วิชาการดอทคอม ptt logo

การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ( Asexual reproduction )

โพสต์เมื่อ: 20:47 วันที่ 24 พ.ย. 2546         ชมแล้ว: 88,970 ตอบแล้ว: 59
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
อยากรู้ว่าการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศมีอะไรบ้างอะครับ อยากให้ช่วยแนะนำเว็บที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อะครับ
ขอบคุณมากนะ


stone007@totonline.net(203.113.77.36,,)

จำนวน 40 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 26 พ.ย. 2546 (06:30)
I do suggest you read your textbook first. I think it provides sufficient information.
T-T (IP:205.232.177.34,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 26 ธ.ค. 2546 (21:31)
หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.1ก้อมี
Romance... (IP:203.170.155.145,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 30 พ.ค. 2547 (15:28)

ปิ้ว (IP:202.57.170.99,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 31 พ.ค. 2547 (12:30)
ไม่อาศัยเพศ

โคลน

ตอน

ปักชำ

แตกหน่อ

ติดตา

งอกใหม่

แบ่งตัวแบบอาศัยเพศ

นึกไม่ออก
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 25 ก.ค. 2547 (19:14)
ต่อกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปักชำ ทาบกิ่ง ติดตา โน้มกิ่ง
........ (IP:203.147.26.123,203.147.26.62,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 22 ส.ค. 2547 (14:22)
อยากรู้การติดตา
manatchanun@chaiyo.com (IP:203.150.217.118,203.113.41.103,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 20 ธ.ค. 2547 (12:35)
ตอนนี้เรารุ้สึกไม่สะบายใจหลายเรื่องเลย
เปียร์ (IP:203.172.152.234,192.168.100.102,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 10 ก.ย. 2548 (16:19)
- - -*- *-* 0*0 *0* -.- TOT

T T T-T
นายดนัย แนววิลัย (IP:203.151.140.123,203.113.57.8,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 3 พ.ย. 2548 (21:09)
หมายถึงพวกการสืบพันธุ์และแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสรึเปล่า
ปูเป้ (IP:203.147.19.62,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 5 พ.ย. 2548 (21:32)
การติดตาหรืออะไรที่ไม่ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่เดิม จะไม่ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์นะค่ะ เพราะการสืบพันธุ์ คือการเพิ่มประชากรของสิ่งมีชีวิต
เฟิร์น (IP:203.151.140.111,203.113.33.13,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 8 พ.ย. 2548 (12:12)
การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศมันก็ได้เหมือนกันนะครับ(ยิ้ม)
บาส (IP:202.143.165.146,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 20 ก.พ. 2549 (18:11)
ก็อยากได้เรื่องการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน
นิก (IP:203.113.16.241,203.113.55.208,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 21 มี.ค. 2549 (12:36)
ช่วยบอกวิทีการขยายแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์
ฮ่า มาแว้วค่ะ (IP:58.147.40.141,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 21 มี.ค. 2549 (22:41)
ข้อมูลทั้งหมดนี้ สามารถหาได้จาก googleการสืบพันธุ์ของไวรัส

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างจาก เซลล์ของพืชและสัตว์ มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นการศึกษาโครง สร้างและลักษณะของไวรัสจึงต้องส่องดูด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งขยายได้ถึงกว่าสามหมื่นเท่า ภายใน ตัวของไวรัสไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพอย่างครบถ้วน เช่น ไม่มีหน่วยสร้างพลังงาน สร้างสารต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น ไวรัสจำต้องเข้าไปอาศัยอยู่ภายในเซลล์หรือในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จึงจะเติบโตทวีจำนวนแพร่พันธุ์ได้

ไวรัสมิได้มีสภาวะเป็นเซลล์อย่างบัคเตรี และไม่สามารถเพาะเลี้ยงด้วยอาหารของบัคเตรีได้ เพราะอนุภาคตัวของไวรัสนั้น มีกรดนิวคลีอิค* ปริมาณน้อยมากและอาจจะเป็น ดี เอ็น เอ หรือ อาร์ เอ็น เอ อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น

กรดนิวคลิอิคนี้ห่อหุ้มไปด้วยโปรตีนหรือไลโปโปรตีน ซึ่งเกิด ขึ้นหลังจากกรดนิวคลีอิคได้ทวีจำนวนมากมายแล้ว กรด นิวคลีอิคเท่านั้นที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของไวรัส ไวรัสเจริญ เติบโตและเพิ่มจำนวนได้ทางเดียว โดยต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตอื่น การแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนของไวรัสต้องมีระยะ ไวรัสคราส** ซึ่งไม่มีสำหรับบัคเตรี และก็มิได้เป็นแบบขาด กลางตัวดังเช่นการทวีจำนวนบัคเตรีไวรัสมีหลายชนิดขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน ไวรัสขนาดใหญ่โตกว่าไวรัสขนาดเล็กประมาณ ๑๕๐ เท่า ไวรัสขนาดใหญ่อาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายได้พันเท่าไวรัสทุกชนิดอาจมองเห็นและถ่ายรูปได้ เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไวรัสหลายชนิดที่เป็นตัวการทำให้จุลชีพ พืชและสัตว์และมนุษย์เกิดโรค มีรูปร่างเป็นทรงกลม แต่ก็มีไวรัสบางชนิดมีรูปร่างเป็นแท่งยาว ไวรัสของมนุษย์มีมากกว่า ๕๐๐ ชนิด กว่า ๖๐ ชนิดที่ทำให้มนุษย์มีอาการคล้ายโรคหวัด
deathspirit
ร่วมแบ่งปัน2688 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 21 มี.ค. 2549 (22:42)


การสร้างสปอร์ ( Sporulation )

การสร้างสปอร์ เป็นการสืบพันธุ์โดยการที่เซลล์แบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสหลาย ๆ ครั้ง จนได้นิวเคลียสเกิดขึ้นจำนวนมากแล้วแบ่งไซโทพลาสซึมมาห่อหุ้มรอบ ๆ เป็นเซลล์ขนาดเล็ก แต่ละเซลล์เรียกว่า “สปอร์” เมื่อสปอร์แก่เต็มที่จะปลิวไปโดยอาศัยลม หรือลอยไปกับกระแสน้ำ เมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะงอกเจริญเป็นหน่วยชีวิตใหม่เหมือนหน่วยชีวิตที่ให้กำเนิด สิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์มักพบในพวกโปรติสต์หลายชนิด
19822

deathspirit
ร่วมแบ่งปัน2688 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 21 มี.ค. 2549 (22:43)


รีเจเนอเรชัน ( Regeneration )

รีเจเนอเรชัน ( การงอกใหม่ ) เป็นการสร้างส่วนของร่างกายที่ขาดหายไปขึ้นไปทดแทนให้เหมือนเดิม การพิจารณาว่ารีเจเนอเรชันของสิ่งมีชีวิตเป็นการสืบพันธุ์หรือไม่พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

1. ถ้าเกิดการรีเจเนเรชันขึ้นแล้วมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่มีอยู่เดิมในกรณีนี้จะถือเป็นการสืบพันธุ์ เช่น ถ้าแต่ละส่วนของดาวทะเลหรือพลานาเรียที่ถูกตัดขาดออกจากกันเจริญไปเป็นตัวใหม่ที่สมบูรณ์ได้หลายตัว

2. ถ้าเกิดรีเจเนอเรชัน เพื่อซ่อมแซมอวัยวะที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์เหมือนเดิมไม่จัดเป็นการสืบพันธุ์ เช่น กรณีหางจิ้งจกงอกหางใหม่แทน การรีเจเนอเรชัน มักพบในสัตว์ชั้นต่ำ จำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น พลานาเรีย ไฮดรา ดาวทะเล สิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบรีเจเนอเรชันได้ เช่น พลานาเรีย ดาวทะเล พยาธิตัวตืด ไฮดรา
19823

deathspirit
ร่วมแบ่งปัน2688 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 21 มี.ค. 2549 (22:44)
การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน ( Stolon )

การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน พืชบางชนิดมีส่วนของลำต้นงอกออกมาและทอดยาวไปตามพื้นดิน เรียกว่า สโตลอน หรือบางท้องถิ่น เรียกว่า ไหล ส่วนนี้สามารถเจริญไปเป็นต้นใหม่ได้ เช่น ต้นเศรษฐีเรือนนอก สตรอเบอรี่ บัวบางชนิด ฯลฯการเเตกหน่อ (budding)

พบได้ใน ยีสต์ ไฮดรา เเละพืชชั้นสูง การเเตกหน่อของไฮดราจะเริ่มจากทางด้านข้างของตัวไฮดราโดยที่บริเวณที่จะเเตกเป็นหน่อจะมีการเเบ้งเซลล์เเบบไมโทซิสเเละเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆการเเบ่งออกเป็นสองส่วน (Binary fission)

