วิชาการดอทคอม ptt logo

การประเมินโครงการ กิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนวัดยายร่ม สำนักงานเขตจอมทอง

โพสต์เมื่อ: 18:48 วันที่ 16 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 21,993 ตอบแล้ว: 8
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป 

 


การประเมินโครงการกิจกรรม  5 ส

ของโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง

 

 

 

 

 

 

นายบัณฑิต  แสงกล้า

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายร่ม

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดยายร่ม

สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ    :     การประเมินโครงการกิจกรรม  5 ส ของโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง

ชื่อผู้ประเมิน  :     นายบัณฑิต  แสงกล้า

ปีที่ประเมิน     :     2551

 

บทคัดย่อ

 

                    การประเมินครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการกิจกรรม  5 ส ของโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

มี  4  ด้านคือ ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัย (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  และด้านผลผลิต (Product)  ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง  จำนวน  66  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า  โดยแจกแบบสอบถามไป  66  ฉบับ  ได้รับแบบสอบถามคืนเป็นฉบับที่สมบูรณ์  66  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100  สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   

                    ผลการประเมินพบว่า

                    การประเมินโครงการกิจกรรม  5 ส ของโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

 aj_bandid
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 7 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 25 เม.ย. 2552 (21:07)

ก็รู้สึกว่าโรงเรียนสะอาดขึ้นจริงๆ สังเกตได้จากคนที่มาโรงเรียนจะชื่นชมว่าสะอาดกว่าโรงเรียนอื่นๆนะ  บรรยากาศก็ดูรื่นรมย์ สวยงามดี


ยาย (IP:58.10.9.122)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 16 มิ.ย. 2552 (19:52)

ยินดีด้วย


น้ำ (IP:58.136.93.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 24 ส.ค. 2552 (18:29)

เอาใจช่วย..ทุกๆโรงเรียนนะคะ� ช่วยๆกันค่ะโรงเรียนของเราจะได้สวย� สะอาด น่าอยู่ทุกๆโรงเรียนไงล่ะคะ


ยาย (IP:58.10.9.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 1 ก.ค. 2553 (17:46)
ผมนักเรียนเก่าครับอย่ากกรับโรงเรียนวัด
ยายร่มจังอิอิ
สาม (IP:61.7.189.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 16 ม.ค. 2554 (18:21)
ทำไมโรงเรียนไม่โปรโมทเรือนเพาะเห็ดบ้างค่ะ...ต้องการความรู้จากคนสวนที่เพาะเห็ดค่ะ...ว่ามีวิธีเพาะเห็ดยังไง...


เพื่อเป็นความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกบ้างไม่มีหรอค่ะ..

แต่เท่าที่รู้ว่าคนสวนชื่อ พัน เลี้ยงปลาดุกได้ตัวใหญ่....เพาะเห็ดได้ทีเยอะๆ..ช่วยบอกด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
อยากรู้ (IP:115.87.171.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 16 ม.ค. 2554 (18:22)
ทำไมโรงเรียนไม่โปรโมทเรือนเพาะเห็ดบ้างค่ะ...ต้องการความรู้จากคนสวนที่เพาะเห็ดค่ะ...

ว่ามีวิธีเพาะเห็ดยังไง...

เพื่อเป็นความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกบ้างไม่มีหรอค่ะ..

แต่เท่าที่รู้ว่าคนสวนชื่อ พัน เลี้ยงปลาดุกได้ตัวใหญ่....เพาะเห็ดได้ทีเยอะๆ..ช่วยบอกด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
333 (IP:115.87.171.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 16 ม.ค. 2554 (18:24)
ทำไมโรงเรียนไม่โปรโมทเรือนเพาะเห็ดบ้างค่ะ...ต้องการความรู้จากคนสวนที่เพาะเห็ดค่ะ...

ว่ามีวิธีเพาะเห็ดยังไง...เพื่อเป็นความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกบ้างไม่มีหรอค่ะ..

แต่เท่าที่รู้ว่าคนสวนชื่อ พัน เลี้ยงปลาดุกได้ตัวใหญ่....เพาะเห็ดได้ทีเยอะๆ..ช่วยบอกด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
one (IP:115.87.171.84)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม