แรงเสียดทาน

-ทำไมเวลาวัตถุจะเคลื่อนที่ต้องมีแรงเสียดทาน แล้วใครหรอคะที่เป็นคนบอกว่ามี-แล้วสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคืออะไรหรอคะ


ความคิดเห็นที่ 1


6 ม.ค. 2547 19:02
 1. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ทำไมต้องมีแรงเสียดทาน ถ้าเราลองถามตัวเองว่า ถ้าไม่มีแรงเสียดทานล่ะ มันก็จะรักษาสภาพเดิมใช่มั้ยครับ แรงเสียดทาน มันก็เหมือนแรงอื่นที่มากระทำมัน เช่น พื้นที่ดูเหมือนเรียบ ที่จริงมันก็ไม่เรียบถ้าขยายมันขึ้นมา มันก็เสียพลังงานไปเมื่อเคลื่อนที่บนพื้นนั้น ถ้ามันอยู่นิ่งๆ มันก็จะไม่เสียพลังงานถ้ามันวิ่งไป มันก็จาตกหลุมบ่อเล็กๆ นี่คือแง่มุมนึงแต่ก็ใช่ว่าจะมีแรงเสียดทานแค่ตอนเคลื่อนที่อย่างเดียว ตอนนิ่ง มันก็มีแรงเสียดทาน เราลองดึงโต๊ะไม่ต้องแรงมาก โต๊ะมันยังอยู่เฉยๆ เพราะแรงเสียดทานที่พื้นกระทำกับโต๊ะนั้น ต้านแรงของเราไว้ แต่ถ้าเราไม่ดึง กล่องมันก็อยู่นิ่งอยุ่แล้ว ก็ไม่มีแรงเสียดทาน แรงลัพธ์ก็เป็น0เหมือนกัน ส่วน สปส.ความเสียดทานก้อดูเหมือนเป็นค่าคงที่ ระหว่างคู่ผิวสัมผัส ลองอ่านหนังสือดูก้อได้ มีจลน์ กับสถิต เหมือนที่เคยเห็นสมการ f=มิวN แรงเสียดทานมันแปรผนตรงกับแรงปฏิกิริยาที่พื้นทำ

ความคิดเห็นที่ 2

8 ม.ค. 2547 17:25
 1. แล้วทำไมเวลาเราออกแรงยกของถึงไม่เกิดแรงเสียดทาน จะเกิดก็ต่อเมื่อผลักหรือลากเท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 3

9 ม.ค. 2547 07:51
 1. เคยทำโจทย์ฟิสิกส์ สมัยเรียน ม.4 ยังไม่คิดการมีแรงเสียดทานเลย เช่นการคำนวณเรื่องกฏของนิวตันแบบต่าง ๆ มักตั้งโจทย์โดยใช้ - พื้นราบลื่นไม่มีแรงเสียดทาน - รอกลื่นไม่มีแรงเสียดทาน - เพลาล้อลื่นไม่คิดแรงเสียดทาน - ฯลฯ ก็เห็นว่ากฏนิวตันยังคำนวณกันได้เลย....

ความคิดเห็นที่ 4

9 ม.ค. 2547 21:54
 1. ก็ เวลายก ของมันไม่ได้ติดกับพื้น มันก้ไม่มีแรงจากพื้นสัมผัสทำกับวัตถุ อย่างไรก็ดี มันก็ยังมีอากาศที่ต้านอยู่ดีที่เราเรียนกันมักจะไม่คิด

ความคิดเห็นที่ 5

10 ม.ค. 2547 09:34
 1. คงไม่มีใครบอกครับ แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์รับรู้กันมาช้านานแล้วครับ... ซึ่งผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานเป็นคนแรก ๆ เท่าที่มีบันทึกไว้ก็คือ Leonardo Da Vinci (1452-1519)

ความคิดเห็นที่ 6

10 ม.ค. 2547 21:12
 1. ลองคิดดูสิว่าถ้าโลกนี้ไม่มีแรงเสียดทานจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง (เหมือนในอวกาศที่ไม่มีแรงเสียดทานอะครับ)

ความคิดเห็นที่ 7

นิรันดร์
14 ม.ค. 2547 13:36
 1. นิยามของแรงเสียดทาน มันคือแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัส แต่ไม่ใช่สมัผัสปุ๊บมีแรงเสียดทานปั๊บนะครับ มันจะต้องมีแรงกดระหว่างผิวสัมผัสและผิวสัมผัสกำลังเลื่อนหรือพยายามเลื่อนออกจากกันในแนวที่ขนานกับผิว ส่วนที่ถามว่าใครเป็นคนเจอ คงหาคนตอบยาก เดี๋ยวก็จะมีคนถามอีกว่า ใครเป็นคนพบแรงดึงเชือก หรือแรงกดตั้งฉากผิว ฯลฯ กันอีก ส่วนสัมประสิทธิของแรงเสียดทานคือ อัตราส่วนของแรงเสียดทานจลน์หรือแรงเสียดทานสถิตสูงสุดต่อแรงที่กดตั้งฉากกับผิว ขึ้นกับว่าจะหาสัมประสิทธิแรงเสียดทานชนิดใดครับ

ความคิดเห็นที่ 8

นิรันดร์
14 ม.ค. 2547 13:39
 1. ส่วนสาเหตุที่ต้องมีแรงเสียดทานก็คือ ผิวสัมผัสที่เราดูว่าเรียบ ๆ ดีนี่ เมื่อขยายให้เห็นมันใหญ่ขึ้น ก็จะพบกับความขรุขระ พื้นผิวที่สัมผัสกันก็จะเกี่ยว ๆ กันอยู่ เวลาเลื่อนออกจากกันก็ต้องเอาชนะแรงที่มันเกี่ยว ๆ เกาะ ๆ กันนี้แหละให้ได้

ความคิดเห็นที่ 9

14 ม.ค. 2547 16:17
 1. ท่าน Wooddy ครับ ... เคย ได้ยินมาว่าแรงเสียดทาน เป็น แรงไฟ้าสถิตย์ ... ไม่ทราบว่า เท็จ จริง ประการ ใด ขอ ความกรุณา ไขคำตอบเพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ สาธารณะ ชน ด้วย .... ขอรับกระผม ขอ ขอบพระคุณอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 10

15 ม.ค. 2547 10:12
 1. แรงพื้นฐานในธรรมชาติเท่าที่รู้ตอนนี้มี 4 ชนิด คือ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์อย่างแรง และแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน สองแรงหลังเป็นแรงในระดับนิวเคลียร์ซึ่่งมีช่วงระยะกระทำสั้นมาก แรงเสียดทานเป็นปรากฏการณ์ในระดับมหภาคที่ปรากฏให้รู้ได้ในชีวิตประจำวัน คำตอบน่าจะเป็นอะไร?

ความคิดเห็นที่ 11

นิรันดร์
15 ม.ค. 2547 11:23
 1. สรรพสิ่งที่เป็นวัตถุ ต่างก็ประกอบด้วยอะตอม ส่วนประกอบของอะตอมก็มีแก่นที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก และห้อมล้อมห่าง ๆ ด้วยอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ วัตถุชิ้นหนึ่งประกอบด้วยอะตอมนับล้านๆๆๆ อะตอมอัดแน่นอยู่ด้วยกันและยึดกันไว้ด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างแก่นอะตอมและอิเล็กตรอน ที่ว่าแรงไฟฟ้านั้นใช่ แต่ไม่ใช่แรงไฟฟ้าสถิตเสียทั้งหมด เพราะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการเคลื่อนไหวที่อยู่ภายในอะตอมด้วย จึงควรเรียกว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าจึงน่าจะถูกต้องมากกว่าครับ

ความคิดเห็นที่ 12

15 ม.ค. 2547 17:21
 1. คำตอบที่ 7 ดูจะกำปั้นทุบดินไปหน่อยนะครับ จากสมการ f=(สปส)*n : เอาค่า คูญกลับไปหาร) ซึ่ง ถ้าอยากจะคำนวณแรงเสียดทาน ของวัตถุ แบบนี้ก็ไม่ต้องมานั่งหาค่า สปส. ซิครับ ก็รู้คำตอบตั้งแต่ตอนตั้งหารสัดส่วนแล้วซิครับ

