รวมแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน อก.2 สอบปี 52

ข้อสอบ รวมชุดที่ 4 (ธุรการ รวม ภาวะผู้นำ)

1. ข้อใดถือเป็น องค์ประชุมของ ก.ต.ช.
ก. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ข. ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ค. ต้องมีกรรมการมาประชุมตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค.

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

3. คณะกรรมการ ก.ต.ช. มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท

4. บุคคลใด ไม่ใช่ คณะกรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง
ก. นายอารีย์ วงศ์อารยะ
ข. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ค. พล.ท.ศิรพงศ์ บุญพัฒน์
ง. นายประกิจ ประจนปัจจนึก

5. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น ค. 4 ชั้น ง. 5 ชั้น

 


6. ข้อใด เขียนถูกต้อง
ก. จ.ส.ต.(ญ)
ข. จ.ส.ต.(หญิง)
ค. จ.ส.ต.หญิง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

7. ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการข้าราชการตำรวจ โดยตำแหน่ง
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. เลขาธิการ ก.พ.ร.
ค. จเรตำรวจ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค.

8. กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ได้ร่วมกันสรรหากรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) โดยสรรหาได้ ร.ต.อ.แดงฯ อายุ 64 ปี อดีตข้าราชการตำรวจซึ่งลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพทำนามาได้ 12 ปี ขอทราบว่า การสรรหา ร.ต.อ.แดงฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก. ชอบ
ข. ชอบ ถ้าเป็นมติสองในสาม
ค. ไม่ชอบ
ง. ไม่ชอบ เพราะต้องเป็นข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

9. กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ใดสามารถเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันได้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐(๒) (ก)
ก. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ข. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ค. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ง. ถูกทุกข้อ

โหลดเพิ่มเติมได้ที่     http://www.dimonclub.com/test/index.htmlความคิดเห็นที่ 270

papiga31@hotmail.com (Guest)
23 ม.ค. 2554 21:04
 1. ใครมีแนวข้อสอบตำรวจบ้าง ขอทุกวิชาเลยนะคะ อก.2 ช่วยส่งให้ด้วยนะคะ papiga31@hotmail.comความคิดเห็นที่ 279

pong-kom@hotmail.com (Guest)
10 เม.ย. 2554 01:56
 1. อยากได้แนวข้อสอบสายอำนวยการทุกวิชาเลยนะครับ ใครมีช่วยสงเคราะห์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 268

earn2014
15 ม.ค. 2554 09:42
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลยค่ะอยากรู้ว่าออกเกี่ยวกับอะไรบ้าง จะสมัครสอบค่ะขอบคุณมากค่ะ earn2014@gmail.com
ความคิดเห็นที่ 234

n_nidzy_3230@hotmail.com (Guest)
30 มี.ค. 2553 15:51
 1. ขอแนวข้อสอบ อก.2 พร้อมเฉลย หน่อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 277

indy_2529_prawit2@hotmail.com (Guest)
21 มี.ค. 2554 14:25
 1. ขอแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ชั้นประทวน ปี 2553 2552 2551 ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ แอ๊ดเอ็มมาคุยกันได้นะค่ะความคิดเห็นที่ 247

pot_191@hotmail.com (Guest)
20 เม.ย. 2553 19:31
 1. ข้อสอบ ต.ร. 53 สาย อก.2 หลุดมาแว้ว....เย้ๆๆๆๆ
  ที่บ้านมีเส้นก๋วยจับงับ....(ใหญ่นิดนึง)ความคิดเห็นที่ 248

pimki@windowslive.com (Guest)
22 เม.ย. 2553 15:40
 1. ขอแนวข้อสอบด้วยน่ะค่ะ เด็กต่างจังหวัดค่ะ
  อยากเป็นตำรวจเหมือนความฝันจริง ๆ ช่วยหนูด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 278

กรรณิการ์ นพเช้า kannika182@hotmail.c (Guest)
22 มี.ค. 2554 12:31
 1. อยากได้แนวข้อสอบ2551-2553 ค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 266

Khantaboot_n@hotmail.com (Guest)
25 ธ.ค. 2553 12:44
 1. ขอแนวข้อสอบสายอำนวยการปี52-53 หรือข้อสอบย้อนหลังปีต่างๆ เอาไว้อ่านเครียมสอบ ขอบคุณมากๆนะคะความคิดเห็นที่ 249

nuansiri24
23 เม.ย. 2553 08:58
 1. วันอาทิตย์ก็จะสอบแล้ว อ่านเยอะ ๆ นะความคิดเห็นที่ 235

satanan_kapom@hotmail.com (Guest)
31 มี.ค. 2553 17:40
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก2 ด้วยนะคับ จะเป็นพระคุณอย่ายิ่งความคิดเห็นที่ 252

tommypatong
27 เม.ย. 2553 19:23
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลย ขอบคุณมากครับ อยากได้แนวข้อสอบจริงๆครับ จะได้ไปสมัครสอบปีหน้า ขอบคุณมากครับความคิดเห็นที่ 246

piroon26@hotmail.com (Guest)
19 เม.ย. 2553 14:39
 1. ขอข้อสอบประทวน อก.2 ปี 52 ครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับความคิดเห็นที่ 240

นรากร นรา
6 เม.ย. 2553 21:31
 1. ขอขอบคุณเด้อความคิดเห็นที่ 239

joykar24@sanook.com (Guest)
4 เม.ย. 2553 23:09
 1. สวัสดีคะ....

  ใครที่สอบ ตร. ปี 53 อ่านหนังสือให้เยอะๆ แน่นๆ นะคะ.... วันอาทิตย์ ที่ 25 เม.ย. นี้ก็จะสอบแล้ว ขอให้คนที่จะสอบทุกๆ คนโชคดีนะคะ....(ตั้งใจนะ)ความคิดเห็นที่ 241

non_praew@hotmail.com (Guest)
10 เม.ย. 2553 10:21
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก ด้วยนะคับ จะเป็นพระคุณอย่ายิ่ง

  non_praew@hotmail.com

  (n_n)ความคิดเห็นที่ 233

jira_hrm48@hotmail (Guest)
25 มี.ค. 2553 13:39
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก2 พร้อมเฉลย

  ขอบคุณมาๆๆๆๆค่ะความคิดเห็นที่ 230

rangrek4396@hotmail.com (Guest)
24 มี.ค. 2553 14:59
 1. ข้อแนวข้อสอบ อก2 รวมทั้งหมดด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 231

rangrek4396@hotmail.com (Guest)
24 มี.ค. 2553 15:03
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลย ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 232

rangrek4396@hotmail.com (Guest)
24 มี.ค. 2553 15:18
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลย ขอบคุณมากค่ะ
  อยากได้แนวข้อสอบจริงๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น