เพื่อนที่ควรคบและไม่ควรคบ

เพื่อนที่ไม่ควรคบ  4  จำพวก

1. คนปอกลอก  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

2) เสียให้น้อย  คิดเอาให้ได้มาก

3) เมื่อมีภัยแก่ตัว  จึงรับทำกิจของเพื่อน

4) คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
27 ส.ค. 2552 22:24
 1. 2. คนดีแต่พูด  มีลักษณะ  4  ดังนี้

  1) เก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราศรัย

  2) อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย

  3) สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้

  4) ออกปากพึ่งพาอาศัยไม่ได้


  3. คนหัวประจบ  มีลักษณะ  4  ดังนี้

  1) จะทำชั่วก็คล้อยตาม

  2) จะทำดีก็คล้อยตาม

  3) ต่อหน้าว่าสรรเสริญ

  4) ลับหลังตั้งนินทา


  4. คนชักชวนในทางฉิบหาย  มีลักษณะ  4  ดังนี้

  1) ชักชวนดื่มน้ำเมา

  2) ชักชวนเที่ยวกลางคืน

  3) ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น

  4) ชักชวนเล่นการพนัน
ความคิดเห็นที่ 2

natia
27 ส.ค. 2552 22:50
 1. ขอบคุณค่ะ

  ที่มีอะไรดีๆมาให้อ่าน

  {#emotions_dlg.a2}
ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
28 ส.ค. 2552 09:00
 1. เพื่อนที่ควรคบ  4  จำพวก  

