การคำนวนในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจน

รับตอบการคำนวนเกี่ยวกับการทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนในระบบ SRT  ไม่ตอบ URSB  นะคับระบบบำ Bioclener  ในการจับไฮโดรเจนซัลไฟด์  ผมตอบเองแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น