วิชาการดอทคอม ptt logo

การดูแลสุขภาพครรภ์

โพสต์เมื่อ: 11:48 วันที่ 18 มิ.ย. 2552         ชมแล้ว: 29,407 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> สุขภาพ >> แม่และเด็ก
     ทำไมต้องฝากครรภ์  
 

ทำไมต้องฝากครรภ์

การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นสภาวะเสี่ยงทางสุขภาพอย่างหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาอัตราการตายของแม่และทารำจะสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  ซ่งสาเหตุประการหนึ่งคือขาดการดูแลครรภ์อย่างถูกวิธี  ดังนั้นการใช้เวลาไม่มากนักไปฝากครรภ์และได้รับการตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอ  พร้อมทั้งปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์  จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

การฝากครรภ์มีความจำเป็น

         เพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งคลอดและได้ทารกที่มีสุขภาพสมบูรณ์  หญิงมีครรภ์จำเป็นต้องได้รับการดูแลและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์  ทั้งนี้เพราะความผิดปกติบางอย่างของแม่และทารก  เช่น  ความผิดปกติของรกหรือความพิการของเด็ก  อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและการมีชีวิตของทารกในครรภ์  โรคบางอย่างของแม่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ไปสู่ลูก  โรคบางอย่างถ่ายทอดทางกระแสเลือด  โรคบางอย่างทำให้แม่มีอันตรายเมื่อมีการตั้งครรภ์  และโรคหรือสภาวะบางอย่างมีผลต่อการคลอด  เช่น  ทำให้คลอดลำบาก  หรือเกิดการติดเชื้อระหว่างคลอด

         การทราบล่วงหน้าว่ามารดาหรือทารกมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจะทำให้แพทย์สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  เช่น  การดูแลครรภ์อย่างใกล้ชิด  กำหนดวิธีคลอด  และระยะเวลาที่จะคลอด  รวมทั้งการดูแลหลังคลอด  ตัวอย่างแม่ที่อายุมาก  มีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  หรือการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ก็อาจต้องตรวจหาความผิดปกติของทารก  ถ้าทารกมีขนาดใหญ่มากหรือแม่มีเชิงกรานแคบ  อาจต้องวางแผนทำการผ่าตัดคลอด  ถ้าเลือดแม่กับลูกเข้ากันไม่ได้  ก็ต้องเตรียมการถ่ายเลือดภายหลังคลอด  เป็นต้น

         หญิงมีครรภ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านโภชนาการ  การใช้ยาต่างๆ  เพศสัมพันธ์  การเตรียมตัวสำหรับการคลอด  และการให้นมบุตร  รวมทั้งการวางแผนครอบครัวหลังจากคลอดบุตรแล้ว  นอกจากนั้นยังต้องรู้จักสังเกตความผิดปกติของการตั้งครรภ์และอาการเจ็บครรภ์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้หญิงมีครรภ์จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาลเมื่อมาฝากครรภ์
การตรวจสุขภาพของมารดาและทารกเมื่อได้รับการฝากครรภ์

         เมื่อหญิงมีครรภ์มาฝากครรภ์  แพทย์จะซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  และตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น  แพทย์จะซักประวัติการขาดประจำเดือน  โรคประจำตัวต่างๆ  การตั้งครรภ์และการคลอดในอดีต  ตลอดจนสภาวะของทารกในครรภ์ก่อนๆ เพื่อวินิจฉัยว่ามีการตั้งครรภ์และค้นหาสภาวะที่ต้องระวังสำหรับการตั้งครรภ์ครั้งนี้

         การตรวจร่างกายโดยละเอียดจะทำให้แพทย์ทราบถึงสุขภาพของหญิงมีครรภ์  การตรวจขนาดของมดลูกจะสามารถบอกสภาวะของเด็ก  เช่น  ถ้ามดลูกเล็กกว่าที่ควรอาจเป็นเพราะเด็กไม่หรือพิการ  แต่ถ้ามดลูกใหญ่อาจเป็นเพราะเด็กตัวใหญ่เกินไป  เป็นเด็กแฝด  หรือมีปริมาณน้ำคร่ำมากผิดปกติ

         นอกจากนั้นการตรวจครรภ์ยังสามารถบอกท่าของเด็กที่อยู่ในครรภ์  และการฟังเสียงหัวใจเด็กก็ช่วยบอกว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว

         การตรวจทางห้องปฏิบัติการบางอย่างจำเป็นต้องทำเมื่อมีการตั้งครรภ์  เช่น  การตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์  ตรวจความเข้มข้นของเลือด  เพราะทารกต้องใช้ธาตุเหล็กจากแม่เพื่อการสร้างเลือด  จึงอาจทำให้แม่มีสภาวะโลหิตจางได้  และการตรวจไข่ขาวในปัสสาวะเพื่อค้นหาความผิดปกติของไตหรือสภาวะครรภ์เป็นพิษ  (pre-eclampsia)

         การกรวดน้ำเหลืองเพื่อดูภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส  ไวรัสตับอักเสบชนิดบี  และเอชไอวี  ก็มีความจำเป็น  ซึ่งถ้าเป็นบวกแพทย์จะต้องวางแผนป้องกันการถ่ายทอดโรคจากมารดาไปสู่ทารก

         บางกรณีอาจต้องมีการตรวจพิเศษ  เช่น  การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (อัตราซาวนด์)  เพื่อดูอายุครรภ์ที่แน่นอน  ดูความผิดปกติของทารก  เช่น  ความพิการต่างๆ  รวมทั้งการเต้นของหัวใจ  เพื่อประเมินว่าเด็กมีชีวิตหรือไม่

การเฝ้าติดตามพัฒนาการของทารกในครรภ์

         การเจริญเติบโตของทารกใรครรภ์สามารถประเมินได้จากขนาดของมดลูกที่ใหญ่ขึ้นเป็นสัดส่วนกับอายุครรภ์และน้ำหนักของแม่ที่เพิ่มขึ้น

         สามเดือนแรกของการตั้งครรภ์  มดลูกจะอยู่ในอุ้งเชิงกราน  อายุครรภ์ครบห้าเดือน  ยอดมดลูกอยู่ที่ระดับสะดือ  และอยู่เกือบถึงลิ้นปี่เมื่อครรภ์ครบกำหนด

         ส่วนน้ำหนักขงแม่ในสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย  เพราะหญิงมีครรภ์มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและรับประทานอาหารได้น้อย  หลังจากนั้นน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับประมาณเดือนละ 1-1.5 กิโลกรัม  โดยตลอด  การตั้งครรภ์น้ำหนักของแม่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10-12 กิโลกรัม ทั้งนี้เป็นส่วนของเด็ก  รก  และน้ำคร่ำประมาณ 5 กิโ,กรัม  เป็นส่วนของมดลูกและส่วนอื่นของแม่อีก 7 กิโลกรัม

         กรณีที่น้ำหนักของแม่เพิ่มน้อย  หยุดเพิ่ม  หรือน้ำหนักลดลง  รวมทั้งยอดมดลูกไม่สูงขึ้น  อาจแสดงถึงความผิดปกติของทารกในครรภ์  เช่น  เด็กโตช้าหรือเด็กเสียชีวิตในครรภ์  ซึ่งจะต้องมีการตรวจและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด  ส่วนกรณีตรงกันข้ามอาจเกิดจากครรภ์แผด  น้ำคร่ำมากผิดปกติ  หรือมีเนื้องอกของมดลูกและรังไข่  ซึ่งจำเป็นต้องวินิจฉัยสาเหตุที่แน่นอนเช่นกัน

สิ่งที่หญิงมีครรภ์ควรสังเกตและระมัดระวัง

         ยาหลายชนิดมีอันตรายต่อทารกในครรภ์  ทำให้เกิดความพิการชนิดต่างๆ การเจริญเติบโตช้า  หรือสมองเสื่อม  ดังนั้นการใช้ยาขณธตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วงสามเดือนแรกควรปรึกษาแพทย์ก่อน

         บุหรี่ทำให้ทารกมีน้ำหนักน้อย  แม่จึงควรหยุดสูบบุหรี่เมื่อตั้งครรภ์  สุราก็ทำให้เด็กซึมและดิ้นน้อยลง  จึงอาจมองข้ามความผิดปกติอย่างอื่นของเด็ก

         การดิ้นแสดงถึงความแข็งแรงของทารก  ถ้าทารกดิ้นน้อยลงหรือหยุดดิ้น  ต้องรีบไปพบแพทย์
 การบวม  โดยเฉพาะการบวมทั้งตัว  มักแสดงถึงพยาธิสภาพของไตหรือภาวะครรภ์เป็ฯพิษ  จึงควรมารับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยโรคให้แน่ชัด ถ้ามีสภาวะครรภ์เป็นพิษต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

         น้ำเดินเกิดจากการที่ถุงน้ำคร่ำรั่วหรือแตก  ซึ่งควรจะมีลักษณะเป็นน้ำใสๆ  ไม่ใช่มูก  ถ้ามีน้ำเดินและยังไม่มีการเจ็บครรภ์ภายใน 24 ชั่วโมง  ควรพบแพทย์เพื่อดูแลรักษาในโรงพยาบาลแพราะอาจเกิดการติดเชื้อในแม่และทารก  หรือทารกเสียชีวิตได้

         อาการเลือดออกเล็กน้อย  โดยเฉพาะที่มีมูกปน  มักเป็นอาการนำของการเจ็บครรภ์คลอด  แต่ถ้าเลือดออกมาก  ไม่ว่าจะเป็นนช่วงครรภ์ก่อนครบกำหนดหรือครบกำหนดแล้ว  และจะร่วมกับการเจ็บครรภ์หรือไม่ก็ตาม  ต้องรีบมาพบแพทย์เพราะอาการดังกล่าวอาจเกิดจากสภาวะรกเกาะต่ำหรือรกลอกตัวก่อนกำหนด  ซึ่งเป็ฯอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตของแม่และทารก

         ในเดือนสุดท้ายของการตั้งครภ์  หญิงบางคนจะมีอาการเจ็บครรภ์เพราะมดลูกรัดตัว  แต่ไม่สม่ำเสมอ  และอาการปวดมักจะอยู่บริเวณท้องน้อยหรือขาหนีบ  อาการเจ็บครรภ์แบบนี้เรียกว่าเจ็บเตือน  ซึ่งจะหานไปเมื่อได้หลับพักผ่อน  แต่ถ้าอาการเจ็บเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  ถี่ขึ้น  และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ควรรีบไปโรงพยาบาล  เพราะกระบวนการคลอดได้เริ่มขึ้นแล้วปัทมา 42130
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 39 ดวง

จำนวน 1 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 25 ม.ค. 2555 (13:37)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ {#emotions_dlg.q2}


 


 


 


 


sooksbay
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม