เยื่อไมอีลิน

ใน Axon ที่มีเยื่อไมอีลินของ Schawaan Cell หุ้ม
จะเกิดการส่งกระแสประสาทบริเวณ Node of Ranvier เท่านั้น
แต่มันกระโดดข้ามโดยไม่สัมผัสตรงบริเวณที่ไม่ใช่ Node of Ranvier
ไปเลยหรือ งงอ่า ช่วยตอบหน่อยนะความคิดเห็นที่ 1

teerapongxx
12 ส.ค. 2552 21:46
 1. Axons 

  มักจะมีฉนวนห่อหุ้ม จึงเป็นสามาหตุทำให้กระแสประสาทเคลื่อนที่ได้ไวมากขึ้น
  เยื่อที่ห่อหุ้มนี้เป็นสารประเภทไขมันที่เรียกว่า myelin
  ซึ่งประกอบไปด้วย gial cell membrane ห่อหุ้มรอบๆ axon
  myelin ของ neuron(เซลประสาท)ในสมองประกอบไปด้วย oligodendrocytes
  ในขณะที่เซลประสาทของระบบประสาทส่วนperipheral(รอบๆ)ประกอบไปด้วย Schwann cells


  myelin sheath ไม่ได้ปกคลุมทั้งหมดของ axon ส่วนที่เว้นไว้เล็กๆ
  ที่ไม่ได้ปกคลุมเรียกว่า nodes of Ranvier
  ซึ่งมีช่องว่างห่างกันระหว่าง node ถึง 0.2-2 มิลลิเมตร
  เหตุผลที่เยื่อ myelin sheath ช่วยทำให้การเหนี่ยวนำของประสาทไวขึ้น
  เพราะว่าช่วงที่มีการกระตุ้น(action potential)
  กระแสประสาทจะกระโดดจาก node of Ranvier ไปยังอีก node of Ranvier หนึ่งเลยครับ
  เพราะอะไร เพราะว่า  myelin sheath  จะทำหน้าที่เป็นฉนวน
  ทำให้เกิด Action Potential จะเกิดเฉพาะบริเวณ Node of Ranvier
  ทำให้การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทเร็วว่า กระแสประสาทไม่ผ่านตรงที่มีเยื่อนี้
  มันจึงเป็นนักกระโดดไกลตัวยงโดดข้ามโนดเลยละครับ ยิ่งเซลไหน
  มีช่องว่างระหว่างโนดมากๆ จะยิ่งกระโดดได้ไกลมากๆเลยและเร็วกว่าด้วย
  การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทแบบนี้เราเรียกว่า Saltatory Conduction


  (saltatory- saltare มาจากภาษาลาติน แปลว่า กระโดดครับ)


  ส่วน axon ที่ไม่มีเยื่อนี้ กระแสประสาทก็ถูกชักนำให้ไหลไปตามทาง พูดง่ายๆว่า เดินแบบราบเรียบไม่กระโดด เลยไปได้ช้ากว่าพวกที่มีนั่นเองครับผม{#emotions_dlg.d4}
ความคิดเห็นที่ 2

521210036
12 ส.ค. 2552 22:14 1. จากรูป กระแสประสาทจะกระโดดข้าม จาก Node of ranvier ต่อๆกันไป
  โดยไม่สัมผัสเยื่อไมอีลินเพราะมันเป็นฉนวน แล้วส่วนอื่นๆที่ติดกันล่ะ กระแสประสาทจะไม่สัมผัสหรือ (ตรงบริเวณลูกศรสีดำหน่ะ) สังเกตุรูปดีๆแล้วยังงงอยู่นะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น