PHYS0110 - 2553/1 แบบฝึกหัด การบ้าน ติดต่ออาจารย์ที่นี่ได้นะครับ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มีปัญหาการเรียนการสอน เชิญพูดคุยสอบถามอาจารย์ได้ที่เว็บบอร์ดนี้นะครับ
ไฟล์นี้เป็นแผนการสอนนะครับความคิดเห็นที่ 1

นิรันดร์ vcharkarn vteam
8 มิ.ย. 2553 09:57
 1. คลิ้กเข้าไปดูการบ้านปีที่แล้วได้ที่นี่ครับ http://www.vcharkarn.com/vcafe/171833ความคิดเห็นที่ 7

นิรันดร์ vcharkarn vteam
14 มิ.ย. 2553 16:16
 1. การบ้านสัปดาห์ที่ 2

  ให้หา reaction time ของตัวคุณเอง
  โดย
  จับคู่กับเพื่อน ผลัดกันทำการทดลอง
  คนที่ 1 ถือไม้บรรทัดหรือไม้เมตร ที่ปลาย scale 100 cm
  ปล่อยให้ปลาย 0 cm ห้อยลงในแนวดิ่ง
  คนที่ 2 เอามือมาทำท่าเตรียมจับไม้เมตร(อย่างที่เห็นสาธิตในห้องเรียน)
  ให้คนที่ 1 ปล่อยไม้บรรทัดให้ตกลงอย่างอิสระด้วยความเร็วต้น 0
  ให้คนที่ 2 จับทันทีที่ไม้บรรทัดเริ่มเคลื่อนที่
  วัดระยะทางที่ไม้บรรทัดเคลื่อนที่ระหว่างที่เห็นว่ามันเริ่มเคลื่อนจนกระทั่งจับได้
  จากระยะทางที่ได้นำมาคำนวณเวลาที่ไม้บรรทัดเคลื่อนที่
  ถือว่าเวลาที่คำนวณได้นี้ คือ "ระยะเวลาปฏิกิริยา" ของคนจับ

  ผลัดกันเป็นคนจับและปล่อย
  เพื่อให้เป็นค่าที่แน่นอน ลองทำซ้ำหลายหน

  รายงานค่าระยะเวลาปฏิกิริยาของแต่ละคนให้อาจารย์ทราบ
ความคิดเห็นที่ 8

นิรันดร์ vcharkarn vteam
14 มิ.ย. 2553 16:20
 1. เฉลยงานในห้องสัปดาห์ที่ 1
  เซ็กชัน A

  1. 5.672 x 3.8 = 21.553 6
      3.8 เป็นเลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง และ
      .553 6 > .5 ปัดขึ้น ดังนั้น
       ตอบ 2.2 x 101  อนุโลมให้ตอบ 22 ได้

  2. 46.32 + 7.5 = 53.82
       ต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันก่อน
       4 6 . 3 2
    +   7 . 5    d
   = 5 3 . 8 2

       จะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมที่เริ่มผิดคือเลข .8
       ในทศนิยมหลักที่ 2 เศษ .02 < .05 ปัดทิ้ง ดังนั้น
       ตอบ 5.38 x 101  อนุโลมให้ตอบ 53.8 ได้


  section B

  1. 86.52 x 3.7 = 320.124
      3.7 เป็นเลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง ดังนั้น
      ตอบ 3.2 x 102

  2. 15.625 + 142 = 157.625
      ต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันก่อน

        1 5 . 625
   +1 4 2        d
   =1 5 7 . 625
     
      จะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมที่เริ่มผิดคือเลข 7
      ในหลักหน่วย เศษ .625 > .5 ปัดขึ้นเป็น 1
       ดังนั้น ตอบ 1.58 x 102
       อนุโลมให้ตอบ 158 ได้
ความคิดเห็นที่ 9

นิรันดร์ vcharkarn vteam
14 มิ.ย. 2553 16:44
 1. แบบฝึกหัด
  การเคลื่อนที่แนวตรง

  1. ชายคนหนึ่งต้องการพายเรือข้ามฟากแม่น้ำไปยังตำแหน่งตรงข้ามพอดี ถ้าเขาสามารถพายเรือให้มีอัตราเร็วเป็น 2.00 เท่าของอัตราเร็วกระแสน้ำ จงหาว่า เขาจะต้องตั้งหัวเรือไปในทิศทางอย่างไร(ทำมุมเท่าไรกับฝั่ง)