ความคิดเห็นที่ 13

นิรันดร์
15 ม.ค. 2547 17:35
 1. ถูกต้องแล้วครับ วิชาฟิสิกส์ก็เป็นวิชากำปั้นทุบดินอยู่แล้ว วิชาฟิสิกส์ไม่ใช่วิชาแทนค่าสูตร คิดเลขแล้วตอบ แต่เป็นวิชาธรรมชาติศึกษา ถึงแม้ไม่มีใครนิยามค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน แรงเสียดทานก็มีอยู่ตามธรรมชาติ แล้วก็มีบางคนเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลา่ว่า ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานเป็นค่าคงที่ เมื่อไรอยากได้แรงเสียดทานก็เอาแรงตั้งฉากพื้นไปคูณ ซึี่งทำไปเถอะ กี่ครั้งกี่หน ค่าที่ได้ก็ไม่เคยเท่าเดิม แล้วก็โทษเครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิความเสียดทาน เป็นค่าที่เปลี่ยนไปมาตลอดเวลา รอบ ๆ ค่าคงที่โดยประมาณค่าหนึ่ง สังเกตว่า ค่าคงที่อื่น ๆ จะมีความแม่นยำหลายหลักทศนิยม เช่น e = 1.60217733x10-19 C แต่ค่าสัมประสิทธิความเสียดทาน จะบอกเลขหลักเดียวเช่น 0.8 หมายความว่า มันอาจเป็น 0.7 หรือ 0.8 หรือ 0.9 ก็ได้ หรือ มี error มากว่านี้ก็ได้ ก็ขอยืนยันว่าไม่ได้เกินไปหรอกครับ แต่จงใจให้กำปั้นมันโดนดิน ไม่มีทางพลาดได้แน่ ผมสอนฟิสิกส์เรื่องแรงเสียดทานมากว่า 30 ปีแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 14

15 ม.ค. 2547 18:22
 1. ผมไม่ได้ว่าผิดนะครับ ... แต่นิยามดังกล่าว น่าจะ solve ต่อไปให้มองเห็นภาพกว่านี้ได้นะครับ เพราะในความจริง เราจะคำนวณหาค่าสปส.ความเสียดทานของวัตถุนี้ เพื่อจะเอาไปหาค่าผลลัพธ์ของ f แต่ถ้ารู้ f แล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับไปหาสปส.เพื่อกลับมาหา f

ความคิดเห็นที่ 15

15 ม.ค. 2547 22:00
 1. เอา เอา เข้าไป ... ถูกต้องแล้วครับ วิชาฟิสิกส์ก็เป็นวิชากำปั้นทุบดินอยู่แล้ว วิชาฟิสิกส์ไม่ใช่วิชาแทนค่าสูตร คิดเลขแล้วตอบ แต่เป็นวิชาธรรมชาติศึกษา ก็ขอยืนยันว่าไม่ได้เกินไปหรอกครับ แต่จงใจให้กำปั้นมันโดนดิน ไม่มีทางพลาดได้แน่ ผมสอนฟิสิกส์เรื่องแรงเสียดทานมากว่า 30 ปีแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 16

16 ม.ค. 2547 07:57
 1. หึหึหึหึหึหึหึหึหึหึ

ความคิดเห็นที่ 17

16 ม.ค. 2547 08:36
 1. - คือค่าสปส.ความเสียดทานนี่เป็นหลักการคิดแบบ Relative (ไม่มีหน่วย) ผลลัพธ์เป็นเลขทศนิยมของค่านี้ ก็ไม่จำเป็นต้องเกิน .4 หลัก อยู่แล้วครับผม - ในทางการกำหนดค่า สปส.นี้ ก็จะทำการทดลองกับวัสดุ ที่เลือกเป็น Sample และทำการวัดหลาย ๆ ครั้ง แล้วเฉลี่ย เป็นค่าเดียว เพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละคู่วัสดุ เพื่อใช้คำนวณจริงกับงานระดับ large scale . *ผมไม่ได้ว่าผิดนะครับ โปรดเข้าใจ เพียงแต่ผมเห็นว่าสปส.นี้มีคำจำกัดความ ซึ่งมาจากการทดลองความสมพันธ์ระหว่างแรงกดกับแรงดึง หรืออาจจะ Solve ต่อไปให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง มวล/มวล ก็ได้ถ้าเราไม่มีเครื่องวัดแรง.

ความคิดเห็นที่ 18

16 ม.ค. 2547 19:47
 1. ตกลงแล้ว ถ้าเราออกแรง แล้ววัตถุยังไม่เคลื่อนที่ จะมีแรงเสียดทานเกิดมั้ยคะ แล้ว สปส จะคิดได้ต้องเอาแรงเสียดทานสถิตสูงสุดหรือจลล์ มาหารกันแรงกดในแนวตั้งฉากหรอคะ

ความคิดเห็นที่ 19

16 ม.ค. 2547 19:50
 1. จากความคิดที่7นะคะนิยามของแรงเสียดทาน มันคือแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัส แต่ไม่ใช่สมัผัสปุ๊บมีแรงเสียดทานปั๊บนะครับ มันจะต้องมีแรงกดระหว่างผิวสัมผัสและผิวสัมผัสกำลังเลื่อนหรือพยายามเลื่อนออกจากกันในแนวที่ขนานกับผิว หมายความว่าอะไรหรอคะ ที่ว่าสัมผัสปุ๊บมีแรงเสียดทานปั๊บนะ ยังไม่ค่อยเข้าใจคะ

ความคิดเห็นที่ 20

17 ม.ค. 2547 08:49
 1. ตอบความเห็นที่ 18 - ข้อ 1 ถ้าเราออกแรงลากหรือดึงวัตถุโดยที่วัตถุนั้นยังไม่เคลื่อนที่ นั่นคือมีแรงเสียดทานต้านแรงที่เราลากหรือดึงวัตถุนั้นอยู่ ก็คือได้เกิดแรงเสียดทานขึ้นแล้วครับ เราเรียกว่า "แรงเสียดทานสถิตย์" - ข้อ 2 จากข้อความที่คุณอ่าน ก็นำไปคำนวณค่าแรงเสียดทานได้ไม่ผิดหรอกครับ *แต่ในชีวิตจริงแม้ในโจทย์ฟิสิกส์ ถ้าเราอยากทราบค่าสปส.นี้ เราจะต้องมานั่งวัดค่าแรงกดในแนวตั้งฉาก กับวัดค่าแรงเสียดทานนี้เสียก่อนจึงจะคำนวณได้ตามที่กล่าว ซึ่งถ้าของชิ้นใหญ่ ๆ ระดับรถยนต์ เครื่องบิน เรือ จะมีเครื่องมือใดมาวัดค่าแรงกดกับแรงเสียดทานของมันได้ไหม ?.... คุณลองไปคิดดูนะครับ ว่าทำกันอย่างไร ?

ความคิดเห็นที่ 21

17 ม.ค. 2547 18:58
 1. แล้วค่ามิวคือแรงเสียดทานสถิต หรือสถิตสูงสุด หรือจลน์หรอคะ

ความคิดเห็นที่ 22

17 ม.ค. 2547 22:28
 1. #20 ... ผม ว่า จาหลงประเด็น นะครับสำหรับ ยาน ที่ เป็น ล้อเลื่อน อย่างเกวียน จักรยาน มอไซ รถยนต์ .... น่า .... ... แรงเสียดทาน มันมีอยู่ ที่ สอง จุด คือ 1) ที่ระหว่างพื้นถนน กับล้อ ... (หาก ไม่มีแรงนี้ รถจะวิ่ง ไม่ได้เลย ล้ออาจะหมุน ฟรี เมื่อ ออกแรงขับเคลื่อน... โดยผ่านเฟืองขับล้อ .... และอาจ ไถลไป โดยไม่ล้อไม่หมุน เรียกว่า ล้อตาย หาก เหยีบเบรค ) .... 2) แรงเสียดทาน ระหว่าง เพลาแกนล้อกับ เสื้อดุมล้อ ... สิ่งที่พยามทำให้รถหยุดวิ่ง(โดยปลดเกียร์ว่าง ลดคันเร่ง ไม่แตะเบรค) คือ ทอร์คของแรงเสียดทานรอบแกนหมุน นี้เอง จะลด การเสียดทาน ได้โดยการติดลูกปืนล้อ .... สำหรับการ เบรค ทังระบบ ดรัมเบรค และดิส เบรค .. เป็นการเพิ่มทอร์ค ในทิศตรงกันข้าม กับการหมุนของล้อทำให้ อัตราการหมุนลดลง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ทอร์คของแรงเสียดทาน ที่จาน/ดิสค์ เบรค กับ ทอร์คของแรงเสียดทาน ระหว่างผิว ถนนกับหน้ายาง จะต้องสอดคล้องกัน จึงจะสามารถ ชลอ/หยุด รถได้โดยไม่ส่าย ตุปัด ตุเป๋ ..... หากจะเรียนรู้ ลึก ต่อ ไป ถึง การทำงาน ระบบ ABS ก็ จะได้ แง่คิด ในความงาม ของ Design และ จินตนาการของ มนุษย์ .....

ความคิดเห็นที่ 23

19 ม.ค. 2547 22:50
 1. ถาม จริง ๆ ... ตอบ มั่ว ๆ .... ถามอย่าง ตอบ ไปเรื่อย เปื่อย ไม่ เบื่อ บ้าง หรือ ?

ความคิดเห็นที่ 24

นิรันดร์
20 ม.ค. 2547 12:39
 1. จากคำถามของคุณ "9*9" จาก ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 "แล้วค่ามิวคือแรงเสียดทานสถิต หรือสถิตสูงสุด หรือจลน์หรือคะ" ตอบว่า ค่า "มิว" ไม่ใช่แรง..." แต่เป็นค่าสัมประสิทธิ์" ค่า "มิว" เป็น "ตัวเลขที่ไม่มีหน่วย" ค่า "มิว" ที่แทนสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมี 3 ประเภท 1. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต แทนด้วยตัว μs 2. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ แทนด้วยตัว μk 3. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานกลิ้ง แทนด้วยตัว μr N แทน แรงตั้งฉากพื้นที่เกิดระหว่างผิวสัมผัส MsN จะมีค่า "มากกว่าหรือเท่ากับ" แรงเสียดทานสถิต" μkN จะมีค่า "เท่ากับ" แรงเสียดทานจลน์" μrN จะมีค่า "เท่ากับ" แรงเสียดทานกลิ้ง" สังเกตว่า μsN อาจจะไม่เท่ากับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจริง ก็ได้นะครับ


ความคิดเห็นที่ 25

นิรันดร์
20 ม.ค. 2547 12:43
 1. คุณ :) ตอบในความคิดเห็นที่ 15 ได้เหมือนกับเป็นลูกศิษย์ผมตอบการบ้านเลย เท่าที่ผมมีก็มากเกินพออยู่แล้วนะครับ พวก copy&paste นี่ คุณรบพิเศษ ขำอะไรหรือครับ

ความคิดเห็นที่ 26

22 ม.ค. 2547 14:32
 1. #22 เข้าใจอะไรผิดที่ #20 ตอบหรือเปล่า จากตำถามที่ 18 อ่านดูให้ดี ได้ตอบไว้ และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนที่#22 กล่าวมามันเป็น common sense เรารู้ ๆ กันอยู่แล้ว แล้วจะอธิบายอ้อมโลกไปไหนครับ...

ความคิดเห็นที่ 27

22 ม.ค. 2547 18:56
 1. ขอแบบสรุปๆกันดีกว่า ยิ่งอ่านก็ยิ่งงง ตกลงแล้งค่ามิวเราคิดได้2อย่างคือเอาแรงเสียดทานสถิตสูงสุดหรือแรงเสียดทานจลน์ หารกันแรงกดในแนวตั้งฉาก

ความคิดเห็นที่ 28

22 ม.ค. 2547 20:17
 1. ผมคิดว่า ถ้าพูดถึงการทดลอง เราก็คงทำการทดลองได้แค่ระดับหนึ่งๆ แล้วก็ สรุปไปครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งมันก็ไม่รู้วันจริงรึเปล่า ใครจะไปรู้ว่าการทดลองในส่วนที่ เราทำไม่ได้ มันจะยังเป็นเหมือนที่เราคิดรึเปล่า ถ้าสิ่งที่เราคิดเอามาจากการทดลองในระดับหนึ่งเท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 29

นิรันดร์
23 ม.ค. 2547 10:20
 1. ค่ามิวมีหลายอย่าง คุณ 12 วันก็ต้องหาหลายแบบครับ ถ้าหาแบบเดียว มันจะตรงกับค่ามิวหลายแบบไม่ได้ครบครับ

ความคิดเห็นที่ 30

23 ม.ค. 2547 18:28
 1. แล้วทำไมเค้า ไม่ใช่แรงเสียดทานสถิต หาค่ามิวล่ะคะ ใช้แต่แรงเสียดทานสถิตสูงสุด

ความคิดเห็นที่ 31

30 ม.ค. 2547 20:17
 1. แรงเสียดทาน มีประโยชน์อย่างไรบ้าง แล้วทำไมเวลาเราขี่จักรยาน แรงเสียดทานถึงไม่คงที่

ความคิดเห็นที่ 32

นิรันดร์
2 ก.พ. 2547 17:54
 1. ตอบ คหพต 30 เพราะแรงเสียดทานสถิตมีค่าแปรมากเท่าไรก็ได้ ขอบเขตของมันคือค่าสูงสุด ตอบ คหพต 31 มากมายเช่น ทำให้จักรยานแล่นได้ ทำให้หยุดได้ด้วย เพราะมันมีค่าแปรได้เท่าไรก็ได้(ไม่เกินค่าสูงสุด)จนกว่าจะเริ่มไถล มันจึงจะมีค่าสูงสุด

ความคิดเห็นที่ 33

3 ก.พ. 2547 10:18
 1. http://www.angelfire.com/falcon/practical_x_2/Subject/Physics/Q15/Q15.html

ความคิดเห็นที่ 34

7 ธ.ค. 2547 17:48
 1. มีเนื้อหาอีกไหม ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 35

7 ธ.ค. 2547 18:14
 1. อยากได้เนื้อหาแต่ที่เป็นเรื่อง แรงเสียดทานต่าง ๆ

ความคิดเห็นที่ 36

โนวา
7 ธ.ค. 2547 20:13
 1. ความเห็นที่ 6 ปกติ ในอวกาศมีแรงเสียดทานด้วยหรือคะ มันคือแรงอะไรกันคะ มาจากไหน (หรือเราตีความผิดไปเอง?)

ความคิดเห็นที่ 45

23 ธ.ค. 2547 11:24
 1. แรงเสียดทานเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แรงเสียดทาน (Frictional Force) แรงเสียดทาน คือ แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุซึ่งพยายามต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เราสามารถแบ่งแรงเสียดทาน ออกได้เป็น 2 แบบดังนี้ 1. แรงเสียดทานสถิต (Static Friction ; fs) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในสภาวะที่วัตถุได้รับแรงกระทำแล้วหยุดนิ่งจนถึงวัตถุที่ หยุดนิ่งเตรียมที่จะเคลื่อนที่ นั่นคือ - ถ้า F < fs หรือ&nnbsp; F < &micro;sN แรงเสียดทานขณะนั้น f = F วัตถุจะหยุดนิ่ง - ถ้า F = fs หรืือ F = &micro;sN แรงเสียดทานขณะนั้น f = &micro;sN วัตถุหยุดนิ่งเตรียมที่จะเคลื่อนที่ เมื่อ F = แรงที่ใช้ (นิวตัน ; N ) fs = แรงเสียดทานสถิต &micro;s = สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต N = แรงปฏิกิริยาแนวตั้งฉากกับแรงเสียดทาน 2. แรงเสียดทานจลน์ (Kinetic friction ; fk ) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในสภาวะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ นั่นคือ -F > &micro;sN แรงเสียดทานขณะนั้น f = &micro;kN วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เมื่อ &micro;kN = สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ สรุปได้ว่า f = &micro;N เมื่อ f = แรงเสียดทาน &micro; = สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส N = แรงที่กระทำตั้งฉากกับผิวสัมผัส คุณสมบัติของแรงเสียดทาน 1. แรงเสียดทานจะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ และมีทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ 2. แรงเสียดทานจะไม่ขึ้นกับขนาด หรือ พื้นที่สัมผัสระหว่างวัตถุกับพื้น 3. แรงเสียดทานขึ้นอยู่กับชนิดของผิวสัมผัส โดยที่ผิวหยาบ หรือ ผิวขรุขระ จะมีแรงเสียดทานมากกว่าผิวลื่น 4. แรงเสียดทานขณะเริ่มต้น จะมากกว่าแรงเสียดทานระหว่างเคลื่อนที่ 5. แรงเสียดทานจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุที่กดพื้น หรือแรงตอบโต้จากพื้น แรงเสียดทานเป็นสิ่งที่คอยต่อต้านการเคลื่อนที่ เราสามารถลดแรงเสียดทานให้น้อยลงได้โดย 1. ใช้ล้อ หรือ ตลับลูกปืน 2. เลือกใช้ผิวสัมผัสที่ลื่น หรือขรุขระน้อย 3. ใช้น้ำมันหล่อลื่น โดยน้ำมันหล่อลื่นจะทำให้เกิดแผ่นฟิล์มบางๆ ระหว่างผิวหน้าสัมผัส จึงช่วยลดแรงเสียดทานได้ G'luck for ur exams ....

ความคิดเห็นที่ 46

4 ม.ค. 2548 18:19
 1. แรงเสียดทานมีกี่ประเภท

ความคิดเห็นที่ 47

4 ม.ค. 2548 18:22
 1. แรงเสียดทานสำคัญต่อชีวติมนุษย์อย่างไร

ความคิดเห็นที่ 52

14 ม.ค. 2548 15:13
 1. นั่นซิครับ แล้วในตำราที่ใช้เรียนใช้สอนน่าจะเขียนให้ชัดๆไปเลยนะ

ความคิดเห็นที่ 53

17 ม.ค. 2548 20:00
 1. แรงเสียดทานมี 2 ประเภท

ความคิดเห็นที่ 54

โก๋แก่
17 ม.ค. 2548 23:10
 1. ดีกว่าแรงเสียดสีมากเลยละ

ความคิดเห็นที่ 55

18 ม.ค. 2548 19:34
 1. การวิเคราะห์แรงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆในวิชากลศาสตร์ เพราะขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหากลศาสตร์คือต้องดูว่าระบบ(วัตถุ)ที่เราสนใจถูกแรงอะไรบ้างกระทำ จากนั้นจึงค่อยใช้กฎการเคลื่อนที่ ดังนั้นถ้าวิเคราะห์แรงผิดก็เท่ากับเริ่มต้นผิด แรงที่พบบ่อยๆแรงหนึ่งคือแรงที่พื้นผิวหรือผนังกระทำต่อวัตถุ ตัวอย่างเช่นแรงที่พื้นกระทำต่อเท้า แรงที่พื้นเอียงกระทำต่อกล่องซึ่งวางบนพื้นเอียง เป็นต้น แรงที่พื้นผิวกระทำต่อวัตถุไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวทิศที่ตั้งฉาก หรือแนวทิศที่ขนานกับผิว แต่เป็นการสะดวกถ้าจะแยกแรงนี้ออกเป็นสองแนวที่ตั้งฉากกัน แนวหนึ่งมีทิศตั้งฉากกับผิว(เรียกว่าแรงตั้งฉาก มักใช้สัญลักษณ์ N) อีกแนวหนึ่งอยู่ในแนวขนานกับพื้นเอียง เรียกว่าแรงเสียดทาน f แรงเสียดทานแบ่งเป็น 2 ชนิด (ไม่นับแรงเสียดทานกลิ้ง) ขึ้นอยู่กับว่าผิวของพื้นและผิวของวัตถุบริเวณที่แตะกันมีความเร็วสัมพัทธ์กันหรือไม่ 1) ถ้ามีความเร็วสัมพัทธ์กัน (คือมีการไถล) แรงเสียดทานเป็นแรงเสียดทานจลน์ fk มีขนาดเป็น fk = uk N โดยทิศของแรงมีทิศต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ 2) ถ้าไม่มีความเร็วสัมพัทธ์กัน (คือไม่ไถล) แรงเสียดทานเป็นแรงเสียดทานสถิต fs มีขนาดเป็น fs = us N จะเห็นว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ ก็คือขนาดของแรงเสียดทานสถิตมีค่าได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึง us N นอกจากนั้นทิศของแรงเสียดทานสถิตก็ยังมีความซับซ้อนกว่าทิศของแรงเสียดทานจลน์ คือไม่จำเป็นต้องอยู่ในทิศที่ต้านการเคลื่อนที่ โดยเฉพาะการกลิ้งโดยไม่ไถลทิศยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นเมื่อใดที่มีแรงเสียดทานสถิตมาเกี่ยวข้องควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น

ความคิดเห็นที่ 56

22 ม.ค. 2548 09:27
 1. รถยนต์ขณะวิ่งไปข้างหน้า มีแรงเสียดทานไปทางใหนครับ

ความคิดเห็นที่ 57

25 ม.ค. 2548 18:44
 1. โทษของแรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กมีอะไรบ้างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 59

27 ม.ค. 2548 12:55
 1. ครับใช่ คนที่คุณเรียกว่าโย่งเย่งนั่นแหละ ช่วงนี้จังหวัดที่ผมอยู่เหตุการณ์ไม่ปกติ ออกไปไหนไม่ค่อยได้ ผมจึงคลายเครียดด้วยการร่วมแสดงความคิดเห็นในเว็บนี้

ความคิดเห็นที่ 61

1 ก.พ. 2548 19:58
 1. แรงเสียดทานคือ แรงที่กระทำต่อวัตถุในขณะที่วัตถกำลังเคลื่อนที่แล้วทำให้วัตถุมีค่าแ รงลดลง

ความคิดเห็นที่ 63

16 ก.พ. 2548 14:41
 1. ขอบคุณอาจารย์นิรันดร์และอาจารย์ธีระพันธุ์ มากค่ะ ดิฉันต้องทำหลักสูตรการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ม 1 - 3 ซึ่งมันเป็นคำศัพท์เฉพาะวิชาและยาก เข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเวบนี้แล้วได้ความรู้ขึ้นเยอะค่ะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ชุลีพร * - *

ความคิดเห็นที่ 64

16 ก.พ. 2548 15:43
 1. อ.ธีรพันธุ์ นี่ใช่อาจารย์ที่สอน mechanic 1รึปล่าวค่ะ แหม หนูชอบท่าทิศโคริโอลิส ของอาจารย์มากเลยค่ะ มันทำให้หนูรอดพ้น E มาได้อย่างหวุดหวิด นี่ถ้าหนูไม่เอาลูกบอลยางเสียบกับไส้ปากกา ไปเป็นอุปกรณ์เสริมในการชี้ทิศของแรงนี้ เข้าห้องสอบด้วย หนูคงนึกภาพไม่ออก แล้วก็ติด อี ไปแล้วค่ะ อยากเก่งเหมือนอาจารย์จังเลยค่ะ หนูว่าฟิสิกส์มีอะไรอีกมากมายที่หนูยังไม่รู้ เรียนเท่าไหร่ก็เรียนไม่จบหรอกค่ะ หนูคงต้องอาศัยเรียนมันทั้งชีวิต

ความคิดเห็นที่ 65

28 ก.พ. 2548 11:20
 1. สวัสดีคะ ขอบคุณมากคะที่ทำให้หนูรู้จักแรงเสียดทาน ทำให้ได้ความรู้มากขึ้นและครั้งหน้าจะมาเข้าเว็บนี้อีก จาก น้องกุ้ง บางแพ

ความคิดเห็นที่ 72

28 ก.พ. 2548 18:08
 1. แรงเสียดทานสรุปได้ว่าอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 73

2 มี.ค. 2548 08:50
 1. แรงเสียดทานเป็นอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 74

5 มี.ค. 2548 21:09
 1. อยากทราบความหมายของแรงเสียดทานจังเลย ช่วยตอบกลับมาด้วยนะ ( คนเท่ )

ความคิดเห็นที่ 75

6 มี.ค. 2548 11:50
 1. ความเสียดทานสถิต และแรงเสียดทานสถิตสูงสุดต่างกันอย่างไรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 79

PhysicsProfesser
6 มี.ค. 2548 12:35
 1. ขอตอบคำถามากความคิดเห็นที่ 75-78 ความเสียดทานสถิต และแรงเสียดทานสถิตสูงสุดต่างกันอย่างไร ความเสียดทานสถิต คือ ความเสียดทานค่าหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสกับวัตถุ แต่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ เช่น เมื่อเราออกแรงลากวัตถุที่มีมวลค่าหนึ่ง วัตถุซึ่งสมดุลต่อการเลื่อนที่ จะมีแรง mg (แรงเนื่องจากมวล*ความแร่งภายใต้แรงโน้มถ่วง) กระทำในทิศดิ่งลง และจะมีแรง N (แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก) กระทำในทิศพุ่งขึ้น จึงทำให้วัตถุสมดุลในแนวดิ่ง (แนวแกน Y) เมื่อเราออกแรงลากก็จะเกิดแรงเสียดทานขึ้นมาต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่แรงเสียดทานนั้นยังมีขนาดมากกว่าแรงลาก (นำมาลบกันตามวิธีเว็กเตอร์) ตังนั้นวัตถุจึงยังไม่เคลื่อนที่ ใรทางฟิสิกส์จึงเรียนแรงเสียดทานนี้ว่าแรงเสียดทานสถิต ส่วนแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนั้น ถ้ายกตัวอย่างในกรณีเดียวกัน แรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราออกแรงลากวัตถุจนทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ (ขอย้ำนะครับว่าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่) เมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นั่นหมายความว่า แรงลาก (F) สามารถเอาชนะแรงเสียดทานได้ (f) หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิสิกส์ หรือมีข้อสงใสแล้วต้องการทราบคำตอบ สามารถส่งคำถามมาได้นะครับ ที่ professor_info@hotmail.com แล้วจะพยายามตอบทุกข้อสงใสให้ท่านครับ Physicsprofessor

ความคิดเห็นที่ 80

7 มี.ค. 2548 10:23
 1. เห็นแสดงความคิดเห็นกันได้ดุเดือดดี ผมเลยอยากเสนออีกประเด็นนึงไว้นะครับ ถ้าผู้ที่เคยเรียน Fluid Mechanics น่าจะเคยได้เรียนเกี่ยวกับพวก Newtonian Fluid นะครับ ที่ T=u*(dv/dy) เมื่อ u คือ ส.ป.ส. เสียดทาน และ T คือ shear stress และ จะเห็นได้ว่า u ในที่นี้ ไม่จำเป็นต้อง constant นะครับ และ u ยังขึ้นกับ Temperature อีกด้วย

ความคิดเห็นที่ 81

8 มี.ค. 2548 07:57
 1. ประโยชน์ของแรงเสียดทานมีอะไรบ้างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 82

PhysicsProfesser
8 มี.ค. 2548 11:34
 1. ตอบความเห็นที่ 81 ครับ แรงเสียดทานมีประโยชน์หลายประการ ยกตัวอย่างง่ายๆ ประการแรก หากรถยนต์ไม่มีแรงเสียดทานระหว่าพื้นผิวถนนกับผิวยางล้อรถ ล้อรถก็จะหมุนฟรี ทำให้รถไม่เคลื่อนที่ ในการเดินของมนุษย์ ถ้าเราไม่มีแรงเสียดทานระหว่าพื้นผิวถนนกับพื้นผิวรองเท้า เราก็จะลื่นล้ม การเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออะไรก็ตามที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและมีผิวสัมผัส ย่อมมีแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอครับ แม้แต่การแสดงมอเตอร์ไซด์ไต่ถัง ก็ยังมีแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีแรงเสียดทานรถก็คงจะไหลตกลงมา เพียงแต่แรงเสียดทานนั้น ในเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม เป็นแรงเนื่องจากความเร่งเข้าศูนย์กลางเท่านั้นเอง ส่วนโทษของแรงเสียดทานก็มีนะครับ เช่น ในเครื่องจักร เครื่องกลต่างๆ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ เราจึงต้องหาวิธีลดแรงเสียดทานโดยการใช้สารหล่อลื่น เช่น นำมันหล่อลื่น หรือจาระบี ครับ

ความคิดเห็นที่ 87

19 ส.ค. 2548 18:52
 1. ประโยชน์ของการเพิ่มแรงเสียดทานมีอะไรบ้างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 88

22 ส.ค. 2548 16:18
 1. สงกะสัยคนชื่อเสียดจะอิ่ม เพราะเสียดทานตลอดเลย

ความคิดเห็นที่ 91

29 ส.ค. 2548 19:21
 1. โทษของแรงเสียดทานคืออะไร

ความคิดเห็นที่ 92

30 ส.ค. 2548 21:51
 1. แรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ.. แรงเสียดทานมีค่าเท่ากับแรงกระทำ .......-*-...แรงกริยา=แรงปฎิกริยา N คือน้ำหนักของวัตถุหน่วยเปนนิวตัน< Kg x 9.8 = N > F คือแรง M คือสัมประสิดความเสียดทานระหว่างแรงกับวัตถุ รึป่าวน้า การหา F นำ M x N หา N เอา F ส่วนด้วย M หา M เอา Fส่วนด้วย N ...................... งงเล็กน้อย ????????????????????????

ความคิดเห็นที่ 94

31 ส.ค. 2548 20:23
 1. ประโยชน์และโทษของแรงเสียดทานนะค่ะมีอะไรบ้างและขอให้ยกตัวอย่างมาด้วย (ขอบคุณค่ะ )

ความคิดเห็นที่ 95

1 ก.ย. 2548 12:15
 1. ขอติง อ.นิรันดร์ ในความคิดเห็นที่48 ที่บอกว่าความคิดเห็นที่45 เป็น miss concept ที่ว่าแรงเสียดทานมีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่เสมอ อ.นิรันดร์บอกว่าใช่แต่ไม่ทั้งหมด อาจารย์น่าจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนว่ากรณีไหนที่แรงเสีนดทานมีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่บ้าง ผมยังเชื่อว่าแรงเสียดทานมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอ กรณีการเดินแรงเสียดทานมีทิศไปด้านหน้าตามทิศที่เราเดินแต่อย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราที่สัมผัสพื้นจะออกแรงหรือเคลื่อนตัวไปด้านหลังแรงเสียดทานจึงมีทิศไปด้านหน้าแต่วัตถุคือฝ่าเท้าเราก็เคลื่อนตัวไปด้านหลัง ซึ่งแรงเสียดทานยังตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุอยู่

ความคิดเห็นที่ 96

4 ก.ย. 2548 12:32
 1. เก่งมากเลยสำหรับคนที่ เเชความคิด

ความคิดเห็นที่ 98

8 ก.ย. 2548 16:11
 1. 1รงเสียดทานระหว่างวัตถุหนึ่งบนผิวสัมผัสของวัตถุอีกชนิดหนึ่ง จะเท่ากันหรือไม่ ……….. 2ณะมีแรงกระทำกับวัตถุที่วางบนพื้นราบ วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ แรงเสียดทานมีเท่าใด ………… 3 ขณะวางวัตถุบนพื้นเอียง วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ แรงเสียดทานมีค่าเท่าใด ………………………. 4ขณะมีแรงกระทำดันวัตถุที่วางบนพื้นเอียง วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ขึ้น แรงเสียดทานมีค่าเท่าใด

ความคิดเห็นที่ 102

14 ก.ย. 2548 09:27
 1. แรงเสียดทานมีอยู่ 2 ชนิด 1 เรงเสียดทานสถิต 2. แรงเสียดทานจลน์ แรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก ถ้าเกิดไม่มีแรงเสียดทาน ในโลกนี้อาจเกิดหายนะได้คงรู้นะว่าเพราะอะไร เพราะฉะนั้นคนเราจึงสมควรที่จะศึกษาเรื่องแรงเสียดทานเอาไว้ ซึ่งอยู่ในวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยความปรารถนาดีจากเด็ก ม.4

ความคิดเห็นที่ 103

14 ก.ย. 2548 10:11
 1. ได้รู้เรื่องแรงเสียดทานมากขึ้นขอบคุณอ.นิรันดร์และก็จารโย่งด้วยคับ

