สูตรในการหาความหนาของถังความดัน

<h1>คือผมทำโครงงานเกี่ยวกับการที่เอาความดันอัดเข้าไปภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมีขนาด 75mm x75mm<br />เพิ่งความดันที่ละ0.5โดยครั้งแรกอัดเข้าไปที่0.5bar แล้วสังเกตอาการของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม<br />ว่ามีการบวม ซึม หรือรั่ว รึเป่า และเกิดอาการที่ความดันเท่าไหร่โดยมีความหนาของสแตนเลส1.5 2 3 4<br />ทำการทดลองความหนาละ 3 ครั้ง แล้วมาหาว่าที่ความหนาเท่านี้จะรับแรงดันได้เท่าไหร่<br /><br />เราควรใช้สูตรอะไร คิดดีครับ หรือมีวิธีคิดอย่างไรดีครับ<br /><br />ช่วยหน่อยนะครับ<br /><br />^^"</h1>
8 เม.ย. 2552 16:24
14 ความเห็น
37137 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  อัศวินเพลิง (Guest)

แปลงบาร์ให้เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนต์(ที่จริงใกล้กันมาก ใช้ ๑ : ๑ ก็ได้) ไปต่อได้ยัง?

9 เม.ย. 2552 11:22


ความคิดเห็นที่ 2 Topping /newkamon@hotmail.com (Guest)

ยังอะครับ

คือแบบว่าอยากได้การคิดการหาความดัน

ของถังรับแรงดันรูปทรงสี่เหลี่ยมอะครับ

มันคิดไม่เหมือนกับวงกลมอ่ะ

ช่วยทีฮะ� ^^"

11 เม.ย. 2552 14:12


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นกแสก

สูตร   ความดัน  =  แรงดัน/พื้นที่

               P  =  F/A       นิวตัน/ตารางเมตร     (ความดัน  1  บาร์  =  105  นิวตัน/ตารางเมตร)

โดยที่  A  คือ  พื้นที่ที่คำนวณจากรูปร่างของภาชนะที่ใช้บรรจุของเหลวหรือก๊าซนั้น ๆ  เช่น  รูปทรงสี่เหลี่ยม  =  กว้าง × ยาว,  ทรงกลม  =  3.142 × r2  เป็นต้น

จากนั้นก็ทำการทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ  โดยการบรรจุของเหลวหรือก๊าซนั้น ๆ  ลงในภาชนะที่กำหนดไว้  โดยเปรียบเทียบความดัน (ที่มากที่สุดที่จะไม่ทำให้ภาชนะนั้นพัง)กับความหนาของภาชนะที่ใช้บรรจุ  เช่น

   ที่ความหนา  1.5  mm  ใช้ความดันเท่าไหร่  (กำหนดว่าใช้ความดันต่อความหนา  3  ครั้ง)   ดังนั้น  จะได้   ที่ความหนา  1.5  mm  สมมุติว่าใช้ความดัน  P1, P2, P3  จะได้ค่าเฉลี่ย  

        P+ P2 + P3/3         (คือ  นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั้น)  ซึ่งถ้าข้อมูลมาก  (หรือมีจำนวนครั้งที่ทำการทดลองมาก)  ค่าที่ได้จะละเอียดหรือเข้าใกล้ความจริงมาก  เป็นต้น
            
   


 


 

13 เม.ย. 2552 18:55


ความคิดเห็นที่ 4 Topping newkamon@hotmail.com (Guest)

แล้วถ้าผมใช้วิธีตัดคานมาคิดอ่ะครับ
โดยจะใช้สูตร O(ยิว)=MC/I

I=b(h3)/12

M=W(L2)/12

ได้ไหมอ่ะครับ

เพราะว่าถ้าเราใช้สูตร P=F/A อย่างเดียวผมไม่ทราบแรงและแรงดัน

ผมจึงต้องติดความดันไว้ก่อน

ถ้าใช้วิธีเนี้ย มันจะได้ไหมครับ

ช่วยหน่อยน่ะ  ขอบคุงมากครับ

20 เม.ย. 2552 13:04


ความคิดเห็นที่ 5 Topping (Guest)

พี่ ๆ ครับ

ช่วยบอกที่มาของสูตร M(โมเมนต์)=W(แรง)*(Lกำลังสอง)/8

หน่อยครับว่ามันมาได้งัย

หรือว่าเป็นสูตรลัด

อย่างงัยช่วยหน่อยครับ

22 เม.ย. 2552 15:47


ความคิดเห็นที่ 6 โดย นกแสก

  
 คานช่วงเดียวมีน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอตลอดคาน

                           
                           

 

                   คาน  AB  วางอยู่บนฐานรองรับ     A  และ  B  มีความยาวเท่ากับ  L  โดยมีขนาดเท่ากันตลอด  และมีน้ำหนัก  W  กระทำอยู่   ฉะนั้นน้ำหนักเฉลี่ยทุก ๆ จุดของคานก็จะเท่ากับ    หรือให้เท่ากับ  w/unit  Length  หรือ  W  +  wL  นั่นเอง   เนื่องด้วยคานวางอยู่บนฐานอิสระ  ดังนั้นโมเมนต์ที่ปลายทั้งสองของคานต้องเป็นศูนย์ 

