หาพื้นที่สามเหลี่ยมให้หน่อยครับ

มีวิธีหาพื้นที่ของรูปดังกล่าวไหมครับ และถ้าสมมติรูปทรงคล้ายกับลูกรักบี้แต่หน้าตัดยังคงเป็นสามเหลี่ยมดังภาพ จะทราบปริมาตรได้อย่างไรครับความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
1 ก.ค. 2553 11:19
 1. ดูจากรูป� สามเหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางน่าจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า� ที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากันหมดเท่ากับ� r� ดังนั้น

  1.� พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า� =� √3r2/4  แต่ในตำราบางเล่ม ก็ใช้สูตร พื้นที่ = ½ × ฐาน × สูงความคิดเห็นที่ 2

นกแสก
1 ก.ค. 2553 20:09
 1. ส่วนพื้นที่ส่วนที่เหลือรอบนอกพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า ที่เป็นส่วนเล็ก ๆ แต่ละด้านของสามเหลี่ยมนั้น� เป็นเหมือนกับส่วนที่เรียกว่า� "เซ็คเมนต์"� หาโดยใช้สูตร

  �������� พื้นที่เซ็คเมนต์� =� พื้นที่เซ็คเตอร์ - พื้นที่สามเหลี่ยมในเซ็คเตอร์

  = (ϴ π d²)/360º/4 - ½ a (r – h)

  เมื่อ

  ϴ คือ มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่เป็นส่วนรองรับพื้นที่ของเซ็คเตอร์ทั้งสาม

  π คือ ค่าพาย มีค่าประมาณเท่ากับ 3.142

  d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม

  a คือ ความยาวฐานของสามเหลี่ยมที่อยู่ในเซ็คเตอร์ โดยในที่นี้มีความยาว = r

  r คือ ความยาวรัศมีของวงกลมที่เป็นส่วนของเซ็คเตอร์ทั้งสาม

  h คือ ความสูงของเซ็คเมนต์
ความคิดเห็นที่ 4

นกแสก
1 ก.ค. 2553 21:14
 1. รูปแสดงการหาพื้นที่เซ็คเมนต์
ความคิดเห็นที่ 5

นิรันดร์ vcharkarn vteam
2 ก.ค. 2553 17:06
 1. รูปพื้นที่สามเหลี่ยมฐานโค้งในวงกลม
  ที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นยอดสามเหลี่ยม
  และเส้นรอบวงของวงกลมเป็นฐานของสามเหลี่ยม
  ก็มีสูตร พื้นที่ = ½ × ฐาน × สูง  เช่นเดียวกันครับ
  แต่ฐานของสามเหลี่ยมฐานโค้งคือความยาวของเส้นรอบวง
  ที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางเป็นมุม θ เรเดียน
  ดังนั้นความยาวของฐานก็คือ rθ
  พื้นที่สามเหลี่ยมฐานโค้งคือ ½ × ฐาน(rθ) × สูง(r) = ½ × r2θ
  กรณีนี้ θ = pi/3


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น