สรุปบทบาทของธาตุและความสำคัญของน้ำและสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์ ใครได้ข้อมูลสรุปช่วยส่งให้หน่อยคะขอบคุณค่ะ

สรุปบทบาทของธาตุและความสำคัญของน้ำและสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์
ใครได้ข้อมูลสรุปช่วยส่งให้หน่อยคะขอบคุณค่ะ

7 ธ.ค. 2552 11:29
13 ความเห็น
58673 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 sineke_2319@hotmail.com (Guest)

รบกวนผู้รู้ส่งขอสรุปคำตอบของคำถามข้างบนมาหน่อยนะค่ะ
จะเปงพระคุนอย่างสูงเลยค่ะ
7 ก.ย. 2553 12:27


ความคิดเห็นที่ 4 disney1905@hotmail.com (Guest)

ช่วยบอกบทบาทของธาตุ และความสำคัญของนำ และสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์

หน่อยเพราะหาจากหนังสือนานแล้วยังไม่ได้เลยฮะ
15 ธ.ค. 2553 13:20


ความคิดเห็นที่ 6 kob@sanpanao.com (Guest)

ช่วยบอกบทบาทของธาตุ ความสำคัญของน้ำ และสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์นะค้ะ
13 มิ.ย. 2554 07:45


ความคิดเห็นที่ 7 tongchai_cood@hotmail.com (Guest)

ช่วยบอกบทบาทของธาตุ และความสำคัญของนำ และสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์ และชุดกิจกรรมไทยศึกษาด้วยน่ะคับ

หน่อยเพราะหาจากหนังสือนานแล้วยังไม่ได้เลยฮะ
24 มิ.ย. 2554 09:47


ความคิดเห็นที่ 8 oros_440132002@hotmail.com (Guest)

บทบาทของธาตุ และความสำคัญของนำ และสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์
4 ก.ค. 2554 08:33


ความคิดเห็นที่ 9 chana2-9@hotmail.com (Guest)

บทบาทของธาตุ และความสำคัญของนำ และสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์
ขอหน่อยนะค่ะ ขอบคุณ
7 ก.ค. 2554 20:52


ความคิดเห็นที่ 10 lewlovelove_lew@msn.com (Guest)

บทบาทของธาตุ และความสำคัญของน้ำ และสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์
ขอหน่อยนะค่ะ ขอบคุณ
14 ก.ค. 2554 12:43


ความคิดเห็นที่ 11 aphiwat_c@asahitec.co.th (Guest)

ช่วยบอกบทบาทของธาตุ และความสำคัญของน้ำ และสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์ ให้หน่อยครับ ขอบคุณ
30 ส.ค. 2554 12:44


ความคิดเห็นที่ 12 โดย Ouroboros

ที่อยู่ในหนังสือเรียนนั่นแหละครับ คือที่สรุปแล้ว

30 ส.ค. 2554 13:00


ความคิดเห็นที่ 13 kaew353@gmail.com (Guest)

ข้อ 1. ให้นักศึกษาสรุปบทบาทของธาตุ และความสำคัญของน้ำ และสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์
ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์
ตอบ ธาตุชนิดต่างๆ มีเพียง 24 ชนิดที่มีบทบาทสำคัญในร่างกายมนุษย์ ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายมี 4 ชนิดได้แก่ ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน และไนโตรเจน ธาตุที่มีปริมาณน้อยมี 7 ชนิดได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพเทสเซียม ซัลเฟอร์หรือกำมะถัน โซเดียมคลอรีน และแมกนีเซียม ส่วนธาตุที่มีน้อยมากมี 13 ชนิดคือ เหล็ก ไอโอดีน ทองแดง สังกะสี แมงกานีส โคบอบต์ โครเมี่ยม เซเลเนี่ยม โมลิบดีนัม ฟลูออรีน ดีบุก ซิลิกอน และเวนาเดียม ธาตุเหล่านี้แม้จะมีอยู่น้อยแต่ก็จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ หากขาดธาตุเหล่านี้อาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้
1. ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสารชีวโมเลกุล และสารประกอบอื่นในร่างกาย สารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ โปรตีน ลิพิด คาร์โบไฮเดรต และ กรดนิวคลีอิก สำหรับธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบอื่นในร่างกาย ได้แก่ คลอรีนในรูปของคลอไรด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของกรดเกลือที่หลั่งในกระเพาะอาหาร สังกะสีจำเป็นสำหรับทำหน้าที่ของฮอร์โมนธัยรอกซิน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาร่างกาย
2. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของร่างกาย แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส เป็นธาตุที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นสารประกอบที่แข็งของกระดูกและฟัน ส่วนสังกะสี ทองแดงและแมงกานัส จำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อเยี่อเกี่ยวพัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระดูกอ่อน ผิวหนัง หลอดโลหิต
3. ธาตุที่มีบาบาทต่อกระบวนการของร่างกาย บทบาทของธาตุมีหน้าที่ ร่วมกับสารอื่นเป็นโคแฟกเตอร์ ทำหน้าที่ของโลหิตกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหาร การทำหน้าที่ของประสาทและกล้ามเนื้อ การขนส่งผ่านเยื่อเซลล์
3.1 ธาตุที่มีบทบาทในการเป็นโคแฟกเตอร์ เป็นธาตุหรือเป็นองค์ประกอบของสารเฉพาะอย่าง หากไม่มีโคแฟกเตอร์สารนั้นจะไม่สามารถทำหน้าที่เอนไซม์
3.2 ธาตุที่มีบทบาททำหน้าที่ของโลหิต ได้แก่ เหล็ก ทองแดง ฟอสฟอรัส และแคลเซียม โดยเหล็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ ฮีโมโกลบิน ในเม็ดเลือดแดง ทองแดงมีหน้าที่เคลื่อนย้ายเหล็ก โซเดียมช่วยรักษาสมดุลของเหลวและเกลือแร่ ฟอสฟอรัสช่วยรักษาสมดุลของกรด-เบส ในเลือด และแคลเซียมจำเป็นสำหรับการแข็งตัวของเลือด
3.3 ธาตุที่มีบทบาทในกระบวนการเมแทบอบิซึมของสารอาหาร ฟอสฟอรัสช่วยสังเคราะหืและสลายคลูโคส แมกนีเซียมเป็นโคแฟกเตอร์ที่ถ่ายทอดเอนไซม์จากโมเลกุลหนึ่งไปสู่อีกโมเลกุล หนึ่ง ส่วน โพแทสเซี่ยม แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานีสเป็นโคแฟกเตอร์สำหรับเอนไซม์สลายคาร์โบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีน
3.4 ธาตุที่มีบทบาทในการทำหน้าที่ของประสาทและกล้ามเนื้อ ได้แก่ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และทองแดง
3.5 ธาตุที่มีบทบาทในการขนส่งผ่านเยื่อเซลส์ ได้แก่ แคลเซียมและโซเดียม ช่วยในการเคลื่อนที่ของสารบางอย่างผ่านเยื่อเซลล์ แคลเซียมจึงจำเป็นสำหรับการดูดซึมกลูโคสและกรดอะมีโนจากลำไส้
น้ำและสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์
ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของมนุษย์รวมตัว กัน อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งไปรวมกับธาตุชนิดหนึ่งของธาตุอื่นกลายเป็นโมเลกุล พันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของธาตุที่ประกอบกันเป็นน้ำ และสารชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน ลิพิด คาร์โบไฮเดรต และกรดนิวคลีอิก
1. น้ำ เกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนและออกซิเจน น้ำเป็นสารประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ ส่วนที่มีน้ำมากที่สุด คือ ระบบหมุนเวียนโลหิต เกลือแร่ที่เป็นเซลล์ได้รับตลอดจนของเสียที่ภ่ายออกก็จะละลายไปกับน้ำ น้ำยังสามารถรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้ง่าย

2. โปรตีน เป็นสารอินทรีย์ที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ โปรตีนมีความสำคัญ คือ รักษาสมดุลของน้ำ รักษาสมดุลของกรด-เบส เป็นเอนไซม์ และทำหน้าที่สะสมออกซิเจนในเนื้อเยื่อใช้เมื่อร่างกายต้องการ
3. ลิพิด มีความสำคัญคือ เป็นแหล่งพลังงานสะสมที่ร่างกายสามารถนำมาทดแทนในกรณีร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตได้ ลิพิด มี 3 ประเภทคือ
3.1 ลิพิดธรรมดา ได้แก่ ไขมัน น้ำมัน และสารคล้ายขี้ผึ้ง
3.2 ลิพิดประกอบ เป็นลิพิดธรรมดาที่มีสารอื่นจับอยู่ด้วย
3.3 สารที่มีสมบัติคล้ายลิพิด ได้แก่ สเตอรอย
4. คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดด้วย คาร์โบไฮเดรต แบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้แก่ มอโนแซ็กคาไรด์ ไดแซกคาไรด์ และพอลิแซกคาไรด์
4.1 มอโนแซ็กคาไรด์ เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ไม่สามารถเป็นน้ำตาลเล็กลงกว่านี้ได้ ไม่มีกลิ่น รสหวานน้อยกว่าน้ำตาล
4.2 ไดแซ็กคาไรด์ ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลต่อเชื่อมกัน
4.3 พอลิแซ็กคาไรด์ ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลจำนวนมาก ช่วยให้อาหารผ่านไปตามทางเดินอาหารได้สะดวก
5. กรดนิวคลีอิก กรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คือ กรดดีออกซ์ไรด์นิวคลีอิก และกรดไรโบนิวคลีอิก
22 ส.ค. 2555 13:55

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น