ตัวอย่างข้อสอบตรง มอ.

มี 6 ข้อ ใครทำได้ช่วยกันทำเฉลยหน่อย

20 ต.ค. 2552 12:25
3 ความเห็น
13202 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 3 โดย butare

ผมคิดออกอยู่3ข้อคือ
ข้อ2 ตอบ 1.
ข้อ5 ตอบ 1.
ข้อ6 ตอบ 1.
ไม่รู้ถูกไหม
อยากได้เฉลยข้อ 4 ผมคิดได้แต่ค่า a,b แต่หาค่า c ไม่ถูก

วิธีคิด ข้อ2 ให้เอาเมตริกมาคูณกัน จะอยู่ในรูปของ mและ n แล้วหาค่า det ในรูปตัวแปรให้เท่ากับ 6
แทนค่า mและ n ลงไปจัดรูปสมการจะเหลือแค่
(x+3y-2)(as-br)=6
(5-2)(as-br)=6
(as-br)=2

21 ต.ค. 2552 01:09

-->

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น