ขอโน๊ตเพลงสำหรับหัดเป่าเมโลเดี้ยนครับ

เพื่อต้องการนำไปให้ลูกหัดเป่าครับเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีดนตรีในหัวใจไม่ใฝ่ยาเสพติดครับความคิดเห็นที่ 2

เเนน (Guest)
25 ก.ย. 2552 16:59
 1. อยากได้โน๊ตเพลง เล่นของสูง bigaas จังเลยความคิดเห็นที่ 3

tingtangdb@hotmail.com (Guest)
10 ต.ค. 2552 10:29
 1. อะเพลง ABC song

  ดด/ซซ/ลล/ซ/ฟฟ/มม/รรรร/ด/ซซ/ฟฟ/มม/ร/ซซ/ฟฟ/มม/ร/ดด/ซซ/ลล/ซ/ฟฟ/มม/รร/ด/

  เราก็เรียนเมโลเดี้ยนเหมือนกันความคิดเห็นที่ 4

กุ๋น (Guest)
10 ต.ค. 2552 14:00
 1. เพลง ด ม ฟ ช ด ม ฟ ช ม ด ม ร ม ม ร ด ด ม ช ช ฟ ม ฟ ช ด ม ร ดความคิดเห็นที่ 6

hibari_namimori1@hotmail.com (Guest)
1 พ.ย. 2552 08:39
 1. ใครมีโน๊ตเพลง นกน้อย ของแซ็กโซโฟนไหมครับความคิดเห็นที่ 7

hibari_namimori1@hotmail.com (Guest)
1 พ.ย. 2552 08:45
 1. โน๊ตเพลงเมโลเดียน เพลงชาติไหมครับ
  ดดมช ชชลชฟลชม มฟมรร รรมรดด
  ดดมช ชชลชฟลช ชลทลร ลทลซ ซลซฟร ฟลซมด
  ดดมร รรลทลซ ดดมซ ซซลทดรม รดลซลทดมดรดดดดดความคิดเห็นที่ 8

hibari_namimori1@hotmail.com (Guest)
1 พ.ย. 2552 08:50
 1. เพลง สรรเสริญพระบารมี
  ฟซฟซลฟ(ฟฟลดฟ) ฟมฟมฟลซ(ซซทรซ) ซลซลฟซลฟซล(ลลดรล)
  ลซลซลดล ลดรดรฟด รดรฟซ(ซซทรซ) ซซซซทลซฟ ซลซลฟซ
  ซลซลฟร ซฟฟ รดรฟด รทด รฟทดร ดรฟลซฟฟ(ฟฟลดฟ)ความคิดเห็นที่ 9

Ying_Ying@hotmail.com (Guest)
6 พ.ย. 2552 21:20
 1. เพลง เดอะรอง  รมฟทลซฟดดรมลซฟรรมฟทลทดซททลฟลดทรรซซทซลฟฟรรซซทซลฟฟซซลทดฟฟ (ซ้ำ)
  เพลง เต้ยโขง   ลซมลซดลลซมลซมรดมรซมรดลดรมรดซลดรมรดซล (ซ้ำ)
  เพลง สรรญเสริญ มฟมฟซมมรมรมซฟฟซฟซมฟซมฟซซฟซฟซทซดทดมทดทดมฟฟฟฟลซฟซมฟซฟซมฟฟซฟซมดฟมมดทดมทลดลทดมลทดเทดมซฟมม
  เพลง สามัคคีชุมนุม ดฟฟฟลซฟซลฟฟลดรฟดลลฟซฟซลฟรรดฟรดลลฟซฟซรดลลดรทดททรดทมซมมมรด
  เพลง จับนมไหม รรททดดซซมทมมมมม รทรซฟ ฟทลฟฟ ฟฟลฟซซ ซททซมฟลลทดทมรดฟซฟฟซลลลลลดดดซซ
  ถ้าจะเอาโน๊ตอีกก็บอกหญิงๆ ได้ค่ะ โทร 0863161923 นะค่ะ ขอบจัยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 10

555 (Guest)
11 พ.ย. 2552 20:13
 1. เดียวจะเก็บตั้งซื้อเมโลเดี้ยน

  อยากเล่นมากเลย
ความคิดเห็นที่ 14

นสา (Guest)
12 ธ.ค. 2552 20:15
 1. เพลงสรรเสริญยากมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกความคิดเห็นที่ 15

siititm_2563@hotmail.com (Guest)
13 ธ.ค. 2552 14:21
 1. เพลงกราวกีฬา ด..ฟ...ซ...ลลลลลลลดลดลลลซดดลลลดดดลลดดซซลลลดวลดวลซววฟซซซซซฟฟรรลซลลซลซซซซฟฟรรรลลซลลฟซซซลทดดซฟซรฟซลซลลลลลลลลความคิดเห็นที่ 24

Nutarn_211@hotmail.com (Guest)
28 ม.ค. 2553 20:36
 1. ขอโน๊ตเพลงของไวโอลิน ชื่อเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันค่ะ

  ช่วยส่งมาทางเมล์ให้หน่อยน่ะค่ะ

  ขอบคุนค่ะความคิดเห็นที่ 28

eye_809@hotmail.com (Guest)
19 ก.พ. 2553 19:16
 1. เราอยู่ป.4/2 เป่าไมโลเดียน เพลง Title : ซ ซ ฟ ม ด ร ม ม ร ด____ล ท ด ร ด ล ซ ล ซ ฟ ม____ซ ซ ฟ ม ด ร ม ม ร ด ด ร ร ด ท ด ด ด ด เป้าเป็นไหม เป่าไม่เป็นเข้ามาMได้นะความคิดเห็นที่ 29

กชกร หรือนู๋แนน (Guest)
1 มี.ค. 2553 15:06
 1. เราก็เล่นเมโลเดียนเป๋งนะเรายุป.5/4
  ร.ร.อนุบาลปัตตานี จ.ปัตตานีนั้นแระ  (ลงชื่อ)
  กชกรความคิดเห็นที่ 32

บีม (Guest)
15 มี.ค. 2553 14:15
 1. โน๊ตเพลงชาติ ทดมซซซลทดรม รด ลซ ทดรม ดรดด ดดด ดดม ซซซลซฟลซ มฟมรร รรฟมดด


  ได้แค่นี่นะลองเป่าดูนะ บ๊าย...บ่าย รักนะ....................................จุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 34

tong_to_n_g@windowslive.com (Guest)
8 เม.ย. 2553 13:31
 1. เราอยากได้โน๊ตเปียโน/คีย์บอร์ดอ่คัยมีก้อส่งเมล์มาน่ะความคิดเห็นที่ 35

chanakan.1312@hotmail.com (Guest)
15 เม.ย. 2553 22:14
 1. อยากได้โน๊ตเพลงที่อยู่ในโฆษณาไทยประกันชีวิต ที่มีน้องๆมาร้องกันความคิดเห็นที่ 36

caramail (Guest)
16 เม.ย. 2553 13:44
 1. ดรม มรด ดรมฟ มรดความคิดเห็นที่ 44

elli-1256@chaiyo.com (Guest)
13 พ.ค. 2553 22:14
 1. เพลงโอลาหน๋อ
  ดด รม มฟม รร รรรมฟ ซฟมซ ซด ดรม มฟม รร รรร มฟซด
  เพลงสยามมนุสติ
  ฟม ฟ ล ดํ ดํ รํดํมํรํดํ มซล ดํลซม ดํทลซม ดํทลซม รดมรด มซด ทฺดร ลฟ มร ฟมฟลดํ ดํรํดํมํรํดํ
  เพลงไก่
  ดดดรมรด รรรซรซม มฟซ รมฟ ซซซฟมรด ซซซฟมรด
  เพลงช้าง
  ซซซซซ ซมรมซด ซมรมดรดลฺดด ลฺด ดลฺดด ลฺด ซลซมรด ซลซมรด
  เพลงลูกเสือ
  มซ มซ มรด ดมร มรดดรมฟ ลลซดรม รดรรร ฟมรด ดดด
  สรรเสริญพระบาระมี
  ดร ดร มด มซด ดทฺ ดทฺ ดมร รมรมด รมดรม มรมรม ซม ลซลดํซ ลซลดร รรรมมรด รรรมดร รรรมดลฺ รดด ลซลดํซ
  ลฟซ ลดํซลดํ ลดรมร ดด
  ชาติ
  ดดมซ ซซลทดํรํมํมํมํมํ มํรํดํลดํรํดํมํดํรํดํดํ ดํดํดํ ดดมซซซลซฟลซ มมฟมรร รรมรดด ดดมซซซลซฟลซ ซลทลรํ ลทลซ ซลซฟม ซลซฟด ดดมร รรล ทลซ ดดมซ ซซลทดํรํมํมํมํมํ มํรํดํลดํรํดํมํดํรํดํดํ ดํดํดํ
  กราวกีฬา
  ดฟซล ลลลลลดลลลลซดํ ดลลลลซซ ลดํดํซ ซลล ลดํซลดํซลซ ซซซฟซซซซซฟฟรร ลซลลซลซซซซฟฟรร ดํลซฟซลฟซ ดํลซฟซ รฟซลซลลล ลลลลล(ซ้ำอีก3รอบนะครับ)ความคิดเห็นที่ 45

เพลงไก่ (Guest)
15 พ.ค. 2553 12:17
 1. ดดด รมรด รรรซรซม มฟซ ดรม ซซซฟมรดความคิดเห็นที่ 46

icenana (Guest)
18 พ.ค. 2553 11:56
 1. เพลงเต่า
  ดดด ดรมฟซ มซซซ มรซมซดด
  สนุกดีนะ
  สั้นๆๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น