ขอโน๊ตเพลงสำหรับหัดเป่าเมโลเดี้ยนครับ

เพื่อต้องการนำไปให้ลูกหัดเป่าครับเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีดนตรีในหัวใจไม่ใฝ่ยาเสพติดครับ

18 ก.ย. 2552 13:47
801 ความเห็น
1097514 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 เเนน (Guest)

อยากได้โน๊ตเพลง เล่นของสูง bigaas จังเลย
25 ก.ย. 2552 16:59


ความคิดเห็นที่ 3 tingtangdb@hotmail.com (Guest)

อะเพลง ABC song

ดด/ซซ/ลล/ซ/ฟฟ/มม/รรรร/ด/ซซ/ฟฟ/มม/ร/ซซ/ฟฟ/มม/ร/ดด/ซซ/ลล/ซ/ฟฟ/มม/รร/ด/

เราก็เรียนเมโลเดี้ยนเหมือนกัน
10 ต.ค. 2552 10:29


ความคิดเห็นที่ 4 กุ๋น (Guest)

เพลง ด ม ฟ ช ด ม ฟ ช ม ด ม ร ม ม ร ด ด ม ช ช ฟ ม ฟ ช ด ม ร ด
10 ต.ค. 2552 14:00


ความคิดเห็นที่ 6 hibari_namimori1@hotmail.com (Guest)

ใครมีโน๊ตเพลง นกน้อย ของแซ็กโซโฟนไหมครับ
1 พ.ย. 2552 08:39


ความคิดเห็นที่ 7 hibari_namimori1@hotmail.com (Guest)

โน๊ตเพลงเมโลเดียน เพลงชาติไหมครับ
ดดมช ชชลชฟลชม มฟมรร รรมรดด
ดดมช ชชลชฟลช ชลทลร ลทลซ ซลซฟร ฟลซมด
ดดมร รรลทลซ ดดมซ ซซลทดรม รดลซลทดมดรดดดดด
1 พ.ย. 2552 08:45


ความคิดเห็นที่ 8 hibari_namimori1@hotmail.com (Guest)

เพลง สรรเสริญพระบารมี
ฟซฟซลฟ(ฟฟลดฟ) ฟมฟมฟลซ(ซซทรซ) ซลซลฟซลฟซล(ลลดรล)
ลซลซลดล ลดรดรฟด รดรฟซ(ซซทรซ) ซซซซทลซฟ ซลซลฟซ
ซลซลฟร ซฟฟ รดรฟด รทด รฟทดร ดรฟลซฟฟ(ฟฟลดฟ)
1 พ.ย. 2552 08:50


ความคิดเห็นที่ 9 Ying_Ying@hotmail.com (Guest)

เพลง เดอะรอง  รมฟทลซฟดดรมลซฟรรมฟทลทดซททลฟลดทรรซซทซลฟฟรรซซทซลฟฟซซลทดฟฟ (ซ้ำ)
เพลง เต้ยโขง   ลซมลซดลลซมลซมรดมรซมรดลดรมรดซลดรมรดซล (ซ้ำ)
เพลง สรรญเสริญ มฟมฟซมมรมรมซฟฟซฟซมฟซมฟซซฟซฟซทซดทดมทดทดมฟฟฟฟลซฟซมฟซฟซมฟฟซฟซมดฟมมดทดมทลดลทดมลทดเทดมซฟมม
เพลง สามัคคีชุมนุม ดฟฟฟลซฟซลฟฟลดรฟดลลฟซฟซลฟรรดฟรดลลฟซฟซรดลลดรทดททรดทมซมมมรด
เพลง จับนมไหม รรททดดซซมทมมมมม รทรซฟ ฟทลฟฟ ฟฟลฟซซ ซททซมฟลลทดทมรดฟซฟฟซลลลลลดดดซซ
ถ้าจะเอาโน๊ตอีกก็บอกหญิงๆ ได้ค่ะ โทร 0863161923 นะค่ะ ขอบจัยค่ะ

6 พ.ย. 2552 21:20


ความคิดเห็นที่ 10 555 (Guest)

เดียวจะเก็บตั้งซื้อเมโลเดี้ยน

อยากเล่นมากเลย

11 พ.ย. 2552 20:13


ความคิดเห็นที่ 14 นสา (Guest)

เพลงสรรเสริญยากมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
12 ธ.ค. 2552 20:15


ความคิดเห็นที่ 15 siititm_2563@hotmail.com (Guest)

เพลงกราวกีฬา ด..ฟ...ซ...ลลลลลลลดลดลลลซดดลลลดดดลลดดซซลลลดวลดวลซววฟซซซซซฟฟรรลซลลซลซซซซฟฟรรรลลซลลฟซซซลทดดซฟซรฟซลซลลลลลลลล
13 ธ.ค. 2552 14:21


ความคิดเห็นที่ 24 Nutarn_211@hotmail.com (Guest)

ขอโน๊ตเพลงของไวโอลิน ชื่อเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันค่ะ

ช่วยส่งมาทางเมล์ให้หน่อยน่ะค่ะ

ขอบคุนค่ะ
28 ม.ค. 2553 20:36


ความคิดเห็นที่ 28 eye_809@hotmail.com (Guest)

เราอยู่ป.4/2 เป่าไมโลเดียน เพลง Title : ซ ซ ฟ ม ด ร ม ม ร ด____ล ท ด ร ด ล ซ ล ซ ฟ ม____ซ ซ ฟ ม ด ร ม ม ร ด ด ร ร ด ท ด ด ด ด เป้าเป็นไหม เป่าไม่เป็นเข้ามาMได้นะ
19 ก.พ. 2553 19:16


ความคิดเห็นที่ 29 กชกร หรือนู๋แนน (Guest)

เราก็เล่นเมโลเดียนเป๋งนะเรายุป.5/4
ร.ร.อนุบาลปัตตานี จ.ปัตตานีนั้นแระ(ลงชื่อ)
กชกร
1 มี.ค. 2553 15:06


ความคิดเห็นที่ 32 บีม (Guest)

โน๊ตเพลงชาติ ทดมซซซลทดรม รด ลซ ทดรม ดรดด ดดด ดดม ซซซลซฟลซ มฟมรร รรฟมดด


ได้แค่นี่นะลองเป่าดูนะ บ๊าย...บ่าย รักนะ....................................จุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
15 มี.ค. 2553 14:15


ความคิดเห็นที่ 34 tong_to_n_g@windowslive.com (Guest)

เราอยากได้โน๊ตเปียโน/คีย์บอร์ดอ่คัยมีก้อส่งเมล์มาน่ะ
8 เม.ย. 2553 13:31


ความคิดเห็นที่ 35 chanakan.1312@hotmail.com (Guest)

อยากได้โน๊ตเพลงที่อยู่ในโฆษณาไทยประกันชีวิต ที่มีน้องๆมาร้องกัน
15 เม.ย. 2553 22:14


ความคิดเห็นที่ 36 caramail (Guest)

ดรม มรด ดรมฟ มรด
16 เม.ย. 2553 13:44


ความคิดเห็นที่ 44 elli-1256@chaiyo.com (Guest)

เพลงโอลาหน๋อ
ดด รม มฟม รร รรรมฟ ซฟมซ ซด ดรม มฟม รร รรร มฟซด
เพลงสยามมนุสติ
ฟม ฟ ล ดํ ดํ รํดํมํรํดํ มซล ดํลซม ดํทลซม ดํทลซม รดมรด มซด ทฺดร ลฟ มร ฟมฟลดํ ดํรํดํมํรํดํ
เพลงไก่
ดดดรมรด รรรซรซม มฟซ รมฟ ซซซฟมรด ซซซฟมรด
เพลงช้าง
ซซซซซ ซมรมซด ซมรมดรดลฺดด ลฺด ดลฺดด ลฺด ซลซมรด ซลซมรด
เพลงลูกเสือ
มซ มซ มรด ดมร มรดดรมฟ ลลซดรม รดรรร ฟมรด ดดด
สรรเสริญพระบาระมี
ดร ดร มด มซด ดทฺ ดทฺ ดมร รมรมด รมดรม มรมรม ซม ลซลดํซ ลซลดร รรรมมรด รรรมดร รรรมดลฺ รดด ลซลดํซ
ลฟซ ลดํซลดํ ลดรมร ดด
ชาติ
ดดมซ ซซลทดํรํมํมํมํมํ มํรํดํลดํรํดํมํดํรํดํดํ ดํดํดํ ดดมซซซลซฟลซ มมฟมรร รรมรดด ดดมซซซลซฟลซ ซลทลรํ ลทลซ ซลซฟม ซลซฟด ดดมร รรล ทลซ ดดมซ ซซลทดํรํมํมํมํมํ มํรํดํลดํรํดํมํดํรํดํดํ ดํดํดํ
กราวกีฬา
ดฟซล ลลลลลดลลลลซดํ ดลลลลซซ ลดํดํซ ซลล ลดํซลดํซลซ ซซซฟซซซซซฟฟรร ลซลลซลซซซซฟฟรร ดํลซฟซลฟซ ดํลซฟซ รฟซลซลลล ลลลลล(ซ้ำอีก3รอบนะครับ)
13 พ.ค. 2553 22:14


ความคิดเห็นที่ 45 เพลงไก่ (Guest)

ดดด รมรด รรรซรซม มฟซ ดรม ซซซฟมรด
15 พ.ค. 2553 12:17


ความคิดเห็นที่ 46 icenana (Guest)

เพลงเต่า
ดดด ดรมฟซ มซซซ มรซมซดด
สนุกดีนะ
สั้นๆๆ
18 พ.ค. 2553 11:56

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น