เยื่อไมอีลิน

ใน Axon ที่มีเยื่อไมอีลินของ Schawaan Cell หุ้ม
จะเกิดการส่งกระแสประสาทบริเวณ Node of Ranvier เท่านั้น
แต่มันกระโดดข้ามโดยไม่สัมผัสตรงบริเวณที่ไม่ใช่ Node of Ranvier
ไปเลยหรือ งงอ่า ช่วยตอบหน่อยนะความคิดเห็นที่ 1

teerapongxx
12 ส.ค. 2552 21:46
  1. Axons  มักจะมีฉนวนห่อหุ้ม จึงเป็นสามาหตุทำให้กระแสประสาทเคลื่อนที่ได้ไวมากขึ้น เยื่อที่ห่อหุ้มนี้เป็นสารประเภทไขมันที่เรียกว่า myelin ซึ่งประกอบไปด้วย gial cell membrane ห่อหุ้มรอบๆ axon myelin ของ neuron(เซลประสาท)ในสมองประกอบไปด้วย oligodendrocytesในขณะที่เซลประสาทของระบบประสาทส่วนperipheral(รอบๆ)ประกอบไปด้วย Schwann cells

    myelin sheath ไม่ได้ปกคลุมทั้งหมดของ axon ส่วนที่เว้นไว้เล็กๆที่ไม่ได้ปกคลุมเรียกว่า nodes of Ranvier ซึ่งมีช่องว่างห่างกันระหว่าง node ถึง 0.2-2 มิลลิเมตรเหตุผลที่เยื่อ myelin sheath ช่วยทำให้การเหนี่ยวนำของประสาทไวขึ้นเพราะว่าช่วงที่มีการกระตุ้น(action potential)กระแสประสาทจะกระโดดจาก node of Ranvier ไปยังอีก node of Ranvier หนึ่งเลยครับเพราะอะไร เพราะว่า  myelin sheath  จะทำหน้าที่เป็นฉนวน ทำให้เกิด Action Potential จะเกิดเฉพาะบริเวณ Node of Ranvier ทำให้การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทเร็วว่า กระแสประสาทไม่ผ่านตรงที่มีเยื่อนี้มันจึงเป็นนักกระโดดไกลตัวยงโดดข้ามโนดเลยละครับ ยิ่งเซลไหนมีช่องว่างระหว่างโนดมากๆ จะยิ่งกระโดดได้ไกลมากๆเลยและเร็วกว่าด้วยการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทแบบนี้เราเรียกว่า Saltatory Conduction

    (saltatory- saltare มาจากภาษาลาติน แปลว่า กระโดดครับ)

    ส่วน axon ที่ไม่มีเยื่อนี้ กระแสประสาทก็ถูกชักนำให้ไหลไปตามทาง พูดง่ายๆว่า เดินแบบราบเรียบไม่กระโดด เลยไปได้ช้ากว่าพวกที่มีนั่นเองครับผม{#emotions_dlg.d4}


ความคิดเห็นที่ 2

521210036
12 ส.ค. 2552 22:14
  1. จากรูป กระแสประสาทจะกระโดดข้าม จาก Node of ranvier ต่อๆกันไปโดยไม่สัมผัสเยื่อไมอีลินเพราะมันเป็นฉนวน แล้วส่วนอื่นๆที่ติดกันล่ะ กระแสประสาทจะไม่สัมผัสหรือ (ตรงบริเวณลูกศรสีดำหน่ะ) สังเกตุรูปดีๆแล้วยังงงอยู่นะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น