แม่เหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไร? ใครคือผู้ค้นพบ?

ขอความกรุณาจากผู้รู้ช่วยผมหน่อยนะครับ

ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

17 พ.ค. 2552 21:45
11 ความเห็น
38432 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 รู้หมด (Guest)

สร้างโดยพระเจ้าเมื่อครั้งสร้างโลกหรือเกิดโดยบิ๊กแบงหรือไม่ใช่ทั้งสอง ปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่ามนุษย์เกิดได้อย่างไร เรื่องราวที่ชาร์ลโรเบิต ดาฟิน จินตนาการว่ามนุษย์มาจากลิง ก็ไม่ถูก เพราะลิงทุกวันนี้ก็ยังเป็นลิงไม่เป็นคนสักกะที ดังนั้นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหน ที่รู้แน่ ๆ มีเกิดก็มีดับ แล้วจะเรียนหนังสือไปทำไมนะนี่ อิ ๆ
18 พ.ค. 2552 03:18


ความคิดเห็นที่ 5 โดย นกแสก

  สนามแม่เหล็กในเนื้อสาร  

          ถ้าเรานำแท่งแม่เหล็กมาผูกเชือกแขวน  แท่งแม่เหล็กจะวางตัวในแนวเหนือใต้ของสนามแม่เหล็กโลก  ปลายข้างที่ชี้ทิศเหนือเรียกว่า  ขั้วเหนือ  ส่วนปลายที่ชี้ตรงข้ามเรียกว่า  ขั้วใต้  การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโลกมีสนามแม่เหล็กห้อมล้อมอยู่  มีลักษณะของสนามแม่เหล็กโลกคล้ายกับโลกเป็นแท่งแม่เหล็กที่มีขั้วใต้อยู่ทางขั้วโลกเหนือ  และมีขั้วเหนืออยู่ทางขั้วโลกใต้  แต่ถ้าเรานำแท่งแม่เหล็ก  2  แท่งมาใกล้กัน  ขั้วเหมือนกันจะผลักกัน  ขั้วต่างกันจะดึงดูดกัน  ปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วนี้อธิบายได้โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในเนื้อสารที่ทำแม่เหล็กนั้น
          สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารนั้นเกิดจากอิเล็กตรอน  การเกิดสนามแม่เหล็กเป็นไปได้สองทาง  ทางที่หนึ่งอิเล็กตรอนหมุนวนรอบนิวเคลียสในอะตอม  การหมุนวนนั้นก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายกระแสไฟฟ้าที่ไหลในตัวนำที่ขดเป็นวงกลม  ทิศทางของกระแสไฟฟ้านั้นตรงกันข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน  ทางที่สองเกิดจากสมบัติประจำตัวของอิเล็กตรอน  กล่าวคืออิเล็กตรอนประพฤติตัวคล้ายกับว่าเป็นแท่งแม่เหล็กแท่งเล็ก ๆ ส่งสนามแม่เหล็กออกโดยรอบ  อาจถือเสมือนหนึ่งว่าอิเล็กตรอนมีลักษณะเป็นกลุ่มประจุไฟฟ้าลบที่หมุนรอบตัวเอง  การหมุนของอิเล็กตรอนหรือที่เรียกว่า  อิเล็กตรอนสปิน  (electron  spin)  นี้ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กดังกล่าว{#emotions_dlg.q7}

22 พ.ค. 2552 09:52


ความคิดเห็นที่ 6 โดย นกแสก

แสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในอะตอมก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก


    

22 พ.ค. 2552 10:05


ความคิดเห็นที่ 9 kusalin41@hotmail.com (Guest)

อยากรูว่า ใครเป็นผู้ค้นพบสนามแม่เหล็กเป็นคนแรก
8 ก.ย. 2553 20:51


ความคิดเห็นที่ 10 Kazzing B (Guest)

มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะคับ
Magnet

A magnet is a material or object that produces a magnetic field. This magnetic field is invisible but is responsible for the most notable property of a magnet: a force that pulls on other ferromagnetic materials like iron and attracts or repels other magnets.
A permanent magnet is an object made from a material that is magnetized and creates its own persistent magnetic field. An everyday example is a refrigerator magnet used to hold notes on a refrigerator door. Materials that can be magnetized, which are also the ones that are strongly attracted to a magnet, are called ferromagnetic (or ferrimagnetic). These include iron, nickel, cobalt, some alloys of rare earth metals, and some naturally occurring minerals such as lodestone. Although ferromagnetic (and ferrimagnetic) materials are the only ones attracted to a magnet strongly enough to be commonly considered magnetic, all other substances respond weakly to a magnetic field, by one of several other types of magnetism.

Ferromagnetic materials can be divided into magnetically "soft" materials like annealed iron which can be magnetized but don't tend to stay magnetized, and magnetically "hard" materials, which do. Permanent magnets are made from "hard" ferromagnetic materials which are subjected to special processing in a powerful magnetic field during manufacture, to align their internal microcrystalline structure, making them very hard to demagnetize. To demagnetize a saturated magnet, a certain magnetic field must be applied and this threshold depends on coercivity of the respective material. "Hard" materials have high coercivity whereas "soft" materials have low coercivity.

An electromagnet is made from a coil of wire which acts as a magnet when an electric current passes through it, but stops being a magnet when the current stops. Often an electromagnet is wrapped around a core of ferromagnetic material like steel, which enhances the magnetic field produced by the coil.

The overall strength of a magnet is measured by its magnetic moment, while the local strength of the magnetism in a material is measured by its magnetization.History
The earliest known surviving descriptions of magnets and their properties are from Greece, India, and China, around 2500 years ago.
The properties of lodestones and their affinity for iron were written of by Pliny the Elder in his encyclopedia Naturalis Historia.
By the 12th to 13th centuries AD, magnetic compasses were used in navigation in China, Europe, and elsewhere For more details, see the main Magnetism article.
9 ก.ย. 2553 10:12


ความคิดเห็นที่ 11 ผู้หวังดี (Guest)

ฮานส์ คริสเตียน เออร์สเตด (Hans Christian Oersted) เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2320 เขาเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ประจำมหาวิทยาโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เออร์สเตดค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กด้วยความบังเอิญ ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2363 ขณะบรรยายวิชาฟิสิกส์ในหัวข้อ คุณสมบัติของกระแสไฟฟ้า (Electricity, Galvanism and Magnetism) โดยมีอุปกรณ์ในการทำการทดลองประกอบการบรรยาย คือ แบตเตอรี่ สายไฟ และเข็มทิศ

เออร์สเตดได้ทำการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เข็มทิศจะเบนเมื่อมีฝนตกหนักและฟ้าแลบ เพื่อลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเข็มทิศ ถ้าผ่านกระแสไฟเข้าไปในลวดตัวนำ เขานำลวดตัวนำตั้งฉากกับเข็มทิศและพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หลังจากการบรรยายสิ้นสุด เออร์สเตดลองวางลวดตัวนำขนานกับเข็มทิศ และผ่านกระแสไฟฟ้าไปในลวดตัวนำ กลับพบว่าเข็มทิศกระดิก และเริ่มเบน การค้นพบนี้ทำให้เออร์สเตดเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแม่เหล็ก หรือนำไปสู่ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้า (Electro Magnetism Theory)

ต่อมาในวันที่ 11 กันยายน ปีเดียวกันนั้นเอง การค้นพบของเออร์สเตดได้ถูกไปนำเสนอที่ราชสมาคมฝรั่งเศส โดย โดมินิก ฟร็องซัวส์ ฌอง อราโก (Dominiqiue Francois Jean Arago) เขาระบุว่าการค้นพบนี้สำคัญไม่น้อยไปกว่าการค้นพบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษอีกหลายคนที่พยายามแข่งขันเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เออร์สเตดค้นพบ โดยเฉพาะนักทดลองชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ ฌอง แบพติสท์ บิโอต์ (Jean Baptiste Biot) และ เฟลิกซ์ ซาวาร์ (Felix Savart) เป็นนักฟิสิกส์คนแรกๆ ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างละเอียดได้

นับได้ว่าการค้นพบของ ฮานส์ คริสเตียน เออร์สเตด ได้จุดประกายที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามค้นพบเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึง อังเดร มารี แอมแปร์ (Andre Marie Ampere) ผู้ค้นพบทฤษฎีแม่เหล็กโลก ด้วย
5 ธ.ค. 2553 10:55

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น