รวมแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน อก.2 สอบปี 52

ข้อสอบ รวมชุดที่ 4 (ธุรการ รวม ภาวะผู้นำ)

1. ข้อใดถือเป็น องค์ประชุมของ ก.ต.ช.
ก. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ข. ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ค. ต้องมีกรรมการมาประชุมตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค.

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

3. คณะกรรมการ ก.ต.ช. มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท

4. บุคคลใด ไม่ใช่ คณะกรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง
ก. นายอารีย์ วงศ์อารยะ
ข. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ค. พล.ท.ศิรพงศ์ บุญพัฒน์
ง. นายประกิจ ประจนปัจจนึก

5. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น ค. 4 ชั้น ง. 5 ชั้น


 6. ข้อใด เขียนถูกต้อง
ก. จ.ส.ต.(ญ)
ข. จ.ส.ต.(หญิง)
ค. จ.ส.ต.หญิง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

7. ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการข้าราชการตำรวจ โดยตำแหน่ง
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. เลขาธิการ ก.พ.ร.
ค. จเรตำรวจ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค.

8. กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ได้ร่วมกันสรรหากรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) โดยสรรหาได้ ร.ต.อ.แดงฯ อายุ 64 ปี อดีตข้าราชการตำรวจซึ่งลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพทำนามาได้ 12 ปี ขอทราบว่า การสรรหา ร.ต.อ.แดงฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก. ชอบ
ข. ชอบ ถ้าเป็นมติสองในสาม
ค. ไม่ชอบ
ง. ไม่ชอบ เพราะต้องเป็นข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

9. กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ใดสามารถเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันได้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐(๒) (ก)
ก. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ข. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ค. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ง. ถูกทุกข้อ

โหลดเพิ่มเติมได้ที่     http://www.dimonclub.com/test/index.htmlความคิดเห็นที่ 1


10 ก.ค. 2552 14:44
 1. อยากแนวแนวข้อสอบ  อำนวยการ คับผม


ความคิดเห็นที่ 2

11 ก.ค. 2552 16:21
 1. อยากแนวแนวข้อสอบ อำนวยการ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3

13 ก.ค. 2552 14:52
 1. รบกวนโพสแนวข้อสอบ สาย อก. ค่ะ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะขอบพระคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 4

14 ก.ค. 2552 10:22
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบสายอำนวยการค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

14 ก.ค. 2552 20:27
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก2 ค่ะ� ช่วยแนะนำได้ไหมค่ะขอบพระคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 6

15 ก.ค. 2552 19:53
 1. ขอแนวข้อสอบ อก.ด้วยคนนะค่ะ ตั้งใจมากเลย ขอบคุณมากๆๆๆนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7

15 ก.ค. 2552 21:02
 1. อยากแนวแนวข้อสอบ� อำนวยการ คับ


ความคิดเห็นที่ 8

16 ก.ค. 2552 09:57
 1. รบกวนส่งข้อสอบ อก.ปี52ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9

16 ก.ค. 2552 18:31
 1. อยากได้แนวข้อสอบ สายอก. มากค่ะ ขอขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 10

16 ก.ค. 2552 19:13
 1. อยากได้ข้อสอบ อก.ปี 52 ค่ะ ต้องทำอย่างไรเอ่ย


ความคิดเห็นที่ 11

16 ก.ค. 2552 21:58
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบสาย อก.2 ด้วยคนนะครับขอบคุณมากๆๆเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 12

17 ก.ค. 2552 15:27
 1. รบกวนช่วยส่งแนวข้อสอบสายอก.2 ให้หนูด้วยน่ะค่ะ ถือเป็นพระคุณยิ่ง ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 13

17 ก.ค. 2552 18:08
 1. เราอยากขอข้อสอบตำรวจของสายอำนวยการง่ะ อยากสอบได้ ใครก็ช่วยที

ความคิดเห็นที่ 14

18 ก.ค. 2552 10:00
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบ อก.2 ด้วยคะ

ความคิดเห็นที่ 15

19 ก.ค. 2552 11:38
 1. อยากได้ข้อสอบเยอะๆๆอะคับ เอาคำตอบด้วยอะคับ

ความคิดเห็นที่ 17

20 ก.ค. 2552 10:06
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก บ้างใครมีช่วยส่งมาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 18

20 ก.ค. 2552 10:45
 1. อยากได้แนวข้อสอบสาย อก.2 เยอะๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19

20 ก.ค. 2552 11:33
 1. ใครมีแนวข้อสอบของ สาย อก2.� บางค่ะ� ถ้าใครมีกรุณาส่งให้ได้ไหมค่ะ� ขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ความคิดเห็นที่ 20

20 ก.ค. 2552 13:06
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก บ้างใครมีช่วยส่งมาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 21

20 ก.ค. 2552 13:12
 1. หวัดดีค่ะ..อยากได้แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน อก.2 พร้อมเฉลยค่ะ..ผู้รู้..ทราบขอความกรุณาส่งให้ด้วยนะคะ..ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22

20 ก.ค. 2552 14:05
 1. อยากได้แนวข้อสอบสาย อก.2 เยอะๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23

20 ก.ค. 2552 17:35
 1. สอบตำรวจ สาย อก มา 2 ครั้งแล้ว ไม่ติดเลย


ความคิดเห็นที่ 24

20 ก.ค. 2552 19:26
 1. ได้โปรดขอแนวขอสอบสายอก.2หน่อยนะคะ ขอร้องอยากได้มากเลย ขอบคุนคะ

ความคิดเห็นที่ 25

21 ก.ค. 2552 21:10
 1. หวัดดีค่ะ อยากได้แนวข้อสอบสายอก.2 รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ ขอคุณเป็นอย่างสูง


ความคิดเห็นที่ 26

22 ก.ค. 2552 15:23
 1. อยากได้เหมือนกัน ไงรบกวนด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27

22 ก.ค. 2552 15:29
 1. อยากได้ข้อสอบสายอำนวยการเช่นกันช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะขอบคุณคะ


ความคิดเห็นที่ 28

22 ก.ค. 2552 16:41
 1. อยากทราบแนวข้อสอบ อก เรื่องคอมพิวเตอร์ ส่งข้อสอบให้ด้วย


ความคิดเห็นที่ 29

kingkong0749
22 ก.ค. 2552 23:17
 1. แนวข้อสอบ สรุปย่อพรบ. ตำรวจ http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=323police12.doc แนวข้อสอบวิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยออกบ่อย http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=126police13.doc ติว พรบ. ตำรวจแห่งชาติ ข้อสอบตำรวจ ที่ออกบ่อย http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=157police14.pptแนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ใหม่)http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=923police15.doc แนวข้อสอบตำรวจ วิชางานสารบรรณพร้อมเฉลย http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=383#3591;#3634;#3609;#3626;#3634;#3619;#3610;#3633;#3597;[1]...pdfhttp://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=692#3648;#3593;#3621;#3618; #3626;#3634;#3619;#3610;[1]...pdfhttp://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=396#3649;#3609;#3623;#3586;#3629;#3657;#3626;#3629;#3610;[1]...pdfhttp://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=921#3649;#3609;#3623;#3586;#3657;#3629;#3626;#3629;#3610;[1]...pdf ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2552 http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=38doc1.pdf


ความคิดเห็นที่ 30

23 ก.ค. 2552 08:12
 1. อยากได้แนวข้อสอบ ฝ่ายอำนวยการพร้อมคำเฉลย บ้างจังค่ะ ใครมีบอกกันบ้างนะคะ ขอบคุณมากคะ


ความคิดเห็นที่ 31

23 ก.ค. 2552 08:12
 1. ขอข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ หน่อยค่ะ ทุกวิชาเลยนะคะ ขอบคุณมากนะคะ สายได้มากกก

ความคิดเห็นที่ 32

23 ก.ค. 2552 16:06
 1. อยากได้ข้อสอบสายอำนวยการเช่นกันช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 33

23 ก.ค. 2552 19:18
 1. อยากได้แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการจังเลยค่ะ เพื่อนคนไหนมีรบกวนส่งไปให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 34

24 ก.ค. 2552 10:01
 1. อยากได้ข้อสอบสายอำนวยการเช่นกันช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ.........ขอบคุณคะ


ความคิดเห็นที่ 35

24 ก.ค. 2552 16:24
 1. อยากได้แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการปี52ใครมีช่วยส่งให้ด้วยนะครับ sakarun113@hotmail.com ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 36

numeing
26 ก.ค. 2552 13:46
 1. แนวข้อสอบเก่า  วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ปี2547 มี  1-160 ข้อhttp://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/j789ss985K/.-2547-1-160-.doc


ความคิดเห็นที่ 37

numeing
26 ก.ค. 2552 13:59
 1. แนวข้อสอบเก่า  วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ปี2547 มี  1-160 ข้อhttp://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/j789ss985K/.-2547-1-160-.doc


ความคิดเห็นที่ 38

numeing
26 ก.ค. 2552 14:01
 1. แนวข้อสอบเก่า วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ปี2547 มี 1-160 ข้อ http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/j789ss985K/.-2547-1-160-.doc แนวข้อสอบตำรวจเพิ่มเติมได้ที่ www.downloadsanook.com

ความคิดเห็นที่ 39

26 ก.ค. 2552 17:52
 1. อยากได้แนวข้อสอบสายอำนวยการมากครับ ใครมีทีเด็ดขอดูบ้างครับ

ความคิดเห็นที่ 40

27 ก.ค. 2552 12:07
 1. อยากได้แนวข้อสอบสาย อก.2ครับ ใครมีแบ่งกันบ้างนะครับ นึกว่าช่วยเหลือเด็กน้อยตาดำๆนะครับ


ความคิดเห็นที่ 41

27 ก.ค. 2552 18:23
 1. คนสมัครสาย อก.2ปี52ทั่วประเทศมีจำนวนกี่คน ช่วยตอบด้วย��������


ความคิดเห็นที่ 42

28 ก.ค. 2552 10:53
 1. อยากได้แนวข้อสอบอก.2 หายากจัง

ความคิดเห็นที่ 43

anuan
28 ก.ค. 2552 16:28
 1. คุณๆๆๆๆ โหลด แนวข้อสอบ งานสารบรรณ ไม่ได้ค่ะ ช่วยทำ ลิ้งใหม่ให้หน่อยซิค่ะ


ความคิดเห็นที่ 44

29 ก.ค. 2552 10:05
 1. ขอความกรุณาช่วยส่งแนวข้อสอบสายอำนวยการหั้ยด้วยนะคะ  ขอบคุณมากคะ


ความคิดเห็นที่ 45

29 ก.ค. 2552 12:25
 1. อยากได้แนวข้อสอบสายอำนวยการบ้างอ่ะค่ะส่งให้บ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 46

29 ก.ค. 2552 12:28
 1. อยากได้แนวข้อสอบสาย อก.2 คะ ใครมีกรุณาส่งให้หน่อยคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ


ความคิดเห็นที่ 47

30 ก.ค. 2552 08:37
 1. อยากได้แนวข้อสอบสาย อก.2ค่ะ...รบกวนผู้ใจดีส่งให้หน่อยนะค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 48

31 ก.ค. 2552 00:16
 1. อยากได้แนวข้อสอบสาย อำนวยการ ปี 52 ใครมีช่วยส่งให้บ้างนะค่ะ นึกว่าช่วยเหลือเด็กน้อยตาดำๆนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ


ความคิดเห็นที่ 49

31 ก.ค. 2552 11:42
 1. สวัสดีค่ะหนูอยากได้แนวข้อสอบสายอำนวยการและสนับสนุนค่ะช่วยแนะนำบอกแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ..........ขอบคุณค่ะ..........

ความคิดเห็นที่ 50

kingkong0749
2 ส.ค. 2552 10:33
 1. แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจสายธุรการhttp://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=22test_15.doc


ความคิดเห็นที่ 51

kingkong0749
2 ส.ค. 2552 10:35
 1. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 ชุดที่1-3ดาวน์โหลดแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=255test_10.docแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 2  http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=945test_11.docแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 3   http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=314test_12.doc

  แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่1-4ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 1http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=454test_05.docแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2 http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=748test_06.docแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 3 http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=861test_25.docแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 4 http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=853test_26.doc

  แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สาย ป.ดาวน์โหลด

  นายร้อยตำรวจ สาย ป. ชุดที่1 (ข้อ1-400)http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=615police1.docนายร้อยตำรวจ สาย ป. ชุดที่2 (ข้อ401-438)http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=129police2.docนายร้อยตำรวจ สาย ป. ชุดที3 ( ข้อ1-146)http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=849police3.docนายร้อยตำรวจ สาย ป. ชุดที่4 (ข้อสอบ 147-340)http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=894police4.doc

  แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจสายธุรการดาวน์โหลด

  แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจสายธุรการhttp://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=22test_15.doc

  แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ 2546ดาวน์โหลด

  http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=13651.doc

  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526ดาวน์โหลด

  http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=55852.doc

  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยดาวน์โหลดhttp://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=29322.doc


ความคิดเห็นที่ 52

2 ส.ค. 2552 11:11
 1. อยากได้แนวข้อสอบสายอำนวยการเหมือนกันคะ ช่วยส่งให้บ้างนะคะ นะนะ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 53

3 ส.ค. 2552 16:31
 1. ขอบคุณ


ความคิดเห็นที่ 54

3 ส.ค. 2552 20:03
 1. อยากแนวข้อสอบ สายอก2บ้างใครจะกรุณาบ้าง คนอุดมการณ์เดียวกัน

ความคิดเห็นที่ 55

3 ส.ค. 2552 20:34
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบ อก.2 ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 56

kingkong0749
5 ส.ค. 2552 08:21
 1. 41. ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 อยากทราบว่า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 นั้น มีผลใช้บังคับวันที่เท่าไร

  1) 1 มิถุนายน 2526 2) 23 กันยายน 2548

  3) 24 กันยายน 2548 4) 28 กันยายน 2548

  42. ผู้รักษาการณ์ตามระเบียบงานสารบรรณ คือ

  1) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายนที เปรมรัศมี

  2) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอภิลาศ โอสถานนท์

  3) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอาลัย อิงคะวณิช

  4) นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  43. ในกรณีที่นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เดินทางไปประชุมที่ประเทศอังกฤษและในการปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่แทน ข้อใดถูกต้อง

  1) ปฏิบัติหน้าที่แทน 2) ปฏิบัติราชการแทน

  3) รักษาราชการแทน 4) ทำแทน

  44. หนังสือที่กรมการปกครอง โดยใช้กระดาษครุฑเป็นหนังสือที่ติดต่อไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกว่า

  1) หนังสือภายนอก 2) หนังสือประทับตรา

  3) หนังสือภายใน 4) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น

  45. ทุก ปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร อยากทราบว่าหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้นับจากวันใด

  1) นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้นที่เก็บ ณ ส่วนราชการใด

  2) นับจากวันที่ได้ลงทะเบียนเก็บที่สารบรรณกลางของแต่ละหน่วยงาน

  3) นับจากวันที่คณะกรรมการทำลายหนังสือมีมติไม่ทำลาย

  4) ไม่มีข้อใดถูก

  46. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี และบัญชีหนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง ข้อใดถูกต้อง

  1) ต้องมีต้นฉบับ 2) ต้องมีสำเนาคู่ฉบับ

  3) ต้องมีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับ 4) ไม่มีข้อใดถูกโหลดเพิ่มเติม  http://xn--22c2c4blb9n.co.cc  หัวข้อแนวข้อสอบทหารตำรวจ


ความคิดเห็นที่ 57

5 ส.ค. 2552 15:29
 1. หากใครมีแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 รบกวนส่งให้หน่อยน่ะค่ะ  ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 58

8 ส.ค. 2552 20:30
 1. เราขอแนวข้อสอบอก.2บ้างสิ ใครทราบรบกวนหน่อยนะขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 59

9 ส.ค. 2552 15:42
 1. เราขอด้วยคนจิ แนวข้อสอบ อก.2 อะค่ะ ต้องรบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 60

9 ส.ค. 2552 17:52
 1. อยากได้แนวข้อสอบ ตำรวจ สายอก 2 ค่ะ ใครมีรบกวนส่งให้ด้วยน่ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 61

10 ส.ค. 2552 03:04
 1. หากใครมีแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 รบกวนส่งให้หน่อยน่ะค่ะ� ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 62

11 ส.ค. 2552 11:00
 1. ขอแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ สายอก2 ชั้นประทวน ขอบคุณล่วงหน้า


ความคิดเห็นที่ 63

11 ส.ค. 2552 12:34
 1. ขอแนวข้อสอบภาค ก ตำรวด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 64

11 ส.ค. 2552 13:41
 1. ¶Ö§¾Õèæ à¾×è͹ æ ËÒ¡ã¤ÃÁÕá¹Ç¢éÍÊͺ Í¡. 2 ú¡Ç¹¢Í´éǹФÐ
¢Íº¤Ø³Åèǧ˹éÒ¤Ð

ความคิดเห็นที่ 65

12 ส.ค. 2552 22:38
 1. 250000 จ่ายแล้วได้ตำรวจจริงไหม


ความคิดเห็นที่ 66

14 ส.ค. 2552 10:02
 1. อยากได้แนวข้อสอบตำรวจ อก.2 ใครมี ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ ( ขอบคุณค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 69

10 พ.ย. 2552 14:03
 1. รบกวนเพื่อนๆพี่ๆที่มีข้อสอบ ตำรวจสายอำนวยการ ช่วยส่งให้ด้วยนะคะ อยากเป็นตำรวจมากเลย ปีนี้จะแก้มือใหม่เพราะพลาดไปไม่มีคะแนน อยากให้แม่ภูมิใจคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 71

5 ก.พ. 2553 06:27
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี2552

ความคิดเห็นที่ 72

5 ก.พ. 2553 06:30
 1. ขอแนวข้อสอบภาค ข อบต.นครปฐม

ความคิดเห็นที่ 73

9 ก.พ. 2553 11:50
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก2 (ชั้นประทวน) บ้างค่ะปีนี้กะว่าจะลองไปสอบดูใครมีแนวข้อสอบก็ส่ง มาให้ดูบ้างนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 74

10 ก.พ. 2553 22:15
 1. ใครมีแนวข้อสอบช่วยบอกกันบ้างน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 75

11 ก.พ. 2553 11:33
 1. ขอแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 15 ข้อ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ khondee-11@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 76

11 ก.พ. 2553 11:36
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจ อก.2 (ชั้นประทวน) ท่านไหนมีส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 77

11 ก.พ. 2553 13:26
 1. ใครมีแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ อก. 2 ช่วยส่งมาหน่อยได้ไหมค่ะ หรือข้อสอปีที่แล้ว ขอบคุณมากนะค่ะ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จเช่นกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 78

11 ก.พ. 2553 14:18
 1. ขอแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป คณิต ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์หน่อยครับ แนวการสรุปก็ได้ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับท่านมีมีแล้วส่งให้ สาย อก2 ครับ ่ำ jetsadaporn.ch@rd.go.th

ความคิดเห็นที่ 79

11 ก.พ. 2553 19:40
 1. จะไปสอบตรวจเหมือนนะคร้า...มีแนวข้อสอบดีๆเอามาฝากด้วยนะคร้า ขอบคุณล่วงหน้านะคร้า...อก.2(ชั้นประทวน) rung_nana15@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 80

11 ก.พ. 2553 22:29
 1. ขอด้วยคนค่ะ look.monky@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81

12 ก.พ. 2553 11:54
 1. ขอข้อสอบ อก.2 ของปี 2552 ด้วยคนค่ะ ถ้าใครมีรบกวนส่งให้หน่อยนะค่ะ rattanaporn@nissin-mfg.co.th ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 82

12 ก.พ. 2553 15:14
 1. พี่สอบตำรวจสายอำนวยการติดปีที่แล้ว ใครอยากได้ข้อสอบให้เมล์มานะคะ

ความคิดเห็นที่ 83

13 ก.พ. 2553 10:13
 1. ขอข้อสอบ อก.2 คะ kartai.cm@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 84

13 ก.พ. 2553 15:39
 1. รบกวนขอข้อสอบ อก.2 ใครมีบ้างคะส่งมาที่ sumo_pooy@hotmail.com นะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 85

13 ก.พ. 2553 19:28
 1. รบกวนผู้ใจบุญ ส่งข้อสอบให้หน่อยค่ะอยากได้มากเลย ขอบคุณล่วงหน้า ขอให้มีแต่ความเจริญ มีสุขทุกวันเทอญ

ความคิดเห็นที่ 86

14 ก.พ. 2553 22:24
 1. รบกวนเพื่อน ๆ ที่มีแนวข้อสอบสาย อก.2 ส่งให้หน่อยนะคะอยากทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจเมื่อปีที่แล้วพลาดปีนี้อยากแก้ตัวคะ ช่วยหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 87

15 ก.พ. 2553 00:01
 1. รบกวนขอข้อสอบ อก.2 ใครมีบ้างคะส่งมาที่ ochoaorat@hotmail.com นะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 88

15 ก.พ. 2553 07:46
 1. อยากได้แนวข้อสอบอก.2ค่ะ จะสอบ14 มี.ค.53 รบกวนด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 89

15 ก.พ. 2553 15:06
 1. อยากได้แนวข้อสอบตำรวจ อก2 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 90

16 ก.พ. 2553 14:33
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบตร.อก.2ค่ะ ต้องการสอบปี 2553ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 91

16 ก.พ. 2553 21:17
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก.2 ช่วยรบกวนส่งให้หน่อยนะคะ ที่ nee-suk@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

ความคิดเห็นที่ 92

17 ก.พ. 2553 12:01
 1. อยากได้เหมือนกันแนวข้อสอบ อก2 (ชั้นประทวน) ปีนี้กะว่าจะลองไปสอบดูใครมีแนวข้อสอบส่ง มาให้ดูบ้างนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 93

17 ก.พ. 2553 12:51
 1. รบกวนขอข้อสอบ อก.2 ใครมีบ้างคะส่งมาที่ por_che_01@hotmail.com นะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 94

17 ก.พ. 2553 13:14
 1. ใครมีข้อสอบตำรวจ รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

ความคิดเห็นที่ 95

17 ก.พ. 2553 15:01
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจ อก.2 (ชั้นประทวน) ท่านไหนมีส่งให้หน่อยนะคะ ของปี 52-53 ก็ดีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 96

17 ก.พ. 2553 16:46
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจ อก.2 (ชั้นประทวน) ท่านไหนมีส่งให้หน่อยนะคะ ของปี 52-53 ก็ดีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 97

17 ก.พ. 2553 16:59
 1. จะไปสอบเหมือนกันครับสาย อก 2 ใครมีช่วยคนบ้านนอก สักคนด้วยคับ

ความคิดเห็นที่ 98

17 ก.พ. 2553 17:05
 1. รบกวนขอข้อสอบคอมพิวเตอร์ตำรวจอำนวยการ ป.ตรี หรือแลกกับแนวข้อสอบงานสารบรรณ

ความคิดเห็นที่ 99

17 ก.พ. 2553 18:36
 1. รบกวนขอความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่นะคะ รบกวนช่วยส่งแนวข้อสอบมาให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 100

17 ก.พ. 2553 20:50
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจ อก.2 บ้างนะค่ะ ช่วยส่งมาที่ wipada_sau@hotmail.com ขอแม่น ๆชัวร์ ๆนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 101

17 ก.พ. 2553 21:49
 1. ผมขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนอำนวยการ2 ครับ ที่จะสอบปี53 นี้ยังไงรบกวนหน่อยนะครับ tonmayom@hotmail.com หากเป็นไปได้ขอทุกวิชา เยอะๆเลยนะครับ ขอบคุณมากๆล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 102

17 ก.พ. 2553 23:03
 1. อยากได้แนวข้อสอบตำรวจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 103

18 ก.พ. 2553 11:49
 1. อยากได้แนวข้อสอบตำรวจ อก2 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะรบกวนด้วยน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 105

18 ก.พ. 2553 18:45
 1. รบกวนเพื่อนๆที่มีแนวข้อสอบสาย อก.2 ส่งให้ด้วยนะคะ.. ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 106

18 ก.พ. 2553 23:47
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนอำนวยการ2 นะค่ะ ที่จะสอบปี53 นี้ยังไงรบกวนหน่อยนะค่ะ อยากให้แม่ภูมิใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 107

19 ก.พ. 2553 01:12
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจ อก.2 (ชั้นประทวน) ท่านไหนมีส่งให้หน่อยนะคะ ของปี 52-53 ก็ดีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 108

19 ก.พ. 2553 08:18
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการ2 ค่ะ ของปี53 รบกวนขอหน่อยนะคะ จะได้มีหลักให้กับชีวิตซะทีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 109

19 ก.พ. 2553 11:39
 1. อยากได้แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ของตํารวจสายอก2.คะ

ความคิดเห็นที่ 110

19 ก.พ. 2553 14:46
 1. ขอแนวข้อสอบด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 111

19 ก.พ. 2553 14:48
 1. ขอแนวข้อสอบด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 113

19 ก.พ. 2553 16:46
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจปี53 อก.ด้วยน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 114

20 ก.พ. 2553 14:27
 1. ข้อแนวข้อสอบตำรวจสายอกเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงสุด ขอให้รวย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 115

20 ก.พ. 2553 14:30
 1. หาเฉลยไม่เจอ

ความคิดเห็นที่ 116

20 ก.พ. 2553 18:03
 1. อยากได้แนวข้อสอบสายอก.2 จะขอบพระคุณมากค่ะสาธุ

ความคิดเห็นที่ 117

20 ก.พ. 2553 20:21
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบตำรวจให้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 118

20 ก.พ. 2553 21:12
 1. มีแต่คนขอ ไม่มีคนให้ สังคมจะเป็นอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 119

20 ก.พ. 2553 23:08
 1. ขอด้วยค่ะ แนวข้อสอบสาย อก.2 ชั้นประทวน ทุกวิชา ข้อสอบเก่าปี 52 เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้มีน้ำใจน่ะค่ะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ทำความดี คิดดีทุกคนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 120

22 ก.พ. 2553 08:25
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบอก.2ด้วยนะคะจะขอบคุณพระคุณมากๆๆถือว่าทำบุญ

ความคิดเห็นที่ 121

22 ก.พ. 2553 09:46
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการ2 ค่ะ ของปี53 รบกวนขอหน่อยนะคะ จะได้มีหลักให้กับชีวิตซะทีค่ะkankaew_ka@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 122

22 ก.พ. 2553 11:54
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนอำนวยการ2 นะค่ะ ที่จะสอบปี53 นี้ยังไงรบกวนหน่อยนะค่ะ อยากให้แม่ภูมิใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 123

22 ก.พ. 2553 14:43
 1. ขอแนวข้อสอบ อก.2 ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 124

22 ก.พ. 2553 15:25
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนอำนวยการ2 นะค่ะ ที่จะสอบปี53 นี้ยังไงรบกวนหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 125

22 ก.พ. 2553 17:41
 1. อยากได้ข้อสอบตำรวจจัง

ความคิดเห็นที่ 126

23 ก.พ. 2553 08:12
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก2. ปี 53 ด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 127

23 ก.พ. 2553 12:12
 1. ขอแนวข้อสอบ อก.2 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 128

23 ก.พ. 2553 13:39
 1. ขอข้อสอบปี 53 หน่อยค่ะ เพราะตั้งใจจะสอบในครั้งนี้ ช่วยส่งให้ด้วยนะคะ ที่banana82.12@msn.com ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 129

23 ก.พ. 2553 17:09
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก.2 ข้อส่งมาหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 130

23 ก.พ. 2553 17:22
 1. ขอแนวข้อสอบ อก.2 ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 131

23 ก.พ. 2553 18:55
 1. อยากได้บ้างจัง ขอด้วยน่ะค่ะ แนวข้อสอบตำรวจ อก.2 กรุณาส่งให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 132

24 ก.พ. 2553 09:23
 1. ขอแนวข้อสอบ อก.2 ทุกวิชาน่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 133

24 ก.พ. 2553 16:12
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบสาย อก.2 มาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 135

24 ก.พ. 2553 20:00
 1. อยากได้ข้อสอบสายอำนวยการเช่นกันช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ.........ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 136

24 ก.พ. 2553 20:37
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบตำรวจ สาย อก.2 ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 137

25 ก.พ. 2553 11:34
 1. ขอแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 138

25 ก.พ. 2553 12:11
 1. ขอขอบพระคุณที่ทำบุญ ช่วยคนให้มีงานทำ

ความคิดเห็นที่ 139

25 ก.พ. 2553 12:36
 1. อยากได้แนวข้อสอบตำวจสายอำนวยการ พร้อมเฉลยนะค่ะส่งมาที่เมลล์ให้หน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 140

25 ก.พ. 2553 16:07
 1. ใครมีแนวข้อสอบตำรวจปี 2552 รบกวนส่งให้หน่อยนะค่ะ n.alita@hotmail.co.ht จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณอีกครั้งค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ ต้องการด่วนๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 141

25 ก.พ. 2553 16:34
 1. คือใครทราบบ้างค่ะว่า อก.2 ทำงานอะไรบ้าง แล้ว อก.3 ทำงานอะไร ทำไมต้องกำหนดส่วนสูงมากกว่า อก.2 ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 142

25 ก.พ. 2553 18:06
 1. ตอบตามที่พอรู้นะคะ อก.2 ก็เป็นอำนวยการสนับสนุนทั่วไปที่เราเรียกว่า ตำรวจธุรการค่ะ คือส่วนใหญ่ก็ดูแลเรื่องงานสารบรรณ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ แต่อก.3-5 อก.3 ไปทำหน้าที่ ปราบจลาจล ซึ่ง ต้องใช้ความแข็งแกร่งสรีระที่เหมาะสม อก.5 เป็นเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย อก.3-5 จึงต้องฝึกหลักสูตรชัยยะพื้นฐานก่อนการปกิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องฝึกให้แข็งแกร่ง ใกล้เคียงกับผู้ชาย ร่างการจึงต้องมีความเหมาะสม ถ้าแบบเล็กๆน่ารัก คคงไม่เหมาะกับหน้าที่ภารกิจนะคะ คงพอจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ

ความคิดเห็นที่ 143

25 ก.พ. 2553 21:08
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบสาย อก.2 มาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 144

26 ก.พ. 2553 08:40
 1. แนวข้อสอบหลักๆ ออกวิชาไหนมากที่สุดค่ะ อก.2

ความคิดเห็นที่ 145

26 ก.พ. 2553 10:33
 1. อยากได้แนวข้อสอบของสายงาน อก.2 เหมือนกันค่ะ และหากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสายงาน อก2. ส่งแนบให้ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 146

26 ก.พ. 2553 10:51
 1. ขอแนวข้อสอบ อก 2 ทุกวิชานะค่ะ อยากได้มากจริง ๆ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 147

26 ก.พ. 2553 13:21
 1. อยากจะได้ข้อสอบสายอก.ปี 53 จังเลย กรุณาส่งให้ด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 148

26 ก.พ. 2553 17:19
 1. ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ ....อยากจะได้ข้อสอบสายอก.ปี 53 ใครใจดี กรุณาส่งให้ด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 149

26 ก.พ. 2553 21:36
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบสายอก. 2 ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 150

27 ก.พ. 2553 01:58
 1. ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ ....อยากจะได้ข้อสอบสายอก.ปี 53 ใครใจดี กรุณาส่งให้ด้วยนะ รบกวนขอเฉลยด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่า

ความคิดเห็นที่ 151

27 ก.พ. 2553 08:50
 1. พอมีแนวข้อสอบอยู่บ้างทุกวิชาเลย..พี่เค้ากรุณาให้มาอีกที แอ๊ดมานะ แล้วแบ่งให้ จะได้สอบได้เยอะๆๆ

ความคิดเห็นที่ 152

27 ก.พ. 2553 12:50
 1. ขอความกรุณาใครพอมีแนวข้อสอบ อก2 บ้างมาแบ่งให้เพื่อนอ่านบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 153

27 ก.พ. 2553 15:17
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบสาย อก.2 มาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 154

27 ก.พ. 2553 20:18
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก2 มากคะรบกวนส่งให้ได้มั้ยคะขอบคุณล่วงหน้าคะ

ความคิดเห็นที่ 155

27 ก.พ. 2553 20:49
 1. ช่วยรบกวน ส่งแนวข้อสอบ ตำรวจสาย อก.2 ช่วยให้มีงานทำบ้างค่ะ อยากสอบติดมากๆๆค่ะ จะ ทำให้ดีที่สุดนะค่ะ แต่ไม่รู้จะไปแนวไหน.. ^^^^^ ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 156

27 ก.พ. 2553 21:46
 1. ช่วยรบกวน ส่งแนวข้อสอบ ตำรวจสาย อก.2 ^^^^^ ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ ส่งมาตามเมลล์นี้เลยนะคะ jane_accountting@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 157

28 ก.พ. 2553 13:55
 1. อยากได้ข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ช่วยส่งหั้ยหน่อยนะค่ะตามเมล ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 158

28 ก.พ. 2553 15:04
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบ สายอำนวยการ อก.2 ให้ใบเตยด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 159

28 ก.พ. 2553 16:24
 1. ขอความกรุณาส่งข้อสอบ อก2. ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า

ความคิดเห็นที่ 160

1 มี.ค. 2553 13:07
 1. อยากได้ ข้อสอบ สาย อก 2 ค่ะรบกวนส่งให้ด้วยน่ะค่ะ จะเป็นพระคุณย่างยิ่ง ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 161

1 มี.ค. 2553 17:38
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการและสนัสนุนมาด้วยนะค่ะ อยากสอบติดบ้าง ขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 162

2 มี.ค. 2553 07:44
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก.2 ด้วยได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 163

2 มี.ค. 2553 09:42
 1. ขอข้อสอบสายอก 2 ป๊ 52 ด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ sudapron-hinpray@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 164

2 มี.ค. 2553 10:45
 1. ขอแนวข้อสอบ อก 2 ทุกวิชานะค่ะ อยากได้มากจริง ๆ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 165

2 มี.ค. 2553 11:56
 1. [tex]อยากได้แนวข้อสอบ อก2 คะ ใครมีรบกวนช่วยส่งให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ขอทุกวิชานะค่ะ หรือ ไม่ครบก็ไม่เป็นไร

ความคิดเห็นที่ 166

2 มี.ค. 2553 12:31
 1. ส่งไปให้ทุกคนแล้วนะคะ ที่จริงเป็นข้อสอบที่พี่เค้าให้มาอีกที แต่อยากแบ่งปัน ไม่ได้ โฆษณา หรือได้ผลประดยชน์จากการโฆษณานะคะ อยากมาแบ่งปันจริงๆ อย่าเข้าใจผิด แนะนำให้คนที่สนใจ และมีความสงสัย เข้าไปที่บล็อคของพี่ปอย พี่เค้า มีเค,ดไม่ลับในการเตรียมตัวเพื่อการสอบตำรวจมาให้เพียบเลยค่ะ ที่ im-police-lady หาที่กูเกิลก็ได้ค่ะ ไปที่หัวข้อตำรวจ53 แล้วจะอ๋ออ กับหลายเรื่องที่สงสัย

ความคิดเห็นที่ 167

2 มี.ค. 2553 15:45
 1. ขอความกรุณา ใครที่มีแนวข้อสอบ อก.2 ส่งมาให้ด้วยนะคับ ขอบพระคุณมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 168

2 มี.ค. 2553 16:36
 1. รบกวนช่วยส่งข้อสอบให้ผมด้วนนะครับ ทานใดมีแนวข้อสอบตำรวจรบกวนนะครับ ขอบคุณร่วงหน้าครับ E- Mail : xx185@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 169

3 มี.ค. 2553 09:57
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก2 คะ ใครมีรบกวนช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ขอทุกวิชานะค่ะ หรือ ไม่ครบก็ไม่เป็นไร เพราะไม่ได้เตรีมตัวเลย

ความคิดเห็นที่ 170

3 มี.ค. 2553 10:11
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก2 ปี52-53 ส่งให้ด้วยน่ะค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 171

3 มี.ค. 2553 12:20
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบ อก.2 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 172

3 มี.ค. 2553 14:05
 1. กรุณาส่งให้ด้สยนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ (tuntika_vav@hotmail.com)

ความคิดเห็นที่ 173

3 มี.ค. 2553 15:47
 1. ช่วยส่งข้อสอบให้หน่อยนะค่ะ อก.2 พร้อมเฉลยก็จะดีค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 174

3 มี.ค. 2553 16:06
 1. สอบตำรวจ

ความคิดเห็นที่ 175

3 มี.ค. 2553 17:42
 1. ช่วยรบกวนส่งแนวข้อสอบตำรวจ สาย อก.2 ปี52 - 53 ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 176

3 มี.ค. 2553 17:47
 1. ขอสอบสอบด้วยค่ะ ... ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อยากสอบได้เหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 177

3 มี.ค. 2553 21:51
 1. ช่วยส่งแนวข้อสอบให้ด้วยน่ะคะ ขอบคุณมากคะ

ความคิดเห็นที่ 178

3 มี.ค. 2553 21:59
 1. ขอความกรุณาช่วยส่งแนวข้อสอบอำนวยการสอง 53 หรือ 52 ก็ได้ครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

ความคิดเห็นที่ 179

4 มี.ค. 2553 00:43
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก2 ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 180

4 มี.ค. 2553 10:46
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบให้ด้วยนะคะ ขอขอบพระคูรเป็นอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 181

4 มี.ค. 2553 11:37
 1. อยากได้แนวข้อสอบรวมทุกวิชา ของ การสอบ อก.2 ใครมีบ้างเอย ขอความกรุณา ที่มาให้กันบ้างนะคะ นึกว่าเมตตาสำหรับเด็ก น้อยตาดำ ๆ ซึ่งยังไม่มีงานทำ ขอบขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 182

4 มี.ค. 2553 12:27
 1. ใครมีแนวข้อสอบสาย อก2.รบกวนช่วยส่งให้หน่อยค่ะ ขอบพระคุณมาก...

ความคิดเห็นที่ 183

4 มี.ค. 2553 16:46
 1. ช่วยรบกวนส่งแนวข้อสอบตำรวจ สาย อก.2 ปี52 - 53 ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป แลภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ขอบคุณมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 184

4 มี.ค. 2553 19:15
 1. ใครมีแนวข้อสอบเก่าๆๆของตำรวจสายอำนวยการปี52บ้างช่วย ส่งมาให้อ่านหน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 185

4 มี.ค. 2553 23:04
 1. อยากได้แนวข้อสอบรวมทุกวิชา ของ การสอบ อก.2 อยากได้มากๆ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 186

5 มี.ค. 2553 08:41
 1. ขอข้อสอบตำรวจ อก 2 ส่งให้ด้วยนะค่ะจะขอบพระคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 187

5 มี.ค. 2553 10:26
 1. อยากได้แนวข้อสอบรวมทุกวิชา ของ การสอบ อก.2 ใครมี จะเป็นคนน่ารักที่สุดเลย..... ส่งมาที่ wax-0840657953@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 188

5 มี.ค. 2553 11:32
 1. อ่านไม่ทันแล้ว ถ้ามีแนวข้อสอบใหม่ๆ กรุณาส่งให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากเลย

ความคิดเห็นที่ 189

5 มี.ค. 2553 11:34
 1. แนวข้อสอบค่ะ สายอก.2 ปี 53 นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 190

5 มี.ค. 2553 14:15
 1. อยากได้แนวข้อสอบรวมทุกวิชา ของ การสอบ อก.2 อยากได้มากๆ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 191

5 มี.ค. 2553 15:07
 1. อยากได้แนวข้อสอบกองอำนวยการสาย อก2.รบกวนช่วยส่งให้หน่อยค่ะ ขอบพระคุณมาก...

ความคิดเห็นที่ 193

5 มี.ค. 2553 21:22
 1. เข้าไปดูข้อสอบเก่าตำรวจเเละประเมิณความสามารถของตัวเอง (พร้อมคำเฉลยด้วยค่ะ)ได้ที่ www.club-edu.com ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจจริงสอบติดกันทุกคนนะคะ(หนึ่งในนั้นขอให้เป็นเราด้วย อิอิๆๆ) โชคดีในการสอบค่ะ ปล.ใครมีอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมเเลกเปลี่ยนเราบ้างนะคะ pontip83@hotmail.com หรือ 085-9096095

ความคิดเห็นที่ 194

5 มี.ค. 2553 22:35
 1. อยากได้แนวข้อสอบเหมือนกันถ้าใครมีช่วยส่งให้บางนะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 195

kaewkaptong
6 มี.ค. 2553 10:06
 1. อยากได้แนวข้อสอบกองอำนวยการสาย อก2.รบกวนช่วยส่งให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณมาก kaew_sow@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 196

6 มี.ค. 2553 13:58
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก.2ค่ะ รบกวนช่วยส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 201

8 มี.ค. 2553 23:13
 1. อยากได้แนวข้อสอบเจ๋งๆหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 204

10 มี.ค. 2553 23:56
 1. กรุณานะคะส่งด่วน ข้อสอบตำรวจสาย อก2

ความคิดเห็นที่ 207

11 มี.ค. 2553 22:41
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก.2 rพร้อมเฉลยค่ะ...ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 208

12 มี.ค. 2553 04:46
 1. thank you.

ความคิดเห็นที่ 209

12 มี.ค. 2553 06:10
 1. ขอข้อสอบสาย อก.2 ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 210

12 มี.ค. 2553 08:47
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบ อก.2 ด้วยค่ะ พร้อมเฉลย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ ขอก่อนเลยนะค่ะ (ไม่ค่อยเก่งคอม อย่างอื่นก็ไม่ค่อยเก่ง แต่คงเดาได้) ขอบคุณอีกครั้งค่ะ mammy_junk@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 211

12 มี.ค. 2553 10:23
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสาย อก.2 หน่อยนะค่ะพร้อมเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 212

phapapron
12 มี.ค. 2553 10:35
 1. อยากได้แนวข้อสอบการสอบตำรวจปี53 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 213

12 มี.ค. 2553 10:35
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสาย อก.2 หน่อยนะค่ะพร้อมเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 214

12 มี.ค. 2553 12:28
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสาย อก.2 หน่อยนะค่ะพร้อมเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 215

nongjeab
12 มี.ค. 2553 13:06
 1. หวัดดีค่ะ...อยากได้แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน อก.2 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ รบกวนส่งให้หน่อยค่ะ lak_828@hotmail.com ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 216

13 มี.ค. 2553 10:00
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสาย อก.2 หน่อยนะค่ะพร้อมเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 218

14 มี.ค. 2553 11:46
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการ 2 พร้อมเฉลยด้วยค่ะ สอบมา 2 ครั้งแล้วแต่ก็ไม่ติด ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 219

14 มี.ค. 2553 11:54
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการ 2 ที่สอบในปีก่อนหน้านี้ พร้อมเฉลย ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 220

14 มี.ค. 2553 13:50
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการ 2 ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 230

24 มี.ค. 2553 14:59
 1. ข้อแนวข้อสอบ อก2 รวมทั้งหมดด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 231

24 มี.ค. 2553 15:03
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลย ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 232

24 มี.ค. 2553 15:18
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลย ขอบคุณมากค่ะ อยากได้แนวข้อสอบจริงๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 233

25 มี.ค. 2553 13:39
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก2 พร้อมเฉลย ขอบคุณมาๆๆๆๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 234

30 มี.ค. 2553 15:51
 1. ขอแนวข้อสอบ อก.2 พร้อมเฉลย หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 235

31 มี.ค. 2553 17:40
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก2 ด้วยนะคับ จะเป็นพระคุณอย่ายิ่ง

ความคิดเห็นที่ 236

31 มี.ค. 2553 20:41
 1. ขอแนวข้อสอบสายอก2ของปี 52

ความคิดเห็นที่ 237

2 เม.ย. 2553 18:35
 1. ขอข้อสอบ อก.2 ปั 52

ความคิดเห็นที่ 238

2 เม.ย. 2553 18:57
 1. ขอบคุณค่ะ มาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

ความคิดเห็นที่ 239

4 เม.ย. 2553 23:09
 1. สวัสดีคะ.... ใครที่สอบ ตร. ปี 53 อ่านหนังสือให้เยอะๆ แน่นๆ นะคะ.... วันอาทิตย์ ที่ 25 เม.ย. นี้ก็จะสอบแล้ว ขอให้คนที่จะสอบทุกๆ คนโชคดีนะคะ....(ตั้งใจนะ)

ความคิดเห็นที่ 240

นรากร นรา
6 เม.ย. 2553 21:31
 1. ขอขอบคุณเด้อ

ความคิดเห็นที่ 241

10 เม.ย. 2553 10:21
 1. ขอแนวข้อสอบสาย อก ด้วยนะคับ จะเป็นพระคุณอย่ายิ่ง non_praew@hotmail.com (n_n)

ความคิดเห็นที่ 242

10 เม.ย. 2553 11:36
 1. ขอแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกสอบทุกปีของสายอำนวยการหน่อยค่ะ(อยากสอบติดคะ)ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 243

16 เม.ย. 2553 10:14
 1. แต่งตัวให้ถูกระเบียบด้วยนะจ๊ะ 25 เม.ย เจอกัน

ความคิดเห็นที่ 244

16 เม.ย. 2553 16:17
 1. มีข้อสอบตำรวจประทวนสาย อก. บ้างไหมคะ ขอหน่อยซิคะ อยากรับใช้ชาติจริงๆ r.nouwalak2525@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 245

nokyo_ong
19 เม.ย. 2553 03:35
 1. thank you so much

ความคิดเห็นที่ 246

19 เม.ย. 2553 14:39
 1. ขอข้อสอบประทวน อก.2 ปี 52 ครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 247

20 เม.ย. 2553 19:31
 1. ข้อสอบ ต.ร. 53 สาย อก.2 หลุดมาแว้ว....เย้ๆๆๆๆ ที่บ้านมีเส้นก๋วยจับงับ....(ใหญ่นิดนึง)

ความคิดเห็นที่ 248

22 เม.ย. 2553 15:40
 1. ขอแนวข้อสอบด้วยน่ะค่ะ เด็กต่างจังหวัดค่ะ อยากเป็นตำรวจเหมือนความฝันจริง ๆ ช่วยหนูด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 249

nuansiri24
23 เม.ย. 2553 08:58
 1. วันอาทิตย์ก็จะสอบแล้ว อ่านเยอะ ๆ นะ

ความคิดเห็นที่ 250

23 เม.ย. 2553 14:48
 1. ขอแนวข้อสอบ สาย อก.2 ค่ะ ได้จะขอบคุณมากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 251

26 เม.ย. 2553 17:33
 1. ขอแนวข้อสอบ สาย อก.2 ค่ะ ได้จะขอบคุณมากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 252

tommypatong
27 เม.ย. 2553 19:23
 1. [[202047]] ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลย ขอบคุณมากครับ อยากได้แนวข้อสอบจริงๆครับ จะได้ไปสมัครสอบปีหน้า ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 253

5 พ.ค. 2553 08:48
 1. สอบตำรวจสาย อก.2 ปี53 สอบเมื่อไรกันแน่ค่ะ ตอบด้วยค่ะ สับสนจริงๆ ตกลงเลื่อนสอบหรือเปล่าหรือว่าสอบกันไปแล้ว

ความคิดเห็นที่ 254

20 พ.ค. 2553 09:32
 1. ปีนี้สอบตำรวจได้คะแนน 78 แต่ยังไม่มีสิทธิ์สอบรอบสอง อยากทราบว่า ภาค5 ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด และตำสุดเท่าไร

ความคิดเห็นที่ 255

17 มิ.ย. 2553 21:03
 1. ขอแนวข้อสอบ อก.2 พร้อมเฉลย หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 257

21 ก.ค. 2553 11:13
 1. อยากได้ข้อสอบนายตำรวจสายอำนวยการปีล่าสุด ช่วยส่งไห้ด้วยนะครับ จักเป็นพระคุณยิ่ง ดาบแก่ๆ ครู ตชด.

ความคิดเห็นที่ 258

22 ก.ค. 2553 20:35
 1. ดาบ ตชด.ปีนี้จะสอบนายตำรวจสาย อก.4 ขอความอนุเคราะห์แนวข้อสอบทุกวิชาพร้อมเฉลยนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 259

9 ส.ค. 2553 15:58
 1. อยากได้แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยของนายร้อยตำรวจสายธุรการ ใครมีบ้างคะหรือหาได้จากที่ไหน ขอความกรุณาช่วยบอกที ขอบคุณคะ หรือส่งมาที่เมล์นี้ก้อนะคะ จะขอขอบพระคูณเป็นอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 260

9 ส.ค. 2553 21:05
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลยครับ อยากรู้ว่าออกเกี่ยวกับอะไรบ้าง จะสมัครสอบครับ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 261

31 ส.ค. 2553 10:13
 1. อยากได้แนวข้อสอบสายอก. ของตำรวจชั้นสัญญาบัตรพร้อมเฉลย ใครมีบ้างรบกวนส่งให้บ้างได้ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 262

14 ก.ย. 2553 16:20
 1. อยากได้ แนวข้อสอบ อก๒ ใครมี รบกวนด้วยนะ จะบ้าตายอยู่แล้ววววววววววววววววววววว

ความคิดเห็นที่ 263

rungthiwa2553
16 ก.ย. 2553 11:07
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก 2 รบกวนด้วนนะค่ะ  rungthiwa_p@excise.go.th


ความคิดเห็นที่ 264

9 พ.ย. 2553 09:44
 1. ขออแนวข้อสอบ อก2 ปี 52-53 ใครมีรบกวนหน่อยจ่าส่งมาหั้ยอ่านทีจ้าขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 265

i_am_policewoman
6 ธ.ค. 2553 22:35
 1. ขอแนวข้อสอบ อก. ปีล่าสุด หรือข้อสอบย้อนหลังด้วยก็ได้ค่า  ขอบพระคุณมากค่า


ความคิดเห็นที่ 266

25 ธ.ค. 2553 12:44
 1. ขอแนวข้อสอบสายอำนวยการปี52-53 หรือข้อสอบย้อนหลังปีต่างๆ เอาไว้อ่านเครียมสอบ ขอบคุณมากๆนะคะ

ความคิดเห็นที่ 267

5 ม.ค. 2554 12:49
 1. อยากได้แนวข้อสอบสายอำนวยการทุกวิชาเลยนะค่ะ ใครมีช่วยสงเคราะห์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 268

earn2014
15 ม.ค. 2554 09:42
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลยค่ะอยากรู้ว่าออกเกี่ยวกับอะไรบ้าง จะสมัครสอบค่ะขอบคุณมากค่ะ earn2014@gmail.com


ความคิดเห็นที่ 269

15 ม.ค. 2554 21:57
 1. ขอด้วยคนค่ะ poohtor5401@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 270

23 ม.ค. 2554 21:04
 1. ใครมีแนวข้อสอบตำรวจบ้าง ขอทุกวิชาเลยนะคะ อก.2 ช่วยส่งให้ด้วยนะคะ papiga31@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 271

24 ม.ค. 2554 12:08
 1. อยากได้แนวข้อสอบด้วย อก.2

ความคิดเห็นที่ 272

27 ก.พ. 2554 22:10
 1. ขอข้อสอบอก2 ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 273

28 ก.พ. 2554 15:19
 1. ขอข้อสอบอก2 ด้วยค่ะ อยากสอบติดตำรวจมากๆๆๆๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 274

4 มี.ค. 2554 14:01
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลยปี2553ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 275

4 มี.ค. 2554 14:03
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลยปี2553ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 276

7 มี.ค. 2554 10:12
 1. อยากได้แนวข้อสอบครูตชด.ใครรู้ช่วยส่งใหหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 277

21 มี.ค. 2554 14:25
 1. ขอแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ชั้นประทวน ปี 2553 2552 2551 ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ แอ๊ดเอ็มมาคุยกันได้นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 278

22 มี.ค. 2554 12:31
 1. อยากได้แนวข้อสอบ2551-2553 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 279

10 เม.ย. 2554 01:56
 1. อยากได้แนวข้อสอบสายอำนวยการทุกวิชาเลยนะครับ ใครมีช่วยสงเคราะห์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 280

23 เม.ย. 2554 10:52
 1. ใครมีแนวข้อสอบสายอำนวยการทุกวิชา ปี 52 หรือ ปี 53 ก็ได้ค่ะ ขอความกรุณาช่วยส่งให้หน่อยได้มั้ยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 281

25 เม.ย. 2554 14:07
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ประมวลผลให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 282

7 พ.ค. 2554 22:11
 1. ขอข้อสอบตำรวจพร้อมคำตอบทุกวิชา อก 2 ปีก่อนๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 283

12 พ.ค. 2554 13:16
 1. ขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลยปี2553ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 284

19 พ.ค. 2554 13:37
 1. รบกวนส่งแนวข้อสอบตำรวจสาย อก2. ทุกวิชาพร้อมเฉลยปี 2553 ให้ด้วยนะค่ะ อยากสอบติดมากค่ะ n.lita@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 285

21 พ.ค. 2554 17:34
 1. อยากได้แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์กับงานสารบรรณและภาษาไทยจังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 286

22 พ.ค. 2554 15:54
 1. รบกวน เพื่อนๆ ที่มีขอแนวข้อสอบตำรวจสาย อก.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลยปี 2553 ด้วยคะ ขอบคุณมากมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 287

22 พ.ค. 2554 19:30
 1. ขอบคุณที่ช่วยคนให้มีงานทำ

ความคิดเห็นที่ 288

26 พ.ค. 2554 13:33
 1. ขอคำชี้แนะแนวทาง สาย อก.2 ด้วยนะคะ ...จากสิบตำรวจหญิงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 289

aonlove2007
26 พ.ค. 2554 21:28
 1. แนวข้อสอบตำรวจ  โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบตำแหน่งนี้ สอบได้ทั้งสายอำนวยการและสายปราบปรามและนายสิบตำรวจ  ข้อสอบนี้มีเฉลยให้ครบครับ ครบทุกข้อ ครบทุกเนื้อหาและวิธีทำ เล่มนี้สุดยอด ของสุดยอดตำรวจ ผู้ที่ได้บรรจุนิยมอ่านอย่างมากมายถ้าเพื่อนๆ สนใจเข้าดูที่    http://aonlove2008.hi5.com  หรือเข้าดูที่  http://www.facebook.com/  ค้นหา  aon_love_2007@hotmail.com  หรือค้นหาคำว่า  นายช่างโยธาสุดหล่อ  จะพบแนวข้อสอบโดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติวสอบตำรวจอันดับ 1จำหน่ายหนังสือสอบตำรวจ อันดับ 1 โดย อ.ดร. และผู้มีประสบการณ์ตรง ทีมงานมืออาชีพกว่า 30 ปี สำหรับท่านที่สนใจ ที่ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป โทร.0807569398 0848968795 042730191 โทรมาแล้วทางชมรมจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและเลขที่บัญชีธนาคารให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอนเงินเสร็จกรุณาโทรมาแจ้งการโอนและแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้รับโดยละเอียดจากนั้นก็รอรับหนังสือได้เลย ประมาณ 2 วันรอรับได้เลยสนใจโทร.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-23.00 น.

   


ความคิดเห็นที่ 290

aonlove2007
26 พ.ค. 2554 21:40
 1. แนวข้อสอบตำรวจ  โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบตำแหน่งนี้ สอบได้ทั้งสายอำนวยการและสายปราบปรามและนายสิบตำรวจ  ข้อสอบนี้มีเฉลยให้ครบครับ ครบทุกข้อ ครบทุกเนื้อหาและวิธีทำ เล่มนี้สุดยอด ของสุดยอดตำรวจ ผู้ที่ได้บรรจุนิยมอ่านอย่างมากมายถ้าเพื่อนๆ สนใจเข้าดูที่    http://aonlove2008.hi5.com  หรือเข้าดูที่  http://www.facebook.com/  ค้นหา  aon_love_2007@hotmail.com  หรือค้นหาคำว่า  นายช่างโยธาสุดหล่อ  จะพบแนวข้อสอบโดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติวสอบตำรวจอันดับ 1จำหน่ายหนังสือสอบตำรวจ อันดับ 1 โดย อ.ดร. และผู้มีประสบการณ์ตรง ทีมงานมืออาชีพกว่า 30 ปี สำหรับท่านที่สนใจ ที่ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป โทร.0807569398 0848968795 042730191 โทรมาแล้วทางชมรมจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและเลขที่บัญชีธนาคารให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอนเงินเสร็จกรุณาโทรมาแจ้งการโอนและแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้รับโดยละเอียดจากนั้นก็รอรับหนังสือได้เลย ประมาณ 2 วันรอรับได้เลยสนใจโทร.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-23.00 น. แนวข้อสอบตำรวจ  โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบตำแหน่งนี้ สอบได้ทั้งสายอำนวยการและสายปราบปรามและนายสิบตำรวจ  ข้อสอบนี้มีเฉลยให้ครบครับ ครบทุกข้อ ครบทุกเนื้อหาและวิธีทำ เล่มนี้สุดยอด ของสุดยอดตำรวจ ผู้ที่ได้บรรจุนิยมอ่านอย่างมากมายถ้าเพื่อนๆ สนใจเข้าดูที่    http://aonlove2008.hi5.com  หรือเข้าดูที่  http://www.facebook.com/  ค้นหา  aon_love_2007@hotmail.com  หรือค้นหาคำว่า  นายช่างโยธาสุดหล่อ  จะพบแนวข้อสอบโดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติวสอบตำรวจอันดับ 1จำหน่ายหนังสือสอบตำรวจ อันดับ 1 โดย อ.ดร. และผู้มีประสบการณ์ตรง ทีมงานมืออาชีพกว่า 30 ปี สำหรับท่านที่สนใจ ที่ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป โทร.0807569398 0848968795 042730191 โทรมาแล้วทางชมรมจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและเลขที่บัญชีธนาคารให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอนเงินเสร็จกรุณาโทรมาแจ้งการโอนและแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้รับโดยละเอียดจากนั้นก็รอรับหนังสือได้เลย ประมาณ 2 วันรอรับได้เลยสนใจโทร.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-23.00 น. แนวข้อสอบตำรวจ  โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบตำแหน่งนี้ สอบได้ทั้งสายอำนวยการและสายปราบปรามและนายสิบตำรวจ  ข้อสอบนี้มีเฉลยให้ครบครับ ครบทุกข้อ ครบทุกเนื้อหาและวิธีทำ เล่มนี้สุดยอด ของสุดยอดตำรวจ ผู้ที่ได้บรรจุนิยมอ่านอย่างมากมายถ้าเพื่อนๆ สนใจเข้าดูที่    http://aonlove2008.hi5.com  หรือเข้าดูที่  http://www.facebook.com/  ค้นหา  aon_love_2007@hotmail.com  หรือค้นหาคำว่า  นายช่างโยธาสุดหล่อ  จะพบแนวข้อสอบโดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติวสอบตำรวจอันดับ 1จำหน่ายหนังสือสอบตำรวจ อันดับ 1 โดย อ.ดร. และผู้มีประสบการณ์ตรง ทีมงานมืออาชีพกว่า 30 ปี สำหรับท่านที่สนใจ ที่ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป โทร.0807569398 0848968795 042730191 โทรมาแล้วทางชมรมจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและเลขที่บัญชีธนาคารให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอนเงินเสร็จกรุณาโทรมาแจ้งการโอนและแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้รับโดยละเอียดจากนั้นก็รอรับหนังสือได้เลย ประมาณ 2 วันรอรับได้เลยสนใจโทร.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-23.00 น. แนวข้อสอบตำรวจ  โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบตำแหน่งนี้ สอบได้ทั้งสายอำนวยการและสายปราบปรามและนายสิบตำรวจ  ข้อสอบนี้มีเฉลยให้ครบครับ ครบทุกข้อ ครบทุกเนื้อหาและวิธีทำ เล่มนี้สุดยอด ของสุดยอดตำรวจ ผู้ที่ได้บรรจุนิยมอ่านอย่างมากมายถ้าเพื่อนๆ สนใจเข้าดูที่    http://aonlove2008.hi5.com  หรือเข้าดูที่  http://www.facebook.com/  ค้นหา  aon_love_2007@hotmail.com  หรือค้นหาคำว่า  นายช่างโยธาสุดหล่อ  จะพบแนวข้อสอบโดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติวสอบตำรวจอันดับ 1จำหน่ายหนังสือสอบตำรวจ อันดับ 1 โดย อ.ดร. และผู้มีประสบการณ์ตรง ทีมงานมืออาชีพกว่า 30 ปี สำหรับท่านที่สนใจ ที่ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป โทร.0807569398 0848968795 042730191 โทรมาแล้วทางชมรมจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและเลขที่บัญชีธนาคารให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอนเงินเสร็จกรุณาโทรมาแจ้งการโอนและแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้รับโดยละเอียดจากนั้นก็รอรับหนังสือได้เลย ประมาณ 2 วันรอรับได้เลยสนใจโทร.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-23.00 น. แนวข้อสอบตำรวจ  โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบตำแหน่งนี้ สอบได้ทั้งสายอำนวยการและสายปราบปรามและนายสิบตำรวจ  ข้อสอบนี้มีเฉลยให้ครบครับ ครบทุกข้อ ครบทุกเนื้อหาและวิธีทำ เล่มนี้สุดยอด ของสุดยอดตำรวจ ผู้ที่ได้บรรจุนิยมอ่านอย่างมากมายถ้าเพื่อนๆ สนใจเข้าดูที่    http://aonlove2008.hi5.com  หรือเข้าดูที่  http://www.facebook.com/  ค้นหา  aon_love_2007@hotmail.com  หรือค้นหาคำว่า  นายช่างโยธาสุดหล่อ  จะพบแนวข้อสอบโดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติวสอบตำรวจอันดับ 1จำหน่ายหนังสือสอบตำรวจ อันดับ 1 โดย อ.ดร. และผู้มีประสบการณ์ตรง ทีมงานมืออาชีพกว่า 30 ปี สำหรับท่านที่สนใจ ที่ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป โทร.0807569398 0848968795 042730191 โทรมาแล้วทางชมรมจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและเลขที่บัญชีธนาคารให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอนเงินเสร็จกรุณาโทรมาแจ้งการโอนและแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้รับโดยละเอียดจากนั้นก็รอรับหนังสือได้เลย ประมาณ 2 วันรอรับได้เลยสนใจโทร.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-23.00 น. แนวข้อสอบตำรวจ  โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบตำแหน่งนี้ สอบได้ทั้งสายอำนวยการและสายปราบปรามและนายสิบตำรวจ  ข้อสอบนี้มีเฉลยให้ครบครับ ครบทุกข้อ ครบทุกเนื้อหาและวิธีทำ เล่มนี้สุดยอด ของสุดยอดตำรวจ ผู้ที่ได้บรรจุนิยมอ่านอย่างมากมายถ้าเพื่อนๆ สนใจเข้าดูที่    http://aonlove2008.hi5.com  หรือเข้าดูที่  http://www.facebook.com/  ค้นหา  aon_love_2007@hotmail.com  หรือค้นหาคำว่า  นายช่างโยธาสุดหล่อ  จะพบแนวข้อสอบโดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติวสอบตำรวจอันดับ 1จำหน่ายหนังสือสอบตำรวจ อันดับ 1 โดย อ.ดร. และผู้มีประสบการณ์ตรง ทีมงานมืออาชีพกว่า 30 ปี สำหรับท่านที่สนใจ ที่ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป โทร.0807569398 0848968795 042730191 โทรมาแล้วทางชมรมจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและเลขที่บัญชีธนาคารให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอนเงินเสร็จกรุณาโทรมาแจ้งการโอนและแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้รับโดยละเอียดจากนั้นก็รอรับหนังสือได้เลย ประมาณ 2 วันรอรับได้เลยสนใจโทร.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-23.00 น. แนวข้อสอบตำรวจ  โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบตำแหน่งนี้ สอบได้ทั้งสายอำนวยการและสายปราบปรามและนายสิบตำรวจ  ข้อสอบนี้มีเฉลยให้ครบครับ ครบทุกข้อ ครบทุกเนื้อหาและวิธีทำ เล่มนี้สุดยอด ของสุดยอดตำรวจ ผู้ที่ได้บรรจุนิยมอ่านอย่างมากมายถ้าเพื่อนๆ สนใจเข้าดูที่    http://aonlove2008.hi5.com  หรือเข้าดูที่  http://www.facebook.com/  ค้นหา  aon_love_2007@hotmail.com  หรือค้นหาคำว่า  นายช่างโยธาสุดหล่อ  จะพบแนวข้อสอบโดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป ติวสอบตำรวจอันดับ 1จำหน่ายหนังสือสอบตำรวจ อันดับ 1 โดย อ.ดร. และผู้มีประสบการณ์ตรง ทีมงานมืออาชีพกว่า 30 ปี สำหรับท่านที่สนใจ ที่ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป โทร.0807569398 0848968795 042730191 โทรมาแล้วทางชมรมจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและเลขที่บัญชีธนาคารให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอนเงินเสร็จกรุณาโทรมาแจ้งการโอนและแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้รับโดยละเอียดจากนั้นก็รอรับหนังสือได้เลย ประมาณ 2 วันรอรับได้เลยสนใจโทร.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-23.00 น.


ความคิดเห็นที่ 291

10 มิ.ย. 2554 00:06
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก.2 มากเลยค่ะ สอบวันอาทิตย์นี้แล้วถ้าใครสงสารช่วยกรุณาส่งมาให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 293

MrWebmonster
12 ม.ค. 2555 13:41
 1. ขอบคุณครับ คงพอจะใช้เป็นแนวข้อสอบตำรวจปี2555 ได้บ้างนะครับ? แล้วไม่มีเฉลยเหรอครับ


ความคิดเห็นที่ 294

23 ก.พ. 2555 14:13
 1. ขอสอบวิชาคอมพิวเตอร์

ความคิดเห็นที่ 296

นิรันดร์
20 มี.ค. 2555 16:10
 1. ถ่ายหนังสือเอามาโพสต์แบบนี้ จะถูกฟ้องละเมิดสิทธิ์หรือไม่


ความคิดเห็นที่ 297

10 เม.ย. 2555 22:28
 1. มีแนวข้อสอบตม. ปี 55 ให้บริการ ราคากันเอง -ข้อสอบ ตม ย้อนหลัง คอมพิวเตอร์ 1. Words 2. Excel 3. Power points - ข้อสอบ ย้อนหลัง วิชาภาษาไทย - ข้อสอบ ย้อนหลัง วิชา ระเบียบงานสารบรรณ ปี 2526 พร้อมฉบับแก้ไข (รวม พรบ.) - ข้อสอบ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงาน ตม. สนใจติดต่อ Iqtranslationcentre@gmail.com Skype: Nathasitha

ความคิดเห็นที่ 298

21 เม.ย. 2555 15:01
 1. รบกวน เพื่อนๆ ที่มีแนวข้อสอบตำรวจสาย อำนนวยการ ทุกวิชาพร้อมเฉลยปี 2553 ด้วยคะ ข้อสอบ ย้อนหลัง คอมพิวเตอร์ 1. Words 2. Excel 3. Power points - ข้อสอบ ย้อนหลัง วิชาภาษาไทย - ข้อสอบ ย้อนหลัง วิชา ระเบียบงานสารบรรณ ปี 2526 พร้อมฉบับแก้ไข (รวม พรบ.) - ข้อสอบ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงาน ขอบคุณมากมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 299

29 เม.ย. 2555 17:31
 1. อยากได้ข้อสอบปี55สายอำนวการพร้อมเฉลยส่งมาให้บ้างนะคะหรือซื้อที่ไหนราคาเท่าไรบอกได้นะคะที่nid-rb26@hotmail.comขอบคุณมากๆๆๆคะด่วนคะ

ความคิดเห็นที่ 300

30 เม.ย. 2555 12:19
 1. พี่อยากได้แนวข้อสอบนายสิบสายอำนวยการพร้อมเฉลยค่ะ ช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 301

28 พ.ค. 2555 04:35
 1. พี่อยากได้แนวข้อสอบนายสิบสายอำนวยการพร้อมเฉลยค่ะ ช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุนค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น