เพื่อนที่ควรคบและไม่ควรคบ

เพื่อนที่ไม่ควรคบ  4  จำพวก

1. คนปอกลอก  มีลักษณะ  4  ดังนี้

1) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

2) เสียให้น้อย  คิดเอาให้ได้มาก

3) เมื่อมีภัยแก่ตัว  จึงรับทำกิจของเพื่อน

4) คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
27 ส.ค. 2552 22:24
  1. 2. คนดีแต่พูด  มีลักษณะ  4  ดังนี้1) เก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราศรัย2) อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย3) สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้4) ออกปากพึ่งพาอาศัยไม่ได้3. คนหัวประจบ  มีลักษณะ  4  ดังนี้1) จะทำชั่วก็คล้อยตาม2) จะทำดีก็คล้อยตาม3) ต่อหน้าว่าสรรเสริญ4) ลับหลังตั้งนินทา4. คนชักชวนในทางฉิบหาย  มีลักษณะ  4  ดังนี้1) ชักชวนดื่มน้ำเมา2) ชักชวนเที่ยวกลางคืน3) ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น4) ชักชวนเล่นการพนัน


ความคิดเห็นที่ 2

natia
27 ส.ค. 2552 22:50
  1. ขอบคุณค่ะที่มีอะไรดีๆมาให้อ่าน{#emotions_dlg.a2}


ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
28 ส.ค. 2552 09:00
  1. เพื่อนที่ควรคบ  4  จำพวก  1. เพื่อนมีอุปการะ  มีลักษณะ  4  ดังนี้ 1) ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว2) ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว3) เมื่อมีภัย  เอาเป็นที่พึ่งพำนักได้4) เมื่อมีธุระ  ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก 2. เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์  มีลักษณะ  4  ดังนี้ 1) ขยายความลับของตนแก่เพื่อน2) ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย3) ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ4) แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้3. เพื่อนแนะประโยชน์  มีลักษณะ  4  ดังนี้ 1) ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว2) แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี3) ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง4) บอกทางสวรรค์ให้4. เพื่อนมีความรักใคร่  มีลักษณะ  4  ดังนี้1) ทุกข์  ทุกข์ด้วย2) สุข  สุขด้วย3) โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน4) รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน


ความคิดเห็นที่ 4

bad&good
29 ส.ค. 2552 16:57
  1. เมื่อก่อน ข้าพเจ้าเคยไปสัมผัส กับ ชมรมหนึ่ง� เกี่ยวกับศาสนาบางครั้งรู้สึกว่า� ขีดเส้นแบ่งแยก คน 2 กลุ่ม อย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงเหมือนขาวกับดำ� อยู่ร่วมกัน ไม่ได้.....................................................บางคนในกลุ่มที่ดี� รังเกียจมาก กับ คนที่เขาจัดจำพวกนั้นว่า ไม่ดีสีหน้า และท่าทางของคนนั้น� ไม่ยอมรับ กลุ่มที่ไม่ดีนั้น อย่างมาก......................................................ไม่ต่างจากหนังจีน ที่เรียกตนเองว่า ฝ่ายธรรมะและเรียกฝ่ายที่ไม่ดีว่า ฝ่าย มารทั้ง ๆ ที่ ทั้งสองฝ่าย ฆ่าคนตายเหมือนกัน� กินเหล้า ดื่มสุราเหมือนกันเครียดแค้น ล้างแค้น เหมือนกัน.......................................................จากคำถามตามกระทู้� รวมถึง ความเห็นที่ 1 และ 31.คนปอกลอก� ในประเทศเรา ก็มี อยู่มาก� แต่ก็มีคน คบหา� เพื่อ......2.คนดีแต่พูด(ในบางลักษณะ)� ในประเทศเรา มีคนยอมรับ ก็มีอยู่มาก�� กลับเป็นประโยชน์ต่อการ................... มากมาย� �� ไม่ว่าทางด้านบวก เช่น การประเมินผล� การวางแผนแก้ไขปัญหาซ้ำซาก���ไม่ว่าทางด้านลบ เช่น.......................3.คนหัวประจบ� โอย...มีอยู่มากมาย� �� บางครั้งท่านเอง� ยังชอบใจเลย� ที่มีคนพูดดีกับท่าน� นิยม ชมชอบ ท่าน�� การได้รับบริการจากพนักงานอย่างสุภาพ� อย่างอ่อนน้อม �� (ทั้ง ๆ ที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไร� แต่ทำลงไปได้� ด้วยมืออาชีพ)4.คนชักชวนให้ฉิบหาย� ก็มีอยู่มาก�� ด้วยว่า ตนเอง โลภะ โทสะ โมหะ เสียเอง�� คิดว่า ทำแล้ว ได้กำไร ไม่น้อย� ก็มาก�� คิดว่า ทำแล้ว�ขาดทุน ไม่มาก� ก็น้อย� (ไม่เป็นไร� นิดหน่อย)�� คิดว่า ทำแล้ว� สนุก�� ไม่น้อย� ก็มาก��� คิดว่า ทำแล้ว��เกิดทุกข์�� ไม่มาก� ก็น้อย� (ไม่เป็นไร� นิดหน่อย)5.ในหัวข้อของเพื่อนดี� บางหัวข้อ�� ดูแล้วเป็นเพื่อนที่ดีมาก� หาได้ยาก�� ดูแล้วเมื่อมองให้แง่บวก เป็น ลบ� ก็ดูน่าอันตราย� เช่น�� เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์�����ที่ขยายความลับ(ความชั่ว)ของตนแก่เพื่อน�� ปิดความลับ(ความชั่ว)ของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย�� ไม่ละทิ้ง(เพื่อนเลว)ในยามวิบัติ�� ไม่ละทิ้ง(เพื่อนรวย-มีมรดก)ในยามวิบัติ�� เพื่อนมีความรักใคร่���� ทุกข์� ทุกข์ด้วย (เพราะเพื่อนยังมี........ต่อเรา)�� สุข� สุขด้วย (เพราะเพื่อนยังมี........ต่อเรา)�� โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน (แม้เพื่อนจะผิดจริง)�� รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน(ดีจังเลย� เพื่อนเราดีไม่ดี� ก็ต้อนรับหรือรับรอง).............................................................ลองดู ตรรกะ�ใหม่1.เพื่อนร่ำรวย�เพื่อนมีความรู้งานอาชีพ2.เพื่อนร่ำรวย�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ3.เพื่อนยากจน�เพื่อนมีความรู้งานอาชีพ4.เพื่อนยากจน�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ..............................................................หากไปผสมกับ ตรรกะ อีก 2 ตรรกะ คือ เพื่อนที่ควรคบ� และไม่ควรคบจะได้ตรรกะใหม่�รวมเป็น 8 ประเภทเพื่อนประเภทท้าย ๆ เช่นประเภทที่ 7.เพื่อนยากจน�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ และควรคบประเภทที่ 8.เพื่อนยากจน�เพื่อนไม่มีความรู้งานอาชีพ และไม่ควรคบสองประเภทนี้��มีอยุ่จริง ในวงเวียนชีวิต� ดูน่าสงสาร หรือ น่าให้อดตายท่านเห็นว่า อย่างไร........................................................ในที่นี้� อย่าได้เข้าใจว่า ชี้นำ ให้ไปทางผิดการคบคน� คบคนน้อย คบคนมาก�ไม่คบคน เป็นเรื่องของส่วนบุคคลการเลือกคบคน�การไม่คบคนพาล เป็นเรื่องที่ดี เป็นคำสอนบทที่ 1 ของมงคลชีวิต38ประการ........................................................ในยุคของพระพุทธเจ้า��ถ้าตั้งข้อสังเกตุ พระพุทธเจ้าพยายาม� เปลี่ยน พวกเขาเหล่านั้น� ถ้าพระองค์เห็นว่า เปลี่ยนเขาได้� พระองค์พยายามที่จะ เปลี่ยน�จะเห็นว่า��พระองค์ไม่ได้แยกประเภทเพื่อน 8 ประเภท ข้างต้น........................................................เสมือนหนึ่ง�ทำดี� เิริ่มที่ตนเองไม่ได้เริ่มทำดี�ด้วยการ รอเพื่อนดี ๆ� แล้วตนเองจึงจะทำดีได้.........................................................หนังสือ� หนัง� ละครทีวี� เป็นตัวอย่างที่ดี� ตัวย่อเรื่องที่ดีที่จะทำให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นว่า คบเพื่อนอย่างไร� เป็นอย่างไร.........................................................แน่นอน ละ� หนังสือธรรมะพระไตรปิฎก� เกี่ยวกับพุทธประวัติ� เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งที่ย่อเรื่องราวการทำความดีอย่างไร�� ที่เรียกว่า ดี�(ตามแบบอย่างพุทธ)ซึ่งดีกว่า การค้นหา คบหาเพื่อน� ตามกระทู้ ดังกล่าวเพราะโดยความหมายแล้ว��อาจเข้าใจในความหมายของตนด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อม�ความรู้� ความสามารถ�ฐานะการเงิน�ความมีกิเลสมาก-น้อย� ของตนเอง��...................................................เพราะในปัจจุบัน� เรายังคงต้องอยู่ร่วมกับคนหลายร้อยประเภทและเชื่อแน่ว่า�เราต้องพบเห็น หรือ อยู่ร่วม คนตามหัวข้อเหล่านั้น� อย่างหลีกเลี่ยง� ไม่ได้� ไม่มาก ก็น้อย..................................................ความสำคัญคือ ท่านจะทำตัว อย่างไร� เพื่อให้ สงบ ได้มากกว่าผู้อื่นหรือ� ไม่สะสม ทุกข์ ให้กับตนเองมากไปกว่าผู้อื่น�


ความคิดเห็นที่ 5

10 ม.ค. 2553 13:03
  1. สวัสดีปีใหม่ค่ะ ดิฉันอ่านข้อความแล้วนึกขอบคุณมากค่ะ ได้ประโยชน์กับชีวิตจริง ตอนนี้เรียนจบนานแล้ว เพื่อนก็ห่างกันไป นึกถึงเพื่อนรักคนหนึ่ง เคยทำเรื่องแล้งน้ำใจกับเขา พยายามแก้ไข ทำอย่างไรก็ไม่กลับมาเหมือนเดิม ผิดที่เราเอง นึกแล้วเสียใจนัก ไม่รู้ทำอย่างไรดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6

13 ก.พ. 2556 14:51
  1. หนูมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะ มีเพื่อนหนูอยู่คนนึงเราสนิทกันมาตั้งแต่ตอนป.3หนูไว้ใจมันมากหนูมีความลับอะไรหนูบอกมันหมด(เกี่ยวกับเรื่องการเรียน)แต่มันไม่เคยบอกหนูสักเรื่องเลย และตอนนี้หนูก็ยุป.5แล้วหนูก็ยังเป็นเพื่อนกับมันยุและหนูก็บอกความลับของหนูจนหมดเปลือกให้มันฟัง และมียุวันนึงหนูไม่สบายมากและหนูก็ไม่ไปร.ร.2วัน พอหนูไปร.ร.หนูก็พบว่ามันไปบอกความลับของหนูให้ครูฟังหมดและครูก็เอาไปประจานหน้าห้อง ตอนนั้นหนูอายมากๆแล้ววันต่อไปหนูก็ถูกเพื่อนล้อแต่ก็ไม่มากและหนูก็ถูกผ.อ.เรียกไปพบและเรื่องมันก็จบแค่นี้ แล้วส่วนอีกเรื่องนึงตอนนั้นหนูมีงานค้างวิชาคณิตแล้วหนูก็ให้มันไปทำให้แล้วมันก็ทำให้ แต่พอวันนี้มันก็ลบที่มันทำให้หนูจนหมด แล้วหนูก็ถามว่า"ลบทำไม"แล้วมันก็บอกว่า"ให้ทำเองสิ แล้วมันก็บอกว่าจะเอาไปบอกครูด้วยที่หนูงานค้างถ้าหนูไม่ทำดีกับมัน"หนูก็เลยต้องทำดีกับมันทั้งๆที่หนูไม่อยากคบกับมันเลยแม้แต่พูดด้วยหนูก็ยังไม่คุยเลย แต่จะให้หนูทำไงดี แล้วมันก็บอกว่า"ถ้าเราบอกความลับของเธอคราวนี้เรื่องของเธอก็จะดังไปทั่วร.ร.เลย"หนูแค้นมันมากแต่ไม่รุจะทำยังไงดีกับเพื่อนชั่วๆตัวนั้น แต่แม่หนูบอกว่าคนชั่วๆแบบนั้นสักวันจะไม่มีเพื่อนคบและกรรมมันจะตามทันเอง

ความคิดเห็นที่ 9

นิรันดร์
14 ก.พ. 2556 20:30
  1. พระคุณเจ้านกแสก ท่านแจ้งลบความเห็นที่ 7-8 หรือเปล่าครับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น