การศัลยกรรม

In my view,I do understand why some older people would choose to get plastic surgery
to have a good look that they feel it will give them the competitive edge in the career market.
Some occupations really require  certain looks.The plastic surgery that most older people prefer
such as face lift, breast enhancement or liposuction.


But plastic surgery will effect them depends on how much disposable income they have. 
For instance, you may have to take out a loan in order to afford your new look.
There is also the physical effect that having plastic surgery will have on you. 
Having plastic surgery is a lot like getting beaten up. 


Would I go under the knife? I don't think so because I am a student and don't need to worry
as much about my apperance.I need to worry more about learning, homework and activities.
At the end of the life, I am just happy that I breathe in and out and I am in relatively healthy state.
I could use some more exercise though and perhaps more healthy food and drink such as eat vegetables
or fruits everyday, drink soya milk or juice, etc. So I do strongly disagree to get plastic surgery
and How do think about it?

4 ก.ค. 2552 21:35
1 ความเห็น
6023 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย ศานติ

What is the purpose of this posting? Is it for discussion, correction or translation?
5 ก.ค. 2552 02:16

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น