การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ( Asexual reproduction )

อยากรู้ว่าการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศมีอะไรบ้างอะครับ อยากให้ช่วยแนะนำเว็บที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อะครับ

ขอบคุณมากนะ


ความคิดเห็นที่ 45 

pornlarpmek
26 ส.ค. 2549 11:52
 1. ไม่ได้ละมั้งครับ นอกซะจาก ...... เป็น artificalความคิดเห็นที่ 35

num (Guest)
1 ก.ค. 2549 11:16
 1. รักมุกความคิดเห็นที่ 17

บาส (Guest)
8 พ.ย. 2548 12:12
 1. การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศมันก็ได้เหมือนกันนะครับ(ยิ้ม)ความคิดเห็นที่ 50

narakjung
30 พ.ย. 2551 11:14
 1. อยากถามค่ะว่า
  Asexual reproduction มีทั้งหมดกี่แบบ
  และมีแบบไหนบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 30

นาม (Guest)
25 พ.ค. 2549 14:43
 1. อยากรู้การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศความคิดเห็นที่ 3

ปิ้ว (Guest)
30 พ.ค. 2547 15:28ความคิดเห็นที่ 19

นิก (Guest)
20 ก.พ. 2549 18:11
 1. ก็อยากได้เรื่องการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนความคิดเห็นที่ 15

ปูเป้ (Guest)
3 พ.ย. 2548 21:09
 1. หมายถึงพวกการสืบพันธุ์และแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสรึเปล่าความคิดเห็นที่ 6

........ (Guest)
25 ก.ค. 2547 19:14
 1. ต่อกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปักชำ ทาบกิ่ง ติดตา โน้มกิ่งความคิดเห็นที่ 7

manatchanun@chaiyo.com (Guest)
22 ส.ค. 2547 14:22
 1. อยากรู้การติดตาความคิดเห็นที่ 39

Nut (Guest)
8 ก.ค. 2549 16:45
 1. ไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ที่คนส่งมามีประโยชน์มากค่ะความคิดเห็นที่ 16

เฟิร์น (Guest)
5 พ.ย. 2548 21:32
 1. การติดตาหรืออะไรที่ไม่ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่เดิม จะไม่ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์นะค่ะ เพราะการสืบพันธุ์ คือการเพิ่มประชากรของสิ่งมีชีวิตความคิดเห็นที่ 14

นายดนัย แนววิลัย (Guest)
10 ก.ย. 2548 16:19
 1. - - -*- *-* 0*0 *0* -.- TOT

  T T T-Tความคิดเห็นที่ 2

Romance... (Guest)
26 ธ.ค. 2546 21:31
 1. หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.1ก้อมีความคิดเห็นที่ 8

เปียร์ (Guest)
20 ธ.ค. 2547 12:35
 1. ตอนนี้เรารุ้สึกไม่สะบายใจหลายเรื่องเลยความคิดเห็นที่ 41

หยาด (Guest)
15 ส.ค. 2549 18:48
 1. อยากได้เกี่ยวกับการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชนะค่ะความคิดเห็นที่ 1

T-T (Guest)
26 พ.ย. 2546 06:30
 1. I do suggest you read your textbook first. I think it provides sufficient information.ความคิดเห็นที่ 31

029263449 (Guest)
10 มิ.ย. 2549 12:53
 1. ขอให้ในหลวงมีความสุข อายุยืนยาว อยู่ครองราชประเทศไทยอีกตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนยาว

  จาก น้องมะเหมี่ยวความคิดเห็นที่ 21

deathspirit
21 มี.ค. 2549 22:41
 1. ข้อมูลทั้งหมดนี้ สามารถหาได้จาก google  การสืบพันธุ์ของไวรัส

  ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างจาก เซลล์ของพืชและสัตว์ มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นการศึกษาโครง สร้างและลักษณะของไวรัสจึงต้องส่องดูด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งขยายได้ถึงกว่าสามหมื่นเท่า ภายใน ตัวของไวรัสไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพอย่างครบถ้วน เช่น ไม่มีหน่วยสร้างพลังงาน สร้างสารต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น ไวรัสจำต้องเข้าไปอาศัยอยู่ภายในเซลล์หรือในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จึงจะเติบโตทวีจำนวนแพร่พันธุ์ได้

  ไวรัสมิได้มีสภาวะเป็นเซลล์อย่างบัคเตรี และไม่สามารถเพาะเลี้ยงด้วยอาหารของบัคเตรีได้ เพราะอนุภาคตัวของไวรัสนั้น มีกรดนิวคลีอิค* ปริมาณน้อยมากและอาจจะเป็น ดี เอ็น เอ หรือ อาร์ เอ็น เอ อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น

  กรดนิวคลิอิคนี้ห่อหุ้มไปด้วยโปรตีนหรือไลโปโปรตีน ซึ่งเกิด ขึ้นหลังจากกรดนิวคลีอิคได้ทวีจำนวนมากมายแล้ว กรด นิวคลีอิคเท่านั้นที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของไวรัส ไวรัสเจริญ เติบโตและเพิ่มจำนวนได้ทางเดียว โดยต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตอื่น การแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนของไวรัสต้องมีระยะ ไวรัสคราส** ซึ่งไม่มีสำหรับบัคเตรี และก็มิได้เป็นแบบขาด กลางตัวดังเช่นการทวีจำนวนบัคเตรีไวรัสมีหลายชนิดขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน ไวรัสขนาดใหญ่โตกว่าไวรัสขนาดเล็กประมาณ ๑๕๐ เท่า ไวรัสขนาดใหญ่อาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายได้พันเท่าไวรัสทุกชนิดอาจมองเห็นและถ่ายรูปได้ เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไวรัสหลายชนิดที่เป็นตัวการทำให้จุลชีพ พืชและสัตว์และมนุษย์เกิดโรค มีรูปร่างเป็นทรงกลม แต่ก็มีไวรัสบางชนิดมีรูปร่างเป็นแท่งยาว ไวรัสของมนุษย์มีมากกว่า ๕๐๐ ชนิด กว่า ๖๐ ชนิดที่ทำให้มนุษย์มีอาการคล้ายโรคหวัดความคิดเห็นที่ 22

deathspirit
21 มี.ค. 2549 22:42
 1. การสร้างสปอร์ ( Sporulation )
  การสร้างสปอร์ เป็นการสืบพันธุ์โดยการที่เซลล์แบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสหลาย ๆ ครั้ง จนได้นิวเคลียสเกิดขึ้นจำนวนมากแล้วแบ่งไซโทพลาสซึมมาห่อหุ้มรอบ ๆ เป็นเซลล์ขนาดเล็ก แต่ละเซลล์เรียกว่า “สปอร์” เมื่อสปอร์แก่เต็มที่จะปลิวไปโดยอาศัยลม หรือลอยไปกับกระแสน้ำ เมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะงอกเจริญเป็นหน่วยชีวิตใหม่เหมือนหน่วยชีวิตที่ให้กำเนิด สิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์มักพบในพวกโปรติสต์หลายชนิด

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น