ลิมิต

x→0lim x2 sin1⁄x = ?

พร้อมแสดงวิธีทำ

ช่วยเราหน่อยนะแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น