มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่

คุณคิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ ?

คนส่วนใหญ่บอกว่ามีจริง

แต่เราก็ว่ามีจริงนะ

แล้วในความคิดของคุณล่ะ ?

ความคิดเห็นที่ 6

CandyButler30 (Guest)
31 ส.ค. 2554 11:00
 1. freelance writerความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
20 เม.ย. 2552 14:29
 1. ในความคิดเห็นของผมนั้นมีจริงครับ  แต่ในทางวิทยาศาสตร์ยังเป็นเรื่องลึกลับอยู่  และถ้าอยากมีส่วนร่วมในการค้นหามนุษย์ต่างดาวด้วยกับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก  ขอแนะนำให้รู้จักกับโครงการ  "เซติ"  www.setiathome.ssl.berkeley.edu
ความคิดเห็นที่ 2

นกแสก
20 เม.ย. 2552 14:44
 1. เซติ  เซติ หรือ การค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว (อังกฤษ: Search for Extra-Terrestrial Intelligence - SETI) เป็นกิจกรรมของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาหลักฐานของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่มีภูมิปัญญา โดยทั่วไป หมายถึงการเฝ้าระวัง และตรวจตราท้องฟ้า เพื่อตรวจจับการส่งสัญญาณจากอวกาศ (คลื่นวิทยุ, คลื่นไมโครเวฟ, แสง) ที่อาจส่งมาจากอารยธรรมที่อยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น ในช่วงแรกโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันเงินทุนส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งทุนเอกชน


  มีความท้าทายมากมายในการสอดส่องตลอดทั่วฟากฟ้าเพื่อค้นหาสัญญาณแรกที่อาจสื่อถึงสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญา นับแต่เรื่องของทิศทาง สเปกตรัม และกระบวนวิธีการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อาจรู้ล่วงหน้า โครงการเซติพยายามสร้างสมมุติฐานเพื่อกำหนดกรอบการค้นหาให้แคบเข้า ทว่าการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงยังไม่ได้เริ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน


  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


   

ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
20 เม.ย. 2552 14:49
 1. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing


  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  
   


     Berkeley Open Infrastructure for Network Computing หรือ BOINC เป็นซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างโครงการ Distributed Computing สำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้การประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก แต่แทนที่ผู้วิจัยจะต้องลงทุนซื้อเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ก็หันมาใช้ระบบ Grid Computing บนอินเทอร์เน็ต และอาศัยการคำนวณโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อาสาสมัครตามบ้านแทน


  BOINC พัฒนาขึ้นโดยทีมงานจาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ นำโดย ดร. เดวิด แอนเดอร์สัน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้พัฒนา SETI@home เมื่อ พ.ศ. 2542 โดยปรับปรุงความสามารถให้เป็นระบบที่เปิดกว้างขึ้น สามารถประยุกต์ไปใช้งานกับโครงการอื่นได้ นอกเหนือจากโครงการ เซติ


  BOINC ได้รับการบันทึกว่า สามารถประมวลผลได้ 615 TeraFLOPS ด้วยจำนวนผู้ใช้ ประมาณ 4.75 แสนเครื่อง (9 ก.ย. 49) [1][2] เปรียบเทียบกับ Blue Gene ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกของ ไอบีเอ็ม สามารถคำนวณได้ 280 TFLOPS


   
  โครงการวิจัยที่ใช้ BOINC

  โครงการในปัจจุบัน


   ชีววิทยา และการแพทย์


   แบบจำลองด้านภูมิอากาศ   ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์   


   คณิตศาสตร์   


   โครงการที่กำลังพัฒนา


   


   คณิตศาสตร์ และการประมวลผล   


   ชีววิทยา และการแพทย์   


   ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์   


   โครงการในอนาคต  • AstroPulse — เป็นการนำข้อมูลจากโครงการ SETI@home มาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อค้นหาหลุมดำ และพัลซาร์

  • PlanetQuest — เป็นการสแกนท้องฟ้าเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่ ที่ยังไม่ถูกค้นพบ


   


   โครงการที่เสร็จสิ้น หรือล้มเลิกไปแล้ว  • ALife@Home


   


   BOINC Account Manager


  BOINC Account Manager (BAM) เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยการจัดการ สำหรับผู้ใช้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก หรือเข้าร่วมโครงการหลายโครงการ รวมทั้งมีระบบ SMS เข้าโทรศัพท์มือถือแจ้งสถิติและสถานะการทำงานของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชำนาญ


  account manager ที่ปัจจุบันให้บริการอยู่ คือ   


   อ้างอิง  1. ^ http://www.boincstats.com/stats/project_graph.php?pr=bo

  2. ^ http://www.boincstats.com/stats/project_graph.php?pr=bo&view=hosts


   


   แหล่งข้อมูลอื่น  เครื่องมือส่วนตัว

  แสดงความคิดเห็น

  กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น