  2. เครื่องบินลำหนึ่ง บินด้วยอัตราเร็ว 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเครื่องบินตั้งเข็มทิศการบินชี้ไปทิศเหนือ แต่ต่อมานักบินพบว่า เครื่องบินกำลังอยู่เหนือเมืองๆหนึ่งที่อยู่ในทิศทำมุม 30.0 กับทิศเหนือของสนามบินต้นทาง ถ้าในระหว่างที่บินนั้นมีลมพัดคงตัวตลอดเวลา จงหาว่า อย่างน้อยที่สุดลมต้องมีอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง

  3. ปริมาณการกระจัด 2 ปริมาณ ถ้าทำมุมต่อกัน 60.0 จะได้ปริมาณการกระจัดลัพธ์เป็น 27 หน่วย แต่ถ้าปริมาณทั้งสองทำมุมฉากกันแทน จะทำให้ปริมาณการกระจัดลัพธ์มีขนาดเป็น 25 หน่วย จงหาขนาดของปริมาณการกระจัดแต่ละปริมาณนั้น

  4. สนามวงกลมแห่งหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 เมตร เด็กคนหนึ่งเดินไปตามขอบสนาม
  ก. เมื่อเดินไปเป็นระยะ 1 ใน 4 ของรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีระยะกระจัดเท่าไร
  ข. เมื่อเดินไปครึ่งรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีขนาดการกระจัดเท่าไร
  ค. เมื่อเดินไปจนครบรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และขนาดการกระจัดเท่าไร

  5. นาย ก. และ ข. ออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน นาย ก. เดินด้วยความเร็ว 2.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยเป็นมุม 30.0 กับทิศตะวันออก นาย ข. เดินด้วยความเร็ว 4.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปทางทิศใต้ เมื่อเวลาผ่านไป 90.0 นาที นาย ก. และนาย ข. จะอยู่ห่างกันเท่าใด

  6. ในขณะหนึ่ง เครื่องบินลำหนึ่งอยู่ตรงตำแหน่งของระบบแกน x - y เป็น ( x , y ) = ( 100, -400) โดยมีหน่วยเป็นกิโลเมตร เมื่อ เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง ตำแหน่งของเครื่องบินลำนี้จะอยู่ตรงตำแหน่ง ( 500 , 100 ) ความเร็วเฉลี่ยของเครื่องบินลำนี้จะมีขนาดกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง

  7. วัตถุมวล m เริ่มเคลื่อนที่จากสภาพนิ่งที่จุด A บนทางโค้งของวงกลมรัศมี 6.00 เมตร มาถึงจุด B ในเวลา 2.00 วินาที ถ้าเส้นโค้ง AB รองรับมุมที่จุดศูนย์กลาง 60.0 องศา ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุมวล m ในช่วง AB นี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาที

  8. นาย ก. ขับรถจากหาดใหญ่ไปสงขลาด้วยอัตราเร็ว 60.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง แล้วทำธุระที่สงขลาอยู่ 1.00 ชั่วโมง จากนั้นขับรถกลับหาดใหญ่ด้วยอัตราเร็ว 80.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าถนนจากหาดใหญ่ถึงสงขลาเป็นเส้นตรงยาว 30.0 กิโลเมตร นาย ก. ขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  9. เรือเร็วลำหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 40.0 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศตะวันออกอีก 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 20.0 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของเรือลำนี้มีค่าเท่าใด

  10. การกระจัดลัพธ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเรือในคำถามข้อ 9 มีค่าเท่าใด
ความคิดเห็นที่ 10

joes
15 มิ.ย. 2553 21:01
 1. สวัสดีครับ อาจารย์นิรันดร์

  วันนี้เรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง

  อาจารย์สอนเข้าใจได้ง่ายมากครับ

  แบบฝึกหัดกับข้อสอบแนวทางโจทย์จะคล้ายกับที่อาจารย์ให้มาเลยหรือเปล่าครับ

  ปล. ในความรู้สึกส่วนตัว ผมชอบวิธีสอน วิธียกตัวอย่างในแต่ละเรื่อง ของอาจารย์มากครับความคิดเห็นที่ 11