คานจึงจะอยู่ในสภาวะสมดุล

 

                  ในกรณีนี้คานอยู่ในลักษณะของ  Symmetry  ฉะนั้นค่าของแรงปฏิกิริยาที่ฐานทั้งสองจะต้องเท่ากัน  คือ  R1 =  R2 =  wL/2 
                  ค่าของแรงเฉือน (Shearing  Force)  หรือ  S.F.  ที่จุด  A  จะเท่ากับ  R1 หรือ  wL/2  
                  ค่าของ  S.F.  ที่จุดใด ๆ ก็ตาม  นับจาก  A  มาเป็นระยะ  x  (คิดทางซ้ายมือของจุด)  จะได้  R1- wx  =  wL/2 - wx  ซึ่งเป็นแรงดันขึ้น  หรือถ้าคิดทางขวามือของจุด  S.F.  ก็จะได้เท่ากับ  w(L - x) - wL/2  =  wL/2 -wx  ซึ่งเป็นแรงดันลง  
                  ดังนั้น  S.F.  จะเท่ากับ  wL/2 - wx  ซึ่งเป็นสมการทั่ว ๆ ไป  ณ  จุดต่าง ๆ บนคาน  และสมการนี้เป็น  Linear  Function  

                  ที่จุด  A        x  =  0       S.F.  =  wL/2
         
                  ที่จุดกึ่งกลาง   x  =  L/2     S.F.  =  0

                  ที่จุด  B       x  =  L        S.F.  =  -wL/2

                  จากนี้เราก็เขียน  S.F.  Diagram  ได้ดังรูป

   การเขียนแผนภาพของโมเมนต์ดัด  หรือ  Bending  Moment  Diagram  (B.M.  Diagram)       

                  B.M.  ที่ระยะ  x  จากจุด  A  =  R1x - wx(x/2)

                                                   =  wL/2 (x) - wx2/2

                 สมการทั่วไปของ  B.M.  นี้  จะเห็นได้ว่าเป็นสมการรวมของ  Linear  Function  (เทอมแรก)  กับ  Parabolic  Function  (เทอมสอง)  ดังนั้นภาพของ  Curve  ที่ได้จึงเป็น  Parabolic  Function  ด้วย 

                 ที่จุดกึ่งกลางระหว่าง  A  กับ  B  คือที่  x  =  L/2

                 B.M.  =  wL/2 × L/2 - wL2/8

                         =  wL2/8  (ค่าสูงสุด)

                 จากนั้นเราก็เขียน  B.M.  Diagram  ได้  ดังรูป

  
                                                

    
                       

 

   
  
    

  

                     
  
 
                 
    

 

28 เม.ย. 2552 13:21


ความคิดเห็นที่ 8 โดย นกแสก

 แสดง  B.M.  Diagram

                            

30 เม.ย. 2552 08:23


ความคิดเห็นที่ 9 สงสัย (Guest)

ในกรณีนี้จะต้องคิดเรื่องที่วัสดุรับแรงดันแล้วเกิดความเครียดหรือการเสียสภาพในเนื้อวัสดุหรือไม่ครับ

30 เม.ย. 2552 13:44


ความคิดเห็นที่ 10 Topping/newkamon@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณมากครับเพ่ ๆ

ผมกระจ่างแร้ว

ในกรณีที่ผมทำเนี้ยคิดเรื่องที่วัสดุรับแรงดันแล้วเกิดความเครียดหรือการเสียสภาพในเนื้อวัสดุ ด้วยครับ

^^"

5 พ.ค. 2552 10:57


ความคิดเห็นที่ 11 โดย นกแสก

        เรื่องการที่วัตถุได้รับแรงแล้วเกิดความเค้น  ความเครียด  แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อของวัตถุ  น่าจะต้องไปศึกษาในวิชา  "ความแข็งแรงของวัสดุ"  หรือ  "กลศาสตร์วัสดุ"  ดูครับ

5 พ.ค. 2552 16:12


ความคิดเห็นที่ 12 golfmotospeed@hotmail.com (Guest)

พี่คับต้องมีคำถามมาให้พี่ช่วยหน่อยคับ      มีแผ่นเหล็กขนาด 2.5 m x 2.5 m มีแรงมากระทำทั้งแผ่นเป็นแรงกระจาย  อยู่ที่25ton   เราอยากรู้ว่าเราควรจะใช้แผ่นเหล็กหนาเท่าไรคับ   มีสูตรไหนที่จะคำนวณได้บ้างคับช่วยผมทีคับพี่

13 มิ.ย. 2552 12:00


ความคิดเห็นที่ 13 boom_storyclub@hotmail.com (Guest)

อยากรู้ความหมายของความเครียดดึง,ความเครียดอัดและความเครียดเฉื่อนค่ะ
แล้วก็ สูตรของ ความเครียดดึง,ความเครียดอัดและความเครียดเฉื่อนค่ะ

19 มิ.ย. 2552 12:38


ความคิดเห็นที่ 14 sichol_beeba@yahoo.co.th (Guest)

ถังทรงกระบอกใบหนึ่งสูง 5 M กว้าง 2 M ใส่น้ำ 10 L ใส่น้ำมัน 4 L ต้องการหาความดัน ณ.จุด 4 M คับ
4 ส.ค. 2557 17:55

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น