วิชาการดอทคอม ptt logo

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์เมื่อ: 22:08 วันที่ 24 ส.ค. 2552         ชมแล้ว: 113,485 ตอบแล้ว: 32
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> เทคนิควิธีการสอน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 17 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น  ดำเนินการทดลองโดยให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นแล้วนำคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นในทุกชุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

 cadirek
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 31 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 7 ก.ย. 2552 (15:19)

รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท(วิทยานิพนธ์ก็ได้) ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมต้น 1-3 ใหด้วย เพราะกำลังจะสอบวิจัย ช่วยหาให้ทีนะคะ
ขอบคุณค่ะ


acting_sub_lt@hotmail.com (IP:125.26.14.223)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 15 ก.ย. 2552 (21:53)

อยากได้ฉบับเต็มค่ะ
พอดีกำลังสอนเด็ก ประถม กับมัธยม วิชาคอมพิวเตอร์
เลยอยากได้มาศึกษาดูค่ะ


morn_pillow@hotmail.com (IP:202.5.87.138)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 30 ต.ค. 2552 (12:53)
อยากได้แบบเต็ม 5 บทด้วยนะคะของระดับมัธยมสาระภาษาไทยคะ
pikun_bun@hotmail.com (IP:202.149.25.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 15 พ.ย. 2552 (14:30)

รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท นะครับ
ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ครับผม ชั้นประถม ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ


tanes_17@hotmail.com (IP:115.87.129.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 9 ธ.ค. 2552 (15:58)

รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะคะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ


suphawan
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 18 ธ.ค. 2552 (03:42)
กำลังทำproject เกี่ยวกับโปรเเกรมช่วยสอนวิชาสังคมอยู่ยากได้เร็วๆๆมากเพื่อจะอ้างอิงได้
dah_220@hotmail.com (IP:202.28.64.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 23 ก.พ. 2553 (05:42)
รบกวนช่วยส่งงานวิจัย เรื่อง Powerpoint 5 บท ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
nit_rungarun@hotmail.com (IP:58.9.219.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 27 ก.พ. 2553 (15:52)
รบกวนเสนอแนะตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
ขอบคุณครับ
สันทิส
cyl3er_48@hotmail.com (IP:112.142.100.233)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 1 มี.ค. 2553 (15:09)
รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน 5บท เรื่องการพัฒนาผู้เรียนโดยแบบฝึกทักษะการใช้โปแกรม Power Pioint ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
fon_kan555@hotmail.com (IP:124.121.113.137)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 22 มี.ค. 2553 (21:57)
อยากทราบรายละเอียดผู้ทำวิจัยค่ะ จะเอาข้อมูลไปอ้างอิง
T_Com (IP:113.53.203.243)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 24 มิ.ย. 2553 (15:58)
รบกวนส่งตัวเต็ม 5 บท ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
tam_0830@hotmail.com (IP:58.147.95.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 18 ส.ค. 2553 (17:48)
รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท(วิทยานิพนธ์ก็ได้) ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปี4 ใหด้วย เพราะกำลังจะสอบวิจัย ช่วยหาให้ทีนะคะ
ขอบคุณค่ะ
kotmanee_aom@hotmail.com (IP:114.128.134.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 6 ก.ย. 2553 (15:34)
อยากได้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ใกล้จะติด I แล้วเพราะใกล้สอบเสร็จ อยากรบกวนเพื่อนๆๆ พี่ๆๆ
ถ้ามี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยากดูเป็นตัวอย่าง รบกวนด้วยนะคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
Nava2529@hotmail.com (IP:118.173.245.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 17 ก.ย. 2553 (16:15)

รบกวนขอวิจัยเต็ม 5 บท สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนองาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้ด้วยนะคะ ที่amrinrat@gmail.com  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


pung2017
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 20 ก.ย. 2553 (09:07)
รบกวนเสนอแนะตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
ขอบคุณครับ
kasam-1@hotmail.com (IP:182.93.227.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 8 ต.ค. 2553 (22:20)
รบกวนขอด้วยคนนะค่ะกำลังฝึกสอนการใช้โปรแกรมpowerpointเหมือนกันค่ะ รบกวนด้ยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
sripunya_777@hotmail.com (IP:222.123.226.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 18 พ.ย. 2553 (08:48)
รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะคะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
Zencha7@hotmail.com (IP:202.143.173.10)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 27 พ.ย. 2553 (16:43)
ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปจะขอดูวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 และ บรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณอย่างยิ่ง
tuck_3044@hotmail.com (IP:118.174.215.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 6 ม.ค. 2554 (13:47)
รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
sammui2510@gmail.com (IP:223.206.182.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 14 ม.ค. 2554 (09:57)
รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก
chuenchom.but@hotmail.com (IP:118.175.177.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 20 ม.ค. 2554 (19:28)
เป็นผลงานที่น่าสนใจมากๆ ค่ะ รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ด้วยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
sureerat_3122@hotmail.com (IP:119.31.121.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 16 ก.พ. 2554 (13:16)
ช่วยส่งวิจัย 5 บทให้หน่อยน่ะค่ะ
su_traitongkum@hotmail.com (IP:118.173.36.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 16 มี.ค. 2554 (11:36)
รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะค่ะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
aom_xstone@hotmail.com (IP:182.93.135.15)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 31 พ.ค. 2554 (14:39)
ขอความอนุเคราะห์ งานวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ordi2011@hotmail.comn (IP:180.183.65.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 14 มิ.ย. 2554 (14:01)
รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท วิชาคอมพิวเตอร์มาให้บางนะค่ะ
ae.j.ae_777@hotmail.com
ae.j.ae_777@hotmail.com (IP:182.93.186.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 28 มิ.ย. 2554 (18:48)
หนูอยากฟึกการนำเสนองานเพราะหนูลงแข่งการนำเสนองานค่ะ
นัท nat_0821@hotmail.com (IP:125.26.80.243)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 1 ก.ค. 2554 (01:37)
ขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะคะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
jumjang_pairin@hotmail.com (IP:223.206.222.15)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 4 ก.ค. 2554 (14:54)
การนำเสนอคืออะไร อยากทราบค่ะ
นิสรา (IP:180.180.32.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 9 ก.ค. 2554 (15:33)
รบกวนขอดูงานวิจัยแบบเต็มที่อยู่ข้างบนได้ไหมค่ะ เป็นไปได้ขอวันนี้ค่ะ เพราะพรุ่งนี้จะนำไปศึกษาในชั้นเรียนค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
นิธิกานต์ nithikan_pe@hotmail.com (IP:118.175.15.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 28 ส.ค. 2554 (17:42)
ขอดูงานวิจัยแบบเต็มที่อยู่ข้างบนได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
farlo.kai@hotmail.com (IP:125.26.194.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 4 พ.ย. 2554 (21:09)
รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
saiy_07@hotmail.com (IP:118.173.83.18)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม