ตัวอย่างข้อสอบตรง มอ.

มี 6 ข้อ ใครทำได้ช่วยกันทำเฉลยหน่อยความคิดเห็นที่ 3

butare
21 ต.ค. 2552 01:09
  1. ผมคิดออกอยู่3ข้อคือข้อ2 ตอบ 1.ข้อ5 ตอบ 1.ข้อ6 ตอบ 1.ไม่รู้ถูกไหมอยากได้เฉลยข้อ 4 ผมคิดได้แต่ค่า a,b แต่หาค่า c ไม่ถูกวิธีคิด ข้อ2 ให้เอาเมตริกมาคูณกัน จะอยู่ในรูปของ mและ n แล้วหาค่า det ในรูปตัวแปรให้เท่ากับ 6แทนค่า mและ n ลงไปจัดรูปสมการจะเหลือแค่ (x+3y-2)(as-br)=6(5-2)(as-br)=6(as-br)=2


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น