คุณทราบหรือไม่ว่าคนโดนของมีอาการเป็นอย่างไร

คุณทราบไรหรือไม่ว่าคนโดนของเขมรมีอาการอย่างไร เพื่อนๆ ทราบช่วยกันตอบน่ะครับ และผมจะหาคำตอบมาให้แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น