แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง อุตสาหกรรมเซรามิกส์

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน


เรื่อง อุตสาหกรรมเซรามิกส์


 


1.       คำว่า “เซรามิกส์” หมายถึงอะไร?


ก.       ผลิตภัณฑ์ทำด้วยดินที่ผ่านการล้างน้ำสะอาดแล้ว


ข.       ผลิตภัณฑ์ทำด้วยดินที่ผ่านการทำลายแล้ว


ค.       ผลิตภัณฑ์ทำด้วยดินที่ผ่านการเผาแล้ว


ง.       ผลิตภัณฑ์ทำด้วยหินที่ผ่านการเคลือบแล้ว


2.       เซรามิกส์ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผา แบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ?


ก.       เครื่องปั้นดินเผาชนิดที่เผาแล้ว และ เครื่องปั้นดินเผาชนิดที่ล้างน้ำสะอาดแล้ว


ข.       เครื่องปั้นดินเผาชนิดที่เคลือบแล้วก็หาไม่ และ เครื่องปั้นดินเผาชนิดที่ไม่ผ่านการเคลือบแล้วก็หาไม่


ค.       เครื่องปั้นดินเผาชนิดที่เคลือบแล้ว และ เครื่องปั้นดินเผาชนิดที่ไม่ผ่านการเคลือบ


ง.       ถูกทั้ง ข. และ ค.


3.       น้ำยาเคลือบ เป็นสารประกอบของสารใด?


ก.       ซิลิกอน


ข.       ซิลิเกต


ค.       ซิลิกอม


ง.       ซิลิเกตซัลเฟส


4.       ส่วนผสมของน้ำยาเคลือบแบ่งตามสมบัติทางเคมีได้กี่กลุ่ม?


ก.       1


ข.       2


ค.       3


ง.       4


5.       อุตสาหกรรมเซรามิกส์ มีการทำขึ้นครั้งแรกโดยฝีมือของ?


ก.       นก


ข.       ไก่


ค.       สุกร


ง.       ไม่มีข้อถูก


 


6.       กระบวนการเตรียมดินที่จะนำมาใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ใช้ดินจากแหล่งใดต่อไปนี้?


ก.       น้ำตกขุนกร


ข.       ปูนซีเมนต์จากโรงงาน


ค.       น้ำเน่าเสียที่โรงงานปล่อยมา


ง.       สินแร่จากธรรมชาติ


7.       การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ขึ้นรูปโดยใช้?


ก.       จานอาหารหมุนได้


ข.       โต๊ะอาหารชนิดวงกลมเลื่อนหมุนได้


ค.       แป้นหมุน


ง.       แป้นวงกลมบางๆ หมุนได้ 360 องศา


8.       ลายใดต่อไปนี้เป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะของ “เวียงกาหลงเซรามิกส์”


ก.       ลายกนก


ข.       ลายม้าลาย


ค.       ลายลูกไฟ


ง.       ลายกาหลง


9.       กระบวนการ “การเผาดิบ” ของเวียงกาหลงเซรามิกส์ใช้อุณหภูมิที่กี่องศาเซลเซียส


ก.       800


ข.       900


ค.       1300


ง.       1220 – 1250


10.    อุตสาหกรรมเซรามิกส์โดยทั่วไปมีอันตรายหรือไม่ อย่างไร


ก.       มี จากกระบวนการผลิตและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต


ข.       มี จากคนที่ชอบพูดจุกจิก สั่งงานคนโน้นที คนนี้ที จนก่อเกิดความน่ารำคาญ


ค.       ไม่มี เพราะผู้ผลิต (ช่าง) และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (ผู้ซื้อ) หน้าตาดี อันตรายไม่อาจทำร้ายได้


ง.       ไม่มี เพราะไม่มีการแสดงออก (“รักนะ แต่ไม่แสดงออก...”)


 


 


 


 


ขอให้ทุกคนทำได้ ได้คะแนนดีๆ กันนะจ๊ะ....  ^ _^


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย Professor Noar (13/01/2553)ความคิดเห็นที่ 2

fairy_hell@hotmail.com (Guest)
13 ก.พ. 2554 08:48
  1. อยากได้เฉลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น