แบบฝึกหัด-Excel(function)>IFแบบที่06

มาแข่งกันตอบคำถามExcelกัน  (ใครตอบได้ก่อน ไม่ได้รางวัลนะ แต่ขอยกนิ้วให้ว่า เก่ง ทำเพื่อตัวเองเท่านั้น)


ถ้า A1 เป็นข้อมูลตัวเลขจำนวนเงินยอดขายของพนักงานขาย ตั้งแต่ 0 ถึง  จำนวนเงินสูงสุดเท่าไรก็ได้
ที่ B1 ต้องใช้สูตร IF อย่างไร เพื่อให้แสดงผล รายได้-ค่านายหน้า ของพนักงานขาย 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ถ้า A1 ยอดขาย ถึง  10000 ให้แสดงผลว่า  1%ของยอดขาย (ต้องใช้สูตรRound คำนวณค่านายหน้าด้วย)
ถ้า A1 ยอดขายมากกว่า 10000 ถึง  20000 ให้แสดงผลว่า  1%ของยอดขาย บวกกับ 5%ของยอดขายหัก10000แล้ว  (ต้องใช้สูตรRound คำนวณค่านายหน้าด้วย)
ถ้า A1 ยอดขายมากกว่า 20000 ถึง  50000 ให้แสดงผลว่า  1%ของยอดขาย บวกกับ 7%ของยอดขายหัก10000แล้ว (ต้องใช้สูตรRound คำนวณค่านายหน้าด้วย)
ถ้า A1 ยอดขายมากกว่า 50000 ขี้นไป ให้แสดงผลว่า  1%ของยอดขาย บวกกับ 10%ของยอดขายหัก10000แล้ว (ต้องใช้สูตรRound คำนวณค่านายหน้าด้วย)ความคิดเห็นที่ 1

ศานติ
9 ส.ค. 2552 07:17
  1. =IF(A1>50000,ROUND(A1*0.01+0.1*(A1-10000),0),IF(A1>20000,ROUND(A1*0.01+0.07*(A1-10000),0),IF(A1>10000,ROUND(A1*0.01+0.05*(A1-10000),0),ROUND(A1*0.01,0))))ไม่มีเศษสตางค์


ความคิดเห็นที่ 2

bad&good
9 ส.ค. 2552 13:38
  1. เกือบถูกต้องครับ......................................ดูเหมือนโจทย์คำถาม� จะโหดร้ายต่อผู้ตอบมากในความเป็นจริง ทางธุรกิจ� มักเป็นเงื่อนไขแบบนั้นโดยไม่คำนึงถึงว่า พนักงานจะทำสูตรได้หรือไม่� ทราบเพียงแต่พนักงาน เข้าใจหลักการนั้นแล้ว� ก็ให้ไปทำรายงานมาไม่จำกัดโปรแกรม Excel , access ,word ก็ตามแต่ความรับผิดชอบของงาน� คือ พนักงานทำรายงาน� ผิดทำให้จ่ายเกิน� จ่ายขาดโดยธรรมชาติ� พนักงานขาย ได้รับเงินขาด� จะมาทวงถามค่าคอมมิชชั่น(ค่านายหน้า)� ได้ไม่ครบถ้วน� สอบถามพนักงานผู้ทำรายงาน� คำนวณอย่างไร..............................................1.พนักงานผู้นั้น� เมื่อจนแต้ม� ก็ต้องคำนวณทีละบรรทัด ด้วยมือ2.หนักกว่านั้น คือ คำนวณด้วยเครื่องคิดเลข� แล้วพิมพ์ใส่ที่Excelทั้งสองข้อ� จะทำให้เสียเวลาทำ� มาก ต่างจากวิธีการของ IF� เมื่อทำสูตรทั่วไป� ได้แล้ว ในครั้งต่อไป เดือนต่อไป�จะทำเสร็จได้ภายในเวลา 1 นาที ต่อข้อมูลพัน ๆ บรรทัด...........................................จากประสบการณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้า� ข้อสังเกตุ อย่างหนึ่งของ IF คือผู้ที่ชอบคณิตศาสตร์� จะมีข้อได้เปรียบ� ในการสร้าง IF ระดับซับซ้อนได้และเขียนสูตรได้สั้นกว่าคนอื่นดังคำตอบข้างต้น� 0.1 มีความหมายเดียวกับ 10/100 หรือ 10% (ซึ่ง 10% เครื่องจะไม่ยอมรับค่า� 10% จึงพิมพ์ไม่ได้)0.01 มีความหมายเดียวกับ 1/100 หรือ 1% .......................................................แต่ในสูตรดังกล่าว� 1.ไปพลาดที่ การใช้ (� )� ครอบสมการทางคณิตศาสตร์�� ผลของ� การ บวก ลบ คูณ หาร ครอบด้วย ( ) ไม่ถูกต้อง� ก็ทำให้คำนวณ ผิด ได้2.สังเกตุได้ว่า สูตรนี้� ขาดการตรวจสอบ� ด้วยค่าสมมุติ� หัว-ท้าย ของช่วงเงื่อนไข3.เมื่อใดที่ IF ผิด ทำให้ผู้ทำ� ขาดความมั่นใจ� ไปมาก�� พยายามหน่อยนะครับ�� ทำอย่างไรให้ตนเองมั่นใจ�� การตรวจสอบความถูกต้องของสูตร�� ด้วยตนเอง� ก่อนปล่อยให้ผู้อื่นใช้งาน���จะเป็นตัวสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง�� �� (เพราะในชีวิตจริง� ไม่มีใครเป็นตัวช่วยได้อีกแล้ว���� �เพราะมีเราเท่านั้นที่ทราบการใช้�IF�)�...............................................................ยังมีอีกหลายท่านครับ� ที่เขียนสูตร�IF�ได้เก่งกว่าข้าพเจ้าพยายามต่อไปครับ� เพื่อตนเองครับ�


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น