เพื่อนที่ควรคบและไม่ควรคบ

เพื่อนที่ไม่ควรคบ  4  จำพวก

1. คนปอกลอก  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

2) เสียให้น้อย  คิดเอาให้ได้มาก

3) เมื่อมีภัยแก่ตัว  จึงรับทำกิจของเพื่อน

4) คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว

27 ส.ค. 2552 22:13
9 ความเห็น
31020 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย นกแสก

2. คนดีแต่พูด  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) เก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราศรัย

2) อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย

3) สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้

4) ออกปากพึ่งพาอาศัยไม่ได้


3. คนหัวประจบ  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) จะทำชั่วก็คล้อยตาม

2) จะทำดีก็คล้อยตาม

3) ต่อหน้าว่าสรรเสริญ

4) ลับหลังตั้งนินทา


4. คนชักชวนในทางฉิบหาย  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) ชักชวนดื่มน้ำเมา

2) ชักชวนเที่ยวกลางคืน

3) ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น

4) ชักชวนเล่นการพนัน

27 ส.ค. 2552 22:24


ความคิดเห็นที่ 2 โดย natia

ขอบคุณค่ะ

ที่มีอะไรดีๆมาให้อ่าน

{#emotions_dlg.a2}

27 ส.ค. 2552 22:50


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นกแสก

เพื่อนที่ควรคบ  4  จำพวก  

1. เพื่อนมีอุปการะ  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว

2) ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว

3) เมื่อมีภัย  เอาเป็นที่พึ่งพำนักได้

4) เมื่อมีธุระ  ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก


2. เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) ขยายความลับของตนแก่เพื่อน

2) ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย

3) ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ

4) แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้


3. เพื่อนแนะประโยชน์  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว

2) แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี

3) ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

4) บอกทางสวรรค์ให้


4. เพื่อนมีความรักใคร่  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) ทุกข์  ทุกข์ด้วย

2) สุข  สุขด้วย

3) โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน

4) รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน

28 ส.ค. 2552 09:00


ความคิดเห็นที่ 4 โดย bad&good

เมื่อก่อน ข้าพเจ้าเคยไปสัมผัส กับ ชมรมหนึ่ง� เกี่ยวกับศาสนา
บางครั้งรู้สึกว่า� ขีดเส้นแบ่งแยก คน 2 กลุ่ม อย่างเด็ดขาดสิ้นเชิง
เหมือนขาวกับดำ� อยู่ร่วมกัน ไม่ได้
.....................................................
บางคนในกลุ่มที่ดี� รังเกียจมาก กับ คนที่เขาจัดจำพวกนั้นว่า ไม่ดี
สีหน้า และท่าทางของคนนั้น� ไม่ยอมรับ กลุ่มที่ไม่ดีนั้น อย่างมาก
......................................................
ไม่ต่างจากหนังจีน ที่เรียกตนเองว่า ฝ่ายธรรมะ
และเรียกฝ่ายที่ไม่ดีว่า ฝ่าย มาร
ทั้ง ๆ ที่ ทั้งสองฝ่าย ฆ่าคนตายเหมือนกัน� กินเหล้า ดื่มสุราเหมือนกัน
เครียดแค้น ล้างแค้น เหมือนกัน
.......................................................
จากคำถามตามกระทู้� รวมถึง ความเห็นที่ 1 และ 3
1.คนปอกลอก� ในประเทศเรา ก็มี อยู่มาก� แต่ก็มีคน คบหา� เพื่อ......
2.คนดีแต่พูด(ในบางลักษณะ)� ในประเทศเรา มีคนยอมรับ ก็มีอยู่มาก
�� กลับเป็นประโยชน์ต่อการ................... มากมาย�
�� ไม่ว่าทางด้านบวก เช่น การประเมินผล� การวางแผนแก้ไขปัญหาซ้ำซาก
���ไม่ว่าทางด้านลบ เช่น.......................
3.คนหัวประจบ� โอย...มีอยู่มากมาย�
�� บางครั้งท่านเอง� ยังชอบใจเลย� ที่มีคนพูดดีกับท่าน� นิยม ชมชอบ ท่าน
�� การได้รับบริการจากพนักงานอย่างสุภาพ� อย่างอ่อนน้อม
�� (ทั้ง ๆ ที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไร� แต่ทำลงไปได้� ด้วยมืออาชีพ)
4.คนชักชวนให้ฉิบหาย� ก็มีอยู่มาก
�� ด้วยว่า ตนเอง โลภะ โทสะ โมหะ เสียเอง
�� คิดว่า ทำแล้ว ได้กำไร ไม่น้อย� ก็มาก
�� คิดว่า ทำแล้ว�ขาดทุน ไม่มาก� ก็น้อย� (ไม่เป็นไร� นิดหน่อย)
�� คิดว่า ทำแล้ว� สนุก�� ไม่น้อย� ก็มาก�
�� คิดว่า ทำแล้ว��เกิดทุกข์�� ไม่มาก� ก็น้อย� (ไม่เป็นไร� นิดหน่อย)
5.ในหัวข้อของเพื่อนดี� บางหัวข้อ
�� ดูแล้วเป็นเพื่อนที่ดีมาก� หาได้ยาก
�� ดูแล้วเมื่อมองให้แง่บวก เป็น ลบ� ก็ดูน่าอันตราย� เช่น
�� เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์��
���ที่ขยายความลับ(ความชั่ว)ของตนแก่เพื่อน
�� ปิดความลับ(ความชั่ว)ของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย
�� ไม่ละทิ้ง(เพื่อนเลว)ในยามวิบัติ
�� ไม่ละทิ้ง(เพื่อนรวย-มีมรดก)ในยามวิบัติ
�� เพื่อนมีความรักใคร่��
�� ทุกข์� ทุกข์ด้วย (เพราะเพื่อนยังมี........ต่อเรา)
�� สุข� สุขด้วย (เพราะเพื่อนยังมี........ต่อเรา)
�� โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน (แม้เพื่อนจะผิดจริง)
�� รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน(ดีจังเลย� เพื่อนเราดีไม่ดี� ก็ต้อนรับหรือรับรอง)
.............................................................
ลองดู ตรรกะ�ใหม่
1.เพื่อนร่ำรวย�เพื่อนมีความรู้งานอาชีพ
2.เพื่อนร่ำรวย�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ
3.เพื่อนยากจน�เพื่อนมีความรู้งานอาชีพ
4.เพื่อนยากจน�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ
..............................................................
หากไปผสมกับ ตรรกะ อีก 2 ตรรกะ คือ เพื่อนที่ควรคบ� และไม่ควรคบ
จะได้ตรรกะใหม่�รวมเป็น 8 ประเภท
เพื่อนประเภทท้าย ๆ เช่น
ประเภทที่ 7.เพื่อนยากจน�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ และควรคบ
ประเภทที่ 8.เพื่อนยากจน�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ และไม่ควรคบ
สองประเภทนี้��มีอยุ่จริง ในวงเวียนชีวิต� ดูน่าสงสาร หรือ น่าให้อดตาย
ท่านเห็นว่า อย่างไร
........................................................
ในที่นี้� อย่าได้เข้าใจว่า ชี้นำ ให้ไปทางผิด
การคบคน� คบคนน้อย คบคนมาก�ไม่คบคน เป็นเรื่องของส่วนบุคคล
การเลือกคบคน�การไม่คบคนพาล เป็นเรื่องที่ดี
เป็นคำสอนบทที่ 1 ของมงคลชีวิต38ประการ
........................................................
ในยุคของพระพุทธเจ้า��ถ้าตั้งข้อสังเกตุ พระพุทธเจ้าพยายาม� เปลี่ยน พวกเขาเหล่านั้น� ถ้าพระองค์เห็นว่า เปลี่ยนเขาได้� พระองค์พยายามที่จะ เปลี่ยน�
จะเห็นว่า��พระองค์ไม่ได้แยกประเภทเพื่อน 8 ประเภท ข้างต้น
........................................................
เสมือนหนึ่ง�
ทำดี� เิริ่มที่ตนเอง
ไม่ได้เริ่มทำดี�ด้วยการ รอเพื่อนดี ๆ� แล้วตนเองจึงจะทำดีได้
.........................................................
หนังสือ� หนัง� ละครทีวี� เป็นตัวอย่างที่ดี� ตัวย่อเรื่องที่ดี
ที่จะทำให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นว่า คบเพื่อนอย่างไร� เป็นอย่างไร
.........................................................
แน่นอน ละ� หนังสือธรรมะพระไตรปิฎก� เกี่ยวกับพุทธประวัติ� เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่ง
ที่ย่อเรื่องราวการทำความดีอย่างไร�� ที่เรียกว่า ดี�(ตามแบบอย่างพุทธ)
ซึ่งดีกว่า การค้นหา คบหาเพื่อน� ตามกระทู้ ดังกล่าว
เพราะโดยความหมายแล้ว��อาจเข้าใจในความหมายของตน
ด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อม�ความรู้� ความสามารถ�ฐานะการเงิน�
ความมีกิเลสมาก-น้อย� ของตนเอง��
...................................................
เพราะในปัจจุบัน� เรายังคงต้องอยู่ร่วมกับคนหลายร้อยประเภท
และเชื่อแน่ว่า�เราต้องพบเห็น หรือ อยู่ร่วม คนตามหัวข้อเหล่านั้น� อย่างหลีกเลี่ยง� ไม่ได้� ไม่มาก ก็น้อย
..................................................
ความสำคัญคือ ท่านจะทำตัว อย่างไร�
เพื่อให้ สงบ ได้มากกว่าผู้อื่น
หรือ� ไม่สะสม ทุกข์ ให้กับตนเองมากไปกว่าผู้อื่น

29 ส.ค. 2552 16:57


ความคิดเห็นที่ 5 ไข่มุกราณี (Guest)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ดิฉันอ่านข้อความแล้วนึกขอบคุณมากค่ะ ได้ประโยชน์กับชีวิตจริง

ตอนนี้เรียนจบนานแล้ว เพื่อนก็ห่างกันไป

นึกถึงเพื่อนรักคนหนึ่ง เคยทำเรื่องแล้งน้ำใจกับเขา

พยายามแก้ไข ทำอย่างไรก็ไม่กลับมาเหมือนเดิม

ผิดที่เราเอง นึกแล้วเสียใจนัก ไม่รู้ทำอย่างไรดีค่ะ
10 ม.ค. 2553 13:03


ความคิดเห็นที่ 6 แอร์ (Guest)

หนูมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะ มีเพื่อนหนูอยู่คนนึงเราสนิทกันมาตั้งแต่ตอนป.3หนูไว้ใจมันมากหนูมีความลับอะไรหนูบอกมันหมด(เกี่ยวกับเรื่องการเรียน)แต่มันไม่เคยบอกหนูสักเรื่องเลย และตอนนี้หนูก็ยุป.5แล้วหนูก็ยังเป็นเพื่อนกับมันยุและหนูก็บอกความลับของหนูจนหมดเปลือกให้มันฟัง และมียุวันนึงหนูไม่สบายมากและหนูก็ไม่ไปร.ร.2วัน พอหนูไปร.ร.หนูก็พบว่ามันไปบอกความลับของหนูให้ครูฟังหมดและครูก็เอาไปประจานหน้าห้อง ตอนนั้นหนูอายมากๆแล้ววันต่อไปหนูก็ถูกเพื่อนล้อแต่ก็ไม่มากและหนูก็ถูกผ.อ.เรียกไปพบและเรื่องมันก็จบแค่นี้ แล้วส่วนอีกเรื่องนึงตอนนั้นหนูมีงานค้างวิชาคณิตแล้วหนูก็ให้มันไปทำให้แล้วมันก็ทำให้ แต่พอวันนี้มันก็ลบที่มันทำให้หนูจนหมด แล้วหนูก็ถามว่า"ลบทำไม"แล้วมันก็บอกว่า"ให้ทำเองสิ แล้วมันก็บอกว่าจะเอาไปบอกครูด้วยที่หนูงานค้างถ้าหนูไม่ทำดีกับมัน"หนูก็เลยต้องทำดีกับมันทั้งๆที่หนูไม่อยากคบกับมันเลยแม้แต่พูดด้วยหนูก็ยังไม่คุยเลย แต่จะให้หนูทำไงดี แล้วมันก็บอกว่า"ถ้าเราบอกความลับของเธอคราวนี้เรื่องของเธอก็จะดังไปทั่วร.ร.เลย"หนูแค้นมันมากแต่ไม่รุจะทำยังไงดีกับเพื่อนชั่วๆตัวนั้น แต่แม่หนูบอกว่าคนชั่วๆแบบนั้นสักวันจะไม่มีเพื่อนคบและกรรมมันจะตามทันเอง
13 ก.พ. 2556 14:51


ความคิดเห็นที่ 9 โดย นิรันดร์


พระคุณเจ้านกแสก ท่านแจ้งลบความเห็นที่ 7-8 หรือเปล่าครับ

14 ก.พ. 2556 20:30

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น