การหา det มากกว่า 3x3 สามารถเอาแถวมาต่อข้างหลังได้รึเปล่า

<P>การหา det มากกว่า 3x3 สามารถเอาแถวมาต่อข้างหลังได้รึเปล่า<BR>ถ้า nxn ก็เอามาต่อข้างหลัง n-1 แถว ได้รึเปล่าครับ<BR>คูณลง ลบ คูณขึ้น อ่ะครับ<BR><BR>ถ้าทำไม่ได้แล้วเพราะอะไร<BR><BR>ขอบคุณครับ</P>ความคิดเห็นที่ 10 

นกแสก
20 ธ.ค. 2553 10:00
 1. ช่วยหาเมตริกซ์5คูณ5 ให้หน่อยนะคะ.......................
  .......................
  .....................
  ........................
  .........................

  .......................
  ..................
  ......................
  ................

  ขอบคุณล่วงหน้าคะ 
  หมายถึงหา  det  5 × 5  ไม่ใช่หรือครับ  ก็หาเหมือน  det  4 × 4  นั่นแหละครับ  เพียงแต่ว่าหาสองครั้ง  ยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ก็หา  det  หลายครั้ง  


ความคิดเห็นที่ 7

^ ^" (Guest)
14 ธ.ค. 2553 21:59
 1. มีวิธีหา det 3x3
  ที่บรมมะ โค-ตะ-ระ ไวที่สุดไหมอะคับ

  ที่ไม่ใช่ต่ออีก2แถวอะ

  ขอบคุนคับความคิดเห็นที่ 8

sensor4123
14 ธ.ค. 2553 22:08
 1. เดา ครับ  ;}

  ต่อสองแถวนี้สะดวกสุด ไวสุด ผิดพลาดยากสุดแล้วครับ ! 
  (ตามความคิดผมนะ = =)
ความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
18 ก.ย. 2552 21:37
 1.        เท่าที่ผมเคยเรียนมา  การหา  ดีเทอร์มิแนนท์  มิติไม่เกิน  3 × 3  จะสามารถเอา  "หลัก"  มาต่อข้างหลังได้  แต่ถ้ามากกว่า  3 × 3  ขึ้นไป  จะมีวิธีการอีกแบบหนึ่ง  และวิธีการนี้จะใช้ได้กับมิติ  3 × 3  และมิติ  2 × 2  ได้เหมือนกันอีกด้วย  

  ถ้ามี เมตริกซ์ มิติ  2 «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»$#215;«/mo»«/math» 2  คือ  A  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨]¨ open=¨[¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math» 

  ดังนั้น  ดีเทอร์มิแนนท์ ของ  A  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»A«/mi»«/mfenced»«/math»  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«mo»-«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«/math»

  ถ้าให้เมตริกซ์     A  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨]¨ open=¨[¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»13«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
  ใช้กฏต่อไปนี้ สำหรับเมตริกซ์  A  ซึ่งเป็นเมตริกซ์มิติ  3 «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»$#215;«/mo»«/math» 3  คือ
                         «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

  ดังนั้น ดีเทอร์มิแนนท์  A  จะเท่ากับ

              «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»A«/mi»«/mfenced»«/math» =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«mo»-«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«mo»+«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»13«/mn»«/msub»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»   

  หรือ   
              «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»A«/mi»«/mfenced»«/math» =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»13«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«menclose notation=¨right¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/menclose»«/math»  

                   =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»13«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«mo»-«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»13«/mn»«/msub»«mo»-«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«mo»-«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«/math»

    
        
ความคิดเห็นที่ 2

OBBB (Guest)
19 ก.ย. 2552 00:48
 1. แล้วทำไม หลักการนี้ใช้ไม่ได้กับ ที่มันมากกว่า 3x3 ล่ะครับ
ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
23 ก.ย. 2552 07:34
 1. และถ้าเมตริกซ์ มิติ  4 «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»$#215;«/mo»«/math» 4 

               A  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨]¨ open=¨[¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»13«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»14«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»24«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»34«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»41«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»42«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»43«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»44«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»     

  และใช้กฏต่อไปนี้  สำหรับดีเทอร์มิแนนท์ มิติ  4 «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»$#215;«/mo»«/math» 4 
                         «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»-«/mo»«/mtd»«mtd»«mo»+«/mo»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»
        
  ดังนั้น ดีเทอร์มิแนนท์ ของ  A  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»A«/mi»«/mfenced»«/math» =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»13«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»14«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»24«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»34«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»41«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»42«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»43«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»44«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»

                                                =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»a«/mi»«mn»11«/mn»«/msub»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»24«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»34«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»42«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»43«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»44«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»-«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»12«/mn»«/msub»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»24«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»34«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»41«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»43«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»44«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»13«/mn»«/msub»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»24«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»34«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»41«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»42«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»44«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»-«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msub»«mi»a«/mi»«mn»14«/mn»«/msub»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»21«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»22«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»23«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»31«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»32«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»33«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»41«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»42«/mn»«/msub»«/mtd»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mn»43«/mn»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
ความคิดเห็นที่ 4

apinan24@truehisp (Guest)
6 ส.ค. 2553 20:48
 1. ร้าน ภูริช แบรนด์
  รับผลิตเสื้อโปโล เสื้อยืดคอกลม เสื้อแจ็คแก็ต เสื้อช็อบ ผ้ากันเปื้อน หมวก ร่ม ถุงผ้า
  รับงานปัก และสกรีน ทุกชนิด รับทำตั้งแต่ 100 ตัวขึ้นไป
  ราคาเป็นกันเอง เพราะเราผลิตโดยตรง

  สนใจติดต่อคุณ
  คุณ เต้ โทร 083-858-292-4
  คุณ โสภิต โทร 086-526-351-9
  คุณ เอ็ม โทร 086-980-587-5
  E-mail : magical_shirt@live.comความคิดเห็นที่ 5

apinan24@truehisp (Guest)
6 ส.ค. 2553 20:49
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระทวีกิจ
  162/526 ม.3 ต. พิมลราช อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี

  ขายเม็ดพลาสติกเกรด A ตามรหัส และเม็ดพลาสติกเกรด B ทุกชนิด
  PP ดำ PP สีทุกชนิด LDPE ใสเบอร์ 1,2 PS ใสเบอร์ 0,1 ,2 ,3,4,10
  HDPE เบอร์ 15 เกรดฉีดทุกสี LDPE เกรดฉีด สี แดง,เขียว,เหลือง
  PA6 PE+PA6 PC-Fiber PP-Fiber PVCสีขาวและดำ สแคป EVA
  รับซื้อเศษกล่องซีดีโม่ละเอียด รับหลอมเม็ด-เดินเม็ดและรับเป่าชิ้นงานทุกชนิด

  สินค้ามีการรับประกัน ราคาขึ้นลงตามหางเช้งระยอง

  สนใจติดต่อ
  คุณ กิจ โทร 081-839-939-7
  คุณ เต้ โทร 083-858-292-4
  E-mail : apinane24s@hotmail.com
  สำนักงาน 02-920-1056 auto 10 คู่สาย
  Fax 02-920-3501ความคิดเห็นที่ 6

apinan24@truehisp (Guest)
6 ส.ค. 2553 20:49
 1. ชิปปิ้ง และ ฟอร์เวิดเดอร์
  บริษัท แอร์ ซี เฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด
  ตัวแทนออกของ (Shipping)

  รับจัดทำเอกสาร นำเข้าและส่งออก ดำเนินการพิธีการศุลกากร
  เคลียร์พิธีการด้วยระบบ paperless สินค้าขาออกและขาเข้า
  บริการแพคกิ้ง และโกดังสินค้า และบริการ รถหัวลาก
  เรามีความชำนาญในการส่งออกสินค้า ข้าวสาร, ไม้ยูคาลิปตัส
  มันสำปะหลัง, สินค้าเกษตรทุกชนิด และสินค้าทั่วไป

  คุณ กฤศณัฏฐ์ กิจเจริญสาธิต (พล)
  Mobile Phone : 086-3787642 , 081-8261300
  E-mail : krisanat@airseafr.com
  MSN : krisanatasf@hotmail.comความคิดเห็นที่ 9

นานา beeing0012@hotmail.com (Guest)
17 ธ.ค. 2553 17:06
 1. ช่วยหาเมตริกซ์5คูณ5 ให้หน่อยนะคะ.......................
  .......................
  .....................
  ........................
  .........................

  .......................
  ..................
  ......................
  ................

  ขอบคุณล่วงหน้าคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น