โจทย์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

<P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT color=#333399>1.รถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ที่ 4 แยก รถยนต์วิ่งออกด้วยความเร่ง 10 m/s2 ขณะเดวกันนั้นรถบรรทุกวิ่งผ่านด้วยความเร็ว 5 m/s และมีความเร่ง 2 m/s2 <BR><BR><STRONG>จงหา</STRONG>&nbsp;&nbsp; 1.รถยนต์จะวิ่งทันรถบรรทุกเมื่อวิ่งไปนานเท่าใด<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.นานเท่าใดรถยนต์และรถบรรทุกจะมีความเร็วเท่ากัน<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.จากข้อ 2. ขณะนั้นรถบรรทุกอยู่ห่างจากรถยนต์เท่าใด<BR><BR><BR>2. ขว้างก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 m/s เป็นเวลาเท่าใด ก้อนหินจึงจะอยู่สูงจากพื้น 60 เมตร<BR></FONT><BR><BR><BR><FONT color=#993300>ช่วยแก้หน่อยนะคะ&nbsp; ทำไม่ได้อะ จะสอบแล้วว<BR></FONT></SPAN></P>
1 ส.ค. 2552 09:42
0 ความเห็น
3538 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น