ทฤษฎีบทเศษเหลือ

ถามหน่อยน้ะค้ะ .


6 ข้อ


ช่วยหน่อย ๆ '


 


 


 


ให้หา P(a) น้ะค้ะ


1. P(x) = x3_ x2 + 10x-8  *  a = 3


2.P(x) = x3 + 3x2 _ 6x - 5 * a  = 4


3. P(x) = 2x3 _ 4x2 _ 7x+1 * a = 0


4.P(x) = 3x4 + 5x3+9x2-6 * a = -2


5.P(x) = -x4 - 8x3 + 4x+12 * a = 2


6.P(x) = -2x5-9x4+19x3+51x2-89x+30 * a = 3


 


 


 


ช่วยหาคำตอบ ด้วย


หา P(a)

ความคิดเห็นที่ 1

KARINGx
21 เม.ย. 2552 20:54
 1. ง่า

  T^T


ความคิดเห็นที่ 2

คนๆนึง
21 เม.ย. 2552 22:09
 1. ลองแทนค่า a ใน x แล้วคำนวณออกมาก็จะได้คำตอบค่ะ

  เช่นข้อ1. ก็จะได้   P(a) = P(3) = 33-32+10(3)-8 = 40


ความคิดเห็นที่ 3

4 ส.ค. 2552 00:04
 1. ข้อ 2 a = -4 นะคะ ดูดีๆ สิคะ ^^

ความคิดเห็นที่ 4

1 ก.ย. 2552 19:08
 1. เรียนม่ายรุ้เรื่องเลยอ่า เรื่อง ทฤษฎีบทเศษเหลือ ม่ายเข้าใจเลยแม้แต่นิดเดียวม่ายรุ้ทำไม พยายามเม่าไหร่ก้อม่ายได้


ความคิดเห็นที่ 7

10 ส.ค. 2553 21:45
 1. ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน ยิ่งการหารพหุนามด้วยพหุนามอ่ะนะ โอ๊ยย ยิ่งไปกันใหญ่เลย

ความคิดเห็นที่ 8

14 ส.ค. 2553 14:00
 1. เรื่องนี้ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 9

28 ก.ย. 2553 18:44
 1. นี่เรียนคณิตเสริม ม.3 ใช่ป่ะ ข้อ1. โจทย์บอกว่า a=3 ก็ง่ายๆ ก็แทน x =3 ลงไปแล้วก็หาค่าดิ Z (x=a) เราก็เรียนไม่ค่อรู้เรื่องแต่ก็พอเข้าใจนะ

ความคิดเห็นที่ 10

28 พ.ย. 2553 18:04
 1. การหารพหุนาม เรื่องนี้จะง่ายมากกกกกกกกก...คับ ถ้าเข้าใจ ในคุมองอยู่ปามานชุด151Jเรียนแล้วเข้าใจดี . ผมมีวิธีหารแบบมัธยมๆ อะคับ การหารพหุนามด้วยพหุนาม มีหลักการดังต่อไปนี้ 1.เรียงลำดับเลขชี้กำลังของพหุนามที่เป็นตัวตั้ง และพหุนามที่เป็นตัวหารจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย 2.นำพจน์แรกของตัวหารไปหารพจน์แรกของตัวตั้ง ผลหารที่ได้เป็นพจน์แรกของผลลัพธ์ 3.นำผลลัพธ์ที่ได้ในข้อ 2 ไปคูณกับพหุนามที่เป็นตัวหาร แล้วนำผลคูณที่ได้ไปลบออกจากพหุนามที่เป็นตัวตั้ง 4.ผลลบที่ได้จากข้อ 3 จะเป็นตัวตั้งใหม่ต่อไป 5.ดำเนินการหารต่อไปตามข้อ 2,3 และ 4 6.การหารจะสิ้นสุดลงเมื่อเหลือเศษเป็นศูนย์ (หารลงตัว) หรือตัวตั้งใหม่ที่เลขชี้กำลังน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหาร ซึ่งจะเป็นเศษของตัวหาร ข้อควรจำ (การเขียนความสัมพัน) ตัวตั้ง= ( ผลหาร x ตัวหาร ) + เศษ แถมท้ายด้วย ทฤษฎีบทเศษเหลือครับ เมื่อต้องการหาเศษของการหารหรือต้องการทราบสัมประสิทธ์หรือตัวคงที่ของพหุนาม ตัวตั้ง หรือตัวหาร สามารถนำทฤษฎีบทเหลือมาประกอบได้ ถ้าพหุนามตัวตั้งคือ P(x) โดยมี x เป็นตัวแปร หารดัวยพหุนาม x – c เมื่อ c เป็นจำนวนจริงใด ๆ ถ้าให้ x = c เศษจะเท่ากับ P(c) และนำค่า x แทนในพหุนาม P(x) ผลที่ได้คือ เศษของการหารเท่ากับ P(c) และถ้า P(c) = 0 แสดงว่าเป็นการหารลงตัว ตัวอย่าง ถ้า x – 2 หาร x^3 + ax^2+ 5x + a แล้ว เหลือเศษ 3 จงหา a x – c = 0 x = c ดังนั้น x – 2 = 0 x = 2 วิธีทำ P(x) = x^3 + ax^2+ 5x + a P(2) = 2^3 + a x 2^2 + 5 x 2 + a = 8 + 4a + 10 + a = 5a + 18 x – 2 หาร P(x) เหลือเศษ 5a + 18 5a + 18 = 3 a = -3 ปล. ผู้หญิงโพสนะคะ

ความคิดเห็นที่ 11

28 พ.ย. 2553 18:10
 1. จิงๆมันมีต่อด้วยอ่ะนะ ทฤษฎีบทตัวประกอบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น