PHYS0110 - 2553/1 แบบฝึกหัด การบ้าน ติดต่ออาจารย์ที่นี่ได้นะครับ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มีปัญหาการเรียนการสอน เชิญพูดคุยสอบถามอาจารย์ได้ที่เว็บบอร์ดนี้นะครับ
ไฟล์นี้เป็นแผนการสอนนะครับ

8 มิ.ย. 2553 09:46
491 ความเห็น
164637 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 7 โดย นิรันดร์

การบ้านสัปดาห์ที่ 2

ให้หา reaction time ของตัวคุณเอง
โดย
จับคู่กับเพื่อน ผลัดกันทำการทดลอง
คนที่ 1 ถือไม้บรรทัดหรือไม้เมตร ที่ปลาย scale 100 cm
ปล่อยให้ปลาย 0 cm ห้อยลงในแนวดิ่ง
คนที่ 2 เอามือมาทำท่าเตรียมจับไม้เมตร(อย่างที่เห็นสาธิตในห้องเรียน)
ให้คนที่ 1 ปล่อยไม้บรรทัดให้ตกลงอย่างอิสระด้วยความเร็วต้น 0
ให้คนที่ 2 จับทันทีที่ไม้บรรทัดเริ่มเคลื่อนที่
วัดระยะทางที่ไม้บรรทัดเคลื่อนที่ระหว่างที่เห็นว่ามันเริ่มเคลื่อนจนกระทั่งจับได้
จากระยะทางที่ได้นำมาคำนวณเวลาที่ไม้บรรทัดเคลื่อนที่
ถือว่าเวลาที่คำนวณได้นี้ คือ "ระยะเวลาปฏิกิริยา" ของคนจับ

ผลัดกันเป็นคนจับและปล่อย
เพื่อให้เป็นค่าที่แน่นอน ลองทำซ้ำหลายหน

รายงานค่าระยะเวลาปฏิกิริยาของแต่ละคนให้อาจารย์ทราบ

14 มิ.ย. 2553 16:16


ความคิดเห็นที่ 8 โดย นิรันดร์

เฉลยงานในห้องสัปดาห์ที่ 1
เซ็กชัน A

1. 5.672 x 3.8 = 21.553 6
    3.8 เป็นเลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง และ
    .553 6 > .5 ปัดขึ้น ดังนั้น
     ตอบ 2.2 x 101  อนุโลมให้ตอบ 22 ได้

2. 46.32 + 7.5 = 53.82
     ต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันก่อน
     4 6 . 3 2
  +   7 . 5    d
 = 5 3 . 8 2

     จะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมที่เริ่มผิดคือเลข .8
     ในทศนิยมหลักที่ 2 เศษ .02 < .05 ปัดทิ้ง ดังนั้น
     ตอบ 5.38 x 101  อนุโลมให้ตอบ 53.8 ได้


section B

1. 86.52 x 3.7 = 320.124
    3.7 เป็นเลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง ดังนั้น
    ตอบ 3.2 x 102

2. 15.625 + 142 = 157.625
    ต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันก่อน

      1 5 . 625
 +1 4 2        d
 =1 5 7 . 625
   
    จะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมที่เริ่มผิดคือเลข 7
    ในหลักหน่วย เศษ .625 > .5 ปัดขึ้นเป็น 1
     ดังนั้น ตอบ 1.58 x 102
     อนุโลมให้ตอบ 158 ได้

14 มิ.ย. 2553 16:20


ความคิดเห็นที่ 9 โดย นิรันดร์

แบบฝึกหัด
การเคลื่อนที่แนวตรง

1. ชายคนหนึ่งต้องการพายเรือข้ามฟากแม่น้ำไปยังตำแหน่งตรงข้ามพอดี ถ้าเขาสามารถพายเรือให้มีอัตราเร็วเป็น 2.00 เท่าของอัตราเร็วกระแสน้ำ จงหาว่า เขาจะต้องตั้งหัวเรือไปในทิศทางอย่างไร(ทำมุมเท่าไรกับฝั่ง)

2. เครื่องบินลำหนึ่ง บินด้วยอัตราเร็ว 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเครื่องบินตั้งเข็มทิศการบินชี้ไปทิศเหนือ แต่ต่อมานักบินพบว่า เครื่องบินกำลังอยู่เหนือเมืองๆหนึ่งที่อยู่ในทิศทำมุม 30.0 กับทิศเหนือของสนามบินต้นทาง ถ้าในระหว่างที่บินนั้นมีลมพัดคงตัวตลอดเวลา จงหาว่า อย่างน้อยที่สุดลมต้องมีอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง

3. ปริมาณการกระจัด 2 ปริมาณ ถ้าทำมุมต่อกัน 60.0 จะได้ปริมาณการกระจัดลัพธ์เป็น 27 หน่วย แต่ถ้าปริมาณทั้งสองทำมุมฉากกันแทน จะทำให้ปริมาณการกระจัดลัพธ์มีขนาดเป็น 25 หน่วย จงหาขนาดของปริมาณการกระจัดแต่ละปริมาณนั้น

4. สนามวงกลมแห่งหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 เมตร เด็กคนหนึ่งเดินไปตามขอบสนาม
ก. เมื่อเดินไปเป็นระยะ 1 ใน 4 ของรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีระยะกระจัดเท่าไร
ข. เมื่อเดินไปครึ่งรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และมีขนาดการกระจัดเท่าไร
ค. เมื่อเดินไปจนครบรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร และขนาดการกระจัดเท่าไร

5. นาย ก. และ ข. ออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน นาย ก. เดินด้วยความเร็ว 2.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยเป็นมุม 30.0 กับทิศตะวันออก นาย ข. เดินด้วยความเร็ว 4.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปทางทิศใต้ เมื่อเวลาผ่านไป 90.0 นาที นาย ก. และนาย ข. จะอยู่ห่างกันเท่าใด

6. ในขณะหนึ่ง เครื่องบินลำหนึ่งอยู่ตรงตำแหน่งของระบบแกน x - y เป็น ( x , y ) = ( 100, -400) โดยมีหน่วยเป็นกิโลเมตร เมื่อ เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง ตำแหน่งของเครื่องบินลำนี้จะอยู่ตรงตำแหน่ง ( 500 , 100 ) ความเร็วเฉลี่ยของเครื่องบินลำนี้จะมีขนาดกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง

7. วัตถุมวล m เริ่มเคลื่อนที่จากสภาพนิ่งที่จุด A บนทางโค้งของวงกลมรัศมี 6.00 เมตร มาถึงจุด B ในเวลา 2.00 วินาที ถ้าเส้นโค้ง AB รองรับมุมที่จุดศูนย์กลาง 60.0 องศา ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุมวล m ในช่วง AB นี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาที

8. นาย ก. ขับรถจากหาดใหญ่ไปสงขลาด้วยอัตราเร็ว 60.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง แล้วทำธุระที่สงขลาอยู่ 1.00 ชั่วโมง จากนั้นขับรถกลับหาดใหญ่ด้วยอัตราเร็ว 80.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าถนนจากหาดใหญ่ถึงสงขลาเป็นเส้นตรงยาว 30.0 กิโลเมตร นาย ก. ขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

9. เรือเร็วลำหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 40.0 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศตะวันออกอีก 30.0 กิโลเมตร ในเวลา 20.0 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของเรือลำนี้มีค่าเท่าใด

10. การกระจัดลัพธ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเรือในคำถามข้อ 9 มีค่าเท่าใด

14 มิ.ย. 2553 16:44


ความคิดเห็นที่ 10 โดย joes

สวัสดีครับ อาจารย์นิรันดร์

วันนี้เรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง

อาจารย์สอนเข้าใจได้ง่ายมากครับ

แบบฝึกหัดกับข้อสอบแนวทางโจทย์จะคล้ายกับที่อาจารย์ให้มาเลยหรือเปล่าครับ

ปล. ในความรู้สึกส่วนตัว ผมชอบวิธีสอน วิธียกตัวอย่างในแต่ละเรื่อง ของอาจารย์มากครับ
15 มิ.ย. 2553 21:01


