วิชาการดอทคอม ptt logo

(Learning Object) LO วิชาทัศนศิลป์ ป.1 - ป.6 ตามโครงการห้องสมุด 3D หมวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โพสต์เมื่อ: 11:55 วันที่ 8 ก.ค. 2553         ชมแล้ว: 5,451 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

Bookpoint ขอเสนอ บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO วิชาทัศนศิลป์  ป.1 - ป.6 ตามโครงการห้องสมุด 3D หมวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน

ราคาแผ่นละ 400.00 บาท
ทั้งชุด ประกอบด้วย
1. 7175001 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.1 CD1
2. 7175002 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.1 CD2
3. 7175003 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.1 CD3
4. 7175004 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.2 CD1
5. 7175005 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.2 CD2
6. 7175006 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.2 CD3
7. 7175007 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.3 CD1
8. 7175008 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.3 CD2
9. 7175009 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.3 CD3
10. 7475001 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.4 CD1
11. 7475002 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.4 CD2
12. 7475003 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.4 CD3
13. 7475004 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.5 CD1
14. 7475005 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.5 CD2
15. 7475006 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.5 CD3
16. 17475007 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.6 CD1
17. 7475008 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.6 CD2
18. 7475009 Smart LO (หลักสูตรแกนกลาง 51) ทัศนศิลป์ ป.6 CD3

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อ กรุณากด Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=841&v1=603&v2=841

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.bookpoint.co.th
TEL : 083-988-3476
...........................................................

บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.1 / CD1 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง  พื้นฐานงานศิลป์ มฐ.ศ.1.1(1),(3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.1 / CD2 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   สนุกกับงานศิลป์ มฐ.ศ.1.1(2),(4),(5)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.1 / CD3 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   ศิลปะกับชีวิตประจำวัน มฐ.ศ.1.2(1)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ แบบทดสอบประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.2 / CD1 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   พื้นฐานงานศิลป์ มฐ.ศ.1.1(1),(2),(3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.2 / CD2 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   กิจกรรมศิลปะพาเพลิน มฐ.ศ.1.1(4),(5),(6),(7),(8)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart  LO  ทัศนศิลป์  ป.2 / CD3 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   ศิลปะกับชุมชน มฐ.ศ.1.2(1),(2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ แบบทดสอบประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.3 / CD1 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   งานศิลปะพื้นฐาน มฐ.ศ.1.1(1),(3),(9),(10)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.3 / CD2 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   กิจกรรมแสนสนุก มฐ.ศ.1.1(2),(4),(5),(6),(7),(8),(9)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.3 / CD3 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง  ท้องถิ่นไทย ศิลปะไทย มฐ.ศ.1.2(1),(2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ แบบทดสอบประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.4 / CD1 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   ทัศนธาตุกับงานศิลป์ มฐ.ศ.1.1(1),(3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.4 / CD2 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   สนุกกับงานศิลป์ มฐ.ศ.1.1(2),(4),(5),(6),(7),(8),(9)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.4 / CD3 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   ศิลปะท้องถิ่น มฐ.ศ.1.2(1),(2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ แบบทดสอบประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.5 / CD1 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   พื้นฐานงานทัศนศิลป์ มฐ.ศ.1.1(1),(2),(7)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.5 / CD2 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   สนุกกับงานศิลป์ มฐ.ศ.1.1(3),(4),(5),(6))
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.5 / CD3 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   งานศิลป์ภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ มฐ.ศ.1.2(1),(2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ แบบทดสอบประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.6 / CD1 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   หลักการสร้างสรรค์งานศิลป์ มฐ.ศ.1.1(1),(2),(5),(6)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.6 / CD2 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   งานศิลป์แสนสนุก มฐ.ศ.1.1(3),(4),(7)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object) LO ใหม่ล่าสุด ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 51 พร้อมระบุตัวชี้วัดมาตรฐานชัดเจน สามารถสั่งพิมพ์กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามตัวชี้วัดมาประกอบการสอน พร้อมแบบทดสอบในแต่ละแผน
Smart LO  ทัศนศิลป์  ป.6 / CD3 หลักสูตรแกนกลางฯ '51  (ฟรี  online 1 ปี) 
เรื่อง   ชีวิตกับงานทัศนศิลป์ มฐ.ศ.1.2(1),(2),(3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ แบบทดสอบประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนbookpointshop
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม