สาขาบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาฯจะจัดงานเกษียณอายุราชการแด่ รศ.ดร.พฤทธิ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 52 นี้

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ข่าวประชาสัมพันธ์</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></SPAN></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ด้วยสาขาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานมุทิตาคารวะเกษียณอายุราชการแด่</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">รองศาสตาจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษา</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ในวันศุกร์ที่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">28 <SPAN lang=TH>สิงหาคม พ.ศ. 2552<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ตั้งแต่เวลา </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">17.00 <SPAN lang=TH>น.- </SPAN>21.30 <SPAN lang=TH>น.</SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ณ ห้องบรมศรีสุริยวงศ์ บอลลูม โรงแรมตะวันนา รามาดา </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ถนนสุรวงศ์<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>กรุงเทพฯ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ขอเชิญนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันทุกท่านเข้าร่วมงาน</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">โดยติดต่อผ่านประธาน / ผู้ประสานงานประจำรุ่นของท่าน หรือแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานโดยได้ที่</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">คุณสมพร<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>เจ้าหน้าที่สาขาบริหารการศึกษา<SPAN style="mso-tab-count: 2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>โทร. 02 218-2595 ต่อ 840</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">คุณสุภาวดี<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ฝ่ายกิจกรรมนิสิต 2552</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-tab-count: 3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>โทร. 02 421 1500</SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">การแต่งกาย</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> :<SPAN lang=TH> สากลนิยม</SPAN></SPAN></STRONG></P>
17 ส.ค. 2552 16:11
0 ความเห็น
4194 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น