ความคิดเห็นที่ 11 โดย badday1234

สวัดดีครับ อาจารย์นิรันดร์

การบ้าน ชุดนี้ต้องทำส่งหรือเปล่าครับ

หรือให้ลองทำเล่นเฉยๆ

ถ้าให้ทำส่งให้ส่งที่ไหนวันไหนครับ

รบกวนอีกนิดครับ

ผมอยากใช้สไลด์ของอาจารย์มาศึกษาที่บ้านแต่ผมไม่รู้ว่ามันโหลดที่ไหนครับ

รบกวนช่วยส่งลิ้งให้ด้วย

ขอบคุณมากครับ

เด็ก D. Sec B

ปล. วันนี้ฮามากมาย
15 มิ.ย. 2553 22:20


ความคิดเห็นที่ 12 โดย นิรันดร์

15 มิ.ย. 2553 23:38


ความคิดเห็นที่ 30 โดย นิรันดร์

ขว้างหินจากหลังคาตึกสูง 30 m ด้วยความเร็ว 20 m/s ทิศทางทำมุม 45 กับแนวระดับ
จงหา  ก. เวลาที่หินลอยในอากาศ
         ข. ตำแหน่งหินตกกระทบพื้นว่าห่างฐานตึกเท่าใด

22 มิ.ย. 2553 11:53


ความคิดเห็นที่ 31 โดย นิรันดร์

แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
Projectile


22 มิ.ย. 2553 19:32


ความคิดเห็นที่ 32 NP_YUI@hotmail.com (Guest)

อาจารย์ค่ะ วันนี้อาจารย์โหดมากๆๆๆๆๆๆๆ เลย

หนูแทบไม่กล้าขยับ เพราะกลัว อาจารย์ ว่า

วันนี้หนูก็เรียนไม่เข้าใจเลยค่ะ
เพราะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มา อาจารย์ก็ถามอยู่ว่ามีอะไรจะถามมั้ย

หนูกลัวว่าถ้าหนูถามเพื่อนๆคงจะเซ็งกันเลยทีเดียว


ถ้าเป็นไปได้นะค่ะ (แค่ขอค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร)
หนูอยากให้บรรยากาศการเรียนเป็นเหมือนอาทิตย์แรกค่ะ
คืออาทิตย์แรกเราเรียนแบบหัวเราะบ้าง ตลกบ้าง
แต่มันก็ทำให้สบายๆ ไม่กดดัน กล้าพูด กล้าถาม กล้าตอบ

แต่วันนี้นี่ซิ
หนูเกร็งจนจะเป็นตะคริว กดดันมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จนสมองมันไม่รับอะไรเข้าไปเลย

หนูแค่ขอดูนะค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หนูจะเกร็งต่อไป
แต่ถ้าได้ก็จะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยิ่งกว่าถูกล็อตเตอร์รี่ซะอีก

นะค่ะ นะค่
ขอบคุณค่ะ
22 มิ.ย. 2553 19:40


ความคิดเห็นที่ 33 โดย นิรันดร์

5. นักศึกษาขึ้นไปทดลองฟิสิกส์ที่ดาดฟ้าอาคาร F โดยการขว้างหินออกไปในแนวระดับ
    ด้วยความเร็ว 18.9 m/s หินตกถึงพื้นหลังจากหลุดมือไปแล้วเป็นเวลา 4.25 s
    จงหาว่า อาคาร F สูงเท่าใด

6. นักศึกษาขึ้นไปที่ดาดฟ้าอาคาร D ซึ่งสูง 45.6 เมตร แล้วขว้างลูกบอล
    ไปในแนวระดับด้วยความเร็ว 25.6 m/s หากถือว่าแรงต้านอากาศน้อยมาก
    จงหาว่าบอลตกถึงพื้นห่างฐานตึกเท่าใด

22 มิ.ย. 2553 19:54


ความคิดเห็นที่ 34 ขวัญ sec A (Guest)

อาจารย์นิรันดร์ค่ะ
การบ้านเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์มีมั้ยค่ะ
ถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่มีหนูเลยไม่แน่ใจถามอาจารย์ดีกว่า
ถ้ามีโพสโจทย์ให้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวส่งไม่ทันเข้าเรียนคาบต่อไป
ขอบคุณค่ะ อาจารย์นิรันดร์
22 มิ.ย. 2553 23:11


ความคิดเห็นที่ 36 โดย reoungrit

อาจารย์ ครับ การบ้านที่อาจารย์ ที่ขว้างก้อนหิน ไปชนหลังคาตึกอ่ะคับ ผมใช้ 1m:1cm ได้ไหมครับ ขว้างก้อนหอนไปทำมุม 60 องศา ระยะขว้างกับ ตึก 100 m แล้ว ตึกสูง 45 m. ผมได้ vit = 205 m 1/2 gt กำลัง 2 = 130 m แล้ว เราจะหา vi ยังงัยครับเราจะวัดจากไหน หรือว่าต้องใช้สูตร ขอบคุณครับ :D
23 มิ.ย. 2553 04:12


ความคิดเห็นที่ 38 โดย DAK-MAN U

อาจารย์ นิรันดร์ ครับ งานที่ทำในห้องเมื่อวานผมยังทำไม่เสร็จเลย

ก็หมดเวลาเสียแล้ว งานครั้งแรกก็ได้แค่ 1 คะแนน

แต่ครั้งนี้ไม่รู้จะได้คะแนนเท่าไรเพราะทำไม่ทัน

และก็งงกับโจทย์(ผมตีโจทย์ไม่เข้าใจ(ไม่เป็นนั่นแหละครับ)ก็เลยงง)

ผมกลัวมากเลยครับ กับ เจ้า F ตัวเนี้ย

มันอันตราย แต่ที่อันตรายกว่าก็คือ FF ใช่หรือป่าวครับ
23 มิ.ย. 2553 11:10


ความคิดเห็นที่ 39 โดย นิรันดร์

อาจารย์ค่ะ วันนี้อาจารย์โหดมากๆๆๆๆๆๆๆ เลย
คุยกันไม่เลิก ว่าแล้วว่าอีกก็ไม่หยุดคุย ก็ต้องโหดกันหน่อย
คนที่ไม่ได้คุยก็น่าจะสบาย ๆ ได้
หนูแทบไม่กล้าขยับ เพราะกลัว อาจารย์ ว่า
วันนี้หนูก็เรียนไม่เข้าใจเลยค่ะ
ก็ต้องขอโทษคนที่เรียบร้อยอยู่แล้วด้วย
เพราะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มา อาจารย์ก็ถามอยู่ว่ามีอะไรจะถามมั้ย
หนูกลัวว่าถ้าหนูถามเพื่อนๆคงจะเซ็งกันเลยทีเดียว
ถ้าหนูไม่ถามแล้วอาจารย์จะทราบได้อย่างไรว่าหนูไม่เข้าใจ
หากคำถามดี คนอื่นฟังก็ได้ประโยชน์ไปด้วย ไม่ต้องกลัวเซ็ง

ถ้าเป็นไปได้นะค่ะ (แค่ขอค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร)
หนูอยากให้บรรยากาศการเรียนเป็นเหมือนอาทิตย์แรกค่ะ
คืออาทิตย์แรกเราเรียนแบบหัวเราะบ้าง ตลกบ้าง
แต่มันก็ทำให้สบายๆ ไม่กดดัน กล้าพูด กล้าถาม กล้าตอบ
แต่วันนี้นี่ซิ
หนูเกร็งจนจะเป็นตะคริว กดดันมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จนสมองมันไม่รับอะไรเข้าไปเลย
ก็ช่วยกันสะกิดเพื่อนให้หยุดคุยเวลาอาจารย์สอนด้วย หรือไม่ก็บอกให้ออกไปคุยนอกห้อง จะได้ไม่เสียบรรยากาศนะครับ

