การเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง โดสนใช้ co2 จากกระบวนการเผาใหม้ มาผ่่านน้ำโดยตรง จะมีอันตรายหรือผลเสียอะไรบ้าง

การเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง โดสนใช้ co2 จากกระบวนการเผาใหม้ มาผ่่านน้ำโดยตรง จะมีอันตรายหรือผลเสียอะไรบ้างครับ ขอความรู้หน่อยครับแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น