ผมงงกับเฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์ A-NET ข้อนี้อ่ะครับ..12/5 มันมายังไง..จากไหน

ตามโจทย์ดังนี้เลยครับ..ความคิดเห็นที่ 1

live_ncm
12 ก.ย. 2552 12:31
 1. ภาพมันล้นเดี๋ยวพิมพ์ใหม่นะครับ..

  12/5 มีที่มาจากไหน ยังไงครับ..งงสุดๆ เข้าใจว่าเป็นการแปลง m/s เป็น km/h เขาเอาอะไรกับอะไรมาเทียบกับหรอครับ..งงสุดๆ
ความคิดเห็นที่ 2

live_ncm
12 ก.ย. 2552 12:41
 1. ลองใช้ IE แล้วไม่ล้นแหะ..พอใช้ Firefox ล้นเฉยเลย..เดี๋ยวพิมพ์โจทย์กันล้นไว้นะครับ..


  ขณะที่รถเลี้ยวโค้งบนถนนราบด้วยรัศมีความโค้ง 245 m ลูกต้มซึ่งแขวนในรถเอียงทำมุม 45 องศากับแนวดิ่งขณะนั้นรถวิ่งด้วยอัตราเร็วกี่ km/h


  1. 49           2. 98           3. 176           4. 245
ความคิดเห็นที่ 3

teerapongxx (Guest)
12 ก.ย. 2552 16:40
 1. เขาพิมพ์ผิด
  ต้องเอา18/5ไปคูณนะ
  ไปว่ายน้ำก่อนนะ
  เดี๋ยวกลับมาอธิบายความคิดเห็นที่ 4

teerapongxx
12 ก.ย. 2552 20:43
 1. มาแล้วครับ ...{#emotions_dlg.d4}
  ถ้าอยากทราบแค่ว่าทำไม จึงต้องเอา 18/5 ไปคูณ
  ลองอ่านแบบย่อๆดังนี้นะครับ

  1 m/s จะเท่ากับกี่ km/hr
  เขียนเป็นสมการได้ดังนี้
  1 m/s = x km/hr
  1 m/s = x x 103 m /3600 s
   หน่วย m/s ด้านซ้ายและขวาตัดกันหมดไป
  x = 3600/1000
     = 18/5

  ดังนั้นเทียบบัญญัติไตรยางค์
  1 m/s เท่ากับ 18/5 km/hr
  ดังนั้น 49 m/s จะเท่ากับ 49 x 18/5 = 176.4 km/hr

  เพื่อนผมบางคนเลยจำเอาเลย อิอิอิ {#emotions_dlg.a2} ผมก็จำได้ละ เพราะทำบ่อย
  ถ้าจะเปลี่ยนจาก km/hr --> m/s เอา 5/18 ไปคูณ
  ถ้าจะเปลี่ยนจาก m/s --> km/hr เอา 18/5 ไปคูณ จะจำสับกันไหมอ่ะ {#emotions_dlg.q1}

  ถ้าอยากทราบที่มาแบบละเอียดขึ้น อ่านต่อด้านล่างได้เลยครับ

  การแปลงหน่วยจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่ง


  จะต้องใช้หลักความรู้เรื่อง
  -หน่วยฐาน (Base units)
  -หน่วยอนุพัทธ์ (Derived units)
  -คำอุปสรรคซึ่งใช้แทนตัวพหุคูณ(Prefixes)
  -ความรู้เรื่องเลขยกกำลัง

  หน่วยฐาน ในระบบ SI มี 7 หน่วย ในหนังสือมีนะครับ
  หน่วยอนุพัทธ์ เป็นหน่วยฐานหลายๆหน่วยมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
  คำอุปสรรค ในหนังสือก็มี ควรท่องให้ใด้ทุกๆตัวเลย

  ผมว่าใครทำบ่อยก็ได้ไว เพราะมันจะชินไปเอง
  ส่วนเทคนิกการแปลงหน่วย มีหลายวิธี แล้วแต่ใครจะชอบ
  บางที่ก็สอนสูตรท่องลัด บางที่ก็ใช้วิธีการแก้เป็นสมการ
  อืม...แต่ผมใช้วิธีพื้นฐานอ่ะนะ ไม่ชอบจำอ่ะครับ
  แต่ถ้าใครฝึกบ่อยๆก็จะชินไปเองนะครับ
  เท่าที่ผมทราบตอนนี้ มี 3 วิธี คร่าวๆนะครับ

  วิธีที่ 1 กระบวนยุทธ์ สลับร่างแปลงกาย อิอิอิ ชื่อคิดเองนะครับ แหะๆ

  เช่น จงเปลี่ยนหน่วย 30 ชั่วโมง ----> มิลลิวินาที
  1 ชม            เป็น 60 นาที หรือ 60 x 60 วินาที
  30 ชม          เป็น (3 x 60 x 60 )÷ 1         = 108 x 103 วินาที

  มิลลิ = 10-3
  ดังนั้น 108 x 103 วินาที = 108 x 103 x [103 x 10-3] วินาที

  จะสังเกตผมมีวงเล็บ [103 x 10-3] เพิ่มเข้ามา เพราะค่าในวงเล็บนี้ จะ = 1
  1 ไปคูณ ค่าเดิมข้างหน้าก็ยังเท่าเดิม ไม่เปลีย่นแปลง
  ทำไมผมต้องเอา [103 x 10-3] มาคูณกัน ทำไมไม่เอา 10 กำลังลบอย่างอื่นละ
  ดูต่อไปนะครับ

  [108 x 103 x 103] x (10-3) ผมจัดหมู่ใหม่ ตามคุณสมบัติการคูณ
  อย่าลืมนะ หน่วยข้างท้ายยังเป็น วินาที

  ก็จะได้เป็น 108 x 106 x 10-3 วินาที
  คราวนี้ละ เราจะเปลี่ยนค่าตัวเลข 10-3 ให้เป็นตัวอักษรละ (10-3 = มิลลิ)

  108 x 106 x 10-3 วินาที --->  108 x 106 มิลลิวินาที

  เขียนให้สวยๆ = 1.08 x 10ms (m = มิลลิ)

  นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไม ต้องเลือก 103 x 10-3 แทนที่จะเลือกเอายกกำลังอื่นมาคูณ
  เพราะเราต้องแปลงตัวเลขพหุคูณ ใหไปเป็นตัวอักษรคำอุปสรรคที่โจทย์ต้องการ

  วิธีที่ 2 กระบวนยุทธ์เธอไปกับใคร โปเตโต้

  ท่องนิดหนึ่ง "เดิมจากไหนเอาไปคูณ แปลงไปไหนเอาไปหาร"
  จงเปลี่ยน 60 กิโลเมตร (km) ---> หน่วย ไมโครเมตร (μm)
  60 km, เดิมมาจาก k เอาไปคูณ  ; k = 103 ดังนั้น = 60 x 10 ........(1)
  ยังไม่จบนะครับ  ท่องต่อไปคือ แปลงไปไหนเอาไปหาร
  แปลงไปไส... แปลงไป  μ ไง 
  μ = 10-6  จึงเอาไปหาร...ตามสโลแกน {#emotions_dlg.a2}
  ดังนั้น  จาก (1) จึงทำต่อได้ = [60 x 103]  ÷ 10-6 = 60 x 109 = 6 x 1010 μm


  ง่ายกว่าวิธีแรกไหมครับ  Yell

  หากเป็นวิธีแรก
  60 km --> 60 x 103 x [106 x 10-6] = [60 x 103 x 106] x 10-6 m
                                                     = 6 x 1010  μm
  (วิธีคือ แปลงตัวอักษร ไปเป็นตัวเลข (แปลงตัวอักษร k ไปเป็น 103
  แล้วแปลงตัวเลขกลับไปเป็นตัวอักษร (แปลง 10-6 ไปเป็นตัวอักษร μ)
  คงจะทราบแล้วนะครับ ว่าทำไม ต้องเลือกเอา
  106 x 10-6 
   
  วิธีที่ 3 กระบวนยุทธ์คุณแม่ไม่เซ้นซิทิฟว์

  วิธีนี้ใช้สมการช่วยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน(sensitive)
  (ขอขอบคุณนะครับ แต่ผมไม่ทราบว่าใครคิดเทคนิกนี้)

  ใช้โจทย์เดิมเลยนะ จงเปลี่ยน 60 กิโลเมตร (km) ---> หน่วย ไมโครเมตร (μm)
  ตั้งเป็นสมการเลยนะครับ  ให้สมมติ แปลง  60 km = x μm
  60 km = x μm
  แปลงคำอุปสรรค ที่มีทั้งหมด ไป เป็น ตัวเลข
  60 x 103  m = x  x 10-6  m
  หน่วย m ตัด หน่วย m หมดไป
  x = (60 x 103) ÷ 10
  -6
     
  = 6 x 1010
  แทน x ในสมการ ได้ 60 km = x μm =  6 x 1010 μm

  ส่วนหน่วยอนุพัทธ์ ก็ทำคล้ายๆกัน
  หาก หน่วยอนุพัทธฺ มีแต่หน่วยข้างบน(ไม่มีหน่วยฐานไปหาร)
  เช่น 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ---> ลูกบาศก์มิลลิเมตร

  ผมเลือกแสดงวิธีที่ 3 แล้วกันนะครับ
  5 cm3 = x mm3
  5 x (10-2)3  = x  x (10-3)3
  x = 5 x (10-2)3  ÷ (10-3)3
     
  = 5 x 10

  ระวัง cm3 หมายถึงเท่ากับ  c3m3 นะครับ  รู้ๆกันเลยเขียน แบบ เท่ห์ๆ ว่า cm3

  หากหน่วยอนุพัทธ์มีหน่วยฐานทั้งข้างบนและข้างล่าง(อยู่ในรูปหน่วยหารกัน)
  เช่น 400 วัตต์/ตารางเมตร ---> ไมโครวัตต์/ตารางเซนติเมตร
  วิธีทำ ก็ใช้หลักเดิม แต่ หน่วยบนก็แปลงหน่วยบน หน่วยล่างก็แปลงหน่วยล่าง
  แยกกันแปลงว่าอย่างงั้นเถอะ คั่นด้วยเครื่องหมาย ส่วน
   แปลงบนก่อนนะครับ
  400 W = x μW
  x = 400 ÷ 10-6
     
  = 4 x 108 ...............เย้ ค่าบนได้แล้วครับ .........(1)

  ต่อไปแปลงหน่วยล่างต่อนะครับ

  ตารางเมตร ---> ตารางเซนติเมตร
  m2  = x cm2
  m2 = x x (10-2)2 m2
  หน่วย m2 ตัดกันหมดไป
  x = 104 .............เย้ ได้ค่าล่างออกมาแล้วด้วย ..........(2)

  ดังนั้น เอาค่าบน ส่วน ด้วย ค่าล่าง
  (1)/(2)  ; =  (4 x 108) ÷ 104
                  
  = 4 x 104 μW/cm2

  จบแล้วครับ กระบวนยุทธ์แปลงหน่วย...เป็นเซียนกันทุกๆคนเลยนะ แหม ฮ่าๆๆ{#emotions_dlg.q5}
ความคิดเห็นที่ 5

live_ncm
12 ก.ย. 2552 21:36
 1. อ๋อ..เข้าใจแล้วครับ..ยังงงกับตัวเองอยู่เลยว่าทำไมตอนนั้นก็กดเครื่องคิดเลขดูแล้วทำไมถึงมองคำตอบเป็น 176.4 ได้น้าา..สงสัยคงเบลอสุดๆมั้งตอนนั้น...ที่แท้มันก็ไอ้เรื่องเทียบหน่วยง่ายๆนี่เอง..สงสัยโดนไวรัสหวัดกินสมองประมวลผลมั่วไปหมดเลย..อิอิ..


  ขอบคุณสำหรับคำตอบมากครับ..แต่ไม่รู้ำทำไมเฉลยข้อสอบ A-NET & Entrance ถึงพิมพ์ผิดหลายข้อจัง..หลายข้อมากๆด้วย


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น