แลกเปลี่ยนข่าวสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
 

 


 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
http://curric.net/center/lab_forum.htm

สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad (GSP) ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 22 กิจกรรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีไฟล์ GSP, แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ใบงานและเฉลยใบงานมาให้ครบ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ทันทีตามลิงค์นี้ได้เลย http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ICT_material/gsp.asp
แต่ก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ ที่ไอค่อนหน้าหลักของเว็บไซต์
http://www3.ipst.ac.th/primary_math/index.asp เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ก็จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทั้งหมดเลยครับ

จาก : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ - btham@ipst.ac.th - 16/09/2008 15:24
โฮมเพจ :
http://www3.ipst.ac.th/primary_math/index.asp


ดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2551
http://www.vcharkarn.com/vcafe/153594/5

จาก : ดร. ไพจิตร สดวกการ - 11/10/2008 07:21


เนื่องจาก ร.ร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการคิดในช่วงชั้นที่ 1-2, 3 และ 4 ในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน มาแล้วเมื่อปีการศึกษา 2550 เกียรติบัตรที่ สพฐ.ส่งมานั้นไม่เพียงพอต่อผู้เข้าการรับการอบรม ทางโรงเรียนใคร่ขอความกรุณาขอเกียรติบัตรเพิ่ม จำนวน 25 แผ่น
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่

จาก : โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่ - chanokka@hotmail.com - 06/01/2009 15:05
โฮมเพจ :
http://www.kts.ac.th


ได้ส่งเกียรติบัตรเพิ่มเติมให้โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์แล้วค่ะ ในวันที่ 9 มกราคม 2552 รอรับด้วยนะคะ

จาก : ดร.ไพจิตร สดวกการ - 10/01/2009 07:10


ช่วยคิดสื่อเกี่ยวกับสถิติระดับมัธยมให้หน่อย
ด่วน

จาก : ฟ้าใส - nureeda105@hotmail.com - 22/01/2009 13:53

จาก : . - 21/03/2009 15:34


รบกวนสมาชิก พี่น้องๆ ชาวคุณครูและบุคคลาการทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ (http://www.moe.go.th) จึงขอรบกวนเวลาท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการผู้ใช้มากที่สุด

http://www.bizpotential.com/main.php?filename=moe_surveyช่วยกับตอบ แบบสอบถามหน่อยนะคะ
ขอบคุณมากๆ คะ

จาก : นัตตี้ - 27/03/2009 16:24

จาก : . - 12/04/2009 23:32
โฮมเพจ :
http://www.bizpotential.com/main.php?filename=moe_survey


ผมชอบสไตล์ครูไผ่จังเลยครับ ครูไผ่เป็นครูด้วยจิตวิญญาณจริง
จริงจัง มีแต่จะให้ ผมอบรมGSPกับครูไผ่ ครูรอบรู้จริงๆ ครูเป็นครูที่กระต้นต่อมคิดตลอดเวลา อดทนจะรับฟังได้นานๆไม่ว่าจะผิดหรือถูก มีแต่ให้กำลังใจ ใจกว้างเปิดรับข้อมูลรอบด้าน ครูเป็นกระจกทีดีที่สะท้อนครูรุ่นใหม่น่าจะเป็นอย่างนี้เด็กคงคิดเก่งขึ้น

จาก : สมบูรณ์ ตุ้มทอง -
sbthum_@hotmail.com - 02/05/2009 23:35


ยินดี และดีใจ ที่อาจารย์สมบูรณ์ สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของครูไผ่ค่ะ มีข้อคิดเห็น หรือข้อแนะนำใด ๆ กรุณานำเสนอ แลกเปลี่ยน หรือพูดคุยได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

จาก : ครูไผ่ - 07/05/2009 10:45สพฐ ให้ศุนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูคณิตศาสตร์ในเขตบริการของศูนย์
ภายในปีงบประมาณ 2552 ไม่จำเป็นต้องเป็นต้องใช้หลักสูตรที่กำหนดให้ ในข้อ 2.1 - 2.4 ก็ได้ใช่หรือไม่

จาก : นางสาวจินดวลัย เขมาอัจฉริยผล -
srinuankimpitak@gmail.com - 16/06/2009 09:18


ใช่ค่ะ
สำหรับศูนย์ที่สามารถจัดหลักสูตรที่ดี ๆ ได้เอง

จาก : ครูไผ่ - 16/06/2009 10:28

16 มิ.ย. 2552 11:09
23 ความเห็น
53806 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย ครูไผ่

สพฐ ให้ศุนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูคณิตศาสตร์ในเขตบริการของศูนย์
ภายในปีงบประมาณ 2552 ไม่จำเป็นต้องเป็นต้องใช้หลักสูตรที่กำหนดให้ ในข้อ 2.1 - 2.4 ก็ได้ใช่หรือไม่

จาก : นางสาวจินดวลัย เขมาอัจฉริยผล -
srinuankimpitak@gmail.com - 16/06/2009 09:18


ใช่ค่ะ
สำหรับศูนย์ที่สามารถจัดหลักสูตรที่ดี ๆ ได้เอง

จาก : ครูไผ่ - 16/06/2009 10:28

16 มิ.ย. 2552 11:24


ใช่ค่ะ
สำหรับศูนย์ที่สามารถจัดหลักสูตรที่ดี ๆ ได้เอง

จาก : ครูไผ่ - 16/06/2009 10:28

--> 

ความคิดเห็นที่ 2 โดย ครูไผ่


ศูนย์ต้องส่งโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปที่ สพฐ หรือไม่ ตามหนังสือที่แจ้งให้ส่งเฉพาะผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่วนเกียรติบัตรของผู้เข้าอบรม ไม่ทราบว่า ศูนย์เป็นผู้ทำเองหรือใช้เกียรติบัตรของสพฐ

จาก : นางสาวจินดวลัย เขมาอัจฉริยผล ( ราชบุรี ) - 16/06/2009 15:30ส่งมาพร้อมกับผลการอบรมค่ะ
ส่วนวุฒิบัตร ให้ศูนย์ทำเองค่ะ โดยประธานศูนย์เป็นผู้ลงนาม

จาก : ครูไผ่ - 16/06/2009 19:26ตามที่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ICT โรงเรียนในฝันศูนย์ใหม่ที่เปิดเพิ่มเติมเมื่อปีก่อน ได้รับจัดสรรงบ 70,000 นั้น ต้องขออนุมัติโครงการบนเว็บก่อนหรือเปล่าคะ แล้วที่ไปประชุมคราวก่อนนั้น บอกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์แต่ยังไม่เห็นได้รับเลยค่ะ

จาก : กนกรัตน์ บุญไชโย -
kanokrat_pam@hotmail.com - 25/06/2009 17:23เรียนดร.ไผ่ สพฐ ให้ศุนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูคณิตศาสตร์ในเขตบริการของศูนย์
ภายในปีงบประมาณ 2552 ต้องใช้หลักสูตรที่กำหนดให้ ในข้อ 2.1 - 2.4 ทั้ง 4 หัวข้อใช่ไหมคะ

จาก : นางรวีวรรณ อัชชพันธ์ (สมุทรสงคราม) -
rawee_amphawa@hotmail.com - 25/06/2009 20:47


ตอบอาจารย์รวีวรรณ อัชชพันธ์
เนื้อหาหลักสูตรอบรมใน 3 ระดับคือ ระดับประถม ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย ให้เลือกหลักสูตรจาก http://www.curric.net/center/math_center.htm
โดยเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งสำหรับแต่ละระดับ (ไม่ต้องใช้ทุกหลักสูตร)
หรือจะเลือกแบบผสมผสาน เอาบางเรื่องจากหลักสูตรหนึ่งรวมกับบางเรื่องจากอีกหลักสูตรหนึ่ง หรือใช้หลักสูตรอื่น ๆ ก็ได้

ให้พิจารณาตามความเหมาะสมค่ะ

ส่วนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่ตั้งใหม่ ให้ขอดูตัวอย่างจากศูนย์เดิมที่อยู่ใกล้กัน โดยอ้างอิงหนังสือที่ส่งมายังเขตพื้นที่ ที่ ศธ 04008/ว 488 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ซึ่งมีรายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์อยู่ในบัญชีจัดสรรงบประมาณ ค่ะ

การตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ จำนวนอย่างน้อย 15 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งศูนย์เป็นผู้ลงนาม ประกอบด้วยบุคลากรหลัก ดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งศูนย์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในฝันอื่น ๆ ในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ เป็น ที่ปรึกษา

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ เป็น ประธานศูนย์

3. ศึกษานิเทศก์ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ในเขตตรวจราชการที่ศูนย์ตั้งอยู่ เป็น กรรมการ

4. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในฝันของ สพท. เป็น กรรมการ

5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันอื่นในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการ

6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ครูผู้สอน หรือ ครูผู้เชี่ยวชาญในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ


ส่วนการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง
เช่น การจัดอบรม หรือ การสัมมนาแสดงผลงาน ฯลฯ
ประธานศูนย์เป็นผู้ตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง

จาก : ครูไผ่ - 28/06/2009 07:47

30 มิ.ย. 2552 02:45ส่งมาพร้อมกับผลการอบรมค่ะ
ส่วนวุฒิบัตร ให้ศูนย์ทำเองค่ะ โดยประธานศูนย์เป็นผู้ลงนาม

จาก : ครูไผ่ - 16/06/2009 19:26ตามที่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ICT โรงเรียนในฝันศูนย์ใหม่ที่เปิดเพิ่มเติมเมื่อปีก่อน ได้รับจัดสรรงบ 70,000 นั้น ต้องขออนุมัติโครงการบนเว็บก่อนหรือเปล่าคะ แล้วที่ไปประชุมคราวก่อนนั้น บอกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์แต่ยังไม่เห็นได้รับเลยค่ะ

จาก : กนกรัตน์ บุญไชโย -
kanokrat_pam@hotmail.com - 25/06/2009 17:23เรียนดร.ไผ่ สพฐ ให้ศุนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูคณิตศาสตร์ในเขตบริการของศูนย์
ภายในปีงบประมาณ 2552 ต้องใช้หลักสูตรที่กำหนดให้ ในข้อ 2.1 - 2.4 ทั้ง 4 หัวข้อใช่ไหมคะ

จาก : นางรวีวรรณ อัชชพันธ์ (สมุทรสงคราม) -
rawee_amphawa@hotmail.com - 25/06/2009 20:47


ตอบอาจารย์รวีวรรณ อัชชพันธ์
เนื้อหาหลักสูตรอบรมใน 3 ระดับคือ ระดับประถม ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย ให้เลือกหลักสูตรจาก http://www.curric.net/center/math_center.htm
โดยเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งสำหรับแต่ละระดับ (ไม่ต้องใช้ทุกหลักสูตร)
หรือจะเลือกแบบผสมผสาน เอาบางเรื่องจากหลักสูตรหนึ่งรวมกับบางเรื่องจากอีกหลักสูตรหนึ่ง หรือใช้หลักสูตรอื่น ๆ ก็ได้

ให้พิจารณาตามความเหมาะสมค่ะ

ส่วนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่ตั้งใหม่ ให้ขอดูตัวอย่างจากศูนย์เดิมที่อยู่ใกล้กัน โดยอ้างอิงหนังสือที่ส่งมายังเขตพื้นที่ ที่ ศธ 04008/ว 488 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ซึ่งมีรายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์อยู่ในบัญชีจัดสรรงบประมาณ ค่ะ

การตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ จำนวนอย่างน้อย 15 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งศูนย์เป็นผู้ลงนาม ประกอบด้วยบุคลากรหลัก ดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งศูนย์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในฝันอื่น ๆ ในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ เป็น ที่ปรึกษา

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ เป็น ประธานศูนย์

3. ศึกษานิเทศก์ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ในเขตตรวจราชการที่ศูนย์ตั้งอยู่ เป็น กรรมการ

4. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในฝันของ สพท. เป็น กรรมการ

5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันอื่นในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการ

6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ครูผู้สอน หรือ ครูผู้เชี่ยวชาญในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ


ส่วนการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง
เช่น การจัดอบรม หรือ การสัมมนาแสดงผลงาน ฯลฯ
ประธานศูนย์เป็นผู้ตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง

จาก : ครูไผ่ - 28/06/2009 07:47

--> 

ความคิดเห็นที่ 6 โดย ครูไผ่
ทำไมไม่มีกลุ่มสาระการงานครับมีเพียง 7 กลุ่ม

จาก : ครูตัอย - show-off_2006@hotmail.com - 19/07/2009 06:15


ครูต้อยคะ
รายชื่อศูนย์กลุ่มสาระการงานฯ มีอยู่ในรายชื่อศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน พ.ศ. 2552 ค่ะ
http://www.curric.net/center/New52.xls

จาก : ครูไผ่ - 21/07/2009 10:12

21 ก.ค. 2552 10:33


ครูต้อยคะ
รายชื่อศูนย์กลุ่มสาระการงานฯ มีอยู่ในรายชื่อศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน พ.ศ. 2552 ค่ะ
http://www.curric.net/center/New52.xls

จาก : ครูไผ่ - 21/07/2009 10:12

--> 

ความคิดเห็นที่ 7 amrawee@warin.ac.th (Guest)

โรงเรียนวารินชำราบ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะโรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้หลักสูตร More Than Arts ขอเรียนถามว่า เราสามารถปรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น จะได้หรือไม่
22 ก.ค. 2552 09:25


ความคิดเห็นที่ 8 โดย ครูไผ่

ในทัศนะของครูไผ่ จะยึดหลักการของหลักสูตรเป็นสำคัญ
ส่วนรายละเอียดซึ่งเป็นตัวอย่างของหลักการจะปรับไปตามสภาพที่เหมาะสมค่ะ

23 ก.ค. 2552 18:07


ความคิดเห็นที่ 9 yoddoypp@gmail.com (Guest)

โรงเรียนจะต้องจัดอบรมฯ ทั้ง 3 ระดับใช่หรือไม่ โดยเลือกใช้หลักสูตรตามความเหมาะสมและจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละระดับ ทางศูนย์กำหนดหรือไม่ หรือให้ทางโรงเรียนกำหนดเอง
24 ก.ค. 2552 09:31


ความคิดเห็นที่ 10 โดย ครูไผ่

ขอโทษคุณ yoddoypp ด้วยที่เข้ามาตอบช้า เนื่องจากไปทำงานในการประชุมใหญ่ที่พัทยาเสียหลายวัน

โรงเรียนจะต้องจัดอบรมฯ ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย โดยเลือกใช้หลักสูตรตามความเหมาะสมและจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละระดับ ให้ทางโรงเรียนกำหนดเอง ตามอัตราส่วนของจำนวนโรงเรียน  ไม่จำเป็นต้องเท่ากันในแต่ละระดับ  แต่รวมทั้ง 3 ระดับแล้วไม่ต่ำกว่า 70 คน เกินได้ค่ะ

30 ก.ค. 2552 11:50


ความคิดเห็นที่ 11 เจนจิรา ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม (Guest)

ครูไผ่ค่ะ ไม่ทราบว่าวิทยากรในการอบรมSCILAB สามารถขอได้จากที่ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันได้หรือเปล่าค่ะ

31 ก.ค. 2552 20:10


ความคิดเห็นที่ 12 โดย ครูไผ่

วิทยากรในการอบรมทุกหลักสูตร สามารถขอได้จากศูนย์คณิตศาสตร์อื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผู้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ ค่ะ

2 ส.ค. 2552 07:42


ความคิดเห็นที่ 13 ครูแหม่ม (Guest)

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นศูนย์ใหม่ต้องจัดการอบรมให้เฉพาะโรงเรียนในฝันของเขตพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น ไม่รวมกับเขตพื้นที่อื่นในจังหวัดเดียวกันใช่หรือไม่

4 ส.ค. 2552 04:39


ความคิดเห็นที่ 14 โดย ครูไผ่

ศูนย์ที่ตั้งใหม่กับศูนย์เดิมในจังหวัดเดียวกันต้องคุยกันว่าจะแบ่งเขตรับผิดชอบกันอย่างไร  เช่น ถือความสะดวกในการเดินทางเป็นเกณฑ์ หรือ ฯลฯ

เนื่องจากบางจังหวัดมีหลายเขตพื้นที่ เช่น มี 5 เขตพื้นที่ แต่มี 2 ศูนย์  จึงไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะเขตพื้นที่ที่ศูนย์ตั้งอยู่เท่านั้น

4 ส.ค. 2552 09:41


ความคิดเห็นที่ 16 ครูวิทย์ (Guest)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องอบรมครบ3หลักสูตรหรือไม่และกำหนดหรรือไม่คะว่าหลักสูตรละกี่วัน

14 ส.ค. 2552 15:34


ความคิดเห็นที่ 17 โดย ครูไผ่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ก็ต้องอบรมครูทั้งระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย

แต่หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมอาจจะแยกกันเป็นหลักสูตรของแต่ละระดับ  หรือจะใช้หลักสูตรเดียวกันในเรื่องที่ครูวิทยาศาสตร์ทุกระดับสมควรรู้ก็ได้ค่ะ
ให้อยู่ในดุลยพินิจการบริหารจัดการของศูนย์  โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีหัวข้อการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ร่วมอยู่ในหลักสูตรด้วย

จำนวนวันในการอบรมก็ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์พิจารณากำหนดจำนวนวันที่จะสามารถอบรมให้บรรลุผลได้ดีตามหลักสูตรที่ศูนย์กำหนดค่ะ 

16 ส.ค. 2552 12:05


ความคิดเห็นที่ 18 saiy_p@hotmail.com (Guest)

โรงเรียนหนูก็ได้เข้าโรงเรียนในฝันได้ 2.7 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตค่ะ

22 ส.ค. 2552 14:11


ความคิดเห็นที่ 19 โดย ครูไผ่

ขอแสดงความยินดีกับหนู saiy_p@hotmail.com ค่ะ

ดูรายชื่อต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
http://www.labschools.net/model/model2.htm

ดูเว็บไซต์โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
http://school.obec.go.th/phadungkhet/mom.html

23 ส.ค. 2552 18:39


ความคิดเห็นที่ 22 kruoratai@hotmail.com (Guest)

ขอบพระคุณมากนะคะ สำหรับคำนิเทศแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอSumposium 20 ส.ค. 53 ของดร.ไผ่ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณครู นับว่าการนิเทศแนะนำครั้งนี้คม ชัด ลึก เป็นอย่างมาก การแนะนำเสริมเติมต่อจาก ดร. บุญทอง ก็ทำให้เติมเต็มได้ ขอบคุณมากค่ะ
ประดุจเพชร เกศรินหอมหวล ศูนย์คณิตฯอุบลราชธานี
24 ส.ค. 2553 12:43


ความคิดเห็นที่ 23 โดย ครูไผ่

ยินดีกับอาจารย์ประดุจเพชรด้วยคนค่ะ ที่เห็นประโยชน์ของการจัดงานในครั้งนี้

25 ส.ค. 2553 17:48

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น