การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ( Asexual reproduction )

อยากรู้ว่าการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศมีอะไรบ้างอะครับ อยากให้ช่วยแนะนำเว็บที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อะครับ

ขอบคุณมากนะ
24 พ.ย. 2546 20:47
59 ความเห็น
94050 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  T-T (Guest)

I do suggest you read your textbook first. I think it provides sufficient information.
26 พ.ย. 2546 06:30


ความคิดเห็นที่ 2 Romance... (Guest)

หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.1ก้อมี
26 ธ.ค. 2546 21:31


ความคิดเห็นที่ 3 ปิ้ว (Guest)

30 พ.ค. 2547 15:28


ความคิดเห็นที่ 6 ........ (Guest)

ต่อกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปักชำ ทาบกิ่ง ติดตา โน้มกิ่ง
25 ก.ค. 2547 19:14


ความคิดเห็นที่ 7 manatchanun@chaiyo.com (Guest)

อยากรู้การติดตา
22 ส.ค. 2547 14:22


ความคิดเห็นที่ 8 เปียร์ (Guest)

ตอนนี้เรารุ้สึกไม่สะบายใจหลายเรื่องเลย
20 ธ.ค. 2547 12:35


ความคิดเห็นที่ 14 นายดนัย แนววิลัย (Guest)

- - -*- *-* 0*0 *0* -.- TOT

T T T-T
10 ก.ย. 2548 16:19


ความคิดเห็นที่ 15 ปูเป้ (Guest)

หมายถึงพวกการสืบพันธุ์และแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสรึเปล่า
3 พ.ย. 2548 21:09


ความคิดเห็นที่ 16 เฟิร์น (Guest)

การติดตาหรืออะไรที่ไม่ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่เดิม จะไม่ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์นะค่ะ เพราะการสืบพันธุ์ คือการเพิ่มประชากรของสิ่งมีชีวิต
5 พ.ย. 2548 21:32


ความคิดเห็นที่ 17 บาส (Guest)

การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศมันก็ได้เหมือนกันนะครับ(ยิ้ม)
8 พ.ย. 2548 12:12


ความคิดเห็นที่ 19 นิก (Guest)

ก็อยากได้เรื่องการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน
20 ก.พ. 2549 18:11


ความคิดเห็นที่ 20 ฮ่า มาแว้วค่ะ (Guest)

ช่วยบอกวิทีการขยายแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์
21 มี.ค. 2549 12:36


ความคิดเห็นที่ 21 โดย deathspirit

ข้อมูลทั้งหมดนี้ สามารถหาได้จาก googleการสืบพันธุ์ของไวรัส

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างจาก เซลล์ของพืชและสัตว์ มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นการศึกษาโครง สร้างและลักษณะของไวรัสจึงต้องส่องดูด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งขยายได้ถึงกว่าสามหมื่นเท่า ภายใน ตัวของไวรัสไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพอย่างครบถ้วน เช่น ไม่มีหน่วยสร้างพลังงาน สร้างสารต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น ไวรัสจำต้องเข้าไปอาศัยอยู่ภายในเซลล์หรือในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จึงจะเติบโตทวีจำนวนแพร่พันธุ์ได้

ไวรัสมิได้มีสภาวะเป็นเซลล์อย่างบัคเตรี และไม่สามารถเพาะเลี้ยงด้วยอาหารของบัคเตรีได้ เพราะอนุภาคตัวของไวรัสนั้น มีกรดนิวคลีอิค* ปริมาณน้อยมากและอาจจะเป็น ดี เอ็น เอ หรือ อาร์ เอ็น เอ อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น

กรดนิวคลิอิคนี้ห่อหุ้มไปด้วยโปรตีนหรือไลโปโปรตีน ซึ่งเกิด ขึ้นหลังจากกรดนิวคลีอิคได้ทวีจำนวนมากมายแล้ว กรด นิวคลีอิคเท่านั้นที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของไวรัส ไวรัสเจริญ เติบโตและเพิ่มจำนวนได้ทางเดียว โดยต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตอื่น การแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนของไวรัสต้องมีระยะ ไวรัสคราส** ซึ่งไม่มีสำหรับบัคเตรี และก็มิได้เป็นแบบขาด กลางตัวดังเช่นการทวีจำนวนบัคเตรีไวรัสมีหลายชนิดขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน ไวรัสขนาดใหญ่โตกว่าไวรัสขนาดเล็กประมาณ ๑๕๐ เท่า ไวรัสขนาดใหญ่อาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายได้พันเท่าไวรัสทุกชนิดอาจมองเห็นและถ่ายรูปได้ เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไวรัสหลายชนิดที่เป็นตัวการทำให้จุลชีพ พืชและสัตว์และมนุษย์เกิดโรค มีรูปร่างเป็นทรงกลม แต่ก็มีไวรัสบางชนิดมีรูปร่างเป็นแท่งยาว ไวรัสของมนุษย์มีมากกว่า ๕๐๐ ชนิด กว่า ๖๐ ชนิดที่ทำให้มนุษย์มีอาการคล้ายโรคหวัด
21 มี.ค. 2549 22:41


ความคิดเห็นที่ 22 โดย deathspirit

การสร้างสปอร์ ( Sporulation )
การสร้างสปอร์ เป็นการสืบพันธุ์โดยการที่เซลล์แบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสหลาย ๆ ครั้ง จนได้นิวเคลียสเกิดขึ้นจำนวนมากแล้วแบ่งไซโทพลาสซึมมาห่อหุ้มรอบ ๆ เป็นเซลล์ขนาดเล็ก แต่ละเซลล์เรียกว่า “สปอร์” เมื่อสปอร์แก่เต็มที่จะปลิวไปโดยอาศัยลม หรือลอยไปกับกระแสน้ำ เมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะงอกเจริญเป็นหน่วยชีวิตใหม่เหมือนหน่วยชีวิตที่ให้กำเนิด สิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์มักพบในพวกโปรติสต์หลายชนิด
21 มี.ค. 2549 22:42


ความคิดเห็นที่ 23 โดย deathspirit

รีเจเนอเรชัน ( Regeneration )
รีเจเนอเรชัน ( การงอกใหม่ ) เป็นการสร้างส่วนของร่างกายที่ขาดหายไปขึ้นไปทดแทนให้เหมือนเดิม การพิจารณาว่ารีเจเนอเรชันของสิ่งมีชีวิตเป็นการสืบพันธุ์หรือไม่พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้
1. ถ้าเกิดการรีเจเนเรชันขึ้นแล้วมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่มีอยู่เดิมในกรณีนี้จะถือเป็นการสืบพันธุ์ เช่น ถ้าแต่ละส่วนของดาวทะเลหรือพลานาเรียที่ถูกตัดขาดออกจากกันเจริญไปเป็นตัวใหม่ที่สมบูรณ์ได้หลายตัว
2. ถ้าเกิดรีเจเนอเรชัน เพื่อซ่อมแซมอวัยวะที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์เหมือนเดิมไม่จัดเป็นการสืบพันธุ์ เช่น กรณีหางจิ้งจกงอกหางใหม่แทน การรีเจเนอเรชัน มักพบในสัตว์ชั้นต่ำ จำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น พลานาเรีย ไฮดรา ดาวทะเล สิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบรีเจเนอเรชันได้ เช่น พลานาเรีย ดาวทะเล พยาธิตัวตืด ไฮดรา
21 มี.ค. 2549 22:43


ความคิดเห็นที่ 24 โดย deathspirit

การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน ( Stolon )

การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน พืชบางชนิดมีส่วนของลำต้นงอกออกมาและทอดยาวไปตามพื้นดิน เรียกว่า สโตลอน หรือบางท้องถิ่น เรียกว่า ไหล ส่วนนี้สามารถเจริญไปเป็นต้นใหม่ได้ เช่น ต้นเศรษฐีเรือนนอก สตรอเบอรี่ บัวบางชนิด ฯลฯการเเตกหน่อ (budding)

พบได้ใน ยีสต์ ไฮดรา เเละพืชชั้นสูง การเเตกหน่อของไฮดราจะเริ่มจากทางด้านข้างของตัวไฮดราโดยที่บริเวณที่จะเเตกเป็นหน่อจะมีการเเบ้งเซลล์เเบบไมโทซิสเเละเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆการเเบ่งออกเป็นสองส่วน (Binary fission)

พบในพวกโพรตีสต์เซลล์เดียวการเเบ่งเเบบนี้ยังเเบ่งได้ 3 วิธี

6.1 เเบ่งเเบบไม่มีทิศทางเเน่นอน เช่น อะมีบา

6.2 เเบ่งตามขวางของลำตัว เช่น พารามีเซียม

6.3 เเบ่งตามยาวของลำตัว เช่น ยูกลีนา
21 มี.ค. 2549 22:44


ความคิดเห็นที่ 25 โดย deathspirit

การขยายพันธุ์ของพืช

พืชมีวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ยังสามารถขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจากส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เมล็ด เช่น ขยายพันธุ์ด้าวย ลำต้น กิ่ง และ ราก เนื่องจากส่วนดังกล่าวสามารถคงสภาพความอ่อนเยาว์ สามารถงอกทดแทนส่วนที่สูญเสียไป เรียกว่าส่วนอ่อนเยาว์ หรือ อินดีเทอร์มิเนท (Indeterminate) (ส่วน ใบ ดอก และ ผล เมื่อเจิรญจนมีขนาดคงที่ขนาดหนึ่งแล้วจะหยุดการเจริญ จากนั้นก็จะแก่ชราและตายไป เรียกส่วนดังกล่าวว่า ดีเทอร์มิเนท (Determinate))- การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ อาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ นับว่ามีประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์พืชที่มีลักษณะดี ไม่กลายพันธุ์ ให้ดอกและผลเร็ว แต่ไม่มีรากแก้วทำให้ลำต้นไม่แข็งแรง

- พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยลำต้น เช่น ขิง ข่า ขมิ้น เผือก แห้ว หัวหอม กระเทียม ว่านสี่ทิศ มันฝรั่ง

- พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่ง โดยการปักชำ การตอน การติดตา การเสียบยอด หรือการทาบกิ่ง เช่น ชบา โกสน ฤาษีผสม มะม่วง พุทรา กุหลาบ

- พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยราก เช่น มันเทศ

- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ส่วนต่าง ๆ เช่น rhizome (แง่ง) tuber (หัว) runner และ stolen (ลำต้นทอดยาวไปตามพื้นดิน) sucker (เหง้า) และ bulb (sใบเกล็ด)
21 มี.ค. 2549 22:47


ความคิดเห็นที่ 27 โดย Bankkysang

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ <Sexual reproduction>

เป็นการวืบพันธุ์ที่อาศัยเพศโดนที่มีการสร้าง cell สือพันธุ์เพศผู้ และ เพศเมีย <หมายความว่าต้องมีทั้งเพศผู้ และ เมีย ถึงจะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้> โดนเมื่อผสมกันแล้วจะเกิดกันเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ <คือมี cell ใหม่เกิดขึ้นมาเมื่อcell สืบพันธุ์เพศ ผู้ผสมกับเพศเมีย> โดยที่จะมีลักษณะบางประการณ์ที่เหมือนพ่อ และบางประการณ์ที่เหมือนแม่ <เนื่องจากมี Cell ครึ่งนึงที่มาจากพ่อ และ ครึ่งนึงที่มาจากแม่> และยังมีลักษณะแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาด้วย คือมีลักษะดีต่องสิ่งมีชีวตินั้นๆ หรือ มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ แต่ทว่า ธรรมชาติจะเป็นตัวกำหนดว่า สิ่งมีชีวิตนั้นๆจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ เช่น ลูกหมีขั่วโลกเหนือเกิดมาจากแม่เดียวกัน เป็นจำนวน 2 ตัว แต่ว่า ลูกตัวที่ 1 มีขนยาวช่วยปกป้องไม่ให้สูญเสียความร้อนได้ดี แต่ตัวที่ 2 มีขนสั่นและบาง จำทำให้มีการสูญเสียความร้อนมากกว่าตัวแรก แต่เนืองจากมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาว ลูกตัวที่ 2 อาจจะทนความหนาวไม่ได้เลยตายไป แต่ลูกตัวที่ 1 สามารถทนความหนาวดี

**** ดังนั้น ลักษณะที่ดีต่อสิ่งมีชีวิตนั้นคือ คุณสมบัติที่สิ่งมีชีวะมีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง , ลักษณะที่ไม่ดีต่อสิ่งมีชีวิตคือ คุณสมบัติ ลักษณะ ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติได้ หรือ อยู่ได้แต่ยากลำบาก <อันนี้เราคิดเองน้า ถ้าใครเข้าจัยแบบอื่นก็ไม่ว่ากานน้า> ****
16 พ.ค. 2549 19:51


ความคิดเห็นที่ 28 โดย Bankkysang

แร้วถ้าเป็นดาวทะเล ถ้าไม่มีส่วนตรงกลางของมัน ส่วนอื่นจะงอกออกมาได้ไหมอ่า
17 พ.ค. 2549 20:14


ความคิดเห็นที่ 30 นาม (Guest)

อยากรู้การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ
25 พ.ค. 2549 14:43

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น