได้การคิดการหาความดัน

  ของถังรับแรงดันรูปทรงสี่เหลี่ยมอะครับ

  มันคิดไม่เหมือนกับวงกลมอ่ะ

  ช่วยทีฮะ� ^^"
ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
13 เม.ย. 2552 18:55
 1. สูตร   ความดัน  =  แรงดัน/พื้นที่

                 P  =  F/A       นิวตัน/ตารางเมตร     (ความดัน  1  บาร์  =  105  นิวตัน/ตารางเมตร)

  โดยที่  A  คือ  พื้นที่ที่คำนวณจากรูปร่างของภาชนะที่ใช้บรรจุของเหลวหรือก๊าซนั้น ๆ  เช่น  รูปทรงสี่เหลี่ยม  =  กว้าง × ยาว,  ทรงกลม  =  3.142 × r2  เป็นต้น

  จากนั้นก็ทำการทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ  โดยการบรรจุของเหลวหรือก๊าซนั้น ๆ  ลงในภาชนะที่กำหนดไว้  โดยเปรียบเทียบความดัน (ที่มากที่สุดที่จะไม่ทำให้ภาชนะนั้นพัง)กับความหนาของภาชนะที่ใช้บรรจุ  เช่น

     ที่ความหนา  1.5  mm  ใช้ความดันเท่าไหร่  (กำหนดว่าใช้ความดันต่อความหนา  3  ครั้ง)   ดังนั้น  จะได้   ที่ความหนา  1.5  mm  สมมุติว่าใช้ความดัน  P1, P2, P3  จะได้ค่าเฉลี่ย  

          P+ P2 + P3/3         (คือ  นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั้น)  ซึ่งถ้าข้อมูลมาก  (หรือมีจำนวนครั้งที่ทำการทดลองมาก)  ค่าที่ได้จะละเอียดหรือเข้าใกล้ความจริงมาก  เป็นต้น
              
     


   


   
ความคิดเห็นที่ 4

Topping newkamon@hotmail.com (Guest)
20 เม.ย. 2552 13:04
 1. แล้วถ้าผมใช้วิธีตัดคานมาคิดอ่ะครับ
  โดยจะใช้สูตร O(ยิว)=MC/I

  I=b(h3)/12

  M=W(L2)/12

  ได้ไหมอ่ะครับ

  เพราะว่าถ้าเราใช้สูตร P=F/A อย่างเดียวผมไม่ทราบแรงและแรงดัน

  ผมจึงต้องติดความดันไว้ก่อน

  ถ้าใช้วิธีเนี้ย มันจะได้ไหมครับ

  ช่วยหน่อยน่ะ  ขอบคุงมากครับ
ความคิดเห็นที่ 5

Topping (Guest)
22 เม.ย. 2552 15:47
 1. พี่ ๆ ครับ

  ช่วยบอกที่มาของสูตร M(โมเมนต์)=W(แรง)*(Lกำลังสอง)/8

  หน่อยครับว่ามันมาได้งัย

  หรือว่าเป็นสูตรลัด

  อย่างงัยช่วยหน่อยครับ
ความคิดเห็นที่ 6

นกแสก
28 เม.ย. 2552 13:21
 1.   
   คานช่วงเดียวมีน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอตลอดคาน

                             
                             

   

                     คาน  AB  วางอยู่บนฐานรองรับ     A  และ  B  มีความยาวเท่ากับ  L  โดยมีขนาดเท่ากันตลอด  และมีน้ำหนัก  W  กระทำอยู่   ฉะนั้นน้ำหนักเฉลี่ยทุก ๆ จุดของคานก็จะเท่ากับ    หรือให้เท่ากับ  w/unit  Length  หรือ  W  +  wL  นั่นเอง   เนื่องด้วยคานวางอยู่บนฐานอิสระ  ดังนั้นโมเมนต์ที่ปลายทั้งสองของคานต้องเป็นศูนย์ 

  คานจึงจะอยู่ในสภาวะสมดุล

   

                    ในกรณีนี้คานอยู่ในลักษณะของ  Symmetry  ฉะนั้นค่าของแรงปฏิกิริยาที่ฐานทั้งสองจะต้องเท่ากัน  คือ  R1 =  R2 =  wL/2 
                    ค่าของแรงเฉือน (Shearing  Force)  หรือ  S.F.  ที่จุด  A  จะเท่ากับ  R1 หรือ  wL/2  
                    ค่าของ  S.F.  ที่จุดใด ๆ ก็ตาม  นับจาก  A  มาเป็นระยะ  x  (คิดทางซ้ายมือของจุด)  จะได้  R1- wx  =  wL/2 - wx  ซึ่งเป็นแรงดันขึ้น  หรือถ้าคิดทางขวามือของจุด  S.F.  ก็จะได้เท่ากับ  w(L - x) - wL/2  =  wL/2 -wx  ซึ่งเป็นแรงดันลง  
                    ดังนั้น  S.F.  จะเท่ากับ  wL/2 - wx  ซึ่งเป็นสมการทั่ว ๆ ไป  ณ  จุดต่าง ๆ บนคาน  และสมการนี้เป็น  Linear  Function  

                    ที่จุด  A        x  =  0       S.F.  =  wL/2
           
                    ที่จุดกึ่งกลาง   x  =  L/2     S.F.  =  0

                    ที่จุด  B       x  =  L        S.F.  =  -wL/2

                    จากนี้เราก็เขียน  S.F.  Diagram  ได้ดังรูป

     การเขียนแผนภาพของโมเมนต์ดัด  หรือ  Bending  Moment  Diagram  (B.M.  Diagram)       

                    B.M.  ที่ระยะ  x  จากจุด  A  =  R1x - wx(x/2)

                                                     =  wL/2 (x) - wx2/2

                   สมการทั่วไปของ  B.M.  นี้  จะเห็นได้ว่าเป็นสมการรวมของ  Linear  Function  (เทอมแรก)  กับ  Parabolic  Function  (เทอมสอง)  ดังนั้นภาพของ  Curve  ที่ได้จึงเป็น  Parabolic  Function  ด้วย 

                   ที่จุดกึ่งกลางระหว่าง  A  กับ  B  คือที่  x  =  L/2

                   B.M.  =  wL/2 × L/2 - wL2/8

                           =  wL2/8  (ค่าสูงสุด)

                   จากนั้นเราก็เขียน  B.M.  Diagram  ได้  ดังรูป

    
                                                  

      
                             

   

     
    
      

    

                       
    
   
                   
      

   
ความคิดเห็นที่ 8

นกแสก
30 เม.ย. 2552 08:23
 1.  แสดง  B.M.  Diagram

                              
ความคิดเห็นที่ 9

สงสัย (Guest)
30 เม.ย. 2552 13:44
 1. ในกรณีนี้จะต้องคิดเรื่องที่วัสดุรับแรงดันแล้วเกิดความเครียดหรือการเสียสภาพในเนื้อวัสดุหรือไม่ครับ
ความคิดเห็นที่ 10

Topping/newkamon@hotmail.com (Guest)
5 พ.ค. 2552 10:57
 1. ขอบคุณมากครับเพ่ ๆ

  ผมกระจ่างแร้ว

  ในกรณีที่ผมทำเนี้ยคิดเรื่องที่วัสดุรับแรงดันแล้วเกิดความเครียดหรือการเสียสภาพในเนื้อวัสดุ ด้วยครับ

  ^^"
ความคิดเห็นที่ 11

นกแสก
5 พ.ค. 2552 16:12
 1.         เรื่องการที่วัตถุได้รับแรงแล้วเกิดความเค้น  ความเครียด  แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อของวัตถุ  น่าจะต้องไปศึกษาในวิชา  "ความแข็งแรงของวัสดุ"  หรือ  "กลศาสตร์วัสดุ"  ดูครับ
ความคิดเห็นที่ 12

golfmotospeed@hotmail.com (Guest)
13 มิ.ย. 2552 12:00
 1. พี่คับต้องมีคำถามมาให้พี่ช่วยหน่อยคับ      มีแผ่นเหล็กขนาด 2.5 m x 2.5 m มีแรงมากระทำทั้งแผ่นเป็นแรงกระจาย  อยู่ที่25ton   เราอยากรู้ว่าเราควรจะใช้แผ่นเหล็กหนาเท่าไรคับ   มีสูตรไหนที่จะคำนวณได้บ้างคับช่วยผมทีคับพี่
ความคิดเห็นที่ 13

boom_storyclub@hotmail.com (Guest)
19 มิ.ย. 2552 12:38
 1. อยากรู้ความหมายของความเครียดดึง,ความเครียดอัดและความเครียดเฉื่อนค่ะ
  แล้วก็ สูตรของ ความเครียดดึง,ความเครียดอัดและความเครียดเฉื่อนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 14

sichol_beeba@yahoo.co.th (Guest)
4 ส.ค. 2557 17:55
 1. ถังทรงกระบอกใบหนึ่งสูง 5 M กว้าง 2 M ใส่น้ำ 10 L ใส่น้ำมัน 4 L ต้องการหาความดัน ณ.จุด 4 M คับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น