ตัวอย่างข้อสอบตรง มอ.

มี 6 ข้อ ใครทำได้ช่วยกันทำเฉลยหน่อยความคิดเห็นที่ 3

butare
21 ต.ค. 2552 01:09
 1. ผมคิดออกอยู่3ข้อคือ
  ข้อ2 ตอบ 1.
  ข้อ5 ตอบ 1.
  ข้อ6 ตอบ 1.
  ไม่รู้ถูกไหม
  อยากได้เฉลยข้อ 4 ผมคิดได้แต่ค่า a,b แต่หาค่า c ไม่ถูก

  วิธีคิด ข้อ2 ให้เอาเมตริกมาคูณกัน จะอยู่ในรูปของ mและ n แล้วหาค่า det ในรูปตัวแปรให้เท่ากับ 6
  แทนค่า mและ n ลงไปจัดรูปสมการจะเหลือแค่
  (x+3y-2)(as-br)=6
  (5-2)(as-br)=6
  (as-br)=2


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น