พบในพวกโพรตีสต์เซลล์เดียวการเเบ่งเเบบนี้ยังเเบ่งได้ 3 วิธี

6.1 เเบ่งเเบบไม่มีทิศทางเเน่นอน เช่น อะมีบา

6.2 เเบ่งตามขวางของลำตัว เช่น พารามีเซียม

6.3 เเบ่งตามยาวของลำตัว เช่น ยูกลีนา
deathspirit
ร่วมแบ่งปัน2688 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 21 มี.ค. 2549 (22:47)
การขยายพันธุ์ของพืช

พืชมีวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ยังสามารถขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจากส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เมล็ด เช่น ขยายพันธุ์ด้าวย ลำต้น กิ่ง และ ราก เนื่องจากส่วนดังกล่าวสามารถคงสภาพความอ่อนเยาว์ สามารถงอกทดแทนส่วนที่สูญเสียไป เรียกว่าส่วนอ่อนเยาว์ หรือ อินดีเทอร์มิเนท (Indeterminate) (ส่วน ใบ ดอก และ ผล เมื่อเจิรญจนมีขนาดคงที่ขนาดหนึ่งแล้วจะหยุดการเจริญ จากนั้นก็จะแก่ชราและตายไป เรียกส่วนดังกล่าวว่า ดีเทอร์มิเนท (Determinate))- การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ อาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ นับว่ามีประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์พืชที่มีลักษณะดี ไม่กลายพันธุ์ ให้ดอกและผลเร็ว แต่ไม่มีรากแก้วทำให้ลำต้นไม่แข็งแรง

- พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยลำต้น เช่น ขิง ข่า ขมิ้น เผือก แห้ว หัวหอม กระเทียม ว่านสี่ทิศ มันฝรั่ง

- พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่ง โดยการปักชำ การตอน การติดตา การเสียบยอด หรือการทาบกิ่ง เช่น ชบา โกสน ฤาษีผสม มะม่วง พุทรา กุหลาบ

- พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยราก เช่น มันเทศ

- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ส่วนต่าง ๆ เช่น rhizome (แง่ง) tuber (หัว) runner และ stolen (ลำต้นทอดยาวไปตามพื้นดิน) sucker (เหง้า) และ bulb (sใบเกล็ด)
deathspirit
ร่วมแบ่งปัน2688 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 16 พ.ค. 2549 (19:51)
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ <Sexual reproduction>

เป็นการวืบพันธุ์ที่อาศัยเพศโดนที่มีการสร้าง cell สือพันธุ์เพศผู้ และ เพศเมีย <หมายความว่าต้องมีทั้งเพศผู้ และ เมีย ถึงจะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้> โดนเมื่อผสมกันแล้วจะเกิดกันเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ <คือมี cell ใหม่เกิดขึ้นมาเมื่อcell สืบพันธุ์เพศ ผู้ผสมกับเพศเมีย> โดยที่จะมีลักษณะบางประการณ์ที่เหมือนพ่อ และบางประการณ์ที่เหมือนแม่ <เนื่องจากมี Cell ครึ่งนึงที่มาจากพ่อ และ ครึ่งนึงที่มาจากแม่> และยังมีลักษณะแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาด้วย คือมีลักษะดีต่องสิ่งมีชีวตินั้นๆ หรือ มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ แต่ทว่า ธรรมชาติจะเป็นตัวกำหนดว่า สิ่งมีชีวิตนั้นๆจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ เช่น ลูกหมีขั่วโลกเหนือเกิดมาจากแม่เดียวกัน เป็นจำนวน 2 ตัว แต่ว่า ลูกตัวที่ 1 มีขนยาวช่วยปกป้องไม่ให้สูญเสียความร้อนได้ดี แต่ตัวที่ 2 มีขนสั่นและบาง จำทำให้มีการสูญเสียความร้อนมากกว่าตัวแรก แต่เนืองจากมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาว ลูกตัวที่ 2 อาจจะทนความหนาวไม่ได้เลยตายไป แต่ลูกตัวที่ 1 สามารถทนความหนาวดี

**** ดังนั้น ลักษณะที่ดีต่อสิ่งมีชีวิตนั้นคือ คุณสมบัติที่สิ่งมีชีวะมีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง , ลักษณะที่ไม่ดีต่อสิ่งมีชีวิตคือ คุณสมบัติ ลักษณะ ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติได้ หรือ อยู่ได้แต่ยากลำบาก <อันนี้เราคิดเองน้า ถ้าใครเข้าจัยแบบอื่นก็ไม่ว่ากานน้า> ****
Bankkysang
ร่วมแบ่งปัน80 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 17 พ.ค. 2549 (20:14)
แร้วถ้าเป็นดาวทะเล ถ้าไม่มีส่วนตรงกลางของมัน ส่วนอื่นจะงอกออกมาได้ไหมอ่า
Bankkysang
ร่วมแบ่งปัน80 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 20 พ.ค. 2549 (20:45)
ไม่ได้ครับ"ดีชั่วที่ตัวทำ สูงต่ำที่ทำตัว"
Tanname
ร่วมแบ่งปัน752 ครั้ง - ดาว 163 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 25 พ.ค. 2549 (14:43)
อยากรู้การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ
นาม (IP:202.57.142.36,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 10 มิ.ย. 2549 (12:53)
ขอให้ในหลวงมีความสุข อายุยืนยาว อยู่ครองราชประเทศไทยอีกตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนยาว

จาก น้องมะเหมี่ยว
029263449 (IP:58.10.201.40,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 22 มิ.ย. 2549 (21:21)
มีตัวตายตัวแทนด้วยนะ

ต้นสับปะรดประดับอ่า
นิรนาม (IP:58.8.160.173,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 1 ก.ค. 2549 (11:16)
รักมุก
num (IP:125.24.86.218,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 8 ก.ค. 2549 (16:45)
ไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ที่คนส่งมามีประโยชน์มากค่ะ
Nut (IP:203.150.64.254,203.150.83.69,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 15 ส.ค. 2549 (18:48)
อยากได้เกี่ยวกับการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชนะค่ะ
หยาด (IP:203.188.37.138,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 21 ส.ค. 2549 (21:13)
คือ อยากถามว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีโทษยังไงบ้าง จาเอาไปส่งอาจารย์อะค่ะ ขอแบบด่วนๆๆๆ ที่สุด
.... (IP:124.120.25.155,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 26 ส.ค. 2549 (08:22)
มีประโยชน์ดีนะทำแบบนี้
เต๋า (IP:58.147.101.17,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 26 ส.ค. 2549 (08:24)
แล้วคนเราไม่อาศัยเพศได้ป่าว
เต๋า (IP:58.147.101.17,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 26 ส.ค. 2549 (11:52)
ไม่ได้ละมั้งครับ นอกซะจาก ...... เป็น artifical
pornlarpmek
ร่วมแบ่งปัน1337 ครั้ง - ดาว 170 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 31 ส.ค. 2549 (21:50)
เหอๆ ตลกจัลเยย
อืม (IP:58.147.52.34,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 14 พ.ย. 2549 (12:01)
อยากรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไมโอซิสค่ะ
พ่อ2 (IP:125.24.208.250,192.168.212.6,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 26 ธ.ค. 2549 (17:52)
การเเตกหน่อเป็นอย่างไร ช่วยบอกทีค่ะ
กรรัตน์ (IP:202.5.87.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 27 ธ.ค. 2549 (13:45)
ไมโอซิสไม่ใช่การสืบพันธ์อ่ะนะส่วนการแตกหน่อ ก็แค่บางกลุ่มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแบ่งเซลล์พอโตมากพอแล้วก็หลุดออกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่
pornlarpmek
ร่วมแบ่งปัน1337 ครั้ง - ดาว 170 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 30 พ.ย. 2551 (11:14)

อยากถามค่ะว่า
Asexual reproduction มีทั้งหมดกี่แบบ
และมีแบบไหนบ้างค่ะ


narakjung
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 45 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 10 ก.ค. 2552 (18:25)

ก้อดีอะนะ แต่ไม่รู้เรื่องเลย


Thunwarad
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 22 มิ.ย. 2553 (12:57)
ดีมาก
กิ่ง (IP:125.26.179.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 5 ก.ค. 2553 (19:58)
ต้องการรู้การติดตาของพืชคะเอาแบบเนี้อหาเพียบเลยนะคะ
ktr6668@thaimail.com (IP:110.49.204.4)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 7 ก.ค. 2553 (10:58)
รักเอ
che (IP:61.19.147.6)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม