แนวข้อสอบภาค ก กพ 52

แนวข้อสอบภาค

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ และพนักงาน อบต. แนวข้อสอบ กพ. ครูผู้ช่วย

 ความรู้ความสามารถทั่วไป

ดาวโหลดข้อสอบ อบต ครู ทหาร ตำรวจ ข้อสอบรับราชการ

แนวข้อสอบเด็ด ๆ สำหรับเข้ารับราชการและพนักงาน กพ. ภาค กและภาค ข อบต. อบจ. เทศบาล กทม.ครูผู้ช่วย ครู กทม. และพนักงานราชการ   ดาวโหลดฟรีที่

http://www.dimonclub.com/test/index.html

มีแนวข้อสอบมากมายให้โหลดไปอ่านอย่างเต็มทีเลย ขอให้โชคดีสอบได้ทุกคน

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์

นักวิชาการสหกรณ์

แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   

แนวข้อสอบกรมป่าไม้   

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท   

แนวข้อสอบกรมประมง   

แนวข้อสอบพนักงานราชการทั่วไปกรมวิชาการเกษตร   

ข้อสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

แนวข้อสอบกรมทางหลวง   

แนวข้อสอบการไฟฟ้า 

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต 

1 แนวข้อสอบนักโบราณคดีปฏิบัติการ
2
แนวข้อสอบภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
3
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
4
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

5 แนวข้อสอบนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างศิลปะไทย) 
6
แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณกรรม) 
7
แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) 
8
แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวรรณคดีไทย) 

แนวข้อสอบศาลยุติธรรมบรรณารักษ์ 3

แนวข้อสอบศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3

แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรโยธาปฎิบัติการ 3

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาตินักพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบสนง.กกต.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   เข้าดู   http://www.dimonclub.com/test/index.html

   ลับที่สุด
แนวข้อสอบสนง.กกต.  แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสนง.กกต.  เข้าดู  http://www.dimonclub.com/test/index.html

    ลับที่สุด

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ   

แนวข้อสอบกรมการค้าภายใน   

แนวข้อสอบกรมป่าไม้   ความคิดเห็นที่ 1

decho2526
14 มิ.ย. 2552 07:59
 1. ใหม่ล่าสุดแนวข้อสอบตำรวจที่กำลังจะเปิดสอบ
  http://www.dimonclub.com/test/data5.html
ความคิดเห็นที่ 3

decho2526
25 มิ.ย. 2552 17:43
 1. แนวข้อสอบ]แนวข้อสอบเข้ารับราชการ และพนักงาน อบต. แนวข้อสอบ กพ. ครูผู้ช่วย
   ความรู้ความสามารถทั่วไป
  ดาวโหลดข้อสอบ อบต ครูผู้ช่วย ทหาร ตำรวจ ข้อสอบรับราชการ

  แนวข้อสอบเด็ด ๆ สำหรับเข้ารับราชการและพนักงาน กพ. ภาค กและภาค ข อบต. อบจ. เทศบาล กทม.ครูผู้ช่วย ครู กทม. และพนักงานราชการ   ดาวโหลดฟรีที่
  http://www.dimonclub.com/test/index.html
  มีแนวข้อสอบมากมายให้โหลดไปอ่านอย่างเต็มทีเลย ขอให้โชคดีสอบได้ทุกคน
ความคิดเห็นที่ 4

อรวรรณ (Guest)
26 มิ.ย. 2552 14:03
 1. ขอบคุณมากๆ นะคะ
ความคิดเห็นที่ 5

toncmi
26 มิ.ย. 2552 21:53
 1. คู่มือเตรียมสอบ


  ความรู้ความสามารถทั่วไป ตรงตามหลักสูตร ระดับ 1-2 และ 3-4

  ประกอบด้วย

  * ความสามารถทั่วไป อธิบายหลักคิดอย่างละเอียด
  * การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
  * ภาษาไทย
  * เฉลยข้อสอบ กพ. และ กค. หลาย พศ. พร้อมเฉลยแนวคิดอย่างละเอียด
  ทั้ง หมด 860 หน้า ครบสมบูรณ์ที่สุด (หน้า 650-860) จะเอาตามมาให้อีกทีน่ะครับ อัพไฟล์ไม่ได้ โดยแบ่งเป็นชุดๆ ให้ดาวน์โหลด ให้ copy ลิงค์เหล่านี้ไปวางในช่อง ที่กรอก url http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/z26ZTe4Wwf/1-30.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/w7lWyl3fCv/31-60.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/1nWpYh-AZY/61-90.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/rL3OzvRetp/91-120.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/IsI8hVyNvZ/121-150.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/q9qxj0sBNe/151-180.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/Ke57PjZA03/181-210.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/1xS54rCrl-/211-240.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/HORKwESDSK/241-300.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/sHhkSY0T1I/301-350.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/Zf5K334SBo/351-400.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/HlxDvNP2yC/451-500.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/sLI1tRR_qz/501-550.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/5BJFqwxeZ_/551-600.pdf
  http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/vL5PovgyAG/601-650.pdf

  การสรุปเงื่อนไขทางภาษาแนวใหม่

  การสรุปความจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

  เลขอนุกรมและการเรียงลำดับ

  การตีความจากรูป กราฟ แผนภูมิต่างๆ

  การวัดคำศัพท์ความคิดเห็นที่ 6

kktt9064@hotmai.com (Guest)
27 มิ.ย. 2552 17:10
 1. โหลดแล้วค่ะ จะอ่านเยอะเพื่อจะได้สอบติดซะทีความคิดเห็นที่ 7

ch.pinjai_006@hotmail.com (Guest)
29 มิ.ย. 2552 18:15
 1. พอเข้าไปแล้วไม่รู้จะไปโหลดอันไหน

  ขอความกรุณาบอกขั้นตอนอย่างละเอียดหน่อยได้ไหมคะ

  ขอบพระคุณอย่างยิ่งความคิดเห็นที่ 8

// (Guest)
30 มิ.ย. 2552 17:09
 1. โหลดมาอ่าแล้วค่ะ //ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 9

rang_tp@hotmail.com (Guest)
1 ก.ค. 2552 10:33
 1. โหลดไม่ได้เลย
ความคิดเห็นที่ 10

somkkk
1 ก.ค. 2552 23:56
 1. ขอแนวข้อสอบ ภาค ก ระดับ3 ด้วยคับ
ความคิดเห็นที่ 11

club214@hotmail.com (Guest)
2 ก.ค. 2552 14:37
 1. โหลดไม่ได้
ความคิดเห็นที่ 12

pepsi_aui@hotmail.com (Guest)
3 ก.ค. 2552 15:25
 1. โหลดไม่ได้เลยค่ะช่วยบอกที่จะสอบภาค ก ระดับ2 อยากได้แนวมากเลย
ความคิดเห็นที่ 13

Kanistha_happy@hotmail.com (Guest)
4 ก.ค. 2552 00:17
 1. แนวข้อสอบ กพ
ความคิดเห็นที่ 14

Betophen_bee@hotmai.com (Guest)
4 ก.ค. 2552 10:00
 1. ดาวน์โหลดยังไงคะความคิดเห็นที่ 15

nunchaya_t@hotmail.com (Guest)
4 ก.ค. 2552 11:42
 1. รอหน้า 650 -860 อยุ่นะคะ
  รีบๆเอามาลงนะคะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค้า ^^ความคิดเห็นที่ 16

jiratchadatuk@hotmail.com (Guest)
4 ก.ค. 2552 16:09
 1. โหลดไม่ได้อธิบายหน่อยค่ะความคิดเห็นที่ 17

pumpui_2525@hotmail.com (Guest)
4 ก.ค. 2552 22:05
 1. โหลดไม่ได้เลยอ่ะ
  รบกวนส่งเมลล์ให้หน่อยนะ
ความคิดเห็นที่ 18

ammri_m@hotmail.com (Guest)
5 ก.ค. 2552 08:12
 1. ขอบคุณน่ะค่ะ จะตั้งใจอ่านให้ดีที่สุด และตั้งใจสอบด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 19

tipyapa10@hotmail.com (Guest)
5 ก.ค. 2552 11:42
 1. แนวข้อสอบภาค ก ของกพ. คะความคิดเห็นที่ 20

kay_kaw@hotmail.com (Guest)
5 ก.ค. 2552 20:02
 1. โหลดได้แล้วค่ะ� ขอบคุณมากๆๆเลยนะค่ะ

  แต่เหลือหน้า� 401-450
  และ����������� 651-680

  ถ้ามาแล้วทำงัยจะรู้ได้เหรอค่ะ

  แฮ่ๆๆๆ.....อยากโหลดอีกอะ
ความคิดเห็นที่ 21

jrsalee079@gmail.com (Guest)
6 ก.ค. 2552 13:58
 1. โหลดไม่ได้เลยค่ะ คนไหนโหลดได้ ช่วยส่งเมล์มาให้ด้วยได้มั๊ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น