แบบฝึกหัด-Excel(function)>IFแบบที่06

มาแข่งกันตอบคำถามExcelกัน  (ใครตอบได้ก่อน ไม่ได้รางวัลนะ แต่ขอยกนิ้วให้ว่า เก่ง ทำเพื่อตัวเองเท่านั้น)


ถ้า A1 เป็นข้อมูลตัวเลขจำนวนเงินยอดขายของพนักงานขาย ตั้งแต่ 0 ถึง  จำนวนเงินสูงสุดเท่าไรก็ได้
ที่ B1 ต้องใช้สูตร IF อย่างไร เพื่อให้แสดงผล รายได้-ค่านายหน้า ของพนักงานขาย 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ถ้า A1 ยอดขาย ถึง  10000 ให้แสดงผลว่า  1%ของยอดขาย (ต้องใช้สูตรRound คำนวณค่านายหน้าด้วย)
ถ้า A1 ยอดขายมากกว่า 10000 ถึง  20000 ให้แสดงผลว่า  1%ของยอดขาย บวกกับ 5%ของยอดขายหัก10000แล้ว  (ต้องใช้สูตรRound คำนวณค่านายหน้าด้วย)
ถ้า A1 ยอดขายมากกว่า 20000 ถึง  50000 ให้แสดงผลว่า  1%ของยอดขาย บวกกับ 7%ของยอดขายหัก10000แล้ว (ต้องใช้สูตรRound คำนวณค่านายหน้าด้วย)
ถ้า A1 ยอดขายมากกว่า 50000 ขี้นไป ให้แสดงผลว่า  1%ของยอดขาย บวกกับ 10%ของยอดขายหัก10000แล้ว (ต้องใช้สูตรRound คำนวณค่านายหน้าด้วย)

6 ส.ค. 2552 21:23
2 ความเห็น
13080 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย ศานติ

=IF(A1>50000,ROUND(A1*0.01+0.1*(A1-10000),0),IF(A1>20000,ROUND(A1*0.01+0.07*(A1-10000),0),IF(A1>10000,ROUND(A1*0.01+0.05*(A1-10000),0),ROUND(A1*0.01,0))))

ไม่มีเศษสตางค์

9 ส.ค. 2552 07:17


ความคิดเห็นที่ 2 โดย bad&good

เกือบถูกต้องครับ
......................................
ดูเหมือนโจทย์คำถาม� จะโหดร้ายต่อผู้ตอบมาก
ในความเป็นจริง ทางธุรกิจ� มักเป็นเงื่อนไขแบบนั้น
โดยไม่คำนึงถึงว่า พนักงานจะทำสูตรได้หรือไม่�
ทราบเพียงแต่พนักงาน เข้าใจหลักการนั้นแล้ว�
ก็ให้ไปทำรายงานมา
ไม่จำกัดโปรแกรม Excel , access ,word ก็ตาม
แต่ความรับผิดชอบของงาน� คือ พนักงานทำรายงาน� ผิด
ทำให้จ่ายเกิน� จ่ายขาด
โดยธรรมชาติ� พนักงานขาย ได้รับเงินขาด�
จะมาทวงถามค่าคอมมิชชั่น(ค่านายหน้า)� ได้ไม่ครบถ้วน�
สอบถามพนักงานผู้ทำรายงาน� คำนวณอย่างไร
..............................................
1.พนักงานผู้นั้น� เมื่อจนแต้ม� ก็ต้องคำนวณทีละบรรทัด ด้วยมือ
2.หนักกว่านั้น คือ คำนวณด้วยเครื่องคิดเลข� แล้วพิมพ์ใส่ที่Excel
ทั้งสองข้อ� จะทำให้เสียเวลาทำ� มาก
ต่างจากวิธีการของ IF� เมื่อทำสูตรทั่วไป� ได้แล้ว
ในครั้งต่อไป เดือนต่อไป�จะทำเสร็จได้ภายในเวลา 1 นาที ต่อข้อมูลพัน ๆ บรรทัด
...........................................
จากประสบการณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้า� ข้อสังเกตุ อย่างหนึ่งของ IF คือ
ผู้ที่ชอบคณิตศาสตร์� จะมีข้อได้เปรียบ� ในการสร้าง IF ระดับซับซ้อนได้
และเขียนสูตรได้สั้นกว่าคนอื่น
ดังคำตอบข้างต้น�
0.1 มีความหมายเดียวกับ 10/100 หรือ 10%
(ซึ่ง 10% เครื่องจะไม่ยอมรับค่า� 10% จึงพิมพ์ไม่ได้)
0.01 มีความหมายเดียวกับ 1/100 หรือ 1%
.......................................................
แต่ในสูตรดังกล่าว�
1.ไปพลาดที่ การใช้ (� )� ครอบสมการทางคณิตศาสตร์
�� ผลของ� การ บวก ลบ คูณ หาร ครอบด้วย ( ) ไม่ถูกต้อง� ก็ทำให้คำนวณ ผิด ได้
2.สังเกตุได้ว่า สูตรนี้� ขาดการตรวจสอบ� ด้วยค่าสมมุติ� หัว-ท้าย ของช่วงเงื่อนไข
3.เมื่อใดที่ IF ผิด ทำให้ผู้ทำ� ขาดความมั่นใจ� ไปมาก
�� พยายามหน่อยนะครับ�� ทำอย่างไรให้ตนเองมั่นใจ
�� การตรวจสอบความถูกต้องของสูตร�� ด้วยตนเอง� ก่อนปล่อยให้ผู้อื่นใช้งาน
���จะเป็นตัวสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง��
�� (เพราะในชีวิตจริง� ไม่มีใครเป็นตัวช่วยได้อีกแล้ว��
�� �เพราะมีเราเท่านั้นที่ทราบการใช้�IF�)
�...............................................................
ยังมีอีกหลายท่านครับ� ที่เขียนสูตร�IF�ได้เก่งกว่าข้าพเจ้า
พยายามต่อไปครับ� เพื่อตนเองครับ

9 ส.ค. 2552 13:38

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น