วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาทักาะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามโมเดลการสอนแบบโครงงานของครูจอย

โพสต์เมื่อ: 18:11 วันที่ 26 มี.ค. 2553         ชมแล้ว: 6,214 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> เทคนิควิธีการสอน

ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับผูเรียนเป็นหน้าที่สำคัญของคุณครู ซึ่งภาระที่หนักหน่วงก็คือการนำนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการและกำหนด นอกจากนี้ครูยังมีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุขด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองก็เป็นทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาในด้านอ่น ๆ อีกมากมาย เช่นทักษะด้านการคิด การแก้ปัญหา การเรียนรู้ เป็นต้น
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ที่ได้จากการนำไปปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอน พบว่า สามารถพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้จริง จึงอยากเสนอแนะการช้โมเดลการเรียนการสอนแบบโครงงานที่ครูจอยได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบโครงงานและนำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี และสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน ดังโมเดลของครูจอย ดังนี้

[[0]]


โสรัจจ์
ร่วมแบ่งปัน5 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 26 มี.ค. 2553 (18:19)
นำเสนอโมเดลการเรียนแบบโครงงานของครูจอย
[[0]]

โสรัจจ์
ร่วมแบ่งปัน5 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 26 มี.ค. 2553 (18:23)
194508
JOY ' S Model
โสรัจจ์
ร่วมแบ่งปัน5 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม