ขอโน๊ตเพลงสำหรับหัดเป่าเมโลเดี้ยนครับ

เพื่อต้องการนำไปให้ลูกหัดเป่าครับเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีดนตรีในหัวใจไม่ใฝ่ยาเสพติดครับความคิดเห็นที่ 364

po (Guest)
20 ม.ค. 2554 21:08
 1. เพลงชาติ
  ดดมซ ซซล ซฟลซ มฟมร ร รรมร ดด ดดมซ ซซล ซฟลซ ซลทล ร ลลทล ซ ซลซฟ ร ฟฟลซ ฟด ดดมร รรล ทลวความคิดเห็นที่ 345

น้องไน้4/2 (Guest)
19 ธ.ค. 2553 15:02
 1. มีเพลงแผ่นดินของเราด้วย
  ลดลซ ซทฺซฟ ฟลมร มฟซล ฟซ ลดลซ ซทฺซฟ ฟรฟซลฟซฟความคิดเห็นที่ 355

เฟิร์ส&พลอย (Guest)
4 ม.ค. 2554 16:32
 1. เราชื่อเฟิร์สเพื่อนเราชื่อพลอย เฟิร์สตีเบล์ พลอยเป่าเมโลเดียน เราเอาโน๊ตเพลงร่อนเร่มาฝาก


  เพลงร่อนเร่

  ล ล ด ร ม ม ซ ม ซ ม ร ด ท ล (2รอบ)
  ม ซ ม ร ม ด ร ม (2รอบ)
  ซ ล ด ด ล ซ ม (2รอบ)
  ล ล ด ร ม ซ (2รอบ)
  ด ร ซ ม ม ร ด ล ด ม ซ ล(1รอบ)
  จบ
  ......................................................ความคิดเห็นที่ 357

ดุริยางค์ (Guest)
4 ม.ค. 2554 19:13
 1. รซลท ทททททท รทร*ทท ทลร* รททท รรร ททร*ร* ลลทท ททร* ซลร* ลทล ลลลซล ลลลล ซซมม ทลท ทลท ลลลล ซซมม รททลทท ซลล ร*ร*ลซล มซลทลททท ทททททความคิดเห็นที่ 486

frong_luk@hotmail.com (Guest)
30 ก.ย. 2554 18:11
 1. เพลง โกหก แทคทูคันเลอ
  ฟฟมมม่ ม่รม่ ม่ม่ฟม่รรฟฟมมม่ ม่รม่ ม่ฟม่รรฟฟฟฟรรรม่ร ท่ ร ท่ ฟฟฟฟรรรม่รท่ฟฟฟ
  ท่ลซฟซฟซ ซท่ลซฟซฟซ ท่ดรซท่ซท่ ซท่ดรซท่ดท่ ท่ท่ฟฟฟฟม่รม่ฟฟซฟรม่ฟรท่ซท่ดรฟซฟฟ ฟม่ฟม่รม่ฟฟซฟรม่ฟรท่ ซท่ดรท่
  ท่ดรท่ ท่ซท่ดรฟ..............ท่ดรท่ท่ซท่ดรซท่ดท่ฟรฟซฟ ฟฟมมม่
  จริงๆน๊แจร๊ะพึ่งเรียนมาความคิดเห็นที่ 369

punbudsyakon@gmail.com (Guest)
29 ม.ค. 2554 14:10
 1. ฉันอยากรู้ว่า โน๊ตเพลงชาติ เป็นอย่างไร ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าทำอย่างไรดี ว่าดูโน๊ต แต่ง้ง.....งงมากเลยล่ะ ใครสักคนหนึ่งช่วยตอบหน่อย มึ้น...มึนไปหมดแล้ว....ความคิดเห็นที่ 375

eyelovemom (Guest)
12 ก.พ. 2554 19:25
 1. ชอบการเป่าเมโลเดี็ยนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะความคิดเห็นที่ 488

poope2@hotmail.com (Guest)
2 ต.ค. 2554 11:43
 1. อยากได้เพลงทำได้เพียงอ่ะ ถ้ามีบอกทาง m ก้อได้นะ เฟสก้อได้ ชนัญชิดา ยอดคำความคิดเห็นที่ 336

aod-nim@hotmail.com (Guest)
14 ธ.ค. 2553 11:00
 1. อยากได้เพลง เรกเก้ความคิดเห็นที่ 349

เบน (Guest)
24 ธ.ค. 2553 10:15
 1. โน๊ตเพลง ลองเป่าดูนะ

  เพลง ตะลีกีปัส

  ดํดํล ซมรดรมลซมร ดํดํลซมรดรมลซมร

  ดรมมรดลฺดซฺลฺดดรลฺด

  ดรมมรดลฺดซฺลฺดดรลฺด

  ร.ร.ศิริวังความคิดเห็นที่ 350

jaa (Guest)
24 ธ.ค. 2553 12:01
 1. ใคจะเอาโน๊ตสากลเพลง

  รักไม่ต้องกาลเวลาบ้าง

  เราแกะเองนะความคิดเห็นที่ 351

นุส (Guest)
24 ธ.ค. 2553 18:43
 1. เพลง ชาติ
  ซฺดมซซซลซฟลซม มฟมรร รรมรดด ดดมซซซลซ ซลทซรํ รลทลซ ซลซฟรซลซมด ดดมรรรลทลซ ดดมซซซลทดํรํมํ รํดํลซลทดมดรดดดดด
  ของจริงเรียนมาแล้วความคิดเห็นที่ 352

นุส (Guest)
24 ธ.ค. 2553 18:45
 1. เพลง ชาติ
  ซฺดมซซซลซฟลซม มฟมรร รรมรดด ดดมซซซลซฟลซ ซลทซรํ รลทลซ ซลซฟรซลซมด ดดมรรรลทลซ ดดมซซซลทดํรํมํ รํดํลซลทดมดรดดดดด
  ของจริงเรียนมาแล้วความคิดเห็นที่ 475

ครูดนตรีบ้านนอก takashi_989@hotmail.com (Guest)
6 ก.ย. 2554 11:34
 1. เพลงชาติ เวอร์ชั่นจริงๆ เต็มเพลง
  รดํลช ลทดํม ดํรดํดํ ดํดํดํ
  ดมช ชล ชฟลช
  มฟมรร รรมรดด
  ดมช ชล ชฟลช
  ชลทชรํ ลลทลช
  ชลชฟร ฟลชมด
  ดมร รล ทลช
  ดมช ชล ทดํรํมํ
  รดํลช ลทดํม ดํรดํดํ ดํดํดํ
  เพลงกราวกีฬา เวอร์ชั่นจริงๆ เต็มเพลง
  ดฟชล ล ลลล ลลล
  *ดํลล ชลล ชดํ ดํลล ชลล ชล
  ลดํลช ลล ลดํฟล ฟลชช
  ช ชช ฟช ชช ชช ฟฟ รร
  ลชล ลชล ชช ชช ฟฟ รร
  ดํลชฟ ชลชช ดํชชพช
  รชชฟช ลลล ลลล ลลล (*)

  *มีจุดบนหัวเสียงสูงน่ะครับ แค่นี้ก่อนน่ะอยากได้เพลงไรเมลมาจะลงให้ใหม่ความคิดเห็นที่ 356

วิภา (Guest)
4 ม.ค. 2554 17:22
 1. เราอยากได้เพลง * หน้าที่เด็ก* ช่วยนิดหนึ่งนะ

  รบกวนด้วยนะ


  ขอขอบคุณความคิดเห็นที่ 362

chadduo@hotmail.com (Guest)
16 ม.ค. 2554 13:13
 1. ขอบใจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ

  นร้ามี่บอกก
  ป.6แร้วจร้า
  ร.รบ้านลาหงา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูลความคิดเห็นที่ 485

Nu_pEGGy (Guest)
25 ก.ย. 2554 10:18
 1. เราอยากได้โน้ตเพลงมาร์ชราชวัลลภความคิดเห็นที่ 484

sasithon /sasithon23_6-3@hotmail.com (Guest)
24 ก.ย. 2554 10:00
 1. เพลงสรรเสริญพระบารมี
  - - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - - - - - ช - ฟ- ช - ล - ฟ
  - - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - - - ม- ฟ - ม- ฟ - ล- ช
  - - - - - - - - - - - - - - - ช - ล– ช - ล- ฟ - - - ช ลฟชล
  - - - - - - - - - - - - - - - ล - - - - - ช - ล - ช- ล - ดํ- ล
  - - - - - - - รํ - - ดํรํ - ฟํ- ดํ - - - - - รํ – ดํ - รํ – ฟ - - - ช
  - - - - - - - - - - - - - - - ช - - - - - ชชช - ท - ล - ชลฟ
  - - - - - - - - - - - - - - - ช - - - - - ล – ช - ล- ฟ - - - ช
  - - - - - - - - - - - - - - - ช - - - - - ล - ช - ล- ฟ - - - ร
  - - - - - - - ช - - - - - ฟ- ฟ - - - - - - - รํ - - ดํรํ -ฟํ – ดํ
  - - - - - - - - - - - รํ - - - ท - - - - - - - ดํ - - - - - - - รํ
  - ฟํ- ท - ดํ - รํ - - - - - - - ดํ - รํ– ฟํ - ลํ – ชํ - - - - - - ฟํฟํ
  เจ๋งป่าววววววววความคิดเห็นที่ 483

ืขนุน (Guest)
19 ก.ย. 2554 07:23
 1. อยากได้เพลง เธอยัง หน่อยครับ อยากโน๊ตเมโลเดี้ยนเพลงนี้อ่ะครับความคิดเห็นที่ 480

ิฺฺฺิิิิิBeE (Guest)
18 ก.ย. 2554 12:21
 1. เพลงชาติ


  ดดมซ ซซลทดํรํมํ รํดํลซลทดํมํดํรํดํดํ ดํดํดํ
  ดดมซ ซซลซฟลซม มฟมรร รรมรดด ดดมซ ซซลซฟลซ ซลทซรํ ลทลซ ซลซฟรฟลซมด ดมรรรลทลซซซซซ
  ดดมซ ซซลทดํรํมํ รํดํลซลทดํมํดํรํดํดํ ดํดํดํ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น