PHYS0110 - 2553/1 แบบฝึกหัด การบ้าน ติดต่ออาจารย์ที่นี่ได้นะครับ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มีปัญหาการเรียนการสอน เชิญพูดคุยสอบถามอาจารย์ได้ที่เว็บบอร์ดนี้นะครับ
ไฟล์นี้เป็นแผนการสอนนะครับ
ความคิดเห็นที่ 1

นิรันดร์
8 มิ.ย. 2553 09:57
 1. คลิ้กเข้าไปดูการบ้านปีที่แล้วได้ที่นี่ครับ http://www.vcharkarn.com/vcafe/171833

ความคิดเห็นที่ 7

นิรันดร์
14 มิ.ย. 2553 16:16
 1. การบ้านสัปดาห์ที่ 2ให้หา reaction time ของตัวคุณเองโดยจับคู่กับเพื่อน ผลัดกันทำการทดลองคนที่ 1 ถือไม้บรรทัดหรือไม้เมตร ที่ปลาย scale 100 cmปล่อยให้ปลาย 0 cm ห้อยลงในแนวดิ่งคนที่ 2 เอามือมาทำท่าเตรียมจับไม้เมตร(อย่างที่เห็นสาธิตในห้องเรียน)ให้คนที่ 1 ปล่อยไม้บรรทัดให้ตกลงอย่างอิสระด้วยความเร็วต้น 0ให้คนที่ 2 จับทันทีที่ไม้บรรทัดเริ่มเคลื่อนที่วัดระยะทางที่ไม้บรรทัดเคลื่อนที่ระหว่างที่เห็นว่ามันเริ่มเคลื่อนจนกระทั่งจับได้จากระยะทางที่ได้นำมาคำนวณเวลาที่ไม้บรรทัดเคลื่อนที่ ถือว่าเวลาที่คำนวณได้นี้ คือ "ระยะเวลาปฏิกิริยา" ของคนจับผลัดกันเป็นคนจับและปล่อยเพื่อให้เป็นค่าที่แน่นอน ลองทำซ้ำหลายหนรายงานค่าระยะเวลาปฏิกิริยาของแต่ละคนให้อาจารย์ทราบ


ความคิดเห็นที่ 8

นิรันดร์
14 มิ.ย. 2553 16:20
 1. เฉลยงานในห้องสัปดาห์ที่ 1 เซ็กชัน A1. 5.672 x 3.8 = 21.553 6    3.8 เป็นเลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง และ    .553 6 > .5 ปัดขึ้น ดังนั้น     ตอบ 2.2 x 101  อนุโลมให้ตอบ 22 ได้2. 46.32 + 7.5 = 53.82     ต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันก่อน     4 6 . 3 2  +   7 . 5    d = 5 3 . 8 2     จะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมที่เริ่มผิดคือเลข .8     ในทศนิยมหลักที่ 2 เศษ .02 < .05 ปัดทิ้ง ดังนั้น     ตอบ 5.38 x 101  อนุโลมให้ตอบ 53.8 ได้section B1. 86.52 x 3.7 = 320.124    3.7 เป็นเลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง ดังนั้น    ตอบ 3.2 x 1022. 15.625 + 142 = 157.625    ต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันก่อน      1 5 . 625 +1 4 2        d  =1 5 7 . 625       จะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมที่เริ่มผิดคือเลข 7    ในหลักหน่วย เศษ .625 > .5 ปัดขึ้นเป็น 1     ดังนั้น ตอบ 1.58 x 102     อนุโลมให้ตอบ 158 ได้


ความคิดเห็นที่ 9

นิรันดร์
14 มิ.ย. 2553 16:44
 1. แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แนวตรง1. ชายคนหนึ่งต้องการพายเรือข้ามฟากแม่น้ำไปยังตำแหน่งตรงข้ามพอดี ถ้าเขาสามารถพายเรือให้มีอัตราเร็วเป็น 2.00 เท่าของอัตราเร็วกระแสน้ำ จงหาว่า เขาจะต้องตั้งหัวเรือไปในทิศทางอย่างไร(ทำมุมเท่าไรกับฝั่ง)2. เครื่องบินลำหนึ่ง บินด้วยอัตราเร็ว 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเครื่องบินตั้งเข็มทิศการบินชี้ไปทิศเหนือ แต่ต่อมานักบินพบว่า เครื่องบินกำลังอยู่เหนือเมืองๆหนึ่งที่อยู่ในทิศทำมุม 30.0๐ กับทิศเหนือของสนามบินต้นทาง ถ้าในระหว่างที่บินนั้นมีลมพัดคงตัวตลอดเวลา จงหาว่า อย่างน้อยที่สุดลมต้องมีอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง3. ปริมาณการกระจัด 2 ปริมาณ ถ้าทำมุมต่อกัน 60.0๐ จะได้ปริมาณการกระจัดลัพธ์เป็น 2√7 หน่วย แต่ถ้าปริมาณทั้งสองทำมุมฉากกันแทน จะทำให้ปริมาณการกระจัดลัพธ์มีขนาดเป็น 2√5 หน่วย จงหาขนาดของปริมาณการกระจัดแต่ละปริมาณนั้น4. สนามวงกลมแห่งหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 เมตร เด็กคนหนึ่งเดินไปตามขอบสนามก. เมื่อเดินไปเป็นระยะ 1 ใน 4 ของรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีระยะกระจัดเท่าไรข. เมื่อเดินไปครึ่งรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีขนาดการกระจัดเท่าไรค. เมื่อเดินไปจนครบรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และขนาดการกระจัดเท่าไร5. นาย ก. และ ข. ออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน นาย ก. เดินด้วยความเร็ว 2.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยเป็นมุม 30.0๐ กับทิศตะวันออก นาย ข. เดินด้วยความเร็ว 4.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปทางทิศใต้ เมื่อเวลาผ่านไป 90.0 นาที นาย ก. และนาย ข. จะอยู่ห่างกันเท่าใด6. ในขณะหนึ่ง เครื่องบินลำหนึ่งอยู่ตรงตำแหน่งของระบบแกน x - y เป็น ( x , y ) = ( 100, -400) โดยมีหน่วยเป็นกิโลเมตร เมื่อ เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง ตำแหน่งของเครื่องบินลำนี้จะอยู่ตรงตำแหน่ง ( 500 , 100 ) ความเร็วเฉลี่ยของเครื่องบินลำนี้จะมีขนาดกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง7. วัตถุมวล m เริ่มเคลื่อนที่จากสภาพนิ่งที่จุด A บนทางโค้งของวงกลมรัศมี 6.00 เมตร มาถึงจุด B ในเวลา 2.00 วินาที ถ้าเส้นโค้ง AB รองรับมุมที่จุดศูนย์กลาง 60.0 องศา ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุมวล m ในช่วง AB นี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาที 8. นาย ก. ขับรถจากหาดใหญ่ไปสงขลาด้วยอัตราเร็ว 60.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง แล้วทำธุระที่สงขลาอยู่ 1.00 ชั่วโมง จากนั้นขับรถกลับหาดใหญ่ด้วยอัตราเร็ว 80.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าถนนจากหาดใหญ่ถึงสงขลาเป็นเส้นตรงยาว 30.0 กิโลเมตร นาย ก. ขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง9. เรือเร็วลำหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 40.0 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศตะวันออกอีก 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 20.0 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของเรือลำนี้มีค่าเท่าใด10. การกระจัดลัพธ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเรือในคำถามข้อ 9 มีค่าเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 10

joes
15 มิ.ย. 2553 21:01
 1. สวัสดีครับ อาจารย์นิรันดร์ วันนี้เรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง อาจารย์สอนเข้าใจได้ง่ายมากครับ แบบฝึกหัดกับข้อสอบแนวทางโจทย์จะคล้ายกับที่อาจารย์ให้มาเลยหรือเปล่าครับ ปล. ในความรู้สึกส่วนตัว ผมชอบวิธีสอน วิธียกตัวอย่างในแต่ละเรื่อง ของอาจารย์มากครับ

ความคิดเห็นที่ 11

badday1234
15 มิ.ย. 2553 22:20
 1. สวัดดีครับ อาจารย์นิรันดร์ การบ้าน ชุดนี้ต้องทำส่งหรือเปล่าครับ หรือให้ลองทำเล่นเฉยๆ ถ้าให้ทำส่งให้ส่งที่ไหนวันไหนครับ รบกวนอีกนิดครับ ผมอยากใช้สไลด์ของอาจารย์มาศึกษาที่บ้านแต่ผมไม่รู้ว่ามันโหลดที่ไหนครับ รบกวนช่วยส่งลิ้งให้ด้วย ขอบคุณมากครับ เด็ก D. Sec B ปล. วันนี้ฮามากมาย

ความคิดเห็นที่ 12

นิรันดร์
15 มิ.ย. 2553 23:38
 1. http://physics.mut.ac.th


ความคิดเห็นที่ 30

นิรันดร์
22 มิ.ย. 2553 11:53
 1. ขว้างหินจากหลังคาตึกสูง 30 m ด้วยความเร็ว 20 m/s ทิศทางทำมุม 45๐ กับแนวระดับ จงหา  ก. เวลาที่หินลอยในอากาศ         ข. ตำแหน่งหินตกกระทบพื้นว่าห่างฐานตึกเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 31

นิรันดร์
22 มิ.ย. 2553 19:32
 1. แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่ใน 2 มิติProjectile


ความคิดเห็นที่ 32

22 มิ.ย. 2553 19:40
 1. อาจารย์ค่ะ วันนี้อาจารย์โหดมากๆๆๆๆๆๆๆ เลย หนูแทบไม่กล้าขยับ เพราะกลัว อาจารย์ ว่า วันนี้หนูก็เรียนไม่เข้าใจเลยค่ะ เพราะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มา อาจารย์ก็ถามอยู่ว่ามีอะไรจะถามมั้ย หนูกลัวว่าถ้าหนูถามเพื่อนๆคงจะเซ็งกันเลยทีเดียว ถ้าเป็นไปได้นะค่ะ (แค่ขอค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร) หนูอยากให้บรรยากาศการเรียนเป็นเหมือนอาทิตย์แรกค่ะ คืออาทิตย์แรกเราเรียนแบบหัวเราะบ้าง ตลกบ้าง แต่มันก็ทำให้สบายๆ ไม่กดดัน กล้าพูด กล้าถาม กล้าตอบ แต่วันนี้นี่ซิ หนูเกร็งจนจะเป็นตะคริว กดดันมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จนสมองมันไม่รับอะไรเข้าไปเลย หนูแค่ขอดูนะค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หนูจะเกร็งต่อไป แต่ถ้าได้ก็จะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยิ่งกว่าถูกล็อตเตอร์รี่ซะอีก นะค่ะ นะค่ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33

นิรันดร์
22 มิ.ย. 2553 19:54
 1. 5. นักศึกษาขึ้นไปทดลองฟิสิกส์ที่ดาดฟ้าอาคาร F โดยการขว้างหินออกไปในแนวระดับ    ด้วยความเร็ว 18.9 m/s หินตกถึงพื้นหลังจากหลุดมือไปแล้วเป็นเวลา 4.25 s     จงหาว่า อาคาร F สูงเท่าใด6. นักศึกษาขึ้นไปที่ดาดฟ้าอาคาร D ซึ่งสูง 45.6 เมตร แล้วขว้างลูกบอล    ไปในแนวระดับด้วยความเร็ว 25.6 m/s หากถือว่าแรงต้านอากาศน้อยมาก     จงหาว่าบอลตกถึงพื้นห่างฐานตึกเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 34

22 มิ.ย. 2553 23:11
 1. อาจารย์นิรันดร์ค่ะ การบ้านเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์มีมั้ยค่ะ ถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่มีหนูเลยไม่แน่ใจถามอาจารย์ดีกว่า ถ้ามีโพสโจทย์ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวส่งไม่ทันเข้าเรียนคาบต่อไป ขอบคุณค่ะ อาจารย์นิรันดร์

ความคิดเห็นที่ 36

reoungrit
23 มิ.ย. 2553 04:12
 1. อาจารย์ ครับ การบ้านที่อาจารย์ ที่ขว้างก้อนหิน ไปชนหลังคาตึกอ่ะคับ ผมใช้ 1m:1cm ได้ไหมครับ ขว้างก้อนหอนไปทำมุม 60 องศา ระยะขว้างกับ ตึก 100 m แล้ว ตึกสูง 45 m. ผมได้ vit = 205 m 1/2 gt กำลัง 2 = 130 m แล้ว เราจะหา vi ยังงัยครับเราจะวัดจากไหน หรือว่าต้องใช้สูตร ขอบคุณครับ :D

ความคิดเห็นที่ 38

DAK-MAN U
23 มิ.ย. 2553 11:10
 1. อาจารย์ นิรันดร์ ครับ งานที่ทำในห้องเมื่อวานผมยังทำไม่เสร็จเลย ก็หมดเวลาเสียแล้ว งานครั้งแรกก็ได้แค่ 1 คะแนน แต่ครั้งนี้ไม่รู้จะได้คะแนนเท่าไรเพราะทำไม่ทัน และก็งงกับโจทย์(ผมตีโจทย์ไม่เข้าใจ(ไม่เป็นนั่นแหละครับ)ก็เลยงง) ผมกลัวมากเลยครับ กับ เจ้า F ตัวเนี้ย มันอันตราย แต่ที่อันตรายกว่าก็คือ FF ใช่หรือป่าวครับ

ความคิดเห็นที่ 39

นิรันดร์
23 มิ.ย. 2553 15:00
 1. อาจารย์ค่ะ วันนี้อาจารย์โหดมากๆๆๆๆๆๆๆ เลยคุยกันไม่เลิก ว่าแล้วว่าอีกก็ไม่หยุดคุย ก็ต้องโหดกันหน่อย คนที่ไม่ได้คุยก็น่าจะสบาย ๆ ได้ หนูแทบไม่กล้าขยับ เพราะกลัว อาจารย์ ว่าวันนี้หนูก็เรียนไม่เข้าใจเลยค่ะก็ต้องขอโทษคนที่เรียบร้อยอยู่แล้วด้วยเพราะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มา อาจารย์ก็ถามอยู่ว่ามีอะไรจะถามมั้ยหนูกลัวว่าถ้าหนูถามเพื่อนๆคงจะเซ็งกันเลยทีเดียวถ้าหนูไม่ถามแล้วอาจารย์จะทราบได้อย่างไรว่าหนูไม่เข้าใจหากคำถามดี คนอื่นฟังก็ได้ประโยชน์ไปด้วย ไม่ต้องกลัวเซ็งถ้าเป็นไปได้นะค่ะ (แค่ขอค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร)หนูอยากให้บรรยากาศการเรียนเป็นเหมือนอาทิตย์แรกค่ะคืออาทิตย์แรกเราเรียนแบบหัวเราะบ้าง ตลกบ้าง แต่มันก็ทำให้สบายๆ ไม่กดดัน กล้าพูด กล้าถาม กล้าตอบแต่วันนี้นี่ซิหนูเกร็งจนจะเป็นตะคริว กดดันมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจนสมองมันไม่รับอะไรเข้าไปเลยก็ช่วยกันสะกิดเพื่อนให้หยุดคุยเวลาอาจารย์สอนด้วย หรือไม่ก็บอกให้ออกไปคุยนอกห้อง จะได้ไม่เสียบรรยากาศนะครับหนูแค่ขอดูนะค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หนูจะเกร็งต่อไปแต่ถ้าได้ก็จะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยิ่งกว่าถูกล็อตเตอร์รี่ซะอีกจะดูอะไรครับนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  NP_YUI@hotmail.comขอบคุณเช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 40

นิรันดร์
23 มิ.ย. 2553 15:10
 1. อาจารย์นิรันดร์ค่ะการบ้านเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์มีมั้ยค่ะถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่มีหนูเลยไม่แน่ใจถามอาจารย์ดีกว่าถ้ามีโพสโจทย์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไม่ทันเข้าเรียนคาบต่อไปขอบคุณค่ะ มีแบบฝึกให้หัดทำในความคิดเห็นที่ 31 และ 33 ครับ


ความคิดเห็นที่ 41

นิรันดร์
23 มิ.ย. 2553 15:25
 1. อาจารย์ ครับ การบ้านที่อาจารย์ ที่ขว้างก้อนหิน ไปชนหลังคาตึกอ่ะคับ ผมใช้ 1m:1cm ได้ไหมครับ ได้ครับ ขว้างก้อนหินไปทำมุม 60 องศา ระยะขว้างกับ ตึก 100 m แล้ว ตึกสูง 45 m. ผมได้ vit = 205 m(คลาดเคลื่อนนิดหน่อย)ระวัง ตัว i เป็น subscript หรือตัวห้อย ไม่ใช่บรรทัดเดียวกัน 1/2 gt2 = 130 m(คลาดเคลื่อนนิดเดียว พอใช้ได้) แล้ว เราจะหา vi ยังงัยอย่างไรครับเราจะวัดจากไหน หรือว่าต้องใช้สูตร ขอบคุณครับ :D (แทนค่า g = 9.8 m/s2 เข้าไป คุณก็จะหาเวลา t ได้ แล้วก็เอากลับไปแทนในสมการข้างบน ก็จะหา vi ได้)


ความคิดเห็นที่ 42

นิรันดร์
23 มิ.ย. 2553 15:44
 1. อาจารย์ นิรันดร์ ครับ งานที่ทำในห้องเมื่อวานผมยังทำไม่เสร็จเลยก็หมดเวลาเสียแล้ว งานครั้งแรกก็ได้แค่ 1 คะแนนแต่ครั้งนี้ไม่รู้จะได้คะแนนเท่าไรเพราะทำไม่ทันและก็งงกับโจทย์(ผมตีโจทย์ไม่เข้าใจ(ไม่เป็นนั่นแหละครับ)ก็เลยงง)โจทย์ที่ให้ทำกับตัวอย่างที่ทำให้ดู ที่จริงก็เหมือนกันนั่นแหละเปลี่ยนเพียงตัวเลขบางตัวเท่านั้น การที่คุณไม่เข้าใจแบบฝึกหัดก็แสดงว่าคุณไม่เข้าใจตัวอย่างด้วย ใช่หรือไม่ดังนั้น หากไม่เข้าใจตัวอย่างก็ควรรีบถามทันทีเพราะในเวลาไม่นานหลังจากตัวอย่าง ก็จะมีโจทย์เก็บคะแนนให้ทำคล้าย ๆ กันทุกครั้ง ถามผมก่อนจะถูกผมถามผมกลัวมากเลยครับ กับ เจ้า F ตัวเนี้ย มันอันตรายสมควรกลัวอยู่หรอก เพราะที่นี่ ไม่มีการสอบซ่อมนะครับเรียนใหม่ ก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เงินยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สำคัญกว่าคือคุณอาจจบไม่ทันตามกำหนด เสียเวลาของชีวิตไป แต่ที่อันตรายกว่าก็คือ FF ใช่หรือป่าวไม่ครับ หากคุณไม่ทำทุจริตก็ไม่ต้องกลัว FF เลยครับสรุปว่า เมื่อคุณไม่เข้าใจก็ควรรีบถามอาจารย์นะครับDAK-MAN U ชื่อคุณน่าเกลียดมากเลยนะ "DAK-MAN U ดาก-แมนยู"น่าจะเปลี่ยนชื่อเสียนะครับ


ความคิดเห็นที่ 43

Bighter sky
23 มิ.ย. 2553 17:46
 1. ผมฮาดากแมนยู มากครับ อิอิ

ความคิดเห็นที่ 47

misaki601
24 มิ.ย. 2553 17:25
 1. อาจารย์ ค่ะ หนู อยากได้โจทย์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม มาฝึกทำ ก่อนเข้าเรียน ได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48

นิรันดร์
24 มิ.ย. 2553 20:36
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 ของ reoungritอาจารย์ ครับ การบ้านที่อาจารย์ ที่ขว้างก้อนหิน ไปชนหลังคาตึกอ่ะคับ ผมใช้ 1m:1cm ได้ไหมครับได้ครับโดยหลักการแล้วไม่มีอะไรขัดข้อง ว่าแต่คุณจะวาดรูปไหวหรือครับผมได้ t = 21.35 s. ถูกมั้ยครับ..... ผมได้ Vi = -15.28 ผิดแน่ ๆๆ เลย อาจารย์ช่วยบอกวิธีที่ถูกให้หน่อยครับบอกแล้ว ในความเห็นที่ 41


ความคิดเห็นที่ 50

นิรันดร์
24 มิ.ย. 2553 22:51
 1. เฉลยโจทย์ในห้องเรียนขว้างบอลจากหลังคาตึกสูง 30.0 m ด้วยความเร็ว 20.0 m/s ในทิศทางทำมุม 45.0o กับแนวระดับจงหาระยะทางที่บอลตกห่างจากฐานตึก


ความคิดเห็นที่ 51

นิรันดร์
24 มิ.ย. 2553 23:10
 1. (0.5gt 2 - 30)/vit = sin 45oแทนค่า g = 9.80 m/s2 และ vi = 20 m/sแก้สมการหาค่า t ได้ t = 4.31 sระยะตกห่างฐานตึก x = vit cos45oเมื่อแทนค่า vi และ t แล้วจะหาค่า x ได้เท่ากับ 61.0 m


ความคิดเห็นที่ 52

badday1234
25 มิ.ย. 2553 23:42
 1. ผมลองทำแบบฝึกล่าสุดดูทำได้บางข้อ 1. รถยนต์แล่นเป็นวงกลมรอบน้ำพุด้วยรัศมีทางวิ่ง 6.5 m ได้ 13 รอบในเวลา 1.00 นาที จงหา ก) ความถี่ ข) คาบ ค) อัตราเร็ว ง) ความเร่ง ก 0.217 Hz ข 4.62 ค 8.84 m/s ง 12.02 m/s^2 2. นาฬิกาลูกตุ้ม ขณะหนึ่งลูกตุ้มมีอัตราเร็ว 2.5 cm/s และมีความเร่งแนวสัมผัส 1.2 cm/s2 ถ้าก้านลูกตุ้มยาว 25 cm จงหาความเร่งทั้งหมดของลูกตุ้มนาฬิกานี้ a=2.64*10^-3 ข้อ3 ทำไม่เป็นหุหุ ใครได้ต่างจากนี้มั่งมั้ยอ่าแลกเปลี่ยนความรู้หน่อยคั๊บบ

ความคิดเห็นที่ 53

numtan122
27 มิ.ย. 2553 17:05
 1. อาจารย์ค่ะความคิดเห็นที่31 กับ ความคิดเห็นที่ 49 ที่เป็นแบบฝึกหัดน่ะค่ะ ให้ทำไปส่งในห้องใช่มั้ยค่ะ หนูอยู่ sec A ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 55

kudjung7
27 มิ.ย. 2553 19:58
 1. อาจารย์ผมหาคำตอบในสไลด์ที่ขว้างหินไปชนหลังคาตึก ผมหา t = 2.913 s และ Vi = 34.328 m/s ใช่หรือเปล่าคับอาจารย์ หรือใกล้เคียงบ้างไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 56

DAK-MAN U
27 มิ.ย. 2553 22:16
 1. อาจารย์ครับงานที่จับปล่อยไม้บรรทัดต้องทำส่งหรือป่าวครับ และกำหนดส่งวันไหนครับ ผมไม่มีคู่(ไม่มีใครคบ)ทำอย่างไรดีครับ

ความคิดเห็นที่ 57

นิรันดร์
27 มิ.ย. 2553 22:33
 1. เห็นชื่อก็ไม่มีใครกล้าคบแล้ว


ความคิดเห็นที่ 59

นิรันดร์
29 มิ.ย. 2553 21:38
 1. ไม่ใช่ให้ 10 นาทีทุกครั้งครับแต่ปกติจะให้ 3 - 4 นาทีหนูต้องพยายามปรับตัวทำให้ทันให้ได้นะครับอันดับแรกก็คือ ระหว่างที่ไม่ได้เรียนก็ต้องฝึกกดเครื่องคิดเลขใช้ชำนาญอันดับที่สองก็คือต้องเรียนให้เข้าใจก่อนที่อาจารย์จะเทสท์หากไม่เข้าใจก็รีบถามก่อนที่อาจารย์จะให้โจทย์เรียนกลับไปก็ต้องทบทวนทุกวันเอาโจทย์มาฝึกทำ หากเป็นไปได้ เอามาทำล่วงหน้าได้ยิ่งดีนะครับ


ความคิดเห็นที่ 60

pengzaa
29 มิ.ย. 2553 21:55
 1. สวัสดีครับอาจารย์มาทักทายตอนดึกครับ    นอนฝันหวานๆน่ะครับอิอิ


ความคิดเห็นที่ 61

นิรันดร์
30 มิ.ย. 2553 10:05
 1. แบบฝึกหัดรวมหลายเรื่อง

  ข้อที่ 1  ชายคนหนึ่งวิ่งรอบสนาม 3 รอบๆ ละ 400 เมตร โดยรอบที่ 1 , 2 และ 3 ใช้เวลาใน          การวิ่ง 3.8 , 4.0 และ 4.5 นาที ตามลำดับ             จงหาขนาดของความเร็วเฉลี่ยของชายคนนี้ในการรวิ่งครบสามรอบข้อที่ 2 บอลลูนกำลังลอยขึ้นไปในอากาศ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วคงตัว 2.00 เมตร/วินาที            เมื่ออยู่ที่ความสูงหนึ่งก็ปล่อยวัตถุลงมาจากบอลลูน           หลังจากปล่อยวัตถุแล้ว 3.00 วินาที วัตถุจะอยู่ห่างจากบอลลูนกี่เมตรข้อที่ 3  รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา           10 นาที ต่อมารถคันนี้แล่นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง           จงหาขนาดของความเร่งเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของรถยนต์คันนี้ข้อที่ 4  ขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็วต้นขนาด 10.0 เมตร/วินาที ทำมุม θ กับแนวระดับ          เมื่อเวลาผ่านไป 1.60 วินาที ความเร็วของวัตถุมีขนาดกี่เมตร/วินาที          กำหนดให้ tan θ = 3/4


ความคิดเห็นที่ 62

DAK-MAN U
30 มิ.ย. 2553 10:46
 1. อาจารย์ครับ DAK-MAN U ไม่ใช่ดากแมนยูอ่านใหม่นะครับ เด็ก แมน ยูผมอายแต่ดีนะที่เพื่อนใน sec. ไม่รู้ว่าผมคือใครไม่งั้นนะ โห่! ไม่อยากจะคิดเลยครับและงานในคาบวันอังคารที่ผ่านมาผมมั่นใจว่าไม่น้อยกว่า 3 คะแนน


ความคิดเห็นที่ 63

นิรันดร์
30 มิ.ย. 2553 11:10
 1. ถ้าจะให้อ่านว่า "เด็ก" คุณต้องเขียน "DEK"ถ้าเขียน "DAK" ก็อ่านว่า "ดาก" ครับ


ความคิดเห็นที่ 64

pengzaa
30 มิ.ย. 2553 23:26
 1. แบบฝึกหัดนี้มีเฉลยไหมครับอาจารย์   พอดีคิดออกมาแล้วไม่แน่ใจว่าถูกหรือป่าว    ถ้ามีขอหน่อยน่ะครับอาจารย์    ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 65

เซียนเขียด
1 ก.ค. 2553 02:14
 1. สวัสดีครับ  ผมเด็ก sec. Bผมชอบให้อาจารย์สอนแบบวันอังคารมากเลยครัยผมรูสึกว่าเรียนได้สนุกและไม่เครียดเลยครับผมอยากเห็นฐานยิงจรวจนิวเครียรของเกาหลี เอ้ย.ย.ยยฐานยิงจรวดของอาจารย์มากครับ ผมไม่รู้ว่าจรวดผมจะยิงได้หรอป่าว(กลัวเข้าฐานไม่ได้ครับ)สวัสดีวันครูครับฝันดีครับ อาจารย์นิรันดร์


ความคิดเห็นที่ 66

นิรันดร์
1 ก.ค. 2553 12:07
 1. มาดึกจังจรวดที่ทำจากขวด 1.25 litre หรือใหญ่กว่า จะยิงได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 67

นิรันดร์
1 ก.ค. 2553 14:21
 1. โจทย์ท้าทาย เรื่อง projectileเป้าแขวนอยู่ที่จุด Tปืนอยู่ที่จุด A อยู่ห่างจากเป้าเป็นระยะ Dเมื่อมองจาก A จะเห็นเป้าเป็นมุมเงย alpha กระสุนพุ่งออกจากเป้าด้วยอัตราเร็ว vo1. จงหามุมยิงว่าจะต้องทำมุมเงยเท่าไร กระสุนจึงถูกกลางเป้าได้พอดี2. จงหาว่าอัตราเร็วน้อยที่สุดของกระสุนที่เป็นไปได้จะมีค่าเท่าไร 12121


ความคิดเห็นที่ 68

นิรันดร์
1 ก.ค. 2553 14:30
 1. แบบฝึกหัด การเคลื่อนที่แนววงกลม 1.  รถยนต์แล่นเป็นวงกลมรอบน้ำพุด้วยรัศมีทางวิ่ง 6.5 m ได้ 13 รอบในเวลา 1.00 นาที      จงหา  ก)  ความถี่  ข)  คาบ  ค)  อัตราเร็ว  ง)  ความเร่ง 2.  นาฬิกาลูกตุ้ม ขณะหนึ่งลูกตุ้มมีอัตราเร็ว 2.5 cm/s และมีความเร่งแนวสัมผัส 1.2 cm/s2      ถ้าก้านลูกตุ้มยาว 25 cm จงหาความเร่งทั้งหมดของลูกตุ้มนาฬิกานี้ 3.  ใช้เชือกยาว 1.0 m ผูกลูกบอลเหวี่ยงให้เคลื่อนที่เป็นวงกลม เมื่อเริ่มต้น มีอัตราเร็ว     8.0 m/s หลังจากเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ อัตราเร็วเหลือเพียง 6.0 m/s     หากขนาดของความเร่งในแนวสัมผัสมีค่าคงตัว      ก) ความเร่งแนวสัมผัสมีขนาดเท่าใด      ข) ความเร่งทั้งหมดเมื่อเริ่มเคลื่อนที่มีขนาดเท่าใด      ค) ความเร่งทั้งหมดเมื่อเคลื่อนที่ได้ครบรอบมีขนาดเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 72

นิรันดร์
1 ก.ค. 2553 21:39
 1. แบบฝึกหัดเรื่อง โพรเจกไทล์นายวิศวกรยืนบนยอดตึกแล้วโยนลูกบอลออกไป 2 ลูก โดยโยนบอลลูกแรกออกไปก่อนด้วยความเร็ว 25.0 เมตรต่อวินาที ทำมุม 53.0o กับแนวระดับ แล้วจึงโยนลูกบอลลูกที่สองออกไปตามหลังในแนวเดียวกันด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมแต่ทำมุม 37.0o กับแนวระดับ พบว่าบอลสองลูกได้ชนกันกลางอากาศ จงหาว่าตำแหน่งที่ลูกบอลชนกันห่างจากตึกตามแนวราบที่ระยะกี่เมตร


ความคิดเห็นที่ 73

นิรันดร์
1 ก.ค. 2553 21:47
 1. แบบฝึกหัด เรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลม โดยในขณะที่พิจารณาวัตถุมีขนาดของความเร็วและความเร่งดังรูป  จงหารัศมีความโค้งของเส้นทางการเคลื่อนที่


ความคิดเห็นที่ 74

นิรันดร์
2 ก.ค. 2553 11:22
 1. แบบฝึกหัด ระคน

  ข้อที่ 1  เข็มนาฬิกาหมุนด้วยอัตราเร็วกี่เรเดียนต่อวินาที

  ข้อที่ 2     ถ้ากราฟการกระจัด  x  กับเวลา t  ของรถยนต์ ก และ ข มีลักษณะดังรูปข้อใดต่อไปนี้ถูก1.       รถยนต์ ก และ ข  จะมีความเร็วเท่ากันเมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที2.       รถยนต์ ก มีความเร็วไม่คงตัว ส่วนรถยนต์ ข  มีความเร็วคงตัว3.       รถยนต์ ก มีความเร่งมากกว่าศูนย์ ส่วนรถยนต์ ข มีความเร็วเท่ากับศูนย์4.       ทั้งรถยนต์ ก และ ข ต่างมีความเร่งเป็นศูนย์


ความคิดเห็นที่ 75

นิรันดร์
2 ก.ค. 2553 17:58
 1. ข้อที่ 3.   ลูกบอลถูกขว้างออกไปทำมุม 38 องศากับแนวระดับ จะเกิดอะไรขึ้น            กับขนาดของความเร่งของลูกบอลขณะกำลังเคลื่อนที่ในอากาศ            (ให้ถือว่าไม่มีแรงต้านทานจากอากาศ)           1.  ลดลงแล้วค่อยเพื่มขึ้น           2.  ลดลงแล้วค่อยเป็นค่าคงตัว           3.  เพิ่มขึ้นแล้วค่อยลดลง           4.  เป็นค่าคงตัวตลอดการเคลื่อนที่


ความคิดเห็นที่ 76

นิรันดร์
2 ก.ค. 2553 18:11
 1. ข้อที่ 4.   หิน A ถูกขว้างออกจากหน้าผาไปในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 20.0 เมตรต่อวินาที             หิน A ตกกระทบพื้นระดับด้านล่างในเวลา 3.00 วินาที ต่อมาขว้างหิน B ออกจาก             หน้าผาเดียวกันด้วยอัตราเร็ว 30.0 เมตรต่อวินาที ในแนวระดับเช่นเดียวกัน            (ก)  หิน B ตกกระทบพื้นระดับด้านล่างในเวลาเท่าใด            (ข)  จงประมาณความสูงของหน้าผานี้


ความคิดเห็นที่ 77

นิรันดร์
2 ก.ค. 2553 21:02
 1. ข้อที่ 5  เวกเตอร์ A + B = R ดังรูปจงวาดรูปเวกเตอร์ B ที่สอดคล้องกับสมการและรูปที่กำหนดให้ให้ถูกต้องทั้งขนาดและทิศทาง


ความคิดเห็นที่ 78

นิรันดร์
2 ก.ค. 2553 21:18
 1. ข้อที่ 6.   เล็งโพรเจกไทล์ไปยังหน้าผาสูง h ด้วยอัตราเร็วเริ่มต้น 42.0 m/s ทำมุมเงยจากแนวระดับ 60.0๐  โพรเจกไทล์ชนหน้าผาหลังยิง 5.50 วินาที   จงหา              ก)  ความสูงของจุดที่โพรเจกไทล์ชนหน้าผา             ข)  อัตราเร็วที่โพรเจกไทล์ชนหน้าผา              ค)  จุดสูงสุดที่โพรเจกไทล์ขึ้นไปได้


ความคิดเห็นที่ 79

นิรันดร์
3 ก.ค. 2553 10:56
 1. ข้อที่ 7.  กระสุนปืนใหญ่ถูกยิงออกไปด้วยอัตราเร็วเริ่มต้น 100 m/s ให้ถือว่าแรงต้านอากาศ            มีค่าน้อยมาก            7.1   จงหาระยะที่กระสุนไปตกเมื่อยิงด้วยมุมต่าง ๆ กันดังนี้                    ก)   30๐    ข)   45๐     ค)   60๐            7.2   จากข้อ 7.1 จงหาระยะสูงสุดที่กระสุนขึ้นไปได้ที่มุมต่าง ๆ


ความคิดเห็นที่ 80

นิรันดร์
3 ก.ค. 2553 11:07
 1. ข้อที่ 8.   ให้ถือว่าวงโคจรดวงจันทร์รอบโลกเป็นวงกลมได้ ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก             3.84x108 m และใช้เวลาโคจร 1 รอบในเวลา 27.3 วัน   จงหา             (ก) อัตราเร็วที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และ              (ข) ความเร่งสู่ศูนย์กลางของดวงจันทร์รอบโลกข้อที่ 9.   ยางรถยนต์วงหนึ่งมีรัศมี 0.350 m  หมุนด้วยอัตราคงตัว 140 รอบต่อนาที                จงหาอัตราเร็วและความเร่งของหินก้อนเล็ก ๆ ที่ติดอยู่ที่ขอบยางนี้


ความคิดเห็นที่ 84

นิรันดร์
6 ก.ค. 2553 16:57
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 11.  ลังมวล 12.0 kg วางนิ่งบนพื้นระดับ พื้นออกแรงกระทำกับลังเท่าใด2.  พื้นและลังในข้อ 1. มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 0.75   และ     สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.57   ออกแรงในแนวระดับลากลัง     เริ่มจากแรงน้อย ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มแรงมากขึ้น ต้องใช้แรงเท่าใด     ลังจึงเริ่มไถลบนพื้นนี้3.  จากข้อ 2. หลังจากลังเริ่มไถลแล้ว ให้ออกแรงลากลังด้วยแรงขนาด     เท่ากับที่ลังเริ่มไถลต่อไป แรงเสียดทานที่พื้นกระทำกับลังมีค่าเท่าใด4.  จากข้อ 3. ลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 85

นิรันดร์
6 ก.ค. 2553 17:02
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 21.  ลังมวล 12.0 kg วางนิ่งบนพื้นระดับ พื้นและลังมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 0.75      และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.57  ออกแรงในแนวทำมุม 25.0o กับแนวระดับ     ลากลัง เริ่มจากแรงน้อย ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มแรงมากขึ้น ต้องใช้แรงเท่าใดลังจึงเริ่ม     ไถลบนพื้นนี้     2.  จากข้อ 1. หลังจากลังเริ่มไถลแล้ว ให้ออกแรงลากลังด้วยแรงขนาดและทิศทาง     เท่ากับที่ลังเริ่มไถลต่อไป แรงเสียดทานที่พื้นกระทำกับลังมีค่าเท่าใด3.  จากข้อ 2. ลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 86

นิรันดร์
6 ก.ค. 2553 17:10
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 31.  ลังมวล 12.0 kg วางนิ่งบนพื้นกระดานที่วางตัวแนวระดับ กระดานและลังมีสัมประสิทธิ์      ความเสียดทานสถิต 0.75 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.57 ค่อย ๆ ยกกระดาน     ให้กลายเป็นพื้นเอียงอย่างช้า ๆ จนกระทั่งลังเริ่มไถลบนกระดานนี้     จงบอกค่ามุมที่ลังเริ่มไถลบนกระดานเอียงนี้     2.  จากข้อ 1. หลังจากลังเริ่มไถลแล้ว ให้คงมุมเท่ากับที่ลังเริ่มไถลต่อไป      แรงเสียดทานที่พื้นกระทำกับลังมีค่าเท่าใด3.  จากข้อ 2. ลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 87

นิรันดร์
6 ก.ค. 2553 17:17
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 41.  ลังมวล 12.0 kg วางนิ่งบนพื้นระดับ พื้นและลังมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 0.75      และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.57  ออกแรงในแนวทำมุม θ กับแนวระดับลากลัง     เริ่มจากแรงน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มแรงมากขึ้น ต้องใช้แรงเท่าใดลังจึงเริ่มไถลบนพื้นนี้     2.  จากข้อ 1. จงหาขนาดของมุม θ ที่ทำให้ใช้แรงขนาดน้อยที่สุดที่พอเริ่มลากให้ลังขยับได้


ความคิดเห็นที่ 88

นิรันดร์
6 ก.ค. 2553 17:27
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 5     เชือกเล็ก เบาและเหนียวมากเส้นหนึ่งยาวพอสมควร ปลายข้างหนึ่งผูกติดกับกล่องมวล     3.00 kg  อีกปลายหนึ่งผูกติดกับลังมวล 7.00 kg กลางเชือกคล้องอยู่กับรอกเล็กเบา     และลื่นมากตัวหนึ่ง ทำให้ลังและกล่องห้อยด้วยเส้นเชือกนี้ในแนวดิ่ง เมื่อปล่อยให้ระบบนี้     เคลื่อนที่อย่างอิสระ ลังและกล่องเคลื่อนที่ผ่านกันได้โดยไม่กระทบกัน     จงหาความเร่งของลัง กล่อง และแรงตึงในเชือก


ความคิดเห็นที่ 89

นิรันดร์
6 ก.ค. 2553 17:36
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 6     เชือกเล็ก เบาและเหนียวมากเส้นหนึ่งยาวพอสมควร ปลายข้างหนึ่งผูกติดกับกล่องมวล     3.00 kg  อีกปลายหนึ่งผูกติดกับลังมวล 7.00 kg กลางเชือกคล้องอยู่กับรอกเล็กเบา     และลื่นมากตัวหนึ่ง ซึ่งติดอยู่ที่ขอบโต๊ะลื่น ลังมวล 7.00 kg วางบนโต๊ะ ส่วนกล่องมวล     3.00 kg ห้อยอยู่ และเชือกตึง ทำให้ลังไถลไปตามผิวโต๊ะและกล่องเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง     เมื่อปล่อยให้ระบบนี้เคลื่อนที่อย่างอิสระ     จงหาความเร่งของลัง กล่อง และแรงตึงในเชือก


ความคิดเห็นที่ 90

pengzaa
6 ก.ค. 2553 20:04
 1. สวัสดีตอนเย็นครับอาจารย์    กินข้าวเยอะๆน่ะครับ  


ความคิดเห็นที่ 91

นิรันดร์
7 ก.ค. 2553 13:24
 1. ข้าวเย็น กินมากแล้วก็นอนจะอ้วนมากนะครับ


ความคิดเห็นที่ 92

นิรันดร์
7 ก.ค. 2553 13:31
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 71.  ลังมวล 12.0 kg วางนิ่งบนพื้นเอียงที่ทำมุม 30.0o กับแนวระดับ     พื้นและลังมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 0.75 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์      0.57  ออกแรงในแนวขนานกับพื้นเอียงเพื่อลากลังให้เคลื่อนขึ้น เริ่มจากแรงน้อย ๆ     ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มแรงมากขึ้น ต้องใช้แรงเท่าใดลังจึงเริ่มไถลขึ้นบนพื้นเอียงนี้     2.  จากข้อ 1. หลังจากลังเริ่มไถลแล้ว ให้ออกแรงลากลังด้วยแรงขนาดและทิศทาง     เท่ากับที่ลังเริ่มไถลต่อไป แรงเสียดทานที่พื้นกระทำกับลังมีค่าเท่าใด3.  จากข้อ 2. ลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 93

นิรันดร์
7 ก.ค. 2553 13:42
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 81.  ลังมวล 12.0 kg วางนิ่งบนพื้นเอียงที่ทำมุม 60.0o กับแนวระดับ พื้นและลังมีสัมประสิทธิ์     ความเสียดทานสถิต 0.75 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.57       เมื่อปล่อยอย่างอิสระ ลังเคลื่อนที่บนพื้นเอียงด้วยความเร่งเท่าใด     2.  จากข้อ 1. หากต้องการให้ลังเริ่มไถลพอดีบนพื้นเอียงนี้ จะต้องปรับมุมให้พื้นเอียงทำกับ      แนวระดับกี่องศา3.  จากข้อ 1. หากต้องการให้ลังไถลบนพื้นเอียงนี้ด้วยความเร็วคงตัว จะต้องปรับมุมให้      พื้นเอียงทำกับแนวระดับกี่องศา


ความคิดเห็นที่ 94

dekgf123
7 ก.ค. 2553 20:55
 1. อาจารย์คับ

  ผมขอถามเรื่องฟิสิกส์หน่อยคับ คิดไม่ออกงับ บอกที

   

  เรื่อง

  หินก้อนหนึ่งบนดวงจันทร์มีมวล5กิโลกรัม และมีน้ำหนัก8.1กิโลกรัม ถ้านักบินอวกาศนำหินก้อนนี้กลับโลก หินจะมีน้ำหนักเท่าใดหินก้อนหนึ่งบนดวงจันทร์มีมวล5กิโลกรัม และมีน้ำหนัก8.1กิโลกรัม ถ้านักบินอวกาศนำหินก้อนนี้กลับโลก หินจะมีน้ำหนักเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 95

นิรันดร์
7 ก.ค. 2553 21:00
 1. ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องก่อนนะครับผมตั้งใจจะสอนคนไทยที่รักประเทศไทยหากคิดทำลายภาษาไทย รับไม่ได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 96

นิรันดร์
7 ก.ค. 2553 21:05
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 91.  รถยนต์มวล 1200 kg แล่นอยู่บนถนนทางโค้งระดับที่มีรัศมีความโค้ง 150 เมตร ด้วยอัตรา     เร็วคงตัว 20.0 เมตรต่อวินาที รถยนต์คันนี้มีความเร่งเท่าใด     2.  จากข้อ 1. แรงอะไรที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางให้กับรถยนต์คันนี้3.  จากข้อ 1. หากยางล้อและถนนมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 0.8 จะเพียงพอให้รถคันนี้     แล่นปลอดภัยหรือไม่


ความคิดเห็นที่ 97

นิรันดร์
8 ก.ค. 2553 09:38
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 10 1.  ชาย 2 คน ต้องการเลื่อนลังใบหนึ่ง โดยชายคนแรกออกแรงดึง 30.0 N ทำมุม 53.0๐ กับ     แนวระดับ ส่วนชายคนที่ 2 ออกแรงผลัก 20.0 N อีกด้านหนึ่งของลังในแนวระดับ     โดยพื้นมีแรงเสียดทานกระทำกับลังขนาด 10.0 N และลังมีความเร่ง 0.500 m/s2     ทิศขนานพื้นตามแนวแรงที่ผลัก แรงลัพธ์ที่กระทำต่อลังนี้มีค่าเท่าใด2.  จากข้อ 1. มวลของลังมีค่าเท่าใด3.  แรงที่พื้นดันลังอย่างตั้งฉาก มีค่าเท่าใด4.  สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างลังกับพื้นมีค่าเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 100

นิรันดร์
12 ก.ค. 2553 15:54
 1. แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 11รถยนต์คันหนึ่งมวล 1 250 kg แล่นตามถนนด้วยอัตราเร็วคงตัว 25.0 km/hผ่านถนนทางโค้งที่มีรัศมีความโค้ง 200 m    1.  รถคันนี้มีความเร่งสู่ศูนย์กลางเท่าใด   2.  รถคันนี้ต้องการแรงสู่ศูนย์กลางเท่าใด   3.  ถ้าผิวถนนอยู่ในแนวระดับ ยางของรถและถนนต้องมีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน        อย่างน้อยเท่าใดรถจึงผ่านโค้งนี้ไปได้ด้วยอัตราเร็วนี้   4.  หากต้องการให้รถแล่นผ่านทางโค้งนี้ได้แม้ถนนลื่นมาก จะต้องยกผิวถนนให้เอียงกี่องศา


ความคิดเห็นที่ 101

นิรันดร์
13 ก.ค. 2553 15:10
 1. section Aสปริงอันหนึ่งมีค่าคงตัวของสปริง 100 N/m 1.  ถูกดึงให้ยืดออกจากสมดุลเดิมอย่างช้า ๆ จนกระทั่งยืดออกเป็นระยะ 5.00 cm     (ก)   งานที่คนทำให้สปริงมีค่าเท่าใด     (ข)   งานที่สปริงทำมีค่าเท่าใด2.  ดึงสปริงออกจากระยะ 5.00 cm จนกระทั่งยืดออกเป็นระยะ 10.0 cm     (ก)   งานที่คนทำให้สปริงมีค่าเท่าใด     (ข)   งานที่สปริงทำมีค่าเท่าใดsection Bสปริงอันหนึ่งมีค่าคงตัวของสปริง 120 N/m 1.  ถูกดึงให้ยืดออกจากสมดุลเดิมอย่างช้า ๆ จนกระทั่งยืดออกเป็นระยะ 5.00 cm     (ก)   งานที่คนทำให้สปริงมีค่าเท่าใด     (ข)   งานที่สปริงทำมีค่าเท่าใด2.  ดึงสปริงออกจากระยะ 5.00 cm จนกระทั่งยืดออกเป็นระยะ 10.0 cm     (ก)   งานที่คนทำให้สปริงมีค่าเท่าใด     (ข)   งานที่สปริงทำมีค่าเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 102

pengzaa
13 ก.ค. 2553 21:10
 1. สวัสดีครับอาจารย์      ใกล้สอบแล้วตื่นเต้นๆๆๆๆ      กลัวทำข้อสอบไม่ได้แงๆ


ความคิดเห็นที่ 103

เซียนเขียด
13 ก.ค. 2553 23:12
 1. สวัสดีครับ อ.นิรันดร์ ผมเรียนในห้องเข้าใจแต่ทำไม่เวลาที่ผมออกจากห้องมากับทำแบบฝึกหัดไม่ได้ครับสงสัยหัวผมจะมีแต่ขี่เลื่อย เป็นทุกวิชาเลยครับผมพึ่งมาเรียนเข้าใจได้สัก 2-3อาทิตย์นี่แหละครับผมกลัวว่าจะได้ F แน่เลยครับผมคงหมดโอกาสเรียนครับ


ความคิดเห็นที่ 104

onetwecall
14 ก.ค. 2553 02:25
 1. 1. ชายคนหนึ่งต้องการพายเรือข้ามฟากแม่น้ำไปยังตำแหน่งตรงข้ามพอดี ถ้าเขาสามารถพายเรือให้มีความเร็วเป็น 2.00 เท่าของความเร็วกระแสน้ำ จงหาว่า เขาจะต้องตั้งหัวเรือไปในทิศทางอย่างไร(ทำมุมเท่าไรกับฝั่ง)2. เครื่องบินลำหนึ่ง บินด้วยอัตราเร็ว 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเครื่องบินตั้งเข็มทิศการบินชี้ไปทิศเหนือ แต่ต่อมานักบินพบว่า เครื่องบินกำลังอยู่เหนือเมืองๆหนึ่งที่อยู่ในทิศทำมุม 30.0๐ กับทิศเหนือของสนามบินต้นทาง ถ้าในระหว่างที่บินนั้นมีลมพัดคงที่ตลอดเวลา จงหาว่า อย่างน้อยที่สุดลมต้องมีอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง

  เรื่องความเร็วพัทธ์ผมอ่านในหนังสือแล้วก็ยังงอยู่ ไม่รู้ว่าอันไหนสัมพัทธ์กับอันไหนดูยังไงครับ

  แล้วก็แทนในสูตรไม่ถูกรบกวนอาจารย์ช่วยวาดรูปแสดงวิธีทำและอธิบายโดยละเอียดด้วยครับขอคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 105

นิรันดร์
14 ก.ค. 2553 10:05
 1.  จาก ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 ของ onetwecall1. ชายคนหนึ่งต้องการพายเรือข้ามฟากแม่น้ำไปยังตำแหน่งตรงข้ามพอดี ถ้าเขาสามารถพายเรือให้มีความเร็วเป็น 2.00 เท่าของความเร็วกระแสน้ำ จงหาว่า เขาจะต้องตั้งหัวเรือไปในทิศทางอย่างไร(ทำมุมเท่าไรกับฝั่ง)โจทย์ขัดแย้งกันเองหากเขาพายเรือด้วยความเร็วสองเท่าของกระแสน้ำอย่าลืมว่า ความเร็วเป็นเวกเตอร์ดังนั้น ความเร็วของเรือจึงมีทิศเดียวกับกระแสน้ำรวมความเร็วกระแสน้ำแล้ว เรือจึงแล่นด้วยความเร็วตามน้ำเป็น 3 เท่าของความเร็วกระแสน้ำไม่มีทางถึงฝั่งตรงข้ามถ้าตั้งหัวเรือออกจากแนวของกระแสน้ำก็จะขัดกับความหมายของเวกเตอร์จะทำข้อนี้ให้ได้ต้องแก้โจทย์นิดหน่อยดังนี้1. ชายคนหนึ่งต้องการพายเรือข้ามฟากแม่น้ำไปยังตำแหน่งตรงข้ามพอดี ถ้าเขาสามารถพายเรือให้มีอัตราเร็วเป็น 2.00 เท่าของอัตราเร็วกระแสน้ำ จงหาว่า เขาจะต้องตั้งหัวเรือไปในทิศทางอย่างไร(ทำมุมเท่าไรกับฝั่ง)หลักการของการแก้ปัญหาข้อนี้คือบวกเวกเตอร์ความเร็วเรือที่ตั้งหัวเรือเฉจากฝั่งตรงข้ามแบบทวนน้ำนิด ๆซึ่งเมื่อบวกความเร็วเรือกับความเร็วกระแสน้ำ(วาดรูปลูกศรหางต่อหัว)แล้วทิศความเร็วลัพธ์ต้องอยู่ในทิศที่มุ่งตรงไปยังฝั่งตรงข้ามพอดีคุณต้องวาดรูปก่อนจึงจะทำได้หากวาดรูปแล้วยังทำไม่ได้ ให้โพสต์รูปมาให้ผมดู แล้วจะอธิบายเพิ่มเติมให้


ความคิดเห็นที่ 106

นิรันดร์
14 ก.ค. 2553 10:25
 1. จาก ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 ของ onetwecall2. เครื่องบินลำหนึ่ง บินด้วยอัตราเร็ว 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเครื่องบินตั้งเข็มทิศการบินชี้ไปทิศเหนือ แต่ต่อมานักบินพบว่า เครื่องบินกำลังอยู่เหนือเมืองๆหนึ่งที่อยู่ในทิศทำมุม 30.0๐ กับทิศเหนือของสนามบินต้นทาง ถ้าในระหว่างที่บินนั้นมีลมพัดคงที่ตลอดเวลา จงหาว่า อย่างน้อยที่สุดลมต้องมีอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมงคุณควรเริ่มต้นด้วยการวาดรูปให้มีมาตราส่วนและทิศทางที่ถูกต้อง1  ตำแหน่งสนามบินต้นทาง2  กำหนดทิศเหนือ3  กำหนดตำแหน่งเมืองให้ถูกต้องตามโจทย์4  ลากเส้นโยงสนามบินกับเมืองการที่โจทย์กำหนดว่า อัตราเร็ว 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเครื่องบินตั้งเข็มทิศการบินชี้ไปทิศเหนือ หมายความว่าโจทย์กำหนดเวกเตอร์ความเร็วเครื่องบินมาให้5  วาดรูปเวกเตอร์ความเร็วลงในรูปที่วาดไว้ให้ถูกต้องทั้งมาตราส่วนและทิศทางการที่โจทย์บอกว่า เครื่องบินกำลังอยู่เหนือเมืองๆหนึ่งที่อยู่ในทิศทำมุม 30.0๐ กับทิศเหนือของสนามบินต้นทาง หมายความว่า เมื่อบวกความเร็วลมกับความเร็วเครื่องบินแล้ว จะต้องได้ทิศทางความเร็วลัพธ์ในทิศทางที่โยงระหว่างสนามบินต้นทางกับเมืองดังนั้น คุณลากเวกเตอร์ต่อจากหัวของเวกเตอร์ความเร็วเครื่องบินเข้าหาเส้นโยงสนามบินกับเมืองเส้นใดก็ได้ จะเป็นเวกเตอร์ความเร็วลมการที่โจทย์บอกว่า อย่างน้อยที่สุดลมต้องมีอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมงหมายความว่า เวกเตอร์ที่คุณลากข้างต้นที่เป็นเวกเตอร์ความเร็วลม ต้องเป็นเส้นสั้นที่สุด ดูจากรูปก็ควรทราบได้โดยง่ายว่าควรลากอย่างไรจึงได้เส้นสั้นที่สุดพอลากเส้นได้แล้วก็วัดแล้วตอบก็ได้ หรือจะใช้วิธีอื่นก็ตามใจ


ความคิดเห็นที่ 107

นิรันดร์
14 ก.ค. 2553 10:29
 1. จาก ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 ของ onetwecallเรื่องความเร็วพัทธ์ผมอ่านในหนังสือแล้วก็ยังงอยู่ ไม่รู้ว่าอันไหนสัมพัทธ์กับอันไหนดูยังไงครับแล้วก็แทนในสูตรไม่ถูกเนื่องจากมันไม่ใช่เรื่องความเร็วสัมพัทธ์ เมื่อคิดสัมพัทธ์ก็เลยคิดไม่ออกเนื่องจากมันไม่ต้องใช้สูตรจึงนึกสูตรที่จะใช้ไม่ออกเรื่องนี้เป็นเรื่องการวาดรูป ถ้าไม่วาดรูปก็ไม่ต้องทำ


ความคิดเห็นที่ 108

นิรันดร์
14 ก.ค. 2553 10:44
 1. จาก ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 ของ เซียนเขียดผมเรียนในห้องเข้าใจแต่ทำไม่เวลาที่ผมออกจากห้องมากับทำแบบฝึกหัดไม่ได้ครับสงสัยหัวผมจะมีแต่ขี่เลื่อย เป็นทุกวิชาเลยครับผมพึ่งมาเรียนเข้าใจได้สัก 2-3อาทิตย์นี่แหละครับผมกลัวว่าจะได้ F แน่เลยครับผมคงหมดโอกาสเรียนครับให้คุณเริ่มด้วยการทำซ้ำตัวอย่างที่ทำในห้องเรียนก่อนโดยปิดเฉลย แล้วพยายามทำให้ได้ พยายามคิดให้เต็มที่ก่อนติดขัดก็ค่อยแง้มเฉลยดูทีละนิด แล้วจำไว้ว่า ที่เราไม่เข้าใจคืออะไรทำซ้ำอีกจนกว่าจะทำได้เองทั้งหมดโดยไม่ติดขัดแล้วเลือกแบบฝึกหัดที่คล้าย ๆ ตัวอย่างทำก่อนพอคล่องแคล่วแล้วค่อยทำโจทย์ที่แตกต่างออกไปผมเอง จนเดี๋ยวนี้ โจทย์ข้อหนึ่ง ผมยังทำซ้ำหลาย ๆ รอบ(สำหรับข้อที่ยาก ๆ)แล้วพยายามหามุมคิดที่จะทำให้ได้ง่าย ๆ อยู่เสมอไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วก็เลิกกันสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าชำนาญ


ความคิดเห็นที่ 109

0298
14 ก.ค. 2553 12:11
 1. สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าชำนาญ-----------------------------------------------------ประโยคนี้พูดได้เลยว่า"โดน"เอาไทยคมคืนมาเร็วๆนะครับ อาจารย์ผมจะรอ


ความคิดเห็นที่ 110

นิรันดร์
14 ก.ค. 2553 13:04
 1. คงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและคนไทยทุกคนที่ช่วยกัน


ความคิดเห็นที่ 111

l3igga
14 ก.ค. 2553 13:15
 1. อาจารย์ครับช่วยลงเฉลยแบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แนวตรง กับ projectileอยากตรวจคำตอบอ่ะครับ


ความคิดเห็นที่ 112

นิรันดร์
15 ก.ค. 2553 10:13
 1. คำตอบ แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แนวตรง1. ชายคนหนึ่งต้องการพายเรือข้ามฟากแม่น้ำไปยังตำแหน่งตรงข้ามพอดี ถ้าเขาสามารถพายเรือให้มีอัตราเร็วเป็น 2.00 เท่าของอัตราเร็วกระแสน้ำ จงหาว่า เขาจะต้องตั้งหัวเรือไปในทิศทางอย่างไร(ทำมุมเท่าไรกับฝั่ง) (ตอบ 60.0 องศา)2. เครื่องบินลำหนึ่ง บินด้วยอัตราเร็ว 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเครื่องบินตั้งเข็มทิศการบินชี้ไปทิศเหนือ แต่ต่อมานักบินพบว่า เครื่องบินกำลังอยู่เหนือเมืองๆหนึ่งที่อยู่ในทิศทำมุม 30.0๐ กับทิศเหนือของสนามบินต้นทาง ถ้าในระหว่างที่บินนั้นมีลมพัดคงตัวตลอดเวลา จงหาว่า อย่างน้อยที่สุดลมต้องมีอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง (ตอบ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)3. ปริมาณการกระจัด 2 ปริมาณ ถ้าทำมุมต่อกัน 60.0๐ จะได้ปริมาณการกระจัดลัพธ์เป็น 2√7 หน่วย แต่ถ้าปริมาณทั้งสองทำมุมฉากกันแทน จะทำให้ปริมาณการกระจัดลัพธ์มีขนาดเป็น 2√5 หน่วย จงหาขนาดของปริมาณการกระจัดแต่ละปริมาณนั้น ( ตอบ 2.00 หน่วย และ 4.00 หน่วย)4. สนามวงกลมแห่งหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 เมตร เด็กคนหนึ่งเดินไปตามขอบสนามก. เมื่อเดินไปเป็นระยะ 1 ใน 4 ของรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีระยะกระจัดเท่าไร ( ตอบ 11.0 เมตร และ 9.90 เมตร)ข. เมื่อเดินไปครึ่งรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีขนาดการกระจัดเท่าไร (ตอบ 14.0 เมตร และ  14.0 เมตร)ค. เมื่อเดินไปจนครบรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และขนาดการกระจัดเท่าไร (ตอบ 44.0 เมตร และ 0)5. นาย ก. และ ข. ออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน นาย ก. เดินด้วยความเร็ว 2.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยเป็นมุม 30.0๐ กับทิศตะวันออก นาย ข. เดินด้วยความเร็ว 4.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปทางทิศใต้ เมื่อเวลาผ่านไป 90.0 นาที นาย ก. และนาย ข. จะอยู่ห่างกันเท่าใด (ตอบ 7.94 กิโลเมตร)6. ในขณะหนึ่ง เครื่องบินลำหนึ่งอยู่ตรงตำแหน่งของระบบแกน x - y เป็น ( x , y ) = ( 100, -400) โดยมีหน่วยเป็นกิโลเมตร เมื่อ เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง ตำแหน่งของเครื่องบินลำนี้จะอยู่ตรงตำแหน่ง ( 500 , 100 ) ความเร็วเฉลี่ยของเครื่องบินลำนี้จะมีขนาดกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง (ตอบ 640 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)7. วัตถุมวล m เริ่มเคลื่อนที่จากสภาพนิ่งที่จุด A บนทางโค้งของวงกลมรัศมี 6.00 เมตร มาถึงจุด B ในเวลา 2.00 วินาที ถ้าเส้นโค้ง AB รองรับมุมที่จุดศูนย์กลาง 60.0 องศา ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุมวล m ในช่วง AB นี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาที (ตอบ 3.00 เมตรต่อวินาที)8. นาย ก. ขับรถจากหาดใหญ่ไปสงขลาด้วยอัตราเร็ว 60.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง แล้วทำธุระที่สงขลาอยู่ 1.00 ชั่วโมง จากนั้นขับรถกลับหาดใหญ่ด้วยอัตราเร็ว 80.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าถนนจากหาดใหญ่ถึงสงขลาเป็นเส้นตรงยาว 30.0 กิโลเมตร นาย ก. ขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ตอบ 32.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)9. เรือเร็วลำหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 40.0 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศตะวันออกอีก 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 20.0 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของเรือลำนี้มีค่าเท่าใด ( ตอบ 60.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)10. การกระจัดลัพธ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเรือในคำถามข้อ 9 มีค่าเท่าใด (ตอบ 42.4 กิโลเมตร ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)


ความคิดเห็นที่ 113

onetwecall
15 ก.ค. 2553 20:02
 1. อาจารย์ครับช่วยลงคำตอบแบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 1-แบบฝึกหัดเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ 11ผมทำเสร็จหมดแล้วอยากตรวจคำตอบครับขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 114

16 ก.ค. 2553 20:12
 1. สวัสดีครับอาจารย์ ความคิดเห็นของผมผมคิดว่าตอนอาจารย์แทนสูตร อยากให้อาจารย์แทนสูตรด้วยตัวเลขและยกตัวอย่างให้ดูหน่อยครับ เพราะดูแต่ตัวแปรมันงงครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 115

นิรันดร์
16 ก.ค. 2553 21:55
 1. 1.   9.90 m/s2.   98.8 m3.   50.7 m4.   ก) 12.0 m,   ข) 11.9 m,   ค) 11.5 m


ความคิดเห็นที่ 116

นิรันดร์
16 ก.ค. 2553 22:09
 1. 5. นักศึกษาขึ้นไปทดลองฟิสิกส์ที่ดาดฟ้าอาคาร F โดยการขว้างหินออกไปในแนวระดับ    ด้วยความเร็ว 18.9 m/s หินตกถึงพื้นหลังจากหลุดมือไปแล้วเป็นเวลา 4.25 s     จงหาว่า อาคาร F สูงเท่าใด  (ตอบ   88.5 m)6. นักศึกษาขึ้นไปที่ดาดฟ้าอาคาร D ซึ่งสูง 45.6 เมตร แล้วขว้างลูกบอล    ไปในแนวระดับด้วยความเร็ว 25.6 m/s หากถือว่าแรงต้านอากาศน้อยมาก     จงหาว่าบอลตกถึงพื้นห่างฐานตึกเท่าใด    (ตอบ   78.1 m)

  7.  นายวิศวกรยืนบนยอดตึกแล้วโยนลูกบอลออกไป 2 ลูก โดยโยนบอลลูกแรกออกไป     ก่อนด้วยความเร็ว 25 เมตรต่อวินาที ทำมุม 53o กับแนวระดับ แล้วจึงโยนลูกบอล     ลูกที่สองออกไปตามหลังในแนวเดียวกันด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมแต่ทำมุม 37o กับแนว     ระดับ พบว่าบอลสองลูกได้ชนกันกลางอากาศ      จงหาว่า ตำแหน่งที่ลูกบอลชนกันห่างจากตึกตามแนวราบที่ระยะกี่เมตร (ตอบ 61.3 m)

   


ความคิดเห็นที่ 117

rujjirod
16 ก.ค. 2553 22:30
 1. สวัสดีครับอาจารย์ ผมชื่นชอบหลักวิธีการสอนของอาจารย์มากๆๆอาจารย์มีเทคนิควิธีการสอนที่สามารถทำให้นักศึกษา  ที่เรียนอยู่ในห้องนั่นมีเสียงหัวเราะได้และสนุกไปกับการเรียนการสอนของอาจารย์ไม่เหมือนกับอาจารย์บางท่านที่สอนแล้วนักศึกษา  ในห้องไม่เข้าใจอะไรสักนิดเดียวเลยโดยที่  ไม่กลับมาถ้าว่านักศึกษาเข้าใจมั่ยมีปัญหาตรงไหนบาง  สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอชื่นชมอาจารย์ในเรื่อง  ของการรักชาติรักประเทศถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองที่มิอาจให้ใครมาทำลายได้ เช่นในอดีตที่ผ่านมา  ผมอยากเห็นคนไทยกลับมารักกันอีกครั้งครับ  นามปากกากุหลาบช่อใหญ่ชมรม  ทักษิณมหานคร    เด็กใต้ที่รักอาจารย์และมีความจริงใจต่ออาจารย์ครับ


ความคิดเห็นที่ 118

นิรันดร์
16 ก.ค. 2553 22:31
 1. แบบฝึกหัด การเคลื่อนที่แนววงกลม 1.  รถยนต์แล่นเป็นวงกลมรอบน้ำพุด้วยรัศมีทางวิ่ง 6.5 m ได้ 13 รอบในเวลา 1.00 นาที     จงหา  ก)  ความถี่  ข)  คาบ  ค)  อัตราเร็ว  ง)  ความเร่ง[ตอบ   ก) 0.22 Hz,   ข)  4.6 s,   ค) 8.8 m/s,   ง) 12 m/s2 ]2.  นาฬิกาลูกตุ้ม ขณะหนึ่งลูกตุ้มมีอัตราเร็ว 2.5 cm/s และมีความเร่งแนวสัมผัส 1.2 cm/s2       ถ้าก้านลูกตุ้มยาว 25 cm จงหาความเร่งทั้งหมดของลูกตุ้มนาฬิกานี้[ตอบ   1.2 cm/s2] 3.  ใช้เชือกยาว 1.0 m ผูกลูกบอลเหวี่ยงให้เคลื่อนที่เป็นวงกลม เมื่อเริ่มต้น มีอัตราเร็ว 8.0 m/s     หลังจากเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ อัตราเร็วเหลือเพียง 6.0 m/s     หากขนาดของความเร่งในแนวสัมผัสมีค่าคงตัว      ก) ความเร่งแนวสัมผัสมีขนาดเท่าใด  [2.2 m/s2]      ข) ความเร่งทั้งหมดเมื่อเริ่มเคลื่อนที่มีขนาดเท่าใด [8.3 m/s2]      ค) ความเร่งทั้งหมดเมื่อเคลื่อนที่ได้ครบรอบมีขนาดเท่าใด [6.4 m/s2]


ความคิดเห็นที่ 119

นิรันดร์
16 ก.ค. 2553 22:42
 1. แบบฝึกหัด เรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลม โดยในขณะที่พิจารณาวัตถุมีขนาดของความเร็วและความเร่งดังรูป จงหารัศมีความโค้งของเส้นทางการเคลื่อนที่[ตอบ R = 300 m]


ความคิดเห็นที่ 120

toon27570
17 ก.ค. 2553 10:17
 1. อาจารย์ครับ บอกวิธีคิดการเคลื่อนที่แนวตรงทีครับ คือผมไม่รู้วิธีคิดอะครับ แต่ผมก็พอเดาคำตอบได้ คือผมคิดแบบว่าสมมุติข้อ1นะคับ ผมหลับตาแล้วลองจินตนาการดู แม่น้ำมี 2 ฝั่ง ผมสมมุติระยะทางเท่ากับ 50 m โดยไม่สนใจขนาดของเรือ กระแสน้ำพัดเข้าทางซ้ายอัตตราเร็ว 3.00 m/s ไม่ต้องไวมากจะได้คิดง่าย แล้วเรือก็มีความเร็วเท่ากับ 6.00 m/s แล้วผมก็ติดตรงมันจะเอียงหัวเท่าไหรถึงจะเคลื่อนที่ในแนวตรงในระยะทาง 50 m ไปถึงอีกฝั่ง ตอนแรกผมรองอ่านเรื่องแรงต้านแต่มันก็ไม่ไช่ เพราะแรงต้านที่อ่านมาก็เข้าทางข้างหน้า ไม่ได้เรียนเข้าข้างช้ายขวาหรือมันมีอยู่ใน Power point แล้วแต่ผมไม่สนใจเองหว่า ถ้าลองเดาเอาก็ประมานไม่ 60 ก็ 45 ละคับหมดปัญญาคับ

  ผมไม่เก่งเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงหลอกครับ เพราะในคาบนั่นผมหลับอย่างเดียวมันง่วงอะคับพอมาอ่านเองก็เข้าใจอยู่หลอกแต่พอมาเจอโจทแบบนี้ไปไม่เป็นเลยครับ


ความคิดเห็นที่ 121

toon27570
17 ก.ค. 2553 11:23
 1. 555 ผมลองฝึกเล่นนดูคับไช้ความรู้ทางฟิสิกที่มีอยู่ในหัวผม 555คิดกฏขึ้นมาเองคับ นิยามของความโง่ คือ  ไม่ไช่คนที่ไม่มีความรู้คือคนโง่ คนที่ไม่สามารถนำความรู้ที่มีออกมาไช้จินตนาการได้นั่นคือความโง่ ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยใจสำคัญคือระดับอารมย์ อารมย์ดีก็นำความรู้ที่มีออกมาไช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่อารมย์ไม่ดีก็ไม่สามารถเอาออกมาไช้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น  p=h/b กฏของToonNyp=ความโง่ยิ่งมากก็โง่มากยิ่งน้อยก็โง่น้อยกรณี 1 ถือว่าความโง่ = 0h=ระดับความรู้ไห้ไช้ 100 เปอร์เซนเสมอb=ระดับอารมเป็นเปอร์เซนอารมย์ดีสุด 100 เลวสุด 0 กรณี 0 ไห้ความโง่เท่ากับ 100 เปอร์เชน

  ยังไงผมก็แค่รองคิดเล่นคับสนุกกไม่มีไรมาก 555 เรียนฟิสิกแล้วรู้สึกว่าจะมีความคิดมากขึ้นแหะ


ความคิดเห็นที่ 122

นิรันดร์
17 ก.ค. 2553 13:40
 1. ดูที่ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ 105


ความคิดเห็นที่ 123

toon27570
17 ก.ค. 2553 15:06
 1. ขอบคุณครับอาจารย์


ความคิดเห็นที่ 124

toon27570
17 ก.ค. 2553 17:47
 1. อาจารย์ผมมีอะไรจะบอกอาจารย์ครับ   ไม่ทราบว่าอาจารย์รู้กฏฎนี้หรือปล่าวไม่ครับ มันไม่ไช่กฏกฎทางPhysicsหลรอกครับ แต่มันเป็นกฏฎที่พ่อแม่ผมสอนมาว่าเวลาที่เราทำไม่ดีกลับคนอื่นเราจะโดนย้อนคืนเป็น 2 เท่า ผมเข้าใจครับว่าอาจารย์รักประเทศไทย ก็เหมือนกันคนทั่วไปนั้นแหละครับที่เวลามีไครมาทำร้ายสิ่งที่เรารักเราก็แค้นเป็นธรรมดา แต่อาจารย์คิดจะยิงเค้าเขาอาจารย์คิดดีแล้วหรอครับคนที่โดนถูกอาจารย์ยิงเค้าเขาก็ต้องมีคนที่รักเค้าเขาแล้วคนที่รักเค้าเขาก็ต้องแค้นอาจารย์เหมือนที่อาจารย์แค้น...... นั่นแหละครับ ผมคนกรุงเทพครับผมก็ไม่ชอบพวกเสื้อ..... แต่ผมก็ไม่คิดถึงขนาดจะยิงหลรอกครับ ที่ผมพูดเนียนี่ผมไม่ได้คิดจะสอนอาจารย์หลรอกครับ แต่ผมเป็นห่วงอาจารย์ครับ กลัวอาจารย์ไปยิงเค้าเขาจริงแล้วไครใครจะมาสอนผมละล่ะครับ อาจารย์เสียอย่างเดียวใจร้อนไปหน่อยนอกนั้นดีหมดแหละครับ^^

ความคิดเห็นที่ 125

นิรันดร์
18 ก.ค. 2553 11:22
 1. ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับแมว หมา ผมยังไม่ตีเลย ผมจะไปทำคนได้อย่างไรคุณฟังไม่ออกหรือครับว่าผมพูดเล่นถ้าผมพูดจริง สงสัยมีนักศึกษาตายคาห้องเรียนไปหลายคนแล้ว


ความคิดเห็นที่ 126

rujjirod
18 ก.ค. 2553 16:27
 1. คุณ  toon27570ครับ  คุณนั่นต้องดูด้วยว่าอาจารย์นั่นท่านพูดเล่นท่านก็พูดให้ทุกคนในห้องนั่นคลายความกดดันให้ทุกคนหายเครียดและกลับมาเรียนกันต่อ  สิ่งที่อาจารย์ท่านพูดนั่นคุณอย่าเก็บไปคิดมากเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา  บุคคลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดทุกอย่างเพราะมันคือสิทธิ์ส่วนบุคคลที่คนอื่นไม่สามารถขัดแย้งได้และที่อาจารย์ท่านพูดนั่น คือสิทธิ์ของอาจารย์  ที่คุณไม่ควรมาพูดให้อาจารย์ท่านเสี่ยมเสียชื่อเสียงได้  นามปากกากุหลาบช่อใหญ่ชมรมทักษิณมหานคร     เป็นกำลังใจให้อาจารย์เสมอครับ


ความคิดเห็นที่ 127

นิรันดร์
18 ก.ค. 2553 23:40
 1. เมื่อผมวิจารณ์คนอื่น คนอื่นก็มีสิทธิวิจารณ์ผมเหมือนกันไม่ได้โกรธ ไม่ได้น้อยใจ ไม่ได้เสียกำลังใจและยินดีรับฟังความเห็นคนอื่นครับแต่คุณควรพยายามใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 128

kudjung7
19 ก.ค. 2553 01:35
 1. อาจารย์ครับผมไปหาข้อสอบเก่าๆของฟิสิกส์มาได้บางชุดครับ

  มีข้อนึงผมอ่านแล้วผมไม่แน่ใจครับผมเลยมาขอถามอาจารย์เพื่อความแน่ใจในนี้ครับ

  โจทย์มีอยู่ว่า

  2.โลกมีมวลประมาณ81เท้าของมวลดวงจันทร์ในขณะที่โลกดูดดวงจันทร์ดวงแรงFนั้น

  ดวงจันทร์ดูดโลกด้วยแรงเท่าไร จงให้เหตุผลประกอบคำตอบที่ถูกต้อง

  (ข้อ1อาจารย์ให้หาสนามฌม้นถ่วงของดวงจันทร์อาจารย์ให้ Mดวงจัน RดวงจันและGมาครับ

  และในข้อ2บอกว่าโลกมีขนาดเป็น81เท้าของมวลดวงจันทร์ผมก็เอาMดวงจันทร์ไปคูณ81ได้ใช่ไหมครับ

  แต่ผมสงสัยตรงระยะห่างของมันครบอาจารย์สอนว่าให้วันจากจุดศูนย์กลางของทั้ง2แต่ผมไม่เห็นมีระยะห่างระหว่าง

  โลกกับดวงจันทร์เลยอ่ะึครับหรือในข้อนี้ผมจะถือได้ว่าโลกกับดวงจันทร์ติดกันอะคับแบบนั้นคงไม่ได้สินะครับ T^T)

  ถ้าผมจะตอบว่า ในขณะที่โลกดูดดวงจันทร์ดวงแรงFนั้นดวงจันทร์ได้ดูดโลกด้วยแรงFด้วยเช่นกัน

  อ้างอิงจากสูตร Fห้อยg = G Mโลก M ดวงจัน ส่วนด้วย R^2  ถ้าตอบแบบยกสูตรขึ้นมาอ้างแบบนี้อาจารย์คงให้

  ผมFแน่ๆ

  และถ้าผมตอบว่า F เพราะเป็นแรงคู่ปฏิกิริยา (ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าครับขออาจารย์ชี้ทางสว่างด้วย)

  ปล.หรือมันเป็น-F


ความคิดเห็นที่ 129

onetwecall
19 ก.ค. 2553 19:42
 1. อาจารย์ครับ

   

  ถ้าผมไม่ได้เขียนหน่วยตอนคำนวณ

   

  แต่เขียนหน่วยตอนตอบทีเดียวเลย

   

  อาจารย์จะหักคะแนนเพราะไม่เขียนหน่วยตอนคำนวณไหมครับ


ความคิดเห็นที่ 130

0297
19 ก.ค. 2553 22:12
 1. ขออนุญาตตอบ ความเห็นเพิ่มเติมที่ 124 17 ก.ค. 2553 (17:47) แจ้งลบ

  อาจารย์ผมมีอะไรจะบอกอาจารย์ครับ   ไม่ทราบว่าอาจารย์รู้กฏฎนี้หรือปล่าวไม่ครับ มันไม่ไช่กฏกฎทางPhysicsหลรอกครับ แต่มันเป็นกฏฎที่พ่อแม่ผมสอนมาว่าเวลาที่เราทำไม่ดีกลับคนอื่นเราจะโดนย้อนคืนเป็น 2 เท่า ผมเข้าใจครับว่าอาจารย์รักประเทศไทย ก็เหมือนกันคนทั่วไปนั้นแหละครับที่เวลามีไครมาทำร้ายสิ่งที่เรารักเราก็แค้นเป็นธรรมดา แต่อาจารย์คิดจะยิงเค้าเขาอาจารย์คิดดีแล้วหรอครับคนที่โดนถูกอาจารย์ยิงเค้าเขาก็ต้องมีคนที่รักเค้าเขาแล้วคนที่รักเค้าเขาก็ต้องแค้นอาจารย์เหมือนที่อาจารย์แค้น...... นั่นแหละครับ ผมคนกรุงเทพครับผมก็ไม่ชอบพวกเสื้อ..... แต่ผมก็ไม่คิดถึงขนาดจะยิงหลรอกครับ ที่ผมพูดเนียนี่ผมไม่ได้คิดจะสอนอาจารย์หลรอกครับ แต่ผมเป็นห่วงอาจารย์ครับ กลัวอาจารย์ไปยิงเค้าเขาจริงแล้วไครใครจะมาสอนผมละล่ะครับ อาจารย์เสียอย่างเดียวใจร้อนไปหน่อยนอกนั้นดีหมดแหละครับ^^

   

  toon27570-------------------------------------------------------------------------------------------สวัสดีครับอาจารย์ผมอ่านแล้วถึงกับต้องสมัคร จริงๆแล้วผมว่าtoon27570และ....และ....ไปศึกษาเรื่องเสื้อแดงให้ดีๆ ก่อนที่จะพูดคำพูด....ออกมาให้คนไทยได้ยินอีกพวกเราคนไทย อดทนแค่ไหน คุณรู้ไหม? คนไทยตายไปเท่าไหร่?และเสียไปเท่าไหร่? คุณเคยรับรู้บ้างไหมแล้วก้ยังจะเสียสิ่งที่ผมรักและเคารพมาตั้งแต่ผมจำความได้มันเป็นเรื่องจริงที่คนไทยไม่สนใจกันได้แต่พูดว่า ล้ม....ไม่ได้หรอกแต่พอถึงตอนนั้นพวกเราก้ทำอะไรกันไม่ได้ แต่ตอนนี้ผมยังทำได้ผมก้จะทำ ให้สุดแรง ที่ผมมี...ผมจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำอย่างนี้ คนไทยคงมีความสุขกันมากเกินไปจนทำให้ลืมตัว ไม่อยากได้ยินเสียงปืนประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยอยู่แล้วครับถ้าผมเป็นคุณtoon27570ผมจะศึกษาให้ดีก่อนที่จะพูดออกมาจาก คนไทยที่ไม่เคยลืมตัว ผมรักในหลวงมากๆครับสวัสดีครับ อาจารย์นิรันดร์


ความคิดเห็นที่ 131

นิรันดร์
19 ก.ค. 2553 22:38
 1. 2. โลกมีมวลประมาณ 81 เท่าของมวลดวงจันทร์    ในขณะที่โลกดูดดวงจันทร์ดวงแรง F นั้น    ดวงจันทร์ดูดโลกด้วยแรงเท่าไร     จงให้เหตุผลประกอบคำตอบที่ถูกต้องตอบ ดวงจันทร์ดูดโลกด้วยแรง -F        เหตุผล แรงดึงดูดเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อสามของนิวตัน


ความคิดเห็นที่ 132

นิรันดร์
19 ก.ค. 2553 22:58
 1. คุณ 0297 อาจจะวิจารณ์คุณตูนแต่ไม่ควรไปวิจารณ์คนที่ผมทำ .... ไว้เพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยคนที่มีความเห็นไม่เหมือนคุณไม่เหมือนผม เขาอาจมีแนวคิดพื้นฐานที่ต่างจากเราเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะที่ใครก็วิพากย์วิจารณ์ได้เหมือนนายกรัฐมนตรีหรือดารานักแสดงอย่างไร เขาก็เป็นลูกศิษย์ผมเหมือนกับคุณ หมายความว่าเขาเป็นเพื่อนคุณผมเป็นครู มีหน้าที่ปรับเปลี่ยนความรู้ความคิดของศิษย์ให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเมื่อเริ่มต้น แม้เขาจะมีความเห็นไม่ตรงกับที่ผมสอนผมก็ไม่มีสิทธิที่จะเกลียดเขา กลับจะต้องยิ่งสอนเขามากกว่าคนอื่นเพราะเขามีความรู้ความคิดที่ไม่ถูกต้องยิ่งต้องถูกแก้ไขอาชีพครู ไม่ได้ทำเฉพาะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แต่ยังต้องปกป้องศิษย์ออกจากสิ่งที่ชั่วด้วยเหมือนอย่างที่ผมเขียนคำขวัญชวนกันให้เลิกบุหรี่ ก็เป็นหน้าที่ของคนเป็นครู


ความคิดเห็นที่ 133

0297
19 ก.ค. 2553 23:09
 1. ผมขอโทษครับอาจารย์ที่พูดแรงอย่างนั้นแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆไม่อยากเห็นคนไทยเป็นแบบนั้นรักและเคารพอาจารย์ สวัสดีครับ


ความคิดเห็นที่ 134

นิรันดร์
19 ก.ค. 2553 23:11
 1. อาจารย์ครับถ้าผมไม่ได้เขียนหน่วยตอนคำนวณแต่เขียนหน่วยตอนตอบทีเดียวเลยอาจารย์จะหักคะแนนเพราะไม่เขียนหน่วยตอนคำนวณไหมครับหากเวลาทำ คุณแทนค่าถูกต้องแต่คำตอบผิด คุณจะได้คะแนนวิธีทำที่ถูกหากเวลาทำ คุณไม่เขียนหน่วยที่ถูกต้อง คำตอบผิด คุณก็ไม่ได้คะแนนวิธีทำคือจะได้ศูนย์ไปเลย


ความคิดเห็นที่ 135

นิรันดร์
20 ก.ค. 2553 00:13
 1. คุณ 0297 ไม่ได้ทำอะไรผิดต่อผม ไม่จำเป็นต้องขอโทษแต่คุณทำผิดต่อเพื่อนของคุณเอง ควรไปขอโทษเขาถึงจะถูกนะครับการที่ผมลบคำพูดบางคำของคุณออกไป ก็เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นที่อ่านมีความรู้สึกที่เป็นลบกับคุณด้วยความเป็นห่วงใยลูกศิษย์ดังนั้น ที่ถูก คุณควรขอบคุณผมมากกว่าอย่างไรก็ตาม เมื่อเรารู้สึกว่าทำอะไรไม่ดีแล้วขอโทษไว้ก่อนนับเป็นมารยาทที่ดี


ความคิดเห็นที่ 136

kudjung7
20 ก.ค. 2553 20:34
 1. อาจารย์ครับท่าเป็นได้ไปผมอยากเห็นสูตรที่อาจารย์จะพิมให้ในห้องสอบได้ไหมครับ

  เพราะผมจะได้พยายามทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าสูตรที่อาจารย์ให้จะแทนค่าใช้ได้เลย

  หรือต้องเอามาดัดแปลงอะไรแบบนี้อะครับ

  ปล.ผมหวังกับวิชาของอาจารย์ไวสูงมากเลยครับT^T


ความคิดเห็นที่ 138

kudjung7
20 ก.ค. 2553 20:44
 1. ลืมอีก1คำถามครับ ในการสอบมีเกี่ยวกับการบวกเวกเตอร์3มิติไหมครับ

  เพราะผมเห็นในข้อสอบเก่ามันมีหน่ะครับ


ความคิดเห็นที่ 139

นิรันดร์
21 ก.ค. 2553 11:16

ความคิดเห็นที่ 140

นิรันดร์
21 ก.ค. 2553 11:16

ความคิดเห็นที่ 141

นิรันดร์
21 ก.ค. 2553 11:17

ความคิดเห็นที่ 142

นิรันดร์
21 ก.ค. 2553 11:17

ความคิดเห็นที่ 143

นิรันดร์
21 ก.ค. 2553 11:19
 1. ผมจะไม่พูดอะไรที่เกี่ยวกับการสอบนอกห้องเรียนคุณอยากทราบเกี่ยวกับข้อสอบ คุณต้องถามในห้องเรียนต่อหน้าเพื่อนทั้งชั้นผมจึงจะตอบคำถามคุณได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 144

onetwecall
21 ก.ค. 2553 21:14
 1. อาจารย์ครับช่วยลงแบบฝึกหัดเรื่องงานและพลังงานพลังงานศักย์โมเมนตัมและการชนให้ผมไปฝึกทำหน่อยครับของคำตอบด้วยนะครับขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 145

นิรันดร์
21 ก.ค. 2553 22:23
 1. 1.  กล่องไม้หนัก 20  N ถูกแรงดึงขึ้นไปตามพื้นเอียงด้วยอัตราเร็วคงตัวจากด้านล่างสุด     ไปจนถึงด้านบนสุดของพื้นเอียง  กำหนดว่าพื้นเอียงยาว 10.0 m และมีฐานยาว     6.0 m และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องกับพื้นเอียงมีค่า 0.40     จงหางานเนื่องจากแรงดึง2.  แท่งไม้มวล m = 0.50  kg ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งให้ไถลลงมาตามส่วนโค้งเรียบลื่น     ซึ่งเป็นในสี่ของวงกลมรัศมี 0.10 m     จงหาอัตราเร็วของแท่งไม้ที่จุดต่ำสุด


ความคิดเห็นที่ 146

นิรันดร์
21 ก.ค. 2553 22:33
 1. 3.  ออกแรงในแนวระดับ F ขนาด 8.00 นิวตันเพื่อทำให้วัตถุมวล 2.00 กิโลกรัม ที่กำลังเคลื่อนที่     ในแนวเส้นตรงบนพื้นราบลื่นในแนวระดับ ทำให้วัตถุมีอัตราเร็วลดลงจากเดิม 4.00 เมตร/วินาที      หลังจากเคลื่อนที่ได้กระจัด 5.00 เมตร     จงหาคำนวณหาอัตราเร็วของวัตถุก่อนที่มีแรง F มากระทำ

  4.  วัตถุมวล 1.00 กิโลกรัมวางไว้ดังรูป เมื่อปล่อยวัตถุตกลงมา       (ก) จงหาอัตราเร็วของวัตถุขณะกระทบสปริงมีค่าเท่าใด       (ข) ถ้าสปริงมีค่าคงตัวของสปริง 1.00×104 นิวตันต่อเมตร สปริงจะถูกกดลงไปเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 147

นิรันดร์
21 ก.ค. 2553 22:41
 1. 5.  การใช้น้ำมันของรถขนาดเล็ก     รถขนาดเล็กมวล 750 kg มีประสิทธิภาพ 18%     จงคำนวณหาปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการเร่งรถนี้จากอยู่นิ่งจนมีความเร็ว 27 m/s     (ใช้ข้อมูลที่ว่าน้ำมันแก๊สโซลิน 1 ลิตร(L) ให้พลังงาน 3.4 × 107 J)

  6.   กำลังที่ส่งไปยังล้อ      สมมติรถในข้อ 5. ได้ระบุไว้ว่า กินน้ำมัน 15 km/L ที่อัตราเร็ว 97 km/h      จงหากำลังที่ส่งไปยังล้อ


ความคิดเห็นที่ 148

นิรันดร์
21 ก.ค. 2553 22:45
 1. 7.  ขับรถขึ้นเนินเขา     พิจารณารถยนต์มวล 1000 kg ขับขึ้นเนินชัน 10.0o ด้วยความเร่งคงตัว 1.00 m/s 2     วิศวกรผู้ผลิตได้วัดแรงต้านที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับอัตราเร็ว v ในหน่วย เมตรต่อวินาทีดังสมการ             f(t) = (200 + 0.70v 2) N     จงหากำลังที่ส่งไปยังล้อเป็นฟังก์ชันของอัตราเร็ว


ความคิดเห็นที่ 149

21 ก.ค. 2553 23:34
 1. d\อาจารย์ นิรันด์ ครับ เวลาที่เราสอบอ่ะครับ รูปที่อาจารย์ต้องการนั้น ถ้าผมจะวาดอะครับ วาดคร่าว ๆ หรือ ว่าต้องวาดแบบเป็นเวกเตอร์หาง ต่อ หัว เหรอ ครับ เช่นโจทย์ข้อนี้อ่ะครับ ข้อที่ 3 รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา 10 นาที ต่อมารถคันนี้แล่นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง จงหาขนาดของความเร่งเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของรถยนต์คันนี้ ผมวาดเป็นเวกเตอร์คร่าว ๆ หางต่อหัวครับ จะถูกไหม รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 150

นิรันดร์
22 ก.ค. 2553 10:51
 1. สวัสดีครับคุณยุทธนันท์คุณควรกลับไปอ่านความเห็นเพิ่มเติมที่ 143


ความคิดเห็นที่ 151

นิรันดร์
22 ก.ค. 2553 11:38
 1. ข้อที่ 3 รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา 10 นาที ต่อมา  รถคันนี้แล่นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงจงหาขนาดของความเร่งเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของรถยนต์คันนี้เนื่องจากโจทย์ข้อนี้ ไม่ได้ระบุว่าคุณต้องทำด้วยวิธีใด ดังนั้น คุณสามารถใช้วิธีใดที่คุณถนัดก็ได้   หากคุณเพียงวาดรูปคร่าว ๆ คุณจะไม่สามารถหาคำตอบจากการวัดค่าในรูปเพื่อคำนวณคุณจึงจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นประกอบด้วยครับแต่ถ้าคุณวาดรูปอย่างละเอียดพิถีพิถัน คุณก็สามารถใช้การวัดเอาจากรูปที่คุณวาดได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 152

นิรันดร์
22 ก.ค. 2553 11:46
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติมเรื่องงาน พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์ข้อ 1   ถ้าคุณออกแรงผลักกำแพง 300 นิวตัน เป็นเวลานาน 10.0 วินาที          ปรากฏว่ากำแพงไม่เขื้อนเลย งานที่คุณทำมีค่าเท่าใดข้อ 2   ถ้าคุณออกแรงผลักรถยนต์ 300 นิวตัน ในทิศที่ขนานกับพื้นดิน          ปรากฏว่ารถยนต์เลื่อนไปตามแรงผลัก 2.00 เมตร งานที่คุณทำมีค่าเท่าใดข้อ 3   ถ้าคุณออกแรงลากลังใบหนึ่งมวล 30.0 กิโลกรัม โดยแรงที่คุณออก          มีขนาด 200 นิวตัน ทิศทางทำมุม 30.0๐ กับแนวระดับ ปรากฏว่า          ลังเคลื่อนที่ได้โดยไถลไปตามพื้นอย่างช้า ๆ เป็นระยะทาง 5.00 เมตร          งานที่คุณทำมีค่าเท่าใดข้อ 4   แรงลัพธ์ในข้อ 3 มีค่าประมาณเท่าใด และ แรงเสียดทานในข้อ 3 มีค่าประมาณเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 153

นิรันดร์
22 ก.ค. 2553 11:52
 1. ข้อ 5   ลังมวล 30.0 กิโลกรัม วางนิ่งอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิความเสียดทานสถิต            0.70 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.50 ออกแรงลากลัง 200 นิวตัน          ในทิศทางทำมุม 30.0๐ กับแนวระดับ เป็นเวลา 10.0 วินาที           1)  แรงที่พื้นดันลังตั้งฉากกับพื้นมีค่าเท่าใด          2)  แรงเสียดทานที่พื้นกระทำกับลังมีขนาดเท่าใด          3)  แรงลัพธ์ที่กระทำกับลังมีค่าเท่าใด          4)  งานของน้ำหนักลังมีเท่าใด          5)  งานของแรงที่พื้นดันลังตั้งฉากกับพื้นมีค่าเท่าใด          6)  งานของแรงเสียดทานที่พื้นกระทำกับลังมีค่าเท่าใด          7)  งานของแรงที่ใช้ในการลากลังมีค่าเท่าใด          8)  งานของแรงลัพธ์ที่กระทำกับลังมีค่าเท่าใด          9)  ผลบวกของงานในข้อ 4), 5), 6) และ 7) มีค่าเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 154

นิรันดร์
22 ก.ค. 2553 12:12
 1. ข้อ 6 สปริงอันหนึ่ง มีค่าคงตัวของสปริง 20 N/m ออกแรงดึงสปริงให้ยืดออกจากสมดุลเดิม        เป็นระยะ 5.00 cm อย่างช้า ๆ   1)  แรงที่ดึงสปริงทำงานเท่าใด     2)  แรงสปริงทำงานเท่าใดข้อ 7 สปริงอันหนึ่งมีค่าคงตัวสปริง 20 N/m ห้อยกับตาขอในแนวดิ่ง ปลายล่างของสปริงมี        วัตถุแขวนไว้ก้อนหนึ่ง มวล 0.75 kg ขณะสมดุลสปริงยืดจากระยะเดิมของสปริง        เท่าใดข้อ 8 จากข้อ 7 หากต้องการให้สปริงยืดมากขึ้นจากที่แขวนวัตถุอีก 5.00 cm ต้องออกแรงดึง        วัตถุนั้นลงในแนวดิ่งอีกเท่าใดข้อ 9 จากข้อ 8 งานที่ใช้ในการออกแรงดึงในข้อ 8 มีค่าเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 155

นิรันดร์
22 ก.ค. 2553 16:28
 1. ข้อ 10  ลังใบหนึ่งมวล 12.4 kg กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2.50 m/s และถูกแรงหลายแรง           กระทำเกิดผลดังนี้           แรง A ทำงาน 0           แรง B ทำงาน 50.0 J           แรง C ทำงาน -70.0 J           จงหาอัตราเร็วหลังจากที่ลังใบนี้ถูกแรงดังกล่าวทำงานทั้งหมดแล้ว


ความคิดเห็นที่ 156

นิรันดร์
22 ก.ค. 2553 16:42
 1. แบบฝึกหัดเรื่องโมเมนตัมและการชนข้อ 1  รถยนต์คันหนึ่งมวล 1200 kg กำลังแล่นบนถนนตรงด้วยความเร็ว 100 km/h ทิศไป        ทางเหนือ   โมเมนตัมของรถยนต์คันนี้มีค่าเท่าใดข้อ 2  รถทดลองสองคัน A มวล 1.00 kg และB มวล 1.50 kg          B นิ่งอยู่บนรางตรง A เคลื่อนที่เข้ามาชนด้วยความเร็ว 25.0 cm/s ทิศตามแกน x         ปรากฏว่ารถทั้งสองติดไปด้วยกันหลังชน เวลาระหว่างชน 0.120 sจงหาค่า   (ก)  ความเร็วทันทีหลังการชน             (ข)  การดลที่เกิดขึ้นกับรถ A             (ค)  การดลที่เกิดขึ้นกับรถ B             (ง)   แรงที่เกิดขึ้นในการชน


ความคิดเห็นที่ 157

นิรันดร์
22 ก.ค. 2553 16:53
 1. ข้อ 3  รถปิกอัพบรรทุกของมาเต็มมีมวลรวม 3 000 kg เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้า        สี่แยก ด้วยความเร็ว 80.0 km/h  รถตู้บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันเหมือนกันมีมวลรวม        2 000 kg เคลื่อนที่ไปทางเหนือด้วยความเร็ว 120 km/h มุ่งหน้าสี่แยกเดียวกันกับ        รถปิกอัพ ทำให้เกิดชนกันกลางสี่แยกพอดีและติดไปด้วยกัน เวลาที่เกิดการชนทั้งหมด        0.50 s   จงหา        (ก)  โมเมนตัมก่อนชนกันของรถปิกอัพ        (ข)  โมเมนตัมก่อนชนกันของรถตู้        (ค)  โมเมนตัมรวมก่อนชนกันของรถทั้งสองคัน        (ง)  โมเมนตัมรวมทันทีหลังชนกันของรถทั้งสองคัน        (จ)  ความเร็วหลังชนกันของรถทั้งสองคัน        (ฉ)  การดลที่เกิดขึ้นกับรถปิกอัพ        (ช)  การดลที่เกิดขึ้นกับรถตู้        (ซ)  แรงที่รถปิกอัพชนรถตู้        (ฌ)  แรงที่รถตู้ชนรถปิกอัพ


ความคิดเห็นที่ 158

นิรันดร์
22 ก.ค. 2553 17:07
 1. ข้อ 4  รถทดลองสองคัน A มวล 1.00 kg และB มวล 1.50 kg          B นิ่งอยู่บนรางตรง A เคลื่อนที่เข้ามาชนด้วยความเร็ว 25.0 cm/s ทิศตามแกน x         รถทั้งสองชนกันอย่างยืดหยุ่น เวลาระหว่างชน 0.220 sจงหาค่า   (ก)  ความเร็วทันทีหลังการชนของรถ A             (ข)  ความเร็วทันทีหลังการชนของรถ B             (ค)  การดลที่เกิดขึ้นกับรถ A             (ง)  การดลที่เกิดขึ้นกับรถ B             (จ)  แรงที่เกิดขึ้นในการชน


ความคิดเห็นที่ 159

badday1234
26 ก.ค. 2553 23:14
 1. อาจารย์ครับ แบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้รบกวนช่วยเฉลยหน่อยซิครับลองทำดูแล้ว ไม่รู้คำตอบเหมือนกันหรือปล่าวขอเร็วที่สุดเลยนะครับ ^^ขอบคุณครับปล. เพื่อนๆ คนที่ทำเส็ดแล้วช่วยโพส คำตอบไว้หน่อยซิ  อยากรู้ว่าตรงกันหรือเปล่า ถ้าจะให้ดีขอวิธีคิดด้วยเลยขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 161

นิรันดร์
29 ก.ค. 2553 15:18
 1. 1/145  ตอบ 2.1x102 J2/145  ตอบ 1.4 m/s3/146  (ก) ตอบ 7.00 m/s4/146  (ก) ตอบ 4.20 m/s,    (ข)  ตอบ 4.30 cm5/147  ตอบ 4.5x10-2 L6/147  ตอบ 11 kW7/148  ตอบ 1.90x103v + 0.70v3  W


ความคิดเห็นที่ 162

นิรันดร์
29 ก.ค. 2553 15:21
 1. 1/152  ตอบ 0 J

  2/152  ตอบ 600 J

  3/152  ตอบ 866 J4/152  ตอบ 0 N,  173 N


ความคิดเห็นที่ 163

นิรันดร์
29 ก.ค. 2553 15:25
 1. 5/153   ตอบ   1)   194 N   2)   97.0 N   3)   76.2 N   4)   0   5)   0   6)   -1.23x104 J   7)   2.20x104 J   8)   9.68x103 J   9)   9.68x103 J


ความคิดเห็นที่ 164

นิรันดร์
29 ก.ค. 2553 15:29
 1. 6/154  ตอบ   1)   2.5x10-2 J   2)   -2.5x10-2 J7/154  ตอบ  37 cm8/154  ตอบ  1.0 N9/154  ตอบ  1.3x10-2 J10/155  ตอบ  1.73 m/s


ความคิดเห็นที่ 165

badday1234
29 ก.ค. 2553 17:13
 1. ขอบคุณมากๆครับอาจารย์แหะๆถูกบางข้อเองจะสอบอยู่และยังมึนๆอยู่เลย


ความคิดเห็นที่ 166

นิรันดร์
29 ก.ค. 2553 21:37
 1. 1/156   ตอบ  3.3x104 kg m/s

  2/156   ตอบ     (ก)  10 cm/s    (ข)  -0.15 kg m/s    (ค)   0.15 kg m/s    (ง)    1.25 N3/157   ตอบ    (ก)  6.67x104 kg m/s   ทิศตะวันออก    (ข)  6.67x104 kg m/s   ทิศเหนือ    (ค)  9.43x104 kg m/s   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    (ง)  9.43x104 kg m/s   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    (จ)  18.9 m/s   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    (ฉ)   4.81x104 kg m/s  ทิศทำมุมกับแกน x 124๐    (ช)   4.81x104 kg m/s  ทิศทำมุมกับแกน x -56๐    (ซ)   9.61x104 N  ทิศทำมุมกับแกน x -56๐    (ฌ)   9.61x104 N  ทิศทำมุมกับแกน x 124๐


ความคิดเห็นที่ 167

นิรันดร์
29 ก.ค. 2553 21:41
 1. 4/158   ตอบ   (ก)  -5.00 cm/s   (ข)  20.0 cm/s   (ค)  -0.300 kg m/s   (ง)   0.300 kg m/s   (จ)   1.36 N


ความคิดเห็นที่ 168

kudjung7
30 ก.ค. 2553 00:35
 1. 7.  ขับรถขึ้นเนินเขา     พิจารณารถยนต์มวล 1000 kg ขับขึ้นเนินชัน 10.0o ด้วยความเร่งคงตัว 1.00 m/s 2     วิศวกรผู้ผลิตได้วัดแรงต้านที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับอัตราเร็ว v ในหน่วย เมตรต่อวินาทีดังสมการ             f(t) = (200 + 0.70v 2) N     จงหากำลังที่ส่งไปยังล้อเป็นฟังก์ชันของอัตราเร็ว

   

  ผมไม่ทราบว่าข้อนี้ทำยังไงจริงๆครับผมงงมากครับ

  ท่าอาจารพอมีเวลาจะขอให้อาจารทำวิธีทำให้ได้ไหมครับ


ความคิดเห็นที่ 169

นิรันดร์
30 ก.ค. 2553 09:15
 1. ข้อนี้ นอกจากจะมีแรงเสียดทานต้านตามที่โจทย์กำหนดแล้วยังต้องมีแรงต้านเนื่องจากน้ำหนักในแนวขนานพื้นเอียงด้วย(mgsin(10๐))กำลังที่ส่งไปยังล้อมีค่าเท่ากับแรงฉุดคูณกับความเร็วแบบผลคูณสเกลาร์P = Fv cos(theta)ในที่นี้ theta = 0F = ผลบวกของแรงต้านที่ได้กล่าวมาแล้วv = อัตราเร็วของรถที่โจทย์กำหนดให้(ติดตัวแปรไว้)


ความคิดเห็นที่ 170

badday1234
30 ก.ค. 2553 09:51
 1. ไม่เข้าใจอยู่ดีT_T

  ใช่แบบนี้รึเปล่าครับ P=Fv cos(theta) P=mgcos(theta)(v) = 1000(sin 10)(9.8)(cos 0)(200+0.7v^2) = 1700(200+0.7v^2) = 3.4*10^6+1.1*10^4v^2 แต่ของอาจารย์เป็น 1.90x103v + 0.70v3 W *** มันมาได้อย่างไรครับ

ความคิดเห็นที่ 171

นิรันดร์
30 ก.ค. 2553 10:09
 1. กลับไปอ่านความเห็น 169 บรรทัดที่ 2 และ 6 อีกที


ความคิดเห็นที่ 172

badday1234
30 ก.ค. 2553 10:39
 1. ยังทำไม่ได้อยู่ดีถ้าเจอในข้อสอบวันนี้0แน่ ๆไม่อยากได้ F ขอ D. Dog ก็ยังโอเค


ความคิดเห็นที่ 173

นิรันดร์
30 ก.ค. 2553 11:34
 1. ตั้งความหวังให้สูงไว้ก่อนนะครับ


ความคิดเห็นที่ 174

badday1234
30 ก.ค. 2553 15:32
 1. เวลาในการสอบหมดไวมากเลยครับอาจารย์ทำได้4หน้าแรกก็เหลือเวลาอีก10นาทีแล้ววาดรูป เยอะเกิ๊นT Tปล.ข้อสอบง่ายกว่าที่คิดเยอะครับแต่เวลาเนี่ยซิ เฮ้อออ


ความคิดเห็นที่ 177

นิรันดร์
30 ก.ค. 2553 22:41
 1. สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าชำนาญ


ความคิดเห็นที่ 184

นิรันดร์
2 ส.ค. 2553 23:28
 1. ถ้าเรียนกับผมในห้องไม่เข้าใจก็ถามได้ เพราะจะได้ทำมือให้ดูหรือไม่ก็ตามไปถามที่ห้องพักฯก็ได้


ความคิดเห็นที่ 185

นิรันดร์
3 ส.ค. 2553 20:37
 1. แบบฝีกหัดสัปดาห์ที่ ๘1.  การชนยืดหยุ่นใน 2 มิติ    ลูกบอลสองลูกมวลเท่ากัน ลูกหนึ่งอยู่นิ่ง ลูกที่สองเคลื่อนที่เข้ามาชน    ด้วยความเร็วตามแกน x ขนาด 24.0 cm/s ในแนวที่ไม่ผ่านศูนย์กลางมวล    หลังการชนปรากฏว่า ลูกที่สองกระเด็นไปในแนวที่เบนจากแนวการเคลื่อนที่เดิมของมัน    30.0๐ หากถือว่า การชนเป็นแบบยืดหยุ่น จงหาความเร็วหลังการชนของบอลทั้งสอง


ความคิดเห็นที่ 186

นิรันดร์
3 ส.ค. 2553 20:45
 1. แบบฝีกหัดสัปดาห์ที่ ๘2.  จุดศูนย์กลางมวล    วัตถุเล็ก ๆ สามก้อนวางอยู่บนแกน x     ก้อนที่ 1 มวล 1.00 kg อยู่ที่ตำแหน่ง 3.00 m    ก้อนที่ 2 มวล 2.00 kg อยู่ที่ตำแหน่ง 2.00 m    ก้อนที่ 3 มวล 3.00 kg อยู่ที่ตำแหน่ง 1.00 m    จุดศูนย์กลางมวลของระบบนี้อยู่ที่ตำแหน่งใด


ความคิดเห็นที่ 187

นิรันดร์
3 ส.ค. 2553 20:48
 1. แบบฝีกหัดสัปดาห์ที่ ๘3.  จุดศูนย์กลางมวล    วัตถุเล็ก ๆ สามก้อนวางอยู่บนระนาบ x - y    ก้อนที่ 1 มวล 1.00 kg อยู่ที่ตำแหน่ง (3.00 m, 4.00 m)    ก้อนที่ 2 มวล 2.00 kg อยู่ที่ตำแหน่ง (4.00 m, -3.00 m)    ก้อนที่ 3 มวล 3.00 kg อยู่ที่ตำแหน่ง (-1.00 m, 2.00 m)    จุดศูนย์กลางมวลของระบบนี้อยู่ที่ตำแหน่งใด


ความคิดเห็นที่ 188

นิรันดร์
3 ส.ค. 2553 20:57
 1. แบบฝีกหัดสัปดาห์ที่ ๘4. ความเร็วศูนย์กลางมวล    วัตถุเล็ก ๆ สองก้อนเคลื่อนที่อยู่บนระนาบ x - y    ก้อนที่ 1 มวล 3.00 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3.00 m/s i + 4.00 m/s j    ก้อนที่ 2 มวล 2.00 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว -2.00 m/s i + 3.00 m/s j    ความเร็วศูนย์กลางมวลของระบบนี้มีค่าเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 189

นิรันดร์
3 ส.ค. 2553 21:08
 1. แบบฝีกหัดสัปดาห์ที่ ๘5. ความเร่งศูนย์กลางมวล    วัตถุเล็ก ๆ สองก้อนเคลื่อนที่อยู่บนระนาบ x - y    ก้อนที่ 1 มวล 2.00 kg ถูกแรงกระทำ 4.00 N i - 3.00 N j    ก้อนที่ 2 มวล 3.00 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว -6.00 N i + 3.00 N j    ความเร่งศูนย์กลางมวลของระบบนี้มีค่าเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 190

badday1234
3 ส.ค. 2553 21:27
 1. อาจารย์ครับคะแนนสอบฟิสิกส์ กลางภาค ดูได้ที่ไหนบ้างครับอยากรู้คะแนนแล้ว ถูงมันจะตกก็ตามT T


ความคิดเห็นที่ 191

นิรันดร์
3 ส.ค. 2553 22:08
 1. แบบฝีกหัดสัปดาห์ที่ ๘6. การหมุน1. ฮาร์ดดีสก์อันหนึ่งหมุนด้วยอัตรา 5 400 รอบต่อนาที    อัตราเร็วเชิงมุมของฮาร์ดดีสก์ตัวนี้มีอัตราเร็วเชิงมุมเท่าใด2. ถ้าฮาร์ดดีสก์ในข้อ 1. เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ด้วยความเร่งคงตัว    ใช้เวลา 5.00 วินาทีจึงมีอัตราหมุน 5 400 รอบต่อนาทีได้    ในระหว่างนี้ ฮาร์ดดีสก์นี้หมุนไปกี่รอบ3. ถ้าฮาร์ดดีสก์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70.0 มิลลิเมตร    อัตราเร็วที่ขอบฮาร์ดดีสก์นี้มีค่าเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 192

นิรันดร์
3 ส.ค. 2553 22:12
 1. ข้อสอบยังตรวจไม่เสร็จคาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์เมื่อตรวจเสร็จจะติดคะแนนให้ดูได้ที่บอร์ดหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์


ความคิดเห็นที่ 193

drink-milk
4 ส.ค. 2553 21:14
 1. ^ ^

ความคิดเห็นที่ 194

kudjung7
4 ส.ค. 2553 23:29
 1. 123

ความคิดเห็นที่ 195

kudjung7
4 ส.ค. 2553 23:32
 1. ข้างบนโพสผิดครับขอโทษด้วยครับ

  7.  ขับรถขึ้นเนินเขา     พิจารณารถยนต์มวล 1000 kg ขับขึ้นเนินชัน 10.0o ด้วยความเร่งคงตัว 1.00 m/s 2     วิศวกรผู้ผลิตได้วัดแรงต้านที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับอัตราเร็ว v ในหน่วย เมตรต่อวินาทีดังสมการ          f(t) = (200 + 0.70v 2) N

       ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกรึเปล่าครับอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับถ้าผิด

  [[211470]]

ความคิดเห็นที่ 196

kudjung7
4 ส.ค. 2553 23:43
 1. [[211471]]

  แบบฝึกหัดแรกๆเลยครับ

   


ความคิดเห็นที่ 197

kudjung7
4 ส.ค. 2553 23:46
 1. บางข้อที่ไม่ได้ลง

  เพราะ ทำไม่ได้ครับ!!

  [[211472]]

ความคิดเห็นที่ 198

kudjung7
4 ส.ค. 2553 23:51
 1. โพลเจคไทร์นะครับ

  [[211473]]

ความคิดเห็นที่ 199

kudjung7
5 ส.ค. 2553 00:23
 1. [[211474]]

  ข้อที่ไม่ได้ทำคือทำไม่ได้ครับ!!


ความคิดเห็นที่ 200

นิรันดร์
5 ส.ค. 2553 11:22
 1. ก่อน scan ควรลบตรงที่ขีดฆ่าด้วยน้ำยาลบคำผิดเขียนใหม่ให้เรียบร้อยหรือไม่ก็ลอกทำใหม่เลย มันจะดูดีกว่านี้มากผมเอง เวลาทำโจทย์ข้อหนึ่ง ผมจะทำซ้ำหลายหนโดยหนแรก ๆ จะผิดมากครั้งต่อไปก็จะผิดน้อยลง จนกว่าจะไม่ผิดเลย


ความคิดเห็นที่ 201

kudjung7
5 ส.ค. 2553 18:43
 1. จะนำไปปรับปรุงครับ

   

  [[211565]]

ความคิดเห็นที่ 202

drink-milk
5 ส.ค. 2553 21:40
 1. สัปดาห์ที่ 8 อ่ะครับสมการพิมยากครับ เลยแทนค่า เข้าไป ผิดตรงไหนอาจาร์ยช่วยบอก ด้วย ขอสมการแต่ละข้อด้วยครับ8.1การยืดหยุ่นใน 2 มิติข้อแรก vf=[(20 kg x 0.24 m/s )/(20 kg x 20 kg)]   สมมติว่า m = 20 kg               vf = 0.12 m/s ? สงสัย ถ้าต้องการหา ความเร็ว ของ V1 ต้อง (0.12 m/s / 2 )  v1 = 0.06 m/s  ใช่ปล่าวครับ8.2 จุดศูนย์กลางมวลXcm = ((1.00kg*3.00m)+(2.00kg*3.00m)+(3.00kg*1.00m))/(1.00kg+2.00kg+3.00kg)Xcm = 1.66 m8.3จุดศูนย์กลางมวลXcm = [(1.00*3.00)+(2.00*4.00)+(3.00*-1.00)kg*m]/[(1.00+2.00+3.00)kg] = 1.33 mYcm = [(1.00*4.00)+(2.00*-3.00)+(3.00*2.00)kg*m]/[(1.00+2.00+3.00)kg] = 0.66 mrcm = (1.33 m , 0.66 m)8.4 ความเร็วสู่ศูนย์กลางมวลVcm = [ 3 .00kg(3.00 m/s i +4.00 m/s j)+2.00kg(-2.00 m/s i + 3.00 m/s j)]          /[3.00kg+2.00kg]Vcm = 2.5 i + 9.00 jหาความเร็วมวล m1 เทียบกับจุด c.m. ได้จากความเร็วสัมพัทธ์V1 = 0.50 i - 5.00 j m/sV2 = -4.50 i -6.00 j m/s p = 15.00i + 54.00 j  ค่ามันเยอะไม่รู้ว่าถูกหรือปล่าวครับข้อ 6 ทำไม่ได้ งง ครับ จำไมได่ว่าใช้สมการ อะไร หน่วยต้องเป้น rad ใช่ปล่าวครับขอคำถามอีก ครับ  ขอเฉลย ด้วย ครับ วิธีคิดด้วย ครับ (ยิ่งเร็วยิ่งดี ผมจะได้ หัดทำ หลายๆครั้ง ครับ)ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 203

นิรันดร์
5 ส.ค. 2553 22:49
 1. คำตอบแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๘1/185   v1f = 12.0 cm/s, v2f = 20.8 cm/s2/186   xCM = 1.67 m3/187   rCM = (1.33 m, 0.67 m)4/188   vCM = 1.00 m/s i + 3.60 m/s j5/188   aCM = -0.400 m/s2 i


ความคิดเห็นที่ 204

นิรันดร์
5 ส.ค. 2553 22:57
 1. คำตอบแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๘6/1911.   565 rad/s2.   113 rad/s23.   19.8 m/s


ความคิดเห็นที่ 205

kudjung7
6 ส.ค. 2553 08:30
 1. 1.  การชนยืดหยุ่นใน 2 มิติ    ลูกบอลสองลูกมวลเท่ากัน ลูกหนึ่งอยู่นิ่ง ลูกที่สองเคลื่อนที่เข้ามาชน    ด้วยความเร็วตามแกน x ขนาด 24.0 cm/s ในแนวที่ไม่ผ่านศูนย์กลางมวล    หลังการชนปรากฏว่า ลูกที่สองกระเด็นไปในแนวที่เบนจากแนวการเคลื่อนที่เดิมของมัน    30.0๐ หากถือว่า การชนเป็นแบบยืดหยุ่น จงหาความเร็วหลังการชนของบอลทั้งสอง

  วิธีทำแบบที่1

  [[211576]]

ความคิดเห็นที่ 206

drink-milk
6 ส.ค. 2553 20:46
 1. อาจารย์ครับ ข้อ6 เรื่องการหมุนอ่ะ ครับขอวิธีคิดหน่อยครับ คิดไม่ออก ข้ออื่นเข้าใจ ได้แล้วครับ ด่วนจี๋   warring !!ErroR -*-


ความคิดเห็นที่ 207

นิรันดร์
6 ส.ค. 2553 22:05
 1. 6. การบ้านสงกราน1. ฮาร์ดดีสก์อันหนึ่งหมุนด้วยอัตรา 5 400 รอบต่อนาที    อัตราเร็วเชิงมุมของฮาร์ดดีสก์ตัวนี้มีอัตราเร็วเชิงมุมเท่าใด   หามุมทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมด2. ถ้าฮาร์ดดีสก์ในข้อ 1. เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ด้วยความเร่งคงตัว    ใช้เวลา 5.00 วินาทีจึงมีอัตราหมุน 5 400 รอบต่อนาทีได้    ในระหว่างนี้ ฮาร์ดดีสก์นี้หมุนไปกี่รอบใช้สมการแรกในความเห็น 140โดยเปลี่ยน x เป็น θเปลี่ยน vi เป็น ωi = 0เปลี่ยน a เป็น αแทนค่า t = 5.00 sจะหาการกระจัดเชิงมุมออกมาได้ในหน่วย radเอา 2¶ ไปหารจะได้จำนวนรอบ3. ถ้าฮาร์ดดีสก์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70.0 มิลลิเมตร    อัตราเร็วที่ขอบฮาร์ดดีสก์นี้มีค่าเท่าใดใช้สมการ v = ωrโดยใช้ ω จากข้อ 1และ r = เส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วย 2


ความคิดเห็นที่ 209

นิรันดร์
7 ส.ค. 2553 12:01
 1. ความรู้สึกเกลียดชัง ไม่เคยเป็นคุณแก่ใครเลย


ความคิดเห็นที่ 210

นิรันดร์
7 ส.ค. 2553 12:02
 1. หากคุณนึกภาพไม่ออก ก็ควรหารูปหรือของจริงมาดูนะครับ


ความคิดเห็นที่ 211

kudjung7
8 ส.ค. 2553 02:13
 1. อาจารย์ เรียนคอม หรือเรียนแมคคา งานดีกว่ากันอะครับ

ความคิดเห็นที่ 212

นิรันดร์
8 ส.ค. 2553 11:06
 1. ผมคิดว่าคุณควรเลือกเรียนเรื่องที่คุณชอบมากกว่างานดีหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่า คุณทำแล้วมีความสุขกับงานหรือไม่หากเงินดี แต่ไม่สามารถมีความสุขได้ก็ไร้ค่าเหมือนบางคนมีเงินเป็นแสนล้านแต่ก็หาความสุขไม่ได้


ความคิดเห็นที่ 213

badday1234
9 ส.ค. 2553 15:59
 1. ได้ข้อคิดดีๆอีกแล้วครับเพื่อนพ้อง^^


ความคิดเห็นที่ 214

kudjung7
9 ส.ค. 2553 18:06
 1. อาจารย์ครับในข้อนี้

  5.  การใช้น้ำมันของรถขนาดเล็ก     รถขนาดเล็กมวล 750 kg มีประสิทธิภาพ 18%     จงคำนวณหาปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการเร่งรถนี้จากอยู่นิ่งจนมีความเร็ว 27 m/s     (ใช้ข้อมูลที่ว่าน้ำมันแก๊สโซลิน 1 ลิตร(L) ให้พลังงาน 3.4 × 107 J)

  ประสิทธิภาพที่อาจารย์กล่าวมันคือ

  งานที่ได้รับจากเครื่องกล/งานที่ให้กับเครื่องกล *100 ใ่ช่ไหมครับ

  ปล.ผมไม่ได้จบวิทย์คณิตมาเลยไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานหน่ะครับT^T


ความคิดเห็นที่ 215

นิรันดร์
9 ส.ค. 2553 19:19
 1. เรื่องประสิทธิภาพ ไม่ต้องเรียนสายวิทย์หรอกครับเพียงเรียน ม.๓ มาก็ทราบแล้วประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างพลังงานที่เครื่องยนต์ทำงานได้ต่อพลังงานที่สูญเสียไปจากการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงครับหากต้องการให้เป็นเปอร์เซนก็ให้เอาร้อยคูณเข้าไปที่คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับซึ่งหมายความว่า คุณไม่ต้องใช้ความรู้วิทย์คณิตฯแต่คุณมีความรู้พื้นฐาน ไม่ใช่ไม่ไม่มี


ความคิดเห็นที่ 216

drink-milk
10 ส.ค. 2553 00:54
 1. 2. ถ้าฮาร์ดดีสก์ในข้อ 1. เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ด้วยความเร่งคงตัว    ใช้เวลา 5.00 วินาทีจึงมีอัตราหมุน 5 400 รอบต่อนาทีได้    ในระหว่างนี้ ฮาร์ดดีสก์นี้หมุนไปกี่รอบใช้สมการแรกในความเห็น 140โดยเปลี่ยน x เป็น θเปลี่ยน vi เป็น ωi = 0เปลี่ยน a เป็น αแทนค่า t = 5.00 sจะหาการกระจัดเชิงมุมออกมาได้ในหน่วย radเอา 2pi ไปหารจะได้จำนวนรอบอาจารย์ครับ ข้อนี้ ใช้สูตร  ω/ t = (656rad/s) / (5.00 s) ได้ปล่าวหรือไม่ ครับ


ความคิดเห็นที่ 218

kudjung7
11 ส.ค. 2553 10:13
 1. ตอนแรกที่อาจารย์บอกว่าให้หารูปของจริงมาดูผมก็ยังนึกไม่ออกจะหาอะไรที่มันจะดูแล้วเข้าใจเมื่อวานเห็นภาพและตัวอย่างที่อาจารย์นำมาทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ


ความคิดเห็นที่ 219

เซียนเขียด
11 ส.ค. 2553 13:22
 1. แวะมาทักครับอาจารย์ ผมรอแบบผึกหัดอยู่นะครับสวัสดียามบ่ายนะครับ


ความคิดเห็นที่ 220

นิรันดร์
11 ส.ค. 2553 15:54
 1. ภาระกิจมีมากมายหลายอย่าง ทำไม่ค่อยทันขอโทษด้วยนะครับเริ่มด้วยตอบคำถาม 216 ก่อนคุณต้องใช้สูตร «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»$#916;«/mo»«mo»$#952;«/mo»«mo»=«/mo»«msub»«mo»$#969;«/mo»«mi»i«/mi»«/msub»«mi»t«/mi»«mo»+«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«mo»$#945;«/mo»«msup»«mi»t«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/math»


ความคิดเห็นที่ 221

นิรันดร์
11 ส.ค. 2553 16:04
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๙1.  ไม้เสียบลูกชิ้นอันหนึ่งถือว่าเล็กและเบามาก ยาว 20.0 cm     มีลูกชิ้นมวลลูกละ 10.0 กรัมเสียบติดอยู่ที่ปลายทั้งสอง ปลายละ 1 ลูก     โมเมนต์ความเฉื่อยของระบบเป็นเท่าใดเมื่อหมุนรอบแกนที่ผ่านศูนย์กลางมวล      และตั้งฉากกับไม้นี้2.  ให้ทอร์กขนาด 0.0500 Nm กระทำกับระบบในข้อ 1. โดยทอร์กนี้มีทิศ     เดียวกับแกนหมุนในข้อ 1. พอดี จะทำให้ระบบนี้มีความเร่งเชิงมุมเท่าใด3.  หากทอร์กในข้อ 2. กระทำเป็นค่าคงตัวเป็นเวลา 10.0 วินาที ระบบในข้อ 1.     ซึ่งเดิมอยู่นิ่งจะมีความเร็วเชิงมุมเป็นเท่าใดและหมุนไปได้กี่รอบ


ความคิดเห็นที่ 222

นิรันดร์
11 ส.ค. 2553 16:08
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๙4.  ไม้พลองอันหนึ่งโตสม่ำเสมอ มวล 2.50 kg ยาว 1.50 m ไม้พลองนี้มี     โมเมนต์ของความเฉื่อยเป็นเท่าใดเมื่อหมุนไม้พลองนี้รอบแกนหมุนดังนี้     (ก) แกนหมุนผ่านศูนย์กลางมวลและตั้งฉากกับไม้พลองนี้     (ข) แกนหมุนผ่านปลายด้านหนึ่งของไม้พลองและตั้งฉากกับไม้พลองนี้


ความคิดเห็นที่ 223

นิรันดร์
11 ส.ค. 2553 16:20
 1. 5.  บานประตูอันหนึ่งมวล 10.0 kg ถือว่ามีความหนาแน่นสม่ำเสมอ     ความกว้างของบานประตู 80.0 cm และความยาวของบานประตู 180 cm     (ก)  โมเมนต์ของความเฉื่อยของบานประตูนี้รอบแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล            และตั้งฉากกับบานประตูมีค่าเท่าใด     (ข)  หากหมุนบานประตูนี้รอบแกนหมุนที่ผ่านศูนย์กลางมวลแต่ขนานกับขอบด้านยาว            ของบานประตู โมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนหมุนใหม่นี้ มีค่าเท่าใด            ให้ถือว่าบานประตูนี้บางมากได้     (ค)  หากหมุนบานประตูนี้ รอบแกนหมุนที่ผ่านขอบด้านยาวของประตูนี้            (แกนหมุนที่ใช้ติดบานพับเพื่อแขวนประตูเข้ากับวงกบ) โมเมนต์ของ            ความเฉื่อยของประตูรอบแกนหมุนนี้มีค่าเท่าใด             คำแนะนำ ให้ใช้สูตร                      Ip   =   ICM + Md 2             โดย Ip    แทนโมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนหมุนที่ผ่านแกนที่                          ขนานกับแกนที่ผ่านศูนย์กลางมวล                   ICM แทนโมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนหมุนที่ผ่านศูนย์กลางมวล                   M    แทนมวลของระบบ                   d     แทนระยะห่างระหว่างแกนหมุนใหม่กับแกนหมุนที่ผ่านศูนย์กลางมวล


ความคิดเห็นที่ 224

นิรันดร์
11 ส.ค. 2553 16:34
 1. สูตรที่ให้ในความเห็นที่ 233 นั้น เรียกว่าทฤษฎีแกนขนาน ซึ่งยังเรียนไม่ถึงหากใครที่ใฝ่หาความมันก็ลองทำเล่น ๆ ดูหากยังงงงง ก็รอเรียนสัปดาห์หน้าหลังจากที่ได้ไป       กราบลงที่ตรงตักแม่กันแล้วทุกคนก็ได้


ความคิดเห็นที่ 225

นิรันดร์
11 ส.ค. 2553 16:46
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๙6.  ล้อรถยนต์อันหนึ่งมวล 40.0 kg รัศมี 40.0 cm ขณะที่รถกำลังแล่นอยู่     ด้วยอัตราเร็ว 72.0 km/h ล้อนี้มีพลังงานจลน์เท่าใด (ให้ประมาณว่าล้อเป็นจานตัน)คำแนะนำ 1 ถือว่าอัตราเร็วที่ศูนย์กลางมวลเท่ากับอัตราเร็วของรถ 2 หาขนาดของความเร็วเชิงมุมของล้อที่ทำให้ความเร็วที่ขอบล้อเท่ากับความเร็วที่ศูนย์กลางมวล 3 หาพลังงานจลน์ในการเลื่อนและพลังงานจลน์ในการหมุนแล้วนำมาบวกกัน


ความคิดเห็นที่ 226

นิรันดร์
11 ส.ค. 2553 16:53
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๙7.  ลูกโบลิงลูกหนึ่งเป็นทรงกลมตัน มวล 10.0 kg รัศมีของลูกโบลิง 12.5 cm     หากหมุนลูกโบลิ่งนี้ด้วยความเร็วเชิงมุม 2.50 rad/s ลูกโบลิงนี้มีพลังงานจลน์เท่าใดคำแนะนำ ให้คุณหาโมเมนต์ของความเฉื่อยของลูกโบลิงก่อน


ความคิดเห็นที่ 227

11 ส.ค. 2553 18:40
 1. ไม่ได้กลับไปกราบแม่เลยอาจารย์ T T หยุดให้ตั้งหนึ่งวันเอาเวลาไหนกลับ :( แบบฝึกหัดเยอะจังครับ บทนี้ ^^ ไปแล้วนะครับ ทำแบบฝึกหัดดีกว่า มีความสุขในวันแม่นะครับ อาจารย์ :D

ความคิดเห็นที่ 228

nouvobackred
11 ส.ค. 2553 20:45
 1. อาจารย์ครับขอดู เฉลยแบบฝึกหัดสัปดาห์ 8 หน่อยครับ


ความคิดเห็นที่ 229

kudjung7
12 ส.ค. 2553 19:44
 1. [[211965]]

  ผมเข้าใจโจทถูกไหมครับ

   


ความคิดเห็นที่ 230

kudjung7
12 ส.ค. 2553 19:49
 1. 3.  หากทอร์กในข้อ 2. กระทำเป็นค่าคงตัวเป็นเวลา 10.0 วินาที ระบบในข้อ 1.     ซึ่งเดิมอยู่นิ่งจะมีความเร็วเชิงมุมเป็นเท่าใดและหมุนไปได้กี่รอบ

  ขอคำแนะนำหน่อยครับ

  4.  ไม้พลองอันหนึ่งโตสม่ำเสมอ มวล 2.50 kg ยาว 1.50 m ไม้พลองนี้มี     โมเมนต์ของความเฉื่อยเป็นเท่าใดเมื่อหมุนไม้พลองนี้รอบแกนหมุนดังนี้

  (ข) แกนหมุนผ่านปลายด้านหนึ่งของไม้พลองและตั้งฉากกับไม้พลองนี้

  ใช้สูตร   Ip   =   ICM + Md 2

  เหมือนกับตอนที่แผ่น4เหลี่ยมย้ายแกนหมุนได้ไหมครับ


ความคิดเห็นที่ 231

drink-milk
13 ส.ค. 2553 23:44
 1. อาจารย์ ครับ ขอคำตอบ แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 9 พร้อมแนวคิดด้วยครับ

  อยากกลับบ้านไปไหว้แม่จัง

  ^ ^


ความคิดเห็นที่ 234

นิรันดร์
15 ส.ค. 2553 10:50
 1. ผมไม่รับคำสั่งคุณหรอกครับถ้าขอร้องดีดีก็อาจจะทำให้


ความคิดเห็นที่ 235

15 ส.ค. 2553 11:06
 1. อาจารย์ที่เคารพรักครับ ขอเฉลย หน่อยครับ ผมไม่รู้ว่าที่ทำไปนั้นถูกมั้ย เร็วหน่อยนะครับ อยากทำให้เสร็จวันนี้วันหยุดพอดี :D

ความคิดเห็นที่ 236

นิรันดร์
15 ส.ค. 2553 14:14
 1. 1.  2.00x10-4 kg m22.  250 rad/s23.  2.5x103 rad/s     1.99x103 รอบ4.  (ก)  0.469 kg m2     (ข)  1.88 kg m25.  (ก)  3.23 kg m2     (ข)  0.533 kg m2     (ค)  2.13 kg m26.  1.20x104 J7.  0.195 J


ความคิดเห็นที่ 237

nouvobackred
15 ส.ค. 2553 15:44
 1. ขอโทษครับอาจารย์

  ที่ผมโพสว่า ให้ อาจารย์ เฉลยก็ไม่เฉลยซะที

ความคิดเห็นที่ 238

nouvobackred
15 ส.ค. 2553 15:53
 1. อาจารย์ครับผมไม่เข้าใจข้อ 2 กับข้อ 3 ข้อ 2. ผมได้ 50 rad/s2 ครับ ข้อ 3. ใช้สูตรอะไรครับผมคิดไม่ออกผมขอ สูตร กับแนวคิด สองข้อนี้หน่อยครับขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 239

15 ส.ค. 2553 18:59
 1. 1. ไม้เสียบลูกชิ้นอันหนึ่งถือว่าเล็กและเบามาก ยาว 20.0 cmมีลูกชิ้นมวลลูกละ 10.0 กรัมเสียบติดอยู่ที่ปลายทั้งสอง ปลายละ 1 ลูกโมเมนต์ความเฉื่อยของระบบเป็นเท่าใดเมื่อหมุนรอบแกนที่ผ่านศูนย์กลางมวลและตั้งฉากกับไม้นี้ ข้อนี้ผมคิดทำไมได้ 2.6x10-4 kg m2 อาจารย์ ช่วยแนะทางหน่อยคับ ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 240

15 ส.ค. 2553 19:19
 1. อาจารย์ ครับ ข้อความ กำลัง ผิดรึเปล่าครับ ผมคิดไม่เท่ากับ อาจารย์เลย ขอคำตอบ ด่วนนะ ครับ

ความคิดเห็นที่ 241

15 ส.ค. 2553 19:20
 1. ข้อ 3 นะครับ ไม่ใช่ ข้อความ โทดที ครับ

ความคิดเห็นที่ 242

นิรันดร์
15 ส.ค. 2553 20:13
 1. ใครที่ทำได้ไม่ตรงคำตอบ บอกมาว่าทำอย่างไรผมจะได้บอกให้ว่าทำถูกหรือผิดอย่างไร


ความคิดเห็นที่ 244

I alone
15 ส.ค. 2553 20:46
 1. 1. ไม้เสียบลูกชิ้นอันหนึ่งถือว่าเล็กและเบามาก ยาว 20.0 cmมีลูกชิ้นมวลลูกละ 10.0 กรัมเสียบติดอยู่ที่ปลายทั้งสอง ปลายละ 1 ลูกโมเมนต์ความเฉื่อยของระบบเป็นเท่าใดเมื่อหมุนรอบแกนที่ผ่านศูนย์กลางมวลและตั้งฉากกับไม้นี้ ข้อนี้ผมใช้สูตร I= (1/3)ML2                     = (1/3)(0.02)(0.2)2                     = 2.6x10-4 kg m2ไม่รู้ว่าคิดผิดตรงใหน หรือสูตรผิด ช่วยอาจารย์ชี้แนะหน่อยคับขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 245

15 ส.ค. 2553 21:04
 1. ม่ะเมื่อกี้ เขียนผิดนะครับ อันนี้ เขียนใหม่ครับ ครู ใช้สูตร ระยะทาง = (1/2)(ความเร่ง)(เวลา)2 จะได้ระยะทางเชิงมุม = 12 500 แล้วผมก็หารด้วย 2¶ ครับ ได้คำถามตอบ เท่าอาจารย์ แต่ 103


ความคิดเห็นที่ 246

15 ส.ค. 2553 22:27
 1. คัยใครทำข้อไหนได้บ้าง ช่วยโพสต์ให้ดูหน่อยครับ


ความคิดเห็นที่ 247

BeBeer
15 ส.ค. 2553 22:46
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 9ทำไม่ตรงคำตอบเรยเลยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 248

เซียนเขียด
16 ส.ค. 2553 02:08
 1. สวัสดียามดึกครับผมเห็นรูปที่อาจารย์ลงแล้ว คิดถึงบ้านครับคิดถึงทุกๆคนที่บ้านผมออกจากบ้านมา4ปีแล้วครับไม่เคยได้นอนที่บ้านอย่างสุขใจสักที่เลยครับอยากกับไปหนุนตักแม่ครับตอนนี้ผมงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับแบบผึกหัดนี้ เดียวผมต้องล้างสมองแล้วทำใหม่อรุงสวัดครับ


ความคิดเห็นที่ 249

นิรันดร์
16 ส.ค. 2553 10:41
 1. #229 เข้าใจถูกต้องแล้ว# 2303.  หากทอร์กในข้อ 2. กระทำเป็นค่าคงตัวเป็นเวลา 10.0 วินาที ระบบในข้อ 1.     ซึ่งเดิมอยู่นิ่งจะมีความเร็วเชิงมุมเป็นเท่าใดและหมุนไปได้กี่รอบ

  แนะนำ1 ใช้ทอร์กที่ให้มาหาความเร่งเชิงมุม2 ใช้สมการ kinematics หาความเร็วเชิงมุมและมุมที่หมุน

  4.  ไม้พลองอันหนึ่งโตสม่ำเสมอ มวล 2.50 kg ยาว 1.50 m ไม้พลองนี้มี     โมเมนต์ของความเฉื่อยเป็นเท่าใดเมื่อหมุนไม้พลองนี้รอบแกนหมุนดังนี้

  (ข) แกนหมุนผ่านปลายด้านหนึ่งของไม้พลองและตั้งฉากกับไม้พลองนี้

  ใช้สูตร   Ip   =   ICM + Md 2 เหมือนกับตอนที่แผ่น4เหลี่ยมย้ายแกนหมุนได้ไหมครับได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 250

นิรันดร์
16 ส.ค. 2553 10:55
 1. #244คุณใช้สูตรผิดสูตรที่คุณเอามาใช้ สำหรับแท่งไม้ที่มีมวลแต่ข้อนี้ ไม้เบามากคุณต้องใช้สูตรดั้งเดิมคือI = Σ m r 2


ความคิดเห็นที่ 251

นิรันดร์
16 ส.ค. 2553 11:03
 1. #245ขอโทษทีครับผมพิมพ์ตัวเลขผิดไป(#236) แก้ไขแล้วตรงกับที่คุณคิดได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 252

DAK-MAN U
16 ส.ค. 2553 20:04
 1. อาจารย์ครับขอโจทย์เยอะๆครับหลังสอบมาเรื่มจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับรู้สึกหนาวๆร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ครับคะแนนแย่มากครับ


ความคิดเห็นที่ 253

I alone
16 ส.ค. 2553 21:01
 1. ขอบคุณครับ แน่ๆๆวันนี้ test ได้เต็มครับ


ความคิดเห็นที่ 256

นิรันดร์
17 ส.ค. 2553 01:11
 1. ก็หามุมที่หมุนไปให้ได้ทั้งหมดก่อนแล้วก็หารด้วยสองพายก็จะได้จำนวนรอบออกมาครับ


ความคิดเห็นที่ 258

นิรันดร์
17 ส.ค. 2553 12:14
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๑๐1.  พื้นเอียงสูง h ฝืดมากทำให้วัตถุไม่สามารถไถลลงมาตามพื้นเอียงได้เลย     จงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปลายล่างพื้นเอียงเมื่อปล่อยวัตถุเหล่านี้ให้กลิ้งลงมาด้วย     อัตราเร็วต้น 0    (ก) ทรงกระบอกกลวง,    (ข) ทรงกระบอกตัน,    (ค) ทรงกลมกลวง,    (ง) ทรงกลมตันแนะนำให้ใช้กฎอนุรักษ์พลังงานกล


ความคิดเห็นที่ 259

นิรันดร์
17 ส.ค. 2553 15:35
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๑๐2.  ปล่อยให้ทรงกระบอกตันรัศมี 10.0 cm กลิ้งบนพื้นเอียงฝืดโดยไม่ไถล     ถ้าผิวพื้นเอียงทำมุมกับแนวระดับ 20.0o กระบอกจะมีความเร่งและความเร่งเชิงมุมเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 262

นิรันดร์
18 ส.ค. 2553 13:51
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๑๐3.  รถทดลองมวล 400 กรัม มีล้อที่ลื่นมากวางอยู่บนรางตรง ด้านหนึ่งของรถติดอยู่กับสปริง    ที่ตรึงปลายหนึ่งไว้ที่ปลายราง สปริงนี้ สามารถรับได้ทั้งแรงดึงและแรงกดโดยมีค่าคงตัว     45.0 N/m เท่ากันทั้งสองทาง ทำให้เมื่อดึงรถออกจากตำแหน่งสมดุลของสปริงเป็น     ระยะ 5.00 cm แล้วปล่อย ทำให้รถเคลื่อนที่แบบ SHM   จงหา     (ก) ความถี่เชิงมุม      (ข) ความถี่     (ค) คาบ     (ง) แอมพลิจูด     (จ) อัตราเร็วสูงสุด     (ฉ) ขนาดของความเร่งสูงสุด     (ช) สมการแสดงตำแหน่งของการเคลื่อนที่ที่เวลาต่าง ๆ(ถือว่าเฟสตั้งต้นเป็นศูนย์)     (ซ) สมการแสดงความเร็วที่เวลาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสมการตำแหน่ง     (ฌ) สมการแสดงความเร่งที่เวลาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสมการตำแหน่ง


ความคิดเห็นที่ 263

นิรันดร์
18 ส.ค. 2553 13:59
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๑๐4.  วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่แบบ SHM โดยมีสมการการเคลื่อนที่ที่เป็นฟังก์ชันกับเวลาดังนี้                y = (25.0 cm) cos[(32.0 rad/s)t + 0.628)]จงหา     (ก) ความถี่เชิงมุม      (ข) ความถี่     (ค) คาบ     (ง) แอมพลิจูด     (จ) อัตราเร็วสูงสุด     (ฉ) ขนาดของความเร่งสูงสุด     (ช) เฟสตั้งต้น(phase constant)     (ซ) สมการแสดงความเร็วที่เวลาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสมการตำแหน่ง     (ฌ) สมการแสดงความเร่งที่เวลาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสมการตำแหน่ง


ความคิดเห็นที่ 264

kudjung7
18 ส.ค. 2553 23:29
 1. อาจารย์ครับ DVD ประกอบที่อาจารย์ให้ดูเรื่องการปล่อยวัตถุลงมาจากพื้นเอียงพร้อมกัน

  ผมสงสัยก็คือที่ทรงกลมหรือทรงกระบอกขนาดต่างกันแต่ลงมาถึงพร้อมกันหน่ะครับ

  จากสูตร mr^2(กระบอก)ขนาดต่างกันรัศมีต้องไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นขนาดใหญ่กว่าต้องมี

  โมเมนต์ความเฉื่อยมากกว่ามันก็น่าจะต้องตกลงมาไม่พร้อมกันสิครับ(ตามที่ผมคิดนะ)แต่ทำไมมันตกลงมาพร้อมกันหรอครับ


ความคิดเห็นที่ 265

นิรันดร์
19 ส.ค. 2553 11:26
 1. ผมสงสัยก็คือที่ทรงกลมหรือทรงกระบอกขนาดต่างกันแต่ลงมาถึงพร้อมกันหน่ะครับ

  ผมว่าคุณดูผิดหรือจำผิดแล้วล่ะครับทรงกลมกับทรงกระบอกลงมาไม่พร้อมกันนะครับ


ความคิดเห็นที่ 266

kudjung7
19 ส.ค. 2553 16:20
 1. ขออภัยครับ ขออนุญาติแก้ไขครับ ทรงกระบอกที่ขนาดต่างกันครับแต่มวลเท่ากัน ปล่อยลงมาพร้อมกันแต่ทำไมลงมาพร้อมกัน

ความคิดเห็นที่ 267

Yuttanan
19 ส.ค. 2553 23:27
 1. เรียนในห้อง กับอาจารย์ผม "อ๋อ" ทั้งคาบเลยนะครับพอกลับมาลองทำโจทย์เอง กลายเป็น "เอ๋อ" ไปเลยแต่ก็จะพยายามครับ


ความคิดเห็นที่ 268

นิรันดร์
19 ส.ค. 2553 23:48
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 266 ขออภัยครับ ขออนุญาติแก้ไขครับทรงกระบอกที่ขนาดต่างกันครับแต่มวลเท่ากันปล่อยลงมาพร้อมกันแต่ทำไมลงมาพร้อมกัน ตอบ  ก็ไม่มีอยู่ดีครับที่กระบอกขนาดต่างกันแต่มวลต่างกันมีแต่กระบอกขนาดต่างกัน อันใหญ่มวลมากกว่าอันเล็ก


ความคิดเห็นที่ 270

I alone
22 ส.ค. 2553 14:57
 1. อาจารคับขอเฉลยด้วยครับ ผมทำเสร็จแล้ว อยากตรวจตำตอบครับ


ความคิดเห็นที่ 273

นิรันดร์
23 ส.ค. 2553 09:37
 1. คำตอบแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 101)    vf = sqrt[2gh/{1+I/(MR2)}]    (ก) ทรงกระบอกกลวง,แทนค่า I ในสูตรด้วย MR2    (ข) ทรงกระบอกตัน,แทนค่า I ในสูตรด้วย 0.5MR2    (ค) ทรงกลมกลวง,แทนค่า I ในสูตรด้วย (2/3)MR2    (ง) ทรงกลมตัน,แทนค่า I ในสูตรด้วย 0.4MR22)   a = 2.23 m/s2


ความคิดเห็นที่ 274

Walker
23 ส.ค. 2553 09:40
 1. ยังไงดีคับอาจารย์ไม่เข้าใจเลย เรียนในคาบ(ดูเหมือนจะ)เข้าใจมาทำโจทย์ในนี้ทำไมไม่รู้เรื่องเลย??


ความคิดเห็นที่ 275

นิรันดร์
23 ส.ค. 2553 09:56
 1. คำตอบแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 103.     (ก) ความถี่เชิงมุม (10.6 rad/s)     (ข) ความถี่ (1.69 Hz)     (ค) คาบ (0.592 s)     (ง) แอมพลิจูด (5.00 cm)     (จ) อัตราเร็วสูงสุด (0.530 m/s)     (ฉ) ขนาดของความเร่งสูงสุด (5.62 m/s2)     (ช) สมการแสดงตำแหน่งของการเคลื่อนที่ที่เวลาต่าง ๆ(ถือว่าเฟสตั้งต้นเป็นศูนย์)           x = (5.00 cm)cos[(10.6/s)t]     (ซ) สมการแสดงความเร็วที่เวลาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสมการตำแหน่ง           v = (-0.530 m/s)sin[(10.6/s)t]     (ฌ) สมการแสดงความเร่งที่เวลาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสมการตำแหน่ง           a = (-5.62 m/s2)cos[(10.6/s)t]


ความคิดเห็นที่ 276

นิรันดร์
23 ส.ค. 2553 10:05
 1. คำตอบแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๑๐4.  วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่แบบ SHM โดยมีสมการการเคลื่อนที่ที่เป็นฟังก์ชันกับเวลาดังนี้                y = (25.0 cm) cos[(32.0 rad/s)t + 0.628)]     (ก) ความถี่เชิงมุม (32.0 rad/s)     (ข) ความถี่ (5.09 Hz)     (ค) คาบ (0.196 s)     (ง) แอมพลิจูด (0.250 m)     (จ) อัตราเร็วสูงสุด (8.00 m/s)     (ฉ) ขนาดของความเร่งสูงสุด (256 m/s2)     (ช) เฟสตั้งต้น(phase constant) (0.628)     (ซ) สมการแสดงความเร็วที่เวลาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสมการตำแหน่ง           v = -(8.00 m/s)sin[(32.0 rad/s)t + 0.628)]     (ฌ) สมการแสดงความเร่งที่เวลาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสมการตำแหน่ง           a = -(256 m/s2)cos[(32.0 rad/s)t + 0.628)]


ความคิดเห็นที่ 277

นิรันดร์
23 ส.ค. 2553 10:13
 1. เรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาเป็นเรื่อง ๆ ไปเวลาสอนในห้องเรียน ผมจะถามนักศึกษาเสมอว่าใครไม่เข้าใจให้ถามเมื่อเข้าห้องเรียน ก่อนผมเริ่มสอน คุณสามารถถามเรื่องที่เรียนสัปดาห์ที่แล้วได้หรือเวลาว่า ไปถามผมที่ห้อง F201 ก็ได้


ความคิดเห็นที่ 279

badday1234
23 ส.ค. 2553 21:36
 1. อาจารย์ครับ ข้อ 3 ของแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 10 ครับทำไมอาจารย์ได้0.952 Hzผมเอา 2pi/โอเมก้ามันได้ 0.592 นะครับงง มากเลย


ความคิดเห็นที่ 280

joes
23 ส.ค. 2553 22:02
 1. ข้อ 3 ค) คาบ = 1/f

             คาบ = 1 / 1.69

             คาบ = 0.592 s ครับ

  ผมคิดตรงไหนผิดหรือเปล่าครับ ช่วยให้ความกระจ่างทีครับ


ความคิดเห็นที่ 281

23 ส.ค. 2553 22:46
 1. โทษทีครับบอกข้อผิด ต้องเป็นข้อ 2 ครับ อาจารย์ครับ ข้อ 2 อาจารย์ไม่ได้ย้าย 2 ไปหารก่อนหรอครับ หาได้จากข้อที่ 1 ทรงกระบอกตัน vf = sqr 4/3gh จาก vf^2 = vi^2 + 2as 4/3gh = 2a (h/sinθ) a = 2/3g sinθ = 2.23 m/s^2 ถูกหรือปล่าวครับ แต่ที่อาจารย์ทำ a = 4/3g sinθ = 4.47 m/s^2

ความคิดเห็นที่ 282

joes
23 ส.ค. 2553 22:49
 1. ช่วยดูให้หน่อยนะครับว่าผิดตรงไหนหรือเปล่าครับ

  ข้อ 2 จากข้อ 1 เราจะได้ vf = sqrt 4/3gh

  และโจทย์บอกว่าพื้นเอียงทำมุม 20 องศากับแนวระดับ จะได้ s = h/sin20 องศา

  หา a จาก vf^2 = vi^2 +2as

  �� � � � � � 4/3gh = 0 + 2a(h/sin20องศา)

  �� � � � � � 4/3g = 2a/sin20องศา

  �� � � � � � 4/6g/sin20องศา = a

  �� � � � � � 2/3g/sin20 = a

  �� � � � � � �2.23 m/s^2 = a

  ข้อนี้ผมได้เท่านี้ครับ ขอช่วยตรวจด้วยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 283

kudjung7
23 ส.ค. 2553 23:11
 1. อาจารย์ครับผมติดข้อ2จิงๆผมทำถึงแบบนี้อะครับใกล้เคียงอาจารย์สุดแค่นี้

  mgh = 1/2mv^2+1/2 Iโอเมก้าูู^2

  mgh=1/2mv^2+1/4mr^2 (v/r)^2

  gh=3/4v^2

  v^2=4/3(9.8)(x sin20)

  v^2=4.47x

  ถ้าสมมุติถ้าไม่ติดv^2ผมก็จะดิฟvก็จะได้a

  ผมก็ได้จะได้ a=4.47 m/s^2

  แต่เนื่องจากผมติดv^2หน่ะครับขอคำแนะนำด้วยครับอาจารย์


ความคิดเห็นที่ 284

I alone
24 ส.ค. 2553 00:44
 1. อาจารคับผมจะยิงจรวด ต้องนัดอาจารก่อนใหมคับ หรือว่าอาจารจะนัดเองคับ


ความคิดเห็นที่ 285

24 ส.ค. 2553 09:42
 1. อาจารย์ครับ ผมเห็นเพื่อนบอกอาจารย์สามารถคำนวณโปรเจคไทโดยไม่ต้องแตกแรงได้อะครับ ผมอยากทราบว่ามันทำอย่างไรหรอครับ

ความคิดเห็นที่ 286

นิรันดร์
24 ส.ค. 2553 09:59
 1. คำถามของ jackอาจารย์ครับ ผมเห็นเพื่อนบอกอาจารย์สามารถคำนวณโปรเจคไทโดยไม่ต้องแตกแรงได้อะหรือครับผมอยากทราบว่ามันทำอย่างไรหรอครับการคำนวณเกี่ยวกับ โพรเจคไทล์ นั้น ไม่ได้มีการนำเรื่องแรงเข้ามาคำนวณด้วยเลยจึงไม่มีแรงอะไรที่ต้องแตกครับเวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ"โพรเจคไทล์"ก็มี ตำแหน่ง การกระจัด ความเร็วและความเร่ง เท่านั้นครับไม่มีแรงเข้ามาใช้ในการคำนวณ เมื่อไม่มีแรง ก็ไม่ต้องแตกแรงเท่าที่ผมเห็นคนอื่นที่คำนวณเรื่องโพรเจกไทล์ก็จะมีการแตกเวกเตอร์เหมือนกันส่วนใหญ่เขาก็จะแตกความเร็ว และบางครั้งก็แตกความเร่ง ไม่เคยเห็นใครแตกแรงเลยครับส่วนในการคำนวณของผมจะไม่แตกเวกเตอร์ทุกชนิด ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องแตกแรงครับ


ความคิดเห็นที่ 287

นิรันดร์
24 ส.ค. 2553 10:29
 1. 0.952 0.592 พิมพ์เลขกลับไป ขอโทษด้วย


ความคิดเห็นที่ 288

นิรันดร์
24 ส.ค. 2553 10:48
 1. ความเร่งกระบอกกลิ้งบนพื้นเอียงมุม 20๐ ผมเผลอคิดเลขผิดไปหน่อย(อีกข้อ) ตกลงตอบ a = 2.23 m/s2 นะครับคนที่จะยิงจรวด วันไหนแดดดีดี นัดกันมาหลาย ๆ ลำแล้วมาตามผมไปดู(จันทร์-พฤหัสบดี)เวลาที่ไม่ได้สอนอยู่ส่วนใหญ่เช้าจะไม่มีฝน แดดไม่ร้อนมาก วันจันทร์ อังคาร ผมว่างคาบ 1 หากจะยิงก่อนเข้าเรียนก็ได้ แต่ต้องนัดล่วงหน้าครับพฤหัสบดี ผมว่างทั้งวัน(อย่ามาเย็นนะ เพราะจะกลับบ้านเร็วหน่อย)ส่วนวันพุธ สัปดาห์นี้ ต้องคาบ 3แต่พุธถัดไป อาจจะว่างมากขึ้นครับ


ความคิดเห็นที่ 289

badday1234
24 ส.ค. 2553 21:01
 1. อาจารย์ครับ ผมอยู่sec b ขอยิงจรวจวันพรุ่งนี้ ตอนเที่ยงได้ไหมครับคิดว่าน่าจะมากันหลายสิบคนอยู่เพราะว่านัดกัน ไว้ว่าจะยิงวันพุธนี้ นานแล้วแล้ววันนี้ตอนหมดคาบก็ลืมบอกอาจารย์หน่ะครับ


ความคิดเห็นที่ 290

นิรันดร์
24 ส.ค. 2553 22:17
 1. วันพุธ ผมสอนสองคาบ คาบ 1 และ 2หากยิงจรวดตอนเที่ยง จะไม่มีเวลากินข้าวกลางวันไว้ยิงท้ายคาบสองดีกว่า เพราะผมว่างตลอดคาบสาม


ความคิดเห็นที่ 291

24 ส.ค. 2553 23:29
 1. ขอโทษครับ ผมจำผิดเรื่อง

ความคิดเห็นที่ 292

นิรันดร์
24 ส.ค. 2553 23:44
 1. แล้วต้องการถามเรื่องอะไรก็ถามเข้ามาได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 293

นิรันดร์
25 ส.ค. 2553 00:11
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๑๑1.  จากฟังก์ชันคลื่นที่กำหนดให้                y = (5.00 cm) sin[(62.8 m-1)x -(31.4 s-1)t + 1.57)]จงหา     (ก) ความถี่เชิงมุม      (ข) ความถี่     (ค) คาบ     (ง) แอมพลิจูด     (จ) angular wave number     (ฉ) ความยาวคลื่น     (ช) เฟสตั้งต้น(phase constant)     (ซ) อัตราเร็วคลื่น     (ฌ) การกระจัดของตัวกลางที่เวลา 1.00 s และตำแหน่ง 1.00 m


ความคิดเห็นที่ 294

badday1234
25 ส.ค. 2553 09:37
 1. เรื่องยิงจรวด ขอเลื่อนไปเป็นวันที่อาจารย์ว่างดีกว่าครับ บ่าย3ไม่ค่อยมีคนอยากไป - -" เพราะวันพุธ sec b ไม่มีเรียนคงจะเป็น วันพุธ ที่ 1กันยา หรือถ้าเปลี่ยนแล้วจะแจ้งวันอีกทีนะครับอาจารย์ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 295

นิรันดร์
25 ส.ค. 2553 14:50
 1. ไม่มีเรียนก็ดีสิครับ ปลอดโปร่งไม่ต้องรีบร้อนไปเรียน ยิงได้สบาย ๆ


ความคิดเห็นที่ 296

นิรันดร์
25 ส.ค. 2553 15:01
 1. แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ ๑๑2.  แหล่งกำเนิดคลื่นอันหนึ่ง ส่งคลื่นไปตามแนวเส้นเชือกที่ขึงตามแกน x     และสั่นด้วยความถี่คงตัว 50.0 Hz คลื่นในเส้นเชือกมีอัตราเร็ว 20.0 cm/s     มีแอมพลิจูดเป็น 10.0 cm และเคลื่อนที่ไปทางขวาโดยมี phase constant     เป็น -1.57 radจงหา     (ก) ความถี่เชิงมุม      (ข) คาบ     (ค) ความยาวคลื่น     (ง) angular wave number     (จ) wave function (สมการที่แสดงตำแหน่งตัวกลางที่คลื่นผ่าน เป็นฟังก์ชัน           กับตำแหน่งและเวลา)     (ฉ) การกระจัดของตัวกลางที่เวลา 0.600 s และตำแหน่ง 1.25 m     (ช) สมการที่แสดงอัตราเร็วของตัวกลางที่คลื่นผ่าน เป็นฟังก์ชัน           กับตำแหน่งและเวลา


ความคิดเห็นที่ 297

นิรันดร์
25 ส.ค. 2553 15:14
 1. แบบฝึกหัดในห้องครั้งที่ 10Aแขวนวัตถุมวล 2.00 kg ไว้ที่ปลายสปริงที่มีค่าคงตัวของสปริง 80 N/mเมื่อระบบอยู่นิ่ง ยกวัตถุให้สูงจากสมดุลในแนวดิ่ง 5.00 cm แล้วปล่อยให้วัตถุสั่นขึ้นลงแบบ SHM จงหาก)  ความถี่เชิงมุมข)  ความถี่ค)  คาบง)  แอมพลิจูดจ)  อัตราเร็วสูงสุดฉ)  ขนาดของความเร่งสูงสุดช)  สมการแสดงตำแหน่งเป็นฟังก์ชันกับเวลาซ)  สมการแสดงความเร็วเป็นฟังก์ชันกับเวลาฌ) สมการแสดงความเร่งเป็นฟังก์ชันกับเวลา*ให้ถือว่าเฟสตั้งต้นเป็น 0


ความคิดเห็นที่ 299

นิรันดร์
25 ส.ค. 2553 16:55
 1. เฉลยแบบฝึกหัดในห้องครั้งที่ 10Aแขวนวัตถุมวล 2.00 kg ไว้ที่ปลายสปริงที่มีค่าคงตัวของสปริง 80 N/mเมื่อระบบอยู่นิ่ง ยกวัตถุให้สูงจากสมดุลในแนวดิ่ง 5.00 cm แล้วปล่อยให้วัตถุสั่นขึ้นลงแบบ SHM จงหาก)  ความถี่เชิงมุม

  ω = sqrt(k/m) = sqrt([80 N/m]/[2 kg]) = 6.3 rad/s

  ข)  ความถี่

  f = ω/2¶ = (6.3 rad/s)/2¶ = 1.0 Hz

  ค)  คาบ

  T = 1/f = 1/(1.0 Hz) = 1.0 s

  ง)  แอมพลิจูด

  A = 5.00 cm = 0.0500 m

  จ)  อัตราเร็วสูงสุดvmax = Aw = (0.0500 m)(0.63 s-1) = 0.32 m/s

  ฉ)  ขนาดของความเร่งสูงสุด

  amax = Aw2 = (0.0500 m)(0.63 s-1) 2 = 2.0 m/s2ช)  สมการแสดงตำแหน่งเป็นฟังก์ชันกับเวลา

  x = (5.00 cm)cos[(6.3 s-1)t)]

  ซ)  สมการแสดงความเร็วเป็นฟังก์ชันกับเวลาv = -(0.32 m/s)sin[(6.3 s-1)t)]

  ฌ) สมการแสดงความเร่งเป็นฟังก์ชันกับเวลาa = -(2.0 m/s2)cos[(6.3 s-1)t)]


ความคิดเห็นที่ 300

นิรันดร์
26 ส.ค. 2553 00:38
 1. เฉลยแบบฝึกหัดในห้องครั้งที่ 10Bแขวนวัตถุมวล 0.35 kg ไว้ที่ปลายสปริงที่มีค่าคงตัวของสปริง 60 N/mเมื่อระบบอยู่นิ่ง ยกวัตถุให้สูงจากสมดุลในแนวดิ่ง 7.00 cm แล้วปล่อยให้วัตถุสั่นขึ้นลงแบบ SHM จงหาก)  ความถี่เชิงมุม

  ω = sqrt(k/m) = sqrt([60 N/m]/[0.35 kg]) = 13 rad/s

  ข)  ความถี่

  f = ω/2¶ = (13 rad/s)/2¶ = 2.1 Hz

  ค)  คาบ

  T = 1/f = 1/(2.1 Hz) = 0.48 s

  ง)  แอมพลิจูด

  A = 7.00 cm = 0.0700 m

  จ)  อัตราเร็วสูงสุดvmax = Aw = (0.0700 m)(13 s-1) = 0.92 m/s

  ฉ)  ขนาดของความเร่งสูงสุด

  amax = Aw2 = (0.0700 m)(13 s-1) 2 = 12 m/s2ช)  สมการแสดงตำแหน่งเป็นฟังก์ชันกับเวลา

  x = (7.00 cm)cos[(13 s-1)t)]

  ซ)  สมการแสดงความเร็วเป็นฟังก์ชันกับเวลาv = -(0.92 m/s)sin[(13 s-1)t)]

  ฌ) สมการแสดงความเร่งเป็นฟังก์ชันกับเวลาa = -(12 m/s2)cos[(13 s-1)t)]


ความคิดเห็นที่ 301

นิรันดร์
26 ส.ค. 2553 14:07
 1. แบบฝึกหัดในห้องครั้งที่ 11A   จากฟังก์ชันคลื่นที่กำหนดให้y   =   (0.50 m)sin[(2.00 m-1)x -(20.0 s-1)t]จงหาก)   แอมพลิจูด (ตอบ A = 0.050 m = 5.0 cm)ข)   ความถี่เชิงมุม (ตอบ ω = 20.0 rad/s)ค)   angular wave number (ตอบ k = 2.00 m-1)ง)   อัตราเร็วคลื่น      ( ตอบ  v = w/k = (20.0 rad/s)/(2.00 m-1) = 10.0 m/s )B   จากฟังก์ชันคลื่นที่กำหนดให้y   =   (0.0600 m)sin[(8.00 m-1)x -(256 s-1)t]จงหาก)   แอมพลิจูด (ตอบ A = 0.0600 m = 6.00 cm)ข)   ความถี่เชิงมุม (ตอบ ω = 256 rad/s)ค)   angular wave number (ตอบ k = 8.00 m-1)ง)   อัตราเร็วคลื่น      ( ตอบ  v = w/k = (256 rad/s)/(8.00 m-1) = 32.0 m/s )


ความคิดเห็นที่ 302

นิรันดร์
26 ส.ค. 2553 14:43
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 111.  เชือกเส้นหนึ่งยาว 10.0 m มวล 1.00 kg      จงหามวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวของเชือกนี้     ปลายเชือกผูกไว้ทำให้เชือกวางตัวตามแกน x และดึงตึงด้วยแรง 500 N     หากสะบัดเชือกนี้ในแกน y ด้วยความถี่ 20.0 รอบต่อวินาที โดยเริ่มต้นที่เฟส 0ก)  อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือกมีค่าเท่าใดข)  ความถี่เชิงมุมมีค่าเท่าใดค)  ความยาวคลื่นมีค่าเท่าใดง)  angular wave number มีค่าเท่าใดจ)  จงเขียนฟังก์ชันคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทางขวาของแกน xฉ)  จงเขียนฟังก์ชันคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทางซ้ายของแกน x


ความคิดเห็นที่ 303

นิรันดร์
26 ส.ค. 2553 14:58
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 112.  สายกีตาร์เส้นหนึ่งทำด้วยเหล็กกล้า มีความหนาแน่น 7.80x103 kg/m3     เป็นลวดกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 mmก)  มวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวของลวดนี้มีค่ากี่กิโลกรัมต่อความยาว 1.00 เมตรข)  ลวดเส้นนี้ ขึงระหว่างจุดค้ำสองจุดที่มีระยะห่างกัน 80.0 cm ทำให้เมื่อลวดนี้ถูกดีด     จะสั่นโดยมีความยาวคลื่นเป็นสองเท่าของระยะระหว่างจุดค้ำ     angular wave number ของคลื่นในเส้นลวดนี้มีค่าเท่าใดค)  หากต้องการให้ลวดนี้ เมื่อถูกดีดตรงกลางเกิดเสียง middle C ความถี่ 255 Hz     จะต้องขึงลวดนี้ด้วยแรงตึงในเส้นลวดเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 304

นิรันดร์
26 ส.ค. 2553 15:08
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 113.  ปากอาจารย์กับหูนักศึกษาอยู่ในแนวเส้นตรงตามแกน x พอดี และ     อัตราเร็วเสียงในอากาศเป็นไปตามสมการ               v = 331 + 0.6t     โดย t แทนอุณหภูมิของอากาศหน่วยองศาเซลเซียส     และ v แทนอัตราเร็วเสียงในอากาศในหน่วยเมตรต่อวินาที     ขณะหนึ่งอากาศมีอุณหภูมิ 25.0o C และอาจารย์ส่งเสียงความถี่ 300 Hz     ให้ถือว่าแอมพลิจูดของคลื่นไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะทาง จะเขียนฟังก์ชันคลื่น     จากปากอาจารย์ถึงหูนักศึกษาได้อย่างไร


ความคิดเห็นที่ 305

นิรันดร์
26 ส.ค. 2553 15:20
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 114.  โจทย์ในแบบเรียนข้อ 1 หน้า 425     คลื่นดลในเส้นลวดหนึ่งเขียนเป็นฟังก์ชั่น ณ เวลา t = 0 ได้ดังนี้                y = 6/(x2 + 3)     ค่า x และ y มีหน่วยเป็นเมตร      หากคลื่นนี้เคลื่อนที่ตามแกน x ด้วยอัตราเร็ว 4.50 เมตรต่อวินาที     จงเขียนฟังก์ชั่นคลื่น y(x,t) ที่อธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นนี้ตามแกน +x


ความคิดเห็นที่ 306

นิรันดร์
26 ส.ค. 2553 15:57
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 115.  คลื่นในมหาสมุทรเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2.34 m/s มีฟังก์ชันคลื่นเป็นไปตามสมการ        y(x,t) = (1.25 m) sin[(¶/5)(x - vt)]ก)  จงเขียนกราฟ y(x, 0)ข)  จงเขียนกราฟ y(x, 1.50 s)* กำหนดมาตราส่วนลงในกราฟให้ชัดเจน โดยเฉพาะแอมพลิจูดและความยาวคลื่น


ความคิดเห็นที่ 307

DAK-MAN U
27 ส.ค. 2553 21:34
 1. อาจารย์ครับถามเรื่องยิงจรวจหน่อยครับยิงให้ไกลหรือยิงไห้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดครับและถ้ายิงให้ได้ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ ระยะทางเท่าไรครับต้องเน้นความสวยงามหรือป่าวครับขอคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 308

นิรันดร์
28 ส.ค. 2553 11:36
 1. เน้นยิงไม่ให้ออกนอกสนาม ได้ระยะระหว่าง 50 - 100 mบังคับความดันไม่เกิน 30 psi


ความคิดเห็นที่ 309

นิรันดร์
28 ส.ค. 2553 14:07
 1. คำตอบแบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 111.  เชือกเส้นหนึ่งยาว 10.0 m มวล 1.00 kg      จงหามวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวของเชือกนี้ [ μ = m/L = 1/10 kg/m]     ปลายเชือกผูกไว้ทำให้เชือกวางตัวตามแกน x และดึงตึงด้วยแรง 500 N     หากสะบัดเชือกนี้ในแกน y ด้วยความถี่ 20.0 รอบต่อวินาที โดยเริ่มต้นที่เฟส 0ก)  อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือกมีค่าเท่าใด [ v = sqrt(T/μ ) = sqrt(500/0.1) = 70.7 m/s]ข)  ความถี่เชิงมุมมีค่าเท่าใด [ω = 2¶f = 2¶(20 Hz) = 40¶ rad/s]ค)  ความยาวคลื่นมีค่าเท่าใด [λ =v/f = 70.7/20 = 3.54 m]ง)  angular wave number มีค่าเท่าใด [k = 2¶/λ = 2¶/λ = 1.78 m-1]จ)  จงเขียนฟังก์ชันคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทางขวาของแกน x     y(x,t) = A sin[(1.78 m-1)x - (40¶ rad/s)t]ฉ)  จงเขียนฟังก์ชันคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทางซ้ายของแกน x     y(x,t) = A sin[(1.78 m-1)x + (40¶ rad/s)t]


ความคิดเห็นที่ 310

นิรันดร์
28 ส.ค. 2553 14:52
 1. คำตอบแบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 112.  สายกีตาร์เส้นหนึ่งทำด้วยเหล็กกล้า มีความหนาแน่น 7.80x103 kg/m3     เป็นลวดกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 mmก)  มวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวของลวดนี้มีค่ากี่กิโลกรัมต่อความยาว 1.00 เมตร        [1.53x10-3 kg/m]ข)  ลวดเส้นนี้ ขึงระหว่างจุดค้ำสองจุดที่มีระยะห่างกัน 80.0 cm ทำให้เมื่อลวดนี้ถูกดีด     จะสั่นโดยมีความยาวคลื่นเป็นสองเท่าของระยะระหว่างจุดค้ำ     angular wave number ของคลื่นในเส้นลวดนี้มีค่าเท่าใด [7.85 m-1]ค)  หากต้องการให้ลวดนี้ เมื่อถูกดีดตรงกลางเกิดเสียง middle C ความถี่ 255 Hz     จะต้องขึงลวดนี้ด้วยแรงตึงในเส้นลวดเท่าใด [255 N]


ความคิดเห็นที่ 311

นิรันดร์
28 ส.ค. 2553 15:01
 1. คำตอบแบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 113.  ปากอาจารย์กับหูนักศึกษาอยู่ในแนวเส้นตรงตามแกน x พอดี และ     อัตราเร็วเสียงในอากาศเป็นไปตามสมการ               v = 331 + 0.6t     โดย t แทนอุณหภูมิของอากาศหน่วยองศาเซลเซียส     และ v แทนอัตราเร็วเสียงในอากาศในหน่วยเมตรต่อวินาที     ขณะหนึ่งอากาศมีอุณหภูมิ 25.0o C และอาจารย์ส่งเสียงความถี่ 300 Hz     ให้ถือว่าแอมพลิจูดของคลื่นไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะทาง จะเขียนฟังก์ชันคลื่น     จากปากอาจารย์ถึงหูนักศึกษาได้อย่างไร      [ y(x,t) = A sin(1.73¶x - 600¶t ]


ความคิดเห็นที่ 312

นิรันดร์
28 ส.ค. 2553 15:07
 1. คำตอบแบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 114.  โจทย์ในแบบเรียนข้อ 1 หน้า 425     คลื่นดลในเส้นลวดหนึ่งเขียนเป็นฟังก์ชั่น ณ เวลา t = 0 ได้ดังนี้                y = 6/(x2 + 3)     ค่า x และ y มีหน่วยเป็นเมตร      หากคลื่นนี้เคลื่อนที่ตามแกน x ด้วยอัตราเร็ว 4.50 เมตรต่อวินาที     จงเขียนฟังก์ชั่นคลื่น y(x,t) ที่อธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นนี้ตามแกน +x     [ y = 6/[{x - (4.50 m/s)t}2 + 3]


ความคิดเห็นที่ 313

นิรันดร์
28 ส.ค. 2553 15:41
 1. คำตอบแบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 115.  คลื่นในมหาสมุทรเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2.34 m/s มีฟังก์ชันคลื่นเป็นไปตามสมการ        y(x,t) = (1.25 m) sin[(¶/5)(x - vt)]ก)  จงเขียนกราฟ y(x,0)ข)  จงเขียนกราฟ y(x,1.50 s)


ความคิดเห็นที่ 314

30 ส.ค. 2553 21:05
 1. อาจารย์ครับ ข้อ 2 ก ใช้สูตรไหนครับ คิดไม่ออก ช่วยบอกด้วยนะครับ ด่วนๆ เลยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 315

นิรันดร์
30 ส.ค. 2553 21:27
 1. ไม่มีสูตรสำเร็จหรอกครับให้คุณคำนวณหามวลของลวดนี้ยาว 1 เมตร ออกมาโดยใช้ความรู้เรื่องความหนาแน่น และปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับความยาวคูณพื้นที่หน้าตัด


ความคิดเห็นที่ 316

นิรันดร์
31 ส.ค. 2553 23:31
 1. แบบฝึกหัดครั้งที่ 121.  คลื่นเสียงเคลื่อนที่ตามสมการ          s(x, t) = (0.500 mm)sin[(6.44 m-1)x - (2222 s-1)t]จงหาค่าก)  angular wave numberข)  ความยาวคลื่นค)  angular frequencyง)  ความถี่เสียงจ)  อัตราเร็วคลื่นเสียง


ความคิดเห็นที่ 317

0298
1 ก.ย. 2553 09:45
 1. ยิงจรวดหมดเขตวันไหนครับผม


ความคิดเห็นที่ 318

นิรันดร์
1 ก.ย. 2553 14:57
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 112.  สายกีตาร์เส้นหนึ่งทำด้วยเหล็กกล้า มีความหนาแน่น 7.80x103 kg/m3     เป็นลวดกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 mmก)  มวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวของลวดนี้มีค่ากี่กิโลกรัมต่อความยาว 1.00 เมตร        [1.53x10-3 kg/m]ข)  ลวดเส้นนี้ ขึงระหว่างจุดค้ำสองจุดที่มีระยะห่างกัน 80.0 cm ทำให้เมื่อลวดนี้ถูกดีด     จะสั่นโดยมีความยาวคลื่นเป็นสองเท่าของระยะระหว่างจุดค้ำ     angular wave number ของคลื่นในเส้นลวดนี้มีค่าเท่าใด [7.85 m-1]ค)  หากต้องการให้ลวดนี้ เมื่อถูกดีดตรงกลางเกิดเสียง middle C ความถี่ 255 Hz     จะต้องขึงลวดนี้ด้วยแรงตึงในเส้นลวดเท่าใด ข้อนี้มีคนมาถามหลายคน ก็เลยเฉลยให้นะครับ


ความคิดเห็นที่ 319

นิรันดร์
1 ก.ย. 2553 16:01
 1. 2.  จากข้อ 2. (ความคิดเห็น 318)และจากสมการในไฟล์ chapter13.ppt (คลื่นกล) หน้าที่ 37

  El = Kl + Ul = ½ mw2A 2lเมื่อดีดให้ลวดสั่นด้วยแอมพลิจูด 2.00 mm ต้องใช้พลังงานเท่าใด(อย่าลืมว่าลวดที่สั่นมีความยาวเพียงครึ่งความยาวคลื่นเท่านั้น)(ตอบ 0.0063 J)

ความคิดเห็นที่ 320

นิรันดร์
1 ก.ย. 2553 16:19
 1. 3.  อัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิห้อง(28๐C) มีค่าเท่าใด4.  รถไฟสองขบวน(A และ B)เคลื่อนที่สวนทางกันในแนวเส้นตรง     A เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว 25 m/s พร้อมกับเปิดหวูดความถี่ 500 Hz     B เคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็ว 15 m/s พร้อมกับเปิดหวูดความถี่ 600 Hz     ก่อนที่รถไฟทั้งสองจะชนกัน (กำหนดให้อัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้น 345 m/s)     จงหาว่าก) คนในรถไฟ A ได้ยินเสียงจากรถไฟ A ความถี่เท่าใด (ตอบ 500 Hz)ข) คนในรถไฟ B ได้ยินเสียงจากรถไฟ B ความถี่เท่าใด (ตอบ 600 Hz)ค) คนในรถไฟ B ได้ยินเสียงจากรถไฟ A ความถี่เท่าใด (ตอบ 563 Hz)ง) คนในรถไฟ A ได้ยินเสียงจากรถไฟ B ความถี่เท่าใด (ตอบ 673 Hz)5.  รถไฟสองขบวน(A และ B)เคลื่อนที่สวนทางกันในแนวเส้นตรง     A เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว 15 m/s พร้อมกับเปิดหวูดความถี่ 1 000 Hz     B เคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็ว 25 m/s พร้อมกับเปิดหวูดความถี่ 1 200 Hz     ก่อนที่รถไฟทั้งสองจะชนกัน (กำหนดให้อัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้น 346 m/s)     จงหาว่าก) คนในรถไฟ A ได้ยินเสียงจากรถไฟ A ความถี่เท่าใด (ตอบ 1 000 Hz)ข) คนในรถไฟ B ได้ยินเสียงจากรถไฟ B ความถี่เท่าใด (ตอบ 1 200 Hz)ค) คนในรถไฟ B ได้ยินเสียงจากรถไฟ A ความถี่เท่าใด (ตอบ 1 350 Hz)ง) คนในรถไฟ A ได้ยินเสียงจากรถไฟ B ความถี่เท่าใด (ตอบ 1 121 Hz)


ความคิดเห็นที่ 321

นิรันดร์
1 ก.ย. 2553 16:32
 1. 6.  รถไฟสองขบวน(A และ B)เคลื่อนที่ทางเดียวกันในแนวเส้นตรง     A อยู่ข้างหน้าเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว 15 m/s พร้อมกับเปิดหวูดความถี่ 500 Hz     B เคลื่อนที่ตามหลังด้วยความเร็ว 25 m/s พร้อมกับเปิดหวูดความถี่ 600 Hz     (กำหนดให้อัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้น 345 m/s) จงหาว่าก) คนในรถไฟ A ได้ยินเสียงจากรถไฟ A ความถี่เท่าใด (ตอบ 500 Hz)ข) คนในรถไฟ B ได้ยินเสียงจากรถไฟ B ความถี่เท่าใด (ตอบ 600 Hz)ค) คนในรถไฟ B ได้ยินเสียงจากรถไฟ A ความถี่เท่าใด (ตอบ 514 Hz)ง) คนในรถไฟ A ได้ยินเสียงจากรถไฟ B ความถี่เท่าใด (ตอบ 619 Hz)


ความคิดเห็นที่ 322

นิรันดร์
1 ก.ย. 2553 16:48
 1. 7.  รถไฟสองขบวน(A และ B)เคลื่อนที่ทางเดียวกันในแนวเส้นตรง     A อยู่ข้างหน้าเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว 25 m/s พร้อมกับเปิดหวูดความถี่ 500 Hz     B เคลื่อนที่ตามหลังด้วยความเร็ว 15 m/s พร้อมกับเปิดหวูดความถี่ 600 Hz     (กำหนดให้อัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้น 345 m/s) จงหาว่าก) คนในรถไฟ A ได้ยินเสียงจากรถไฟ A ความถี่เท่าใด (ตอบ 500 Hz)ข) คนในรถไฟ B ได้ยินเสียงจากรถไฟ B ความถี่เท่าใด (ตอบ 600 Hz)ค) คนในรถไฟ B ได้ยินเสียงจากรถไฟ A ความถี่เท่าใด (ตอบ 486 Hz)ง) คนในรถไฟ A ได้ยินเสียงจากรถไฟ B ความถี่เท่าใด (ตอบ 582 Hz)


ความคิดเห็นที่ 323

นิรันดร์
1 ก.ย. 2553 16:57
 1. 8.  คลื่นดล y1 กำลังเคลื่อนที่บนเส้นเชือกไปทางขวาด้วยแอมพลิจูด 2.00 cm     คลื่นดล y2 กำลังเคลื่อนที่บนเส้นเชือกไปทางซ้ายด้วยแอมพลิจูด 3.00 cm     เมื่อคลื่นทั้งสองซ้อนทับกันสนิท ผลการแทรกสอดทำให้คลื่นรวมมี     แอมพลิจูดเท่าใด     (ตอบ 5.00 cm)

  9.  คลื่นดล y1 กำลังเคลื่อนที่บนเส้นเชือกไปทางขวาด้วยแอมพลิจูด 2.00 cm     คลื่นดล y2 กำลังเคลื่อนที่บนเส้นเชือกไปทางซ้ายด้วยแอมพลิจูด -3.00 cm     เมื่อคลื่นทั้งสองซ้อนทับกันสนิท ผลการแทรกสอดทำให้คลื่นรวมมี     แอมพลิจูดเท่าใด     (ตอบ -1.00 cm)


ความคิดเห็นที่ 324

นิรันดร์
2 ก.ย. 2553 10:58
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 13

  1.  ภาพแสดงคลื่นนิ่งเสียงในท่อสั่นพ้อง(resonance tube) ชนิดปลายปิด 1 ข้าง     หากขณะนั้น อัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 345 m/s เสียงของท่อนี้มีความถี่เท่าใด


ความคิดเห็นที่ 325

นิรันดร์
2 ก.ย. 2553 11:05
 1. 2.  จากข้อ 1. หากต้องการให้เสียงความถี่เดิม สั่นพ้องอีก 2 ครั้งโดยวิธีเพิ่มความยาวท่อ     ความยาวท่อที่จะเกิดสั่นพ้อง 2 ครั้งถัดไป มีความยาวเท่าใด     จงวาดรูปประกอบคำตอบของท่านด้วยสัดส่วนของความยาวที่ถูกต้อง3.  จากข้อ 1 หากต้องการให้ใช้ท่อยาวเท่าเดิม สั่นพ้องอีก 2 ครั้งโดยวิธีเพิ่มความถี่เสียง     เสียงที่สั่นพ้องอีก 2 ครั้งถัดไปของท่อนี้มีความถี่เท่าใด     (ให้ประมาณว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเล็กมากเมื่อเทียบกับความยาวคลื่น)


ความคิดเห็นที่ 326

นิรันดร์
2 ก.ย. 2553 11:17
 1. 4.  ภาพแสดงคลื่นนิ่งเสียงในท่อสั่นพ้อง(resonance tube) ชนิดปลายเปิด 2 ข้าง     หากขณะนั้น อัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 345 m/s เสียงของท่อนี้มีความถี่เท่าใด


ความคิดเห็นที่ 327

นิรันดร์
2 ก.ย. 2553 11:19
 1. 5.  จากข้อ 4. หากต้องการให้เสียงความถี่เดิม สั่นพ้องอีก 2 ครั้งโดยวิธีเพิ่มความยาวท่อ     ความยาวท่อที่จะเกิดสั่นพ้อง 2 ครั้งถัดไป มีความยาวเท่าใด     จงวาดรูปประกอบคำตอบของท่านด้วยสัดส่วนของความยาวที่ถูกต้อง6.  จากข้อ 4 หากต้องการให้ใช้ท่อยาวเท่าเดิม สั่นพ้องอีก 2 ครั้งโดยวิธีเพิ่มความถี่เสียง     เสียงที่สั่นพ้องอีก 2 ครั้งถัดไปของท่อนี้มีความถี่เท่าใด     (ให้ประมาณว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเล็กมากเมื่อเทียบกับความยาวคลื่น)


ความคิดเห็นที่ 328

นิรันดร์
2 ก.ย. 2553 11:56
 1.  


ความคิดเห็นที่ 329

นิรันดร์
2 ก.ย. 2553 12:08

ความคิดเห็นที่ 330

นิรันดร์
3 ก.ย. 2553 16:31

ความคิดเห็นที่ 331

kudjung7
5 ก.ย. 2553 20:29
 1. สัปดานี้แบบฝึกหัดเยอะมากครับ T^T


ความคิดเห็นที่ 332

misaki601
6 ก.ย. 2553 18:23
 1. ขอเฉลยหน่อยค่ะ อาจารย์


ความคิดเห็นที่ 333

นิรันดร์
6 ก.ย. 2553 19:05
 1. เวลาสอนน้อย ก็จะต้องเอาโจทย์ไปทำมาก ๆ หน่อยเป็นการชดเชยครับช่วงนี้อาจจะได้เฉลยช้าหน่อย เพราะงานมาก โดยเฉพาะอยู่กลางสนามยิงจรวด


ความคิดเห็นที่ 334

badday1234
6 ก.ย. 2553 21:00
 1. ยิงจรวด มันส์ มากครับ


ความคิดเห็นที่ 335

misaki601
6 ก.ย. 2553 21:25
 1. ทำได้บ้างไม่ได้ ค่ะ เดี๋ยวติดข้อไหนจะไปถามนะคะ


ความคิดเห็นที่ 336

นิรันดร์
9 ก.ย. 2553 16:32
 1. 16.  ลังกว้าง 40 cm ยาว 75 cm สูง 30 cm มวล 76 kg        ความหนาแน่นของลังนี้มีค่าเท่าใด       หากนำลังนี้ไปหย่อนลงในน้ำ ปริมาตรส่วนจมน้ำมีค่าเท่าใด       ส่วนที่ลังนี้ลอยเหนือน้ำสูงกี่เซนติเมตร17.  ก้อนหินรูปลูกบาศก์ ยาว 20.0 cm มวล 15.0 kg มีความหนาแน่นเท่าใด       แรงลอยตัวที่น้ำกระทำกับหินก้อนนี้มีค่าเท่าใด และหากต้องการยกหินก้อนนี้ในน้ำ       ต้องออกแรงเท่าใดในแนวดิ่ง


ความคิดเห็นที่ 337

9 ก.ย. 2553 16:43
 1. อาจารย์คับ เราจะทำการทดสอบเพื่อหาค่า สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ ต้องทำการทดลองหรือทดสอบยังไง? ช่วยตอบด้วยนะคับ ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 338

นิรันดร์
10 ก.ย. 2553 13:28
 1. คุณต้องการหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างอะไรกับอะไรครับถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้


ความคิดเห็นที่ 339

นิรันดร์
10 ก.ย. 2553 15:51
 1. 1. สมบัติพื้นฐานของคลื่นมี 4 ชนิด อะไรบ้าง    1.       ……………………………………    2.       ……………………………………    3.       ……………………………………    4.       ……………………………………

  2. คลื่นขบวนหนึ่งเคลื่อนที่ตามสมการ        y   =   (5.00 cm) sin( 6.28x + 3.14t )โดย   x   เป็นตำแหน่งคลื่นในหน่วยเมตร   +x หมายถึงทางขวา   -x หมายถึง ทางซ้าย        y   เป็นตำแหน่งตัวกลางในหน่วยเซนติเมตร   +y หมายถึงทิศขึ้น   -y หมายถึงทิศลงและ   t  เป็นเวลาหน่วยวินาที   จงตอบคำถามต่อไปนี้    2.1  คลื่นนี้กำลังเคลื่อนที่ในทิศใด    2.2  คลื่นนี้มีแอมพลิจูดเท่าใด         2.3  ความถี่เชิงมุมของคลื่นมีค่าเท่าใด    2.4  ความถี่ของคลื่นมีค่าเท่าใด    2.5  Angular wave number (k) มีค่าเท่าใด    2.6  อัตราเร็วของคลื่นนี้มีค่าเท่าใด    2.7  คลื่นนี้เป็นคลื่นตามยาวหรือคลื่นตามขวาง           จงให้เหตุผลที่ท่านตอบ


ความคิดเห็นที่ 340

นิรันดร์
10 ก.ย. 2553 15:54
 1. 1.   เขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นเขื่อนคอนกรีตอัด มีความสูงของ      สันเขื่อน 93 เมตร ความยาวของสันเขื่อน 2 700 เมตร      ความจุ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร  หากระดับน้ำเหนือเขื่อนสูง 80 เมตร       ความหนาแน่นของน้ำ 1.00×103 kg/m31.1  ความดันน้ำที่จุดต่ำสุดมีค่าเท่าใด1.2  ให้ถือว่าพื้นที่รับน้ำของเขื่อนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า       ความดันเฉลี่ยที่กระทำกับเขื่อนมีค่าเท่าใด1.3  ให้ถือว่าพื้นที่รับน้ำของผิวเขื่อนเป็นระนาบดิ่ง       แรงดันที่น้ำกระทำต่อหน้าเขื่อนมีขนาดเท่าใด1.4  เจาะรูเป็นท่อกลมขนาดพื้นที่ 1.00 ตารางเมตรวางตัวแนวระดับ ที่ระดับสูงจากฐานเขื่อน       10.0 m (ระดับน้ำสูงกว่ารูนี้ 70 m) หากปล่อยให้น้ำพุ่งออกจากรูนี้โดย       ไม่มีเครื่องชลอความเร็ว น้ำจะพุ่งออกมาด้วยอัตราเร็วเท่าใด1.5  หากถือว่ารูนี้เล็กมากจนขณะที่น้ำไหล ระดับน้ำในเขื่อนไม่ลดลง       จงหาอัตราไหลของน้ำที่รูนี้


ความคิดเห็นที่ 341

นิรันดร์
10 ก.ย. 2553 16:01
 1. 1.   สมมติว่าแต่ละคนใช้พลังงานโดยเฉลี่ยวันละ 1 500 kcal     จงหาว่าในแต่ละชั่วโมง คนจะปล่อยพลังงานออกมาเท่าใด (หน่วย จูล)

  2.  ห้องเรียน F502 มีนักศึกษาเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 จำนวน 50 คน     เวลาเรียนคาบละสองชั่วโมงครึ่ง    ดังนั้น ในแต่ละคาบเรียน     มีความร้อนจากตัวนักศึกษาปล่อยออกมาในห้องเท่าใด (หน่วย จูล)

  3.  เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนมีกำลังเฉลี่ยรวม 4 000 W      พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ในเวลา 1 คาบมีค่าเท่าใด (หน่วย จูล)

  4.  ถ้าผนังห้อง หน้าต่างและประตูปล่อยให้ความร้อนไหลเข้ามาในห้องเรียนได้ใน     อัตรา 1 000 W     จงหาว่าในเวลา 1 คาบ มีความร้อนถ่ายโอนเข้ามาในห้องเท่าใด (หน่วย จูล)

  5.   หากระบบเครื่องปรับอากาศทำให้ห้องมีอุณหภูมิคงตัวตลอดคาบ       เครื่องปรับอากาศนำความร้อนไปปล่อยนอกห้องเท่าใดในแต่ละคาบ (หน่วย จูล)


ความคิดเห็นที่ 342

PluwbimJung
12 ก.ย. 2553 02:10
 1. สวัสดีครับ ^ ^ อาจารย์นิรันดร์ และเพื่อนๆชั้นปีที่ 1 จ้าเข้ามาดู, มาอ่าน ก็ตั้งแต่เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงธรรมดาๆ แต่ก็ไม่เคยสมัครสมาชิกกับเขาบ้างเลยวันนี้มีโอกาส  เลยสมัครเข้ามา ทักทายจ้า ^ ^ (จริงๆก็มีโอกาสมานานแล้วจ้า แต่ว่าไม่ได้คิดจะสมัคร = =!)"ความเห็นเพิ่มเติมที่ 337 9 ก.ย. 2553 (16:43) แจ้งลบ อาจารย์คับ เราจะทำการทดสอบเพื่อหาค่า สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ ต้องทำการทดลองหรือทดสอบยังไง?ช่วยตอบด้วยนะคับ ขอบคุณคับ "หากต้องการค่าสัมประสิทธิ้แรงเสียดทานของวัตถุ ก. และวัตถุ ข. อาจจะทดลองง่ายๆโดยการนำวัตถุสองชิ้นนั้น มาวางอยู่ด้วยกัน (นำมาซ้อนทับกันอ่ะนะ) แล้วก็เอาเชือกปลายด้านหนึ่งผูกกับมวลที่อยู่ด้านบน และอีกปลายด้านหนึ่ง ผูกกับตาชั่งมวล (มันเป็นสปริงอะครับ แต่ผมไม่ทราบว่ามันเรียกว่าอะไร น่าจะเป็นตาชั่งสปริงนิวตันมั้งคับ - -)แล้วก็ทำการดึงเบาๆ โดยการดึงต้องขนานกับพื้น (กรณีที่วัตถุมันเอียงๆ ต้องคำนวณอีกแบบนะคับ ตามที่เรียนมาเลยจ้า) เมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อน ก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต ส่วนค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ จะหาได้จาก การดึงวัตถุบนให้เคลื่อนที่มีความเร็วสม่ำเสมอครับ (การดึงนี้ ใช้วิธีการผูกเชือกกับมวลที่ทราบค่ามวลนี้ แทนตาชั่งที่ผมไม่รู้ชื่อนั่นแหละคับ - - ผ่านรอก โดยปล่อยให้มวลนี้เคลื่อนที่ตกตามแรงโน้มถ่วงได้เลย) จากนั้นคำนวนหาค่าโดยเราจะต้องกำหนดระยะการเคลื่อนที่ให้มวลบน ว่าให้เคลื่อนที่ไปได้เท่าไร แล้วก็จับเวลาระหว่างระยะต้นและระยะที่เรากำหนดไว้ครับ จะทราบค่าของระยะทางและเวลา สามารถมาหาความเร่งได้โดยจาก  xi = (vi)(t) + (0.5)(a)(t2)       (ในที่นี้ vi เป็นศูนย์ เพราะว่าเริ่มเคลื่อนที่ครับ)   จะได้ ค่า a มา แล้วนำมาคำนวนโดยจาก ΣF = maพิจารณาเฉพาะที่มวล m1 (มวลที่โดนลาก)   ได้   T - f1        =  (m1)(a)         (m2)(g) - (µf1)(m1)(g) = (m1)(a)   โดย m2 คือ มวลที่ผูกกับเชือกแล้วทำการดึงนะคับ   ก็จะได้ค่า µf มาครับอีกวิธีนึงก็คือ ให้ท่านชั่งมวลก้อนที่อยู่ด้านบนก่อนคับ จากนั้นบันทึกไว้ แล้วทำการนำไปวางที่เดิม แล้วทำการยกวัตถุที่อยู่ด้านล่างตรงปลายวัตถุ (จะทำพื้นเอียงนั่นเองคับ โดยการทดลองนี้ จะแม่นยำมากขึ้นได้ ต้องให้วัตถุที่เป็นพื้นเอียง มีความยาวมากๆคับ จะได้ช้อมูลที่ละเอียดของค่ามุม และค่าเวลาที่จะนำมาหาครับ) ยกช้าๆนะคับ เมื่อวัตถุด้านบนเริ่มเคลื่อนที่ ก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต โดยนำค่ามุมสุดท้ายที่วัตถุด้านล่าง ทำกับพื้น แล้วก็นำมาหาค่าคับ ส่วนการหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ ให้เริ่มทำการจับเวลาระหว่าง "วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ด้านล่าง เป็นเวลาเท่าไรครับ" แล้วก็ใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน คือ พลังงานศักย์ของวัตถุบนก่อนจะเคลื่อนที่ เท่ากับ พลังงานจลน์ของวัตถุบน ณ จุดสุดท้าย (เส้นอ้างอิงจากการหาพลังงานศักย์นะครับ หากใช้โต๊ะที่วางวัตถุเป็นจุดอ้างอิง ก็คือจุดที่วัตถุลื่นไถลลงมาชนโต๊ะนั่นเองครับ) ซึ่งนำมาคำนวนว่า พลังงานศักย์มันหายไปเท่าไร (สูญเสียให้แรงเสียดทานนั่นเองคับ) แล้วก็นำไปคำนวณเป็นแรงเสียดทานจลน์คับโดยจาก  พลังงานศักย์ ณ ตำแหน่งที่เริ่มเคลื่อนที่มา + พลังงานจากงานของแรงเสียดทาน = พลังจลน์ ณ จุดสุดท้ายที่เส้นอ้างอิงจากพลังงานศักย์***อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ เนื่องจาก ตัวย่อพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ ผมเรียนมาหลายสำนักมากๆ มันไม่เหมือนกันซักที่เลย ผมเลยจำไม่ได้ = ผมมั่วเอง นั่นเองครับ - -                      mgh + พลังงานจากงานของแรงเสียดทาน = (0.5)(m)(v2)จากตรงนี้ ต้องทำการหาค่าของความเร็วของวัตถุ ณ จุดสุดท้ายก่อน โดยแทนค่าจากสูตร  vf = vi + (a)(t)     (เริ่มเคลื่อนที่ ความเร็วต้นเป็นศูนย์)จะได้      vf = (a)(t)นำมาแทนค่า จะได้           mgh + พลังงานจากงานของแรงเสียดทาน = (0.5)(m)[(a)(t)]2จากนั้น ก็มาหาค่า a ในแนวพื้นเอียงครับจะได้    a = (g)(sinΘ)      (Θ คือ มุมที่พื้นเอียงกระทำกับระดับพื้นนะครับ คงจะจำกันได้)นำมาใส่ในสมการนู้นจะได้     mgh + พลังงานจากงานของแรงเสียดทาน = (0.5)(m)[(g)(sinΘ)(t)]2เมื่อได้ค่าพลังงานจากงานของแรงเสียดทานก็จะนำมาหาค่า µf ได้ครับจาก      W = (Ff)(x)(cosinØ)       (ในที่นี้ ค่า cosinØ=1 โดย Ø คือค่ามุมที่กระทำกันระหว่างแรงกับเส้นทางการเคลื่อนที่ครับ)ก็จำมาแทนค่าในสมการที่ได้มาอีกครับจะได้    พลังงานจากงานของแรงเสียดทาน = (Ff)(x)(cosinØ)และจาก    Ff = (µf)(n)จะได้       Ff = (µf)(m)(g)(cosΘ)     (Θ คือ มุมที่พื้นเอียงกระทำกับระดับพื้นนะครับ คงจะจำกันได้)ก็จะได้ค่า µf มาดูเล่นกันแล้วครับหากมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยจ้า เพราะว่าผมก็ไม่เคยทดลองหาค่า µf เหมือนกัน แต่เอาความรู้ที่เรียนมาจากอาจารย์นิรันดร์นี่แหละ มาดัดแปลงเอาครับ


ความคิดเห็นที่ 343

PluwbimJung
12 ก.ย. 2553 18:52
 1. หากท่านใด มีความคิดเห็นหรือวิธีการหาค่า µf แบบอื่นๆอีก ก็แนะนำกันบ้างนะครับ แบ่งปันความรู้กัน อย่าขี้เหนียวความรู้นะครับ ประเทศไทยเราจะได้เจริญๆสู้กับประเทศอื่นๆได้บ้างคับ


ความคิดเห็นที่ 344

เซียนเขียด
14 ก.ย. 2553 00:11
 1. สวัสดีครับ อ.นิรันดร์     ผมของถามเกียวกับการหมุนหน่อนนะครับคือผมได้ไปอ่าน กระทูเกียวกับปืนมาคือลำกล้องปืนจะมีเกลียว เพื่อให้ลูกปืนที่ยิงออกไปหมุน และรักษาความเทียงตรงไว้     **ผมจึงอยากถามเกียวกับการหมุนของลูกปืน ว่าการหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มต่างกันอย่างไรครับบ่างก็ว่าการหมุนตามเข็มซึงเป็นไปตามกฎมือขวาทำให้ระยะยิงหวังผลได้ดีกว่า   บ้างก็ว่าการหมุนตามเข็มจะมีวิถีตกตามเส็นแรงแม่เหล็ก  การหมุนทวนเข็มจึงดีกว่า เพราะปืนใหญ่มีการหมุนทวนเข็มซึงใช้ยิงในระยะไกล     ***ผมคิดตามกฎมือขวาแล้วรู้สึกงงๆ คือปืนการหมุนตามเข็มคือการไปข้างหน้า  ทวนเข็มก็ไปข้างหน้าเหมือนกันตามแรงระเบิด แล้วมันต่างกันอย่างไรรบกวน อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยให้ผมด้วยผมมึนมา 3วันแล้วครับในห้องก็ได้ครับพรุ่งนี้ผมมีเรียนกับอาจารย์  คาบ2


ความคิดเห็นที่ 345

PluwbimJung
15 ก.ย. 2553 04:14
 1. "ความเห็นเพิ่มเติมที่ 344 14 ก.ย. 2553 (00:11)

  ผมจึงอยากถามเกียวกับการหมุนของลูกปืน ว่าการหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มต่างกันอย่างไรครับบ่างก็ว่าการ หมุนตามเข็มซึงเป็นไปตามกฎมือขวาทำให้ระยะยิงหวังผลได้ดีกว่า   บ้างก็ว่า การหมุนตามเข็มจะมีวิถีตกตามเส็นแรงแม่เหล็ก  การหมุนทวนเข็มจึงดีกว่า เพราะปืนใหญ่มีการหมุนทวนเข็มซึงใช้ยิงในระยะไกล"

  ผมไม่แน่ใจนะคับ ว่าเมื่อยิงกระสุนออกไปแล้ว มันยังหมุนไหม แต่คิดดูแล้ว เมื่อมันหมุนในกระบอกปืน เมื่อออกมาจากปืน มันก็จะยังคงหมุนซึ่งเป็นไปตามเดิม ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมทั้งเชิงเส้นและเชิงมุม

  การทำให้มันหมุน ผมคิดว่า หมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับ แต่หากถามว่า กระสุนที่ยิงไป หมุนและไม่หมุนแตกต่างกันไหม ก็ต่างกันมากๆคับ โดยวัตถุที่หมุนไปด้วย เคลื่อนที่ไปด้วย จะมีพลังงานจลน์ทั้งพลังงานจลน์การเคลื่อนที่และการหมุน โดยที่การยิงโดยไม่หมุน จะมีพลังงานน้อยกว่านั่นเองแหละครับ

  ซึ่งหากเทียบกับชีวิตจริงเลย ให้เธอลองไปเล่นโบว์ลิ่งดูคับ ลองกลิ้งโบว์ลิ่งไปแบบหมุนไปด้วย และแบบไม่หมุน (จริงๆทำไม่ได้แหละคับ ที่ไม่หมุน แต่ก็กลิ้งไปให้มันหมุนเอง กับกลิ้งโดยเพิ่มการหมุนข้อมือให้มันด้วยครับ) เธอจะพบว่า อำนาจการทำลาย (การชนให้พินล้ม) จะสูงกว่านั่งเองครับ

  ส่วนที่บอกว่า หมุนแล้วมันจะมีวิถีตามเส้นแรงแม่เหล็ก ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับ หากกระสุนเป็นโลหะ (สิ่งที่พูด จะได้เรียนต่อไปนะครับ) จะมีอิเล็กตรอนอิสระในตัวอยู่แล้ว เมื่อมันวิ่งตัดสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำจากสนามแม่เหล็กเป็นไปตามกฎมือขวาเช่นกันคับ (ผมเรียนมา มือซ้ายเป็นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ส่วนมือขวาจะเป็นการเคลื่อนที่ของโปรตรอน = =! อันนี้ก็ยังไม่รู้ครับ ว่าอาจารย์นิรันดร์จะว่าอย่างไร)

  จะเป็นไปตามสมการ

    F = qvB (F,v,B เป็นเวคเตอร์นะครับ ผมเขียนเวคเตอร์ในนี้ไม่เป็นอ่า)โดย  F คือ แรง  q คือ ประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นคูลอม  B คือ ค่าสนามแม่เหล็ก

  จากการยิง จะมีค่า q และ B ที่คงที่ครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่า แรงนี้ จะกระทำโดยตรงกับกระสุนหรือประจุไฟฟ้าในกระสุนครับ หากมันกระทำกับกระสุนจริงๆ มันก็มีค่าที่น้อยคับ (แต่คิดว่า มันกระทำกับประจุเท่านั้นคับ ไม่งั้น เครื่องบินคงบนเอียงๆแน่ๆเลย = =!) ดังนั้น สนามแม่เหล็ก จึงไม่มีผลอะไรครับ

  ส่วนที่ว่าให้มันหมุน มันจะได้แม่นๆนี่ ผมว่า น่าจะเป็นการเพิ่มสเถรียรภาพการเคลื่อนที่ให้กระสุนให้ทรงตัวอยู่ลักษณะเดิมอยู่ได้แหละครับ เหมือนๆกับไจโรสโคปครับ คือ ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแม้นเราจะคว่ำมันลง พลิก หรือทำไรต่างๆที่ไม่ทำให้ angular momentum ในกระสุนเปลี่ยนแปลงครับ (ลมอาจจะทำให้กระสุนวิ่งโค้งๆได้ แต่มันจะไม่ทำให้กระสุนเอียงซึ่งทำให้กระสุนมีพื้นที่ปะทะอากาศมากขึ้น เรียกว่า Drag Force ทำให้ความเร็วกระสุนช้าลงจนในที่สุด มันก็ไม่ตรงเป้าแหละครับ)

  อันนี้ ต้องรออาจารย์นิรันดร์เป็นคนเฉลยๆดีกว่าครับ เพราะว่า ผมก็ไม่ได้เก่งฟิสิกส์เท่าไรครับ ที่ตอบนี่ เพราะว่า ตอบตามความรู้ที่มีอยู่ หากผิด อาจารย์จะได้บอก ทำให้ผมได้ความรู้ใหม่ๆได้ครับ (เช่น แรงเสียดทาน คือ แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนี่มันผิดครับ ต้องเป็นแรงที่ต้านการลื่นไถลของวัตถุครับ)


ความคิดเห็นที่ 346

kudjung7
15 ก.ย. 2553 10:11
 1. อาจารย์ครับขอเฉลยตั้งแต่ความคิดเห็นที่324หน่ิอยครับ ขอบคุณครับ

  ถ้าไม่มากเกินไปผมขอสูตรที่จะให้เพิ่มมาในการสอบปลายภาคด้วยครับ ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 347

นิรันดร์
15 ก.ย. 2553 11:02
 1. สูตรก็เหมือนกับสูตรที่สอนในห้องเรียนนั่นแหละครับ เหมือนในไฟล์ PPTหากมีเวลาก็จะเอามาลงให้นะครับส่วนเฉลยก็จะทะยอย ๆ มานะครับ


ความคิดเห็นที่ 349

นิรันดร์
15 ก.ย. 2553 11:17
 1. บอลลูนหรือเรือเหาะเจ้าปัญหาลูกหนึ่งมีความจุแก๊สฮีเลียม 2 833 ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิบ้านเราเฉลี่ย 30.0๐C ความดันบรรยากาศ มวลของฮีเลียม 1.000 โมลเท่ากับ 4.003 กรัม จงคำนวณหาปริมาณฮีเลียมที่บรรจุในเรือเหาะนี้ในหน่วยต่าง ๆดังนี้   ก) จำนวนโมเลกุล,   ข) จำนวนโมล,   ค) มวลในหน่วยกิโลกรัมง) ราคาแก๊สที่เติมให้แก่เรือเหาะประมาณ สามล้านบาท จงหาราคาต่อกิโลกรัมของฮีเลียม,     จ) ความหนาแน่นของบรรยากาศ 1.2 kg/m3  จงหาแรงลอยตัวของเรือเหาะนี้


ความคิดเห็นที่ 350

นิรันดร์
15 ก.ย. 2553 11:44
 1. บอลลูนหรือเรือเหาะเจ้าปัญหาลูกหนึ่งมีความจุแก๊สฮีเลียม 2 833 ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิบ้านเราเฉลี่ย 30.0oC ความดัน 1.000 บรรยากาศ มวลของฮีเลียม 1.000 โมลเท่ากับ 4.003 กรัม จงคำนวณหาปริมาณฮีเลียมที่บรรจุในเรือเหาะนี้ในหน่วยต่าง ๆดังนั้น   ก) จำนวนโมเลกุล,   ข) จำนวนโมล,   ค) มวลในหน่วยกิโลกรัมวิธีทำโจทย์กำหนด   V   =   2 833 m3,   t   =   30.0oC,   P   =   1 atm   =   1.013×105 Paและ   M   =   4.003 กรัมต่อโมลก) จากกฎของแก๊ส         PV =   NkBT   แทนค่าปริมาณต่าง ๆ ในระบบ SI ได้ดังนี้(1.013×105 Pa)(2 833 m3) =   N(1.3806×10-23 J/ K)(30.0 + 273.15 K)                                   N =   6.857×1028 โมเลกุลข) จากกฎของแก๊ส         PV =   nRT   แทนค่าปริมาณต่าง ๆ ในระบบ SI ได้ดังนี้(1.013×105 Pa)(2 833 m3) =   n(8.314 J/mol K)(30.0 + 273.15 K)                                   n =   1.139×105 molค)                m  =   nM  แทนค่าได้     m  =   (1.139×105 mol)(4.003 กรัม/mol)                        =   4.558×105 กรัม                        =   455.8 กิโลกรัม


ความคิดเห็นที่ 351

นิรันดร์
15 ก.ย. 2553 12:49
 1. ง)  ราคาแก๊สที่เติมให้แก่เรือเหาะประมาณ สามล้านบาท จงหาราคาต่อกิโลกรัมของฮีเลียม,     กำหนดให้  ความหนาแน่นของบรรยากาศ 1.2 kg/m3จ) จงหาแรงลอยตัวของเรือเหาะนี้

  วิธีทำง)  แก๊สที่เติมให้แก่เรือเหาะ 455.8 กิโลกรัม ราคา ประมาณ 3 000 000 บาท     ราคาแก๊ส ประมาณ (3 000 000 บาท/455.8 กิโลกรัม) = 6 600 บาท/กิโลกรัม

  จ)            จาก         B   =     ρVg                                  =     (1.2 kg/m3)(2 833 m3)(9.80 m/s2)                                  =       3.3×104 N


ความคิดเห็นที่ 352

นิรันดร์
15 ก.ย. 2553 14:35
 1. ตอบคำถามในความเห็น 324แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 13

  1.  ภาพแสดงคลื่นนิ่งเสียงในท่อสั่นพ้อง(resonance tube) ชนิดปลายปิด 1 ข้าง     หากขณะนั้น อัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 345 m/s เสียงของท่อนี้มีความถี่เท่าใด

  ตอบ  ตามภาพ คุณจะเห็นคลื่นนิ่งในท่อเพียง 0.5 ลูบ = 0.25เท่าของความยาวคลื่นดังนั้นคุณสามารถหาความยาวคลื่นเสียงได้ 4x5 = 20 cm = 0.2 เมตรความถี่หาได้จาก อัตราเร็วคลื่น/ความยาวคลื่น = (345 m/s)/(0.2 m) = 1 725 Hz


ความคิดเห็นที่ 353

นิรันดร์
15 ก.ย. 2553 19:27
 1. กลับมาดูคำตอบของข้อ จ) ในความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ 351

  แรงลอยตัว B หมายถึงแรงยกที่อากาศดันให้บอลลูนเคลื่อนที่ขึ้นซึ่งหมายถึงว่า เรือจะเหาะได้หรือไม่ได้ก็ด้วยแรง B นั่นเองอย่างไรก็ตาม ไม่ควรจะลืมว่า โครงสร้างของเรือเหาะเองมีน้ำหนัก Wซึ่งหมายถึงแรงที่ฉุดเรือเหาะไม่ให้ลอย(ซึ่งผมหาข้อมูลตรงอย่างหยาบ ๆ คือกว่า 2 ตัน ที่มา http://www.komchadluek.net/detail/20100305/50933/%E0%B8%9C%E0%B8%9A.%E0%B8%97%E0%B8%9A.%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94.html)ดังนั้นจึงเหลือแรงยกสุทธิเพียง 1 ตันโดยประมาณ หากมีผู้โดยสารคือนายทหารและอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว ก็ยากที่จะบินขึ้นได้หรือหากบินขึ้นก็จะไปได้ไม่สูง เกือบเหมือนเป้านิ่งลอยฟ้าราคาแพง


ความคิดเห็นที่ 354

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 11:21

ความคิดเห็นที่ 355

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 11:23

ความคิดเห็นที่ 356

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 11:23

ความคิดเห็นที่ 357

16 ก.ย. 2553 13:31
 1. อาจารย์ ครับ ขอเฉลย แบบฝึกหัดที่13 ตั้งแต่ข้อ 1 - 17 ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 358

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 14:17

ความคิดเห็นที่ 359

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 14:20

ความคิดเห็นที่ 360

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 14:21

ความคิดเห็นที่ 361

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 14:35
 1. จากโจทย์ในความคิดเห็นที่ 325(เฉลยต่อจาก #352)2.  จากข้อ 1. หากต้องการให้เสียงความถี่เดิม สั่นพ้องอีก 2 ครั้งโดยวิธีเพิ่มความยาวท่อ     ความยาวท่อที่จะเกิดสั่นพ้อง 2 ครั้งถัดไป มีความยาวเท่าใด     จงวาดรูปประกอบคำตอบของท่านด้วยสัดส่วนของความยาวที่ถูกต้องตอบ   เพิ่มความยาวท่อครั้งละครึ่งความยาวคลื่นเพราะฉนั้น  L2 = L1 + λ/2 = 5 cm + (20cm)/2 = 15 cm               L3 = L2 + λ/2 = 15 cm + (20cm)/2 = 25 cm3.  จากข้อ 1 หากต้องการให้ใช้ท่อยาวเท่าเดิม สั่นพ้องอีก 2 ครั้งโดยวิธีเพิ่มความถี่เสียง     เสียงที่สั่นพ้องอีก 2 ครั้งถัดไปของท่อนี้มีความถี่เท่าใด     (ให้ประมาณว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเล็กมากเมื่อเทียบกับความยาวคลื่น)ตอบ  ท่อปลายปิด มีเฉพาะฮาร์มอนิกส์ที่เป็นเลขคี่เพราะฉนั้นความถี่ถัดไปคือ   f3 = 3f1 = 3(1 725 Hz) = 5 175 Hz                           และ   f5 = 5f1 = 5(1 725 Hz) = 8 625 Hz


ความคิดเห็นที่ 362

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 14:40
 1. โจทย์จากความคิดเห็นที่ 3264.  ภาพแสดงคลื่นนิ่งเสียงในท่อสั่นพ้อง(resonance tube) ชนิดปลายเปิด 2 ข้าง     หากขณะนั้น อัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 345 m/s เสียงของท่อนี้มีความถี่เท่าใดตอบ  ท่อปลายเปิด  L = λ/2  เพราะฉนั้น  = 2L = 2(10 cm) = 20 cm = 0.20 mจาก  v = fλ   ดังนั้น   f = v/λ = (345 m/s)/(0.20 m) = 1 725 Hz


ความคิดเห็นที่ 363

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 14:45
 1. โจทย์ต่อจากความคิดเห็นที่ 3625.  จากข้อ 4. หากต้องการให้เสียงความถี่เดิม สั่นพ้องอีก 2 ครั้งโดยวิธีเพิ่มความยาวท่อ     ความยาวท่อที่จะเกิดสั่นพ้อง 2 ครั้งถัดไป มีความยาวเท่าใด     จงวาดรูปประกอบคำตอบของท่านด้วยสัดส่วนของความยาวที่ถูกต้องตอบ   เพิ่มความยาวท่อครั้งละครึ่งความยาวคลื่นเพราะฉนั้น  L2 = L1 + λ/2 = 10 cm + (20cm)/2 = 20 cm               L3 = L2 + λ/2 = 20 cm + (20cm)/2 = 30 cm  6.  จากข้อ 4 หากต้องการให้ใช้ท่อยาวเท่าเดิม สั่นพ้องอีก 2 ครั้งโดยวิธีเพิ่มความถี่เสียง     เสียงที่สั่นพ้องอีก 2 ครั้งถัดไปของท่อนี้มีความถี่เท่าใด     (ให้ประมาณว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเล็กมากเมื่อเทียบกับความยาวคลื่น)ตอบ  ท่อปลายเปิด มีเฉพาะฮาร์มอนิกส์ที่เป็นเลขจำนวนเต็มเพราะฉนั้นความถี่ถัดไปคือ   f2 = 2f1 = 2(1 725 Hz) = 3 450 Hz                           และ   f3 = 3f1 = 3(1 725 Hz) = 5 175 Hz


ความคิดเห็นที่ 364

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 14:55
 1. 7.   Pg = ρgh = (1000 kg/m3)(9.80 m/s2)(5.00 m) = 4.90x104 Pa8.   PA = Pg + Po = (4.90x104 Pa) + (1.013x105 Pa) = 1.50x105 Pa9.  F = (0.5)(1000 kg/m3)(9.80 m/s2)(100 m)(5.00 m)2 = 1.23x107 N


ความคิดเห็นที่ 365

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 15:46
 1. โจทย์จากความคิดเห็นที่ 329


ความคิดเห็นที่ 366

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 16:01
 1. 10.  จากกฎของพาสกาล   P1 = P2                              F1/A1 = F2/A2                          F1/(¶r2) = F2/(¶R2)                                   F1 = F2(r/R)2    แทนค่าได้                                   F1 = (14 500 N)(4.00 cm/20.0 cm)2คำนวณแรงที่ต้องกดสูบเล็ก  F1 = 580 N


ความคิดเห็นที่ 367

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 16:13
 1. 11.      P1   =   P2        F1/A1 =  F2/A2           P1   =  F1/A1           P1   =  (580 N)/(pi x (0.0400 m)2)                 =  1.15 x 105 Pa


ความคิดเห็นที่ 368

นิรันดร์
16 ก.ย. 2553 20:36
 1. 12.  คิดแท่งไม้ก่อน ง่าย ๆ เนื่องจากไม้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยน้ำดังนั้น แรงลอยตัวที่น้ำกระทำต่อแท่งไม้จึงเท่ากับน้ำหนักแท่งไม้   Bแท่งไม้ = Wแท่งไม้ = mg = (1.00 kg)(9.80 m/s2) = 9.80 Nต่อไปจะหาแรงลอยตัวของแท่งเหล็ก จะต้องทราบปริมาตรเหล็กก่อนจาก ρ = m /V เพราะฉะนั้น  V = m /ρ = (1.00 kg)/(7.80x103 kg/m3)Bเหล็ก = ρน้ำVเหล็กg        = (1000 kg/m3)[(1.00 kg)/(7.80x103 kg/m3)](9.80 m/s2)        = 1.26 N


ความคิดเห็นที่ 369

นิรันดร์
17 ก.ย. 2553 00:37
 1. .


ความคิดเห็นที่ 370

นิรันดร์
17 ก.ย. 2553 11:55

ความคิดเห็นที่ 371

นิรันดร์
17 ก.ย. 2553 11:57

ความคิดเห็นที่ 372

นิรันดร์
17 ก.ย. 2553 12:15
 1. 16.  ลังกว้าง 40 cm ยาว 75 cm สูง 30 cm มวล 76 kg        ความหนาแน่นของลังนี้มีค่าเท่าใด       หากนำลังนี้ไปหย่อนลงในน้ำ ปริมาตรส่วนจมน้ำมีค่าเท่าใด       ส่วนที่ลังนี้ลอยเหนือน้ำสูงกี่เซนติเมตรตอบ  ปริมาตรลัง V = (40 cm)(75 cm)(30 cm) = 9.0x104 cm3        เมื่อนำไปลอยน้ำ แรงลอยตัว = น้ำหนักลัง                                      B   =   mg                       ρน้ำVส่วนจมg   =   mg                             Vส่วนจม   =   m/ρน้ำ                             Vส่วนจม   =   (76 kg)/(1000 kg/m3)                             Vส่วนจม   =   7.6x10-2 m3 = 7.6x104 cm3                              Vส่วนลอย =   9.0x104 cm3 - 7.6x104 cm3                                           =   1.4x104 cm3               ความสูงส่วนลอย = ปริมาตรส่วนลอย/พื้นที่               ความสูงส่วนลอย = (1.4x104 cm3)/{(40 cm)(75 cm)}                                     = 4.67 cm


ความคิดเห็นที่ 373

นิรันดร์
17 ก.ย. 2553 12:29
 1. 17.  ก้อนหินรูปลูกบาศก์ ยาว 20.0 cm มวล 15.0 kg มีความหนาแน่นเท่าใด       แรงลอยตัวที่น้ำกระทำกับหินก้อนนี้มีค่าเท่าใด และหากต้องการยกหินก้อนนี้ในน้ำ       ต้องออกแรงเท่าใดในแนวดิ่งวิธีทำ  ความหนาแน่น = มวล/ปริมาตร                           = (15.0 kg)/(20.0x20.0x20.0 cm3)                           = 1.875 g/cm3       แรงลอยตัว = ρVg = (1000 kg/m3)(8000 cm3)(9.80 m/s2)                               = 78.7 N       แรงที่ยกในน้ำ = น้ำหนัก - แรงลอยตัว                         = mg - B                         = (15.0 kg)(9.80 m/s2) -  78.7 N                         =  68.6 N


ความคิดเห็นที่ 374

นิรันดร์
19 ก.ย. 2553 12:53

ความคิดเห็นที่ 375

21 ก.ย. 2553 21:30
 1. อาจารย์ครับ ผมสับสน อัตราเร็วคลื่อ ระหว่าง สมการ V = w/k V = fλ มันใช้ต่างกันอย่างไร ครับ

ความคิดเห็นที่ 376

นิรันดร์
21 ก.ย. 2553 21:58
 1. ผมไม่รู้จักสูตร   V = w/k   ครับสูตรที่ผมสอนคือ   v = ω/k = fλโดย  ω = 2¶f,   k = 2¶/λV  ใช้แทนปริมาตรv  ใช้แทนขนาดของความเร็ว อัตราเร็วω ใช้แทนความถี่เชิงมุม


ความคิดเห็นที่ 377

21 ก.ย. 2553 22:18
 1. อาจารย์ นิรันด์ ครับ ข้อสอบ Final เริ่มตั้งแต่บทที่ 7 เลยใช่ไหมครับ หรือว่าอาจารย์จะออกสอบเรื่อง การชนในมิติต่างๆ หรือ จุดศูนย์กลางมวลด้วยครับ ยังไงขอให้อาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 378

21 ก.ย. 2553 23:03
 1. 1. ไม้เสียบลูกชิ้นอันหนึ่งถือว่าเล็กและเบามาก ยาว 20.0 cmมีลูกชิ้นมวลลูกละ 10.0 กรัมเสียบติดอยู่ที่ปลายทั้งสอง ปลายละ 1 ลูกโมเมนต์ความเฉื่อยของระบบเป็นเท่าใดเมื่อหมุนรอบแกนที่ผ่านศูนย์กลางมวลและตั้งฉากกับไม้นี้ ข้อนี้ผมใช้สูตร พอดีเห็นในเฉลยอาจารย์บอกให้ใช้สูตรนี้I=mr^2 มันจะได้เป็น (0.01)(0.2)^2 รึเปล่าครับ(คือมันเป็น m ไม่ใช่ M หน่ะครับ ผมเลยคิดว่าน่าจะหามวลแค่อันเดียว ช่วยตอบหน่อยนะครับ อาจารย์ ขอบคุณมาก ๆ ครับ) เพิ่งเริ่มหัดทำโจทย์ใหม่หน่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 379

นิรันดร์
21 ก.ย. 2553 23:44
 1. ข้อสอบออกตั้งแต่หัวข้อที่ 7 ถึง 14 ตามแผนการสอนหัวข้อละ 1 ข้อ ข้อละ 1 หน้า เป็นข้อสอบเขียนตอบแสดงวิธีทำทั้งหมด


ความคิดเห็นที่ 380

นิรันดร์
21 ก.ย. 2553 23:53
 1. จะสอบอยู่อีกไม่กี่วัน เพิ่งเริ่มหัดทำโจทย์ นับว่าเริ่มช้าไปมากควรเริ่มหัดทำตั้งแต่เดือนมิถุนายนอย่างไรก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยหากทำข้อสอบได้เต็มที่สักสองข้อไม่พลาดเลยก็อาจรอดได้กรณีข้อที่คุณถามมาให้ใช้นิยามของโมเมนต์ความเฉื่อย                           I = Σmr2ลูกชิ้นแต่ละก้อนอยู่ที่ปลายไม้ ศูนย์กลางมวลอยู่ตรงกลางไม้ดังนั้น r มีค่าข้างละ 0.100 m ไม่ใช่ 0.200 mและต้องคิดทั้งสองข้าง แต่เนื่องจากแต่ละข้างเท่ากัน ก็คิดข้างเดียวแล้วเอา2 คูณก็ได้


ความคิดเห็นที่ 381

นิรันดร์
21 ก.ย. 2553 23:58

ความคิดเห็นที่ 382

22 ก.ย. 2553 00:08
 1. ขอบคุณ อาจารย์มาก ๆ ครับ ผมอยากจะเริ่มทำนะครับ แต่เวลาทำเองแล้วไม่มีคนคอยบอกมันไม่เข้าใจเลยหน่ะครับ ตอนนี้ก็สปีดเต็มที่ครับ อาจารย์ ของู ๆ ปลา ๆ ไว้ก่อน เข้าห้องสอบจะได้ชินมือบ้าง อะครับ ^^ ขอบคุณมาก ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 383

22 ก.ย. 2553 00:11
 1. ขอตอบเพื่อนข้างบนนะครับ สูตรคือ ซิกมาI = mr^2 มวลมี 2ก้อนนะครับ ที่ปลายละ1ลูก มวล = 0.01 kg ครับ รัศมี = 0.1 m ครับ จะได้ I = (m1*r1^2)+(m2*r2^2) I = (0.01*0.1^2)+(0.01*0.1^2) I = 0.0002 kg m^2 ครับ

ความคิดเห็นที่ 384

22 ก.ย. 2553 00:13
 1. ใส่ ซิกมา สลับข้าง ขออภัยครับ 55

ความคิดเห็นที่ 385

22 ก.ย. 2553 00:22
 1. ได้เรียบร้อยแล้วฮะ ผมทำแบบนี้ อ่ะ I = mr^2 แทนค่า I = (0.02)(0.1)^2 มันจะได้ 2x10^ -4 พอดีเลยครับ แฮ่ะ ๆ ไปนอน และ นาย Sec.ไหน อ่ะ เด๋วผมไปติวด้วย 555+

ความคิดเห็นที่ 386

22 ก.ย. 2553 00:40
 1. Sec .D ครับ สูตรที่ใช้คือ I=Md^2 แต่เฉพาะมวลทั้ง2ข้างเท่ากัน และรัศมีทั้ง2ข้างเท่ากันเท่านั้น เราไม่เก่งหรอก แต่แบ่งเวลาให้การเรียนเยอะๆ เดี๋ยวก็ได้เอง

ความคิดเห็นที่ 387

22 ก.ย. 2553 01:36
 1. ขอบคุณอาจารย์มากครับ ที่อธิบาย ขอเฉลย ตั้งแต่ 1. เขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นเขื่อนคอนกรีตอัด มีความสูงของ สันเขื่อน 93 เมตร ความยาวของสันเขื่อน 2 700 เมตร ความจุ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร หากระดับน้ำเหนือเขื่อนสูง 80 เมตร ความหนาแน่นของน้ำ 1.00×103 kg/m3 ถึง 5. หากระบบเครื่องปรับอากาศทำให้ห้องมีอุณหภูมิคงตัวตลอดคาบ เครื่องปรับอากาศนำความร้อนไปปล่อยนอกห้องเท่าใดในแต่ละคาบ (หน่วย จูล) ด้วยครับอาจารย์ รบกวนหน่อย ครับ เผื่อ จะเจอตรงกับ final exam ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 388

22 ก.ย. 2553 07:58
 1. แก้สูตรข้างบนหน่อยครับ I = (md^2)/2 กรณี m1=m2 และ r1=r2 แต่ผมว่าจำสูตรจริงๆเลยดีกว่า เพราะใช้ได้กว้างกว่า

ความคิดเห็นที่ 389

นิรันดร์
22 ก.ย. 2553 10:35
 1. คุณควรสมัครสมาชิกเสียนะครับเพราะคุณจะสามารถทำให้สมการของคุณน่าดูกว่านี้ได้ตัวยกตัวห้อยต้องเขียนให้ถูกต้องเขียนพรืดเป็นบรรทัดเดียวกันหมดแบบนี้ หากเป็นเวลาสอบก็จะได้ 0 อย่างเดียว ไม่มีอย่างอื่น


ความคิดเห็นที่ 390

นิรันดร์
22 ก.ย. 2553 11:42

ความคิดเห็นที่ 391

drink-milk
22 ก.ย. 2553 12:09
 1. ขอสูตร ในการทำข้อสอบ final ด้วยครับจะได้ดู เป็นแนว ครับ


ความคิดเห็นที่ 392

นิรันดร์
22 ก.ย. 2553 13:31
 1. ดูสูตรได้ที่เว็บ E-Learning ของมหาวิทยาลัยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 393

นิรันดร์
22 ก.ย. 2553 13:34

ความคิดเห็นที่ 394

reoungrit
22 ก.ย. 2553 15:36
 1. ขอบคุณครับอาจารย์แต่ว่าแบบฝึกหัดใน วิชาการ มีตรงกับ Final เยอะไหมครับ 


ความคิดเห็นที่ 395

นิรันดร์
22 ก.ย. 2553 15:53
 1. ตอบได้ แต่ไม่ตอบครับคำถามแบบนี้ คุณควรถามต่อหน้าเพื่อนในห้องและผมตอบในห้องให้ทุกคนได้ยินพร้อมกัน


ความคิดเห็นที่ 396

reoungrit
23 ก.ย. 2553 14:09
 1. ผมก้อถามต่อหน้าเพื่อน ๆๆ ครับ ก็ คนที่เข้ามาก็ เห็น ส่วนคนที่ไม่ทำแบบฝึกหัด

  ไม่เคยเข้ามาก็ไม้รู้ ครับ


ความคิดเห็นที่ 397

นิรันดร์
23 ก.ย. 2553 14:56
 1. เข้าใจได้ถูกต้องผมจะไม่พูดเรื่องข้อสอบกับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งแต่จะพูดหรือบอกกับทั้งห้องเท่านั้นหากผมบอกกับเพื่อนในห้อง แต่คนไม่ได้เข้าเรียนก็ต้องไปถามเพื่อนเอาเองครับ


ความคิดเห็นที่ 398

guide1992
24 ก.ย. 2553 17:19
 1. 5.  บานประตูอันหนึ่งมวล 10.0 kg ถือว่ามีความหนาแน่นสม่ำเสมอ     ความกว้างของบานประตู 80.0 cm และความยาวของบานประตู 180 cm     (ก)  โมเมนต์ของความเฉื่อยของบานประตูนี้รอบแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล            และตั้งฉากกับบานประตูมีค่าเท่าใดIcm=1/12ML2=1/12(10.0kg)(0.80m2+1.80m2)                    =0.469kg m2      (ข)  หากหมุนบานประตูนี้รอบแกนหมุนที่ผ่านศูนย์กลางมวลแต่ขนานกับขอบด้านยาว            ของบานประตู โมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนหมุนใหม่นี้ มีค่าเท่าใด            ให้ถือว่าบานประตูนี้บางมากได้     (ค)  หากหมุนบานประตูนี้ รอบแกนหมุนที่ผ่านขอบด้านยาวของประตูนี้            (แกนหมุนที่ใช้ติดบานพับเพื่อแขวนประตูเข้ากับวงกบ) โมเมนต์ของ            ความเฉื่อยของประตูรอบแกนหมุนนี้มีค่าเท่าใด(ก)ถูกไหมคับ  ช่วยเเนะข้อ(ข)กับ(ค)ทีครับ            


ความคิดเห็นที่ 399

kudjung7
24 ก.ย. 2553 19:26
 1. (ข)� หากหมุนบานประตูนี้รอบแกนหมุนที่ผ่านศูนย์กลางมวลแต่ขนานกับขอบด้านยาว����������� ของบานประตู โมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนหมุนใหม่นี้ มีค่าเท่าใด����������� ให้ถือว่าบานประตูนี้บางมากได้

  ข้อนี้ใช้สูตร m*((a^2+b^2)/12) หมายเหตุ**a b คือด้านยาวและด้านกว้าง

  ��� (ค)� หากหมุนบานประตูนี้ รอบแกนหมุนที่ผ่านขอบด้านยาวของประตูนี้����������� (แกนหมุนที่ใช้ติดบานพับเพื่อแขวนประตูเข้ากับวงกบ) โมเมนต์ของ����������� ความเฉื่อยของประตูรอบแกนหมุนนี้มีค่าเท่าใด

  ใช้ทฤษฐีแกนขนานแบบนี้อาจารย์ได้กล่าวไว้


ความคิดเห็นที่ 401

kudjung7
25 ก.ย. 2553 10:46
 1. อาจารย์ครับขอเฉลยแบบฝึกหัดเทอร์โมไดนามิกความคิดเห็นที่374หน่อยครับเอาเฉพาะคำตอบ

  กับคำแนะำนำนะครับอาจารย์แสดงให้ดูหมดผมมะได้คิดเองเลย  T T

  ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 402

นิรันดร์
25 ก.ย. 2553 11:59
 1. 5.  บานประตูอันหนึ่งมวล 10.0 kg ถือว่ามีความหนาแน่นสม่ำเสมอ     ความกว้างของบานประตู 80.0 cm และความยาวของบานประตู 180 cm     (ก)  โมเมนต์ของความเฉื่อยของบานประตูนี้รอบแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล            และตั้งฉากกับบานประตูมีค่าเท่าใดวิธีทำ   (ก)  ใช้สูตร   Icm = (1/12)M(a2 + b2)         แทนค่า   Icm = (1/12)(10.0 kg)((0.80 m)2+(1.80m)2)                          = 3.23 kg m2      (ข)  หากหมุนบานประตูนี้รอบแกนหมุนที่ผ่านศูนย์กลางมวลแต่ขนานกับขอบด้านยาว            ของบานประตู โมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนหมุนใหม่นี้ มีค่าเท่าใด            ให้ถือว่าบานประตูนี้บางมากได้วิธีทำ   (ข)  ใช้สูตร   Icm = (1/12)ML2         แทนค่า   Icm = (1/12)(10.0 kg)(0.80 m)2                          = 0.533 kg m2      (ค)  หากหมุนบานประตูนี้ รอบแกนหมุนที่ผ่านขอบด้านยาวของประตูนี้            (แกนหมุนที่ใช้ติดบานพับเพื่อแขวนประตูเข้ากับวงกบ) โมเมนต์ของ            ความเฉื่อยของประตูรอบแกนหมุนนี้มีค่าเท่าใดวิธีทำ   (ค)  ใช้สูตร   I = (1/3)ML2         แทนค่า   I = (1/3)(10.0 kg)(0.80 m)2                      = 2.13 kg m2


ความคิดเห็นที่ 403

นิรันดร์
25 ก.ย. 2553 12:03
 1.      (ค)  หากหมุนบานประตูนี้ รอบแกนหมุนที่ผ่านขอบด้านยาวของประตูนี้            (แกนหมุนที่ใช้ติดบานพับเพื่อแขวนประตูเข้ากับวงกบ) โมเมนต์ของ            ความเฉื่อยของประตูรอบแกนหมุนนี้มีค่าเท่าใดวิธีทำ อีกวิธี   (ค)  ใช้สูตร   I = Icm + Md2         แทนค่า   I = 0.533 kg m2 + (10.0 kg)(0.40 m)2                      = 2.13 kg m2


ความคิดเห็นที่ 404

guide1992
25 ก.ย. 2553 12:35
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 114.  โจทย์ในแบบเรียนข้อ 1 หน้า 425     คลื่นดลในเส้นลวดหนึ่งเขียนเป็นฟังก์ชั่น ณ เวลา t = 0 ได้ดังนี้                y = 6/(x2 + 3)     ค่า x และ y มีหน่วยเป็นเมตร      หากคลื่นนี้เคลื่อนที่ตามแกน x ด้วยอัตราเร็ว 4.50 เมตรต่อวินาที     จงเขียนฟังก์ชั่นคลื่น y(x,t) ที่อธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นนี้ตามแกน +xช่วยข้อนี้ทีครับคิด!ไม่ออกดูหลายรอบแล้ว


ความคิดเห็นที่ 405

นิรันดร์
25 ก.ย. 2553 13:03
 1. 1.   T = TC + 273.15 = 77.0 +273.15 = 350.2 K      TC = T - 273.15 = -196.2 ๐C2.                     Qลด = Qเพิ่ม           (mc ΔT)น้ำร้อน = (mc ΔT)น้ำเย็น              (mΔT)น้ำร้อน = (mΔT)น้ำเย็น        (200 g)(75 - x) = (100 g)(x -18)                           x  =  56 ๐C3.   น้ำแข็งมากกว่าน้ำเหลว ดังนั้น น้ำแข็งหลอมเหลวไม่หมดก)   อุณหภูมิ ณ สมดุลความร้อน 0๐C      สมมติน้ำแข็งหลอมเหลวไป x กรัม                                       Qลด = Qเพิ่ม                              (mc ΔT)น้ำ = (mL)น้ำแข็ง(100 g)(4.185 J/g๐C)(25 - 0)๐C = x(333 J/g)      เมื่อสมดุลความร้อน น้ำแข็งหลอมเหลวไป x = 31 กรัมข)   Qลด = Qเพิ่ม = (mc ΔT)น้ำ                       = (100 g)(4.185 J/g๐C)(25 - 0)๐C                       =   1.05x104 Jค)   การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี ΔS = ΔQ/T      ΔQ ของน้ำแข็งและน้ำเหลวเท่ากัน ต่างกันที่เครื่องหมาย      น้ำแข็งได้รับความร้อนเพิ่ม      ΔSน้ำแข็ง = (1.05x104 J)/(0 + 273 K) = 38.3 J/K      น้ำเหลวอุณหภูมิเปลี่ยน คิดอุณหภูมิเฉลี่ย (25 + 0)/2 = 12.5 oC      น้ำเหลวเสียความร้อน       ΔSน้ำเหลว = (-1.05x104 J)/(12.5 + 273 K) = -36.6 J/Kง)    การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีทั้งระบบมีค่าเท่าใด        ΔSระบบ = ΔSน้ำแข็ง + ΔSน้ำเหลว = 38.3 J/K - 36.6 J/K = 1.66 J/K


ความคิดเห็นที่ 406

นิรันดร์
25 ก.ย. 2553 13:18
 1. ง่ายไปหรือไม่จึงทำไม่ได้ 555แบบฝึกหัดเพิ่มเติมครั้งที่ 114.  โจทย์ในแบบเรียนข้อ 1 หน้า 425     คลื่นดลในเส้นลวดหนึ่งเขียนเป็นฟังก์ชั่น ณ เวลา t = 0 ได้ดังนี้                y = 6/(x2 + 3)     ค่า x และ y มีหน่วยเป็นเมตร      หากคลื่นนี้เคลื่อนที่ตามแกน x ด้วยอัตราเร็ว 4.50 เมตรต่อวินาที     จงเขียนฟังก์ชั่นคลื่น y (x,t) ที่อธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นนี้ตามแกน xวิธีทำ   ฟังก์ชันคลื่นมีรูปทั่วไปคือ  y (x,t) = y (x - vt)โจทย์กำหนดให้                         y (x,0) = 6/(x2 + 3)แทนค่า x ด้วย x - vt  จึงได้         y (x,t) = 6/((x - vt)2 + 3)แทนค่า v = 4.50 m/s   ได้         y (x,t) = 6/((x - 4.5t)2 + 3)       ตอบ


ความคิดเห็นที่ 407

นิรันดร์
25 ก.ย. 2553 15:37
 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติม1. ถังน้ำมันทำด้วยเหล็ก มีความจุ 45 ลิตร หากเติมน้ำมันแก๊สโซลีนจนเต็มถังในตอนเช้า ขณะอุณหภูมิ 24oC หากถังนี้ตั้งทิ้งตากแดดไว้ตอนบ่ายอุณหภูมิ 55oC จะมีน้ำมันล้นออกจากถังเท่าใด


ความคิดเห็นที่ 408

visanu_juntorn
25 ก.ย. 2553 17:47
 1. อาจารย์คับ

  เฉลยความคิดเห็นที่405

  ข้อ2ผิดรึเปล่าคับ

  ตรง(200g)(75-x)=(100g)(x-25)

  ตรงที่สีแดงน่าจะเป็น18รึเปล่าคับ

  ถ้าเป็น25มันจะได้คำตอบเป็น58.33333333

   


ความคิดเห็นที่ 413

นิรันดร์
27 ก.ย. 2553 14:05

ความคิดเห็นที่ 414

นิรันดร์
27 ก.ย. 2553 14:27

ความคิดเห็นที่ 415

นิรันดร์
27 ก.ย. 2553 15:25

ความคิดเห็นที่ 416

นิรันดร์
27 ก.ย. 2553 16:57

ความคิดเห็นที่ 417

guide1992
28 ก.ย. 2553 09:02
 1. จากความเห็นที่390 ข้อ 1.1 P=ρgh  แต่ผมอ่านใน PowerPoint อาจารย์ P หาได้จาก Po+ρgh ไม่ใช่หรือครับ

  ขอคำตอบด่วนครับ ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 420

นิรันดร์
28 ก.ย. 2553 09:34
 1. ความดันที่ใช้สูตร P = ρgh เรียกว่าความดันเกจ

  ความดันที่ใช้สูตร P = Po + ρgh เรียกว่าความดันสัมบูรณ์การคิดแรงดันน้ำ ส่วนใหญ่คำนวณจากความดันเกจ

   


ความคิดเห็นที่ 421

นิรันดร์
29 ก.ย. 2553 15:36
 1. ตัวอย่างทฤษฎีจลน์ของแก๊สตัวอย่าง 1   พลังงานจลน์ของแก๊สนีออน 1 โมเลกุล ที่ 27oC มีค่าเท่าใดวิธีทำ      Kav = (3/2)kBT = (1.5)(1.38x10-23 J/K)(27 + 273)K                   = 6.2x10-21 Jตัวอย่าง 2   พลังงานทั้งหมดของแก๊สนีออน 1 โมล ที่ 0oC มีค่าเท่าใดวิธีทำ      Kav = (3/2)kBT = (1.5)(1.38x10-23 J/K)(0 + 273)K                   = 5.65x10-21 J             Etot = NKav = (1x6.02x1023)(5.65x10-21 J)                   = 3.4x103 J


ความคิดเห็นที่ 422

drink-milk
30 ก.ย. 2553 19:48
 1. อาจารย์ ครับ ในใบสูตร Final ครับ สูตร F=1/2ρgw2Lมันใช้สูตรเดียวกับ F=1/2ρgwH2ทำมัยไปยกกำลังที่ความกว้าง อ่ะครับ


ความคิดเห็นที่ 423

นิรันดร์
30 ก.ย. 2553 20:41
 1. สงสัยว่าผมจะพิมพ์ผิดละครับ สูตรที่คุณยกมา F = (1/2)ρgwH 2ถูกต้องแล้วครับ


ความคิดเห็นที่ 424

drink-milk
30 ก.ย. 2553 23:36
 1. 17.  ก้อนหินรูปลูกบาศก์ ยาว 20.0 cm มวล 15.0 kg มีความหนาแน่นเท่าใด       แรงลอยตัวที่น้ำกระทำกับหินก้อนนี้มีค่าเท่าใด และหากต้องการยกหินก้อนนี้ในน้ำ       ต้องออกแรงเท่าใดในแนวดิ่งวิธีทำ  ความหนาแน่น = มวล/ปริมาตร                           = (15.0 kg)/(20.0x20.0x20.0 cm3)                           = 1.875 g/cm3p=m/v    ทำไมต้องเอา 20 มากคูณกัน 3 ครั้ง ด้วยครับ3.   น้ำแข็งมากกว่าน้ำเหลว ดังนั้น น้ำแข็งหลอมเหลวไม่หมดก)   อุณหภูมิ ณ สมดุลความร้อน 0๐C      สมมติน้ำแข็งหลอมเหลวไป x กรัม                                       Qลด = Qเพิ่ม                              (mc ΔT)น้ำ = (mL)น้ำแข็ง (mL)น้ำแข็ง  สูตรมาจากไหน อธิบาย หน่อยครับ


ความคิดเห็นที่ 425

drink-milk
1 ต.ค. 2553 13:44
 1. ตรง T = (6.80x103 kg/m3)(1.00x103x10-6 m3)(9.8 m/s2)10-6 มาจากไหนครับ


ความคิดเห็นที่ 426

badday1234
1 ต.ค. 2553 15:00
 1. อ้างอิง ความเห็นเพิ่มเติมที่ 424 ที่บอกว่า ทำไมต้องเอา 20คูณกัน 3ครั้ง ผมคิดว่ามาจาก การหาปริมาตรทรงลูกบาศก์ นะครับ กว้าง*ยาว*สูงน่าจะใช่


ความคิดเห็นที่ 427

นิรันดร์
1 ต.ค. 2553 15:13
 1. คำถาม 424ทำไมต้องเอา 20 มากคูณกัน 3 ครั้ง ด้วยครับตอบ   เป็นสูตรคำนวณปริมาตรลูกบาศก์ ควรเรียนแล้วประมาณ ป๖ หรือ ม๑ นะครับ


ความคิดเห็นที่ 428

นิรันดร์
1 ต.ค. 2553 15:15
 1. คำถาม 424(mL)น้ำแข็ง  สูตรมาจากไหน อธิบาย หน่อยครับตอบ สูตรคำนวณปริมาณความร้อนแฝง เรียนตอนอยู่ ม๓ ครับ


ความคิดเห็นที่ 429

badday1234
1 ต.ค. 2553 15:19
 1. อ้างอิง ความเห็นเพิ่มเติมที่ 425ตรง T = (6.80x103 kg/m3)(1.00x103x10-6 m3)(9.8 m/s2)ทำไมต้อง 10^-6มันคือการเปลี่ยนหน่วยนิครับก็จาก cm ไป m ต้อง *10^-2จาก นั้นก็ เอา(10^-2)^3 อีกที เพราะ มันเป็นปริมาตร10^-6 น่าจะถูกต้องแล้ว


ความคิดเห็นที่ 430

นิรันดร์
1 ต.ค. 2553 15:19
 1. คำถาม 425ตรง T = (6.80x103 kg/m3)(1.00x103x10-6 m3)(9.8 m/s2)10-6 มาจากไหนครับตอบ เป็นการเปลี่ยนหน่วยจาก cm3 --> m3  ครับ


ความคิดเห็นที่ 431

badday1234
1 ต.ค. 2553 15:25
 1. อาจารย์ครับผมอยากทราบ ค่าคงที่ และการเปลี่ยนหน่วยที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเข้าสอบหน่ะครับในเครื่องคิดเลชต้องกด อะไรบ้างผมรู้แค่ CNST 11,28,29,30,52ส่วน CNST 27 ใช่ ค่าคงที่ เสตฟาน-โบลส์มาน หรือเปล่า    ถ้าใช่ ต้องใช้หรือเปล่า !!~CONV 27,28,39,40,17,18แล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างครับที่จำเป็น ๆ


ความคิดเห็นที่ 432

นิรันดร์
1 ต.ค. 2553 15:38
 1. ค่าคงตัวและสัมประสิทธิ์การแปลงหน่วยที่อยู่ในเครื่องคิดเลขผมพิมพ์ตารางให้ทั้งหมดแล้วหากเป็นค่าอื่น อาจจะต้องจำเองบ้างเช่น 1 m = 100 cm1 m3 = 1000 litre


ความคิดเห็นที่ 434

drink-milk
1 ต.ค. 2553 20:24
 1. นักศึกษาขับรถด้วยอัตราเร็ว 25m/s ตามรถะยากบาลที่วิ่งด้วยอัตราเร็ว 30 m/s และรถตำรวจที่วิ่งด้วยอัตราเร็ว 35 m/s ถ้าทั้งรถพยาบาลและรถตำรวจเปิดไซเรนด้วยความถี่เดียวกันคือ 400 Hz จงหาความถี่บีตที่นักศึกษาได้รับ เมื่อขณะนั้นอุณหภูมิอากาศเท่ากับ 25 c. ???


ความคิดเห็นที่ 435

badday1234
1 ต.ค. 2553 20:25
 1. อาจารย์ครับถ้าจะเปลี่ยน จาก K เป็น องศา C +ด้วยจำเป็นต้องเป็นเลข273.15 หรืแปล่าครับถ้า ใช้ 273 จะผิดไหม


ความคิดเห็นที่ 436

นิรันดร์
1 ต.ค. 2553 20:59
 1. ตอนนี้ ถือว่า 273 ก็พอใช้ได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 437

drink-milk
1 ต.ค. 2553 21:15
 1. อาจารย์ ช่วยเฉลย ความคิดเห็นที่ 434 ที ครับ


ความคิดเห็นที่ 438

badday1234
1 ต.ค. 2553 22:00
 1. นักศึกษาขับรถด้วยอัตราเร็ว 25m/s ตามรถะยากบาลที่วิ่งด้วยอัตราเร็ว 30 m/s และรถตำรวจที่วิ่งด้วยอัตราเร็ว 35 m/s ถ้าทั้งรถพยาบาลและรถตำรวจเปิดไซเรนด้วยความถี่เดียวกันคือ 400 Hz จงหาความถี่บีตที่นักศึกษาได้รับ เมื่อขณะนั้นอุณหภูมิอากาศเท่ากับ 25 c. ใช่แบบนี้หรือเปล่าหว่า???v ในอากาศ = 331+0.6T = 331+0.6(25) = 346��� m/sนศ ได้ยินรถพยาบาล = ((346-25/(346+30))*400� =341 Hzนศ ได้ยินรถตำรวจ� =((346-25)/(346+35))*400 = 337 Hzประมาณนี้หรือดปล่าอ่า


ความคิดเห็นที่ 439

drink-milk
1 ต.ค. 2553 22:08
 1. เก่งๆๆๆ แต่ต้องเอา 341 Hz - 337 Hz  ถึงจะได้   ความถี่บีต 5 Hz|f1-f2| ขอบคุณ ครับ กินนม กัน !!


ความคิดเห็นที่ 440

badday1234
1 ต.ค. 2553 22:16
 1. นมปั่นหน้า ม. หรอ ยังไม่เคยไปลอง เพื่อนชวนไปบ่อยๆ ร้านของพี่เพื่อนผม ^^


ความคิดเห็นที่ 441

reoungrit
2 ต.ค. 2553 06:31
 1. นักศึกษาขับรถด้วยอัตราเร็ว 25 m/s ตามรถพยาบาลที่วิ่งด้วยอัตราเร็ว 30 m/s และรถตำรวจที่วิ่งด้วยอัตราเร็ว 35 m/s ถ้าทั้งรถพยาบาลและรถตำรวจเปิดไซเรนด้วยความถี่เดียวกันคือ 400 Hz จงหาความถี่บีตที่นักศึกษาได้รับ เมื่อขณะนั้นอุณหภูมิอากาศเท่ากับ 25๐Cv ในอากาศ = 331+0.6TC = 331+0.6(25) = 346 m/sนศ. ได้ยินรถพยาบาล f1= ((346+25/(346+30))x400 =395 Hzนศ. ได้ยินรถตำรวจ f2 =((346+25)/(346+35))x400 = 390 Hz        fb = |f1-f2| = |395 - 390| = 5 Hzผมว่าประมาณนี้มากกว่ามั้งครับเพราะว่า รถนักศึกษา ขับตามรถ พยาบาล และรถตำรวจอยู่


ความคิดเห็นที่ 442

badday1234
2 ต.ค. 2553 07:42
 1. ใกล้จะได้เวลาสอบแล้ววว โชค A กันนะครับทุกคน  ขว้า A วิชาฟิสิกส์นี้มาให้ได้ โฮะ ๆๆสู้ๆ


ความคิดเห็นที่ 444

2 ต.ค. 2553 12:23
 1. ข้อสอบฟิสิกส์lab เป็นแบบไหนค่ะ ช่วยบอกแนวให้หน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 445

badday1234
2 ต.ค. 2553 16:32
 1. จะ ได้B มั้ยเนี่ย แต่ก็นะ ทำได้บ้าง


ความคิดเห็นที่ 446

kudjung7
2 ต.ค. 2553 21:16
 1. อาจารย์บอกให้หวังสูงๆไว้ผมก็หวังAไว้ลึกๆ แต่B+ก็ดีครับ ^^


ความคิดเห็นที่ 447

PluwbimJung
3 ต.ค. 2553 03:03
 1. สวัสดีจ้าการสอบฟิสิกส์เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เพื่อนๆ ^ ^อย่างไร ก็ขอให้ทุกๆท่านในนี้ สอบได้กันทุกๆคนจ้า

  ว่าแต่ว่า อาจารย์นิรันดร์ครับการตัดเกรด และ การแบ่งผลการสอบว่าได้ A,B,C,D,F นี่ เขาคิดกันอย่างไรครับ?อยากรู้ครับ

  ขอให้ทุกๆท่าน ทำข้อสอบคณิตศาสตร์ในวันนี้ได้ทุกๆคนนะครับ ^ ^แล้วก็อย่าฝน(ระบาย)เลขประจำตัวผิดนะครับ หายไปเลย 5.00 คะแนน (คะแนนเข้ามาเรียนเท่ากับศูนย์นั่นเอง มันหายไปเพียงไม่กี่วินาที กับ ระยะเวลาที่ได้มา ไม่คุ้มจ้า = =!)


ความคิดเห็นที่ 448

misaki601
13 ต.ค. 2553 13:23
 1. ใครรู้บ้างค่ะ ว่า เกรดออก ที่ไหน เมื่อไหร่ ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 449

นิรันดร์
13 ต.ค. 2553 13:53
 1. มี 3 ช่องทาง คือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทะเบียน อินเตอร์เน็ตหลังวันที่ 20 ตุลาคม ครับ


ความคิดเห็นที่ 451

badday1234
22 ต.ค. 2553 13:24
 1. อาจารย์ครับ เทอม 2 อาจารย์สอน sec ไหนบ้าง ผมจะลงsec ที่อาจารย์สอนครับ


ความคิดเห็นที่ 452

นิรันดร์
22 ต.ค. 2553 13:57
 1. มีปัญหาเรื่องผลการสอบ ให้ติดต่อที่สำนักทะเบียนนะครับสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2553Physics I section A  NiranPhysics IIsec A  Niransec B  Supongsasec C  Niransec D  Supongsasec E  Yaowamansec G  Supakansec H  Yaowamanวางตัวไว้แบบนี้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะครับ


ความคิดเห็นที่ 453

kudjung7
22 ต.ค. 2553 15:40
 1. อยากให้อาจารย์สอนsec B จังคับ T^T


ความคิดเห็นที่ 454

badday1234
22 ต.ค. 2553 20:48
 1. อาจารย์ครับที่มหาลัยมีคะแนนสอบปลายภาคประกาศไหมครับคือผมอยากรู้ว่าสอบไปได้คะแนนเท่าไรหน่ะครับ


ความคิดเห็นที่ 455

นิรันดร์
23 ต.ค. 2553 22:24
 1. ไม่มีการประกาศคะแนนสอบปลายภาคครับดูได้เฉพาะคะแนนการบ้านกับคะแนนสอบกลางภาคซึ่งได้ประกาศให้ทราบไปนานแล้ว


ความคิดเห็นที่ 456

chonlatit
24 ต.ค. 2553 11:37
 1. อาจารย์ครับ ช่วยนำไฟล์การสอน ฟิสิกส์ II

  แบบที่เป็น Powerpoint มาใส่ในเวปของภาควิชาหน่อยครับ

  ตอนนี้ที่ผมดาวน์โหลดมา เป็นไฟล์ pdf อ่านไม่สะดวกเลยครับ


ความคิดเห็นที่ 457

drink-milk
27 ต.ค. 2553 02:57
 1. อาจารย์ทำไมไม่มาสอบ sec. B อ่ะครับ^^


ความคิดเห็นที่ 458

นิรันดร์
27 ต.ค. 2553 11:33
 1. ไม่มีอะไรหรอกครับ

  ผมไม่ได้อยากหรือไม่อยากสอนเซ็กชันใดเป็นพิเศษ

  เพียงให้อาจารย์ท่านอื่นเลือกเซ็กชันก่อน ที่เหลือไม่มีใครเลือก ผมก็สอนเซ็กชันนั้นผมได้ไปคุยกับเพื่อนอาจารย์ไว้ว่าเด็กเซ็กชัน B ตั้งใจเรียนดีมาก น่ารัก ไม่คุยมากก็จึงมีอาจารย์ท่านอื่นอยากสอนมากเมื่ออาจารย์ท่านอื่นเลือกสอนเซ็กชั่น B แล้ว ผมก็ไม่สามารถเลือกมาสอนได้ครับ


ความคิดเห็นที่ 459

guide1992
28 ต.ค. 2553 11:13
 1. อาจารย์ครับมีสไลด์การสอนของ วิชาฟิสิกส์ 2 ไหมครับ

   


ความคิดเห็นที่ 460

นิรันดร์
29 ต.ค. 2553 10:05
 1. อยู่ที่เดียวกันกับวิชาฟิสิกส์ 1 ครับ


ความคิดเห็นที่ 461

guide1992
1 พ.ย. 2553 17:45
 1. อาจารย์ครับขอแบบฝึกหัดฟิสิกส์2 หน่อยครับ

   


ความคิดเห็นที่ 462

guide1992
2 พ.ย. 2553 06:36
 1. ε0แทนสภาพยอมของอวกาศ สภาพยอมของอวกาศคือะไรครับ


ความคิดเห็นที่ 463

นิรันดร์
4 พ.ย. 2553 11:18
 1. เป็นค่าคงตัวของสุญญากาศที่บอกว่ามันยอมให้สนามไฟฟ้าผ่านได้มากน้อยเพียงใด


ความคิดเห็นที่ 464

นิรันดร์
4 พ.ย. 2553 11:20
 1. ฟิสิกส์ 2 ไปดูที่นี่ครับhttp://www.vcharkarn.com/vcafe/182133


ความคิดเห็นที่ 465

นิรันดร์
4 พ.ย. 2553 11:33
 1. การบ้านวิชาฟิสิกส์ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2553ครั้งที่ 1ข้อ 1จงลอกตาราง"อุปสรรค"ที่อยู่ในไฟล์พาวเวอร์พอยนท์ มาส่งในคาบเรียนถัดไป(เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงเท่านั้น ไม่รับที่พิมพ์มาส่ง)ข้อ 2จงหาค่าของปริมาณต่อไปนี้ (เขียนคำตอบด้วยเลขนัยสำคัญที่ถูกต้อง)1.  พื้นที่ของแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้าง 21.0 cm ยาว 29.7 cm2.  ปริมาตรทรงกลมรัศมี 12.5 cm3.  พื้นที่ผิวทรงกลมรัศมี 12.5 cm4.  พื้นที่วงกลมรัศมี 12.5 cm5.  ปริมาตรทรงกระบอกกลม รัศมี 3.50 cm สูง 10.0 cm6.  ความหนาแน่นของทรงกระบอกในข้อ 5. ซึ่งมีมวล 2.22 kg


ความคิดเห็นที่ 466

nookwanood
7 พ.ย. 2553 19:32
 1. อาจารย์ครับการบ้าน PHY1 ของเทอม2 เวลาตอบถ้าหน่วยเป็นเซนติต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรหรือเปล่าครับ{#emotions_dlg.a3}


ความคิดเห็นที่ 467

นิรันดร์
8 พ.ย. 2553 14:59
 1. เซนติ ไม่ใช่หน่วยครับแต่เป็นตัวเลขที่ไปวางไว้หน้าหน่วย เรียกว่า "อุปสรรค" ครับเซนติเมตร คือ 10-2เมตรเซนติกรัม คือ 10-2กรัมเซนติลิตร คือ 10-2ลิตร


ความคิดเห็นที่ 468

nookwanood
8 พ.ย. 2553 19:16
 1. อ่าครับแต่ประเด็นที่ผมจะถามก็คือ ในการบ้านอะครับ สมมติว่าคำตอบที่ได้จากคำถาม คือ3.25 cm และในคำถามตัวเลขที่คูณกัน ได้เลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดคือ 3 ตัว เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นอะไรเหรอครับ?????{#emotions_dlg.a3}


ความคิดเห็นที่ 469

นิรันดร์
15 พ.ย. 2553 22:55
 1. 3.25 cm


ความคิดเห็นที่ 470

นิรันดร์
15 พ.ย. 2553 23:02
 1. ตัวอักษรภาษากรีก


ความคิดเห็นที่ 471

นิรันดร์
16 พ.ย. 2553 12:15
 1. 1. กำหนดให้ P = 3.00 หน่วย ตามแกน x    Q = 3.50 หน่วยทำมุม 60o กับแกน x    จงหา R = P + Q โดยวิธีวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน2. ให้ F1 = 7.2 N ทำมุม 15o กับแกน x    ให้ F2 = 4.2 N ทำมุม 105o กับแกน x    จงหา F = F1 + F2 โดยวิธีวาดรูปเวกเตอร์หางต่อหัว    และวิธีวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


ความคิดเห็นที่ 472

นิรันดร์
16 พ.ย. 2553 12:19
 1. 1. 2.3.    F ทำมุม 45 องศากับแกน x


ความคิดเห็นที่ 474

dino1112
25 พ.ย. 2553 12:35
 1. อาจารย์ ครับ ให้ไปดูแล้วต้องทำส่งทั้งหมดรึเปล่า ครับ 


ความคิดเห็นที่ 475

นิรันดร์
25 พ.ย. 2553 13:03
 1. ต้องทำแต่ไม่ต้องส่งหาหาดู มีเฉลยอยู่แล้วเกือบทุกข้อครับ


ความคิดเห็นที่ 477

นิรันดร์
25 พ.ย. 2553 22:46
 1. ส่งภายในวันศุกร์ ใส่ตู้การบ้านหน้าห้อง lab ฟิสิกส์


ความคิดเห็นที่ 478

นิรันดร์
30 พ.ย. 2553 18:01
 1. การบ้าน ส่งวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม


ความคิดเห็นที่ 479

นิรันดร์
9 ธ.ค. 2553 15:46
 1. การบ้านสัปดาห์ที่ 6


ความคิดเห็นที่ 480

นิรันดร์
9 ธ.ค. 2553 15:53
 1. การบ้านสัปดาห์ที่ 6 อีกข้อ


ความคิดเห็นที่ 481

นิรันดร์
12 ม.ค. 2554 13:25
 1. การบ้านสั่งวันที่ 11 มกราคม 2554ส่งวันที่ 18ปล่อยให้ลูกบอลกลิ้งลงมาตามพื้นเอียงฝืดมากสูง hความเร็วที่ปลายล่างของพื้นเอียงมีค่าเท่าใดคำตอบติดตัวแปร h และค่าคงตัวต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นกำหนดให้ ลูกบอลเป็นทรงกลมกลวงบาง


ความคิดเห็นที่ 486

kittisakben
15 มิ.ย. 2554 21:12
 1. อาจารย์ครับ ผมหาการบ้านไม่เจออะ


ความคิดเห็นที่ 487

5411110268
16 มิ.ย. 2554 17:18
 1. อาจารย์นิรันดร์ครับ การบ้างส่งที่ไหนครับ


ความคิดเห็นที่ 488

16 มิ.ย. 2554 18:51
 1. ขอโจทยืการบ้านของเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 ของ sec G ได้ไหมครับเพราะผมไม่ได้ไปเรียนเนื่องจากติดงานครับ ขอขอบพระคุณครับ ธนเดช

ความคิดเห็นที่ 489

นิรันดร์
16 มิ.ย. 2554 22:26
 1. ผมไม่ได้สอน section G ครับคุณควรติดต่ออาจารย์ที่สอนนะครับง่ายๆ เลยก็คือถามเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็น่าจะได้


ความคิดเห็นที่ 490

29 ก.ค. 2557 22:22
 1. วัตถุทรงกลมสองก้อนมีมวลเท่ากันคือ100กรัม รัศมี 10และ20cm ตามลำดับ จงเปรียบเทียบโมเมนความเฉื่อยของวัตถุสองก้อนนี้

ความคิดเห็นที่ 491

นิรันดร์
30 ก.ค. 2557 08:38
 1. ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ทราบว่าเป็นทรงกลมตัน กลวง หรือบาง หากทำก็ต้องเดาซึ่งอาจจะผิดได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น