รวมแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน อก.2 สอบปี 52

ข้อสอบ รวมชุดที่ 4 (ธุรการ รวม ภาวะผู้นำ)

1. ข้อใดถือเป็น องค์ประชุมของ ก.ต.ช.
ก. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ข. ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ค. ต้องมีกรรมการมาประชุมตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค.

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

3. คณะกรรมการ ก.ต.ช. มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท

4. บุคคลใด ไม่ใช่ คณะกรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง
ก. นายอารีย์ วงศ์อารยะ
ข. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ค. พล.ท.ศิรพงศ์ บุญพัฒน์
ง. นายประกิจ ประจนปัจจนึก

5. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น ค. 4 ชั้น ง. 5 ชั้น

 


6. ข้อใด เขียนถูกต้อง
ก. จ.ส.ต.(ญ)
ข. จ.ส.ต.(หญิง)
ค. จ.ส.ต.หญิง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

7. ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการข้าราชการตำรวจ โดยตำแหน่ง
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. เลขาธิการ ก.พ.ร.
ค. จเรตำรวจ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค.

8. กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ได้ร่วมกันสรรหากรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) โดยสรรหาได้ ร.ต.อ.แดงฯ อายุ 64 ปี อดีตข้าราชการตำรวจซึ่งลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพทำนามาได้ 12 ปี ขอทราบว่า การสรรหา ร.ต.อ.แดงฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก. ชอบ
ข. ชอบ ถ้าเป็นมติสองในสาม
ค. ไม่ชอบ
ง. ไม่ชอบ เพราะต้องเป็นข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

9. กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ใดสามารถเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันได้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐(๒) (ก)
ก. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ข. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ค. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ง. ถูกทุกข้อ

โหลดเพิ่มเติมได้ที่     http://www.dimonclub.com/test/index.htmlความคิดเห็นที่ 1

tanadon_surin@hotmail.com (Guest)
10 ก.ค. 2552 14:44
 1. อยากแนวแนวข้อสอบ  อำนวยการ คับผม
ความคิดเห็นที่ 2

narakao@hotmail.com (Guest)
11 ก.ค. 2552 16:21
 1. อยากแนวแนวข้อสอบ อำนวยการ ค่ะความคิดเห็นที่ 3

k.manitnark@kpfilms.com (Guest)
13 ก.ค. 2552 14:52
 1. รบกวนโพสแนวข้อสอบ สาย อก. ค่ะ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
  ขอบพระคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 4

kul_sirikul@hotmail.com (Guest)
14 ก.ค. 2552 10:22
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบสายอำนวยการค่ะ ขอบพระคุณค่ะความคิดเห็นที่ 5

nuunamza@hotmail.com (Guest)
14 ก.ค. 2552 20:27
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก2 ค่ะ� ช่วยแนะนำได้ไหมค่ะขอบพระคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6

tookk_tik@hotmail.com (Guest)
15 ก.ค. 2552 19:53
 1. ขอแนวข้อสอบ อก.ด้วยคนนะค่ะ
  ตั้งใจมากเลย
  ขอบคุณมากๆๆๆนะค่ะความคิดเห็นที่ 7

pan.029@hotmail.com (Guest)
15 ก.ค. 2552 21:02
 1. อยากแนวแนวข้อสอบ� อำนวยการ คับ
ความคิดเห็นที่ 8

thachang_52@hotmail.com (Guest)
16 ก.ค. 2552 09:57
 1. รบกวนส่งข้อสอบ อก.ปี52ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 9

toythoy_sarunya@hotmail.com (Guest)
16 ก.ค. 2552 18:31
 1. อยากได้แนวข้อสอบ สายอก. มากค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 10

Kung2723@hotmail.com (Guest)
16 ก.ค. 2552 19:13
 1. อยากได้ข้อสอบ อก.ปี 52 ค่ะ ต้องทำอย่างไรเอ่ย
ความคิดเห็นที่ 11

suthap_ed26@hotmail.com (Guest)
16 ก.ค. 2552 21:58
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบสาย อก.2 ด้วยคนนะครับขอบคุณมากๆๆเลยครับความคิดเห็นที่ 12

kwang_tug@hotmail.com (Guest)
17 ก.ค. 2552 15:27
 1. รบกวนช่วยส่งแนวข้อสอบสายอก.2 ให้หนูด้วยน่ะค่ะ ถือเป็นพระคุณยิ่ง ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ความคิดเห็นที่ 13

suwilai_s@advanceagr.com (Guest)
17 ก.ค. 2552 18:08
 1. เราอยากขอข้อสอบตำรวจของสายอำนวยการง่ะ อยากสอบได้ ใครก็ช่วยทีความคิดเห็นที่ 14

wi22052527@hotmail.com (Guest)
18 ก.ค. 2552 10:00
 1. รบกวนขอแนวข้อสอบ อก.2 ด้วยคะความคิดเห็นที่ 15

nicke_1234@hotmail.com (Guest)
19 ก.ค. 2552 11:38
 1. อยากได้ข้อสอบเยอะๆๆอะคับ เอาคำตอบด้วยอะคับความคิดเห็นที่ 17

aruneet@boonthavorn.com (Guest)
20 ก.ค. 2552 10:06
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก บ้างใครมีช่วยส่งมาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 18

nipa5777@hotmail.com (Guest)
20 ก.ค. 2552 10:45
 1. อยากได้แนวข้อสอบสาย อก.2 เยอะๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 19

supa1314@hotmail.com (Guest)
20 ก.ค. 2552 11:33
 1. ใครมีแนวข้อสอบของ สาย อก2.� บางค่ะ� ถ้าใครมีกรุณาส่งให้ได้ไหมค่ะ� ขอบพระคุณอย่างยิ่ง
ความคิดเห็นที่ 20

nit_mae@hotmail.com (Guest)
20 ก.ค. 2552 13:06
 1. อยากได้แนวข้อสอบ อก บ้างใครมีช่วยส่งมาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 21

may_say_@hotmail.com (Guest)
20 ก.ค. 2552 13:12
 1. หวัดดีค่ะ..อยากได้แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน อก.2 พร้อมเฉลยค่ะ..ผู้รู้..ทราบขอความกรุณาส่งให้ด้วยนะคะ..ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น