badday1234
15 มิ.ย. 2553 22:20
 1. สวัดดีครับ อาจารย์นิรันดร์

  การบ้าน ชุดนี้ต้องทำส่งหรือเปล่าครับ

  หรือให้ลองทำเล่นเฉยๆ

  ถ้าให้ทำส่งให้ส่งที่ไหนวันไหนครับ

  รบกวนอีกนิดครับ

  ผมอยากใช้สไลด์ของอาจารย์มาศึกษาที่บ้านแต่ผมไม่รู้ว่ามันโหลดที่ไหนครับ

  รบกวนช่วยส่งลิ้งให้ด้วย

  ขอบคุณมากครับ

  เด็ก D. Sec B

  ปล. วันนี้ฮามากมายความคิดเห็นที่ 12

นิรันดร์ vcharkarn vteam
15 มิ.ย. 2553 23:38ความคิดเห็นที่ 30

นิรันดร์ vcharkarn vteam
22 มิ.ย. 2553 11:53
 1. ขว้างหินจากหลังคาตึกสูง 30 m ด้วยความเร็ว 20 m/s ทิศทางทำมุม 45 กับแนวระดับ
  จงหา  ก. เวลาที่หินลอยในอากาศ
           ข. ตำแหน่งหินตกกระทบพื้นว่าห่างฐานตึกเท่าใด
ความคิดเห็นที่ 31

นิรันดร์ vcharkarn vteam
22 มิ.ย. 2553 19:32
 1. แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
  Projectile

ความคิดเห็นที่ 32

NP_YUI@hotmail.com (Guest)
22 มิ.ย. 2553 19:40
 1. อาจารย์ค่ะ วันนี้อาจารย์โหดมากๆๆๆๆๆๆๆ เลย

  หนูแทบไม่กล้าขยับ เพราะกลัว อาจารย์ ว่า

  วันนี้หนูก็เรียนไม่เข้าใจเลยค่ะ
  เพราะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มา อาจารย์ก็ถามอยู่ว่ามีอะไรจะถามมั้ย

  หนูกลัวว่าถ้าหนูถามเพื่อนๆคงจะเซ็งกันเลยทีเดียว


  ถ้าเป็นไปได้นะค่ะ (แค่ขอค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร)
  หนูอยากให้บรรยากาศการเรียนเป็นเหมือนอาทิตย์แรกค่ะ
  คืออาทิตย์แรกเราเรียนแบบหัวเราะบ้าง ตลกบ้าง
  แต่มันก็ทำให้สบายๆ ไม่กดดัน กล้าพูด กล้าถาม กล้าตอบ

  แต่วันนี้นี่ซิ
  หนูเกร็งจนจะเป็นตะคริว กดดันมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  จนสมองมันไม่รับอะไรเข้าไปเลย

  หนูแค่ขอดูนะค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หนูจะเกร็งต่อไป
  แต่ถ้าได้ก็จะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยิ่งกว่าถูกล็อตเตอร์รี่ซะอีก

  นะค่ะ นะค่
  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 33

นิรันดร์ vcharkarn vteam
22 มิ.ย. 2553 19:54
 1. 5. นักศึกษาขึ้นไปทดลองฟิสิกส์ที่ดาดฟ้าอาคาร F โดยการขว้างหินออกไปในแนวระดับ
      ด้วยความเร็ว 18.9 m/s หินตกถึงพื้นหลังจากหลุดมือไปแล้วเป็นเวลา 4.25 s
      จงหาว่า อาคาร F สูงเท่าใด

  6. นักศึกษาขึ้นไปที่ดาดฟ้าอาคาร D ซึ่งสูง 45.6 เมตร แล้วขว้างลูกบอล
      ไปในแนวระดับด้วยความเร็ว 25.6 m/s หากถือว่าแรงต้านอากาศน้อยมาก
      จงหาว่าบอลตกถึงพื้นห่างฐานตึกเท่าใด
ความคิดเห็นที่ 34

ขวัญ sec A (Guest)
22 มิ.ย. 2553 23:11
 1. อาจารย์นิรันดร์ค่ะ
  การบ้านเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์มีมั้ยค่ะ
  ถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่มีหนูเลยไม่แน่ใจถามอาจารย์ดีกว่า
  ถ้ามีโพสโจทย์ให้ด้วยนะคะ
  เดี๋ยวส่งไม่ทันเข้าเรียนคาบต่อไป
  ขอบคุณค่ะ อาจารย์นิรันดร์ความคิดเห็นที่ 36

reoungrit
23 มิ.ย. 2553 04:12
 1. อาจารย์ ครับ การบ้านที่อาจารย์ ที่ขว้างก้อนหิน ไปชนหลังคาตึกอ่ะคับ ผมใช้ 1m:1cm ได้ไหมครับ ขว้างก้อนหอนไปทำมุม 60 องศา ระยะขว้างกับ ตึก 100 m แล้ว ตึกสูง 45 m. ผมได้ vit = 205 m 1/2 gt กำลัง 2 = 130 m แล้ว เราจะหา vi ยังงัยครับเราจะวัดจากไหน หรือว่าต้องใช้สูตร ขอบคุณครับ :Dความคิดเห็นที่ 38

DAK-MAN U
23 มิ.ย. 2553 11:10
 1. อาจารย์ นิรันดร์ ครับ งานที่ทำในห้องเมื่อวานผมยังทำไม่เสร็จเลย

  ก็หมดเวลาเสียแล้ว งานครั้งแรกก็ได้แค่ 1 คะแนน

  แต่ครั้งนี้ไม่รู้จะได้คะแนนเท่าไรเพราะทำไม่ทัน

  และก็งงกับโจทย์(ผมตีโจทย์ไม่เข้าใจ(ไม่เป็นนั่นแหละครับ)ก็เลยงง)

  ผมกลัวมากเลยครับ กับ เจ้า F ตัวเนี้ย

  มันอันตราย แต่ที่อันตรายกว่าก็คือ FF ใช่หรือป่าวครับความคิดเห็นที่ 39

นิรันดร์ vcharkarn vteam
23 มิ.ย. 2553 15:00
 1. อาจารย์ค่ะ วันนี้อาจารย์โหดมากๆๆๆๆๆๆๆ เลย
  คุยกันไม่เลิก ว่าแล้วว่าอีกก็ไม่หยุดคุย ก็ต้องโหดกันหน่อย
  คนที่ไม่ได้คุยก็น่าจะสบาย ๆ ได้
  หนูแทบไม่กล้าขยับ เพราะกลัว อาจารย์ ว่า
  วันนี้หนูก็เรียนไม่เข้าใจเลยค่ะ
  ก็ต้องขอโทษคนที่เรียบร้อยอยู่แล้วด้วย
  เพราะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มา อาจารย์ก็ถามอยู่ว่ามีอะไรจะถามมั้ย
  หนูกลัวว่าถ้าหนูถามเพื่อนๆคงจะเซ็งกันเลยทีเดียว
  ถ้าหนูไม่ถามแล้วอาจารย์จะทราบได้อย่างไรว่าหนูไม่เข้าใจ
  หากคำถามดี คนอื่นฟังก็ได้ประโยชน์ไปด้วย ไม่ต้องกลัวเซ็ง

  ถ้าเป็นไปได้นะค่ะ (แค่ขอค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร)
  หนูอยากให้บรรยากาศการเรียนเป็นเหมือนอาทิตย์แรกค่ะ
  คืออาทิตย์แรกเราเรียนแบบหัวเราะบ้าง ตลกบ้าง
  แต่มันก็ทำให้สบายๆ ไม่กดดัน กล้าพูด กล้าถาม กล้าตอบ
  แต่วันนี้นี่ซิ
  หนูเกร็งจนจะเป็นตะคริว กดดันมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  จนสมองมันไม่รับอะไรเข้าไปเลย
  ก็ช่วยกันสะกิดเพื่อนให้หยุดคุยเวลาอาจารย์สอนด้วย หรือไม่ก็บอกให้ออกไปคุยนอกห้อง จะได้ไม่เสียบรรยากาศนะครับ

  หนูแค่ขอดูนะค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หนูจะเกร็งต่อไป
  แต่ถ้าได้ก็จะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยิ่งกว่าถูกล็อตเตอร์รี่ซะอีก
  จะดูอะไรครับ
  นะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ  NP_YUI@hotmail.com

  ขอบคุณเช่นกันครับความคิดเห็นที่ 40

นิรันดร์ vcharkarn vteam
23 มิ.ย. 2553 15:10
 1. อาจารย์นิรันดร์ค่ะ
  การบ้านเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์มีมั้ยค่ะ
  ถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่มีหนูเลยไม่แน่ใจถามอาจารย์ดีกว่า
  ถ้ามีโพสโจทย์ให้ด้วยนะคะ
  เดี๋ยวส่งไม่ทันเข้าเรียนคาบต่อไป
  ขอบคุณค่ะ

  มีแบบฝึกให้หัดทำในความคิดเห็นที่ 31 และ 33 ครับ
ความคิดเห็นที่ 41

นิรันดร์ vcharkarn vteam
23 มิ.ย. 2553 15:25
 1. อาจารย์ ครับ การบ้านที่อาจารย์ ที่ขว้างก้อนหิน ไปชนหลังคาตึกอ่ะคับ ผมใช้ 1m:1cm ได้ไหมครับ
  ได้ครับ

  ขว้างก้อนหินไปทำมุม 60 องศา ระยะขว้างกับ ตึก 100 m แล้ว ตึกสูง 45 m.
  ผมได้ vit = 205 m(คลาดเคลื่อนนิดหน่อย)
  ระวัง ตัว i เป็น subscript หรือตัวห้อย ไม่ใช่บรรทัดเดียวกัน

   1/2 gt2 = 130 m(คลาดเคลื่อนนิดเดียว พอใช้ได้) 
  แล้ว เราจะหา vi ยังงัยอย่างไรครับเราจะวัดจากไหน หรือว่าต้องใช้สูตร ขอบคุณครับ :D (แทนค่า g = 9.8 m/s2 เข้าไป คุณก็จะหา
  เวลา t ได้ แล้วก็เอากลับไปแทนในสมการข้างบน ก็จะหา vi ได้)
ความคิดเห็นที่ 42

นิรันดร์ vcharkarn vteam
23 มิ.ย. 2553 15:44
 1. อาจารย์ นิรันดร์ ครับ งานที่ทำในห้องเมื่อวานผมยังทำไม่เสร็จเลย
  ก็หมดเวลาเสียแล้ว งานครั้งแรกก็ได้แค่ 1 คะแนน
  แต่ครั้งนี้ไม่รู้จะได้คะแนนเท่าไรเพราะทำไม่ทัน
  และก็งงกับโจทย์(ผมตีโจทย์ไม่เข้าใจ(ไม่เป็นนั่นแหละครับ)ก็เลยงง)
  โจทย์ที่ให้ทำกับตัวอย่างที่ทำให้ดู ที่จริงก็เหมือนกันนั่นแหละ
  เปลี่ยนเพียงตัวเลขบางตัวเท่านั้น การที่คุณไม่เข้าใจแบบฝึกหัด
  ก็แสดงว่าคุณไม่เข้าใจตัวอย่างด้วย ใช่หรือไม่
  ดังนั้น หากไม่เข้าใจตัวอย่างก็ควรรีบถามทันที
  เพราะในเวลาไม่นานหลังจากตัวอย่าง ก็จะมีโจทย์เก็บคะแนนให้ทำ
  คล้าย ๆ กันทุกครั้ง ถามผมก่อนจะถูกผมถาม

  ผมกลัวมากเลยครับ กับ เจ้า F ตัวเนี้ย มันอันตราย
  สมควรกลัวอยู่หรอก เพราะที่นี่ ไม่มีการสอบซ่อมนะครับ
  เรียนใหม่ ก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เงินยังไม่ใช่เรื่องใหญ่
  ที่สำคัญกว่าคือคุณอาจจบไม่ทันตามกำหนด เสียเวลาของชีวิตไป

   แต่ที่อันตรายกว่าก็คือ FF ใช่หรือป่าวไม่ครับ
  หากคุณไม่ทำทุจริตก็ไม่ต้องกลัว FF เลยครับ

  สรุปว่า เมื่อคุณไม่เข้าใจก็ควรรีบถามอาจารย์นะครับ

  DAK-MAN U

  ชื่อคุณน่าเกลียดมากเลยนะ "DAK-MAN U ดาก-แมนยู"
  น่าจะเปลี่ยนชื่อเสียนะครับ
ความคิดเห็นที่ 43

Bighter sky
23 มิ.ย. 2553 17:46
 1. ผมฮาดากแมนยู มากครับ อิอิความคิดเห็นที่ 47

misaki601
24 มิ.ย. 2553 17:25
 1. อาจารย์ ค่ะ หนู อยากได้โจทย์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม มาฝึกทำ ก่อนเข้าเรียน ได้ไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น