เซลล์พืชและเซลล์สัตวื

 

                             สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์     เซลล์พืชและเซลล์สัตว์แตกต่างกัน
ทั้งรูปร่างและรูปร่าง   แต่ที่สำคัญคือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีส่วนประกอบที่สำคัญ
3 ส่วนที่เหมือนกัน ได้แก่ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยื่อหุ้มเซลล์

     นิวเคลียส      มีรูปร่างค่อนข้างกลม ภายในมีสารที่ควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรมและควบคุมการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์
    ไซโทพลาซึม      เป็นของกึ่งของเหลวที่มีส่วนประกอบเล็ก ๆ หลายชนิด
กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างในกระบวนการ
ดำรงชีวิตของเซลล์  ในไซโทพลาซึมยังมีสารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์
เช่น  น้ำตาล  โปรตีน  ละลายและแขวนลอยอยู่ รวมทั้งมีของเสียต่างๆ จาก
กิจกรรมของเซลล์ด้วย
      เยื่อหุ้มเซลล์      อยู่ด้านนอกสุดของเซลล์ ทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆ
ที่อยู่ภายในเซลล์ แบ่งแยกขอบเขตของเซลล์จากสิ่งแวดล้อม และควบคุม
การลำเลียงของสารเข้าและออกจากเซลล์

     นอกจากส่วนประกอบที่กล่าวมาแล้วนี้ เซลล์พืชยังมีส่วนประกอบ
บางอย่างที่เซลล์สัตว์ไม่มีคือ
     ผนังเซลล์    ซึ่งเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นสารพวกเซลลูโลส
ทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืช        จึงทำให้
เซลล์พืชมีรูปร่างคงที่ได้
     คลอโรพลาสต์ เป็นเม็ดสีเขียว ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม 2 ชั้น   ชั้นนอก
ทำหน้าที่ควบคุมโมเลกุลต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าออก ส่วนชั้นในจะมีคลอโรฟิลล์
และเอนไซม์ที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
             ภาพแสดง    ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์สัตว์และเซลล์พืช

 


          สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีลักษณะอย่างไร
      
ถ้าเพื่อนๆ ตักน้ำจากบ่อหรือสระมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยเฉพาะ
น้ำที่อยู่บริเวณราก จอก แหน หรือพืชชนิดอื่นๆ   อาจพบสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
บางชนิดดังในภาพต่อไปนี้

เซลล์สิ่งมีชีวิต
เซลล์สิ่งมีชีวิต
พารามีเซียม
ยูกลีนา

อะมีบา

                             ภาพแสดง เซลล์ขิงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิด


       สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐาน     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะดำเนิน
กิจกรรมทั้งหมดในการดำรงชีวิต เช่น กินอาหาร ย่อยอาหาร   เคลื่อนที่ สืบพันธุ์
ได้ภายในเซลล์เพียง 1 เซลล์ สิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์จะมีการเรียงตัวของเซลล์
เป็น  เนื้อเยื่อ ซึ่งก็คือรูปร่างเหมือนกันและทำหน้าที่อย่างเดียวกันมาอยู่รวมกัน
เช่น เนื้อเยื่อประสาท เนื้อเยื่อบุผนังลำไส้ เป็นต้น

29 ก.ค. 2552 09:44
6 ความเห็น
30909 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 s_sontai@hotmail.com (Guest)

ก็ดีค่ะแตก็ควรที่จะเพิ่มหลักสูตรให้มากที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาดูก็หวังที่จะได้ความรู้เยอะๆ

10 พ.ย. 2552 15:19


ความคิดเห็นที่ 2 1125648 (Guest)

jkgtr79ofu678fo9vutdsi7arqaw8ui7e64erf7io
27 พ.ค. 2553 11:03


ความคิดเห็นที่ 4 nay-poy@hotmail.com (Guest)

เนื้อหาน้อยไปอ่ะครับ
6 ก.ค. 2553 19:12


ความคิดเห็นที่ 5 อาโน (Guest)

เจ๋งว่ะอิอิอิอิ
20 ก.ค. 2553 09:34


ความคิดเห็นที่ 6 Hellomaw-love1995@hotmail.com (Guest)

เนื้อหาน้อยไปนิด
24 ส.ค. 2553 08:47

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น