ความคิดเห็นที่ 107

18 ก.ย. 2548 21:07
 1. ขอบใจทุกๆคน

ความคิดเห็นที่ 109

20 ก.ย. 2548 12:23

ความคิดเห็นที่ 110

20 ก.ย. 2548 12:33
 1. ชอบมากๆๆๆเลย วิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 113

4 ต.ค. 2548 17:29
 1. ประโยชน์ของแรงโน้มถ่วง

ความคิดเห็นที่ 114

17 ต.ค. 2548 22:36
 1. ขอบคุณมากค่ะ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 115

27 ต.ค. 2548 14:21
 1. แรงกระทำกับวัตถุที่วางบนพื้นราบ คืออะไรครับอยากรู้

ความคิดเห็นที่ 120

2 พ.ย. 2548 21:10
 1. แรงมีความหมายกี่แบบ

ความคิดเห็นที่ 122

4 พ.ย. 2548 10:28
 1. ความหมายของแรงเสียดทานคืออะไร

ความคิดเห็นที่ 123

5 พ.ย. 2548 09:20
 1. ความหมายของเเรง คือ สิ่งที่ทำให้วัตถุเครื่อนที่ใช่หรือเล่า

ความคิดเห็นที่ 124

6 พ.ย. 2548 08:37
 1. ความหมายของแรงดันละ

ความคิดเห็นที่ 126

8 พ.ย. 2548 11:20
 1. อยากให้ยกตัวอย่างโครงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานด้วยค่ะ เพราะคิดไม่ออกว่าจะทำในรูปแบบไหน ขอบคุณมากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 127

8 พ.ย. 2548 13:31
 1. อยากทราบว่าแรงเสียดทานมีกี่ประเภท

ความคิดเห็นที่ 128

10 พ.ย. 2548 10:53
 1. แรงเสียดทานมี 2 ประเภท คือแรงเสียดทานสถิตย์และแรงเสียดทานจลน์

ความคิดเห็นที่ 130

10 พ.ย. 2548 13:37
 1. ดี

ความคิดเห็นที่ 131

11 พ.ย. 2548 15:24
 1. แรงเสียดทานเกี่ยวกับอะไร

ความคิดเห็นที่ 134

18 พ.ย. 2548 19:40
 1. 1.แรงเสียดทานหมายถึง (แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชิ้น ) 2.ยกตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (รองเท้านักเวิ่ง รถยนต์ รถแข่ง) 3.การลากหีบบรรทุกของต้องลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน (เพิ่ม) 4.กระดานลื่น ต้องลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน (ลด) 5.ทำไมรองเท้านักฟุตบอลต้องมีปุ่ม (ต้านแรงเสียดทาน) 6.การเลื้อยของไส้เดือน ต้องลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน (เพิ่ม) 7.เมื่อออกแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปบนพื้นต่างๆแรงเสียดทานเคลื่อนที่อย่างไร (เคลื่อนที่ไปในทางที่เราต้องการ) 8.เมื่อเทแชมพูลงบนฝ่ามือแล้วผสมน้ำ จะสามารถเปิดจุกขวดหรือยกขวดขึ้นได้ง่ายหรือยาก เพราะอะไร (ยาก เพราะแชมพูอยู่บนมือและมีน้ำ ต้องลดแงเสียทาน) ถูกเปล่าข้อสอบที่โรงเรียนครูให้มีค้นดูไม่รูว่าถูกหมดเปล่าใครรู้ช่วยบอกที่ จะเล่นเอมพรุ่งนี้ใครรู้แอดเมล์แล้วไปบอกที

ความคิดเห็นที่ 135

19 พ.ย. 2548 12:04
 1. แรงเสียดทานที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะ บอกที

ความคิดเห็นที่ 136

19 พ.ย. 2548 12:18
 1. ความเห็นที่ 134 บอกคำตอบการบ้านของหนูหมดเลยคะ ขอบคุณนะคะ แต่จะถูกหรือเปล่าคะ

ความคิดเห็นที่ 137

19 พ.ย. 2548 12:27
 1. ฟ้าเราเปิ้ลนะถ้าเข้ามาแล้วเขาอยากจะบอกว่าได้คำตอบวิทยาศาสตร์หมดแล้ว อิอิอิ ในนี้มีคำตอบ

ความคิดเห็นที่ 138

20 พ.ย. 2548 07:34

ความคิดเห็นที่ 139

22 พ.ย. 2548 14:04
 1. แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดจากการสัมพันธุ์ระวางผิวของวัตถุกับพื้นผิวที่วัตถุเคลื่อนที่ซึงมาทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ความคิดเห็นที่ 140

23 พ.ย. 2548 12:50
 1. ลองบอกโทษของแรงเสียดทานไห้ผมหน่อยครับยกตัวอย่างมาชัก5-6ข้อก็พอนะ ขอบคุณหลายๆเด็อ

ความคิดเห็นที่ 141

นิรันดร์
23 พ.ย. 2548 14:51
 1. เปิดยาก ปิดยาก เปลืองน้ำมัน สึกหรอ เกิดความร้อน

ความคิดเห็นที่ 143

24 พ.ย. 2548 20:35
 1. ขอขอบคุญ คุณAussie Chick...From Brisbaneมากผมได้นำข้อความของคุณไปทำรายงาน

ความคิดเห็นที่ 150

เด็กรักฟิสิกส์ จากP.R.C.
30 พ.ย. 2548 14:37
 1. ถ้าไม่มีแรงเสียดทาน ก็คงจะดีแต่คิดดูอีกทีก็ควรจะมีไว้ใช่ไหมครับ แฮะๆ

ความคิดเห็นที่ 152

30 พ.ย. 2548 19:37
 1. tpk_36@hotmail.com ชื่อแพนค่ะ อายุ 15 ออนอยู่นะ

ความคิดเห็นที่ 153

3 ธ.ค. 2548 18:35
 1. นิรันดร์รู้เยอะ

ความคิดเห็นที่ 154

4 ธ.ค. 2548 11:11
 1. ประโยชน์ของแรงเสียดทาน

ความคิดเห็นที่ 155

4 ธ.ค. 2548 14:40
 1. โทษของแรงเสียดทานมีไรบ้างอะคะ ช่วยหน่อยนะคะ ทุกคน

ความคิดเห็นที่ 158

เด็กเกรต3
6 ธ.ค. 2548 21:59
 1. ช่วยตอบหน่อยน้างับ จาเอาไปส่งงาน นะคับ ท่านท้างหลาย

ความคิดเห็นที่ 159

13 ธ.ค. 2548 11:56
 1. ถ้าแรงเสียดทานมีคำเป็นศูนย์วัตถุ จะเป็นอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 160

13 ธ.ค. 2548 12:02
 1. โมเมนต์ของแรงคืออะไรครับผม

ความคิดเห็นที่ 162

14 ธ.ค. 2548 11:07
 1. ขอให้มีความสุข

ความคิดเห็นที่ 164

20 ธ.ค. 2548 09:28
 1. ชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 166

22 ธ.ค. 2548 22:00
 1. สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมีค่า มากกว่า 1 ได้หรือเปล่าคับ ตอบที

ความคิดเห็นที่ 167

22 ธ.ค. 2548 22:07
 1. วัตถุที่มีค่าความเค้นที่ขีดจำกัดความยืดหยุ่นสูง ดีหรือไม่ดีอะคับ

ความคิดเห็นที่ 170

28 ธ.ค. 2548 10:06
 1. แรงคืออะไร

ความคิดเห็นที่ 172

29 ธ.ค. 2548 20:08
 1. กรุณาตอบกลับโดยเร็วด้วยนะคะ เเรงเสียดทานคืออะไร วิธีลดเเรงเสียดทาน การเพิ่มเเรงเสียดทาน ประโยชน์ของเเรงเสียดทาน โทษของเเรงเสียดทาน กรุณาตอบกลับภายในวันนี้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 176

16 ม.ค. 2549 16:07
 1. แรงเสียดทานคืออะไร แรงเสียดทานเกิดขึ้นที่ตรงไหน แรงเสียดทานเกิดขึ้นเมื่อไร ประโยชน์ของแรงเสียดทาน โทษของแรงเสียดทาน วิธีการเพิ่มและลดของแรงเสียดทาน ช่วยตอบมาด้วย

ความคิดเห็นที่ 177

17 ม.ค. 2549 15:18
 1. เราจะนำการเคลื่อนที่แนววงกลมไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรตอบมาเป็นข้อๆ นะค่ะ ตอบมาเยอะๆ ขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 178

17 ม.ค. 2549 15:24
 1. การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างตอบมาเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จะต้องนำไปอภิปรายโรงเรียนในฝันตอบมาเป็นข้อ ๆ

ความคิดเห็นที่ 180

22 ม.ค. 2549 17:00
 1. แรงเสียดทานคือแรงต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุกับพื้น แรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 1.แรงกดหรือน้าหนักของวัตถุ 2.ลักษณะผิวสัมผัส 3.รูปร่างของวัตถุ

ความคิดเห็นที่ 181

23 ม.ค. 2549 18:44
 1. มีคำถามมาถาม ค่ะ ช่วยตอบให้หน่อยนะคะ รีบมากๆเลย อ่ะค่ะ 1.แรงเสียดทาน แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 2.ประโยชน์ของแรงเสียดทานมีอะไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 184

30 ม.ค. 2549 13:49
 1. แรงเสียดทานคืออะไร

ความคิดเห็นที่ 186

31 ม.ค. 2549 15:56
 1. ประโยชน์ของแรงเสียดทานมีอะไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 187

31 ม.ค. 2549 17:26
 1. หน่วย ซีซี. คำเต็มที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 189

12 ก.พ. 2549 11:00
 1. สวัสดีค่ะ อาจารย์ธีระพันธุ์ อยากทราบว่าทำไมสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตย์ถึงมากกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์คะและอุณหภูมิเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไร(ขอคำตอบด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ) ละอ่อนเมืองเหนือ

ความคิดเห็นที่ 190

12 ก.พ. 2549 11:40
 1. อาจารย์คะ - แรงเสียดทานในทางตรงกลับทางอ้อมกลับทางอ้อมแตกต่างกันอย่างไรคะ ? - แล้วในแนวดิ่งละคะ ? - กระดานลื่นทำไมต้องลดแรงเสียดทานคะ ? - รองเท้านักฟุตบอลามีปุ่มเพราะช่วยต้านแรงเสียดทานแล้วเป็นยังไงยังงงอยู่ค่ะ ? - ทำไมการเลื้อยของไส้เดือนต้องเพิ่งแรงเสียดทานคะ ? คำถามสุดท้ายนะอยากให้อาจารย์ช่วยตอบให้หนูด้วยนะคะ คือว่าหนูต้องการคำตอบ เพื่อนำไปประเมิณโรงเรียนในฝันนะคะ ตอบหนูด้วยนะคะ เร็วที่สุดเลยนะคะ แล้วอาจารย์ช่วยแนะนำแรงเสียดหนูด้วยก็ดีนะคะ ขอขอบพระคุณมากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 191

12 ก.พ. 2549 12:44
 1. แรงเสียดทานขึ้นอยู่กับพื้นผิวสัมผัส มวลของวัตถุ ไม่ขึ้นกับความเร็ว แล้วอุณหภูมิเกี่ยวมั้ยคะ? ยังไง

ความคิดเห็นที่ 192

12 ก.พ. 2549 13:50
 1. แรงเสียดทานไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรอกครับ แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียง 2 ปัจจัยเท่านั้น คือ พื้นผิวสัมผัส กับ นำหนักของวัตถุ( ขอแนะนำให้ใช้คำว่า น้ำหนัก จะถูกต้องกว่าใคว่า มวล ) แต่ถ้าคิดให้ละเอียดแล้วเมื่ออุณหภูมิก็สามารถสงผลต่อแรงเสียดทานได้เหมือนกันแต่จะเป็นผลที่เกิดในทางอ้อม เช่น การเล่นสกี บนน้ำแข็ง สังเกตว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้ำแข็งจะละลายใช่ใหมครับจึงทำให้แรงเสียดทานนั้นเปลี่ยนไปด้วย และในกรณีตรงกันข้าม ถ้าอุณหภูมิลดลงนำแข็งก็จะยิ่งแข็งตัวทำให้แรงเสียดทานเปลี่ยนไป เป็นต้น อีกอย่างหนึ่งอุณหภูมิสามารถทำให้เกิดการขยายตัวและหดตัวได้จึงอาจทำให้ความหนาแน่นของผิวสัมผัสลดน้อยลงส่งผลต่อแรงเสียดทานได้เหมือนกัน คำตอบนี้ง่ายมากครับแต่ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ แต่เมื่อน้องอยากรู้พี่ก็ช่วยได้แค่นี้แหละ

ความคิดเห็นที่ 193

12 ก.พ. 2549 14:04
 1. แรงเสียดทาน คือ แรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันของวัตถุ 2 วัตถุ แล้วเกิดการเสียดสีกันและนอกจากจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตขึ้นมาแล้วยังทำให้วัตถุ 2 สิ่งนั้นเคลื่อนที่ช้าขึ้นด้วย

ความคิดเห็นที่ 195

13 ก.พ. 2549 12:01
 1. สวัสดีค่ะอาจารย์ มีเรื่องที่จะรบกวนอาจารย์ช่วยตอบอีกเรื่องหนึ่งคือหนูอยากทราบว่า สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตทำไมถึงมากกว่าแรงเสียดทานจลน์คะ? อยากทราบจริงๆค่ะ แล้วการเคลื่อนที่ทางตรงกับทางโค้งอันไหนมีแรงเสียดทานมากกว่ากันคะ? ขออาจารย์ตอบหนูด้วยนะคะ พอดีหนูต้องการคำตอบเพื่อไปประเมิณโรงเรียนในฝันค่ะ ขอขอบพระคุณมากนะคะ ละอ่อนเมืองเหนือ

ความคิดเห็นที่ 197

16 ก.พ. 2549 13:24
 1. หากแรง2แรงมีขนาด 2 นิวตั้นเท่ากันกระทำกับรถในทิศทางเดียวกันรวมกันแรงลัพธ์จะเท่ากับเท่าไร

ความคิดเห็นที่ 199

16 ก.พ. 2549 19:29
 1. แรงเสียดทานกลิ้งคืออะไรครับอาจารย์ การที่เราจะสร้างเครื่องทดสอบหาค่ามิวsและมิวk ได้อย่างไร โปรดชี้แนะโดยละเอียดด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 203

20 ก.พ. 2549 20:21
 1. อยากได้ความหมายของแรงเสียดทานคับ

ความคิดเห็นที่ 204

20 ก.พ. 2549 20:23
 1. แรงเสียดทาน

ความคิดเห็นที่ 206

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
28 มี.ค. 2549 12:52
 1. แรงเสียดทาน หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 2ชนิด เป็นแรงพยายามต้านมิให้ผิวสัมผัสทั้งสองขยับเคลื่อนจากกัน แรงเสียดทานมีทิศทางสวนกับการเคลื่อนที่ที่ผิวสัมผัสนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 207

30 มี.ค. 2549 12:01
 1. แล้วโจทย์ที่ออกแรงทำมุมเป็นองศา นี่มีวิธีคิดเหมือนกันมั้ยคับ

ความคิดเห็นที่ 208

1 เม.ย. 2549 02:08
 1. แรงเสียดทานแบ่งเป็น 2 ชนิด 1) dry friction -ความเสียดทานแห้ง ผู้ค้นพบคือ Coulomb บางครั้งจึงเรียกว่า Coulomb friction 2) fluid friction -ความเสียดทานของไหล เกิดจากชั้นของเหลวของของไหลที่มีความเร็วแตกต่างกัน แรงเสียดทานแบบแห้งนั้น เกิดเนื่องจากมีแรงมากระทำในแนวแกน เพื่อต้านการเคลื่อนที่บริเวณผิวสัมผัสของวัตถุ ประโยชน์ของมันที่เห็นได้ง่ายๆเช่น ล้อรถ ถ้าปราศจากแรงเสียดทานแล้ว ล้อก็จะหมุนอยู่กับที่ และเราคงต้องเดินไปโรงเรียนครับ ในระดับโมเลกุล แรงเสียดทานก็มีความสำคัญครับ เพราะจะเป็นตัวต้านการเปลี่ยนรูปของวัสดุในบริเวณดีสโลเคชั่นครับ