  1. เพื่อนมีอุปการะ  มีลักษณะ  4  ดังนี้

  1) ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว

  2) ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว

  3) เมื่อมีภัย  เอาเป็นที่พึ่งพำนักได้

  4) เมื่อมีธุระ  ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก


  2. เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์  มีลักษณะ  4  ดังนี้

  1) ขยายความลับของตนแก่เพื่อน

  2) ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย

  3) ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ

  4) แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้


  3. เพื่อนแนะประโยชน์  มีลักษณะ  4  ดังนี้

  1) ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว

  2) แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี

  3) ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

  4) บอกทางสวรรค์ให้


  4. เพื่อนมีความรักใคร่  มีลักษณะ  4  ดังนี้

  1) ทุกข์  ทุกข์ด้วย

  2) สุข  สุขด้วย

  3) โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน

  4) รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน
ความคิดเห็นที่ 4

bad&good
29 ส.ค. 2552 16:57
 1. เมื่อก่อน ข้าพเจ้าเคยไปสัมผัส กับ ชมรมหนึ่ง� เกี่ยวกับศาสนา
  บางครั้งรู้สึกว่า� ขีดเส้นแบ่งแยก คน 2 กลุ่ม อย่างเด็ดขาดสิ้นเชิง
  เหมือนขาวกับดำ� อยู่ร่วมกัน ไม่ได้
  .....................................................
  บางคนในกลุ่มที่ดี� รังเกียจมาก กับ คนที่เขาจัดจำพวกนั้นว่า ไม่ดี
  สีหน้า และท่าทางของคนนั้น� ไม่ยอมรับ กลุ่มที่ไม่ดีนั้น อย่างมาก
  ......................................................
  ไม่ต่างจากหนังจีน ที่เรียกตนเองว่า ฝ่ายธรรมะ
  และเรียกฝ่ายที่ไม่ดีว่า ฝ่าย มาร
  ทั้ง ๆ ที่ ทั้งสองฝ่าย ฆ่าคนตายเหมือนกัน� กินเหล้า ดื่มสุราเหมือนกัน
  เครียดแค้น ล้างแค้น เหมือนกัน
  .......................................................
  จากคำถามตามกระทู้� รวมถึง ความเห็นที่ 1 และ 3
  1.คนปอกลอก� ในประเทศเรา ก็มี อยู่มาก� แต่ก็มีคน คบหา� เพื่อ......
  2.คนดีแต่พูด(ในบางลักษณะ)� ในประเทศเรา มีคนยอมรับ ก็มีอยู่มาก
  �� กลับเป็นประโยชน์ต่อการ................... มากมาย�
  �� ไม่ว่าทางด้านบวก เช่น การประเมินผล� การวางแผนแก้ไขปัญหาซ้ำซาก
  ���ไม่ว่าทางด้านลบ เช่น.......................
  3.คนหัวประจบ� โอย...มีอยู่มากมาย�
  �� บางครั้งท่านเอง� ยังชอบใจเลย� ที่มีคนพูดดีกับท่าน� นิยม ชมชอบ ท่าน
  �� การได้รับบริการจากพนักงานอย่างสุภาพ� อย่างอ่อนน้อม
  �� (ทั้ง ๆ ที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไร� แต่ทำลงไปได้� ด้วยมืออาชีพ)
  4.คนชักชวนให้ฉิบหาย� ก็มีอยู่มาก
  �� ด้วยว่า ตนเอง โลภะ โทสะ โมหะ เสียเอง
  �� คิดว่า ทำแล้ว ได้กำไร ไม่น้อย� ก็มาก
  �� คิดว่า ทำแล้ว�ขาดทุน ไม่มาก� ก็น้อย� (ไม่เป็นไร� นิดหน่อย)
  �� คิดว่า ทำแล้ว� สนุก�� ไม่น้อย� ก็มาก�
  �� คิดว่า ทำแล้ว��เกิดทุกข์�� ไม่มาก� ก็น้อย� (ไม่เป็นไร� นิดหน่อย)
  5.ในหัวข้อของเพื่อนดี� บางหัวข้อ
  �� ดูแล้วเป็นเพื่อนที่ดีมาก� หาได้ยาก
  �� ดูแล้วเมื่อมองให้แง่บวก เป็น ลบ� ก็ดูน่าอันตราย� เช่น
  �� เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์��
  ���ที่ขยายความลับ(ความชั่ว)ของตนแก่เพื่อน
  �� ปิดความลับ(ความชั่ว)ของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย
  �� ไม่ละทิ้ง(เพื่อนเลว)ในยามวิบัติ
  �� ไม่ละทิ้ง(เพื่อนรวย-มีมรดก)ในยามวิบัติ
  �� เพื่อนมีความรักใคร่��
  �� ทุกข์� ทุกข์ด้วย (เพราะเพื่อนยังมี........ต่อเรา)
  �� สุข� สุขด้วย (เพราะเพื่อนยังมี........ต่อเรา)
  �� โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน (แม้เพื่อนจะผิดจริง)
  �� รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน(ดีจังเลย� เพื่อนเราดีไม่ดี� ก็ต้อนรับหรือรับรอง)
  .............................................................
  ลองดู ตรรกะ�ใหม่
  1.เพื่อนร่ำรวย�เพื่อนมีความรู้งานอาชีพ
  2.เพื่อนร่ำรวย�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ
  3.เพื่อนยากจน�เพื่อนมีความรู้งานอาชีพ
  4.เพื่อนยากจน�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ
  ..............................................................
  หากไปผสมกับ ตรรกะ อีก 2 ตรรกะ คือ เพื่อนที่ควรคบ� และไม่ควรคบ
  จะได้ตรรกะใหม่�รวมเป็น 8 ประเภท
  เพื่อนประเภทท้าย ๆ เช่น
  ประเภทที่ 7.เพื่อนยากจน�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ และควรคบ
  ประเภทที่ 8.เพื่อนยากจน�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ และไม่ควรคบ
  สองประเภทนี้��มีอยุ่จริง ในวงเวียนชีวิต� ดูน่าสงสาร หรือ น่าให้อดตาย
  ท่านเห็นว่า อย่างไร
  ........................................................
  ในที่นี้� อย่าได้เข้าใจว่า ชี้นำ ให้ไปทางผิด
  การคบคน� คบคนน้อย คบคนมาก�ไม่คบคน เป็นเรื่องของส่วนบุคคล
  การเลือกคบคน�การไม่คบคนพาล เป็นเรื่องที่ดี
  เป็นคำสอนบทที่ 1 ของมงคลชีวิต38ประการ
  ........................................................
  ในยุคของพระพุทธเจ้า��ถ้าตั้งข้อสังเกตุ พระพุทธเจ้าพยายาม� เปลี่ยน พวกเขาเหล่านั้น� ถ้าพระองค์เห็นว่า เปลี่ยนเขาได้� พระองค์พยายามที่จะ เปลี่ยน�
  จะเห็นว่า��พระองค์ไม่ได้แยกประเภทเพื่อน 8 ประเภท ข้างต้น
  ........................................................
  เสมือนหนึ่ง�
  ทำดี� เิริ่มที่ตนเอง
  ไม่ได้เริ่มทำดี�ด้วยการ รอเพื่อนดี ๆ� แล้วตนเองจึงจะทำดีได้
  .........................................................
  หนังสือ� หนัง� ละครทีวี� เป็นตัวอย่างที่ดี� ตัวย่อเรื่องที่ดี
  ที่จะทำให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นว่า คบเพื่อนอย่างไร� เป็นอย่างไร
  .........................................................
  แน่นอน ละ� หนังสือธรรมะพระไตรปิฎก� เกี่ยวกับพุทธประวัติ� เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่ง
  ที่ย่อเรื่องราวการทำความดีอย่างไร�� ที่เรียกว่า ดี�(ตามแบบอย่างพุทธ)
  ซึ่งดีกว่า การค้นหา คบหาเพื่อน� ตามกระทู้ ดังกล่าว
  เพราะโดยความหมายแล้ว��อาจเข้าใจในความหมายของตน
  ด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อม�ความรู้� ความสามารถ�ฐานะการเงิน�
  ความมีกิเลสมาก-น้อย� ของตนเอง��
  ...................................................
  เพราะในปัจจุบัน� เรายังคงต้องอยู่ร่วมกับคนหลายร้อยประเภท
  และเชื่อแน่ว่า�เราต้องพบเห็น หรือ อยู่ร่วม คนตามหัวข้อเหล่านั้น� อย่างหลีกเลี่ยง� ไม่ได้� ไม่มาก ก็น้อย
  ..................................................
  ความสำคัญคือ ท่านจะทำตัว อย่างไร�
  เพื่อให้ สงบ ได้มากกว่าผู้อื่น
  หรือ� ไม่สะสม ทุกข์ ให้กับตนเองมากไปกว่าผู้อื่น
ความคิดเห็นที่ 5

ไข่มุกราณี (Guest)
10 ม.ค. 2553 13:03
 1. สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  ดิฉันอ่านข้อความแล้วนึกขอบคุณมากค่ะ ได้ประโยชน์กับชีวิตจริง

  ตอนนี้เรียนจบนานแล้ว เพื่อนก็ห่างกันไป

  นึกถึงเพื่อนรักคนหนึ่ง เคยทำเรื่องแล้งน้ำใจกับเขา

  พยายามแก้ไข ทำอย่างไรก็ไม่กลับมาเหมือนเดิม

  ผิดที่เราเอง นึกแล้วเสียใจนัก ไม่รู้ทำอย่างไรดีค่ะความคิดเห็นที่ 6

แอร์ (Guest)
13 ก.พ. 2556 14:51
 1. หนูมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะ มีเพื่อนหนูอยู่คนนึงเราสนิทกันมาตั้งแต่ตอนป.3หนูไว้ใจมันมากหนูมีความลับอะไรหนูบอกมันหมด(เกี่ยวกับเรื่องการเรียน)แต่มันไม่เคยบอกหนูสักเรื่องเลย และตอนนี้หนูก็ยุป.5แล้วหนูก็ยังเป็นเพื่อนกับมันยุและหนูก็บอกความลับของหนูจนหมดเปลือกให้มันฟัง และมียุวันนึงหนูไม่สบายมากและหนูก็ไม่ไปร.ร.2วัน พอหนูไปร.ร.หนูก็พบว่ามันไปบอกความลับของหนูให้ครูฟังหมดและครูก็เอาไปประจานหน้าห้อง ตอนนั้นหนูอายมากๆแล้ววันต่อไปหนูก็ถูกเพื่อนล้อแต่ก็ไม่มากและหนูก็ถูกผ.อ.เรียกไปพบและเรื่องมันก็จบแค่นี้ แล้วส่วนอีกเรื่องนึงตอนนั้นหนูมีงานค้างวิชาคณิตแล้วหนูก็ให้มันไปทำให้แล้วมันก็ทำให้ แต่พอวันนี้มันก็ลบที่มันทำให้หนูจนหมด แล้วหนูก็ถามว่า"ลบทำไม"แล้วมันก็บอกว่า"ให้ทำเองสิ แล้วมันก็บอกว่าจะเอาไปบอกครูด้วยที่หนูงานค้างถ้าหนูไม่ทำดีกับมัน"หนูก็เลยต้องทำดีกับมันทั้งๆที่หนูไม่อยากคบกับมันเลยแม้แต่พูดด้วยหนูก็ยังไม่คุยเลย แต่จะให้หนูทำไงดี แล้วมันก็บอกว่า"ถ้าเราบอกความลับของเธอคราวนี้เรื่องของเธอก็จะดังไปทั่วร.ร.เลย"หนูแค้นมันมากแต่ไม่รุจะทำยังไงดีกับเพื่อนชั่วๆตัวนั้น แต่แม่หนูบอกว่าคนชั่วๆแบบนั้นสักวันจะไม่มีเพื่อนคบและกรรมมันจะตามทันเองความคิดเห็นที่ 9

นิรันดร์ vcharkarn vteam
14 ก.พ. 2556 20:30

 1. พระคุณเจ้านกแสก ท่านแจ้งลบความเห็นที่ 7-8 หรือเปล่าครับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น