PHYS0110 - 2553/1 แบบฝึกหัด การบ้าน ติดต่ออาจารย์ที่นี่ได้นะครับ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มีปัญหาการเรียนการสอน เชิญพูดคุยสอบถามอาจารย์ได้ที่เว็บบอร์ดนี้นะครับ
ไฟล์นี้เป็นแผนการสอนนะครับ

ความคิดเห็นที่ 483

นิรันดร์ vcharkarn vteam
18 ม.ค. 2554 09:10
 1. .
ความคิดเห็นที่ 482

g9Jk (Guest)
17 ม.ค. 2554 16:29
 1. โจทย์
  ในห้องหนึ่งอากาศมีความหนาแน่น 1.2kg/m3มีมวล 5 kg จะมีปริมาตรเท่าใดความคิดเห็นที่ 484

นิรันดร์ vcharkarn vteam
27 มี.ค. 2554 11:26
 1. .
ความคิดเห็นที่ 471

นิรันดร์ vcharkarn vteam
16 พ.ย. 2553 12:15
 1. 1. กำหนดให้ P = 3.00 หน่วย ตามแกน x
      Q = 3.50 หน่วยทำมุม 60o กับแกน x
      จงหา R = P + Q โดยวิธีวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


  2. ให้ F1 = 7.2 N ทำมุม 15o กับแกน x
      ให้ F2 = 4.2 N ทำมุม 105o กับแกน x
      จงหา F = F1 + F2 โดยวิธีวาดรูปเวกเตอร์หางต่อหัว
      และวิธีวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ความคิดเห็นที่ 472

นิรันดร์ vcharkarn vteam
16 พ.ย. 2553 12:19
 1. 1.
  2.
  3.
      F ทำมุม 45 องศากับแกน x
ความคิดเห็นที่ 481

นิรันดร์ vcharkarn vteam
12 ม.ค. 2554 13:25
 1. การบ้านสั่งวันที่ 11 มกราคม 2554
  ส่งวันที่ 18

  ปล่อยให้ลูกบอลกลิ้งลงมาตามพื้นเอียงฝืดมากสูง h
  ความเร็วที่ปลายล่างของพื้นเอียงมีค่าเท่าใด
  คำตอบติดตัวแปร h และค่าคงตัวต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น

  กำหนดให้ ลูกบอลเป็นทรงกลมกลวงบาง
ความคิดเห็นที่ 1

นิรันดร์ vcharkarn vteam
8 มิ.ย. 2553 09:57
 1. คลิ้กเข้าไปดูการบ้านปีที่แล้วได้ที่นี่ครับ http://www.vcharkarn.com/vcafe/171833ความคิดเห็นที่ 2

ohm4698
8 มิ.ย. 2553 11:24
 1. เปลี่ยน น้ำ ไห้เป็นพลังงาน ไฮโดรเจน ด้วยเครื่องแยกไฮดดรเจนแบบ Drycell
  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://hgvdrycell.blogspot.com/ความคิดเห็นที่ 3

yuttanakorn
8 มิ.ย. 2553 22:36
 1. สวัสดีครับ
  วันนี้เรียนพอเข้าใจครับ
  เพราะดีที่เรียนปรับพื้นฐานที่อาจารย์สอนมาเลยพอเข้าใจคับ^__^ความคิดเห็นที่ 4

นิรันดร์ vcharkarn vteam
9 มิ.ย. 2553 21:18
 1. เวลาเข้าใจแล้วคงจะอึดอัดมากสินะ
ความคิดเห็นที่ 5

joes
9 มิ.ย. 2553 21:22
 1. อาจารย์ นิรันดร์ครับ

  ผมไม่แถบเครื่องมือขึ้นครับ เป็นเพราะอะไรครับความคิดเห็นที่ 6

นิรันดร์ vcharkarn vteam
9 มิ.ย. 2553 21:52
 1. ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมมันผลุบ ๆ โผล่
ความคิดเห็นที่ 7