ความคิดเห็นที่ 209

9 เม.ย. 2549 13:01
 1. คือ อยากให้ช่วยอธิบาย สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน และช่วยบอกความหมายของ f สูงสุด ---------- N ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 210

9 เม.ย. 2549 13:03
 1. อยากทราบว่า แรงนิวเคลียร์เกิดขึ้นเฉพาะภายในโครงสร้างอะตอมอย่างเดียวหรือไม่อย่างไร

ความคิดเห็นที่ 211

9 เม.ย. 2549 14:27
 1. จำเป็นไหมครับที่แรงเสียดทานจะต้องมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ความคิดเห็นที่ 212

นิรันดร์
9 เม.ย. 2549 16:07
 1. ตอบเด็กฝึก ไม่จำเป็นครับ

ความคิดเห็นที่ 215

5 ก.ค. 2549 10:03
 1. อยากรู้ความหมายของแรงเสียดทานในงานถนนแอสฟัลท์และถนนคอนกรีต ช่วยหน่อยครับ จะทำโปรเจค

ความคิดเห็นที่ 216

นิรันดร์
5 ก.ค. 2549 14:14
 1. ความหมายของแรงเสียดทาน คือ แรงที่มีทิศขนานกับผิวสัมผัสและคอยต้านการเลื่อนไถล (ไม่ใช่ต้านการเคลื่อนที่) ไม่ว่าถนนอะไรก็มีความหมายอย่างเดียวกัน

ความคิดเห็นที่ 217

*เชอร์รี่*
5 ก.ค. 2549 19:52
 1. อาจารย์คะ อยากรู้ว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ที่หนูจะต้องเอาไปทำ เขามีข้อกำหนดมาว่า 1.ต้องเป็นสิ่งประดิดหรือไม่ก็งานทดลอง แต่จะต้องเอาไปทำให้เด็กประถมดู หนูเรียนอยู่ม.1เองค่ะ ไม่ทราบว่าอาจารย์จะช่วยแนะนำโครงงานวิทย์ให้หนูได้ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 218

13 ก.ค. 2549 09:28
 1. โทษของแรงเสียดทานเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างด้วยครับ อุณหภูมิเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไร แรงเสียดทานในทิศทางตรงกับทางอ้อมแตกต่างกันอย่างไร แล้วในแนวดิ่งละครับ แรงเสียดทานกลิ้งคืออะไรครับ เร็วๆนะครับพวกผมรออยุ่

ความคิดเห็นที่ 219

20 ก.ค. 2549 17:03
 1. ผลดีของแรงเสียดทานคืออะไรค่ะกำลำงทำรายงานส่งอาจารย์รีบส่งด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 220

7 ส.ค. 2549 19:17
 1. ไม่น่าเชื่อ

ความคิดเห็นที่ 221

NW_SP
8 ส.ค. 2549 13:10
 1. คุณ 36 ผมว่าในอากาศก็มีแรงต้านครับ เพราะว่าอากาศมันก็มีมวลนี้ครับ ซึ่งมวลกับน้ำหนักมันก็สัมพันธ์ฺนี่ครับ แต่ในอากาศแรงต้านมันอาจไม่เยอะเท่ากับกรณีที่วัตถุกับวัตถุสัมผัสกันนี่ครับ(ไม่รู้คิดถูกหรือเปล่าครับ ยังงงๆ กับตัวเอง ฮิๆๆ)

ความคิดเห็นที่ 222

9 ส.ค. 2549 14:35
 1. แรงเสียดทานคือ แรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน ข้อเสียของแรงเสียดทาน ข้อดีของแรงเสียดทาน วิธีการทดลองแรงเสียดทาน

ความคิดเห็นที่ 223

22 ส.ค. 2549 10:06
 1. วัตถุที่สามารถดูดโลหะบางชนิด เช่น เหลล็ก เราเรียกว่าอะไร คับ ?

ความคิดเห็นที่ 224

23 ส.ค. 2549 20:10
 1. อาจารย์คะ ทำไมการเลื้อยของไส้เดือนต้องเพิ่งแรงเสียดทานคะ ? ตอบด้วยนะคะเพราะต้องทำใบงาน ขอด่วนที่สุดคะ

ความคิดเห็นที่ 225

23 ส.ค. 2549 20:11
 1. ต่อๆอาจาร์คะ โทษ/ประโยชน์ขอแรงเสียดทานคืออะไรคะ

ความคิดเห็นที่ 226

27 ส.ค. 2549 17:10
 1. ทำไมมีข้อความน้อยจัง

ความคิดเห็นที่ 227

29 ส.ค. 2549 14:27
 1. เวลารถจักรยานยนต์เข้าโค้งถึงต้องเอียงด้วยคับ

ความคิดเห็นที่ 228

31 ส.ค. 2549 10:29
 1. อยากทราบว่า แรงเสียดทานคือ และยกตัวอย่าง การประยุกต์ของนิวตัน ที่นำเรื่องแรงเสียดทาน เข้ามาหาแรงตึงเส้นเชือก

ความคิดเห็นที่ 229

2 ก.ย. 2549 09:03
 1. แรงเสียดทานคือ สิ่งที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง หรือ หยุดไปเลยและแรงเสียดทานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แรงเสียดทานแบบ 1. แรงเสียดทานแบบสถิต 2.แรงเสียดทานแบบจลย์ แบบแรกคือการที่เรามีแรงไปกระทำต่อวัตถุ แล้วแรงนั้นสามารถ เอาชนะ หรือ สู้แรงเสียดทานให้ ก็จะทำให้วัตถุเคลื่อนไปได้ แบบที่2ก็คล้ายๆกัน แต่...แรงนั้นเหมือนจะสู้แรงเสียดทานไม่ได้ ก็เหมือนกับว่า วัตถุยังอยู่เช่นเดิมนั้นเอง

ความคิดเห็นที่ 294

mdasd
1 ก.ค. 2551 10:28
 1. สัญลักษณ์ของเเรงโน้มถ่วงคืออะไรครับ


ความคิดเห็นที่ 295

คนๆนึง
1 ก.ค. 2551 19:12
 1. ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ใช้สัญลักษณ์ g ค่ะ  มาจาก gravity  โดยมีค่าประมาณ 9.8 m/s2ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 296

นิรันดร์
2 ก.ค. 2551 09:33
 1. แรงโน้มถ่วง : หากเป็นวัตถุบนผิวโลกที่ถูกแรงโน้มถ่วงกระทำ อาจเรียกอีกอย่างว่า น้ำหนัก

  สัญลักษณ์ที่ใช้แทนน้ำหนักคือ w หรือหมายถึงแรงโน้มถ่วงก็จะใช้ Fgซึ่งจะมีค่าเท่ากับ mg โดย m แทนมวลวัตถุ g แทนสนามโน้มถ่วง

  w = Fg = m g


ความคิดเห็นที่ 297

copter123
19 ต.ค. 2551 13:11
 1. 5555++++{#emotions_dlg.q6}


ความคิดเห็นที่ 298

27 ส.ค. 2553 08:21
 1. แรงเสียดทานมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร

ความคิดเห็นที่ 299

7 พ.ย. 2553 23:05
 1. การเพิ่มและลดแรงเสียดทานมีประโยชน์อะไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 300

thepmaya
7 พ.ย. 2553 23:34
 1. ได้ความรู้หลากหลายดีครับ ประโยชน์แรงเสียดทานเท่าที่ผมนึกออกก็ เช่น การ เดิน ถ้าไม่มีแรงเสียดทานเราก็จะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ (แรงเสียดทานระหว่างเท้าหรือรองเท้ากับพื้น) ล้อรถถ้าไม่มีแรงเสียดทานก็ไม่ไปข้างหน้า (แรงเสียดทานระหว่างล้อรถกับพื้นถนน)


ความคิดเห็นที่ 302

7 ธ.ค. 2553 20:57
 1. เข้าท่าดี

ความคิดเห็นที่ 303

3 ม.ค. 2554 21:44
 1. แรงเสียดทานคืออะไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น