หนูแค่ขอดูนะค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หนูจะเกร็งต่อไป
แต่ถ้าได้ก็จะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยิ่งกว่าถูกล็อตเตอร์รี่ซะอีก
จะดูอะไรครับ
นะค่ะ
ขอบคุณค่ะNP_YUI@hotmail.com

ขอบคุณเช่นกันครับ
23 มิ.ย. 2553 15:00


ความคิดเห็นที่ 40 โดย นิรันดร์

อาจารย์นิรันดร์ค่ะ
การบ้านเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์มีมั้ยค่ะ
ถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่มีหนูเลยไม่แน่ใจถามอาจารย์ดีกว่า
ถ้ามีโพสโจทย์ให้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวส่งไม่ทันเข้าเรียนคาบต่อไป
ขอบคุณค่ะ

มีแบบฝึกให้หัดทำในความคิดเห็นที่ 31 และ 33 ครับ

23 มิ.ย. 2553 15:10


ความคิดเห็นที่ 41 โดย นิรันดร์

อาจารย์ ครับ การบ้านที่อาจารย์ ที่ขว้างก้อนหิน ไปชนหลังคาตึกอ่ะคับ ผมใช้ 1m:1cm ได้ไหมครับ
ได้ครับ

ขว้างก้อนหินไปทำมุม 60 องศา ระยะขว้างกับ ตึก 100 m แล้ว ตึกสูง 45 m.
ผมได้ vit = 205 m(คลาดเคลื่อนนิดหน่อย)
ระวัง ตัว i เป็น subscript หรือตัวห้อย ไม่ใช่บรรทัดเดียวกัน

 1/2 gt2 = 130 m(คลาดเคลื่อนนิดเดียว พอใช้ได้) 
แล้ว เราจะหา vi ยังงัยอย่างไรครับเราจะวัดจากไหน หรือว่าต้องใช้สูตร ขอบคุณครับ :D (แทนค่า g = 9.8 m/s2 เข้าไป คุณก็จะหา
เวลา t ได้ แล้วก็เอากลับไปแทนในสมการข้างบน ก็จะหา vi ได้)

23 มิ.ย. 2553 15:25


ความคิดเห็นที่ 43 โดย Bighter sky

ผมฮาดากแมนยู มากครับ อิอิ
23 มิ.ย. 2553 17:46


ความคิดเห็นที่ 47 โดย misaki601

อาจารย์ ค่ะ หนู อยากได้โจทย์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม มาฝึกทำ ก่อนเข้าเรียน ได้ไหมค่ะ
24 มิ.ย. 2553 17:25


ความคิดเห็นที่ 48 โดย นิรันดร์

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 ของ reoungrit

อาจารย์ ครับ การบ้านที่อาจารย์ ที่ขว้างก้อนหิน ไปชนหลังคาตึกอ่ะคับ ผมใช้ 1m:1cm ได้ไหมครับ
ได้ครับ
โดยหลักการแล้วไม่มีอะไรขัดข้อง ว่าแต่คุณจะวาดรูปไหวหรือครับ

ผมได้ t = 21.35 s. ถูกมั้ยครับ..... ผมได้ Vi = -15.28
ผิดแน่ ๆๆ เลย

อาจารย์ช่วยบอกวิธีที่ถูกให้หน่อยครับ


บอกแล้ว ในความเห็นที่ 41

24 มิ.ย. 2553 20:36


ความคิดเห็นที่ 50 โดย นิรันดร์

เฉลยโจทย์ในห้องเรียน

ขว้างบอลจากหลังคาตึกสูง 30.0 m ด้วยความเร็ว 20.0 m/s ในทิศทางทำมุม 45.0o กับแนวระดับ

จงหาระยะทางที่บอลตกห่างจากฐานตึก


24 มิ.ย. 2553 22:51

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น