นิรันดร์ vcharkarn vteam
14 มิ.ย. 2553 16:16
 1. การบ้านสัปดาห์ที่ 2

  ให้หา reaction time ของตัวคุณเอง
  โดย
  จับคู่กับเพื่อน ผลัดกันทำการทดลอง
  คนที่ 1 ถือไม้บรรทัดหรือไม้เมตร ที่ปลาย scale 100 cm
  ปล่อยให้ปลาย 0 cm ห้อยลงในแนวดิ่ง
  คนที่ 2 เอามือมาทำท่าเตรียมจับไม้เมตร(อย่างที่เห็นสาธิตในห้องเรียน)
  ให้คนที่ 1 ปล่อยไม้บรรทัดให้ตกลงอย่างอิสระด้วยความเร็วต้น 0
  ให้คนที่ 2 จับทันทีที่ไม้บรรทัดเริ่มเคลื่อนที่
  วัดระยะทางที่ไม้บรรทัดเคลื่อนที่ระหว่างที่เห็นว่ามันเริ่มเคลื่อนจนกระทั่งจับได้
  จากระยะทางที่ได้นำมาคำนวณเวลาที่ไม้บรรทัดเคลื่อนที่
  ถือว่าเวลาที่คำนวณได้นี้ คือ "ระยะเวลาปฏิกิริยา" ของคนจับ

  ผลัดกันเป็นคนจับและปล่อย
  เพื่อให้เป็นค่าที่แน่นอน ลองทำซ้ำหลายหน

  รายงานค่าระยะเวลาปฏิกิริยาของแต่ละคนให้อาจารย์ทราบ
ความคิดเห็นที่ 8

นิรันดร์ vcharkarn vteam
14 มิ.ย. 2553 16:20
 1. เฉลยงานในห้องสัปดาห์ที่ 1
  เซ็กชัน A

  1. 5.672 x 3.8 = 21.553 6
      3.8 เป็นเลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง และ
      .553 6 > .5 ปัดขึ้น ดังนั้น
       ตอบ 2.2 x 101  อนุโลมให้ตอบ 22 ได้

  2. 46.32 + 7.5 = 53.82
       ต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันก่อน
       4 6 . 3 2
    +   7 . 5    d
   = 5 3 . 8 2

       จะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมที่เริ่มผิดคือเลข .8
       ในทศนิยมหลักที่ 2 เศษ .02 < .05 ปัดทิ้ง ดังนั้น
       ตอบ 5.38 x 101  อนุโลมให้ตอบ 53.8 ได้


  section B

  1. 86.52 x 3.7 = 320.124
      3.7 เป็นเลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง ดังนั้น
      ตอบ 3.2 x 102

  2. 15.625 + 142 = 157.625
      ต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันก่อน

        1 5 . 625
   +1 4 2        d
   =1 5 7 . 625
     
      จะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมที่เริ่มผิดคือเลข 7
      ในหลักหน่วย เศษ .625 > .5 ปัดขึ้นเป็น 1
       ดังนั้น ตอบ 1.58 x 102
       อนุโลมให้ตอบ 158 ได้
ความคิดเห็นที่ 9

นิรันดร์ vcharkarn vteam
14 มิ.ย. 2553 16:44
 1. แบบฝึกหัด
  การเคลื่อนที่แนวตรง

  1. ชายคนหนึ่งต้องการพายเรือข้ามฟากแม่น้ำไปยังตำแหน่งตรงข้ามพอดี ถ้าเขาสามารถพายเรือให้มีอัตราเร็วเป็น 2.00 เท่าของอัตราเร็วกระแสน้ำ จงหาว่า เขาจะต้องตั้งหัวเรือไปในทิศทางอย่างไร(ทำมุมเท่าไรกับฝั่ง)

  2. เครื่องบินลำหนึ่ง บินด้วยอัตราเร็ว 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเครื่องบินตั้งเข็มทิศการบินชี้ไปทิศเหนือ แต่ต่อมานักบินพบว่า เครื่องบินกำลังอยู่เหนือเมืองๆหนึ่งที่อยู่ในทิศทำมุม 30.0 กับทิศเหนือของสนามบินต้นทาง ถ้าในระหว่างที่บินนั้นมีลมพัดคงตัวตลอดเวลา จงหาว่า อย่างน้อยที่สุดลมต้องมีอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง

  3. ปริมาณการกระจัด 2 ปริมาณ ถ้าทำมุมต่อกัน 60.0 จะได้ปริมาณการกระจัดลัพธ์เป็น 27 หน่วย แต่ถ้าปริมาณทั้งสองทำมุมฉากกันแทน จะทำให้ปริมาณการกระจัดลัพธ์มีขนาดเป็น 25 หน่วย จงหาขนาดของปริมาณการกระจัดแต่ละปริมาณนั้น

  4. สนามวงกลมแห่งหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 เมตร เด็กคนหนึ่งเดินไปตามขอบสนาม
  ก. เมื่อเดินไปเป็นระยะ 1 ใน 4 ของรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีระยะกระจัดเท่าไร
  ข. เมื่อเดินไปครึ่งรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีขนาดการกระจัดเท่าไร
  ค. เมื่อเดินไปจนครบรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และขนาดการกระจัดเท่าไร

  5. นาย ก. และ ข. ออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน นาย ก. เดินด้วยความเร็ว 2.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยเป็นมุม 30.0 กับทิศตะวันออก นาย ข. เดินด้วยความเร็ว 4.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปทางทิศใต้ เมื่อเวลาผ่านไป 90.0 นาที นาย ก. และนาย ข. จะอยู่ห่างกันเท่าใด

  6. ในขณะหนึ่ง เครื่องบินลำหนึ่งอยู่ตรงตำแหน่งของระบบแกน x - y เป็น ( x , y ) = ( 100, -400) โดยมีหน่วยเป็นกิโลเมตร เมื่อ เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง ตำแหน่งของเครื่องบินลำนี้จะอยู่ตรงตำแหน่ง ( 500 , 100 ) ความเร็วเฉลี่ยของเครื่องบินลำนี้จะมีขนาดกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง

  7. วัตถุมวล m เริ่มเคลื่อนที่จากสภาพนิ่งที่จุด A บนทางโค้งของวงกลมรัศมี 6.00 เมตร มาถึงจุด B ในเวลา 2.00 วินาที ถ้าเส้นโค้ง AB รองรับมุมที่จุดศูนย์กลาง 60.0 องศา ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุมวล m ในช่วง AB นี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาที

  8. นาย ก. ขับรถจากหาดใหญ่ไปสงขลาด้วยอัตราเร็ว 60.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง แล้วทำธุระที่สงขลาอยู่ 1.00 ชั่วโมง จากนั้นขับรถกลับหาดใหญ่ด้วยอัตราเร็ว 80.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าถนนจากหาดใหญ่ถึงสงขลาเป็นเส้นตรงยาว 30.0 กิโลเมตร นาย ก. ขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  9. เรือเร็วลำหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 40.0 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศตะวันออกอีก 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 20.0 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของเรือลำนี้มีค่าเท่าใด

  10. การกระจัดลัพธ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเรือในคำถามข้อ 9 มีค่าเท่าใด
ความคิดเห็นที่ 10

joes
15 มิ.ย. 2553 21:01
 1. สวัสดีครับ อาจารย์นิรันดร์

  วันนี้เรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง

  อาจารย์สอนเข้าใจได้ง่ายมากครับ

  แบบฝึกหัดกับข้อสอบแนวทางโจทย์จะคล้ายกับที่อาจารย์ให้มาเลยหรือเปล่าครับ

  ปล. ในความรู้สึกส่วนตัว ผมชอบวิธีสอน วิธียกตัวอย่างในแต่ละเรื่อง ของอาจารย์มากครับความคิดเห็นที่ 11

badday1234
15 มิ.ย. 2553 22:20
 1. สวัดดีครับ อาจารย์นิรันดร์

  การบ้าน ชุดนี้ต้องทำส่งหรือเปล่าครับ

  หรือให้ลองทำเล่นเฉยๆ

  ถ้าให้ทำส่งให้ส่งที่ไหนวันไหนครับ

  รบกวนอีกนิดครับ

  ผมอยากใช้สไลด์ของอาจารย์มาศึกษาที่บ้านแต่ผมไม่รู้ว่ามันโหลดที่ไหนครับ

  รบกวนช่วยส่งลิ้งให้ด้วย

  ขอบคุณมากครับ

  เด็ก D. Sec B

  ปล. วันนี้ฮามากมายความคิดเห็นที่ 12

นิรันดร์ vcharkarn vteam
15 มิ.ย. 2553 23:38ความคิดเห็นที่ 13

Yuttanan
16 มิ.ย. 2553 19:52
 1. สวัสดีครับ อาจารย์ คือผมกำลัง งง ครับว่าการบ้านอาจารย์คืออันไหนครับ แล้วผม Section.B

  คือกำลัง งง หน่ะครับเพราะว่าไปอ่านดูเว็ปที่บอกว่าเป็นการบ้านมันก็ของปี 52 เลยอยากให้อาจารย์ช่วยตอบหน่อยนะครับ

  ขอบพระคุณมากครับความคิดเห็นที่ 14

Yuttanan
16 มิ.ย. 2553 19:55
 1. อีกทีครับ ถ้าทำการบ้านเสร็จแล้ว ต้องส่งที่ไหนครับ

  รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับ การบ้านที่อาจารย์ให้

  ใช่ 10 ข้อข้างบนหรือปล่าวครับ ถ้าใช่เมื่อทำเสร็จแล้ว

  ส่งที่ไหนครับ ขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น